Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Et par spill fra tredjesettet

Etter første dag av kvalifiseringa til neste års EM for veteranlag leder lag Johnsen (Sverre Johnsen, Åsmund Stokkeland, Jan Mikkelsen og Arve Farstad) med IMP-sifrene 91-73 over lag Anderssen (Rune B. Anderssen, Peter Marstrander, Lars Eide og Alf E. Anderssen). Dermed er det hele nokså åpent før de 32 siste spillene i morgen. De to siste settene spilles henholdsvis klokka 10 og 12 søndag. Som tidligere lovet skal vi ta et tilbakeblikk på et par av spillene fra dagens siste sett.

Først et eksempel på at de såkalte småspillene i mange tilfeller kan bidra til å avgjøre en kamp:

Det er grunn til å tro at det mest normale på dette spillet vil være delkontrakt i spar øst-vest. I og med at trumfdama sitter single i nord, er det mulig å vinne hele ti stikk. Forsvaret må få to kløverstikk i tillegg til trumfesset.

Etter at Lars Eide, naturlig nok, hadde passet i åpning med østs hånd, valgte Alf E. Andersen å nøye seg med 1 spar. Det var jo egentlig ikke grunn til å tro at det skulle stå utgang mot en forhåndspasset makker.

Ved det andre bordet kom ikke Jan Mikkelsen og Arve Farstad med i meldingsforløpet, og gikk dermed glipp av delkontrakten i spar:

Peter Marstrander fikk spille 2 ruter i nord. Den fikk han hjem etter å ha tapt tre stikk i ruter og to i hjerter. Dermed ble det delkontraktssving til lag Anderssen.

Jeg kan tenke meg at Arve syntes sparfarga var for tynn til å gå inn med 1 spar mot en passet makker, særlig tatt i betraktning at han hadde bare 9 hp også. Men det skulle vise seg at det ikke ble så enkelt å komme med i det hele tatt da han valgte å passe første gang. Det er jo ikke spesielt fristende å gå inn på 2-trinnet i andre melderunde. Nord har riktignok forhåndspasset, men kan jo likevel ha så mye som 10-11 hp. Egentlig er det scenarioet fortsatt mulig i tredje melderunde. 2 kløver fra nord kan jo innebære ei invitthånd av noe slag, men aktuelt var det altså ei svak hånd og ønske om å spille 2 ruter i stedet for 1 grand som var bakgrunnen for 2 kløver.

Kanskje bør det faktum at det ikke ble lettere å komme med senere i meldingsforløpet gjøre at man bør spørre seg to ganger før man passer over 1 kløver. Man ville selvsagt gjerne hatt en topphonnør i farga slik at man tåler at makker spiller ut fra for eksempel kongen dobbel, men her blir det til syvende og sist ulike hensyn som må veies opp mot hverandre.

Spill 42 inneholdt flere interessante poeng. Det første du må ta stillin til er hva du vil åpne med som øst:

 La oss si du spiller med 15-17-grand. Er denne hånda i så fall god nok til oppvurdering til 1 grand?

Begge veteranspillerne som satt i østs posisjon mente det.

Det som gjør det aktuelt er at du har ei god 5-kortsfarge i kløver. Et sentralt poeng er at du har mellomkortene i kløver. Ei farge med EK987 inneholder like mange honnørpoeng som EK432, men den første farga er likevel betydelig bedre.

Meldingsforløpet fortsatte på følgende vis:

2 ruter var overføring til hjerter og 4 kløver viste minst 6-kortsfarge i hjerter, kortfarge i kløver og sleminteresse. Hva ville du meldt i øst over 4 kløver?

Har du til 4 ruter, eller går du ned i 4 hjerter?

Både Jan Mikkelsen og Lars Eide valgte å melde 4 hjerter. Dermed ble det endestasjonen. Når vi ser øst og vests hender mot hverandre, er dette en slem man gjerne vil være i:

 

Det kan ved første øyekast se ut til at lilleslemmen står på ruterfinessen, men det finnes faktisk en tilleggssjanse. Har du fått øye på den?

Om kløveren er fordelt 4-3 hos motparten, kan du få kastet begge vests spartapere, den ene på kongen og den andre på dem femte kløveren, som i så fall kan trumfes god.

La oss si du får spar ut til esset. For å holde overgangene i orden er det viktig å gå i gang med godspilling av kløveren før trumfen trekkes ut. I stikk to kan du spille kløver til esset fulgt av kløver til stjeling. Deretter hjerter ess, hjerter konge og hjerter til dama. Om begge motstanderne følger på kløver konge, betyr det at farga sitter rundt og kan trumfes god.

Trumf i så fall kløveren god, spill ruter til esset og kast din siste spar på det godspilte kløverstikket. Deretter kan du presse ut ruter konge for å sette opp det tolvte stikket.

Skulle kløveren være fordelt 5-2, blir du avhengig av ruterfinessen. Hjerteren 4-0 gjør også at du blir avhengig av ruterfinessen dersom du får spar ut.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.