Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Johnsen fester grepet

Lag Johnsen vant det fjerde og nest siste settet med 19 IMP, og har dermed festet grepet om kampen. Før de siste 16 spillene leder de med 37 IMP.

Resultater


Lag Johnsen under sammenligninga etter fjerde sett, fra venstre Jan Mikkelsen, Sverre Johnsen, Åsmund Stokkeland og Arve Farstad.


Åsmund Stokkeland (t.v.) og Jan Mikkelsen kan notere ledelse med 37 IMP etter fire av fem sett.

I settets siste spill ble kontrakten 4 spar doblet ved begge bord (meldingsforløpet under er hentet fra åpent rom):

Med åpne kort er kontrakten to beit, men det fordrer at øst-vest får med seg stjelingene i ruter.

Jan Mikkelsen spilte ut spar 3, som gikk via knekten til esset hos Peter Marstrander. For ikke å miste kontrollen på spillet dersom trumfen satt 3-1, fortsatte spillefører med ruter i stikk to, og dermed fikk forsvaret en ny sjanse til å få med seg den nødvendige ruterstjelinga.

Jan stakk med esset, og fortsatte med hjerter til makkers ess. Hvordan bør motspillet gå for at motspillerne skal få med seg stjelinga nå?

Aktuelt fortsatte Arve Farstad med kløver konge, som han fikk beholde for. Ny kløver kunne Peter stjele, før han kunne trekke ut trumfen med spar konge. Deretter fulgte kongen og dama i hjerter. Da knekten kom på, trengte han ikke en gang å ta ruterfinessen i og med at hjerter 9 ble godspilt for et tredje ruteravkast i bordet.

Også ved det andre bordet ble det spilt 4 spar doblet med hjemgang. Dermed uavgjort spill.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.