Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

EM KVALIK for mixlag

I juni er det EM for nasjonslag på Madeira i klassene Open, Women, Senior og Mix. Turneringene er som vanlig kvalifisering for VM året etterpå.

I helgen spilles kvalifisering for mixlaget. Ti lag deltar, og etter fredagens spilling leder et lag bestående av Ranja Sivertsvik, Tom Høiland, Egil og Marianne Homme.

Resultater, spill og butler finner du her.

I runde 2 fikk noen av de som var i slem et kinkig valg.

Vest åpnet ved mange bord med 3 kløver. Nord bør etter min mening melde inn 3 grand. Da er det ikke umulig at de ender i lilleslem i spar. Hvis vest ikke åpner med 3 kløver er det antagelig lettere å finne slem da nords innmelding 3 grand kan innebære mange forskjellige håndtyper, ikke alltid en balansert grandhånd.

Det verste utspillet spillefører i 6 spar kan få er ruter. La oss si vest spiller ut ruter 7. Hva ville du gjort da?

Det er to muligheter, og begge innebærer et umiddelbart valg. Du kan jo ikke gå opp med ruter ess og spille trumf, da har motparten trumfesset og ruter konge - en bet. Enten må det legges liten ruter fra nord og satse på at utspillet er unna ruter konge, eller man må gå opp og forsøke å kvitte seg med sine ruter på hånden umiddlebart. I så fall må det stikkes med ruter ess, kaste en ruter på kløver ess, så hjerter til esset fulgt av hjerterfinesse med det samme. Om den går bra forsøkes hjerter konge med avkast av den siste ruteren. Dette forutsetter at hjerteren sitter 3-3 i tillegg til finessen, ikke en veldig stor sjanse.

Løsningen var å satse på hjerteren som satt som bestilt. Med ruter ut vinnes, kløver ess, så hjerter til esset og hjerter til finesse fulgt av kongen med avkast av syds siste ruter. Så først, trumf.

Hvis kontrakten spilles av nord (etter grandåpning fra nord og overføring) er det tryggere. Da kan man trumfe en hjerter og fargen blir godspilt slik at ruter kan kastes. Ruterutspill fra øst er jo ikke truende. Likevel gikk ett par bet i 6 spar spilt av nord. En spillefører gikk bet i 6 grand som alltid er bet om det kommer kløver ut som godspiller ett stikk til forsvaret i den fargen, og spillefører må innom spar ess. En spillefører gikk bet i 6 spar som syd. To par vant 6 spar, og resten spilte utgang. 

Kommentarer

6sp Nord.
For meg ser det ut til at den beste sjansen er å spille på at Øst har ru K og minst 4hj.
Kontrakten står da på en enkel skvis.
Med KD i kløver hos Vest og ru K i Øst,
er det 12 stikk på to-sidig skvis uansett hvordan
hjerteren sitter

Jeg spilte 6sp i nord uten meldinger i mot, og fikk spar A og ny spar ut. Etter å ha tatt noen runder trumf og et par runder kløver spilte jeg hj A og hj til K, nå kom 10 og 9 på til høyre. Nå var det en mulighet å sende rundt hjerter J. Det så ut som vest satt med ganske mange kløver, og det virket som Siv satt med en del verdier med det passive utspillet, jeg valgte derfor feilaktig å seile hjerter J.

Totalt 2 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.