Et par spill fra finalen

Vi skal se tilbake på et par spill fra finalen i mix-kvalifiseringa, der det altså ble Sømnakameratene som til slutt trakk det lengste strået i oppgjøret mot Sofies verden etter å ha vunnet siste sett klart.

I det andre settet plukket nord opp en håndtype det ikke er bare enkelt å få vist, nærmere bestemt to renonser og 8-5-fordeling:

Sparfarga er selvspillende for åtte stikk, og ruteresset gir det niende stikket. Hvor høyt vi skal melde avhenger i stor grad av om makker har hjelp i ruter eller ikke. Om makker har to eller tre små ruter kan det fort være at utgang er høyt nok. Har makker en ruterhonnør er det trolig godt spill for slem, og har han både kongen og dama vil storeslemmen i praksis være enkel. På den annen side kan makker ha mange bortkastede verdier i hjerter og kløver som du risikerer at blir liggende å blomstre i bordet på grunn av manglende inntak.

Hvilken åpningsmelding ville du valgt, og hva hadde vært din videre plan for å få meldt hånda i nord på en best mulig måte?

Her er meldingsforløpet fra åpent rom:

Vi ser at den manglende hjelpen i ruter som vi fryktet kan bli et problem, men det er jo i praksis umulig for syd å stoppe under slem etter denne innledninga på meldingsforløpet. Likevel skal det sies at spar 10 hos blindemann er et viktig kort som gir økte forhåpninger om at kontrakten kan stå.

Med hjerter ut stikker man i bordet og seiler kløver konge. Spar 10 gir så inntak til å hente kløverstikk nok til å sake alle rutertaperne på hånda. Med kløver ut blir det mye det samme, enten esset kommer ut fra øst, det går liten kløver via honnør i bordet til esset hos vest og stjeling, eller det blir spilt liten kløver ut fra esset, får spillefører satt opp det nødvendige antall avkast til å vinne kontrakten. Spar 10 kommer nok en gang til nytte som inntak til stikkene hos blindemann.

Med trumf ut fjernes bordets eneste inntak, og kontrakten går i praksis beit (bortsett fra om konge-dame i ruter sitter dobbel på ei av hendene). Trumfutspill er imidlertid ikke det mest naturlige mot lilleslem. Hva om det går ruter 9 ut og dama kommer på fra vest? Hvordan bør det spilles da?

Hele spillet så slik ut:

Aktuelt spilte jeg ut kløver ess. Sofie kunne dermed trumfe for så å spille spar til bordets tier. Hun kunne kaste håndas fire rutertapere på to høye kløver og ess-konge i hjerter. 13 stikk.

Ved det andre bordet ble det spilt ruter ut til dama. Nå må spillefører være på høyden og lasjere. Hva skal vest fortsette med?

Svaret er at det ikke spiller noen rolle. Spillefører kan uansett spille seg inn i bordet på spar 10, kaste to ruter på ess-konge i hjerter for så å spille ruter til knekten. Denne spilleføringa avhenger av konge-dame i ruter hos vest og at øst har minst to kort i farga, og er i praksis eneste reelle sjanse å spille på.

Aktuelt stakk Tor Eivind Grude utspillet med esset og gikk inn på bordet på spar 10, Etter to runder hjerter med ruteravkast spilte han ruter mot hånda. Knekten ble for så vidt godspilt, men problemet var at vest kunne spille ruter til stjeling for ei beit. Denne spilleføringa ville gått bra om ruteren hadde vært fordelt 3-3 eller vest hadde hatt konge-dame dobbel, men utspillet har egentlig avslørt at det ikke sitter slik. Med norske fordelingsutspill kan nieren egentlig kun være enten fra singleton eller dobbelton slik det ser ut.

14 IMP til Sofies verden på dette spillet bidro til at de ledet finalen med 4 IMP før det siste og avgjørende settet.

Der kom Sømnakameratene sterkere tilbake, og vant settet med IMP-sifrene 54-13. Her er et av spillene som ga en stor sving inn for vinnerlaget:

Mange ville kanskje åpnet med 10-poengeren i vest med 4-6 i de svarte fargene og en solid kløverfarge som gir stort stikkpotensial. Men Astrid Steen Lybæk skulle komme sterkere tilbake senere i meldingsforløpet etter at hun først valgte å passe.

Etter forhåndspass indikerer 4 kløver egen langfarge med semitilpasning i hjerter. I tillegg til at meldinga åpner for en mulig stamp egen vei, avgis den med tanke på ønsket utspill. Om nord blir spillefører vil vest gjerne ha kløver ut.

Sofie Græsholt Sjødal valgte å ta sjansen på 4 grand over 4 kløver da man i disse soneforholdene må ha mange beit i motpartens stamp for å få utgangsscore. Denne gangble det ikke riktig da vest fikk satt opp kløveren i utspillet og måtte komme inn på spar ess etter at spillefører hadde hentet kløver ess og åtte røde stikk.

Ved det andre bordet spilte Marian Grude 3 grand med ni stikk. 12 IMP til Sømnakameratene.

Merk at 6 ruter er en strålende kontrakt om man ser nord og syds hender mot hverandre. Etter å ha tatt ut trumfen får nord kastet kløvertaperen på hjerter konge og kan deretter presse ut spar ess. Imidlertid kan østs renons i kløver by på problemer. Om øst finner spar ut til esset, kan vest spille kløver til stjeling for ei beit. Imidlertid ser hjerter dame ut som et nokså naturlig utspill. Men om nord får vist fram kortfarge i hjerter i løpet av meldingssforløpet kan spar likevel bli vurdert som et aktuelt utspill. Da vet i alle fall øst at det ikke er stikk å sette opp i hjerter, men makker kan selvfølgelig ha esset og det kan være riktig å hente stikket.

EM for nasjonslag spilles på Madeira i tidsrommet 17. til 27.juni. Åpen klasse starter spillinga 17.juni, mens de tre andre klassene (damer, veteran og mix) spiller fra 21. til 27.juni. Norge stiller med lag i alle klasser. I veteranklassen vant lag Johnsen (Sverre Johnsen, Åsmund Stokkeland, Arve Farstad og Jan Mikkelsen) kvalfiseringa som ble avholdt i november. De danner Norges lag sammen med Lars Eide og Odd Frydenberg. Lagene i åpen klasse og dameklassen er foreløpik ikke tatt. Det arrangeres også åpne parturneringer i klassene damer og veteran i perioden 17. til 20.juni. Se mer på mesterskapets hjemmeside.

Sømnakameratene til EM på Madeira!

Sømnakameratene med Marian W. Grude, Tor Eivind Grude, Astrid Steen Lybæk og Kristian Barstad Ellingsen gikk seirende ut av finalen i kvalifiseringa og har dermed vunnet retten til å representere Norge i mix-klassen i EM på Madeira i slutten av juni.

I finalen slo de Sofies verden (Sofie Græsholt Sjødal, Sven-Olai Høyland, Thea Hove Hauge og John Helge Herland). Finalen gikk over tre sett med 16 spill i hvert sett, og begge de to første settene var svært jevne. Det første settet ble spilt i går kveld. Da vant Sømnakameratene med 3 IMP. I dag tidlig vant Sofies verden med 7 IMP, og ledet dermed med 4 IMP før de 16 avgjørende spillene. Sistesettet vant Sømnakameratene 54-13, og dermed kampen 122-85.

Resultater finale

Jeg kommer tilbake i løpet av kvelden med et par spill fra siste dag.


Sømnakameratene kunne slippe jubelen løs etter å ha vunnet siste sett klart. Fra venstre Tor E. Grude, Marian Grude, Kristian B. Ellingsen og Astrid Steen Lybæk.