Fredag: Norge spiller bronsefinale

Fredag er det klart for finaler og bronsefinaler i VM. Norges lag i åpen klasse skal spille om tredjeplassen mot USA 1. De opplysningene jeg hadde fått tidligere om at bronsefinalen går over bare tre sett stemmer ikke. Det riktige er at bronsefinalen spilles over fem sett, tre fredag og to lørdag. I finalen møter Norges overmenn fra Nederland Polen. De skal kjempe om VM-gullet over seks sett.

Programmet for bronsefinalen er som følger:

Fredag:
04:00: Norge - USA 1, sett 1 av 5  BBO    Scorecard
07:30: Norge - USA 1, sett 2 av 5  BBO
10:30: Norge - USA 1, sett 3 av 5  BBO

Lørdag:
04:00: Norge - USA 1, sett 4 av 5  BBO
07:30: Norge - USA 1, sett 5 av 5  BBO

Running scores

Spill fra fjerdesettet

Det ble som kjent ikke den snuoperasjonen vi håpet på mot Nederland. Det norske laget kastet inn håndkleet etter å ha tapt fjerdesettet med 36 IMP. Man vurderte rett og slett at 143 IMP var for mye å ta igjen på 32 spill. Selv om vi selvsagt skulle ønske at vi fikk se Norge i finalen i Bermuda Bowl, må vi nå vende blikket mot bronsefinalen. De norske spillerne var selvsagt skuffet etter å ha blitt slått ut av Nederland, men jeg er ikke i tvil om at de vil gjøre sitt ytterste i morgendagens kamp om tredjeplassen. I skrivende stund er det ikke klart om hvem som blir Norges motstander, men Polen ser ut til å strekke det lengste strået i semifinalen. I så fall blir USA 1 Norges motstander. Norge vant det inbyrdes oppgjøret i grunnspillet, mens amerikanerne var det laget som sanket flest vinnerpoeng totalt.

Selv om fjerdesettet i dag tidlig ikke gikk den veien vi håpet på, var det som vanlig mange interessante spill som dukket opp. Vi så flere eksempler på at de norske prøvde å skape sving, som det selvsagt var avhengige av med det utgangspunktet de hadde.

Allerede i første giv fikk Terje Aa en prøve som spillefører i vest. Etter 1 spar fra nord fulgt av to passer, hoppet han til 3 grand. Utspillet var en liten spar fra nord. Hvordan ville du planlagt spilleføringa?

Du har kun én sparstopper, og dermed må du hente ni stikk uten å slippe motparten inn. I praksis innebærer det at ruteren må løses uten taper. Ville du kuttet eller toppet?

Terje vant utspillet med tieren i bordet, og fortsatte med ruter 10, som han stakk med esset på hånda. På ruter konge saket dessverre nord en ruter, og dermed måtte syd slippes inn på ruter dame. Deretter kunn nord hente fem sparstikk for to beit i kontrakten. Hele spillet så slik ut:

Ved det andre bordet åpnet Espen med 2 spar, 8-11 poeng og 6-kortsfarge:

Også Verhees gjorde et praktisk hopp til 3 grand. Han fikk spar ess ut fra Espen, som så skiftet til kløver 6. Spillefører la liten i bordet, og Boye vant med dama. Han hadde ikke så mye annet å gjøre en å fortsette i kløver i håp om at makker skulle ha knekten. Spillefører vant med knekten, og trengte ikke en gang gjøre riktig i ruter. En ruter til tieren og dama fulgte. Boye spilte så spar til makkers konge, men spillefører hadde resten. Ni stikk og vunnet utgang.

Dermed ble det, som vi hadde håpet på, sving på det første spillet. Problemet var bare at det svingte ut og ikke inn. Det kan være at valgene til både Terje og Espen var farget av ønsket om å skape sving.

Det er langt fra opplagt hvordan man bør spille ruteren her. Uten indikasjoner er det nokså marginalt om man skal kutte eller toppe. Sjansen for 3-1-sits er litt større enn 2-2-sits, men for at det skal ha noe for seg å kutte, må det være syd som har 3-korts ruter. Dermed blir det ii teorien riktig å toppe når man har ni til sammen og disponerer esset og kongen fordi 2-2-sits er mer sannsynlig enn at syd skal ha 3-korts og nord singleton. Det er selvfølgelig også riktig å kutte om syd har alle fire ruterne, men sjansen for det er i utgangspunktet minimal. I det aktuelle tilfellet har imidlertid nord vist minst 5-korts spar, og har bare (maksimalt) åtte ledige plasser igjen til ruter dame. Dette øker sjansen for ruter dame i syd, kanskje til og med nok til å ta finessen. Om Terje tror at nederlenderen som sitter i samme posisjon ved det andre bordet tar finessen, har han nå en mulighet til å skape en sving ved å toppslå ruteren.

Espens valg av utspill er også litt utradisjonelt. Uten sikkert sideinntak er det vanlig å spille ut liten fra ei farge som dette. Imidlertid tyder meldingsforløpet på at vest har ei langfarge i minor, og i disse tilfellene kan det haste med å hente stikkene i motspill. Det kan være et scenario at vest har syv stikk i ei minorfarge og ett sideess i tillegg til ett sparhold. Om man da spiller ut liten spar henter spillefører de ni første stikkene. Ved å spille ut spar ess har man sjansen til å se bordet og eventuelt finne en beitende skift. Ulempen er, som vi så, at man risikerer at sparfarga drepes.

Et par spill senere ble syd spillefører i 4 spar ved begge bord:

*2 hjerter fra De Wijs viste 9-11 honnørpoeng med sparstøtte.

Det er interessant å merke seg at nederlenderen dobler opplysende i sonen i vest med ei rund hånd og bare 3-korts hjerter, mens Terje passer. Jeg hadde nok gjort som Terje, men det er allment kjent at nederlenderne melder mer aggressivt enn de fleste. Fordelen med å doble er at man får tømt hånda med en gang og slipper å lure på om man skal melde senere, for eksempel om nord melder 1 grand eller løfter til 2 spar. Siden makker ennå ikke har meldt er oppsida at det kan stå utgang egen vei. Ulempen med å melde seg på er risikoen for å bli tatt og at makker fort melder hjerter med 4-kortsfarge selv om minor- eller grandkontrakt aktuelt kan være bedre.

4 spar kan beites på rå makt om motspillerne får tak i hjerterstjelinga. Om de ikke gjør det, vinner spillefører kontrakten om han klarer å løse trumfen med kun én taper.

Boye fikk ruter ut til esset, og saket en kløver fra hånda. Han fortsatte med kløver til kongen og esset. Vest fortsatte med ruter til esset med nok et kløveravkast. Boye spilte nå spar til nieren. Det ble ikke riktig denne gang da vest hadde knekten. Dermed ei beit.

Ved det andre bordet vrengte nederlenderen trumffinessen. Ruter til essert ble fulgt av spar til dama og esset. Ny ruter trumfet spillefører på hånda, og seilte ruter 10. Da den sto og øst fulgte farge var det bare å trekke ut den siste trumfen før hjerteren ble godspilt. Vunnet majorutgang var verdt 10 IMP for Nederland.

I spill 24 fikk nord utdelt nesten bare minorkort:

Boyes dobling er så vidt jeg vet å betrakte som opplysende, og ber om at makker normalt skal ta ut med ei ubalansert hånd. Om makker tar ut i 5 kløver kan Boye preferere til 5 ruter. Samtidig er det jo kun ei farge ledig etter at motparten har vist hver si majorfarge. Det er mulig at det gjør doblinga mer straffebetont. Espen hadde ikke en håndtype som indikerer at man passer ned om doblinga er opplysende, men kanskje gamblet han på beit i håp om en sving? Men det er også mulig at doblinga var straff. Vi kan legge alle spekulasjoner til side og konstatere at kontrakten i alle fall ble 4 spar doblet. Det var ikke mer enn tre stikk å få tak i for motspillerne. Dermed 590 ut.

Ved det andre bordet ble det også spilt dobletkontrakt, men i motsatt retning:

Innledninga var lik, men syd passet altså 4 spar. Nord var med en gang til med 5 kløver, og syd måtte preferer til 5 ruter. Terje doblet selvsagt sluttkontrakten. Selv med hjerter konge ut og skift til trumf, var det ikke mer enn to ess å få tak i for forsvaret. Den gunstige kløversitsen med knekt-ti tredje gjorde at spillefører bare trengte å stjele én kløver i bordet før den farga var godspilt. 550 ut i tillegg til 590 fra det andre bordet var verdt 15 IMP for nederlenderne.

I spill 27 lot Boye være å åpne med 1 grand på tross av 15 honnørpoeng og ei balansert hånd:

Om dette var for å skape sving, eller fordi han rett og slett nedvurderte, vet jeg ikke. Kanskje var det en kombinasjon? Han velger noen ganger å justere grandhender ned ett poeng. Det er riktignok to 4-kortsfarger på den aktuelle hånda, men mange lavhonnører. Merk også at han åpnet med 1 kløver, og ikke 1 ruter. Med 3-4 i major, 4-korts ruter og 2-korts kløver åpner de etter systemet med 1 kløver for å kunne ha fordel av overføringsmeldingene etter 1 kløver. Det gjør det nemlig letter å finne 5-3-tilpasning i major, og i tillegg kommer kontrakten oftere på åpninngshånda. Det kan jo være en fordel i alle fall om svarhånda er relativt svak. Da motstanderne meldte og støttet kløver sank kløverdama i verdi. Dermed var det ikke aktuelt å vurdere å melde mer enn 3 hjerter på hånda. Ville du høynet med Espens kort? Det kan kanskje vurderes, men han vet også at Boye kan strekke seg litt over 3 kløver om han har litt tillegg.

Aktuelt var det ikke mulig å vinne 4 hjerter da ruterfinessen ikke lyktes. Det kan ved første øyekast se ut ut til at utgangen henger kun på ruterfinessen, og dermed er 50 %. Imidlertid er det også en fare for ei umiddelbar stjeling imot, og 4-1-sits i trumf kan også by på problemer. Dermed er det egentlig i sum nokså marginalt om man skal melde denne utgangen eller ikke utenfor sonen. Kanskje er det i teorien like greit å stoppe, men i praksis kan det være at motparten ikke alltid finner stjelinga om det er det som skal til for å beite.

Nederlenderne meldte, naturlig nok, utgang ved det andre bordet etter at syd åpnet med en 15-17-grand. Også der spilte vest ut sin single ruter. Spillefører hadde ikke annet valg enn å legge liten om han skulle ha sjanse til å vinne kontrakten. Da kunne Allan spille ruter 2 til steling hos makker, og fikk dermed samtidig fortalt at han hadde ønske om kløver tilbake. Terje spilte kløver 7 til esset fulgt av nok ei ruterstjeling. Terje måtte også få for kløver konge og spar ess. Tre beit og 7 IMP inn til Norge.

Dessverre ble det flere svinger inn enn ut også i det fjerde sett. IMP-tavla stoppet på 60-24 i favør Nederland. Norge kastet da inn håndkleet på stillinga 77-220 før de to siste settene. Ettermiddagen har vært brukt til å spille bowling og biljard før en bedre middag venter nå i kveld. Blikkene er rettet mot morgendagens semifinale. Der håper vi på norsk suksess slik at de kan reise hjem med medaljer om halsen.

Det er nå klart at motstanderen i bronsefinalen blir USA 1. De tapte 134 - 186 for Polen i sin semifinale. Mens finalen mellom Nederland og Polen spilles over seks sett, går bronsefinalen over fem sett med 16 spill i hvert. Det spilles tre sett fredag og to lørdag. Du kan følge det hele på BBO i morgen, fredag, henholdsvis klokka 04:00, 07:30 og 10:30. Heia Norge!

Norge trekker seg fra semifinalen

Etter å ha tapt fjerde sett relativt klart har Norge valgt å trekke seg fra semifinalen mot Nederland.

I det fjerde settet var det tydelig at Norge spilte på å skape sving. Det var nødvendig om de skulle klare å hente inn et forsprang på mer enn 100 IMP.

Dessverre svingte det ikke riktig vei, og Nederland ledet settet hele 49-0 etter de åtte første spillene. Det jevnet seg noe ut i andre halvdel av settet, men Nederland vant likevel med 36 IMP.

Resultater etter 4 sett:

Nå er avstanden opp blitt så stor at det norske laget har besluttet å trekke seg fra de to siste settene, og heller rette fokuset mot morgendagens bronsefinale. Hvem de får følge av er foreløpig nokså åpent. Polen hadde initiativet mot USA 1 etter gårsdagen, men amerikanerne knappet innpå i dagens første sett. Taperen av den kampen blir Norges motstander i bronsefinalen.

Vi får håpe at Norge får en opptur i morgen, og kan sikre bronsemedaljene. Det er tross alt langt større stas enn den sure fjerdeplassen!

Jeg kommer tilbake med noen spill fra det fjerde settet om litt.

Torsdag: Semifinalene skal avgjøres

Torsdag skal semifinalene i VM avgjøres. Etter den tunge dagen i går har Norges lag i åpen klasse en formidabel oppgave foran seg. De må ta igjen hele 107 IMP på Nederland om det skal bli finale.

Her er torsdagens program for Norge i semifinalen i åpen klasse:

04:00: Norge - Nederland, sett 4 av 6   BBO
07:30: Norge - Nederland, sett 5 av 6   BBO
10:30: Norge - Nederland, sett 6 av 6   BBO

Resultater kvartfinaler Bermuda Bowl

Du finner alle resultater og annet interessant stoff på mesterskapets hjemmeside

Resultater etter første dag av semifinalene

Den første dagen av semifinalen mellom Norge og Nederland ble tung sett med norske øyne. Etter de første tre settene ligger Norge mer enn 100 IMP bak. Det må en snuoperasjon av de sjeldne til om det skal bli finaleplass for Norge. Men de største optimistene av oss har ikke gitt helt opp ennå.

Det første spillet i tredje sett ga håp om at opphentinga kunne starte:

Boye satt med ett ess og en konge bak innmelderen, og doblet 6 hjerter. I tillegg til at han kan håpe på to stikk på egen hånd er det en fordel med tanke på motspill at han ikke har for mange spar. Aktuelt var det ett sparstikk å hente, og Boye måtte også få for sine to honnører. 300 inn til Norge.

Ved det andre bordet var de fire første meldingene identiske, men nederlenderen i nord fant det for godt å meldte en gang til på sparfarga si:

Det er nok en tvilsom avgjørelse å melde 6 spar. Selv om nord har litt ekstra fordeling, er det sjelden (aldri?) åpneren skal melde en gang til etter at meldingsforløpet har gått på dennne måten.

Hovedpoenget er at nord ikke vet hva syds 5 sparmelding er basert på, og hva som har vært syds hensikt med å melde. Har syd meldt 5 spar fordi han tror det kan stå, er det meldt som en stamp, eller er det rett og slett for å prøve å presse motparten opp ett trinn?

Syd er å regne som kaptein i dette meldingsforløpet. Det har å gjøre med at syd vet mer om nord sine kort enn omvendt. Dermed er han i bedre stand til å ta en fornuftig avgjørelse i meldingsforløp som dette.

Nederlenderne er kjent for å melde svært aggressivt, og de profitterer nok en del på det, men denne gang ble det altså en stor sving inn til Norge.

I tredje sett kom mange av de store svingene etter avgjørelser som falt i meldingsforløpet:

Nederlenderne sperret aggressivt i hjerter etter å ha funnet megatilpasninga nord-syd. Dermed blir meldingsforløpet uten kontroll, men 6 spar er ei helt naturlig melding fra Ulf. Det er selvsagt lite trolig at det står 6 hjerter, men det kan være en viss mulighet for det. Uansett er det jo absolutt grunn til å ha forhåpninger om at 6 spar kan stå.

Lilleslemmen i spar står i praksis på dobbeltfinessen i kløver. Om nord har minst en av kløverhonnørene, vil kontrakten som regel gå hjem. Denne gang satt begge kløverhonnørene dessverre bak, og Nils måtte gå beit. Siden trumfen satt 3-0 og spillefører var avhengig av å stjele begge hjertertaperne i bordet, fikk nord også ei kløverstjeling for den andre beita fordi kløverfinessen måtte tas for andre gang før den siste trumfen var trukket ut.

Ved det andre bordet gikk meldingsforløpet mildt sagt noe annerledes:

Espen valgte å åpne med søppelmulti, som normalt viser 0-7 honnørpoeng, med 8-poengeren i nord. Boye la seg på lur i busken med den enorme hjertertilpasninga. Han kunne riktignok ikke være 100 % sikker på at makker hadde hjerter etter 2 spar inn fra øst. Men da vest viste spartilpasning var det i alle fall ikke tvil om hvilken farge multiåpninga var basert på. Espens dobling regner jeg med viste god hjerterfarge. Boye tok det fortsatt rolig, men kom tilbake med en noe spektakulær 5 ruter over 4 spar fra øst. Kanskje var det for å prøve å få det til å se ut til at hjertertilpasninga ikke var riktig så formidabel. Om han fikk motparten til å tro på dette ville de kanskje bli mer fristet til å doble?

Øst var med til både 5 spar og 6 spar. Jeg regner med at pass var krav fra vest både over 5 ruter og 6 hjerter, og at det kan ha indikert interesse for å melde videre. Det var en morsom vei til endestasjonen 7 hjerter doblet. Spilleføringa var nok raskere overstått enn meldingsforløpet. Det må ruter ess ut fulgt av ruter til stjeling for å få tre beit. Aktuelt ble det spilt ut spar konge, og da ble det bare to beit. Siden kløver ess satt foran kunne Boye kaste en ruter i bordet på det andre kløverstikket. To beit og 300 ut. Dermed 11 IMP til Nederland.

På spill 14 fikk Espen utdelt ei voldsom fordelingshånd i nord:

Han valgte å gå inn med 4 hjerter før øst avsluttet med 4 spar. Der ble det ti stikk etter at forsvaret fikk ett stikk i hver av majorfargene og ett ruterstikk.

Ved det andre bordet fikk ikke Nils og Ulf kjøpe kontrakten i 4 spar:

Nord meldte først inn 3 hjerter, og var sannelig med til 5 kløver etter at motparten meldte 4 spar. Ulf doblet, og Nils spilte ut ruter ess, som gikk til stjeling i nord. Deretter fulgte kløver til dama og kongen. Nå må Ulf fortsette med ruter for å få to beit. Da blir faktisk spillefører trumfmatt. Om Ulf spiller ruter hver gang han er inne, må enten Nils få for ruter konge eller Ulf få ei hjerterstjeling. Enten er spillefører fri for trumf idet Nils kommer inn på hjerter ess slik at Nils må få for ruter konge. Alternativet er at Ulf får beholde en trumf. Da Kan Nils enten lasjere hjerteren en gang før makker får ei hjerterstjeling, eller bare spille ruter konge, som forfremmer ett trumfstikk hos Ulf siden spillefører enten må trumfe med sin siste trumf eller kaste ett kort.

Aktuelt skiftet Ulf til spar inne på den første kløverhonnøren, og dermed bevarte spillefører trumfkontrollen. Da ble det bare ei beit etter at alt forsvaret fikk for var to trumfstikk og hjerter ess.

Slik ser resultatene ut etter 3 av 6 sett:

Vi får håpe Norge får et forrykende fjerde sett slik at de virkelig kan blåse liv i håpet om finaleplass!

Rapport fra andre sett

Det ble dessverre klart tap for Norge også i andre sett av semifinalen mot Nederland. Selv om det er 64 spill igjen må det en betydelig snuoperasjon til for at dette skal gå Norges vei. Men det finnes fortsatt muligheter!

Etter 2 av 6 sett ligger Norge 87 IMP bak Nederland:

Her er et av spillene som ble dyre for Norge i andre sett:

Boye og Espen havnet i 3 grand. Med åpne kort står kontrakten selv om inntaket til kløveren blir tatt vekk i utspillet. Årsaken er den heldige rutersitsen. Men Espen valgte å seile ruter 8 i stikk to! Da ble det et par beit. Ved det andre bordet ble 5 kløver spilt hjem.

Tredje sett starter klokka 10:30, og overføres direkte på BBO. Norge stiller med Boye - Espen og Nils - Ulf.

Jeg kommer tilbake i kveld med rapport fra siste sett.

Heia Norge!

 

Vi følger førstesettet LIVE

Norges semifinale mot Nederland vises på BBO, og første sett starter klokka 04:00 norsk tid.

Running scores semifinaler

Scorecard, 1.sett Norge - Nederland

Jeg kommer til å oppdatere med noen spill her i løpet av kampen.

I spill 2 ble det en stor sving ut for Norge:

Boye doblet Nederland i 5 hjerter. Det var ikke mer enn ett kløverstikk og ett ruterstikk for motspillerne. Dermed 850 ut.

Ved det andre bord doblet Allan og Terje 4 spar:

På tross av sur sits var det bare ei beit i 4 spar, og dermed kun 100 inn til Norge. Det ga 13 IMP til Nederland.

Noen spill senere meldte Allan (nord) og Terje en for hard 6 kløver:

Da Nederland stoppet i 5 kløver ble det 11 IMP ut.

Etter halvspilt førstesett har Norge havnet bakpå med sifrene 6-32. Vi får håpe det snur snart!

I andre halvdel av settet fikk Nederland to utgangssvinger inn, mens Norge fikk en treer. Dermed har Nederland tatt en klar ledelse etter det første settet i semifinalen.

I nest siste spill fikk ikke Espen og Boye satt på bremsene i tide:

Boye passet faktisk i andrehånd med 12-poengeren i vest. Etter at Espen hoppet ut i 4 hjerter følte Boye at han hadde til å gå på en gang til. Denne gang hadde Espen strukket seg Med en sikker kløvertaper har man bare råd til én taper i trumf. Med aktuell sits lot ikke det seg gjøre. Dermed ble det beit i 5 hjerter. Nederland spilte 4 hjerter med ti stikk ved det andre bordet, og dermed kunne de notere 10 IMP til i sin kolonne.

Slik er stillinga etter det første settet:

Norge har altså fått en tøff start på semifinalen. Heldigvis er det mange spill igjen!

Andre sett starter klokka 07:30, og vises direkte på BBO. Norge stiller med Boye - Espen og Nils - Ulf.

Onsdag: Semifinalene starter

Onsdag starter semifinalene i VM. Vi kan glede oss over at Norge har kvalifisert seg i åpen klasse. Det ligger an til en spennende batalje mot Nederland. Heldigvis kan vi følge kampen kort for kort direkte på BBO.

Her er onsdagens program for Norge i åpen klasse:

Åpen klasse, kvartfinaler:

04:00: Norge - Nederland, sett 1 av 6   BBO
07:30: Norge - Nederland, sett 2 av 6   BBO
10:30: Norge - Nederland, sett 3 av 6   BBO

Resultatene finner du på mesterskapets hjemmeside

Resultater i kvartfinalene

Norges lag i åpen klasse er videre til VM-semifinale etter å ha slått ut Italia i kvartfinalen. Grunnlaget for seier ble lagt ved å vinne de første tre settene med henholdsvis 40, 30 og 30 IMP. Dermed ledet Norge med hele 100 IMP halvveis i kvartfinalen. Etter at Norge tapte både fjerde og femte sett var avstanden fortsatt på komfortable 78 IMP før de siste 16 spillene. Italienerne spilte, naturlig nok, på å skape sving i siste sett. De scoret IMP i åtte spill på rad midtveis i settet, og knappet forspranget ned til 32 IMP. Til slutt ble avstanden på 37 IMP, og Norge kunne slippe jubelen løs.

Her er resultatene fra kvartfinalen mellom Norge og Italia:

I dameklassen ble dessverre Nederland for sterke for Norge. Da de norske damene tapte første kvartfinalesett med 70 IMP ble det selvsagt vanskelig å gå videre, men langt fra umulig, og de ga seg ikke uten kamp. Etter å ha vunnet de tre neste settene var avstanden nede i 29 IMP før de siste 32 spillene. Begge disse settene ble imidlertid vunnet av nederlenderne.

Til slutt ble avstanden mellom lagene relativt klar:

Dessverre fikk vi ikke se noen av de tre siste settene mellom Norge og Italia på BBO. Jeg kan tenke meg at det er mange der hjemme som gjerne hadde ønsket å se Boye, Espen og de andre norske i aksjon. Men det ble altså besluttet at denne kampen skulle være en av svært få kvartfinaler (alle fire klassene sett under ett) som ikke ble vist. Trolig var begrunnelsen at dette var en av kampene hvor avstanden var størst mellom lagene. Men det betydde vel ikke nødvendigvis at kamoen var avgjort, eller? Og uten forkleinelse for noen av de andre lagene vil jeg påstå at det er såpass stor interesse for oppgjøret mellom Norge og Italia at det absolutt burde vært overført på BBO, på tross av at avstanden mellom lagene var stor.

Vi kan heldigvis se fram til å få se alle settene i semifinalen mellom Norge og Nederland på BBO!

Du finner resultatene fra de andre kvartfinalene på mesterskapets hjemmeside.

 

Bilder av de norske lagene

Her er lagbilder av de norske lagene som spiller årets VM for nasjonslag i Wuhan. Bildene er tatt av Francesca Canali i World Bridge Federation (WBF).


Norges lag i åpen klasse: fra venstre Sten Bjertnes (coach), Allan Livgård, Boye Brogeland, Espen Lindqvist, Nils Kvangraven, Terje Aa, Ulf Tundal og Christian Vennerød (NPC).

 


Norges damelag: fra venstre Jon Egil Furunes (coach), Bodil N. Øigarden, Liv Marit Grude, Torild Heskje, Gunn Tove Vist, Marianne Harding, Ann Karin Fuglestad og Anne-Lill Helleman (NPC).

 


Norges veteranlag: fra venstre Leif-Erik Stabell, Helge Mæsel, Roald Mæsel, Peter Marstrander, Tolle Stabell, Tor Bakke og Kristian B. Ellingsen (NPC).

 


Den norske VM-troppen i Wuhan sammen med NBFs president Kari-Anne Opsal (nummer tre fra høyre).

Vi følger sistesettet i kvartfinalen LIVE

Det sjette og siste settet av kvartfinalene i VM starter tirsdag formiddag klokka 10:30 norsk tid. Heller ikke denne gang får vi se Norges lag i åpen klasse mot Italia på BBO. Dette er en av kampene hvor differansen er størst mellom de to lagene, nærmere bestemt 78 IMO og dermed har den blitt ofret fra sendeskjemaet siden det ikke er rom for å vise alle kampene på BBO. De norske spillerne er imidlertid fullt fokuserte, og ingen av de ser ut til å ha innkassert noen seier på forskudd.

Damene tapte dessverre forrige sett med 10 IMP, og har en formidabel oppgave foran seg. De har 46 IMP å ta igjen på Nederland med 16 spill igjen å spille. Siste sett kan følges på BBO.

Slik ser resultatene ut for de norske lagene med 2x16 spill igjen:

Åpen klasse: Norge leder med 78 IMP etter å ha tapt femte sett med 8 IMP
Scorecard 6.settDameklassen: Norge ligger 46 IMP bak Nederland etter å ha tapt femte sett med 10 IMP 
Scorecard 6.sett

I femte sett stiller Norge med Boye - Espen og Terje - Allan i åpen klasse og Marianne - Ann Karin og Gunn Tove - Torild i dameklassen.

Jeg følger med på de norske kampene og vil oppdatere med noen av spillene underveis i dette innlegget

Spill 22 var interessant. De nederlandske damene meldte seg opp i 4 spar mot Gunn Tove (øst) og Torild:

Det kan fort ende med at spillefører må løse trumfen uten taper i og med at det ser ut til å bli en taper i hver av de andre fargene. Det er ikke all verdens med inntak i nord. Normalt vil man spille liten mot ess-dame første gang. Når dama står, og nieren eller tieren faller bak, er det kanskje naturlig å tro at det enten er singleton eller 10-9 dobbel.

Med nettopp denne sitsen må man spille spar knekt andre gang (eller første) for å felle mellomhonnørene hos vest. Øst kan dekke, men får ikke noe stikk så lenge hun mangler både tieren og nieren. Men er det opplagt at vest må ha 10-9 dobbel?

Et interessant motspillspoeng, som kanskje ikke er så enkelt å komme på ved bordet, er at vest bør legge i tieren eller nieren om hun har 10-9-liten. Hensikten er å skape en illusjon for spillefører om at hun har 10-9 dobbel, og på den måten få spillefører til å trekke knekten.

Poenget er at å legge i tieren eller nieren gir spillefører et tapende alternativ. Om vest følger me den lille trumfen, har ikke spillefører annet valg enn å spille på kongen dobbel i kapp. Dermed bør vest legge i tieren eller niener for å gi spillefører sjansen til å gjøre feil!

Dessverre ble det tapsspill for Norge etter at Marianne og Ann Karin stoppet i 2 spar ved det andre bordet, mens Nederland fikk hjem utgang ved det andre bordet.

I åpen klasse ble det 10 IMP ut for Norge etter at Terje gikk beit i 4 spar, mens italienerne fikk hjem samme kontrakt mot Espen og Boye.

 

Dramatikk i åpen klasse! Italia scorer voldsomt! Vil dette holde helt inn?

 

Etter å ha scoret IMP i syv spill på rad, hvorav tre tosifrede scorer, har Italia knappet voldsomt innpå! Før de siste fem spillene leder italienerne settet med 45 IMP, og er dermed 33 IMP bak Norge sammenlagt. Det er fortsatt gode forhåpninger om at det skal holde inn, men jeg kan love at det er flere nordmenn som skjelver litt i buksene i Wuhan for øyeblikket. Da mener jeg selvsagt de av oss som følger det hele fra tilskuerplass. Forhåpentligvis har spillerne stålkontroll på nervene inne i spillelokalet.

I et av spillene hvor Norge fikk en stor sving ut fikk nord en sjelden meldeprøve:

Jeg vet ikke om du er heldig som får lov til å være den første til å melde, eller om det hadde vært bedre om motparten åpnet slik at du kanskje fikk sjansen til å vise ei tofargehånd?

Denne gang sto det storeslem, men det er vel vanskelig å melde et spill som dette med full kontroll:

Dette meldingsforløpet er riktignok hentet fra damekampen mellom Norge og Nederland. Marianne og Ann Karin stoppet i lilleslem, mens nederlenderne meldte storeslem. 11 IMP ut for damene, og det samme ble det altså i åpen klasse da Allan (nord) og Terje stoppet i 6 hjerter, mens italienerne meldte 7 hjerter mot Boye og Espen.

 

Oppdatering klokka 12:40: Det holdt! Norge er klare for semifinale i Bermuda Bowl! Selv om de tapte sistesettet 29-70 vant de til slutt kvartfinalen 239-202! Gratulerer til Boye Brogeland, Espen Lindqvist, Allan Livgård, Terje Aa, Nils Kvangraven, Ulf Tundal, Christian Vennerød (NPC) og Sten Bjertnes (coach)!

Dermed er det klart at Norge får to sjanser til å sikre VM-medalje. Motstander i semifinalen blir Nederland, som gikk videre etter å ha slått ut svenskene. Semifinalen går, på samme måte som kvartfinalen, over seks sett med 16 spill i hvert. Det spilles tre sett onsdag og tre sett torsdag. Skulle Norge vinne, vil de gå til finalen, som spilles fredag og lørdag. Med tap får de en ny sjanse til å sikre medalje i bronsefinalen, som spilles fredag.

Dessverre har vi ikke fått fulgt vårt lag i åpen klasse på BBO i dag. Det får vi etter alt å dømme sjansen til i semifinalen. I og med at halvparten av lagene ble slått i dag, er det BBO-rom nok til at alle semifinalenene kan kringkastes.

Damelaget klarte dessverre ikke å snu sin kvartfinale mot Nederland. Etter å ha tapt sistesettet 4-35, tapte Norge kvartfinalen totalt med IMP-sifrene 161-238. Dermed tapte de norske damene med 77 IMP totalt. Stortapet i førstesettet med hele 70 IMP preget selvsagt hele kvartfinalen. Norge kom bakpå fra start, og klarte aldri å ta igjen nederlenderne på tross av at de knappet noe innpå underveis. Uansett er det en bra prestasjon av damene å gå til kvartfinale første gang de deltar i Venice Cup. I morgen går damene inn i turneringa Transnationals.

Jeg kommer tilbake med mer stoff i løpet av kvelden. Håper du får anledning til å følge Norges lag i åpen klasse i semifinalen mot Nederland i morgen og torsdag!

LIVE-oppdatering fra femtesettet

Det femte settet av kvartfinalene i VM starter tirsdag morgen klokka 07:30 norsk tid. Damelaget vises på BBO.

Slik ser resultatene ut for de norske lagene med 2x16 spill igjen:

Åpen klasse: Norge leder med 86 IMP etter å ha tapt fjerde sett med 14 IMP
Scorecard 5.settDameklassen: Norge ligger 36 IMP bak Nederland etter å ha vunnet fjerde sett med 4 IMP 
Scorecard 5.sett

I femte sett stiller Norge med Boye - Espen og Ulf - Nils i åpen klasse og Bodil - Liv Marit og Gunn Tove - Torild i dameklassen.

Her er noen av de interessante spillene som dukket opp i løpet av settet:

Alle er i sonen og mostanderen som sitter før deg åpner med 3 ruter i første hånd. Hvordan tenker du å håndtere følgende hypp?

La oss si at du starter med en opplysende dobling. Hva melder du om du får 3 spar fra makker? Og hva om makker i stedet overmelder motpartens farge for å indikere begge majorfargene og ønske om å spille utgang? Nøyer du deg med 4 hjerter, eller går du mot slem?

Hele spillet så slik ut:

Det var mange som fikk problemer på dette spillet. Meldingsforløpet du ser er er det de nederlandske damene som sto for. Liv Marit i øst doblet sluttkkontrakten. Hun startet motspillet med spar ess og spar stil stjeling. Forsvaret måtte også få ett ruterstikk. 500 inn til Norge.

Meldingsforløpet ble kopiert ved det andre bordet bortsett fra at Norge fikk spille 6 hjerter udoblet. Der ble det også to beit, og dermed tjente de norske damene 7 IMP på spillet.

Det ble også problemer ved de bordene hvor syd meldte 3 spar. Nord hadde ingen opplagt melding, men hadde lyst til å melde en gang til. Noen steder ble det høynet til 4 spar, og der må det også bli beit siden syd har mange rutertapere å bli kvitt og kan bli tvunget til å stjele med store trumf i nord. Øst må fort få tre trumfstikk.

I spill 8 hentet Liv Marit fram en doblingslapp etter at motparten meldte seg opp i 3 grand:

Hun kan se at motparten har bare ett stikk til sammen i hjerter og kløver. Så er spørsmålet hvor mange stikk de har i spar og ruter. Man kan jo egentlig ikke forvente at makker har særlig mye å bidra med, og med 6-korts kløver og singleton ruter er det slettes ikke usannsynlig at nord kan ha 5-kortsfarge i ruter.

Et instruktivt poeng med spillet er at man bør starte med en høy hjerter før man går i gang med å godspiller kløveren. For det første får man med seg at makker kan ha for eksempel dama femte i hjerter (eller eventuelt knekten femte med dama dobbel i bordet). Da kan motspillerne starte med fem hjerterstikk og hente beit på tross av at spillefører eventuelt har ni eller ti stikk til sammen i ruter og spar.

Aktuelt spilte Liv Marit ut kløver konge. Motparten hadde fem ruterstikk, men kunne ikke hente mer enn to svarte stikk i tillegg. To beit ga 300 inn, og var verdt 5 inn da Gunn Tove gikk to udoblede beit ved det andre bordet.

Her er halvtidsresultatene i sesjonen (etter 8 av 16 spill):

Åpen klasse: Norge - Italia 3 - 13
Norge leder dermed med 76 IMP med 24 spill igjen

Dameklassen: Norge - Nederland 32 - 25
Norge er dermed 29 IMP bak med 24 spill igjen

I spill 14 fikk syd en utspillsprøve. Med ingen i sonen åpnet øst med 4 spar i første hånd. Hva ville du spilt ut?

Slik spillet så ut måtte det en svart farge ut for å beite:

Trumf er i praksis ikke et alternativ. Poenget med spillet er at kløver ess må dras ut før spillefører har fått tatt av seg ruteresset. Hvis ikke kan spillefører kaste en hjertertaper på ruter kongen inne på kløver ess.

Med kløver ut (eller eventuelt spar til esset og kløvervri) blir inntaket til ruter konge tatt bort. Spillefører har i praksis ikke annet å gjøre enn å spille på hjerteresset foran. Denne gang blir det tre tapere i hjerter i og med at esset sitter bak kongen.

Torild spilte ruter ut, og dermed gikk kontrakten hjem da sparen løste seg med én taper. Dessverre fant Nederland kløver ut ved det andre bordet, også der etter åpning 4 spar. Dermed måtte Liv Marit gå beit.

Utspill er ofte vanskelig, men det skal ofte et aktivt utspill til etter sperreåpninger. Det kan tale for å spille ut fra kongen heller enn ei farge der man har ingenting. Men det er klart at begge deler kan være riktig.

Sluttresultater i Norges kvartfinaler, sett fem av seks:

Åpen klasse: Norge - Italia 10 - 18
Norge leder dermed med 78 IMP før siste sett

Dameklassen: Norge - Nederland 37 - 47
Norge er dermed 46 IMP bak før siste sett

Vi følger fjerde sett LIVE

Det fjerde settet av kvartfinalene i VM starter natt til tirsdag klokka 04:00 norsk tid. Forutsetningene er altså at Norge leder med hele 100 IMP i åpen klasse mot Italia, mens damelaget ligger under mot Nederland.

I siste oppdatering i går kunne du lese at de norske damene lå bak med 38 IMP etter de tre første settene, men at de risikerte å tape inntil 11 IMP på en turneringsledersak. Siste nytt er at Norge tapte 2 IMP, og dermed er avstanden i realiteten 40 IMP før de tre siste settene.

Turneringsledersaken gjaldt spill 9 i tredje sett. I åpent rom ble spillet justert fra 3 ruter i nord med to beit (-100 for Norge) til at Nederland fikk 230 inn i stedet. Dermed fikk Norge 9 IMP i stedet for 11 da kontrakten var 3 grand med ti stikk ved det andre bordet.

I dagens første sett vises det norske damelaget på BBO.

Jeg følger begge de norske kampene og vil oppdatere med noen av spillene i dette innlegget etter hvert.

Allerede i settets første spill var det action ved flere bord. Hva ville du meldt med følgende hånd etter å ha åpnet med 1 ruter, fått 4 spar inn fra venstre og deretter pass fra de to neste (ingen i sonen)?

Kanskje føles det tungt å gi seg med ei såpass spillesterk hånd, men har du egentlig noe å gjøre på 5-trinnet?

Muligens kan det være fristende å doble motparten i 4 spar? Du har vel visse forhåpninger om beit? Problemet er bare at de fleste toppspiller spiller dobling i denne posisjonen som opplysende. Du kan se at makker er temmelig kort i spar, og selv om makker har anledning til å passe ned doblinga, er det ikke stor grunn til å tro at det vil skje i praksis. Dermed bør konklusjonen være at du passer og håper på ei beit eller to.

Liv Marit valgte å doble, og fikk da høre 5 hjerter fra makker. Her ser du resten av meldingsforløpet og alle fire hendene:

Her ser vi hva som er det store problemet ved å doble i praksis. Man må forvente at makker melder, og man har jo egentlig ikke tilpasning til hverken kløveren eller hjerteren. Dermed har man i praksis meldt 6 ruter på egen hånd om ikke makker mot formodning skulle klare å passe.

Jeg foretrekker å passe ut 4 spar med nords kort, men om man absolutt vil melde bør man valge 5 ruter heller enn dobling, rett og slett som en konsekvens av at man ikke er mottagelig i de to umeldte fargene.

Ved det andre bordet nøyde Ann Karin seg seg med å melde inn 3 spar over 1 ruter. Nord kom igjen med 3 grand, som ikke er unaturlig med den aktuelle hånda. Etter feil i motspillet gikk kontrakten hjem, og Norge tapte dermed hele 15 IMP. Alt annet enn den starten vi ønsket oss. Selv om de hadde beitet 3 grand var spillet allerede tapt med 12 IMP i og med 800 ut ved det andre bordet.

Nok et interessant spørsmål er hva du ville meldt inn i øst over 1 ruter. Du har kun syv honnørpoeng, men 7-4-fordeling og tette farger. Det skal ikke veldig mye til hos makker for at det kan være spill for 4 spar, men den viktigste grunnen til å melde 4 spar er selvsagt sperreeffekten. Til syvende og siste er det selvsagt et stilspørsmål om man velger 3 eller 4 spar. Begge deler kan bli riktig.

I åpen klasse fikk Norge 13 IMP inn på spillet da italienerne kopierte 800 ut i 6 ruter doblet mot Allan og Terje. Espen satt stille i båten med nords kort og passet ut 4 spar. Der hentet han og Boye ei beit. 13 IMP til Norge.

Noen spill senere var det naturlig å melde slem øst-vest. Her ser du meldingsforløpet til Ann Karin (øst) og Marianne:

Jeg er usikker på hva alle meldingene betyr, men 2 grand viser 20-21 hp og 3 ruter er overføring til hjerter. Nå kan jeg tenke meg at 4 gran er kvantitativt (invitt til lilleslem). Trolig tar 5 grand imot og er på utkikk etter en eventuell 4-4-tilpasning i minor, mens 6 kløver viser 4-kortsfarge.

Da det ikke fantes tilpasning i kløver var 6 grand den naturlige endestasjonen. Hvordan ville du planlagt spilleføringa med spar 10 ut fra nord?

 

Om enten hjerteren eller kløveren gir fire stikk, kommer man til tolv etter å ha fått satt opp ett sparstikk i utspillet. Det er også skvismuligheter om hverken hjerteren eller kløveren løser seg.

Hele spillet så slik ut:

Ved begge bordene i damekampen gikk spar 10 ut via dama til esset i syd, fulgt av ny spar. Da hverken hjerteren eller kløveren oppførte seg, var det mulig å håpe på en skvis, men heller ikke det fungerte.

Men åpne kort er det mulig å vinne kontrakten. Ser du hvordan?

Om man legger liten spar i bordet på utspillet, kan ikke syd stikke fordi det setter opp to sparstikk. Dermed må syd legge liten. Man vinner på hånda og tester så kløveren. Det kommer for en dag at syd har bare to. Hva skal syd kaste på den tredje hjerterrunden? La oss si hun kaster en spar. Fire ruterstikk følger med hjerteravkast i bordet. Hva skal syd kaste på den siste ruteren? Hun har ikke råd til å kaste hjerter, og må dermed gå ned på single spar ess. Nå kan spillefører innkassere hjerter konge for å unngå å blokkere hjerteren før syd settes inn på spar ess og må avslutte med hjerter opp i bordet. Hjerter 10 blir dermed spilleførers tolvte stikk.

Det ble ei beit i slem ved begge bord, både i åpen klasse og dameklassen.

Nok et slemspill kom ikke lenge etterpå:

Liv Marit (nord) og Bodil meldte seg opp i 6 hjerter etter en renonsvisende splintermelding i nord. 5 hjerter viste så to av fem ess uten hjerterdama. Utspillet var spar dame, som gikk til stjeling i bordet. Bodil fortsatte med ruter til  stjeling, kløver til knekten og ny ruter til stjeling. Da kongen kom på fra øst sto kontrakten nå bare på at hjerteren var jevnt fordelt. Hjerter konge og hjerter til esset ga gode nyheter, og nå var det bare å pumpe stående ruter fra bordet. Vunnet lilleslem og 11 IMP til Norge da Nederland stoppet i utgang ved det andre bordet.

I åpen klasse ble det slemsving ut da Espen og Boye stoppet i 5 hjerter, mens italienerne meldte slem.

 

 

Innlegget oppdateres med flere spill idet du leser dette.

Tirsdag: Hvem går til semifinale?

Tirsdag er det klart for de tre siste kvartfinalesettene i VM. Etter en forrykende første dag leder Norge med 100 IMP mot Italia i åpen klasse. Damene ligger dessverre bak med 38 IMP mot Nederland, men de har i alle fall knappet innpå etter den fryktelige starten der de tapte første sett med 70 IMP. Vi får håpe de fortsetter opphentinga og smetter forbi til slutt!

Kvartfinalesettene starter henholdsvis 04:00, 07:30 og 10:30 norsk tid. I tirsdagens første sett har du anledning til å følge damene på BBO. Norge - Italia i åpen klasse overføres ikke. Det har nok å gjøre med at dette er en av kampene med størst differanse mellom lagene. De norske spillerne må ikke la seg forlede til å tro at kampen er avgjort selv om det unektelig ser veldig lyst ut!

BBO-oppsettet for kvartfinalesett 5 og 6 er ikke klart. Det blir satt opp i forkant av de respektive settene. Men det er gode sjanser for å få se norske lag i aksjon i og med at det kun er et par av de 16 kvartfinalekampene som ikke overføres.

Jeg vil uansett sørge for live-rapportering fra de tre settene. Følg med og hei på de norske lagene!

Her er tirsdagens program for de norske lagene:

Åpen klasse, kvartfinaler:

04:00: Norge - Italia, sett 4 av 6
07:30: Norge - Italia, sett 5 av 6
10:30: Norge - Italia, sett 6 av 6

Dameklassen, kvartfinaler:

04:00: Norge - Nederland, sett 4 av 6  BBO
07:30: Norge - Nederland, sett 5 av 6
10:30: Norge - Nederland, sett 6 av 6

Veteranlaget deltar i Transnationals, som er ei åpen lagturnering. Laget heter Norway Seniors. Etter første dag er fem av 15 kamper unnagjort, og laget har fått med seg knapt 40 VP. Dermed er de foreløpig et stykke unna avansement, men vi får håpe at poengsankinga tar seg opp!

La oss håpe det blir en forrykende norsk dag i Wuhan!

Status etter halvspilte kvartfinaler

Halvveis i kvartfinalen leder Norge med hele 100 IMP på Italia i åpen klasse etter å ha vunnet de tre settene i dag med henholdsvis 40, 30 og 30 IMP! Mye skal gå galt om de nå ikke går videre til semifinale (bank i bordet). Men det er fortsatt 48 spill igjen, og det er viktig å være fokusert selv om man leder mye.

Damene fikk deessverre en fryktelig tung start mot Nederland. De har ikke vært i nærheten av å tape en 16-spillskamp med 70 IMP tidligere i mesterskapet. Kjedelig at det skulle komme et sånt resultat i kvartfinalen, men sånn ble det nå en gang. Heldigvis kom Norge tilbake i andre sett og hentet inn omtrent en tredel av forspranget. I dagens siste sett ble det nokså jevnt. Nederlenderne har selvsagt et godt utgangspunkt før dag to, men Norge har ikke gitt opp å hente inn forspranget. La oss håpe Norge får en god start på dag to!

Under følger resultatene etter første dag av kvartfinalene for de norske lagene.

Åpen klasse: Norge leder med 100 IMP etter 3 av 6 sett!

Dameklassen: Norge knappet innpå 9 IMP i tredje sett, og er nå 38 IMP bak Nederland

*Det er en TL-sak til behandling som kan gjøre at Norge taper 11 IMP i tredje sett. I så fall er Nederlands ledelse på 49 IMP.

Her er et morsomt spill fra tredje sett i kvartfinalen:

Over 1 grand fra Madala i nord gikk Nils inn med 2 ruter, som viser ei majorfarge (2 i major er mer konstruktivt). Syd passet i første omgang før Ulf meldte 2 spar, som viser at han har lengre hjerter enn spar og er villig til å være med til 3-trinnet om makker har hjerter. Nord sa pass, og det gjorde Nils også! Duboin i syd hylte 3 grand, og det ble sluttkontrakten. Nils spilte ut hjerter, og motspillerne fikk etter hvert fire hjerterstikk, ett ruterstikk og kløver ess. To beit i kontrakten.

Det er ikke uvanlig å havne i 3 grand på et spill som dette, men måten det skjedde på vil vi nok huske ei stund. Det svir jo litt ekstra for motparten å gå beit etter å ha blitt utsatt for en bløff. De tilkalte sågar turneringslederen etter spillet, men det er ingen grunn til at de skal komme noen vei med det. De har jo fått de riktige forklaringene, og noe mer har de ikke krav på!

Ved det andre bordet stampet Lauria og Versace i 4 hjerter. Den doblet Boye og hentet 500 inn. 12 IMP til Norge.

Resultater i kvartfinalene i Bermuda Bowl (åpen klasse)

Resultater i kvartfinalene i Venice Cup (damer)

Resultater i Transnationals, hvor Norges veteranlag deltar

Mesterskapssida

Rapport fra andre sett (oppdatert)

Norge vant andre sett av kvartfinalen både i åpen klasse og dameklassen. I åpen klasse har Norge dermed fått en solid ledelse etter en tredel av kvartfinalen. I dameklassen har Norge startet opphentinga etter det brutale førstesettet.

Åpen klasse: Norge leder med 70 IMP etter 2 av 6 sett

Dameklassen: Norge knappet innpå 23 IMP i andre sett, og er nå 47 IMP bak Nederland

Her er noen interessante spill fra kampen:

Damene fikk en flott start på andre sett da de fikk doblet delkontrakt i hus:

Bodil fikk ni stikk i 2 ruter doblet, og kunne notere 380 i riktig kolonne. Det var verdt 7 IMP da Nederland fikk samme antall stikk i udoblet delkontrakt ved det andre bordet. Var snuoperasjonen i gang?

I spill 19 kom italienerne med i meldingsforløpet etter at Boye åpnet med 2 spar (8-11 hp, 6-korts):

Litt friskt meldt av øst, som altså valgte å innlede med ei doblingt før han tok ut 4 hjerter i 5 kløver. Er han virkelig for sterk til å melde 4 kløver over 3 spar? Det kommer litt an på hva man kan forvente at makker har for si innmelding. Som jeg har vært inne på i et tidligere innlegg kan det ha mye for seg å ha nokså strenger krav til innmeldinger over sperreåpninger. I så fall er det jo lønnlig håp om at det kan være spill for utgang mot det som, posisjonen tatt i betraktning, er ei minimumshånd hos makker.I 5 kløver var det én taper i spar og én i

Ved det andre bordet åpnet Duboin med 3 spar i syd, og da gikk det pass rundt. Ikke helt unaturlig at ingen følte de hadde noe å tilføye.

I spill 24 fikk Ulf hjem 4 spar i vest etter at Madala gjorde en feil i motspillet:

 

Kløver dame ut gikk til stjeling hos Duboin. Han fortsatte med ruter til bordet, og Ulf spilte spar som gikk til esset hos Madala i nord. Nå kom den oppsiksvekkende fortsettelsen kløver 2! Madala prøvde nok å få makker til å legge i en trumf slik at han kunne få høyning på nieren. Problemet var bare at trumfen han måtte i med var kongen. Dermed kunne Ulf parkere hjertertaperen, og alt motstanderne fikk var ett stjelestikk og ess-konge i trumf. Om syd lar være å trumfe, kan spillefører fortsatt kaste hjertertaperen, og resultatet blir det samme.

Det er forståelig at Madala ønsket trumfhøyning, men han kunne vel kostet på seg å spille kløver 10? Det bør også indikere interesse for at makker skal slenge i en unytting trumf, men unngår samtidig at blindemanns kløver gir ett avkast for spillefører.

Et par spill senere var det Nils som skulle prøve seg i majorutgang, nærmere bestemt 4 spar doblet:

 

Han og Ulf spiller presisjon, og det innebærer at Ulf ikke har noen dekkende melding over 1 spar. 1 grand er kunstig utgangskrav og 2 ruter viser imvittstyrke med ruter. Ulf valgte å støtte til 2 spar på dobbelton. Nils hadde et naturlig hopp til 4 spar over nords opplysende dobling, og jeg kan tenke meg at Ulf ikke var så høy i hatten da syd la på ei dobling.

Men Nils hadde såpass lang spar at det ikke var noen umiddelbar grunn til bekymring. Utspillet var en kløver til esset, fulgt av kløver til stjeling i bordet. Nå kom det et instruktivt poeng. Hvilken majorfarge spiller du fra bordet nå?

Du har ett inntak til på ruter ess. Du må altså velge om du vil spille på dobbelfinessen i hjerter, eller om du vil spille spar opp mot hånda én gang. Det bør ikke være noen tvil om at det er verdt å prioritere hjerteren. Så lenge minst en av honnørene er hos nord, vil det i praksis lykkes å spille på denne måten. Det er kun om nord skulle ha esset single i spar og begge hjerterhonnørene sitter bak esset at det har noe for seg å spille spar. Doblinga fra nord er opplysende, og viser dermed hjerter. Om doblinga fra syd er straffebetont eller bare viser poeng vet jeg ikke, men det er uansett mye som tyder på at det er syd som har sparlengden.

Sagt på en annen måte er det slik at dobbelfinessen i hjerter har langt større odds selv uten indikasjoner, men meldingende som har kommet imot bare forsterker inntrykket av hva man bør spille på.

Nils spilte hjerter som gikkk til syds dame. Syd fortsatte i kløver, og spillefører kunne trumfe og spille trumfen fra toppen. Syd måtte få to trumfstikk, men som ventet hadde nord hjerter kongen, og den ble fanget opp etter at trumfen var tatt ut og Nils var inne i bordet på ruter ess.

Gunn Tove spilte på samme måte i damekampen, og dermed ble også hun belønnet med 790 inn. Ved det andre bordet unngikk Norge å doble kontrakten, og fikk til og med sjansen til å beite den, men da røyken hadde lagt seg ble det ti stikk. 5 IMP til de norske damene.

Et par spill senere fikk de norske damene inn 13 IMP etter at Nederland meldte en for hard 6 spar, mens Gunn Tove og Torild stoppet i 5 spar. I settets siste spill ble det nok en stor sving inn for Norge:

Ved begge bord åpnet vest i 1 grand før nord doblet. Øst ville heller spille kløverkontrakt. Nederlenderne fikk kontrakten i øst, mens Torild ble spillefører i vest i 2 kløver doblet. Hun klarte etter litt hjelp av motspillerne å begrense skaden til ei beit. 200 ut var verdt 12 IMP da Bodil og Liv Marit fikk tre beit og 800 inn i samme kontrakt.

Dermed fikk damene hentet inn noe av forspranget, nærmere bestemt 23 IMP. I åpen klasse økte Norge ledelsen fra 40 til 70 IMP, og har dermed lagt et godt grunnlag for veien videre. Men det gjenstår fortsatt 64 spill, og kampen er absolutt ikke avgjort.

 

Rapport fra morgensettet

Det ble stor omsetning i første sett av kvartfinalene med norske lag involvert. Mens Norge leder med 40 IMP mot Italia i åpen klasse, ligger dessverre damene under med enda større margin mot Nederland. Boye og Espen var i storform mot Bocchi og Sementa, og dermed har vårt lag i åpen klasse fått akkurat den starten de ønsket seg. Damene spilte dessverre under pari, og har havnet kraftig bakpå. Heldigvis er det fem sett igjen å snu det på!

Her er resultatene for de norske lagene så langt:

Åpen klasse: Norge - Italia 72 - 32

Dameklassen: Norge - Nederland 3 - 73

Noen interessante spill fra kampen:

I spill 3 fikk Norges lag i åpen klasse en stor sving inn:

Allan (øst) og Terje fikk spille 4 hjerter i lukket rom med ti stikk.

Nord-syd har en grei stamp i 4 spar for 500 ut. Det er verdt 3 IMP mot 620, men kan øst-vest bli fristet til å melde videre om nord-syd finner stampen?

Ja, det var nettopp det som skjedde mot Espen (nord) og Boye:

Boye åpnet med søppelmulti på syds hånd. Jeg burde kanskje skrevet at det var 18-årsgrense for å lese om dette spillet slik at ingen av U16-spillerne får med seg dette?

Det er jo ingen tvil om at ei melding som dette setter motparten under press, men man må vite hva man holder på med. Sone og posisjon har alt å si. Her er Boye i gunstig sone i første hånd. Det betyr at han har råd til å gå em del beit dersom det for eksempel står utgang hos motparten. Det er sågar ingen krise å gå 800 dersom det står utgang andre vei så lange man vurderer at man kan tjene en del på denne konvensjonen over tid.

Espen hadde ingen problemer med å være med til 4 spar da spartilpasninga var kommet for en dag. Vest doblet 4 spar, men øst tok ut i 5 hjerter. Der var det to tapere i spar og én i ruter. Ei beit, og 12 IMP til Norge.

Damelaget hadde 12 IMP ut da Nederland fikk spille 4 hjerter mot Bodil og Liv Marit, mens Marianne meldte 5 hjerter over 4 spar ved det andre bordet og gikk ei beit.

I spill 6 fikk Norge inn en ny utgangssving i åpen klasse:

1 ruter fra Terje var overføring til hjerter, mens 2 hjerter fra Allan viste 4-korts støtte. Da hoppet Terje naturlig nok til utgang. Med trillrund hånd hos Allan og begge de svarte kongene bak, var det tungt å komme til ti stikk. Men da syd litt inni spillet åpnet ruteren fra ess-dame, vant Allan kontrakten. Det ble kun én rutertaper etter at spillefører fikk kastet en rutertaper på spar. Boye og Espen hentet fem stikk mot 4 hjerter, og dermed ble det 13 IMP til Norge.

I damekampen var 4 hjerter med ei beit buttspill.

I spill 9 kom Italia i en hardmeldt 3 grand:

De meldte seg altså opp i 3 grand på tross av 4-4-tilpasning i spar mot Allan og Terje. Da kløveren satt 4-4, sparen kunne løses med én taper og begge de røde finessene gikk, var det ni stikk i 3 grand. Boye og Espen stoppet naturlig nok i 2 spar. Der ble det ni stikk, og italienerne tjente 6 IMP.

I spill 11 var Italia alene om å melde en utgang som sto på å løse de svarte fargene med kun én taper:

Dette er en såpass dårlig kontrakt at det ikke er noe å si på at ingen andre har meldt den. Men sparen 2-2 og ess-dame dobbel foran i kløver gjorde at det ble utgangssving til italienerne. Ved det andre bordet hentet Espen og Boye to beit i 4 ruter.

Etter to råtne utganger i løpet av tre spill var det kanskje ikke så rart at Rama-kommentator Barry Riegel utbrøt: "The only way the Italians can score IMP against Norway is in terrible games".

Mandag: Klart for kvartfinaler

Mandag er det klart for kvartfinaler i VM-byen Wuhan. I åpen klasse skal Norge møte Italia, mens damene skal opp mot Nederland. Kvartfinalene spilles over seks sett av 16 spill, tre mandag og tre tirsdag. Tidsskjemaet er det samme som tidligere. Det vil si at settene starter henholdsvis 04:00, 07:30 og 10:30 norsk tid. Det blir anledning til å følge begivenhetene direkte på BBO.

Her er mandagens program for de norske lagene:

Åpen klasse, kvartfinaler:

04:00: Norge - Italia, sett 1 av 6
07:30: Norge - Italia, sett 2 av 6
10:30: Norge - Italia, sett 3 av 6

Dameklassen, kvartfinaler:

04:00: Norge - Nederland, sett 1 av 6
07:30: Norge - Nederland, sett 2 av 6
10:30: Norge - Nederland, sett 3 av 6

Veteranlaget deltar i Transnationals, som er ei åpen lagturnering. Laget heter Norway Seniors.

Resultater VM-dag 8

Etter åttende og siste dag av grunnspillet i VM kunne vi glede oss over at Norge gikk videre både i åpen klasse og dameklassen etter å ha blitt henholdsvis nummer fire og tre! Dermed er begge lagene klare for kvartfinalene som spilles mandag og tirsdag. I åpen klasse skal Norge møte Italia, mens damelaget skal opp mot Nederland.

Veteranlaget avsluttet mesterskapet med en uavgjort og ett tap. Til slutt endte de på 16.plass, og var dessverre langt unna å gå videre denne gang.

Dagens resultater i åpen klasse:
Norge - Australia 14,60 - 5,40  (IMP-score: 47 - 29)
Norge - Hong Kong 4,81 - 15,19  (IMP-score: 30 - 51)

Norge er dermed blant de åtte lagene som går videre til kvartfinale.

På kapteinsmøte i dag ble det klart at Italia blir motstander. Kvartfinalen spilles over seks sett med 16 spill i hvert sett. Det spilles tre sett mandag og tre tirsdag.

En titt på hvordan Norge endte i forhold til mitt skjema til å nå sluttspill:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
22 Australia 9-16 11,2 14,60 +3,40
23 Hong Kong 17-24 14 4,81 -9,19

Etter dagens resultater endte Norge dermed 39,14 VP foran mitt skjema til å nå sluttspill. Det er basert på at forventet snitt som måtte til for å gå videre  ville være 11,2 VP.

Det viste seg til slutt at mitt estimerte snitt for å gå videre var for lite. Til syvende og sist hadde Italia på åttendeplass 11,92 VP i snitt.

Norge endte til slutt med et snitt på 12,90 VP, og var 28,31 VP foran New Zealand på niendeplass.

Dagens resultater i dameklassen:
Norge - Kina 8,24 - 11,76 (IMP-score: 19 - 25)
Norge - Frankrike 14,80 - 5,20  (IMP-score: 56 - 37)

Norge er dermed blant de åtte lagene som går videre til kvartfinale.

På kapteinsmøte i dag ble det klart at Nederland blir motstander. Kvartfinalen spiles over seks sett med 16 spill i hvert sett. Det spilles tre sett mandag og tre tirsdag.

En titt på hvordan Norge endte i forhold til mitt skjema til å nå sluttspill:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
22 Kina 1-8 8,5 8,24 -0,26
23 Frankrike 1-8 8,5 14,80 +6,30


Etter dagens resultater endte Norge dermed 3,06 VP foran mitt skjema til å nå sluttspill. Det er basert på at forventet snitt som måtte til for å gå videre ville være 12,5 VP.

Det viste seg til slutt at mitt estimerte snitt for å gå videre var for strengt. Til syvende og sist hadde Nederland på åttendeplass 11,98 VP i snitt.

Norge endte til slutt med et snitt på 12,63 VP, og var 32,97 VP foran Russland på niendeplass.

Dagens resultater i veteranklassen:
Norge - Indonesia 10,00 - 9,50 (IMP-score: 30 - 30)
Norge - Canada 6,72 - 13,28 (IMP-score: 22 - 34)

Det har ei stund vært klart at Norge ikke har reelle sjanser til å gå videre, men jeg tar likevel en titt på hvordan de ligger an i forhold til mitt poengbudsjett:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
22 Indonesia 9-16 13 10,00 -3,00
23 Canada 17-24 14,7 6,72 -7,98

Etter dagens resultater endte Norge dermed 69,19 VP bak mitt skjema til å nå sluttspill. Det er basert på at forventet snitt som måtte til for å gå videre ville være 12,2 VP.

Det viste seg til slutt at mitt estimerte snitt for å gå videre var for strengt. Til syvende og sist hadde Taiwan på åttendeplass 11,4 VP i snitt.

Norge endte til slutt med et snitt på 9,21 VP, og var 50,3 VP bak åttendeplassen.

Vi følger runde 23 LIVE (oppdatert)

I dagens første runde ble det en komfortabel seier til Norge i åpen klasse, mens damelaget tapte knepent mot Kina. Vi kan glede oss over at begge lagene er videre til kvartfinaler! I praksis så det ut til å være klart allerede etter i går, men nå er det ingen teoretisk mulighet for at det skal gå galt. Sterke prestasjoner av de norske lagene, og ikke minst veldig gledelig!

Det de norske lagene skal spille om i siste runde er å få en så god plassering som mulig i Round Robin. Det kan nemlig gi mindre tøff motstand i kvartfinalene.

Dessverre får vi ikke se noen norske lag på BBO denne runden heller, men du kan som vanlig få opp scorekortene fra kampene med norske lag involvert og i tillegg følge med på hvordan stillinga endrer seg i de respektive klassene minutt for minutt.

Under finner du lenker til både resultatlister og scorekort i Norges kamper.

Livescore åpen klasse

Scorecard Norge - Hong Kong

 

Livescore dameklassen

Scorecard Norge - Frankrike

 

Livescore veteranklassen

Scorecard Norge - Canada

Her kommer det etter hvert noen spill fra kampen (oppdateres fortløpende):

I spill 4 gjaldt det å ha orden på motspillsavtalene:

For det norske damelaget kom Marianne Harding i 4 spar i vest. Utspillet var hjerters ess fra nord. Nå er veien til beit åpen for motspillerne om nord fortsetter med hjerter konge og hjerter til stjeling. Ruter ess må også gi stikk, og dermed blir antallet motspillsstikk fire. En annen måte å beite kontrakten på er å skifte til kløver. Da vil motspillerne få satt opp ett kløverstikk i stedet for stjelinga.

De franske damene fikk ikke med seg alle stikkene, og dermed føk kontrakten hjem. Ved det andre bordet stoppet Frankrike i 2 spar. Der ble det også ti stikk, men likevel 10 IMP til Norge.

I veteranklassen ble det 6 IMP ut for Norge da Peter Marstrander gikk beit i 4 spar, mens Canada stoppet i delkontrakt. I åpen klasse ble det 8 IMP til Norge etter at Ulf Tundal spilte 2 spar med ni stikk, mens Hong Kong gikk to beit mot Espen Lindqvist og Boye Brogeland.

I spill 6 hadde Hong Kong litt tur mot Norge i åpen klasse:

Hvilken kontrakt vil du helst være i nord-syd?

Mot Nils og Ulf meldte Hong Kong seg helt opp i 7 grand. Der må sparen løses uten taper.  Oddsen er ikke god nok til at det lønner seg i lengden å være i storeslem. Boye og Espen stoppet i 6 spar. Det var altså svært mange IMP i sving. Da sparen var fordelt 2-2 ble det 11 IMP til Hong Kong. Om det er en spartaper blir det i stedet 14 IMP til Norge.

Både i dame- og veteranklassen gikk spill 6 ut etter at det ble meldt 6 spar.

Norges lag i åpen klasse hadde altså en viss utur som fikk 11 IMP ut på spill 4. På spill 8 var det andre årsaker som gjorde at det ble en ny stor sving ut:

Her kom Norge for høyt ved begge bord. I åpent rom spilte Espen 4 spar doblet med to beit, mens Ulf ble doblet og gikk to beit i 3 grand i lukket rom. 300 ut ved begge bord utgjorde til sammen 12 IMP til Hong Kong. Sett fra utsida ser begge kontraktene unektelig litt merkelige ut, men jeg kjenner ikke til hvordan meldingene har gått. Av og til har vi som følger med og ser alle kortene uten å vite hvordan meldingsforløpet har gått, litt for lett for å bli nesevise. Det kan i mange tilfeller være ei naturlig forklaring bak et resultat som kan se både dårlig og merkelig ut fra utsida.

Jeg kan tenke meg at Ulf har åpnet med en presisjonsruter i vest. Om nord har sperremeldt i sparn blir det ikke nødvendigvis så lett for øst-vest å stoppe. Nils har et visst stikkpotensial med 6-korts kløver. Riktignok er farga dårlig, men om makker har litt tilpasning og kløveren ikke sitter for surt, kan det godt være mange stikk egen vei. Denne gang var det litt kløverstøtte, men minimum styrke hos Ulf. Det hjalp heller ikke på at kløveren satt såpass surt hos motparten.

Etter halvspilt kamp er resultatene som følger for de norske lagene:

Åpen klasse: Norge - Hong Kong 15 - 44
Dameklassen: Norge - Frankrike 25 - 12
Veteranklassen: Norge - Canada 6 - 25

Foreløpig er det kun damene som gjør jobben i siste kamp. I åpen klasse ligger vi kraftig under mot Hong Kong, og akkurat nå føles det godt at avansementet var sikret før denne kampen!

Det er jevnt om åttendeplassen i alle klassene. Drøyt halvveis inn i siste kamp ser tabellene slik ut:

Åpen klasse:

Dameklassen:

Veteranklassen:

Med noen få spill igjen var Polen forbi Norge i dameklassen, men etter noen flere IMP inn norske IMP er Norge igjen opp på andreplass. Vil de holde på denne plasseringa? Det vil være en fordel med tanke på valg av motstander i kvartfinalene.

Laget i åpen klasse ser ut til å gå på stortap, og dermed måtte ta til takke med fjerdeplassen. Det innebærer i så fall at de ikke får velge motstander, men må ta til takke med det laget som blir igjen. Ingen fordel, men samtidig har Norge vist at det kan hamle opp med hvem som helst!

Sluttresultater for de norske lagene i runde 23:

Åpen klasse: Norge - Hong Kong 4,81 - 15,19 (IMP-score: 30 - 51)
Dameklassen: Norge - Frankrike 14,80 - 5,20
(IMP-score: 56 - 37)
Veteranklassen: Norge - Canada 6,72 - 13,28
(IMP-score: 22 - 34)

Her er slutttabellene - de åtte beste i hver klasse går altså videre til kvartfinalene:

Åpen klasse:

Dameklassen:

Veteranklassen:

 

Oppdatering klokka 11:00 (norsk tid):
Det har akkurat vært kapteinsmøte med valg av kvartfinalemotstandere i Wuhan. I dameklassen var det to lag å velge mellom da det var Norges tur til å velge. Valget sto mellom Sverige og Nederland. Norge valgte Nederland. I åpen klasse ble Norge nummer fire, og fikk dermed ikke muligheten til å velge motstander. Men ved å bli nummer fire slippet man i alle fall å møte et lag som ble blant de tre beste. Det laget som ikke ble valgt av noen andre var Italia. Dermed blir det storkamp mellom Norge og Italia i kvartfinalen. Kvartfinalene spilles over seks sett med 16 spill i hvert sett mandag og tirsdag.