MORTONS FORK

Kristian Barstad Ellingsen fortalte forleden på Bridge i Norge sin internettside et fint spill fra parfinalen hvor en vinnervariant var den såkalte Mortons Fork med denne sparkombinasjonen:

Siden vest hadde spar ess ville det vært en effektiv variant å spille spar 3 mot damen. Hvis vest går opp med esset får spillefører to sparstikk som ville vært nok til å vinne kontrakten. Hvis derimot vest legger liten vinner damen stikk, og spar konge kan kastes på ruter som godspilles og senere gir nok stikk. Elegant.

I en lagturnering i Asia og Australia/New Zealand med 7-8 nasjoner på startstreken kom en lignende variant hvor Mortons Fork ville fungert. Men kunne spillefører satse på det? Det var nemlig flere vinnersjanser.

Min lagkamerat på østs sin plass havnet i 6 ruter etter disse meldingene:

2 hjerter viste god løft av ruterfargen, og etter aggressive meldinger fra N/S tok øst sjansen på lilleslem.

Syd spilte ut hjerter 3 til esset. Trumfen satt 2-2 og spillefører sendte i vei en liten kløver mot Q-J-2. Damen vant stikket. Underveis trumfet han opp vest sine to gjenværende hjerter og spilte nok en liten kløver mot J-2. Syd la nok en gang liten og knekten vant stikket.

Hvis esset hadde kommet på fra syd ville det vært enkelt, østs fjerde kløver ville gitt avkast for en av vest sine spar. Så syd som hadde kløver ess måtte legge liten to ganger, hvis ikke vinnes 6 ruter enkelt.

Den åpenbare sjansen for denne slemmen er nå at kløver sitter 3-3. I så fall blir østs fjerde kløver god ved å spille en tredje runde av fargen, og en spar forsvinner fra vest på kløverstikket. Det var et dårlig tegn at nord viste dobbelton kløver, hvis da hans fordelingskast var ekte. Dette var situasjonen:

Er det en annen mulighet enn at kløveren gir enda ett stikk?

Ja, selvsagt kan spillefører prøve kløveren først, og om det ikke lykkes kan jo sparfinessen gå.

Er det noen mulighet hvis kløver sitter 4-2 og spar dame sitter bak?

Ja, om kløver sitter 4-2 er nord nå fri for kløver. Det kan spilles på at han har spar dame og gjennomføre et vakkert innspill. I så fall spilles i diagramsituasjonen A-K i spar og nok en spar. Sitter det slik (nord er fri for kløver) kommer nord inn og må spille spar eller hjerter til dobbeltrensons. I så fall stjeles hos øst mens vests siste kløver forsvinner.

Dette hadde lyktes siden hele spillet så slik ut fra start:

Syd kunne altså ikke ta for kløver ess «på luft» i en av de to første kløverrundene. Men om han ikke tar for esset får han ikke for det hvis spillefører skifter fot og satser på denne kløversitsen og at spar dame sitter hos nord.

Øst klarte ikke det, og det er vel ikke sikkert hva som er riktig å satse på her. Han spilte i stedet en tredje runde kløver mot K7, men syd hadde kontroll på fargen. Det ble senere en spartaper og en bet i 6 ruter.

Min makker (syd) fikk spille 4 hjerter og gikk tre doblede bet, -500. Med -100 i 6 ruter fra det andre bordet kostet spillet 11 IMP. Vinnes slemmen er det -500 og +1370, og det ville gitt 13 IMP inn – en 24 IMPs sving.