"HOFFA" på gull-laget i Gold Cup

Gold Cup er en av de mest prestisjetunge turneringene i England. Forleden ble Gold Cup spilt på RealBridge, og norske Thor Erik Hoftaniska spilte på lag De Botton som vant. Dessuten var Artur Malinowski på laget, og han ynder vi jo å kalle halvt norsk. Utenom de to bestod laget av De Botton, Padon, Bakshi og Townsend.

Her er et spill fra finalen som "Hoffa" var fornøyd med. Nordmannen satt på østs plass.

Giver syd, Ø/V i sonen

           SYD

Ta syds kort og se om du er så kreativ som "Hoffa" sin motstander Mike Bell. Han passet og hørte 3 kløver fra vest, pass fra nord og 3NT fra øst. Det er trolig vanskelig å finne mange spillere i verden som overhodet ville tenkt på å gjøre noe nå. Men det er gunstig sone, og syd har bra tilpasning til alle farger. Kan de han en god stamp? Selvsagt er det en sjanse for det, men altså...?

Bell doblet.

Nei, som da Bestemor Duck ble forsøkt smigret av en dørselger som kom med noe komplisert fjas om hennes alder og Guffen sa: "Dette blir for mye matte for meg..." (så ruslet han og la seg under det der treet sitt).

Ja, denne aksjonen av Bell blir for kreativ for meg i alle fall.

Men han doblet altså. Mente han det kanskje for å skremme dem vekk fra 3NT? Det er lite trolig at noen blir veldig skremt av en dobling fra en som har passet først.

Det er klart å doble 3NT fra en som har passt først uten noen melding av makkeren neppe kan bety at han sitter med beten. Det må være en stampeinvitt, kombinert med at makkeren kan passe med ganske sterke kort som selvsagt er mulig selv om han passet over åpningen 3 kløver, spesielt hvis han har noe i kløver. Denne doblingen må kanskje bety noe sånt som 5-4-4-0, eller kanskje bare to farger (minst 5-5). Men dette kreative resonnementet ble feil da makkeren trolig ikke var med på det her i det hele tatt og passet med svake kort! 

Var "Hoffa" bitte litt bekymret før utspillet? Ingen fare...

Det var litt spennende for "Hoffa" før utspillet, for med kun en stopper i hver av majorfargene kan 3NT doblet gå galt hvis vest ikke har A-K i kløver. Men å rømme er for feiginger, så det gikk pass rundt på doblingen.

 

Og 3NT var nedlegg.

N/S har en slags stamp, men det bør helst være i sparkontrakt hvor det kan bli syv stikk. I en eventuell 4 hjerter doblet blir det et skikkelig blodbad. Ø/V kan foruten toppstikkene i spar (1), ruter (3) og kløver (1) få tre hjerterstjelinger hos vest i tillegg til ett trumfstikk hos øst. Det blir i så fall seks doblede, - 1400! Det skjer for eksempel slik: Kløver ess ut, skift til spar til esset og spar til stjeling. Så ruter knekt som øst stikker med kongen og gir nok en sparstjeling. Så følger ruter til tieren, ruter ess, og etter det enda en spar. Nord er fri for spar, men spillefører ikke nekte vest å trumfe med tieren så han får for alle trumfene sine. I tillegg har altså øst ett stikk i trumf. 

Det går an å få mange overstikk i 3NT doblet, men det er jo temmelig farlig (ruterfinesse) å risikere bet i en doblet utgang som står. Det endte med ett overstikk, +950 som jo er en hyggelig spill-score i en finalekamp.