Valg i meldingene

Ofte får man noen valg i meldingene. Flere muligheter kan føre frem. Da må man tenke på hva makker kan ha, hvilke kontrakter vi eventuelt kan tenkes å spille, og også hva man kan melde i neste runde for å gi et bra bilde av kortene.

Mange ser kun på en ting og glemmer å tenke fremover. Her er et eksempel fra en lagturnering i helgen. Du sitter som giver (vest) med dette:

For erfarne spillere er vest sitt valg nokså opplagt vil jeg tro. Men det er flere muligheter. Hva er den mest fleksible meldingen nå?

Du kan simpelthen melde hjerter. Du kan melde også 2 spar. Og du kan hoppe i hjerter. Det er kun 14 HP, men hånden er veldig spillesterk så det kan godt stå utgang med få HP til sammen her.

Hvor sterke er disse kortene?

Det er gode kort, åpnenbart verd mer enn 14 poeng, men hvor gode avhenger noe av om makker har tilpasning.

Jeg tastet inn disse kortene i «Kaplan Rubens Hand Evaluator». Det er et bra computerprogram som beregner hvor sterke kortene egentlig er. Spesielt tar programmet hensyn til fordeling, lange farger, honnører i fargene og slike ting, kort sagt faktorer som gir stikkpotensiale. Svaret du får er selvsagt ingen fasit, men det gir en pekepinn. Og bridge handler jo til syvende sist om stikk, ikke antall honnørpoeng!

Noen ganger synes jeg denne «hand-evalutatoren» overdriver litt i justeringen av håndens verdi. Men at en hånd kan være betydelig sterkere enn antall HP tilsier er helt klart.

En annen metode enn HP er jo såkalt taperberegning. Det forteller at denne hånden er mye sterkere enn en vanlig åpning med 14 poeng. Dette er en fem-tapers hånd, dvs. to stikk bedre enn vanlige åpningshender som normalt har ca. syv tapere. Og i dette tilfellet gir Kaplan-Rubens et overraskende svar på hvor sterk hånden er, eller hva den egentlig er verd:

19 poeng!

Vel, det må tas med en liten klype salt, men å si bare 2 hjerter i meldesituasjonen er åpenbart en undermelding.

Det syntes vest ved bordet vi satt også, og hun valgte å hoppe til 3 hjerter. Hun var for så vidt inne på det riktige, at dette er en spillesterk hånd. Men hun valgte nok feil melding.

Makkeren løftet til 4 hjerter, og hele spillet så slik ut:

Mot 4 hjerter kom spar dame i utspill. Nå truer en sparstjeling, og N/S har tre toppstikk i minorfargene. Mot oss spilte spillefører kløver i andre stikk. Det er jo ikke sikkert at spar sitter 5-1, og hun ønsket å ha inntak til minorstikk hos øst. Men da ble det raskt bet med ett kløverstikk, to ruterstikk og en sparstjeling til N/S.

Om spillefører tar ut trumfen unngås sparstjelingen, men kontrakten går bet likevel om forsvaret er nøyaktig.

La os si spillefører etter ha stukket sparutspillet spiller tre runder trumf, så kløver mot øst. Nord stikker med esset og må spille ruter. Hvis han av en eller annen grunn velger å spille liten ruter til syds konge og det kommer ruter tilbake til esset fyker kontrakten hjem. Etter tre minorstikk er nord inne og må gi spillefører flere stikk hos blindemann.

At det motspillet må gå galt bør være lett å se. Så inne på kløver ess må nord spille ruter ess og ruter til syds konge. Nå er det hans tur til å måtte være nøyaktig idet han må spille spar. Sparen ser slik ut etter første stikk:

Syd er inne og forsvaret har fått tre stikk. Syd må selvsagt spille spar, minorfarge forærer spillefører en haug med stikk hos blindemann. Hvis syd sover i timen og spiller liten spar nå vinnes kontrakten hvis spillefører elegant lar syds spar 7 eller 6 løpe til østs åtter! Stikk i hopetall i minorfargene ligger der borte, men hun behøver ikke dem en gang da hun kan ta sparfinesse med tieren.

Men hvis syd er våken spiller han spar 9 i diagramsituasjonen. Spillefører kan ta finessen med tieren, men så er hun låst på hånden og må gi bort ett sparstikk til syd til slutt - betestikket.

Så kontrakten 4 hjerter var ikke optimal. Det er lett å se at 3NT kan vinnes, men det er kanskje ikke så lett å melde. Vest sa etterpå at hun tenkte på å melde 2 spar i stedet for 3 hjerter. Da kan de kanskje finne grandkontrakt. Det har noe for seg å fortelle om sparfargen, for både sparkontrakt og grandkontrakt kan være tingen her. Men 2 spar er heller ikke beste melding.

Du har kanskje vært klar over det hele tiden, eller oppdaget det nå etter hvert, at her hadde Ø/V sjansen til å få seg et kanonspill.

Nords innmelding 2 kløver er kanskje ikke så feil, men han er i alvorlig trøbbel. Og å doble opplysende med vests kort etter 2 kløver fra nord og pass-pass er egentlig ganske opplagt. Det er en fleksibel melding som tar med muligheten for at øst kan gjøre om den opplysende doblingen til straff ved å passe. Husk øst kan ikke straffedoble direkte etter 2 kløver innmelding da dobling i den situasjonen fra svarhånden ikke er straff, men negativ dobling (viser primært spar). Så av og til må man som svarer passe og håpe makker kommer tilbake med en gjenåpningsdobling så vi kan straffepasse.

Om vest dobler opp bør øst passe ut doblingen. 2 kløver doblet blir ingen fest. Ved de fleste bordene meldte nord inn 2 kløver, men kun ved syv av 54 bord ble N/S hektet etter nords innmelding. De fleste av dem som doblet N/S greide motspillet og noterte seg for en fet +800.

Mange har lært at når man dobler opplysende så bør man helst ha tilpasning til de umeldte fargene. Her har ikke vest tilpasning til ruter, men bør likevel doble.

Det er jo langt fra alltid at makker har til å straffepasse. Men tenk fremover! Hvis du dobler og makker melder majorfarge er det greit. Hvis han melder ruter kan du bare melde hjerter (som vår motstander gjorde, men med det samme). Idet du tar ut en eventuell rutermelding fra makker ved å melde hjerter skjønner han tegningen. Og hvis makker passer ut doblingen er du ganske fornøyd, for du har motspillstikk.

Med fordelingshender og lang(e) farge(r) kan det være feil å doble opp i sånne situasjoner hvis hånden har mest lavhonnører og ikke så fine motspillstikk.