BEHOLDE KONTROLLEN, ELLER MISTE DEN?

Hvordan forskjellige fargekombinasjoner bør spilles er noe man lærer om etter først å ha kommet gjennom perioden som nybegynner. Korrekt fargebehandling er viktig. Men så er det slik at en bestemt farge ikke nødvendigvis bør spilles «etter boka» i akkurat det spillet man sitter og "øver" seg på.

Her er en teknikk mange lærer seg idet de kommer borti bridge for viderekomne.

Hvis man har en slik farge som spillefører ser han må leve av kan det være en god variant å dukke en kløver til motparten først. Det gjør at man beholder kontrollen. Dessuten kan det i grandkontrakt være riktig å gi bort kløverstikk til motparten både i første og andre kløverrunde for så å ha igjen en kløver hos øst til å spille seg over til vest. Sitter det 3-2 sikrer man seg tre kløverstikk. Det er nødvendig å dukke de to første hvis det ikke er noe sikkert inntak til vest. Motparten må jo få to stikk i fargen uansett hvis den skal kunne godspilles.

Også når slike farger er trumf kan en slik teknikk være riktig for å beholde kontrollen. Hvis du har for eksempel 4-4 i trumf, men bare esset på topp og resten småkort kan det bli dystert hvis du spiller esset og en til hvis fargen sitter 4-1. Den med fire trumf tar ut alle trumfene dine og kontrollen på spillet er fullstendig mistet.

Men er dette en teknikk som bør brukes alltid bare trumfen ser omtrent sånn ut?

Nei.

Her er et spill fra lagturneringen på Otta i helgen.

En uskyldig delkontrakt, ikke sant? Og i lagkamp er det ofte slik at småspill som dette ikke betyr så mye. Men dette spillet ga nesten like stort utslag som en utgangssving.

Mot 2 ruter spilte vest ut hjerter 2 til tieren og syds konge. Nå var det at spillefører tenkte på den teknikken vi nevnte i innledningen. For å ikke miste kontrollen spilte han liten ruter fra begge hender, et trekk som godt kan være helt riktig i andre spill. Men her ble det veldig feil, for han mistet kontrollen i stedet!

I andre stikk ble det spilt ruter til vests dame og liten fra nord. Fra vest kom kløver 6. Spillefører lot den løpe mot hånden, og det ville sett lyst ut om vest hadde spilt unna kløver dame. Men øst vant med kløver dame og spilte spar 10. Nå skar det seg helt for spillefører da hele spillet så slik ut fra start:

Arnt Ola Løhre og Gunnar Nordby satt Ø/V og likte godt motspillet de fikk til. Det kom altså hjerter ut før spillefører dukket en ruter til vests dame. Så kom kløver 6 til østs dame og spar 10 til liten fra syd og vests dame. Vest tok for kløver ess fulgt av spar ess og spilte en spar til. Med bare småtrumf hos syd som var fri for spar kunne spillefører ikke nekte øst å trumfe med tieren. Så kom kløver til stjeling med vests trumf konge og enda en spar som ga øst høyning for den nå single trumfknekten bak esset.

Idet røyken hadde lagt seg var dette fire trumfstikk, to kløverstikk og to sparstikk til Ø/V, altså hele tre bet - i sonen, +300 til Ø/V.

Siden Ø/V hadde spilt 2 spar ved det andre bordet med en bet ble det dobbeltscore 300+100=500. Det var verd 9 IMP.

Her var det en illusjon dette med å beholde kontrollen. Spillefører har stikkressurser i flere farger og bør spille kontrakten omtrent som en grandkontrakt. Skulle motparten få tatt ut trumfene (4-1 sits) er det en del stikk å hente likevel. For å godspille ruteren om den sitter 3-2 behøver han ikke gi bort det første ruterstikket. Å gjøre det for å beholde kontrollen blir her som nettopp fortalt det motsatte, spillefører mistet kontrollen!

Her bør det spilles ruter ess og mer ruter for å få vekk så mange trumf som mulig fra motparten. Hvis spillefører så tipper kløveren kan det bli åtte stikk. En kløver kan jo kastes fra nord på syds fjerde hjerter siden fargen sitter 3-3. I så fall tapes kun to sparstikk, to trumfstikk og ett stikk i kløver.

Hvis spillefører får hjem 2 ruter blir det uavgjort spill i stedet for 9 IMP ut.

Hvem sa at småspillene ikke teller i lagkamp?

(PS. 2 ruter kan betes om forsvaret får spilt kløver tidlig nok og satt opp to stikk i den fargen før spillefører har fått kontroll (!) ved å spille av dem så mange trumf som mulig. Da blir det for tidlig å ta hjerteravkastet for en kløver hos nord. I så fall tapes 2+0+2+2 = 6 stikk.)