ANALYSER (komplisert)

Det er to typer analyser i bridge, double dummy (åpne kort) og praktisk analyse. Double dummy-analyser er basert i at alle rundt bordet vet alle kortene og får lov til å gjøre det eller beste i enhver situasjon som oppstår. Bridgeprogram for resultater og spill har ofte slike double dummy-analyser hvor det angis det maksimale antall stikk begge sider kan få i enhver tenkelig kontrakt. Det er litt morsomt, men det har lite med praktisk bridge å gjøre. I mange tilfeller er analysene basert i en spilleføring som er helt hårreisende, helt mot oddsen, fordi man altså vet kortene. I praksis vil en annen spilleplan ofte gi mye større vinnersjanse. Derfor er praktisk analyse mer nyttig for å forbedre sin bridge. 

Likevel ser vi på disse computer-analysene. Og å finne ut hvordan det skal gå til å få stikkene computeren hevder er mulig kan være morsomme puslespill. Selv har jeg som bridgeskribent bestemt meg for et prinsipp om aldri å ta i bruk computerverktøy for slike analyser, men heller forsøke å finne ut selv hvordan de kompliserte variantene kan oppstå, hvis det antall stikk computeren påstår kan vinnes ser umulig ut ved første øyekast. Det tar meg noen ganger lang tid mens comupteren kunne funnet ut det samme på et nano-sekund, men hva så? Det er god hjernetrim. Andre bruker jo timevis på sudoku, eller kryssord...

I går fikk jeg en mail fra han som skriver bridge for NZ sitt bridgeforbund. Han hadde lekt med tanken om et utspill han like etter spillet trodde ville betet 6 ruter, men senere fant han ut at GIB'en påstod at 6 ruter står uansett. Forsøk selv når du får alle kortene. Det er en rekke kompliserte varianter her, så denne artikkelen er kanskje aller mest for de litt spesielt interessserte. Det er såpass mange varianter at det kan godt hende undertegnede har gått seg vill i noe av det. I så fall hører jeg vel snart fra klagenemda...

Kontrakten var altså 6 ruter med vest som spillefører. Nord hadde flere steder meldt spar underveis, og syd hjerter.

Nord spilte ut spar dame som syd stjal! Tilbake kom hjerter ess som må stjeles hos øst. Hva er sjansen nå? 

Ja, dette første er en vanlig, praktisk analyse. Det er litt kinkig nå fordi øst har kun to trumf igjen. I denne situasjonen er nok den beste sjansen å spille på 3-2 i begge minorfargene, og at han som stjal i stikk en startet med tre trumf så den fargen sitter 2-2 nå. Det går bra, du spiller A-K i kløver og begge følger, trumfer så en kløver høyt og spiller K-Q i trumf. Siden det satt slik fra start blir det enkelt tolv stikk:

Det var altså en nokså dagligdags variant med det utspillet, slemmen vinnes - dog litt heldig. Det så ikke så galt ut for forsvaret med spar ut som kunne trumfes av makkeren i en slem, men det gjorde det på en måte enklere for spillefører. Han som spilte ut spar dame undret  imidlertid på hvordan 6 ruter kan vinnes med hjerter konge i utspill. Det var utspillet han hadde tenkt på.

Med hjerter konge i utspill er det sannelig ikke lett selv med åpne kort. Etter å ha stjålet hos øst er det kun to trumf igjen hos blindemann hvor kløveren er, og den er jo ikke godspilt. Og syd har fortsatt tre trumf. Hvis trumfen tas ut går jo ikke kløveren, og syd får i så fall enten to stikk i hjerter, eller ett i hjerter og ett i kløver.

Hvis en forsøker å godspille kløveren med A-K og en stjeling og så tar østs to trumf har syd en trumf igjen som han kan sette i idet godspilt kløver spilles. Og endelig, hvis du spiller spar i stikk to kan syd trumfe og fortsette med hjerter for å korte østs trumf enda mer. Dette ser vanskelig ut...

Men her er computeranalysen på resultatsiden, og der står det at 6 ruter kan vinnes uansett utspill og motspill:

Hvordan?

Det med å korte syd i trumf som sparutspill gjør er løsningen. Det oppstår flere interessante varianter.

Spillefører må trumfe den utspilte hjerter konge hos øst og spille spar!

La oss si syd trumfer den første sparen. Hva skal han da spille?

Hvis syd trumfer sitter trumfen 2-2, så om han så spiller trumf kan spillefører vinne hos øst, ta for A-K i kløver og stjele (høyt) god fargen. Så trumf til kongen som tar ut forsvarets gjenværende trumf (sitter 2-2 etter at syd stjal), og spillefører får tak i de godspilte kløverne - slem til notering.

Syd kan heller ikke trumfe og spille kløver. Han må spille mer hjerter. Så la oss si han denger ned hjerter ess som spillefører trumfer med ruter dame. Da blir vests hjerter dame godspilt, men hvordan skal spillefører bli kvitt hjerter 10?

Det går fint.

Altså, hjerter konge ut trumfes med toeren. Så spar som syd trumfer og spiller hjerter ess. Den trumfes hos øst med ruter dame. Nå kan kongen stikkes over og knekten tas (trumfen sitter 2-2 på dette tidpunktet). Så resten av trumfene. Før den siste ser det slik ut:

På ruter 4 må syd kapitulere da han må holde kløver dame gardert og i så fall kaste en hjerter slik at spillefører får to hjerterstikk.

Det er flere varianter her. La oss si syd trumfer den første sparen og spiller liten hjerter i stedet for esset (han må jo spille hjerter for å skape problemer). Da vinnes med nieren hos vest. Nå oppstår en annen lekker variant. Etter å ha blitt forært det hjerterstikket trumfes en hjerter med ruter dame, så den single trumfkongen som stikkes over fulgt av knekten. Det går bra (2-2 i ruter etter syd har stjålet en gang). Så resten av trumfene, og syd blir skviset på samme måte. I så fall har vest en trumf, en hjerter og to kløver igjen mot slutten, syd sitter med hjerter ess og tre kløver. På den siste trumfen er syd ferdig. 

(Merk at nord må holde spar mot slutten og kan heller ikke holde tre kløver etter at ruter 4 og hjerter dame er spilt. Men nord har på dette tidspunktet vist syv spar, to hjerter og to ruter fra start, så han er markert med to kløver)

Dette er altså om syd trumfer idet spillefører spiller spar i stikk to. Hva om han ikke trumfer? 

Hvis han ikke trumfer den første sparen spilles den andre sparhonnøren! Hvis han trumfer den oppstår de samme variantene som allerede er beskrevet. Så la oss si han lar være å trumfe også i andre runde spar. Da oppstår en annen læreboks-situasjon.

Vi tenker oss altså at i dette scenariet har vest fått for de to sparstikkene. Spillefører har fortsatt tre hjertere som et problem. Men nå kan han trumfe en hjerter, så ta den siste trumfen fra øst og spille spar som har blitt en (trygg) måte å komme seg tilbake til vest. Han stjeler spar og kan ta ut trumfen før han fortsetter med resten av trumfene. Etter denne utviklingen ser det slik ut før den siste trumfen:

Slik spillet nå har gått har forsvaret fortsatt ikke fått noe stikk. Spillefører tar den siste trumfen sin, og syd er ferdig. Hvis han kaster en kløver går den fargen. Så han må kaste hjerter knekt. Da spilles hjerter fra vest. Syd kommer inn på det nå single hjerteresset og får forsvarets første stikk, men så må han avslutte rett inn i østs AKJ!

Dette var altså med hjerter konge i utspill. Da disse variantenen ble forslått i en liten diskusjon i går kveld var det en "luring" som kom med enda et "bedre" motspill/utspill. Hva om nord spiller ut hjerter 8!

Det går an å vinne tolv stikk i ruterkontrakt da også, det påstår jo computer-analysen.  

Med hjerter 8 i utspill tror jeg løsningen er å kaste en spar fra øst. Syd vinner med hjerter ess. Hva skal han så spille?

Hvis han spiller trumf er det bare å godspille kløveren med en stjeling (høyt), så ta ut trumfen i tre runder. Syd må altså spille mer hjerter for å ta bort en trumf fra blindemann (øst). Men med hjerter fra syd i stikk 2 legges hjerter 9, og kongen kommer på. Øst må riktignok stjele, og det mulige inntaket til godspilt kløver er borte (den tredje trumfen). Men i dette scenariet kan spillefører ta for ruter konge, så stikke over ruter dame og spille resten av trumfene samt A-K i spar. Også da blir syd skviset. Han klarer ikke å holde J-x i hjerter og tre kløver med fire kort igjen. Det blir etter denne utviklingen samme sluttposisjon som om det spilles ut hjerter konge og syd spiller hjerter ess etter han har trumfet en av de to sparrundene i starten. Forskjellen er at her får ikke forsvaret trumfstikk, men for hjerter ess i første stikk!