Seriemesterskapet: halvveis

Søndag morgen ble runde 5 spilt i første- og andredivisjon, så første halvrunde i helgens siste kamp (runde 6). Det ble bare en halvkamp som avsluttes idet de starter opp igjen neste spillehelg som avvikles i februar. Halvkampen er regnet med i regnskapet med VP som om den er ferdigspilt, så der kan det selvsagt bli endringer.

Stillingen i toppen i 1.div er:

1. Nord-Trøndelag (Kippe) 77,67 VP

2. Midt-Trøndelag 1 (Johansen) 71,89 VP

3. Hedmark og Oppland (Bogø) 68,83 VP

Så kommer de andre tett som hagl. De tre lagene som i øyeblikket ligger an til nedrykk har ikke mye under middels! Minst syv lag kan blande seg inn i gullkampen da det er mindre enn 15 VP mellom 1.plass og 7.plass. For det første kan de som ligger under i halvkampen (runde 6) snu den, og etterpå er det 80 VP til å kjempe om i de fire siste kampene. Det ser ut til å bli en råspennende avslutning på mesterskapet.

Alle resultatene så langt i de to øverste divisjonene finner du her.

____________________ 

Før du leser videre kan du ta stilling til en meldesituasjon hvor du har fått utlevert disse kortene:

Vest giver, alle i sonen

Det går to passer foran deg. Melder du noe nå?

Dette avhenger av system, avtaler og stil. Slik spillet var fikk det noen steder stor betydning hva øst valgte å gjøre. Mer om spillet senere i artikkelen.

____________________ 

For tredjedivisjon (12 puljer) og fjerdedivisjon (36 puljer) starter seriemesterskapet i november.

I andredivisjon som spilte halvparten av sin turnering i helgen er det tre puljer. Resultater for de puljene finner du her.

I førstedivisjon ledet Rogaland 1 (Hauge) etter lørdagens spilling. Søndag morgen fikk de imidlertid bank av Hedmark og Oppland (4,03 – 15,97 VP). Et av spillene som ga stort utslag var dette hvor det som skjedde ved det ene bordet virket helt normalt med Hedemark og Oppland som N/S.

Syd fikk åpne med 2 kløver i siste hånd og viste deretter 22-23 (24) NT. Nord sjekket om det var tilpasning i spar og plasserte så sin makker i 3NT.

Det er klart at i dette tilfellet har de ikke stopper i hjerter så 3NT er ikke særlig bra, i teorien. Slikt skjer når det er to balanserte hender mot hverandre. Men det er jo ikke sikkert at vest har hjerterutspill!

Vest hadde A-J-x i hjerter og god femkorts kløverfarge. Han hadde ingen grunn til å spille ut noe annet enn liten kløver. Dermed vant kløver knekt første stikk, og det var ti sikre stikk.

Ved det andre bordet fikk Rogalands N/S det verre. Ja, dette er spillet hvor øst hadde sitt valg i første melderunde hvor han altså satt med:

Karl Morten Lunna (H & O) åpnet etter to passer med 2 hjerter. Jeg skal ikke gjøre meg til noen dommer om hva som er best i dette tilfellet, pass eller svake 2 hjerter. Det er kanskje litt tilfeldig. Men å melde viste seg å fungere best denne gangen.

Over østs 2 hjerter doblet syd opplysende, og vest (Forfod) som hadde AJx i hjerter, litt verdier her og der og en dobbelton løftet til 3 hjerter. Nord og øst passet, og syd doblet en gang til. Nord har vel ikke til mer enn 3 spar, men er på grensen til å tenke litt på utgang i alle fall. Makkeren hadde tross alt doblet opp på tre-trinnet i faresonen. Med fem spar og ellers samme kort tror jeg han hadde tatt sjansen på 4 spar.

Da nord sa 3 spar er det lite å si på at syd passer. Nord kan jo ha absolutt ingen ting.

Å spille 3 spar var greit nok, igjen i teorien. De har unngått en 3NT som ser håpløs ut. Det blir neppe mer enn ni stikk i sparkontrakt om sparfargen sitter 4-2 da tre runder spar til vests damen gjør at det blir nitrist idet forsvaret presser ut nords siste trumf med hjerterspill hvis vest fortsatt har en trumf (om spar altså satt 4-2 fra start).

Med kun delkontrakt inn ved dette bordet og utgang i mot ved det andre kostet spillet 10 IMP for Rogaland.

Mye tyder på at pass i 3.hånd var den mest populære meldingen, for omtrent 75% av 48 N/S par i 1. og 2.divisjon var i 3NT og vant den. Ti par kom seg i 4 spar og fikk ti stikk siden sparfargen satt snilt 3-3. Det var noen få delkontrakter til i spar, og kun ett par prøvde minorutgangen 5 ruter med ti-korts tilpasning, men der var det to hjertertapere og en spartaper.