RONDANE CUP - PAR og LAG

I helgen gikk den tradisjonsrike RONDANE CUP av stabelen med par- og lagturnering. Otta BK var arrangør.

Lørdag var det parturnering hvor det deltok 40 par. Til topps gikk Jo Arne Ovesen-Lars Eide (TopBridge/Hamar). På 2.plass kom Tove Stoen-Lars Arthur Johansen (Studentenes/Rognan) og på 3.plass Liv Marit Grude-Lisbeth K. Glærum (Studentenes/Åsane). Tre damespillere på pallen, og på femteplass kom et rent damepar (Mirkovic Juvik/Helness). Dette bekrefter nok en gang den fine utviklingen for norsk damebridge.

På søndag var det lagturnering hvor det deltok 20 lag. Jo Arne Ovesen ble dobbeltvinner i helgen da han var på vinnerlaget ECF Holding sammen med Siv Thoresen, Terje Lie og Espen C. Fasting.

Resultater PAR. 

Resultater LAG.

 

Jo Arne Ovesen vant begge turneringene i helgen

Her er et spill fra parturneringen.

Er dette en bra slem?

6 spar ser ut som en ganske bra slem. Enten kan du unngå trumftaper, eller om det ikke lykkes kan kløverfinessen gå. En av to finesser er en god sjanse, 75%, minus noen sitser hvor spar og/eller kløver sitter skjevt. En 75% slem bør selvsagt meldes, men i praksis er det ikke nødvendigvis så enkelt. Er dette en slem som kun avhenger av en av to finesser?

Nei, på ingen måte.

Dette var kun en lyn-analyse, og lyn-analyser har en tendens til å være feil.

Å melde slem er heller ikke nødvendigvis så enkelt. Hvis syd åpner med 1 spar, har nord til en invitt med tre-korts støtte. Ja, det er faktisk en god invitthånd, nært innpå nok til utgang (11 HP pluss en dobbelton) mot en (minst) femkorts sparåpning. Det koker vel ned til hvor optimistisk syd er, og siden han ikke har første- eller andre rundes kontroll i kløver kan det bli vanskelig idet syd kontrollmelder ruter. Er det da så lett for nord å gå på forbi 4 spar? Hvis han i systemet deres kan si 4 hjerter – såkalt «last train» - for å vise en viss interesse (ikke nødvendigvis hjerterkontroll) og at det bekrefter kløverkontroll melder de kanskje slemmen. Men i så fall må den vinnes, og det er som sagt ikke så lett. Slik så hele spillet ut:

La oss si ruter ess kommer i utspill mot 6 spar. Det er ikke det beste utspillet, men likevel blir det vanskelig for spillefører.

Hva spiller du etter å ha trumfet det utspilte ruter ess?

Å ta kløverfinesse med det samme er en mulighet, den første finessen som det er et håp om kan gå bra. Men det er litt dristig å starte med en sidefargn hvor man har åtte kort, motparten kan fort få en stjeling. Tas kløverfinesse med det samme kan en listig øst ligge unna og det går fullstendig galt om nok en finesse tas. Det begynner å bli tynt med inntak så det vil i så fall ende med en trumftaper.

Selv om øst vinner med kløver konge og spiller nok en kløver går det fort galt. Spillefører kan vinne hos nord og dra spar dame. Øst må ikke dekke den. Honnør på honnør er jo korrekt, men med to honnører på bordet er det best å dekke den andre. Hvis damen dekkes i første sparrunde går det dame, konge ess, så spar til knekten og en ubesværet finesse med nieren. Da blir det tolv stikk, to kløver hos nord gir senere avkast for syds to små hjertere. Men hvis øst legger liten idet spar dame spilles, så dekker spar knekt, vokser nieren opp. Spillefører har ikke inntak til å kutte opp østs sparbeholdning.

Et alternativ er å starte med hjerter. Det går fint om fargen sitter 3-3, eller vest har dobbelton. Men siden øst har dobbelton hjerter kan han trumfe over.

Det som så ut som en bra slem var ikke så bra likevel. Det kan dog være enklere om kløver konge sitter i saksen og kløver 3-2, men det er litt for tynt det her til at slem er bra.

To par vant 6 spar, men fire par meldte slem og gikk bet. Tre av dem gikk to bet. De som var i 4 spar og fikk tak i tolv stikk fikk hele 76,3% på spillet. Fem trekk i utgang ga 49%.

Første kvinnelige juniormester!

Ida Marie Øberg (KGB Klyve-Gulset BK) ble den første kvinnelige juniormester da hun og makkeren Marius Dalemark Austad (Flekkefjord) vant NM junior par i Trondheim i helgen. Det er ingen overraskelse at Ida og Marius gikk til topps. Ida har flere internasjonale suksesser bak seg i jenteklassen. Marius er en av veteranene av de under 26 år med flere gode internasjonale resultater.

På lørdag lå vinnerparet litt bak teten, men på skuddhold. I søndagens sesjon spilte de råsterkt og feide all tvil til side. Til slutt var de 4,3% foran sølvvinnerne Christian Fredrik Johnsen-Carl-Otto Curran (Målselv BK/Os BK). Hjemmehåpet Markus Lund (Heimdal BK) ledet sammen med Jacob Nordvoll Johanessen (Sortland BK). Det gikk litt tyngre på søndag for dem, men det holdt til bronse. 

Marius og Ida Marie vant overlegent! (Foto: Trondheim Ungdomsbridgeklubb)

Alle resultatene finner du her. Du kan finner mer omtale av mesterskapet og bilder på Trondheim Ungdomsbridgeklubbs side, her. 

I dette spillet helt mot slutten gikk meldingene forskjellig rundt omkring i salen, og antall stikk i sluttkontraktene varierte også.

Giver syd, alle i sonen

Hva synes du om denne hånden?

Som i gårdagens rapport fra junior NM er det en hånd som ikke kan beskrives med antall HP. Det er en mye bedre hånd enn "9HP og lang spar", liksom. Det skal uhyre lite til hos makkeren før det står veldig mange stikk, kanskje slem! Men slike kort kan være litt farlige også. Hvis det ikke finnes tilpasning i noen av fargene behøver det ikke gå så bra.

Hvis vest får åpne er det noen som tenker "9HP og syvkorts spar, det blir til 3 spar det". Det tror jeg er feil, for denne hånden er mye mer spillesterk enn en vanlig, standard 3 sparåpning. Det får bli 1 spar, eller om man ønsker å sperre, 4 spar. Jeg synes 1 spar er best, men begge deler kan fungere.

Men da spillet forkom åpnet syd først ved de fleste bordene, flere steder med svake 2 hjerter. Hva melder du da?

Det ble som sagt mange forskjellige kontrakter her, men ved halvparten av bordene endte Ø/V i 4 spar som ser ut som en god god kontrakt.

Vinnerparet fikk tak i elleve stikk i 4 spar. Da nord ikke unaturlig spilte ut hjerter som syd hadde meldt vant esset og vest sin kløver forsvant. Så fulgte spar, og med denne kombinasjonen bør det spilles liten til tieren i et forsøk på å unngå mer enn en spartaper. Det blir kun en taper om syd har både kongen og damen (tredje), eller enten damen eller kongen dobbel. Slik satt det og det ble kun en trumftaper og en taper i ruter. Elleve stikk (+650) ga nest topp til vinnerparet. Toppen gikk til Hågen Andre Mathisen-Andreas Wright (Helgeland Juniorbridgeklubb) som ble doblet i 4 spar og også vant elleve stikk (+990).

Er det så enkelt å holde 4 spar på kun ti stikk om det ikke spilles ut hjerter?

Nord må få med seg kløver ess, for om ikke forsvinner jo vests kløver på hjerter ess. Men hvis nord tar for kløver ess har spillefører tre kløverstikk som det kan kaste tre ruter på. Om nord tar for kløver ess og skifter til hjerter i andre stikk blir det elleve. Spillefører får et inntak til øst og kan spille spar til tieren. Senere løses sparen uten å tape flere trumfstikk, og etter å ha tatt ut trumfen er ruter konge inntak til tre kløverstikk. I så fall blir det kun en trumftaper og en kløvertaper. 

Skifter nord til ruter etter kløver ess blir det verre. Ruter konge må da brukes til å spille spar til tieren. Da blir det ikke inntak til kløverstikkene. Og om spillefører forsøker kløverstikkene først kan syd sette i trumf i tredje kløverrunde. 

Endelig, om nord fortsetter med kløver i håp om singelton hos syd får spillefører et ekstra inntak til øst og kan spille spar til tieren. Men for å unngå to trumftapere må han ta finessen, og da kommer nord inn. En tredje runde kløver fra nord til syd trumfkonge forfremmer nords spar 9-8 til stikk!