Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

RONDANE CUP - PAR og LAG

I helgen gikk den tradisjonsrike RONDANE CUP av stabelen med par- og lagturnering. Otta BK var arrangør.

Lørdag var det parturnering hvor det deltok 40 par. Til topps gikk Jo Arne Ovesen-Lars Eide (TopBridge/Hamar). På 2.plass kom Tove Stoen-Lars Arthur Johansen (Studentenes/Rognan) og på 3.plass Liv Marit Grude-Lisbeth K. Glærum (Studentenes/Åsane). Tre damespillere på pallen, og på femteplass kom et rent damepar (Mirkovic Juvik/Helness). Dette bekrefter nok en gang den fine utviklingen for norsk damebridge.

På søndag var det lagturnering hvor det deltok 20 lag. Jo Arne Ovesen ble dobbeltvinner i helgen da han var på vinnerlaget ECF Holding sammen med Siv Thoresen, Terje Lie og Espen C. Fasting.

Resultater PAR. 

Resultater LAG.

 

Jo Arne Ovesen vant begge turneringene i helgen

Her er et spill fra parturneringen.

Er dette en bra slem?

6 spar ser ut som en ganske bra slem. Enten kan du unngå trumftaper, eller om det ikke lykkes kan kløverfinessen gå. En av to finesser er en god sjanse, 75%, minus noen sitser hvor spar og/eller kløver sitter skjevt. En 75% slem bør selvsagt meldes, men i praksis er det ikke nødvendigvis så enkelt. Er dette en slem som kun avhenger av en av to finesser?

Nei, på ingen måte.

Dette var kun en lyn-analyse, og lyn-analyser har en tendens til å være feil.

Å melde slem er heller ikke nødvendigvis så enkelt. Hvis syd åpner med 1 spar, har nord til en invitt med tre-korts støtte. Ja, det er faktisk en god invitthånd, nært innpå nok til utgang (11 HP pluss en dobbelton) mot en (minst) femkorts sparåpning. Det koker vel ned til hvor optimistisk syd er, og siden han ikke har første- eller andre rundes kontroll i kløver kan det bli vanskelig idet syd kontrollmelder ruter. Er det da så lett for nord å gå på forbi 4 spar? Hvis han i systemet deres kan si 4 hjerter – såkalt «last train» - for å vise en viss interesse (ikke nødvendigvis hjerterkontroll) og at det bekrefter kløverkontroll melder de kanskje slemmen. Men i så fall må den vinnes, og det er som sagt ikke så lett. Slik så hele spillet ut:

La oss si ruter ess kommer i utspill mot 6 spar. Det er ikke det beste utspillet, men likevel blir det vanskelig for spillefører.

Hva spiller du etter å ha trumfet det utspilte ruter ess?

Å ta kløverfinesse med det samme er en mulighet, den første finessen som det er et håp om kan gå bra. Men det er litt dristig å starte med en sidefargn hvor man har åtte kort, motparten kan fort få en stjeling. Tas kløverfinesse med det samme kan en listig øst ligge unna og det går fullstendig galt om nok en finesse tas. Det begynner å bli tynt med inntak så det vil i så fall ende med en trumftaper.

Selv om øst vinner med kløver konge og spiller nok en kløver går det fort galt. Spillefører kan vinne hos nord og dra spar dame. Øst må ikke dekke den. Honnør på honnør er jo korrekt, men med to honnører på bordet er det best å dekke den andre. Hvis damen dekkes i første sparrunde går det dame, konge ess, så spar til knekten og en ubesværet finesse med nieren. Da blir det tolv stikk, to kløver hos nord gir senere avkast for syds to små hjertere. Men hvis øst legger liten idet spar dame spilles, så dekker spar knekt, vokser nieren opp. Spillefører har ikke inntak til å kutte opp østs sparbeholdning.

Et alternativ er å starte med hjerter. Det går fint om fargen sitter 3-3, eller vest har dobbelton. Men siden øst har dobbelton hjerter kan han trumfe over.

Det som så ut som en bra slem var ikke så bra likevel. Det kan dog være enklere om kløver konge sitter i saksen og kløver 3-2, men det er litt for tynt det her til at slem er bra.

To par vant 6 spar, men fire par meldte slem og gikk bet. Tre av dem gikk to bet. De som var i 4 spar og fikk tak i tolv stikk fikk hele 76,3% på spillet. Fem trekk i utgang ga 49%.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.