NM JUNIOR PAR

I helgen spilles NM Junior Par i Trondheim. Det foregår i Bridgehuset med NBF Midt Norge og Trondheim Ungdomsbridgeklubb som arrangør.  

Etter lørdagens spilling (60 spill) har Markus Lund som spiller på hjemmebane (Heimdal BK) tatt ledelsen sammen med Jacob Nordvoll Johanessen (Sortland BK). Det er imidlertid svært jevnt og mange par som vil ha ambisjoner om å kjempe om NM-tittelen i siste sesjon på søndag (30 spill). Hele resultatlisten etter lørdag finner du her.

Vi tar med et spill som kanskje handlet mest om hva vest valgte å gjøre med disse kortene:

Syd passer i åpning. Hva gjør du med slike kort?

Styrken er til en svake 2 åpning, og vest har sekskorts farge. Håndtypen er dog ikke passelig for svake 2 i det hele tatt. Det er alt for stor sjanse for at det kan være andre trumffarger, både spar- og kløverkontrakt er mulig. Og spesielt feil er 2 hjerteråpning hvis du blir spillende hjerterkontrakt mot singelton eller renons, så har Ø/V en kjempefin sparkontrakt. Det er som oftest feil å åpne med svake 2 i major med firekorts i den andre majorfargen. Dette er ekstremt gode kort i eventuell sparkontrakt hvis makkeren har sparfarge. Det er faktisk kun en sekstapers hånd! Normalt har en  vanlig åpningshånd omtrent syv tapere. 

Så åpning med 1 hjerter er korrekt?

Vel, ja og nei. Det vil fungere veldig godt å åpne med 1 hjerter selv om det mangler noen HP, hvis Ø/V har en trumftilpasning. Hvis ikke, og makker med en ok åpningshånd til slutt insisterer på 3NT kan åpning med 1 i farge bli feil med slike kort. Jeg anbefaler ofte å se på fargekvalitet om man vurderer åpning med mindre enn HP en "reglene" tilsier, for om du har en god farge (stikk) kan det gå bra selv om man havner i grandkontrakt med litt for få HP til sammen. Her er ikke hjerterfargen god, men i sidefargen spar er det en tier som kan være nyttig. 

Dette blir litt stilspørsmål, men jeg synes å åpne med 1 hjerter har mye for seg. Slik jeg ser det er det i alle fall bedre enn 2 hjerter som er misvisende til tross far at det altså er riktig styrke hvsi man ser kun på antall HP. 

I dette spillet manglet det ikke tilpasning! Og da vil det bli som regel bli riktig å åpne. Kortene er rett og slett verd det om vi skal spille trumfkontrakt, og dette er i så fall bedre kort enn mange balanserte 12 poengere som vi alltid åpner med. 

Ett spill beviser ingen ting, men hvis det åpnes med 1 hjerter denne gangen er det nokså enkelt å melde slem som er meget bra. Hvis vest passer i åpning, eller åpner med svake 2 hjerter er det vanskeligere å finne slemmen. 

Det er god trumftilpasning både i spar og hjerter. Av og til er det bedre å spille på 4-4 tilpasning enn 5-3, kanskje også enn på 6-3, fordi langfargen kan gi avkast hvis 4-4 fargen er trumf. Det er jo ikke noe avkast i en farge hvor man har 4-4 hvis 5-3 (6-3) fargen er trumf. Sånn var det ikke her, ingen avkast behøves. Da er det ofte best å spille på 5-3, og spesielt 6-3. Det er tryggere, 4-4 kontrakter kan være mer sårbare mot skjev trumfsits.  

Her er hjerterkontakt best. Det kan på en uheldig dag være en spartaper i sparkontrakt, mens i hjerterkontrakt kastes en spar fra vest på ruter ess. 

Fire par meldte slem. Det ble "kun" tolv stikk et par steder, for hjerteren må tippes. Legges kongen ned først og knekten eller damen kommer på far nord er det ikke noe å si på at finessen tas i håp om singel honnør hos nord. Det er også en såkalt resctricted choice situasjon, så å tape et hjerterstikk er ikke feil spilt her. (les mer om det ved å klikke på linken)

Lederparet spilte 6 hjerter med tretten stikk og fikk nest-topp. Toerne etter første dag, Arne Borgar Landsvik (Sandnes Jr. BK) - Arne Osnes Devik (Breim BK) tok toppen da de meldte 7 spar og tippet hjerteren, +1510. 

 

US TRIALS - Mange IMP på få minutter

US TRAILS er uttaksturneringene for USA sine landslag til VM som skal spilles i mars 2022 i Salsomaggiore, Italia.

En kan mene hva man vil om amerikanere, men uttaksopplegget deres i bridge er i alle fall bra, og omfattende.

Det spilles separate turneringer for OPEN, VETERAN, DAMER og MIXED. Først spilte lagene i OPEN en hele uke på RealBridge for å avgjøre hvilke åtte lag som skulle få kjempe videre om retten til å representere landet. USA har to lag i hver klasse i VM. Så møttes de kvalifiserte lagene på vanlig måte, Face-to-Face bridge, hvor det spilles utslagskamper. Vinnerlaget i finalen blir USA 1. Taperlaget i USA 1 finalen møter til slutt det laget som røk i utslagskampene, men som deretter slo ut de andre. Litt komplisert, men etter hundrevis av spill over flere uker er det ingen som kan klage på tilfeldigheter!

Nå i helgen avgjøres hvem som blir USA 1. I skrivende stund er semifinalene ferdigspilt. Det er gjengangere som blir å finne i finalen: Lag NICKELL (Levin, Weinstein, Greco, Hampson, Nickell or Katz) mot Lag SPECTOR (Spector, Wolpert, Kranyak, Hurd og Bathurst).

I kvartfinalen var NICKELL sitt lag stor favoritt mot DONNER. Men det ble ubehagelig jevnt for laget som regnes som et av verdens aller beste.

På DONNER spilte en gammel kjenning, ex-Kiwien Ish Del Monte som jeg fortalte om her i bloggen forleden. Han var involvert i ett av de største svingspillene i settet de tapte med hele 57 IMP (15 spill). De tapte kampen med kun 22 IMP etter hele 120 spill.

Her er Ish sin makker sine kort, og du kan vurdere hvordan du ville meldt som nord:

Øst åpnet med 1 hjerter og syd doblet. Du har ikke mange HP, men ganske gode kort mot makkerens opplysende dobling. De fleste vil vel automatisk si 1 spar. Å hoppe til 2 spar viser rundt 9-11 poeng og kan meldes med fire-korts farge. Noen bruker svaret 3 spar i en sånn situasjon som en enda sterkere invitt med femkorts farge og også ca. 10 poeng, pluss/minus.

Er kortene verd et hopp til 2 spar?

Med 5-5 og en renons er vel kortene mot en opplysende dobling like gode som 9-10 balanserte med for eksempel firekorts spar. Problemet er kanskje at et hoppt gir et nokså feilaktig bilde av kortene, makkeren vil forvente flere HP.

Del Monte sin makker sa 2 spar, men da tråkket ex-Kiwien på syds plass feil. Slik så hele spillet ut:

Del Monte så for seg rundt 9-10 poeng hos makkeren, og om nord har det kunne han godt hatt kun fire spar. Makkerparet har i så fall normalt rundt 33 poeng til sammen, og det sitter sikkert fint med østs åpningshånd velplassert foran. Del Monte hoppet til 6NT!

Burde syd ha siktet seg inn på sparkontrakt?

Lett på si at han burde gjort det når man ser alle kortene.

Vel, om nord har et par-tre hjertere kan det godt blir ganske automatisk bet i 6 spar sett fra syds synsvinkel med hjerter ess ut og hjerter til stjeling. Da kan det godt hende at 6 NT er nedlegg. Slik var det aldeles ikke siden nord hadde en uvanlig hånd for sin melding, og 6NT var i teorien håpløs. Men vest ble med sin fullstendig anemiske hånd en viktig spiller. For spiller han ut makkerens farge hjerter blir det tolv enkle stikk i grand. Geoff Hampson spilte imidlertid ut ruter 2! Da var det kun elleve stikk.

Ved det andre bordet svarte Levin kun 1 spar på makkerens opplysende dobling. Det fungerte bedre, for da øst meldte 2 hjerter og syd doblet en gang til hoppet nord til 4 spar. Det ga en god beskrivelse av kortene; minst fem spar og en bra fordelingshånd. Deretter fant N/S den opplagte kontrakten 6 spar. Spillet ga hele 17 IMP til NICKELL.

Det gikk kun noen få minutter før DONNER måtte notere ytterligere 17 IMP ut. Du kan selv prøve deg på spilleprøven som måtte løses.

La oss si du har havnet i 6 hjerter som vest (etter en overføringsmelding). Syd har underveis doblet (utspillsdirigerende) en kunstig sparmelding fra øst som viste kortfarge et eller annet sted (han viste senere singel kløver. Nord spilte likevel ikke ut spar, men trumftreeren.

Du bør underveis trumfe kløver. Det gir ikke ekstra stikk (trumfer på den lange trumfhånden), men av og til sitter K-J tredje i kløver og tieren blir ett ekstra stikk. Det skjedde ikke, og det kokte ned til et sparvalg. En spar kan jo kastes fra øst på ut ruter.

Spiller du spar til knekten, eller kongen?

Det handler om å tippe om spar ess eller damen er hos syd. DONNER sin spillefører spilte spar til kongen, men nord vant med esset.

Dermed ble det en bet.

Burde han tippet riktig i spar? Tja, jeg tror det i etterpåklokskapens lys må være lov å si han hadde en god sjanse til å treffe på det valget. For hvorfor spilte ikke nord ut spar? Har nord noen som helst grunn til å la være å spille ut spar hvis han har damen, i en farge makkeren har bedt om utspill?

Grunnet til at nord ikke spilte ut spar må vel nesten være at han har spar ess som han vet sitter bak kongen.

Ved det andre bordet spilte NICKELL sin øst 6 hjerter uten at N/S hadde meldt noe. Det kokte ned til et sparvalg der også, og da spillefører valgte liten til knekten ble det slem til notering i sonen. Med bet ved det andre bordet ble det altså 17 IMP til NICKELL for dette spillet også. En nokså trist periode i kampen for DONNER, de måtte altså betale ut 34 IMP på noen få minutter i en 120 spills kamp hvor de til slutt tapte med 22 IMP.