NM for par: Eide-Høyland leder

I parfinalen som spilles på Storefjell har de 54 parene spilt 66 spill av totalt 159. Finalen avsluttes mandag. Så langt har Magne Eide og Sven Olai Høyland tatt en bra ledelse. De scoret småpene 62.8% første dag og det er omtrent 5% mer enn noen andre. På topp-10 finner vi nesten alle de parene som på forhånd er mest betrodd. Hele listen og alle resultatene finner du her.

I år kan du også høre på "NM-radio". I samarbeid med Radio Modum og Tormod Røren presenterer NBF disse sendingene, og for å høre på sendingene trykker du her.

Her er et brutalt parturneringsspill, og om det hadde dreid seg om lagkamp ville spillet vært fort glemt. Ta utspillsprøven med nord sine kort:

Meldingene med nord som giver og har gått:

Vest     Nord     Øst     Syd

            Pass     1S      Pass

1NT     Pass      3NT   Pass

Pass    Pass

Svaret 1NT på åpningen 1 spar kan innebære mange forskjellige hender. Med alt hvor svarhånden ikke har spartstøtte og ikke nok HP til 2-over-1 må man svare 1NT. Så vest kan ha lang hjerter-, ruter- kløverfarge. Han kan også ha to farger, men kan selvsagt også ha balansert hånd. Du vet nesten ingenting. Å spille ut major er ofte riktig, men her kan det være rett inn i vest sin farge. Så det blir vel til at du spiller ut en liten ruter og håper at det ikke er vest sin farge?

Ruterutspill er best selv om det ikke spiller noen rolle - i teorien:

Som du ser kan spillefører ta vellykkede finesser i begge de sorte fargene og vinne alle tretten stikkene. Ved bordet er det ikke så enkelt, og spesielt ikke om nord spiller ut ruter.

Ved endel bord åpnet øst med 20-21 NT. Det synes jeg er en rimelig oppjusering av denne 19-poengeren med så god sparfarge.

Der vest ble spillefører og nord traff ruter ut til syds konge og esset var det ikke så lett å vite hva som var riktig å gjøre for spillefører. Han kan ikke trygt basere seg på kløverfinesse da det ikke er noe inntak til vest om finessen ryker. Så å ta sparfinessen i stikk to er nok riktig (og tryggest). Siden den går bra holder lysner det. Men om nord har fire spar må kløver konge brukes som inntak til å ta en finesse til for å få fem sparstikk. Spillefører vet jo ikke at fargen sitter 3-3.

Fire spilleførere tok simpelthen for A-K i kløver etter å ha tatt sparfinssen, og så tok de nok en sparfinesse. De fikk etter hvert 5+2+1+2= 10 stikk. Det hadde vel egenltlig ikke gjort noe galt, men å vinne ti stikk og +630 ble de ikke rike av i dette tilfellet. De fikk faktisk firedelt bunn og -22,8 for det. Ren bunn gir -26 med 54 par i feltet.

Samtlige Ø/V-par noterte utgang. En rekke par fikk 660 som ga -6,2, og endel fikk 690 som ga +13,5. Det er egentlig litt vanskelig å se for seg hvordan det blir elleve stikk, og ikke helt opplagt hvordan det blir tolv heller. For om man lukker igjen øynene og tar begge de sorte finessen blir det fem stikk i hver av de fargene pluss tre stikk i rødfargene, tretten totalt.

Noen fikk hjerter dame ut fra syd og lasjerte. Det er kanskje ikke så bra spilt, for kommer ruterskift får man blåst vekk ruter ess som er inntak til kløveren. Hjerterutspill bør antagelig vinnes, så kløver ess og kløver 10. Da kan det bli tretten. Men det går jo an å gi bort ett stikk i spar etter å ha truffet kløveren, da blir det tolv.

Kun to par fikk tak i +720 og delte toppen. Det var Svein gunnar Karlberg-Kurt-Ove Tommassen og Knut Dørum Lillebakk-Jan Kåre Tangen.