BARE TULL?

Hvordan bør denne hjerterfargen spilles?

Bare tull, sier du?

Noen lesere tror kanskje at nå må GeO ha fått i seg for mange lockdown-glass med vin (Ja, det er fortsatt lockdown her i Auckland, New Zealand). For hvordan kan det være noe poeng med en slik farge?

Men nei, det er ikke bare tull. Denne tilsynelatende uinteressante hjerterkombinasjon var viktig i et spill fra en lagkamp forleden.

Dessverre var det undertegnede som feilet, men jeg forteller spillet likevel. I ettertid må det kanskje innrømmes at det faktisk ble gjort to feil med denne hjerteren. Det var dog det siste feilspillet som var mest spektakulært, og det ble nesten komisk.

Du sitter nord og hører 1 hjerter fra øst, pass fra makker og 2 hjerter fra vest. Melder du nå?

Det er fristende å doble opplysende, men det er vel feil og litt for farlig. Makker har jo passet over 1 hjerter, så noen utgang kan vi ikke ha.

Å doble i den siutasjonen er en såkalt pre-balansering for å kunne pushe Ø/V et trinn hvis vi har en spillbar kontrakt. Det er nemlig ikke sikkert at syd som trolig har tre hjerter har noe å si i siste hånd over 2 hjerter. selv om vi kan spille 2 spar eller 3 i minorfarge. Men altså, pass er nok korrekt.

Jeg doblet.

Øst passet, og det ble en liten stressfølelse da makker meldte 3 hjerter – krav. Vel, det var bare å si 3NT og håpe det beste. Makker hadde ikke meldt inn, så det ser ikke særlig lyst ut. Men kanskje har han en lang minorfarge, og da kan det kanskje bli noen stikk. Etter 3NT fra nord gikk det pass rundt.

Meldingsforløpet gikk altså:

Kontrakt: 3NT av nord. Øst spiller ut hjerter dame.

Ok, det var ikke «helgæli», og da det like etter viste seg å være fem ruterstikk etter å ha stukket den utspilte hjerter dame med esset (vest la styrke med treeren), tatt for ruter konge fulgt av vellykket ruterfinesse (øst hadde ruter dame tredje) var det åtte toppstikk (1+1+5+1=8). Og nå begynte det å ligne på et typisk spill hvor den som har lengden i motpartens farge vil få sakeproblemer fordi han har de fleste honnørkortene i de andre fargene. Husk han har trolig spar konge også, og det kortet må han holde gardert.

På den fjerde ruteren kastet øst en liten kløver. Vest skulle også kaste, men han kunne vel ikke ha så store problemer? På den tredje ruteren kastet vest en liten kløver, så i fjerde ruterrunde spar 7. På det femte ruterstikket kom et overraskende påspill fra vest, hjerter konge! Så var det øst sin tur på den siste ruteren, og han kastet etter litt betenkning kløver knekt.

Da så jeg innspillet. Øst hadde trolig 2-5-3-3 fordeling fra start, og derfor singel kløver nå. Jeg tok for kløver ess og spilte hjerter i håp om at øst hadde igjen kun fire hjerter og to spar, og at han etter fire hjerterstikk må spille spar unna kongen til slutt. I så fall ville det bli en super +600 til bokføring.

Hvilken hjerter jeg spilte i sluttposisjonen?

Har det noe å si da?

Ja.

For slik så hele spillet ut fra start:

Etter en runde hjerter og fem runder ruter så det slik ut:

Hvis øst hadde valgt å holde to kløver måtte han enten blanket spar konge, eller kastet en hjerter. Kaster han en hjerter på den siste ruteren for å holder to kløver er det bare å spille god spar dame, øst har i så fall kun tre hjerterstikk å ta. Øst kastet altså kløver knekt og det så ut som i diagrammet. Så kløver ess og hjerter, og øst blir innspilt.

Vel ja, men da må hjerter 8 i spilles! Åtteren tar med seg vests syver, og øst blir presset inn.

I ekstasen over å ha sett det fine innspillet var jeg litt for rask og klikket etter å ha tatt for kløver ess på hjerter 6! Vests syver kom på, og øst kunne følge med toeren! Siden vest var inne førte spar derfra til at det ble en bet. (Vest måtte unngå å ta sine to kløverstikk, da blir nords siste kløver det niende stikket)

Det er klart at vests avkast av hjerter konge var grusomt. Han hadde jo verdiløse kort i spar han kunne kastet. Å kaste kongen var antagelig et fåfengt forsøk på å gjøre det enkelt for makkeren. Men vest hadde jo lagt styrke i hjerter i første stikk, så hvor hjerter konge var visste øst. Hvis vest beholder hjerter konge blir det umulig å vinne 3NT.

Det siste (at vest kan ha sikkert inntak mot slutten) gjorde at jeg etterpå kom på enda en feil i hjerterspillingen. Jeg skulle lasjert i første stikk. Det kan bli feil om de skifter til kløver, men det kommer garantert mer hjerter. Hvis vest ikke legger på kongen (for å ha inntak) i andre hjerterrunde er fargen blokkert, og det er bare å godspille det niende stikket i spar. Og hvis vest legger på kongen i andre stikk oppstår det innspillet som jeg kunne fått til.

PS. Idet innspillet skal foretas er det kun et lite problem for spillefører. Øst kunne hatt singel spar konge fra start, og 1-5-3-4 fordeling. La oss si han startet med:

Hvis øst har det, og er en svært god spiller er det mulig han kan «fake» sitsen og kaste kløver på en sånn måte at det ser ut som om han hadde kun tre kløver fra start, og følgelig dobbelton spar mot slutten. Men så sitter han altså hele tiden med singel spar konge!

Liten kløver først, knekten fra K-J-9 på neste ruter, og så legge kongen under esset! Da ser det ut for spillefører som han har igjen kun to spar og hjerterstikkene, men så har han singel spar konge (som var singel hele tiden), hjerterstikkene og en kløver 9. Hvis du da spiller på innspillet tar øst hjerterstikkene, men så tryller han frem en kløver i to-korts posisjonen med bet som resultat siden vest tar de to siste stikkene. Satt det slik fra start hadde du egentlig ni stikk ved bare å ta ruterfinessen og senere klaske ned  spar ess feller kongen.

Det ville imdilertid med de øst-kortene vært et fantastisk godt motspill forbeholdt noen svært få, så mot slutten bør det spilles på at øst faktisk har det han satt med da spillet forekom.