Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

ULIKE TYPER FEIL

Alle bridgespillere er opptatt av feil som blir gjort. Det kan imidlertid diskuteres hva som egentlig er feil. Det er i alle fall sikkert at å se på computeranalyser og slikt og si at man har gjort feil hvis ikke det maksimale antall stikk ble oppnådd er bare tull. I mange tilfeller er beste spilleplan, den som gir størst sjanse ikke nok. Hvis du har spilt med oddsen, men likevel mislyktes er det såklart ikke gjort feil selv om det ble et dårlig spill.

En ting er sikkert, alle bridgespillere gjør feil av og til! Proffer gjør kanskje andre feil enn vanlige spillere, og helt sikkert færre feil. Men feil er en del av spillet!

Spørsmålet er hvordan du kan gjøre feilprosenten din lavere?

Hva kan gjøres hvis det går dårlig, eller du mener du og makker burde gjort det bedre?

Heller enn å lesse på med mer system og konvensjoner tror jeg det er bedre å se på andre ting. Det kan for meldinger handle om kortvurdering, og i spill og motspill er det veldig mye som kan gå galt. Mye av det kan rettes på. 

Det man bør se på for å forsøke å forbedre bridgen sin er først og fremst feil som opplagt burde vært unngått. Så må man se på hvordan unngå de feilene, og hva som skal til for å få bort noen av dem er forskjellig alt etter hva slags feil det dreier seg om.

Det finnes forskjellige typer feil i meldinger, spilleføring og motspill. I denne artikkelen lister jeg opp jeg noen typer feil. For å forbedre seg må altså ulike strategier tas i bruk. Det vi her snakker om her handler kanskje mest om spilleføring og motspill, men mange av de tingene som nevnes er også relevante for meldingene. Å spille motspill og å spille kontrakter er to sider av samme sak. Samme teknikk, samme måte å tenke på (bare motsatte mål) og samme bruk av informasjon. Så kort sagt, samme ferdigheter kreves. Og de samme typene feil kan skje.

De to første punktene (1. og 2.) er nok de vanskeligste. De to siste typene feil (3. og 4.) er ting som alle vanlige bridgespillere kan forbedre seg veldig i.

1. Dårlig spilleteknikk

Her kan det være mangler i kunnskap om fargebehandling, samt å ikke være klar over de beste prosentsjansene, eller ikke finne riktig rekkefølge i spill av kortene. Og under dette punktet er selvsagt også ferdigheter i å analysere og planlegge spilleføringen (eller motspillet).

Dette er en ferdighetsgreie og krever kanskje litt talent, men kan uansett for de aller fleste også forbedres mye gjennom erfaring, studier og læring. Spill mye bridge, men les om bridge også. Se på de beste spillerne når de spiller. Spør de beste hvordan de tenkte og hvorfor de gjorde det de gjorde i sine spilleføringer.

Å utvikle sin spilleteknikk handler ikke så mye om å pugge, men rett og slett å bli bedre til å gjenkjenne fargekombinasjoner, mønstre og hva slags type spill det er.

2. Tapte muligheter

Dette er feil som de fleste spillere ganske ofte ikke oppdager. Mange vil ikke engang se at det var en ekstra mulighet. Slike muligheter er basert i å sette motstanderne på prøver og hjelpe dem til å tråkke feil så vi kan motta gavepakker. Denne typen listige spilleføringer (eller motspill) er som oftest utført av talentfulle spillere. Det handler ofte om å "lage" et feil bilde av situasjonen for motstanderen, ved hjelp av "power of the closed hand" (husk de vet ikke hva du har på hånden) og å kunne tenke seg hvordan det ser ut for dem. Kort sagt, få dem til å se/tenke hva du vil at de skal tenke, og dergjennom få dem til å gjøre det du vil at de skal gjøre.

Det er mange hender der talentfulle spillere vinner håpløse kontrakter, eller umulige overstikk. Da vil enkelte si slike ting som: "Se hvor heldig han/hun var. For en gave. Se hva motstandere fant på der. Han/hun har sånn flaks".

De fleste andre spillere klarer ikke å se for seg om spilleren gjorde noe som fikk motstanderne til å gjøre sine absurde feil.

Tapte muligheter dreier seg i stor grad om manglende evne til å dra nytte av motstandernes feil, uheldige utspill osv.

Selv om denne delen av spillet er vanskelig for de fleste spillere, noe lettere for de mest talentfulle, kan alle forbedre seg på dette området også. For å gjøre det, se på og lytt til spillere som er gode i disse tingene. Merk deg tipsene de kan gi deg. Spør dem gjerne: hvordan kom du på den ideen?

3. Mekaniske feil (mechanical errors)

Dette er kanskje den typen feil hvor flest spillere kan forbedre seg mye.  Det kan for eksempel være feil av typen rett og slett å legge feil kort. Eller glemme ting.

Denne typen feil kan også omfatte feiltelling, feilplassering av honnører, glemme å bruke informasjonen en faktisk har (fakta) på en god måte (for eksempel informasjon/fakta om fordelingen, eller det en vet eller kan anta om de manglende honnørpoengene).

Sistnevnte type feil kan være en slags kombinasjon av mekaniske feil og mangel på dyktighet. Denne delen av spillet kan forbedres ved å utvikle bedre ferdigheter i å fokusere, eller rett og slett være veldig konsentrert.

Å ta seg litt ekstra tid, bremse farten i spillet kan også være nyttig for mange spillere for å unngå mekaniske feil.

4. Emosjonelle feil

Her kan det som for punkt 3 være mye å hente for vanlige spillere. En variant av disse feilene er når det ser veldig mørkt ut, eller motsatt når vi er ivrige i spill hvor det ser veldig lovende ut. For eksempel, når kontrakten ser ut til å være håpløs og vi er nesten litt "deprimerte" går vi kanskje en eller flere ekstra bet enn vi måtte fordi vi gir litt opp. Emosjonelle feil kan også skje når vi er superglade og alt ser så bra ut. Uten å tenke særlig mer fordi det ser ut til å gå på skinner, er vi for ivirige til å cashe inn et gladspill og suser på. Så overser vi kanskje noe og ender opp med et dårlig spill.

Mange IMP, og en haug med poeng i parturnering tapes på grunn av denne typen feil.

Emosjonelle feil handler som mekaniske feil veldig mye om mangel på fokus. Vi er rett og slett ikke konsentrerte nok. Det er viktig å være klar over at i sånne sitasjoner skjer det noe i hjernen vår. Vi kobler litt ut. Noen ganger spiller vi rett og slett ikke fokusert til fløyta går.

Å ta seg litt bedre tid i slike situasjoner selv om det ser fullstendig håpløst ut (aldri gi opp), og også når det ser veldig bra ut, er en viktig ting å huske for å senke feilprosenten på dette området.

Her er det snakk om veldig unødvendige feil. Å gi opp og gå for eksempel 300 i bet i stedet for kjempe videre og kanskje gå "kun" 200 i bet kan bety mange prosent (og noen viktige IMP i lagkamp og).

Jeg så et spill i finalen i en lagturnering hvor syd ved begge bord endte i en hårreisende, doblet kontrakt. Han ene kjempet som en løve til siste slutt, og med litt hjelp fra motspillerene slapp han til slutt unna med "bare" -800. Det var normalt kun mot utgang utenfor sonen andre veien, dårlig spill, men det kunne vært verre. Han ved det andre bordet var altså i samme doblede kontrakt. Han var så frustrert over kontrkaten at han ga helt opp. Da røyken hadde lagt seg hadde han gått 1400 i bet! Dermed var spillet verd 12 IMP for han som gikk 800 i bet, og laget hans vant finalekampen med kun 4 IMP!

Emosjonelle feil kan også skje fordi vi påvirkes, bevisst eller ubevisst av flyten vi har, hvor bra eller dårlig kampen eller sesjonen starter. Også hvor godt eller dårlig makker spiller kan påvirke oss. Hvordan kan vi unngå å la oss påvirke for mye av slikt?

Det handler mest om bevissthet om at slikt faktisk påvirker oss, enten vi vil eller ikke. Vi må minne oss selv på å holde fokus og ta oss god tid både når det går veldig bra og når vi har fått flere dårlige spill. Vi må prøve å spille hvert spill som om det er det eneste spillet som betyr noe.

Selvtillit er en en viktig faktor i bridge. Vi kan miste troen på oss selv (uten engang å vite det) fordi det ene spillet etter det andre gir dårlig resultat. Det er akkurat da en liten prat med seg selv (selvsagt inni seg) kan være en vei ut av uføret. Si til deg selv så overbevisende som mulig: "Jeg kan dette". "Jeg er god i bridge". Og så prøver du å spille neste spill som om det er det første spillet i sesjonen, på et tidspunkt da vi vanligvis har god tro på bra resultater. Hvis du gjør det, kan det godt snu! Hvis du sitter å synes synd på deg selv og tenker at du er dårlig, eller makker er elendig vil det normalt aldri snu.

Å forbedre spillet sitt og minske feilprosenten sin er så absolutt mulig for alle!

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.