NM JUNIOR PAR

I helgen spilles NM Junior Par i Trondheim. Det foregår i Bridgehuset med NBF Midt Norge og Trondheim Ungdomsbridgeklubb som arrangør.  

Etter lørdagens spilling (60 spill) har Markus Lund som spiller på hjemmebane (Heimdal BK) tatt ledelsen sammen med Jacob Nordvoll Johanessen (Sortland BK). Det er imidlertid svært jevnt og mange par som vil ha ambisjoner om å kjempe om NM-tittelen i siste sesjon på søndag (30 spill). Hele resultatlisten etter lørdag finner du her.

Vi tar med et spill som kanskje handlet mest om hva vest valgte å gjøre med disse kortene:

Syd passer i åpning. Hva gjør du med slike kort?

Styrken er til en svake 2 åpning, og vest har sekskorts farge. Håndtypen er dog ikke passelig for svake 2 i det hele tatt. Det er alt for stor sjanse for at det kan være andre trumffarger, både spar- og kløverkontrakt er mulig. Og spesielt feil er 2 hjerteråpning hvis du blir spillende hjerterkontrakt mot singelton eller renons, så har Ø/V en kjempefin sparkontrakt. Det er som oftest feil å åpne med svake 2 i major med firekorts i den andre majorfargen. Dette er ekstremt gode kort i eventuell sparkontrakt hvis makkeren har sparfarge. Det er faktisk kun en sekstapers hånd! Normalt har en  vanlig åpningshånd omtrent syv tapere. 

Så åpning med 1 hjerter er korrekt?

Vel, ja og nei. Det vil fungere veldig godt å åpne med 1 hjerter selv om det mangler noen HP, hvis Ø/V har en trumftilpasning. Hvis ikke, og makker med en ok åpningshånd til slutt insisterer på 3NT kan åpning med 1 i farge bli feil med slike kort. Jeg anbefaler ofte å se på fargekvalitet om man vurderer åpning med mindre enn HP en "reglene" tilsier, for om du har en god farge (stikk) kan det gå bra selv om man havner i grandkontrakt med litt for få HP til sammen. Her er ikke hjerterfargen god, men i sidefargen spar er det en tier som kan være nyttig. 

Dette blir litt stilspørsmål, men jeg synes å åpne med 1 hjerter har mye for seg. Slik jeg ser det er det i alle fall bedre enn 2 hjerter som er misvisende til tross far at det altså er riktig styrke hvsi man ser kun på antall HP. 

I dette spillet manglet det ikke tilpasning! Og da vil det bli som regel bli riktig å åpne. Kortene er rett og slett verd det om vi skal spille trumfkontrakt, og dette er i så fall bedre kort enn mange balanserte 12 poengere som vi alltid åpner med. 

Ett spill beviser ingen ting, men hvis det åpnes med 1 hjerter denne gangen er det nokså enkelt å melde slem som er meget bra. Hvis vest passer i åpning, eller åpner med svake 2 hjerter er det vanskeligere å finne slemmen. 

Det er god trumftilpasning både i spar og hjerter. Av og til er det bedre å spille på 4-4 tilpasning enn 5-3, kanskje også enn på 6-3, fordi langfargen kan gi avkast hvis 4-4 fargen er trumf. Det er jo ikke noe avkast i en farge hvor man har 4-4 hvis 5-3 (6-3) fargen er trumf. Sånn var det ikke her, ingen avkast behøves. Da er det ofte best å spille på 5-3, og spesielt 6-3. Det er tryggere, 4-4 kontrakter kan være mer sårbare mot skjev trumfsits.  

Her er hjerterkontakt best. Det kan på en uheldig dag være en spartaper i sparkontrakt, mens i hjerterkontrakt kastes en spar fra vest på ruter ess. 

Fire par meldte slem. Det ble "kun" tolv stikk et par steder, for hjerteren må tippes. Legges kongen ned først og knekten eller damen kommer på far nord er det ikke noe å si på at finessen tas i håp om singel honnør hos nord. Det er også en såkalt resctricted choice situasjon, så å tape et hjerterstikk er ikke feil spilt her. (les mer om det ved å klikke på linken)

Lederparet spilte 6 hjerter med tretten stikk og fikk nest-topp. Toerne etter første dag, Arne Borgar Landsvik (Sandnes Jr. BK) - Arne Osnes Devik (Breim BK) tok toppen da de meldte 7 spar og tippet hjerteren, +1510. 

 

US TRIALS - Mange IMP på få minutter

US TRAILS er uttaksturneringene for USA sine landslag til VM som skal spilles i mars 2022 i Salsomaggiore, Italia.

En kan mene hva man vil om amerikanere, men uttaksopplegget deres i bridge er i alle fall bra, og omfattende.

Det spilles separate turneringer for OPEN, VETERAN, DAMER og MIXED. Først spilte lagene i OPEN en hele uke på RealBridge for å avgjøre hvilke åtte lag som skulle få kjempe videre om retten til å representere landet. USA har to lag i hver klasse i VM. Så møttes de kvalifiserte lagene på vanlig måte, Face-to-Face bridge, hvor det spilles utslagskamper. Vinnerlaget i finalen blir USA 1. Taperlaget i USA 1 finalen møter til slutt det laget som røk i utslagskampene, men som deretter slo ut de andre. Litt komplisert, men etter hundrevis av spill over flere uker er det ingen som kan klage på tilfeldigheter!

Nå i helgen avgjøres hvem som blir USA 1. I skrivende stund er semifinalene ferdigspilt. Det er gjengangere som blir å finne i finalen: Lag NICKELL (Levin, Weinstein, Greco, Hampson, Nickell or Katz) mot Lag SPECTOR (Spector, Wolpert, Kranyak, Hurd og Bathurst).

I kvartfinalen var NICKELL sitt lag stor favoritt mot DONNER. Men det ble ubehagelig jevnt for laget som regnes som et av verdens aller beste.

På DONNER spilte en gammel kjenning, ex-Kiwien Ish Del Monte som jeg fortalte om her i bloggen forleden. Han var involvert i ett av de største svingspillene i settet de tapte med hele 57 IMP (15 spill). De tapte kampen med kun 22 IMP etter hele 120 spill.

Her er Ish sin makker sine kort, og du kan vurdere hvordan du ville meldt som nord:

Øst åpnet med 1 hjerter og syd doblet. Du har ikke mange HP, men ganske gode kort mot makkerens opplysende dobling. De fleste vil vel automatisk si 1 spar. Å hoppe til 2 spar viser rundt 9-11 poeng og kan meldes med fire-korts farge. Noen bruker svaret 3 spar i en sånn situasjon som en enda sterkere invitt med femkorts farge og også ca. 10 poeng, pluss/minus.

Er kortene verd et hopp til 2 spar?

Med 5-5 og en renons er vel kortene mot en opplysende dobling like gode som 9-10 balanserte med for eksempel firekorts spar. Problemet er kanskje at et hoppt gir et nokså feilaktig bilde av kortene, makkeren vil forvente flere HP.

Del Monte sin makker sa 2 spar, men da tråkket ex-Kiwien på syds plass feil. Slik så hele spillet ut:

Del Monte så for seg rundt 9-10 poeng hos makkeren, og om nord har det kunne han godt hatt kun fire spar. Makkerparet har i så fall normalt rundt 33 poeng til sammen, og det sitter sikkert fint med østs åpningshånd velplassert foran. Del Monte hoppet til 6NT!

Burde syd ha siktet seg inn på sparkontrakt?

Lett på si at han burde gjort det når man ser alle kortene.

Vel, om nord har et par-tre hjertere kan det godt blir ganske automatisk bet i 6 spar sett fra syds synsvinkel med hjerter ess ut og hjerter til stjeling. Da kan det godt hende at 6 NT er nedlegg. Slik var det aldeles ikke siden nord hadde en uvanlig hånd for sin melding, og 6NT var i teorien håpløs. Men vest ble med sin fullstendig anemiske hånd en viktig spiller. For spiller han ut makkerens farge hjerter blir det tolv enkle stikk i grand. Geoff Hampson spilte imidlertid ut ruter 2! Da var det kun elleve stikk.

Ved det andre bordet svarte Levin kun 1 spar på makkerens opplysende dobling. Det fungerte bedre, for da øst meldte 2 hjerter og syd doblet en gang til hoppet nord til 4 spar. Det ga en god beskrivelse av kortene; minst fem spar og en bra fordelingshånd. Deretter fant N/S den opplagte kontrakten 6 spar. Spillet ga hele 17 IMP til NICKELL.

Det gikk kun noen få minutter før DONNER måtte notere ytterligere 17 IMP ut. Du kan selv prøve deg på spilleprøven som måtte løses.

La oss si du har havnet i 6 hjerter som vest (etter en overføringsmelding). Syd har underveis doblet (utspillsdirigerende) en kunstig sparmelding fra øst som viste kortfarge et eller annet sted (han viste senere singel kløver. Nord spilte likevel ikke ut spar, men trumftreeren.

Du bør underveis trumfe kløver. Det gir ikke ekstra stikk (trumfer på den lange trumfhånden), men av og til sitter K-J tredje i kløver og tieren blir ett ekstra stikk. Det skjedde ikke, og det kokte ned til et sparvalg. En spar kan jo kastes fra øst på ut ruter.

Spiller du spar til knekten, eller kongen?

Det handler om å tippe om spar ess eller damen er hos syd. DONNER sin spillefører spilte spar til kongen, men nord vant med esset.

Dermed ble det en bet.

Burde han tippet riktig i spar? Tja, jeg tror det i etterpåklokskapens lys må være lov å si han hadde en god sjanse til å treffe på det valget. For hvorfor spilte ikke nord ut spar? Har nord noen som helst grunn til å la være å spille ut spar hvis han har damen, i en farge makkeren har bedt om utspill?

Grunnet til at nord ikke spilte ut spar må vel nesten være at han har spar ess som han vet sitter bak kongen.

Ved det andre bordet spilte NICKELL sin øst 6 hjerter uten at N/S hadde meldt noe. Det kokte ned til et sparvalg der også, og da spillefører valgte liten til knekten ble det slem til notering i sonen. Med bet ved det andre bordet ble det altså 17 IMP til NICKELL for dette spillet også. En nokså trist periode i kampen for DONNER, de måtte altså betale ut 34 IMP på noen få minutter i en 120 spills kamp hvor de til slutt tapte med 22 IMP.

BARE TULL?

Hvordan bør denne hjerterfargen spilles?

Bare tull, sier du?

Noen lesere tror kanskje at nå må GeO ha fått i seg for mange lockdown-glass med vin (Ja, det er fortsatt lockdown her i Auckland, New Zealand). For hvordan kan det være noe poeng med en slik farge?

Men nei, det er ikke bare tull. Denne tilsynelatende uinteressante hjerterkombinasjon var viktig i et spill fra en lagkamp forleden.

Dessverre var det undertegnede som feilet, men jeg forteller spillet likevel. I ettertid må det kanskje innrømmes at det faktisk ble gjort to feil med denne hjerteren. Det var dog det siste feilspillet som var mest spektakulært, og det ble nesten komisk.

Du sitter nord og hører 1 hjerter fra øst, pass fra makker og 2 hjerter fra vest. Melder du nå?

Det er fristende å doble opplysende, men det er vel feil og litt for farlig. Makker har jo passet over 1 hjerter, så noen utgang kan vi ikke ha.

Å doble i den siutasjonen er en såkalt pre-balansering for å kunne pushe Ø/V et trinn hvis vi har en spillbar kontrakt. Det er nemlig ikke sikkert at syd som trolig har tre hjerter har noe å si i siste hånd over 2 hjerter. selv om vi kan spille 2 spar eller 3 i minorfarge. Men altså, pass er nok korrekt.

Jeg doblet.

Øst passet, og det ble en liten stressfølelse da makker meldte 3 hjerter – krav. Vel, det var bare å si 3NT og håpe det beste. Makker hadde ikke meldt inn, så det ser ikke særlig lyst ut. Men kanskje har han en lang minorfarge, og da kan det kanskje bli noen stikk. Etter 3NT fra nord gikk det pass rundt.

Meldingsforløpet gikk altså:

Kontrakt: 3NT av nord. Øst spiller ut hjerter dame.

Ok, det var ikke «helgæli», og da det like etter viste seg å være fem ruterstikk etter å ha stukket den utspilte hjerter dame med esset (vest la styrke med treeren), tatt for ruter konge fulgt av vellykket ruterfinesse (øst hadde ruter dame tredje) var det åtte toppstikk (1+1+5+1=8). Og nå begynte det å ligne på et typisk spill hvor den som har lengden i motpartens farge vil få sakeproblemer fordi han har de fleste honnørkortene i de andre fargene. Husk han har trolig spar konge også, og det kortet må han holde gardert.

På den fjerde ruteren kastet øst en liten kløver. Vest skulle også kaste, men han kunne vel ikke ha så store problemer? På den tredje ruteren kastet vest en liten kløver, så i fjerde ruterrunde spar 7. På det femte ruterstikket kom et overraskende påspill fra vest, hjerter konge! Så var det øst sin tur på den siste ruteren, og han kastet etter litt betenkning kløver knekt.

Da så jeg innspillet. Øst hadde trolig 2-5-3-3 fordeling fra start, og derfor singel kløver nå. Jeg tok for kløver ess og spilte hjerter i håp om at øst hadde igjen kun fire hjerter og to spar, og at han etter fire hjerterstikk må spille spar unna kongen til slutt. I så fall ville det bli en super +600 til bokføring.

Hvilken hjerter jeg spilte i sluttposisjonen?

Har det noe å si da?

Ja.

For slik så hele spillet ut fra start:

Etter en runde hjerter og fem runder ruter så det slik ut:

Hvis øst hadde valgt å holde to kløver måtte han enten blanket spar konge, eller kastet en hjerter. Kaster han en hjerter på den siste ruteren for å holder to kløver er det bare å spille god spar dame, øst har i så fall kun tre hjerterstikk å ta. Øst kastet altså kløver knekt og det så ut som i diagrammet. Så kløver ess og hjerter, og øst blir innspilt.

Vel ja, men da må hjerter 8 i spilles! Åtteren tar med seg vests syver, og øst blir presset inn.

I ekstasen over å ha sett det fine innspillet var jeg litt for rask og klikket etter å ha tatt for kløver ess på hjerter 6! Vests syver kom på, og øst kunne følge med toeren! Siden vest var inne førte spar derfra til at det ble en bet. (Vest måtte unngå å ta sine to kløverstikk, da blir nords siste kløver det niende stikket)

Det er klart at vests avkast av hjerter konge var grusomt. Han hadde jo verdiløse kort i spar han kunne kastet. Å kaste kongen var antagelig et fåfengt forsøk på å gjøre det enkelt for makkeren. Men vest hadde jo lagt styrke i hjerter i første stikk, så hvor hjerter konge var visste øst. Hvis vest beholder hjerter konge blir det umulig å vinne 3NT.

Det siste (at vest kan ha sikkert inntak mot slutten) gjorde at jeg etterpå kom på enda en feil i hjerterspillingen. Jeg skulle lasjert i første stikk. Det kan bli feil om de skifter til kløver, men det kommer garantert mer hjerter. Hvis vest ikke legger på kongen (for å ha inntak) i andre hjerterrunde er fargen blokkert, og det er bare å godspille det niende stikket i spar. Og hvis vest legger på kongen i andre stikk oppstår det innspillet som jeg kunne fått til.

PS. Idet innspillet skal foretas er det kun et lite problem for spillefører. Øst kunne hatt singel spar konge fra start, og 1-5-3-4 fordeling. La oss si han startet med:

Hvis øst har det, og er en svært god spiller er det mulig han kan «fake» sitsen og kaste kløver på en sånn måte at det ser ut som om han hadde kun tre kløver fra start, og følgelig dobbelton spar mot slutten. Men så sitter han altså hele tiden med singel spar konge!

Liten kløver først, knekten fra K-J-9 på neste ruter, og så legge kongen under esset! Da ser det ut for spillefører som han har igjen kun to spar og hjerterstikkene, men så har han singel spar konge (som var singel hele tiden), hjerterstikkene og en kløver 9. Hvis du da spiller på innspillet tar øst hjerterstikkene, men så tryller han frem en kløver i to-korts posisjonen med bet som resultat siden vest tar de to siste stikkene. Satt det slik fra start hadde du egentlig ni stikk ved bare å ta ruterfinessen og senere klaske ned  spar ess feller kongen.

Det ville imdilertid med de øst-kortene vært et fantastisk godt motspill forbeholdt noen svært få, så mot slutten bør det spilles på at øst faktisk har det han satt med da spillet forekom.

MORTONS FORK

Kristian Barstad Ellingsen fortalte forleden på Bridge i Norge sin internettside et fint spill fra parfinalen hvor en vinnervariant var den såkalte Mortons Fork med denne sparkombinasjonen:

Siden vest hadde spar ess ville det vært en effektiv variant å spille spar 3 mot damen. Hvis vest går opp med esset får spillefører to sparstikk som ville vært nok til å vinne kontrakten. Hvis derimot vest legger liten vinner damen stikk, og spar konge kan kastes på ruter som godspilles og senere gir nok stikk. Elegant.

I en lagturnering i Asia og Australia/New Zealand med 7-8 nasjoner på startstreken kom en lignende variant hvor Mortons Fork ville fungert. Men kunne spillefører satse på det? Det var nemlig flere vinnersjanser.

Min lagkamerat på østs sin plass havnet i 6 ruter etter disse meldingene:

2 hjerter viste god løft av ruterfargen, og etter aggressive meldinger fra N/S tok øst sjansen på lilleslem.

Syd spilte ut hjerter 3 til esset. Trumfen satt 2-2 og spillefører sendte i vei en liten kløver mot Q-J-2. Damen vant stikket. Underveis trumfet han opp vest sine to gjenværende hjerter og spilte nok en liten kløver mot J-2. Syd la nok en gang liten og knekten vant stikket.

Hvis esset hadde kommet på fra syd ville det vært enkelt, østs fjerde kløver ville gitt avkast for en av vest sine spar. Så syd som hadde kløver ess måtte legge liten to ganger, hvis ikke vinnes 6 ruter enkelt.

Den åpenbare sjansen for denne slemmen er nå at kløver sitter 3-3. I så fall blir østs fjerde kløver god ved å spille en tredje runde av fargen, og en spar forsvinner fra vest på kløverstikket. Det var et dårlig tegn at nord viste dobbelton kløver, hvis da hans fordelingskast var ekte. Dette var situasjonen:

Er det en annen mulighet enn at kløveren gir enda ett stikk?

Ja, selvsagt kan spillefører prøve kløveren først, og om det ikke lykkes kan jo sparfinessen gå.

Er det noen mulighet hvis kløver sitter 4-2 og spar dame sitter bak?

Ja, om kløver sitter 4-2 er nord nå fri for kløver. Det kan spilles på at han har spar dame og gjennomføre et vakkert innspill. I så fall spilles i diagramsituasjonen A-K i spar og nok en spar. Sitter det slik (nord er fri for kløver) kommer nord inn og må spille spar eller hjerter til dobbeltrensons. I så fall stjeles hos øst mens vests siste kløver forsvinner.

Dette hadde lyktes siden hele spillet så slik ut fra start:

Syd kunne altså ikke ta for kløver ess «på luft» i en av de to første kløverrundene. Men om han ikke tar for esset får han ikke for det hvis spillefører skifter fot og satser på denne kløversitsen og at spar dame sitter hos nord.

Øst klarte ikke det, og det er vel ikke sikkert hva som er riktig å satse på her. Han spilte i stedet en tredje runde kløver mot K7, men syd hadde kontroll på fargen. Det ble senere en spartaper og en bet i 6 ruter.

Min makker (syd) fikk spille 4 hjerter og gikk tre doblede bet, -500. Med -100 i 6 ruter fra det andre bordet kostet spillet 11 IMP. Vinnes slemmen er det -500 og +1370, og det ville gitt 13 IMP inn – en 24 IMPs sving.

Nord-Norge og familier på topp

NM-par ble en triumf for ungdommer, Nord-Norge og familier!

På pallen finner vi fem spillere som er fra steder nord for Namdalen -  en nord-norsk mega-triumf!

Kun Chrstian Bakke fra Bergen blandet seg inn i den nord-norske medaljefeiringen. Han er for øvrig i øyeblikket noe så uvanlig som regjerende norgesmester i NM junior, NM monrad par, NM monrad lag, NM for klubblag og NM par!

Fra venstre: Håkon Bogen, Anne Irene bogen, Tor Eivind Grude, Christian Bakke, Nicolai Heiberg-Evenstad og Stian Evenstad

Nicolai Heiberg-Evenstad (13) er nevnt mange ganger nå både i aviser, blogger og sosiale medier. Det kommer garantert til å fortsette! Sølvmedalje i NM for par (sammen med sin far Stian Evenstad) som tidenes yngste debutant er helt utrolig bra. 

Far og sønn, Stian og Nicolai. Hvem som er mest stolt er litt uklart

Det var ikke bare far og sønn som var et "familiepar" på pallen etter denne parfinalen. Der stod også mor og sønn Anne Irene Bogen og Håkon (bronse) som ikke var langt unna å vinne parfinalen.

 

NM for par: Ungdommer dominerte!

Det ble ungdommer som dominerte helt i toppen av listen da NM for par ble avsluttet på Storefjell. Unge, men allerede rutinerte Christian Bakke-Tor Eivind Grude var litt foran de andre etter 159 spill etter en jevn og spennende avslutning. At dette er en svært populær seier er det ingen tvil om. Bakke var også på vinnerlaget i lagfinalen forleden.

To NM gull på et par uker for Christian Bakke

Grude og Bakke har dessuten allerede etablert seg i internasjonal bridge. 

En konsentrert Tor Eivind Grude på vei mot gull

Det ville ikke blitt mindre populært om nr. 1 og 2. hadde byttet plass. Sølv gikk nemlig til 13 årige (!) Nicolai Heiberg-Evenstad og hans far Stian André Evenstad. Nicolai er den yngste parfinaledebutant gjennom tidene, og da å vinne sølv etter en heroisk kamp om gull er helt utrolig!

Utrolig prestasjon av 13-åringen Nicolai Heiberg-Evenstad (pappa Stian spilte sikkert bra han og...)

Bak disse tre unge spillerne (og Stian) kom hele bøtteballetten med meritterte ringrever. På 3.plass ikke langt bak sølv og gull kom Anne Irene og Håkon Bogen.  Hele resultatlisten finner du her.  

Mot slutten av finalen skulle det ikke så mye til før rekkefølgen på pallen hadde endret seg. Topp-bunn sving var 52 poeng og forskjellen på nr. 1 og nr. 3 var til slutt 44 poeng.

De som vil kan lete etter slike interessante, men samtidig uinteressante sving spill. Selv blir jeg som skribent av og til fristet til å se etter slike sammenhenger. Men de spilte hele 159 spill. Antall poeng til slutt teller, så enkelt er det...

Her kommer er et spill hvor vinnerparet fikk omtrent middels, sølvvinnerene et dårlig spill, og paret på bronseplasssen fikk nært bunn.

Spillet ga et valg i meldingene, et typisk parturneringspoeng hvor det dreier seg om i hvor stor grad man bør tenke "parbridge"?

Du sitter øst med dette. Nord er giver, ingen i sonen.

Nord passer, det samme gjør du og syd. Så åpner din makker i siste hånd med 1NT, 15-17. Hva blir planen din?

"Læreboka" tilsier Stayman. Det er klart at å spille 4 hjerter med en eventuell 4-4, eller kanskje 5-4 tilpasning ser bra ut.

Men det er altså parturnering. Noen tenkte nok på det og klinket til med 3NT. Etter min mening er det en alt for stor sats å ta. 3NT kan være helt elendig og mye dårligere enn 4 hjerter om makker er svak i spar. Selv om han har noe sånt som AKx i spar er de fort ett ekstra stikk i hjerterkontrakt sammenlignet med grandkontrakt om de har 4-4 tilpasning (en spar kan trumfes, ekstra stikk).

Ingen kan egentlig argumentere mot dette - teoretisk sett, men så er det dette med teori og praksis da. Noe over halvparten av øst-spilleren brukte simpelthen Stayman og meldte 4 hjerter da vest fortalte om hjerterfarge. praksis fikk de som gamblet 3NT rett, litt heldig etter min mening. 

Siden grandåpneren hadde AKQ i spar var det på ingen måte bedre å spille 4 hjerter, tvert om. For å vinne 4 hjerter må hjerterfargen løses med kun to tapere.

Noen fikk hjelp da syd gikk opp med hjerter ess. Siden spilleførerne som da så nieren komme på fra nord etterpå kunne safespille med en finesse over syds Q-J-x fikk de kun to hjertertapere.

Om syd legger liten i fargens første runde og spillefører bruker kongen blir det tre tapere. Med tre trumfapere og ruter ess til forsvaret blir det en bet. Andre spilte liten hjerteren til åtteren for å få med singel ess bak. Da vant nord med hjerter 8, og det ble også tre trumftapere - og en bet. Liten hjerter fra vest er en variant, og det er selvsagt mulig å løse fargen med kun to tapere. Men det var altså parturnering, og de som var i 4 hjerter gikk stort sett alle for maks antall stikk. Hele 14 Ø/V-par, inkludert sølvvinnerne endte med å gå en bet i 4 hjerter. Det ga -13 til Ø/V.  

Parene som ble nr. 1 og 3 satt N/S. Begge var uheldige og så på at Ø/V meldte 3NT. Mot vinnerparet fikk spillefører minimalt med stikk (9), likevel bedre Ø/V-score enn de som gikk bet i 4 hjerter hadde. Spillet ga -2 til til Grude-Bakke for -400.

Bogen-Bogen var mer uheldige. Ikke bare meldte de 3NT mot dem, men spillefører tok det antall stikk som var mulig. Siden hjerter ess sitter foran, og ruteren sitter maksimalt snilt går det å få tak i elleve stikk her. Det gjørde Ø/V mot bronseparet som fikk hele -22 på dette spillet. 

 

Tidenes yngste parfinalist leder NM!

På Storefjell gjenstår kun en sesjon (27 spill) av NM for par. Forut for parfinalen var det et stort poeng at 13-åringen Nicolai-Heiberg Evenstad hadde kvalifisert som den yngste parfinalist gjennom tidene. Han spiller sammen med sin far Stian André Evenstad. Før avslutingen av finalen har det blitt enda mer spektakulært, sønn og far leder hele greia!

Far og sønn, Stian og Nicolai leder parfinalen!

Det er riktignok jevnt. Like bak lederparet kommer alle "ulvene". Det blir en spennende avslutning mandag formiddag. 

Hele listen over stillingen så langt finner du her.

Under lørdagens spilling kom et slem-eller-ikke slem spill helt til slutt. Hvis man mangler ett nøkkelkort (Key Card, essene og trumf konge) og ikke har trumf dame bør man normalt holde seg unna slem, da er det som regel to tapere. Men det kan jo av og til bli null trumftaper hvis det sitter snilt selv om trumfdamen mangler.

Er det greit å melde slem om man mangler ett stikk utenom denne trumffargen?

Spar må sitte 2-2, eller damen singel. Du kan få et kjedelig valg idet esset spilles og tieren kommer på bak. Da er det en mulighet å spille på at tieren er singel (damen tynt tredje foran) og gå over til vest å spille knekten la løpe i fargens andre runde. Du løser i så fall fargen om ikke han bak har spesifikt Q-10 dobbel. Om ikke tieren kommer på må du bare håpe det sitter 2-2, hvis da ikke damen singel kom på i første sparrunde. Så dette er litt sånn 50-50. Men husk hva jeg sa i et innlegg her i bloggen for noen dager siden, "Alle slemmer som står er gode slemmer"...

Slik så hele spillet fra i går ut:

Alle fant spartilpasningen, og de fleste stoppet i utgang. Noen var i 5 spar etter å ha funnet ut at det mangler ett nøkkelkort og trumf dame. 

Å spille 6 spar er for hardt, men ikke så verst hvis vest er spillefører. Det kan skje om de spiller med kløverføringer, dvs. det går 1 kløver (vest) og 1 hjerter som viser spar. Om øst blir spillefører er slemmen alt for dårlig da ikke bare sparen må ordne seg, men det blir ekstra prekært om det kommer ruter ut fra syd. Hvis det skjer må den 50% sjansen gå også (og det går galt her). Med ruteren beskyttet vil kløveren ta seg av rutertaperne.

Tre par noterte +1430 (en av 1430-scorene er såvidt jeg kan se scoret på N/S sin side (?), men det er, eller blir antagelig rettet opp?).

For de som var i utgang med øst som spillefører betød det mye hva syd spilte ut. Med alt annet enn ruter ut blir kløveren godspilt og gir nok ruteravkast. De som fikk ruter ut fra syd fikk ikke mer enn elleve stikk. Pluss 650 ga hele -20 (maks er -26). Å vinne tolv stikk i utgang ga +4. 

 

 

  

NM for par: Eide-Høyland leder

I parfinalen som spilles på Storefjell har de 54 parene spilt 66 spill av totalt 159. Finalen avsluttes mandag. Så langt har Magne Eide og Sven Olai Høyland tatt en bra ledelse. De scoret småpene 62.8% første dag og det er omtrent 5% mer enn noen andre. På topp-10 finner vi nesten alle de parene som på forhånd er mest betrodd. Hele listen og alle resultatene finner du her.

I år kan du også høre på "NM-radio". I samarbeid med Radio Modum og Tormod Røren presenterer NBF disse sendingene, og for å høre på sendingene trykker du her.

Her er et brutalt parturneringsspill, og om det hadde dreid seg om lagkamp ville spillet vært fort glemt. Ta utspillsprøven med nord sine kort:

Meldingene med nord som giver og har gått:

Vest     Nord     Øst     Syd

            Pass     1S      Pass

1NT     Pass      3NT   Pass

Pass    Pass

Svaret 1NT på åpningen 1 spar kan innebære mange forskjellige hender. Med alt hvor svarhånden ikke har spartstøtte og ikke nok HP til 2-over-1 må man svare 1NT. Så vest kan ha lang hjerter-, ruter- kløverfarge. Han kan også ha to farger, men kan selvsagt også ha balansert hånd. Du vet nesten ingenting. Å spille ut major er ofte riktig, men her kan det være rett inn i vest sin farge. Så det blir vel til at du spiller ut en liten ruter og håper at det ikke er vest sin farge?

Ruterutspill er best selv om det ikke spiller noen rolle - i teorien:

Som du ser kan spillefører ta vellykkede finesser i begge de sorte fargene og vinne alle tretten stikkene. Ved bordet er det ikke så enkelt, og spesielt ikke om nord spiller ut ruter.

Ved endel bord åpnet øst med 20-21 NT. Det synes jeg er en rimelig oppjusering av denne 19-poengeren med så god sparfarge.

Der vest ble spillefører og nord traff ruter ut til syds konge og esset var det ikke så lett å vite hva som var riktig å gjøre for spillefører. Han kan ikke trygt basere seg på kløverfinesse da det ikke er noe inntak til vest om finessen ryker. Så å ta sparfinessen i stikk to er nok riktig (og tryggest). Siden den går bra holder lysner det. Men om nord har fire spar må kløver konge brukes som inntak til å ta en finesse til for å få fem sparstikk. Spillefører vet jo ikke at fargen sitter 3-3.

Fire spilleførere tok simpelthen for A-K i kløver etter å ha tatt sparfinssen, og så tok de nok en sparfinesse. De fikk etter hvert 5+2+1+2= 10 stikk. Det hadde vel egenltlig ikke gjort noe galt, men å vinne ti stikk og +630 ble de ikke rike av i dette tilfellet. De fikk faktisk firedelt bunn og -22,8 for det. Ren bunn gir -26 med 54 par i feltet.

Samtlige Ø/V-par noterte utgang. En rekke par fikk 660 som ga -6,2, og endel fikk 690 som ga +13,5. Det er egentlig litt vanskelig å se for seg hvordan det blir elleve stikk, og ikke helt opplagt hvordan det blir tolv heller. For om man lukker igjen øynene og tar begge de sorte finessen blir det fem stikk i hver av de fargene pluss tre stikk i rødfargene, tretten totalt.

Noen fikk hjerter dame ut fra syd og lasjerte. Det er kanskje ikke så bra spilt, for kommer ruterskift får man blåst vekk ruter ess som er inntak til kløveren. Hjerterutspill bør antagelig vinnes, så kløver ess og kløver 10. Da kan det bli tretten. Men det går jo an å gi bort ett stikk i spar etter å ha truffet kløveren, da blir det tolv.

Kun to par fikk tak i +720 og delte toppen. Det var Svein gunnar Karlberg-Kurt-Ove Tommassen og Knut Dørum Lillebakk-Jan Kåre Tangen.

 

NM FOR PAR 2021

NM for par spilles på Storefjell i helgen. Det foregår også turneringer i regi av spesialkretsen Bridge for Alle og Storefjellfestivalen. Dette pågår fra 1.10 til 6.10. Det var velkomstturnering fredag.

I den prestisjetunge parfinalen som starter lørdag deltar 54 par som skal spille tre spill mot alle de andre (hele 159 spill totalt) før medaljene deles ut på mandag.

Storefjell 1001 Resort Hotell er stedet for bridgespillere i helgen og utover neste uke

Startlisten for parfinalen finner du her.

Hvem blir mine favoritter i årets NM for par?

Av medaljevinnerne fra i fjor deltar gullvinnerne Hallgeir Hartvigsen-Espen Kvam (Møre og Romsdal) også i år. Kan de følge opp suksessen fra i fjor?

Jeg tror fjorårsvinnerne vil gjøre det bra, men om gullvinnerne skal tippes går mine «penger» først og fremst i favør av disse tre parene:

Christian Bakke-Tor Eivind Grude, Sam Inge Høyland- Jo-Arne Ovesen og Svein Gunnar Karlberg-Kurt-Ove Thomassen.

Foruten de tre parene finner jeg 10-12 par til som det ikke vil være noen stor overraskelse hvis ett av de går til topps. Og det kan sikkert være enda flere par som kan melde seg på om de får full klaff.

Spennende blir det garantert, og turneringen kan følges på BBO. Resultater finnes underveis på NM-siden, her. Parfinalen vil også bli fulgt opp her i min blogg - "fra langt hold" - med noen rapporter og spill.