Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Meldeprøve

Dette spillet hvor meldingene først og fremst avgjorde er fra Norsk Real Cup på RealBridge fredag kveld. 

Giver vest. N/S i sonen

    VEST

Hva ville du åpnet med?

Det blir for de fleste enten sterk kunstig 2 kløver, eller 1 kløver. Mange synes dette er for sterkt for 1 kløver, og ja, det skal lite til før det blir feil om makker passer, spesielt hvis han har sparfarge.

Det er med slike kort man skulle ønske systemet var "sterk 1 kløver". For å åpne med 2 kløver som krav etter standard system gjør det litt vanskelig å få vist denne håndtypen. Jeg liker en "konvensjon", en Stayman-variant etter starten:

2KL     -     2RU

3KL     -       ?


Her kan 3 ruter være en "hvilemelding" ("Stayman") for at åpneren skal kunne få vist hånden sin når han har firekorts major og fem-seks kløver. 

Øst hadde imidlertid ikke den typen svarhånd hvor en slik konvensjon var nødvendig denne gangen.

Hvis du åpner med 1 kløver og hører 1 hjerter til svar, hva sier du da?

Her har det blitt (litt) populært å bruke det slik at åpnerens 1 spar i andre runde er krav. Mange bruker til og med hopp til 2 spar i denne situasjonen som mini-splinter med hjerterstøtte. Det tror ikke jeg er beste løsning, og selv sverger jeg til gamle gode revers for hoppet til 2 spar. 

Å si kun 1 spar er dog nesten krav så åpnerens hopprevers til 2 spar kan defineres som kjempesterkt. Svareren melder nesten alltid en gang til over åpnerens 1 spar. Men jeg kan ikke helt se hvorfor svareren ikke skal få lov å passe på 1 spar om han har svart 1 hjerter med  for eksempel 5-6 poeng og trekorts spar. I så fall er det jammen lurt å få satt bremsene på. Hvis han må melde (hvis 1 spar er krav) kan han regne med at åpneren med sterke kort melder videre samme hva svarhånden sier over 1 spar. Da vil de ofte komme for høyt hvis svarhånden er veldig svak.

Uansett hva man velger av system og avtaler er det sannelig ikke lett å finne frem til toppkontrakten i dette spillet som så slik ut:

Dette er en glimrende lilleslem i ruter. Etter 1K-1H, 1S eller 1K-1H, 2S er ikke ruterfargen meldt i det hele tatt!

Hvordan finne frem med styring til 6 ruter er ikke så lett å se. Det kun du og din favorittmakker diskutere.

På fredag fant kun ett par (Oddbjørn Bråteng-Marit Godejord) frem til 6 ruter. Det gjorde de etter 2 kløveråpning av vest. Pluss 920 ga topp Ø/V.

Hvordan spiller du 6 ruter etter spar knekt i utspill fra syd? Husk ved bordet ser du ikke N/S sine kort!

Det er to mulige spilleplaner her, og begge går bra slik det sitter. 

Det er elleve toppstikk (3+0+5+3=11). Å trumfe en hjerter kan gi ett ekstra stikk (trumfer på den korte trumfhånden) og tolv i alt. Men tar du ut trumfen med det samme blir det ingen trumf igjen til å stjele hjerter med.

Du kan stikke sparutspillet og gi bort ett hjerterstikk med det samme. Idet du kommer inn igjen trumfes en hjerter hos vest. Så ut med trumfen. Selv med tre gjenværende hjerter hos øst har du ingen problemer, de kan kastes på vinnere hos vest (ett avkast på den tredje sparhonnøren og to avkast på kløveren).

Er det noen fare med denne spilleplanen? 

Ikke noen stor fare. Det eneste som kan gå galt er at den som vinner hjerterstikket kan gi makkeren en sparstjeling. For at det skal skje må sparen sitte 6-1.

Hvis du har en eller annen grunn til å tro at spar sitter så skjevt, er det da noen alternativ spilleplan?

Ja. Du kan ta ut trumfen, men da er det som nevnt kun elleve toppstikk. Derfor må kløveren godspilles.

Etter tre runder trumf spilles kløver til vest og kløver til stjeling. Siden fargen sitter 4-3 står den femte kløveren. Med fire kløverstikk blir det totalt 3+0+5+4=12. Men sitter kløver 5-2 blir det bet om det spilles slik. Derfor er nok å gi bort hjerterstikk med det samme og trumfe en hjerter den beste spilleplanen.

Foruten den ene +920 på Ø/V var resten av Ø/V-parene unntatt ett i 3NT med fra elleve til 13 stikk.

Toppen N/S gikk til et par som fikk spille mot vests 6NT som nord doblet. Der åpnet vest med 1 kløver og sa stille og rolig 1 spar over svaret 1 hjerter. Men så i neste runde fikk vest litt hastverk og suste på med 4NT, for han hadde jo så mye ekstra! Ha avsluttet med 6Nt somnord ikke trodde på. Det kunne godt ha vært greit nok å melde slik om øst hadde hatt bedre hjerter, men her ble det helt feil. 6NT doblet gikk to doblede bet (+300 til N/S) da det viste seg de hadde tre hjerterstikk fra start. 

 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.