Klart for WROCLAW!

16th World Bridge Series starter nå til helgen i Wroclaw, Polen.

Dette er transnationnale mesterskap. Lag og parsammensetninger behøver altså ikke være med spillere fra samme nasjon, og spillerene behøver ikke kvalifisere forut for mesterskapene i World Bridge Series. Siden alle kan delta er dette en massemønstring, men eliten vil selvsagt også være på plass. De forskjellige turneringene har VM-status. 

Det braker løs lørdag med kvalifisering i ROSENBLUM (Open) og MC CONNELL CUP (Ladies) etter at det vil være åpningssermoni fredag. Senere blir det parturninger, foruten i åpen klasse for damer, mixed og veteraner.

Uten å ha oversikt over deltakere på dette tidspunkt er det klart at en hel rekke nordmenn vil være på plass i Wroclaw. Selv fikk jeg ikke anledning til å dra dit denne gangen, men det stod ikke på lysten til å dra. Vi spilte i denne polske byen for noen få år siden, og det fristet til gjentagelse. Så de som skal dit og ikke har vært der før kan glede seg, Wroclaw er en fin by.

Mestersakpssiden finner du her. (informasjon)

Deltakerliste, resultater, bulletiner osv. (etter hvert) finner du her.

 

Slem Down Under...(eller ikke slem?)

Her er et par marginale slemmer fra en bridgefestival i Coffs Harbour, Australia i forrige uke.

For få nøkkelkort?

Når man spør etter nøkkelkort (Key Cards) er teorien slik at hvis det mangler to nøkkelkort bør det stoppes i utgang. To nøkkelkort kan være to ess, og da tar de normalt beten med to stikk. Det kan dog også slik at det mangler ett ess og trumf konge, og i så fall kan slem stå ved hjelp av en trumffinesse hvis man har godt nok trumf utenom kongen. Men det er kun en 50% sjanse, i beste fall. 

Hvis det mangler ett nøkkelkort og man heller ikke har trumf dame bør det som regel også stoppes i utgang, fordi sjansen for at det tapes to stikk er stor. Trumffargen uten damen må løses for en taper. Det hjelper dog å mange trumf til sammen, det gir større sjanse for å unngå taper.

I noen situasjoner kan man likevel se at slem er nært innpå bra nok, og i praksis faktisk har stor nok sjanse selv om det mangler både ett nøkkelkort og trumf dame.

Idet vest får vite at makkeren har trekorts hjerter og 18-19 poeng blir han sleminteressert. Hvis vest spør etter nøkkelkort får han vite de mangler ett nøkkelkort og at øst ikke har trumf dame. Likevel er slem sannsnligvis brukbar sett fra vest sitt ståsted. Hvis østs har de to minoressene har han tre små trumf, eller knekten tredje. Er det tre små hjertere må fargen sitte 2-2 som er litt for liten sjanse (40%), men det er i aller verste fall. Har øst knekten tredje i hjerter er det en bra slem, kun avhengig av å unngå to hjertertapere. Hvis det er kongen i hjerter som er østs nøkkelkort som du ser det var i Coffs Harbour. mangler de ruter ess. Kongen tredje i trumf mot A-10-9 sjette gir en bra mulighet for ingen taper i fargen, men i tillegg kommer at det ikke er sikkert de finner ruterutspillet, og da kan vests ene ruter blir kastet i full fart på østs spar. 

La oss si du spiller 6 hjerter som vest og nord spiller ut ruter ess før han skifter til spar. Hvordan vil du spille trumfen?

Først legges ned en honnør, og om verken knekten eller damen kommer på må det sitte 2-2. Men hvis han bak den andre honnøren din følger med knekten eller damen oppstår en muilighet for å ta finesse, de kan ha for eksempel damen tredje mot knekten singel.

For vårt motstanderlag måtte trumfen løses i 6 hjerter etter at nord spilte ut ruter ess. Spillefører (vest) la ned hjerter ess og syd fulgte med knekten. Dette er en såkalt restricted choice situasjon, og i følge den teorien er beste sjanse å ta finessen nå. Spillefører gjorde det, etter hjerter ess, knekt fra syd, fikk tieren seile. Men det var uheldig og han gikk en bet da hele spillet så slik ut:

Makker og jeg var heldige og fikk kontrakten på østs hånd. Da spilte syd ut sin single kløver. Nå var det kun 4-0 som kunne gitt et problem, men slik det satt ble det tretten stikk på sekunder siden vests ene ruter kunne kastes på spar konge. Dette litt heldige (må det innrømmes) spillet ga hele 17 IMP. 

For mye Møllers tran?

Oppmuntret av den 6 hjerteren var vi nok litt for optimistiske i dette spillet som kom like etterpå:

Kontrakten ble 6 spar spilt av øst. Det er for hardt, men det er muligheter.

Syd spilte ut en liten hjerter som gikk til esset hos nord, så kom mer hjerter til damen. Utspillet ga på en måte litt hjelp (to hjerterstikk), men det var fortsatt langt frem. 

Det er to finesser som kan tas. Men å ta en vellykket kløverfinesse hjelper ikke så mye. Hvis kløver til damen gir stikk kan eventuelt to kløvere trumfes og den femte kløveren kanskje bli godstpilt (4-3 i kløver), men likevel vil det bli igjen to rutere hos øst. Så å ta ruterfinesse er bedre da det i så fall kan kastes en ruter hos øst, og ruter kan trumfes før trumfen tas ut. 

Etter å ha vunnet med hjerrter dame i andre stikk spilles spar til damen og ruter knekt. Vest dekker og esset vinner stikket. Så ruter tilbake til damen og hjerter konge med avkast av vests siste ruter. Så spilles ruter. I det stikket kaster syd en kløver. Altså blir ikke ruterkvisten godspilt ved hjelp av en stjeling (2-4 sits i ruter).

Kanskje kan den fjerde ruteren også trumfes?

Men da må det stjeles kløver to ganger hos øst for å komme seg over først for å stjele den siste ruteren, så komme seg over til slutt for å ta ut trumfen. Da blir det en stor sjanse for at det blir stjålet over siste gangen. spesielt siden syd nå begynte å kvitte seg med kløver idet ruter ble trumfet hos vest. Så etter denne utviklingen er det antagelig bedre å spille trumf og ta ut trumfen. Kløverfinessen kan jo gå og gi parkering for den siste ruteren, og det er en annen mulighet også. Hvis nord har kløver konge vil han bli skviset, for han må jo holde sin siste ruter. Men du må gjette hvem som har kløver konge. Sluttposisjonen blir slik:

Dette er nords kort mot slutten, men du vet ikke hvilke kort de to kløverne er. Spillefører vet nord har en ruter.

På den siste trumfen må nord ned på to kort. Hvis han kaster ruteren står jo ruter 7, så han må kaste en kløver. Hvis den ene kløveren han da har igjen er kongen må det spilles kløver til esset så faller kongen. Men hvis nord ikke har kongen må det tas finesse. Nesten ren gjetting, men man får i face-to-face bridge ofte en følelse av hvordan det ligger an hvis ikke nord er en så god spiller at han tidlig ser hva som kommer til å skje og blanker kongen uten å blunke. Å spille på "table-feeling" gjøres riktignok på eget ansvar.

Vår motstander virket nokså uinteressert og så ikke ut som en mann som var i ferd med å bli skviset, så kløverfinesen ble tatt i tolvte stikk. Slik satt det:

 

En våken spiller på nords plass skjønner som sagt hva som er på gang om han har kløver konge og blanker den i riktig tempo så han ikke så lett kan avslører. Med det nord akutelt satt med bør han idet han skal ned på to kort (han har da ruter 10 og kløver kn-9) kaste kløver knekt. Da kan spillefører fort bli fristet til å spille skvisen og tro at nords siste kløver er kongen singel, ikke nieren. Men i dette tilfellet blir å spille på skvisen lang nese... 

EN VERDENSMESTER VURDERER GODT

Som tidligere rapportert vant Nicolai Heiberg Evenstad gull under Ungdoms VM forleden (U-21) da de norske jentene også tok gull (U-26W). (Og gullvinner Thea LUCIA Indrebø heter selvsagt Lucia, ikke Louise som jeg skrev i et tidligere innlegg. Beklager)

Verdensmestre gjør noen vurderinger som er bedre enn slik de fleste andre tenker. Her traff Nicolai veldig godt, enkelt og logisk meldt egentlig.

Giver øst, N/S i faresonen.

Øst passet og syd åpnet med 1 kløver før vest meldte inn 1 spar. Hva ville du meldt nå?

En liten spørrerunde fortalte at de aller fleste simpelthen sa 3NT over vests innmelding. Nicolai hadde ikke hastverk og sa 2 ruter. Da kom 3 spar – Splinter – fra makkeren, kortfarge i spar og rutertilpasning. Nå har plutselig nord sine kort blitt mye sterkere (i ruterkontrakt), for de 12 honnørpoengene han har utenom sparfargen er veldig virksomme. Når det er trumftilpasning og en kortfarge mot veldig lite bortkastede honnørpoeng vil de honnørpoengene de har til sammen kun behøves til å dekke opp tapere i tre farger.

Noen  kontrollmeldinger senere var de i 6 ruter:

6 ruter er en glimrende lilleslem. Det blir kun en spartaper, tolv enkle stikk.

Merk at 3NT er en farlig utgang selv om den kan vinnes, og normalt vil vinnes slik det sitter. Men om motspillet mot 3NT setter spillefører på prøve må det gjettes.

Øst spiller ut liten spar. Hvis vest nå stikker med kongen og spiller liten spar tilbake er det ikke så enkelt som det er når en ser hele diagrammet. En av vests sparhonnører kan godt sitte hos øst, og spar 10 hos vest. Da blir det riktig å legge spar 9 i andre stikk (Vest har for eksempel AK10xx, øst har Qxx). Hvis det skjer blir det bet i 3NT slik det sitter her. Så hvorfor spille en litt usikker utgang når en kan spille en temmelig sikker lilleslem?

Det er jo mulig syd kan gå på videre over et hopp til 3NT fra nord i stedet for det naturlige svaret 2 ruter, men det er ikke så lett. Ofte når svareren går rett i 3NT etter en innmelding har han mange flere poeng i den innmeldte fargen enn han har her, og da blir det mest sannsynlig noen hull i sidefargene, det er ikke så godt tilpasning. Svaret 2 ruter gjorde at de fant ut det de behøvde.

Flere vinnere på Lillehammer

Norsk bridgefestival på Lillehammer ble en suksess. Festivalen ble avsluttet lørdag. Det har foruten de mesterskapene vi har rapport fra her i bloggen vært spilt en rekke andre turneringer. Alle informasjoner og resultat finner du på festivalsiden som du kommer til ved å trykke her.

NM MONRAD LAG

I dette norgesmesterskapet ble det veldig jevnt og spennende. To av lagene som kunne vinne mot slutten var VIKING CLUB og EKRENS som møttes i siste runde. Det av de lagene som vant den kampen ville ha en god sjanse til å ta gull. Kampen gikk i EKRENS favør med 15,5 - 4,5 VP, så det laget hadde nok håp om gull like etter kampen. De som kunne slå dem var laget som kaller seg WorldBridgetour.org. De måtte vinne med ca. 13,5 VP i sin siste kamp, og greide det, men bare med liten margin. WorldBridgetour.org vant gull kun 1,17 VP foran Ekrens. VIKING CLUB på 3.plass var like bak og ville vunnet med ca. 9VP i sin siste kamp i stedet for de 4,5 som de fikk.

GULL: Thomas Charlsen, Christian Bakke, Tor Eivind Grude og Lars Arthur Johansen.

SØLV: Ulf Tundal, Nils Kåre Kvangraven, Ole Berset og Bjørn Olav Ekren

BRONSE: Glenn Grøtheim, Petter Tøndal, Terje Aa og Allan Livgård

Lag EKRENS behøvde altså ikke mange IMP'ene for å kapre gullmedaljene, og her er et spill de tapte i siste runde:

Øst, Livgård (Viking Club) åpnet med 1 ruter. Syd (Ekren) gikk innpå med 1 hjerter, og Terje Aa (vest) støttet til 2 ruter. Nå støttet Berset (nord) til 2 hjerter, men det fungerte ikke helt etter hensikten da det fikk øst til å tvile på om grandkontrakt var riktig med kun en hjerterstopper, og det var det grunn til å tvile på. Han doblet for å vise gode kort (opplysende), og syd sa 3 hjerter, pass, pass tilbake til øst. Livgård tenkte at noen ganger må man bare gi seg og lot N/S spille delkontrakten. Slik så hele spillet ut:

Kontrakten 3 hjerter gikk en bet, VIKING CLUB +50.

Ved det andre bordet åpnet øst med 1 sterk kløver. N/S var med, og Ø/V havnet til slutt i 3NT. De har tross alt 24 HP og en god langfarge som gir stikk, og man har gjort dummere ting enn å prøve seg på soneutgang med det! Men her var det ikke tingen. Etter hjerter ut til damen og kongen var det med disse kortene kun seks toppstikk. Så snart N/S kom inn hadde de fem hjerterstikk og to ess, tre bet. Det ga +300 til VIKING CLUB, 8 IMP ut for lag EKREN, IMP de godt kunne tenkt seg å ikke tape i denne turneringens fotofinish.

 

 

 

 

Overlegne finaleseiere!

Det ble gull både til Norge 26 Women og det transnationale laget i U-21 som Nicolai Heiberg Evenstad spilte på.

HURRA!

Vi har en god stund nå visst at Nicolai er et bridgetalent utenom det vanlige, så at han nå vant VM-gull er egentlig ingen stor overraskelse. I VM i Italia spilte han altså på et transnasjonalt lag med spillere fra Danmark, Sverige, Frankrike og Norge. Finalekampen ble vunnet soleklart, så overlegent at motstanderlaget ga seg før det siste settet.

Det norske jentelagets kamp mot Italia var lenge mye jevnere, og vårt lag ledet med kun 14 IMP før de siste 14 spillene. I det settet var det imidlertid ingen tvil, Norge vant de spillene med 73-0! 

Vi gratulerer både Nicolai og de norske jentene med gull. På U-26W laget spilte:

I lagkamp vinnes ofte IMP ved å få hjem harde, gode utganger. Eller ved å spille gode motspill og bete motparten i deres kontrakter. Spill kan selvsagt avgjøres på andre måter og. Her er et spill som gikk i norsk favør i VM-finalen:

Giver vest, alle i faresonen

Det går tre passer til makker på syds plass, og hun åpner med 1 kløver som ikke behøver å innebære kløverfarge. Vest passer igjen. Melder du noe nå?

Nei, selvsagt så vil ikke mange melde her selv om åpneren ikke behøver å ha kløverfarge. Det er en klar pass, og da Mia Eline Statle åpnet med 1 kløver så ikke Agnethe Hansen Kjensli noen grunn til gjøre noe ukorrekt: pass. Å være solid og ikke finne på alt for mye er vinnende bridge selv om mange tror det er å gjøre spesielle ting hele tiden som fungerer best. Solid, men ikke passiv synes jeg er et godt motto.

Da Agnethe passet kom det pass fra øst også, og det ble den litt uvanlige kontrakten 1 kløver. Slik så hele spillet ut:

Jeg synes nok vest som allerede hadde passet i åpning kunne doblet opplysende mot 1 kløver. Hva som da ville skjedd ved det bordet er usikkert.

Kontrakten 1 kløver var grei nok, Mia Eline skrapte hjem syv stikk, Norge +70.

Ved det andre bordet meldte det italienske N/S-paret 3 NT. Kaja Brekke og Thea Lucia Indrebø var nådeløse i motspillet mot den kontrakten som gikk hele fire sonebet, Norge +400. Dermed ga det som egentlig bør være en bitteliten delkontrakt, den laveste kontrakten av alle (!) hele 10 IMP til Norge.

Jeg var nettopp i kontakt med Nicolai Heiberg Evenstad for å gratulere, og dermed fikk jeg også informasjon om spill. Det kommer i neste innlegg, i morgen.

 

  

 

Ungdoms VM: Norge til VM-finale i jenteklassen!

La oss ta de positive først, det norske laget i U26 Women lekte seg i semifinalen og skal spille VM-finale mot et italiensk lag. På det norske laget spiller Kaja Brekke, Thea Lucia Indrebø, Agnethe Hansen Kjensli og Mia Eline Statle.

Nicolai Heiberg Evenstad sitt transnasjonale lag Daddy Lahrmann er klart for semifinalen i U-21. 

SKANDALE?

Gleden i den norske troppen over gode resultater ble nok endel overskygget av noe som kan synes som en skandale da et lag med norske spillere i U-16 klassen mistet en plass i semifinalen pga. en feilscoring. Slik saken er fremstilt for meg synes det som om turneringsledelsen rett og slett ikke trodde på det norske parets lagkameraters forklaring om hva kontrakten som ble feilpunchet egentlig var, men motstandernes forklaring mente de var riktig! Spillet ble dermed scoret feil, i sparkontrakt, selv om meldingene vitterlig gikk 2hjerter - 4 hjerter med pass rundt. Det er nesten ikke til å tro at slikt kan skje. 

Siste ord i denne saken er nok ikke sagt. Men semifinale ble det ikke laget med norsk innslag, selv om de egentlig hadde nok poeng til å få spille den. Jeg kjenner foreløpig ikke alle detaljene omkring saken og kan derfor ikke si for mye kategorisk. Det som er helt klart er at dette var en svært negativ opplevelse for de norske spillerne og deres lagkamerater. Du kan lese om saken på facebook-siden FACEBRIDGE.

Vi velger å avslutte dette innlegget med noe positivt og morsomt, et spill fra det norske jentelagets semifinale mot India som ble vunnet med klar margin.

Et spill med enorm dobbel-tilpasning, dvs. det er tilpasning i to farger i begge retninger. I slike spill betyr honnørpoeng ingen ting! 

Og det er nok det med å være "point-counter" som antagelig felte den indiske vest. En skal dog være klar over at selv om man har to veldig lange farger er det ingen garanti for at det er mange stikk, det kan faktisk bli dyrt å være for optimistisk hvis det ikke er tilpasning til noen av fargene hos makkeren. Men man må i alle fall melde friskt og fortelle om den voldsomme fordelingshånden og ikke tenke for mye på at "jeg har bare 8 hp", for meldes aktivt får makkeren et bra grunnlag for å ta en god avgjørelse. 

I slike spill er det mange stikk i begge retninger.

N/S kan vinne ti stikk i hjerter, det tapes kun to stikk i spar og ett i ruter.

I bridge er det egentlig kun tretten stikk i hvert spill, men selv om N/S kan ta ti stikk i hjerterkontrakt, er det elleve stikk andre veien, dvs. det er 21 mulige stikk i dette spillet. Ø/V kan vinne 5 spar og 5 ruter, det tapes ett stikk i hver minorfarge. 

Der Agnethe og Mia satt N/S for Norge fikk de spille 4 hjerter! Den ble enkelt vunnet, Norge +620.

Thea Lucia og Kaja satt Ø/V ved det andre bordet og spilte 4 spar. De elleve stikkene ble tatt, Norge +450 og 14 IMP inn etter at utgang ble meldt og vunnet av de norske parene i begge retninger  

 

 

 

Ungdoms VM: Gode norske prestasjoner!

Under Ungdoms VM i Italia ser vi mange sterke norske prestasjoner. Oversikt over alle resultatene i de forskjellige klasser finner du på mesterskapssiden, her. Der finnes også lagoppstillinger, bulletiner osv.

Mesterskapet er såkalt «transnationals», dvs. noen lag har spillere fra forskjellige nasjoner. For eksempel spiller Nicolai Heiberg Evenstad på et godt internasjonalt lag med svenske, danske og franske spillere, og det laget er kvalifisert for kvartfinale i klassen for U-21.

De største lyspunktene i lag.kvalifiseringen var dog at Norge U-21 og Norge U-26-Jenter vant sine kvalifiseringsturneringer, og det blir spennende å se hvordan de gjør det videre. På de lagene spiller:

U-21

U-26 Jenter

U-26 Jenter er direkte i semifinale. U-21 skal gjennom kvartfinale.

Fra lagkvaliken tar vi med et spill hvor Anders Brogeland og Magnus Sætre fant en fin kontrakt. Hvordan synes du disse kortene skal meldes med nord som giver og ingen i faresonen?

Det første spørsmålet er om nord kan tillate seg å åpne. Det mangler litt i form av HP, og dette handler selvsagt mye om makkerparets meldestil. Men hvis man tillater ganske tynne åpninger synes jeg dette er en fin hånd å være litt optimistisk med. De honnørene nord har er fine og at to honnnører er i langfargen gir stikkpotensiale. Hvis man havner i en utgang med litt færre HP en det som normalt er påkrevet er honnører i langfargen(e) er viktig. Har man det kan det godt bli nok stikk for utgang selv om det ikke er 25 poeng til sammen. Dessuten har nord 3-4 i majorfargene. God fordeling er bra hvis det viser seg å bli trumfkontrakt. Om syd har lang spar, eller misnt fire hjerter er denne hånden mye bedre enn mange hender man automatisk åpner med. Å ha majortilpasning er strategisk viktig om man skal være aktiv fra start i meldingene.

Hvis nord åpner kommer de i utgang. Men hvilken?

Slik så hele spillet ut:

Flere par fant ut de ikke hadde åttekorts majortilpasning og havnet i 3NT uten suksess, motparten tok fem ruterstikk – en bet. 5 kløver er en fin utgang, men det norske paret havnet i 4 spar på 4-3 tilpasningen. Et meldingsforløp som kan føre til 4 spar med "vanlig" system kan være dette som inneholder en nyttig systemvariant som mange gode par bruker:

Det er best å støtte til 2 spar med kun trekorts tilpasning med nords kort selv om man ideelt bør ha fire for å støtte svarers minst firekorts farge. Syd vet at deres stil er slik at med noen håndtyper støtter åpneren med kun tre, og derfor må syd ha en mulighet til å finne ut mer. Til det brukes 2NT som er kun en relemelding. Den spør om mer informasjon. Nord sider 3 kløver som viser fargen pluss at han ikke har mer enn tre spar, nyttig informasjon i mange spill. Nå ser syd at 3NT godt kan være farlig med tynne saker i begge de røde fargene. Konklusjonen er at her bør det antagelig meldes 4 spar, eller 5 kløver. Å satse på 4-3 utgangen er ikke dumt i dette tilfellet da det godt kan være tre tapere i kløverkontrakt.

Slik meldte ikke de norske paret da de fikk sparkontrakten på nords hånd. Jeg har ikke fått fatt i detaljene om hvordan de meldte, men at nord ble spillefører tyder nok på at de spiller med overføringer som svar på 1 kløver. I så fall starter det med 1 kløver – 1 hjerter som viser minst fire spar, så melder nord 1 spar som viser trekorts spar. Nå er de i en god posisjon for å kunne finne ut at 4 spar på 4-3 er et godt forslag, og det var altså i den kontrakten de havnet. Det var en ganske lettspilt utgang.

I Norges kamp ble dette spillet vunnet da motstanderlaget ikke kom i utgang, trolig etter at nord passet i åpning.

At det blir gull å åpne med denne 10-poengeren i akkurat dette spillet betyr ikke at det blir det bestandig! Slike vurderinger som gitt her over for om man skal åpne tynt, eller ikke åpne kan avgjøre om det er sannsynlig det blir bra med tynn åpning. Så man bør nok ikke bare åpne syltynt bare for å være tøff i trynet, det blir i så fall for mye Møllers tran med mange betespill som resultat…

FLERE NM VINNERE

Onsdag ble NM for Monrad avsluttet. Det deltok 75 par og Geir Helgemo-Kåre Bogø gikk til topps, På andreplass kom John Helge Herland - André Hegen, og Bjørn Olav Ekren - Ole Berset ble nr. 3.

I NM for damepar deltok 42 par og det ble gull til Ida Wennevold-Gunn Helness veldig knepent foran Tove Haugen-Tonje Brogeland. På 3.plass kom Katja Nilsen - Ann Karin Fuglestad. 

Også veteranklassen har gjort unna sitt NM for par. Der spilte 50 par, og klart gull gikk til Arve Farstad-Tor Bakke. På 2.plass kom Helge Hantveit - Arne Thomassen, og 3.plassen gikk til Hermann Larssen - Helge Mæsel. 

Selv har jeg disse dagene litt vanskelig for å følge godt med på bridgen som foregår på Lillehammer da jeg befinner meg i Australia og spiller selv i en bridge Congress i Coffs Harbour, Men jeg merket meg dette spillet fra NM Monrand Par, og det var ikke et spill for de som er veldig friske og optimistiske i meldingene.

Hva er riktig kontrakt her?

Lilleslem i hjerter er litt for hardt, Det må bli en kløvertaper, og da må det tippes godt for å vinne tolv stikk, både spar dames plassering og trumfen må gjettes. Men som du ser her kan syd mot hjerterkontrakt spilt av øst som er naturlig, spille ut spar. Da trumfer nord, og kløvertaperen Ø/V har kan aldri forsvinne. 

Det var imidlertid ikke Ø/V jeg tenkte på i innledningen av denne spillhistorien, se litt på N/S sine kort. Hvis du bare ser nord sine, eller bare syd sine er det ikke umulig å tenke seg at her må det sperres og meldes? Nord sine kort kan godt gi veldig mange stikk om det er god tilpasning. Her har syd litt rutertilpasning, men det blir ikke så bra å være med veldig høyt. N/S er riktignok i faresonen og Ø/V utenfor så det kanskje bør gå an å besinne seg. Men slikt er det enkelte som ikke bryr seg så mye om...

Å spille utgang Ø/V med elleve stikk og +650 ga -14 til Ø/V (-36 var maks).

De som fikk tak i tolv stikk ble belønnet med +3.

Ingen var i slem og vant dem, men seks Ø/V-par spilte mot spillere på N/S som var litt for ivrige, og de seks Ø/V-parene noterte +1100 i N/S sine 4 spar- eller og 5 ruterkontrakter doblet. Det ga imidlertid ikke topp, "kun" +13. For åtte Ø/V-par noterte +1400 (det ga +27), og ett Ø/V-par fikk tak i +1700 mot 4 spar doblet, og det ga hele kassa. 

 

 

 

VERDAL/SØMNA til topps i NM for mixlag

NM for mix-lag ble avsluttet mandag, og for en thriller det ble. Verdal/Sømna som ledet mot slutten vant sin siste kamp med nesten 15VP, men lag Abisco kunne likevel gå forbi. Og de vant sin siste kamp med vel 18VP, men manglet fortsatt fattige 0,28VP og havnet på 2.plass med helt minimal margin. Bronse gikk til lag Crush Lakk.

På vinnerlaget spilte Geir Enge, Astrid Margrethe Grønnesby, Tor Eivind Grude og Marian W. Grude. 

Sølv gikk til Annebi Fossum, Kåre Bogø, Bodil Nyheim Øigarden ogSteffen Fredrik Simponsen. 

Laget som vant bronsemedaljer bestod av Siv Thorsen, Erik Eide, Jo-Arne Ovesen og Ingunn Uran.

Alle resultatene, butler og link til bulletiner osv. finner du her.

Her er et interessant spill fra siste kamp i mixlag, og det ga utgangssving i mange kamper. 

Det er naturlig å havne i 4 hjerter. Systemet avgjør om vest eller øst blir spillefører. De som svarer naturlig over 1 kløver (øst) svarer 1 hjerter, og vest blir spillefører. De som bruker kløverføringer svarer 1 ruter som viser hjerter, og øst blir spillefører. Det kan være nokså tilfeldig hva som er best i det enkelte spill, men her var det noe enklere å spille 4 hjerter som øst fordi da måtte syd spille ut.

I 4 hjerter etter for eksempe spar ut (eller ruter dame) kan det gå galt om spillefører tar ut trumfen i tre runder. En måte å vinne ti stikk på er å ta tre runder spar med det samme og kvitte seg med en ruter fra øst. Så ruter ess og ruter til stjeling. Vest kan spilles inn i trumf, og den siste ruteren trumfes. Så tas øst siste trumf og det spilles kløver. Spillefører taper kun tre kløverstikk, eller to kløverstikk og en stjeling og vinner 3 sparstikk og 1 ruterstikk samt i alt 6 trumfstikk (to ekstra for stjelingene hos øst) = 10.

Hvis vest er spillefører kommer den singel kløveren i utspill. Syd vinner over honnør fra øst. Nå må ikke syd ta for kløver ess og gi nord en stjeling, for da blir de tre første stikkene alt N/S får. Syd skifter til ruter. Nå kan spillefører igjen ordne seg to stjelinger (ruter) hos øst, men er litt mer i trøbbel idet han skal over vest til slutt for å ta ut trufemn. Det går likevel bra om han gjetter riktig og ikke ender opp med tre originaltapere i kløver pluss taper til en overstjeling med nords hjerter 10 til slutt,

Hvis det kommer kløver ut til syd og så ruterskift kan det bli bet om spillefører stikker med ruter ess og tar tre runder trumf med det samme. Det blir for lite stikk. Syd kaster sin minste kløver i tredje trumfunde. Så må spillefører kaste en ruter på tredje runde spar før han forsøker å sette opp kløver. Syd stikker med sin andre kløverstopper og spiller ruter som tar bort østs siste trumf. Idet syd kommer inn på sin siste kløverstopper står østs kløver står, men det er ikke lenger noe inntak til den hånden. Og syd spiller syd sin siste spar. Vest må trumfe med den siste trumfen, og der ligger en rutertaper. Nord vinner betestikket med ett stikk i ruter til slutt.

Spillefører bør kanskje kunne se for seg denne utviklingen og ikke ta ut trumfen med det samme.

Feltet var delt omtrent på midten mellom 4 hjerter en bet (de fleste spilte den av vest) og 4 hjerter vunnet. Spillet gikk på mange forskjellige måter, og noen gikk bet slik beskrevet her.

Både vinnerlaget og toerene fikk svingspill inn da de vant 4 hjerter mens motstanderlaget gikk bet.   

 

 

 

 

 

God start i Ungdoms VM

I Salsomaggiore, Italia hvor VM ble spilt tidligere i år er det nå VM igjen, denne gang for ungdom. Norge er kvalifisert i klassen U-21. 

Før lagturneringen er det tre dager med parturnering. Det startet glimrende for Anders Brogeland-Magnus Sætre som ligger på 2.plass etter første dag med 60,99%. Også Ida Marie Øberg-Marius Dalemark Austad startet bra og ligger på 15.plass med 55,02%, og Thomas Tøsse-Are Borgar Landsvik på 16.pass med 54,83%. Det deltar 56 par, og etter to dager går de 26 beste parene til A-finale.

Etter parturneringen blir det lagmesterskap.

Alt om Ungdoms VM kan du finne på mesterskapsiden, her.

 

NM FOR MIXLAG

På norsk bridgefestival fortsatte det mandag med masse aktivitet etter at det søndag kveld var stor grillfest hvor bla. NBF sitt 90-års jubileum ble feiret. Mer om det senere.

Bridge for Alle arrangerer sine turneringer hver dag, og mandag startet nok et norgesmesterskap, NM for mixlag som går over to dager.

Resultater fra alle turneringer på festivalen finner du her.

Etter første dag i mixlag leder et lag som kaller seg ABISCO bestående av Bodil Nyheim Øigarden, Steffen Fredrik Simonsen, Anne Bi Fossum og Kåre Bogø. Turneringen fortsetter og blir avsluttet tirsdag, og mange lag har ambisjoner om å klatre på listene. Her er et spill fra mixlag på mandag.

Dette spillet stilte først og fremst krav til meldeteknikken. Du kan jo teste ditt og din makker sitt meldesystem.

Lilleslem i grand, hjerter eller ruter er bra, men mange var kun i utgang. Ruterkontrakt er overlegent. Der handler det kun om å godspille hjerteren med en stjeling. Vests spar 10 kastes på kløver konge og vests hånd blir god. Det eneste spillefører behøver å gjøre er å ta en hjerterstjeling før trumfen er tatt ut. Trumfen kunne vært fordelt 4-1 slik at å trumfe med ruter knekt kan bli feil (får i så fall rutertaper). Her satt det imidlertid så snilt at så godt som alle veier fører frem til tolv stikk. Hjerteren må bare trumfes med nieren, eller knekten.

Kun to par fant frem til den glimrende storeslemmen 7 ruter, Anne Margrethe Grønnesby-Geir Enge og lederlagets Bodil Nyheim Øigarden-Steffen Fredrik Simonsen.

 

 

Gull til Lindstrøm-Brekka i mix par

Mona Lindstrøm (Klepp BK) og Geir Brekka (Kristiansand BK) ble de første som vant NM gull under Norsk Bridgefestival 2022 på Lillehammer da de søndag vant NM for mixpar hvor det deltok 143 par. 

Gull til Mona og Geir! (foto: Markus Bruno (?)/Facebook)

Liv Marit Grude (Studentenes BK) og Øyvind Saur (Vikersund BK) som ledet etter første dag ble nr. 2.

Bronse gikk til Liv Bugge - Audun Gustavsen (Bergen Akademiske BK).

Hele resultatlisten finner du her.

Mandag starter mix-lag.

Her er et spill fra avslutningen av mix-par hvor det kostet mange poeng om syd ikke var på alerten.

Vest, blindemann

                   Syd, Motspiller

La oss si øst er spillefører i 3NT etter at vest har svart 1 ruter over 1 kløver, og øst har vist lang kløverfarge. La oss si syd spiller ut hjerter knekt (eller liten) og spillefører vinner med en stor hjerter hos vest, nord legger hjerter 6, mest sannsynlig svakhet. Spillefører går på kløveren med liten til tieren og syds konge. Hva nå?

Det eneste jeg kan si er at her er det kritisk! Dette blir nært bunn, eller nært topp...

 

Jeg har ikke de forskjellige meldingsforløpene her, men ved flere bord ble 3NT vunnet av Ø/V, og noen steder med ett eller to overstikk! Seks par delte toppen for 3NT med 11 stikk, +660. 

Etter hjerter ut fra syd og han/hun kommer inn på kløver konge må det skiftes til ruter. Klarte du det?

N/S har fem ruterstikk og ett kløverstikk å hente. Det var også flere Ø/V-par som gikk bet i 3NT, noen av dem gikk to bet (N/S +200), og noen gikk bet i delkontrakter i grand. 

Noen vant 3NT spilt av vest også.

Grandkontrakt spilt av vest er kanskje mer normalt. Men da bør vel nord kunne spille ut ruter? Kanskje var det en 1 rutermelding fra vest som stoppet nord fra å gjøre det. Jeg liker å svare 1 ruter med slikt, 1 grand synes bedre, men her kanskje det fungerte med 1 ruter.

Om nord spiller ut ruter ess mot grand og syd legger styrke bør ikke motspillet kunne gå galt. Og om nord spiller ut liten ruter (eller tieren) bør de også få tak i stikkene sine i dette motspillet.

Dette er et eksempel som viser at det ikke alltid er "major ut mot grand" som er tingen, men selv med majorfarge i utspill har forsvaret en sjanse til siden spillefører må slippe inn N/S inn i kløver for å godspille sine stikk.

Merk at det står i 5 kløver slik det sitter, men det er ikke så populær kontrakt i parturnering. Å spille en fornuftig delkontrakt i kløver med to overstikk (+150) ga litt over middels. 

 

 

 

 

Full fres på festival!

Da er Norsk Bridgefestival 2022 i gang, og bridgefolket koser seg på Lillehammer!

 

Nyvalgt president i NBF, Åse Langeland åpner bridgefestivalen

Fredag var det åpningsturnering for 48 par. Den ble vunnet av Svein Ingar Sæther-Kjell Ove Helmersen (Melhus/Heimdal).

Lørdag startet det første norgesmesterskapet, NM for mixpar. Det ble spilt to sesjoner, og mesterskapets avsluttes med en sesjon  søndag. Etter det er det søndag kveld klart for grillfest hvor NBF sitt 90 årsjubileum skal feires. Mandag fortsetter det med NM for mixlag. 

I mixpar har Liv Marit Grude-Øyvind Saur tatt ledelsen. Flere par er på skuddhold før siste sesjon, så det blir nok en spennende avslutning på søndag. 

Alle resultater, fyldige bulletiner og annen info finner du på festivalsiden, her.

Vi tar med et spennende spill fra mixen.

Nord er giver, N/S i sonen. Dette er syd sine kort:

Hva tenker du om denne hånden idet nord passer og øst åpner med 1 spar?

En mulighet er å bruke Michaels Cuebid hvis det er avtalt som minst 5-5 i umeldt major pluss en minor. Det går an å starte forsiktig og, melde inn 2 hjerter. Dette er kort som tyder på at det ikke blir stille og rolig dette meldingsforløpet. Enkelte velger å doble opplysende med slikt for senere å forsøke og vise en sterk hånd, en strategi som ofte ikke er så bra med to-fargede hender.

Samme hva syd velger som sin første melding blir det ikke fred å få, vest støtter åpnerens spar. Flere steder hoppet vest til 3 spar, sperrebetont. Makker på nords plass melder nok ikke over det, så det blir syd som må gjøre det meste her. Spørsmålet er hvor lenge og høyt syd skal være med om motparten melder spar over syds melding. Noen få på syds plass ga opp over Ø/V sin 4 spar, mange var med til fem-trinnet, men ga opp over 5 spar, og noen få meldte på seks-trinnet! Slik så hele spillet ut:

N/S vinner enkelt 5 hjerter, men ikke 6 hjerter om vest spiller ut spar. Vel, det står faktisk i 6 hjerter, men da må nord være spillefører! I så fall er spar konge beskyttet. Om øst mot hjerterkontrakt spilt av nord ikke tar for spar ess blir det tretten stikk. Nord sine to spar kan kastes på kløveren. Følgelig er maksimalscore i teorien +1430 til N/S (6S spilt av nord). Så "par", dvs. det som er maks på spillet om alle gjør det riktige som ikke er så lett med slikt uten å vite kortene, er +500 til N/S, for Ø/V kan stampe helt opp til 6 spar hvor det kun er tre doblede bet. Teori og praksis er imidlertid to forskjellige ting...

Ett par spilte 6 hjerter som syd og gikk en bet etter spar ut gjennom kongen, og +100 til Ø/V var den eneste scoren på den siden. 

Det var endel +100, +300 og +500 til N/S for doblede sparkontrakter på ulikt trinn. Å spille hjerterutgang med fem trekk (+650) som lederparet gjorde ga -4 til N/S på dette spillet, for mange fikk tolv eller tretten stikk. Syv par noterte +850 for 5 hjerter doblet med elleve stikk, men det ga ikke delt topp, "kun" +54 av 70 oppnåelige poeng. For bedre enn det var en doblet hjerterutgang med overstikk og tre hjerterslemmer som ble vunnet, to av dem spilt av syd!

Det kunne altså blitt bet i to av de slemmene, men så er det slik at å spille ut ett ess mot slem er ofte riktig. Og da vest spilte ut ruter ess kunne spillefører trumfe, ta ut trumfen, og så kaste nords spar på kløveren. Det skjedde på enda ett bord der 6 hjerter var doblet! Toppen for 6 hjerter doblet med tretten stikk (+1860) gikk til Andrers Østrem-Verina Dahl. 

Surt finaletap for Grude-Bakke i Sverige

I Sverige har siden 29.juli den svenske bridgefestivalen blitt arrangert i Ørebro, og den avsluttes i helgen. Som vanlig har endel nordmenn tatt turen dit, og Christian Bakke - Tor Eivind Grude gjorde det skarpt i den mest prestisjetunge lagturneringen, Chairmans Cup.

Det norske paret spilte på lag med den velkjente svensken Peter Fredin og det nye stjerneskuddet fra Danmark, Christian Lahrman. Laget som kalte seg Nordisk Kombination gikk til finalen hvor de møtte et svensk lag med bl.a. brødrene Rimstedt.

Det ble en jevn finale. Før det siste settet (av 4) ledet svenskene med 6 IMP, men det norske parets lag tok raskt kommandoen og overtok ledelsen underveis i de siste 16 spillene. Med seks spill igjen ledet de med 16 IMP. Avslutningen ble nitrist, de tapte 1-18 i de spillene og kampen ble tapt med 82-83 -  ett fattig IMP!

Siden kampen pågikk i natt for min del fikk jeg ikke sett på BBO-overføringen. Men en rask titt på resultatene sier meg at det var en meget uheldig avslutning.

Vinnerlaget stoppet, veldig forsiktig vil jeg si i 3 hjerter som N/S med dette i ett av de siste spillene mot Bakke-Grude som Ø/V:

Fredin-Lahrmann meldte 4 hjerter.

Dette er en fin utgang. Dessverre satt trumfen 5-0, og det ble for vanskelig i praksis å vinne utgangen selv om den kan vinnes "double dummy", dvs. med åpne kort. Svenskene fikk hjem sin 3 hjerter og noterte 6 IMP inn.

Kontrakten 4 hjerter skulle mot slutten av denne finalen vise seg å være uheldig for Grude-Bakke sitt lag. Før det aller siste spillet ledet de kampen med 4 IMP. Så kom disse kortene, igjen N/S:

Nok en gang stoppet det svenske N/S-paret i 3 hjerter mot Grude-Bakke, etter at vest hadde åpnet med 1 ruter. Og nok en gang meldte det norske parets lagkamerater utgang ved det andre bordet. De var i 4 hjerter. Å spille 4 spar ser ikke så dumt ut, men 4 hjerter kan godt være like bra med disse kortene, for eksempel hvis sparfargen sitter skjevt.

Det er vel greit å stoppe i delkontrakt, men det er vel en brukbar utgang dette også? Så det ble til slutt litt tilfeldig hvem som vant finalekampen. Situasjonen var altså at om 4 hjerter står er Grude-Bakke sitt lag vinnere. Hele spillet så slik ut:

Slik det satt kunne Ø/V enkelt bete 4 hjerter. Med -100 til Nordisk Kombination ved det bordet, og -140 ved det bordet Bakke-Grude satt ble det 5 IMP ut, og dermed var de akkurat forbigått med 1 IMP etter det aller siste spillet. 

 

 

 

Mens vi venter på festivalstart

Fredag beynner det å fylles opp med bridgespillere på Scandic Hotel Lillehammer hvor NORSK BRIDGEFESTIVAL 2022 skal foregå. 

Alt du trenger å vite om festivalen på forhånd, og underveis med resultater osv. finner du her. 

BORTSPILL (?)

Selv skal jeg spille under en bridge "Congress" i Australia i neste uke, men det skal nok bli tid til rapporter her i bloggen fra den norske festivalen likevel. Mens vi venter på festivalstart tar jeg med et spennende spill fra en lagturnering i helgen. 

 

Uten at motparten har meldt har du havnet i den gode lilleslemmen 6 ruter. Det er vel egentlig ikke mye å si på å melde storeslem her, men da må det ikke sitte alt for skjevt. Hvordan spiller du 6 ruter etter liten hjerter i utspill? Hva om utspillet er kløver 3?

En mulighet er å trumfe en spar. Men å gjøre det ser ut til å være for overstikket, for her er det nomalt tolv enkle stikk. Og om for eksempel syd kan trumfe over den sparen du trumfer med fireren, eller de kan trumfe i andre sparrunde, er det litt farlig. Så å starte med å ta ut trumfen ser greit ut, det kan da ikke gå galt i lilleslem?

Idet du spiller store trumf kommer en overraskelse, syd hadde singel ruter fra start, så nord med tieren femte har krav på trumfstikk. Da er det plutselig bare 2+3+5+1=11 sikre stikk, men selvsagt flere sjanser for det tolvte. Men du innser at det var kanskje ikke så enkelt likevel...

Som du snart skal få se er det flere måte å vinne tolv stikk på slik det sitter, men uten å vite sitsen er det ikke så lett. Det blir imidlertid noen skvisposisjoner, og noen muligheter for å telle opp fordelingen alt etter hvilken rekkefølge kortene spilles.  

La oss si du tar de fire store trumfene og gir bort til nords femte ruter (det gjorde han mot meg). Underveis på alle trumfene har syd kastet flere kløvere, og det så ut som han la styrkekast selv om du kanskje ikke kan stole helt på det, og han kastet også en hjerter. Du vet at ingen kaster unna hjerter fra firekorts farge med den hjerteren hos blindemann, og vest har vist esset.

Nord kommer inn i femte ruterunde og spiller kløver. Hvis du stoler på syds styrkekast i kløver går du opp med esset, og kanskje prøves hjerteren - men da viser de seg at nord hadde fem hjerter fra start, altså 5-5 i de røde fargene. Nå er det pluteselig 100% safe slik det satt, hvis du har fulgt godt med og ser hva du kan gjøre før du eventuelt tar sparfinesse for det tolvte stikket. For slik satt det da spillet forekom søndag:

Det er lett å toppe ut spar dame når man ser alle fire hendene. En av New Zealands mest profilerte spillere så selvsagt bare Ø/V sine kort, og han gikk seg bort mot slutten da han tok spar ess fulgt av finesse - en bet.

Poenget han selv så, men for sent, et godt poeng han selv nevnte like etter spillet er at han kunne fått full telling.

Idet han var inne på kløver ess tok han K-Q i hjerter og oppdaget at nord hadde startet med 5-5 i rødfargene. Og nord har så langt vist en kløver. Hvis han har to kløvere har han singel spar. Spillefører har igjen en trumf, og han kan trumfe en kløver. Da finner han ut at nord hadde bare en kløver, følgelig to spar. Men han behøver jo ikke ha damen!

Likevel blir det 100%, for syd måtte på hjerterne kaste seg ned på to spar for å holde kløveren, hvis ikke ville en kløverstjeling tatt ut kongen. Følgelig VET spillefører om han tar den kløverstjelingen at sparen sitter 2-2 på slutten! Og da er det vel ikke så lurt å ta finessen i andre sparrunde?

Ved det andre bordet spilte Ø/V 6NT, og spillefører var der etter denne skvis/show-up posisjonen (men i grand kunne han ikke trumfe en kløver), men han gikk seg en bet der også, uavgjort spill.

Ingen Ø/V-par meldte storeslem. Om mine lagkamerater hadde gjort det ville jeg syntes det var greit nok å tape spillet, for storeslem er som sagt egentlig bra med dette, om en ikke ser N/S sine kort.

Nesten halvparten av Ø/V-parene vant slem, omtrent like mange gikk bet i 6 ruter eller 6 grand, og noen få par spilte utgang.  

Norsk Bridgefestival: Snart braker det løs!

Fredag starter den norske bridgefestivalen med åpningsturnering. 

NBF sin festivalstab innleder på mesterskapssiden på internett med disse ordene:

Etter 2 år med pandemi satser vi i 2022 på en fullverdig festival igjen.

Erfaringene fra andre steder etter en periode med online bridge som eneste mulighet, bl.a. det vi nylig har sett i USA er at bridgefolket har savnet ordentlige bridgeturneringer og festivaler. Alle storkoser seg når de endelig kan dra på festival og spille bridge face-to-face samtidig som de kan nyte den sosial atmosfæren som denne typen arrangement har. Så får vi se hvordan det blir med antall deltakere på den norske festivalen, jeg tror det blir bra!

Den norske festivalen vil ha alt fra tøffe norske mesterskap til Bridge for Alle sine arrangement. De er mer i en sosial setting og passer godt for de som ikke er så aktive turneringspillere, eller normalt ikke spiller turerninger i det hele tatt, men likevel ønsker å være med på festivalen og spille bridge. Bridge for Alle sine arrangement har to turneringer hver dag, for- og ettermiddag. Det er et opplegg med makkertorg for de som ikke har makker. Mer om Bridge for Alle finner du her. 

Så er det de vanlige mesterskapene, Mix-par, Mix-lag, Monrad-par, Monrad-lag, NM-damepar og NM-veteranpar. Lørdag starter de offisielle NM-turneringene med Mix-par.

Bridgefestivalen blir altså både en massemønstring, men det blir også elitepreget i flere turneringer og mesterskap. Norsk festival er bridgens Holmenkolldag, men over mer enn en uke!

Alt om bridgefestivalen, også resultater osv. kan du finne på mesterskapssiden, her. 

Søndag er det lagt opp til grillfest hvor NBF sitt 90-års jubileum skal feires. 

Scandic Lillehammer Hotell er festivalhotellet.

Her på festivalhotellets terasse vil det snart myldre med bridgespillere i pauser og etter dagens spilling. Akkurat på toppen av trappen der har det blitt diskutert tusenvis av spill, og undertegnede har selv slitt ut noen stoler der opp gjennom årene.

For de som ikke har tenkt seg til Lillehammer på festival er det fortsatt mulig å omstemme seg å ta turen, og kanskje delta noen dager i alle fall?

Selv har jeg alltid likt å være tilstede på bridgefestivalene, og å delta i turneringer selvsagt, også etter at jeg flyttet til New Zealand. Men i år passet det dessverre ikke med timingen for mitt besøk i Norge. Vi får se til neste år...

For dere som snart skal på festival, lykke til og kos dere!