NM FOR MIXLAG

På norsk bridgefestival fortsatte det mandag med masse aktivitet etter at det søndag kveld var stor grillfest hvor bla. NBF sitt 90-års jubileum ble feiret. Mer om det senere.

Bridge for Alle arrangerer sine turneringer hver dag, og mandag startet nok et norgesmesterskap, NM for mixlag som går over to dager.

Resultater fra alle turneringer på festivalen finner du her.

Etter første dag i mixlag leder et lag som kaller seg ABISCO bestående av Bodil Nyheim Øigarden, Steffen Fredrik Simonsen, Anne Bi Fossum og Kåre Bogø. Turneringen fortsetter og blir avsluttet tirsdag, og mange lag har ambisjoner om å klatre på listene. Her er et spill fra mixlag på mandag.

Dette spillet stilte først og fremst krav til meldeteknikken. Du kan jo teste ditt og din makker sitt meldesystem.

Lilleslem i grand, hjerter eller ruter er bra, men mange var kun i utgang. Ruterkontrakt er overlegent. Der handler det kun om å godspille hjerteren med en stjeling. Vests spar 10 kastes på kløver konge og vests hånd blir god. Det eneste spillefører behøver å gjøre er å ta en hjerterstjeling før trumfen er tatt ut. Trumfen kunne vært fordelt 4-1 slik at å trumfe med ruter knekt kan bli feil (får i så fall rutertaper). Her satt det imidlertid så snilt at så godt som alle veier fører frem til tolv stikk. Hjerteren må bare trumfes med nieren, eller knekten.

Kun to par fant frem til den glimrende storeslemmen 7 ruter, Anne Margrethe Grønnesby-Geir Enge og lederlagets Bodil Nyheim Øigarden-Steffen Fredrik Simonsen.

 

 

Gull til Lindstrøm-Brekka i mix par

Mona Lindstrøm (Klepp BK) og Geir Brekka (Kristiansand BK) ble de første som vant NM gull under Norsk Bridgefestival 2022 på Lillehammer da de søndag vant NM for mixpar hvor det deltok 143 par. 

Gull til Mona og Geir! (foto: Markus Bruno (?)/Facebook)

Liv Marit Grude (Studentenes BK) og Øyvind Saur (Vikersund BK) som ledet etter første dag ble nr. 2.

Bronse gikk til Liv Bugge - Audun Gustavsen (Bergen Akademiske BK).

Hele resultatlisten finner du her.

Mandag starter mix-lag.

Her er et spill fra avslutningen av mix-par hvor det kostet mange poeng om syd ikke var på alerten.

Vest, blindemann

                   Syd, Motspiller

La oss si øst er spillefører i 3NT etter at vest har svart 1 ruter over 1 kløver, og øst har vist lang kløverfarge. La oss si syd spiller ut hjerter knekt (eller liten) og spillefører vinner med en stor hjerter hos vest, nord legger hjerter 6, mest sannsynlig svakhet. Spillefører går på kløveren med liten til tieren og syds konge. Hva nå?

Det eneste jeg kan si er at her er det kritisk! Dette blir nært bunn, eller nært topp...

 

Jeg har ikke de forskjellige meldingsforløpene her, men ved flere bord ble 3NT vunnet av Ø/V, og noen steder med ett eller to overstikk! Seks par delte toppen for 3NT med 11 stikk, +660. 

Etter hjerter ut fra syd og han/hun kommer inn på kløver konge må det skiftes til ruter. Klarte du det?

N/S har fem ruterstikk og ett kløverstikk å hente. Det var også flere Ø/V-par som gikk bet i 3NT, noen av dem gikk to bet (N/S +200), og noen gikk bet i delkontrakter i grand. 

Noen vant 3NT spilt av vest også.

Grandkontrakt spilt av vest er kanskje mer normalt. Men da bør vel nord kunne spille ut ruter? Kanskje var det en 1 rutermelding fra vest som stoppet nord fra å gjøre det. Jeg liker å svare 1 ruter med slikt, 1 grand synes bedre, men her kanskje det fungerte med 1 ruter.

Om nord spiller ut ruter ess mot grand og syd legger styrke bør ikke motspillet kunne gå galt. Og om nord spiller ut liten ruter (eller tieren) bør de også få tak i stikkene sine i dette motspillet.

Dette er et eksempel som viser at det ikke alltid er "major ut mot grand" som er tingen, men selv med majorfarge i utspill har forsvaret en sjanse til siden spillefører må slippe inn N/S inn i kløver for å godspille sine stikk.

Merk at det står i 5 kløver slik det sitter, men det er ikke så populær kontrakt i parturnering. Å spille en fornuftig delkontrakt i kløver med to overstikk (+150) ga litt over middels.