Svensk-engelske lag BLACK slo ut ZIMMERMANN!

I kvartfinalen i ROSENBLUM kom det mange vil kalle en sensasjon da lag ZIMMERMANN røk ut. Det sterke profflaget med sponsoren Zimmermann og italienske Piedra, og to av verdens beste par, nederlandske Brink-Drijver og polske Klukowski-Gawrys har vunnet mye og er definitivt et av verdens beste lag. Kanskje verdens beste lag, men ikke på onsdag.

Motstandere i kvart'en var Team BLACK som består av tre engelske spillere (Andrew McIntosh, Thomas Paske og Andrew Black), de to svenskene Peter Bertheau og Simon Hult og engelsk/svenske Gunnar Hallberg.

STILL GOING STRONG - Veteranen Gunnar Hallberg var med på en herlig seier for sitt lag

Selv synes jeg ikke det er en veldig stor sensasjon at BLACK gikk til semifinalen, dog litt overraskende selvsagt. ZIMMERMANN har vunnet «alt» en periode, men de har sannelig hatt marginene på sin side.

I semifinalen møter BLACK et annet av verdens absolutt topp-rankede lag, NICKELL (USA).

ZIMMERMANN tok oppskriftsmessig ledelsen, men i tredje sett smalt det, 51-4 i favør BLACK! De fikk opp en fin ledelse og holdt unna i det siste settet selv om ZIMMERMANN gikk ut voldsomt i de sist 14 spillene, og midtveis faktisk tok tilbake ledelsen. Men BLACK samlet seg og var best mot slutten av kampen som til slutt vunnet med 17 IMP.

Her er to voldsomme spill fra det tredje settet som la grunnlaget for BLACK sin seier. 

Like før dette spillet hadde Brink-Drijver et elendig spill da de havnet i 6NT hvor de blant annet manglet A-K i kløver. Da kløverutspill ikke var funnet var det en marginal sjanse, men det kollapset. Fire bet og 12 IMP til BLACK da deres par spilte utgang som lett ble vunnet med flere overstikk. Så kom dette:

BLACKs nords hoppet til 6 spar over 5 hjerter! Det kan kanskkje ved første øyekast virke underlig, men uten å kjenne deres systemavtaler tror jeg det går an å forstå hvordan han tenkte. Så jeg spekulerer litt i mangel av å vite sikkert. Hvis nord ikke hadde vist noen ting utenom at han har sparfarge i denne sekvensen, må syd ha en riktig monsterhånd for å gå på med 4 NT direkte over 3 spar, trolig med fire-korts spar? En kan anta at 5 hjerter spurte om trumfdamen. Hvis de har ti spar til sammen skal/kan den som vet det (eller er ganske sikker på det) si «ja, jeg har damen» siden med ti trumf til sammen er det bra nok sjanse for ingen trumftaper med A-K i fargen.

Her var det kun ni trumf til sammen, men med trumfen 2-2 var det ingen problemer. Da øst spilte ut hjerter ble det tretten stikk og BLACK noterte en meget fet +1460.

Som alle vet er akkurat den delen hvor det går 2 kløver – 2 ruter så 3 i minorfarge i det systemet de fleste av oss spiller noe av det dårligste. Det er trangt, vanskelig å få meldt nøyaktig.

Brink-Drijver som satt N/S ved det andre bordet har tydeligvis lagt inn litt mer sofistikerte metoder her, men det hjalp ikke, trolig fordi det ble en misforståelse.

Etter samme start meldte nord 3 hjerter over 3 ruter, og det betyr nok sparfarge. Syd sa 3 spar. Nå kan det hende at nord ikke var sikker på om syd hadde bekreftet sparstøtte (?) med 3 spar, han sa i alle fall 3NT – et forslag? Og syd passet!

Hvis nord definitivt har vist sparfarge med 3 hjerter virker det svært underlig at syd passet på 3NT, men hva som gikk galt her får de ta opp på kammerset selv.

Mot 3NT med nord som spillefører spilte Black ut kløver knekt til Bertheau sin konge, og Ø/V tok fem stikk på mindre enn fem sekunder. En bet, BLACK +100 og 17 IMP!

Kun noen minutter etter kom enda et katastrofespill for Brink-Drijver. Her er kortene og meldingsforløpet der BLACK satt N/S:

Paske-McIntosh meldte seg opp i den fine slemmen 6 kløver. Der ble det ble kun en kløvertaper, BLACK +1370.

Ved det andre bordet satt altså Brink-Drijver N/S, og de fikk ikke melde i fred. Meldingene gikk:

Peter Bertheau (vest) startet det hele med hva en ved kun å se på kortene kunne anta var en 2-ruteråpning av type «Ekrens» (begge major), men det var vel «Multi» (en major) når en ser at N/S sin sluttkontrakt ble 6 spar? Og dessuten, i den nevnte 6NT’en med fire bet litt tidligere åpnet Bertheau også med 2 ruter, da med femkorts spar og en hjerter!

Hva som så skjedde videre i dette meldingsforløpet er uklart, men stjerneparet landet i alle fall i slem på 4-2 tilpasning i vest sin femkorts farge. Om en ser kun på N/S sine kort er ikke 6 spar så forferdelig dårlig selv på 4-2 tilpasning.

Det kom ruter ut ruter mot 6 spar, og hvis sparfargen sitter 4-3 står som regel 6 spar her. Men det ble en bet, BLACK +100 og ytterligere 16 IMP!

BLACK hadde vunnet 45 IMP på noen få spill mot slutten av tredje sett, og plutselig var de i ledelsen med 44 IMP som ble for mye for ZIMMERMAN å ta igjen i det siste settet.

"Han holdt dem lenge inne i kampen"

Da Lag LEBOWITZ med Geir Helgemo og hans svenske makker Fredrik Nystrøm tapte Round of 16 i ROSENBLUM TEAMS var det som tidligere nevnt i det andre settet den største skaden skjedde, i de 14 spillene det norsk/svenske paret ikke spilte.

Min gjennomgang av den kampen viser at nordmannens innsats var meget god (som vanlig...), og på sett og vis holdt han lenge laget inne i kampen.

Her er et av de siste spillene i første sett da lag LEBOWITZ tok ledelsen:

Nystrøm-Helgemo fant som N/S frem til en storeslem og vant den mens det andre lagets N/S-par spilte utgang!

N/S fant etter hvert rutertilpasningen. Geir (syd) hoppet på et tidspunkt til 5 hjerter som var Exclusion Blackwood, dvs. han spurte om det han ville vite, om hvor mange ess nord har i de andre fargene utenom hjerter. Da nord kunne fortelle om to ess (nøkkelkort) visste syd at det var ruter- og kløver ess, og da ble 7 ruter meldt.

Helgemo hadde ingen problemer med å vinne tretten stikk slik det satt, 16 IMP inn.

Geir Helgemo flankert av to av sine lagkamerater, makkeren svenske Fredrik Nystrøm (t.v.) og Dennis Bilde fra Danmark 

Mot slutten av kampen måtte lag LEBOWITZ få til noen gladspill for å forsøke å ta igjen motpartens ledelse. Her et spill hvor Helgemo fikk til en flott spilleføring som kommentatorene på BBO ikke forutså selv med åpne kort:

Mot 3NT spilt av syd på begge bord kom hjerter 4 i utspill, og syd vant første stikk med knekten.

Ved det andre bordet spilte syd i andre stikk liten kløver mot bordet og la knekten. Øst stakk over med den single kongen. Derfra var det ikke til å unngå å gå bet, og spillefører gjorde det egentlig bra da han skrapte sammen til åtte stikk.

Det mangler for mye i denne kløverfargen til at det kan være noen mulighet for fire kløverstikk med mindre en av motstanderne har KQ- dobbel i fargen.

I andre stikk spilte Helgemo kløver ess og felte østs konge, så kløver mot knekten. Hvis vest nå legger nieren eller tieren i tempo kan det være fristende å legge liten i håp om KQ-dobbel hos øst, det gir jo fire kløverstikk. Men gjøres det blir det helt galt.

Vest hoppet imidlertid på med kløver dame. I andre kløverrunde kastet øst en hjerter og viste med det sin gjenværende fordeling i fargen, så vest kunne spille hjerter konge som tok med seg syds dame. Hjerter konge ble lasjert, så nok en hjerter til esset, kløveravkast fra syd.

Kommentatoren på BBO hadde liten tro på denne kontrakten, men så spurte han liksom om det med åpne kort (double dummy) muligens var en sjanse?

Hvis spar hadde vært fordelt 3-3 ville spar til tieren vært tingen nå (eller spar til damen om øst har kongen tredje). Men inne på hjerter ess fulgte nøkkeltrekket, Geir spilte liten spar til syveren! På BBO begynte en kommentator å se hvor dette bar og utbrøt:

 

At spar sitter 2-4 er ikke sikkert i denne situasjonen, men vest har allerede vist fire hjerter og fire kløver, så at han har dobbelton spar og øst har fire spar er vel nest sannsynlig? Derfor tok Geir en dyp finesse i håp om at han med sparlengden hadde både knekten og nieren. Den fargebehandlingen måtte til for å få tre sparstikk!

Vest tok hjerterstikket sitt og fra nord forsvant en ruter. Fra syd kastet han en kløver. Nå så tilskuerne at det faktisk var i ferd med å ordne seg i denne utgangen. En imponert kommentator konstaterte:

Etter å ha tatt hjerterstikket sitt spilte vest kløver til bordets knekt. Så fulgte spar til tieren, spar dame, og to ruterstikk + spar ess ga ni stikk i alt (3+2+2+2=9). Det ga 12 IMP til lag LEBOWITZ som ble holdt inne i kampen, men det hjalp ikke. Kampen ble tapt likevel.