Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

"Han holdt dem lenge inne i kampen"

Da Lag LEBOWITZ med Geir Helgemo og hans svenske makker Fredrik Nystrøm tapte Round of 16 i ROSENBLUM TEAMS var det som tidligere nevnt i det andre settet den største skaden skjedde, i de 14 spillene det norsk/svenske paret ikke spilte.

Min gjennomgang av den kampen viser at nordmannens innsats var meget god (som vanlig...), og på sett og vis holdt han lenge laget inne i kampen.

Her er et av de siste spillene i første sett da lag LEBOWITZ tok ledelsen:

Nystrøm-Helgemo fant som N/S frem til en storeslem og vant den mens det andre lagets N/S-par spilte utgang!

N/S fant etter hvert rutertilpasningen. Geir (syd) hoppet på et tidspunkt til 5 hjerter som var Exclusion Blackwood, dvs. han spurte om det han ville vite, om hvor mange ess nord har i de andre fargene utenom hjerter. Da nord kunne fortelle om to ess (nøkkelkort) visste syd at det var ruter- og kløver ess, og da ble 7 ruter meldt.

Helgemo hadde ingen problemer med å vinne tretten stikk slik det satt, 16 IMP inn.

Geir Helgemo flankert av to av sine lagkamerater, makkeren svenske Fredrik Nystrøm (t.v.) og Dennis Bilde fra Danmark 

Mot slutten av kampen måtte lag LEBOWITZ få til noen gladspill for å forsøke å ta igjen motpartens ledelse. Her et spill hvor Helgemo fikk til en flott spilleføring som kommentatorene på BBO ikke forutså selv med åpne kort:

Mot 3NT spilt av syd på begge bord kom hjerter 4 i utspill, og syd vant første stikk med knekten.

Ved det andre bordet spilte syd i andre stikk liten kløver mot bordet og la knekten. Øst stakk over med den single kongen. Derfra var det ikke til å unngå å gå bet, og spillefører gjorde det egentlig bra da han skrapte sammen til åtte stikk.

Det mangler for mye i denne kløverfargen til at det kan være noen mulighet for fire kløverstikk med mindre en av motstanderne har KQ- dobbel i fargen.

I andre stikk spilte Helgemo kløver ess og felte østs konge, så kløver mot knekten. Hvis vest nå legger nieren eller tieren i tempo kan det være fristende å legge liten i håp om KQ-dobbel hos øst, det gir jo fire kløverstikk. Men gjøres det blir det helt galt.

Vest hoppet imidlertid på med kløver dame. I andre kløverrunde kastet øst en hjerter og viste med det sin gjenværende fordeling i fargen, så vest kunne spille hjerter konge som tok med seg syds dame. Hjerter konge ble lasjert, så nok en hjerter til esset, kløveravkast fra syd.

Kommentatoren på BBO hadde liten tro på denne kontrakten, men så spurte han liksom om det med åpne kort (double dummy) muligens var en sjanse?

Hvis spar hadde vært fordelt 3-3 ville spar til tieren vært tingen nå (eller spar til damen om øst har kongen tredje). Men inne på hjerter ess fulgte nøkkeltrekket, Geir spilte liten spar til syveren! På BBO begynte en kommentator å se hvor dette bar og utbrøt:

 

At spar sitter 2-4 er ikke sikkert i denne situasjonen, men vest har allerede vist fire hjerter og fire kløver, så at han har dobbelton spar og øst har fire spar er vel nest sannsynlig? Derfor tok Geir en dyp finesse i håp om at han med sparlengden hadde både knekten og nieren. Den fargebehandlingen måtte til for å få tre sparstikk!

Vest tok hjerterstikket sitt og fra nord forsvant en ruter. Fra syd kastet han en kløver. Nå så tilskuerne at det faktisk var i ferd med å ordne seg i denne utgangen. En imponert kommentator konstaterte:

Etter å ha tatt hjerterstikket sitt spilte vest kløver til bordets knekt. Så fulgte spar til tieren, spar dame, og to ruterstikk + spar ess ga ni stikk i alt (3+2+2+2=9). Det ga 12 IMP til lag LEBOWITZ som ble holdt inne i kampen, men det hjalp ikke. Kampen ble tapt likevel.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.