Klart for WROCLAW!

16th World Bridge Series starter nå til helgen i Wroclaw, Polen.

Dette er transnationnale mesterskap. Lag og parsammensetninger behøver altså ikke være med spillere fra samme nasjon, og spillerene behøver ikke kvalifisere forut for mesterskapene i World Bridge Series. Siden alle kan delta er dette en massemønstring, men eliten vil selvsagt også være på plass. De forskjellige turneringene har VM-status. 

Det braker løs lørdag med kvalifisering i ROSENBLUM (Open) og MC CONNELL CUP (Ladies) etter at det vil være åpningssermoni fredag. Senere blir det parturninger, foruten i åpen klasse for damer, mixed og veteraner.

Uten å ha oversikt over deltakere på dette tidspunkt er det klart at en hel rekke nordmenn vil være på plass i Wroclaw. Selv fikk jeg ikke anledning til å dra dit denne gangen, men det stod ikke på lysten til å dra. Vi spilte i denne polske byen for noen få år siden, og det fristet til gjentagelse. Så de som skal dit og ikke har vært der før kan glede seg, Wroclaw er en fin by.

Mestersakpssiden finner du her. (informasjon)

Deltakerliste, resultater, bulletiner osv. (etter hvert) finner du her.

 

Slem Down Under...(eller ikke slem?)

Her er et par marginale slemmer fra en bridgefestival i Coffs Harbour, Australia i forrige uke.

For få nøkkelkort?

Når man spør etter nøkkelkort (Key Cards) er teorien slik at hvis det mangler to nøkkelkort bør det stoppes i utgang. To nøkkelkort kan være to ess, og da tar de normalt beten med to stikk. Det kan dog også slik at det mangler ett ess og trumf konge, og i så fall kan slem stå ved hjelp av en trumffinesse hvis man har godt nok trumf utenom kongen. Men det er kun en 50% sjanse, i beste fall. 

Hvis det mangler ett nøkkelkort og man heller ikke har trumf dame bør det som regel også stoppes i utgang, fordi sjansen for at det tapes to stikk er stor. Trumffargen uten damen må løses for en taper. Det hjelper dog å mange trumf til sammen, det gir større sjanse for å unngå taper.

I noen situasjoner kan man likevel se at slem er nært innpå bra nok, og i praksis faktisk har stor nok sjanse selv om det mangler både ett nøkkelkort og trumf dame.

Idet vest får vite at makkeren har trekorts hjerter og 18-19 poeng blir han sleminteressert. Hvis vest spør etter nøkkelkort får han vite de mangler ett nøkkelkort og at øst ikke har trumf dame. Likevel er slem sannsnligvis brukbar sett fra vest sitt ståsted. Hvis østs har de to minoressene har han tre små trumf, eller knekten tredje. Er det tre små hjertere må fargen sitte 2-2 som er litt for liten sjanse (40%), men det er i aller verste fall. Har øst knekten tredje i hjerter er det en bra slem, kun avhengig av å unngå to hjertertapere. Hvis det er kongen i hjerter som er østs nøkkelkort som du ser det var i Coffs Harbour. mangler de ruter ess. Kongen tredje i trumf mot A-10-9 sjette gir en bra mulighet for ingen taper i fargen, men i tillegg kommer at det ikke er sikkert de finner ruterutspillet, og da kan vests ene ruter blir kastet i full fart på østs spar. 

La oss si du spiller 6 hjerter som vest og nord spiller ut ruter ess før han skifter til spar. Hvordan vil du spille trumfen?

Først legges ned en honnør, og om verken knekten eller damen kommer på må det sitte 2-2. Men hvis han bak den andre honnøren din følger med knekten eller damen oppstår en muilighet for å ta finesse, de kan ha for eksempel damen tredje mot knekten singel.

For vårt motstanderlag måtte trumfen løses i 6 hjerter etter at nord spilte ut ruter ess. Spillefører (vest) la ned hjerter ess og syd fulgte med knekten. Dette er en såkalt restricted choice situasjon, og i følge den teorien er beste sjanse å ta finessen nå. Spillefører gjorde det, etter hjerter ess, knekt fra syd, fikk tieren seile. Men det var uheldig og han gikk en bet da hele spillet så slik ut:

Makker og jeg var heldige og fikk kontrakten på østs hånd. Da spilte syd ut sin single kløver. Nå var det kun 4-0 som kunne gitt et problem, men slik det satt ble det tretten stikk på sekunder siden vests ene ruter kunne kastes på spar konge. Dette litt heldige (må det innrømmes) spillet ga hele 17 IMP. 

For mye Møllers tran?

Oppmuntret av den 6 hjerteren var vi nok litt for optimistiske i dette spillet som kom like etterpå:

Kontrakten ble 6 spar spilt av øst. Det er for hardt, men det er muligheter.

Syd spilte ut en liten hjerter som gikk til esset hos nord, så kom mer hjerter til damen. Utspillet ga på en måte litt hjelp (to hjerterstikk), men det var fortsatt langt frem. 

Det er to finesser som kan tas. Men å ta en vellykket kløverfinesse hjelper ikke så mye. Hvis kløver til damen gir stikk kan eventuelt to kløvere trumfes og den femte kløveren kanskje bli godstpilt (4-3 i kløver), men likevel vil det bli igjen to rutere hos øst. Så å ta ruterfinesse er bedre da det i så fall kan kastes en ruter hos øst, og ruter kan trumfes før trumfen tas ut. 

Etter å ha vunnet med hjerrter dame i andre stikk spilles spar til damen og ruter knekt. Vest dekker og esset vinner stikket. Så ruter tilbake til damen og hjerter konge med avkast av vests siste ruter. Så spilles ruter. I det stikket kaster syd en kløver. Altså blir ikke ruterkvisten godspilt ved hjelp av en stjeling (2-4 sits i ruter).

Kanskje kan den fjerde ruteren også trumfes?

Men da må det stjeles kløver to ganger hos øst for å komme seg over først for å stjele den siste ruteren, så komme seg over til slutt for å ta ut trumfen. Da blir det en stor sjanse for at det blir stjålet over siste gangen. spesielt siden syd nå begynte å kvitte seg med kløver idet ruter ble trumfet hos vest. Så etter denne utviklingen er det antagelig bedre å spille trumf og ta ut trumfen. Kløverfinessen kan jo gå og gi parkering for den siste ruteren, og det er en annen mulighet også. Hvis nord har kløver konge vil han bli skviset, for han må jo holde sin siste ruter. Men du må gjette hvem som har kløver konge. Sluttposisjonen blir slik:

Dette er nords kort mot slutten, men du vet ikke hvilke kort de to kløverne er. Spillefører vet nord har en ruter.

På den siste trumfen må nord ned på to kort. Hvis han kaster ruteren står jo ruter 7, så han må kaste en kløver. Hvis den ene kløveren han da har igjen er kongen må det spilles kløver til esset så faller kongen. Men hvis nord ikke har kongen må det tas finesse. Nesten ren gjetting, men man får i face-to-face bridge ofte en følelse av hvordan det ligger an hvis ikke nord er en så god spiller at han tidlig ser hva som kommer til å skje og blanker kongen uten å blunke. Å spille på "table-feeling" gjøres riktignok på eget ansvar.

Vår motstander virket nokså uinteressert og så ikke ut som en mann som var i ferd med å bli skviset, så kløverfinesen ble tatt i tolvte stikk. Slik satt det:

 

En våken spiller på nords plass skjønner som sagt hva som er på gang om han har kløver konge og blanker den i riktig tempo så han ikke så lett kan avslører. Med det nord akutelt satt med bør han idet han skal ned på to kort (han har da ruter 10 og kløver kn-9) kaste kløver knekt. Da kan spillefører fort bli fristet til å spille skvisen og tro at nords siste kløver er kongen singel, ikke nieren. Men i dette tilfellet blir å spille på skvisen lang nese...