NM MONRAD LAG avsluttet festivalen

Det siste mesterskapet under festivalen i Drammen var NM Monrad Lag. Den turneringen ble vunnet av lag BOEK med Bjørn Olav Ekren og de tre ungdommene Christian Bakke, Tor Eivind Grude og Lars Arthur Johansen. De var bare vel 3 VP foran Fram Larvik som ledet etter første dag. Spillerne på sølvlaget, Tom Johansen, Lasse Aaseng, Martin Andresen og Arve Farstad kan med såpass liten margin opp til toppen sikkert finne flere spill som ville vært nok til å ta seieren, som man sier, men sannheten er at lag BOEK var klart foran mot slutten og vant til tross for et stort tap for 4XL i siste kamp. 4XL ble nr. 4 like bak bronseplassen som ble besatt av Noe Rusk med Aksel Hornslien, Siv Thoresen, Jo Arne Ovesen og Terje Lie.


(Kan ikke se Ekren på bildet som er "lånt" fra bulletinen, men veteranen på laget var absolutt med å bidro til seieren!)

Hele resultatlisten , spillstensiler og butler finner du her.

På butleren var Per Ove Grime og Cato Sundeng det beste paret med +1,78 IMP i snitt pr. spill. De spilte alle 14 rundene. Foran dem var en enkeltspiller, Morten Pettersen (spilte fem runder).

Det er et slags ordtak som sier "Når man har løpt og løpt for å komme seg på bussen så slutter man å løpe når man er ombord"

Det var kanskje litt tilfellet for laget som vant Monraden? I alle fall var innsatsen ikke den beste i dette spillet helt mot slutten i siste kamp, hvor altså seieren var så godt som sikret uansett:


Lag BOEK sitt Ø/V-par kom galt ut her da de endte i 6 spar som gikk tre bet.

Ved det andre bordet synes jeg Allard-Jensen meldte enkelt, logisk og godt. De endte i 6 ruter som er en veldig god slem. Den er nedlegg om ruteren er uten taper (kongen i saks), og selv om det er trumftaper kan sparfargen være uten taper. Meget gode sjanser.

Hvis en skal tro det som ligger i BBO fila (det hender operatørene feiler) så ble slemmen vunnet etter et svakt motspill. Det ser som sagt ut som om det er bet i slemmen slik det sitter med en taper i trumf og en i spar. 6 ruter kan dog vinnes om sitsen leses korrekt. Spillefører må plassere nord med all sparen og kløver konge.

La oss si det kommer hjerter ut. Spillefører tar ruterfinesse og får mer hjerter på seg. Nå blir det bet om han går for en enkel sparfinesse som trolig er beste sjanse. Hvis han av en eller annen grunn får troen på at nord har alt i spar, minst fire stykker (husk nord viser seg å ha singel ruter) kan han skvises siden han også har kløver konge. I forskjellige varianter kan spillefører komme til en sluttposisjon omtrent som dette:


Merk at spillefører må kaste to spar hos vest for å få plass til kløver dame hos blindemann, og det kortet er den ene  trusselen mot nord. Den andre trusselen er ikke spar knekt, men østs tredje spar!

På hjerter til esset er nord ferdig. Syd har ingenting å hjelpe til med. Om nord kaster kløver konge tar selvsagt spillefører for damen før han avslutter med to sparstikk. Hvis nord holder kløver dame går sparen, og spillefører vinner det siste stikket for spar 9, eller mer artistisk hvis han vil, for spar 5.

Festivalkonge og prinsesse ble kåret basert i mesterpoeng. Øyvind Saur var i tet i den konkurransen etter fine resultater gjennom uken, men Tor Eivind Grude smatt forbi til slutt ved hjelp av seieren i lagturneringen.

Mia Eline Statle ble festivalprinsesse.

Da er i prinsippet sesongen over, men det går ikke lenge før det braker løs med bridgeturneringer igjen. Og det er heller ikke lenge til VM hvor det skal bli veldig spennende å følge de norske lagene.

Neste år skal bridgefestivalen spilles på Lillehammer hvor det var suksess-festivaler i en mange år på rad. 

NM MONRAD LAG, første dag

I denne siste hovedturneringen under Norsk Bridgefestival har de 75 lagene spilt to av tre sesjoner. Fram Larvik har tatt ledelsen med Lasse Aaseng, Tom Johansen, Martin Andresen og Arve Farstad. Hele listen med butler og spillstensiler finner du her. 

I runde 6 (av 8 runder fredag) møtte lederlaget laget som kaller seg "Noe rusk" (Ovesen, Thorsen, Hornslien og Lie) som ligger på 2.plass før innspurten lørdag. Fram Larvik vant med 5 IMP, men tapte dette spillet hvor det er et ekkelt valg for spillefører.

 

Det var standard å være i 4 hjerter, og nesten like standard at øst spilte ut spar knekt. 

Hvordan spiller du?

Det du vet er at spar knekt normalt er fra kortfarge fordi du selv rår over spar 10. Noen ganger kan utspillet være fra dobbelton, men mest sannsynlig er det singelton spar. Dermed har spillefører to mulige spilleplaner siden det kun er to tapere utenom trumfen. Du kan ta sparfinessen og vinne elleve stikk om den går. Alternativt kan du spille hjerter ess og mer hjerter. Det er for best mulig å unngå at øst skal få stjeling om vest kommer inn. Hvis hjerterfinessen ryker vinner forsvaret det stikket, to minor ess og en (minst) sparstjeling. Sånn sett kan det virke naturlig å spille trumfesset og en til, men behøver det være riktig?

Hva om øst har hjerter konge og tre korts trumf?

La oss si du spiller hjerter ess og mer hjerter, og øst vinner for kongen mens vest ikke har flere trumf. Det er sannsynlig at vest har i hvert fall ett inntak, at han har minst ett av minoressene. Øst spiller inn vest og får sparstjelingen du forsøkte å unngå at han skulle få, og du går bet i en kontrakt hvor det kunne blitt elleve stikk via en enkel trumffinesse. På den annen side, hvis trumfen sitter 2-2 er det sikkert spill med esset og en til, det eneste du da kan miste er ett mulig overstikk.

Ovesten spilte hjerter til esset og mer hjerter. Ved det andre bordet tok spillefører trumffinessen. Slik så hele spillet ut:

Denne gangen var det riktig å unngå trumffinessen og spille esset og en til. Han som tok finessen gikk bet da øst fikk seg en stjeling, den andre spilleføreren vant sin utgang og noterte utgang verd 10 IMP. Uten å ha regnet nøye på det sitter jeg med en følelse av å ta hjerterfinessen gir litt bedre sjanse enn å spille esset og en til, og den planen gir også ett ekstra stikk hver gang kongen sitter i saks. Ett IMP er heller ikke å forakte i korte lagkamper. Hvis utspillet er singel spar som du tror ganske sikkert det er, er sannsynligheten stor for at han som bare har en spar (mens han andre har fem spar) sitter med tre trumf, og da er å spille esset bare gullkanet om kongen er singel hos vest.

Litt over halvparten av N/S parene vant utgang, resten gikk bet. Noen av de som vant den fikk annet utspill mot seg.

Her et spill som ga sving i mange kamper (runde 5).

Ville du likt å være i slem med dette? 

Mye avhenger av om vest åpner. Dette er et stilspørsmål, åpne med 11 balanserte. eller ikke. Jeg mener det ikke er et enten-eller. Noen jevne 11-poengere er fryktelig svake, for eks. 4333 hender, og man bør passe. Men med to bra firekortsfarger og 11 hp er hånden verd like mye som mange 12-poengere vi åpner med. Her hadde vest fine, "rene" honnører, og firekorts spar som er et pluss. Martin Andresen åpnet. Da havnet han og Arve Farstad i 6 kløver.

Det med åpningsstil har ikke noe med resultatet på dette spillet, for det var ganske tilfeldig om slem stod eller ikke. Sparfargen må spilles for null taper, så normalt må finessen gå (pluss en liten ekstra sjanse for spar dame singel hos nord, for riktig spill er esset først, så finesse hvis da ikke damen faller).

I drammen satt syd med D-10 dobbel i spar, og slem ble meldt og vunnet ved omtrent en fjerdedel av bordene.

Hvis ikke man får en brijant ide om å ta en vridd finesse i spar, dvs. knekten fra nord, vinnes 6 kløver med kun en taper i hjerter.

En spillefører gikk bet i 6 kløver og må ha forsøkt den vridde finessen. Den sparvarianten forutsetter imidlertid at to kort sitter på bestemt sted (spar dame må sitte hos nord og spar 10 hos syd), og det gir kun 25% sjanse. En enkel sparfinesse gir jo som kjent 50% sjanse.

For lederlaget var spillet verd 13 IMP da motstanderlaget var i 5 kløver med tolv stikk ved det andre bordet.

 

PATTON - det beste turneringsformatet?

Torsdag ble Patton-turneringen spilt under bridgefestivalen i Drammen, 57 lag på startstreken.

Seieren gikk til lag PATTON med Tor Eivind Grude – Christian Bakke og Øyvind Saur-Lars Arthur Johansen. De vant med kun 1 VP margin foran laget som kalte seg Helt Nils og bestod av Aleksander Flakstad-Jacob Duschek og Nils Kåre Kvangraven-Kenneth Syversen. På 3.plass kom lag Hel med Espen Haugstad-Lisbeth Glærum og Ann-Mari Mirkovic Juvik-Bjørn Inge Hanssen på laget.


Tannlege Øyvind Saur har bevist voldsom bridgeform de siste dagene (vant to dager på rad), men ryktene sier har også har vist talent som vokalist! Kanskje kan det være en fremtidig karriere for han hvis han går lei av å grave i tennene på folk?

Kanskje er Patton det ultimate turneringsformatet, det som forutsetter ”skills» i alle faser av bridgen?

Hvorfor det?

Mange mener lagkamp er den «beste» bridgen. For å gjøre det godt i lag forutsettes at man melder godt. Et presist meldesystem og gode meldevurderinger er svært viktig, for utscoringen gir relativt større uttelling for store spill som slemmer og utganger. I spilldelen gjelder det først og fremst å vinne sin kontrakt, så safespilling er bla. en viktig faktor. Du må selvsagt spille godt for å lykkes i lagkamp også, men overstikk, en ekstra bet og slikt teller ikke relativt sett så mye som i parturnering. God meldeteknikk favoriseres.

I parturnering teller alle spill likt. I alle spill deles det ut like mange matchpoints, uavhengig av om det er en liten delkontrakt eller en slem. Du får ikke flere poeng for å være alene i 7 grand, kanskje doblet, og vinne den for +2490 enn i neste spill å spille 3 ruter med et overstikk du er alene om for +130. Derfor er parturnering intenst, alle spill teller like mye. I lagkamp er det en del spill som er ganske uinteressante. Derfor synes jeg parturnering inneholder enda mer «bridge» enn lagkamp, og par er turneringsformen som stiller større krav til selve kortspillingen enn meldesystem og slikt, selv om det hjelper på å melde godt i par også. I par er det dog en del tilfeldigheter med at du er prisgitt hvem du spiller mot i de enkelte spill, og hva de gjør akkurat mot deg og makkeren din. Så har vi Board-A-Match (eller såkalt Point-a-Board, alt etter om det scores 2-0 på hvert spill og 1 for uavgjort, eller 1-0 og et halvt poeng for uavgjort spill) som sjelden spilles i Norge. Den turneringsformen er en del av Patton-formatet. Jeg mener det er en super turneringsform som stiller store krav til spill-teknikk og motspill.

I BAM spilles for såvidt lagkamp, men spillene scores bare som vunnet eller tapt, uavgjort blir det bare når scoren ved de to bordene er helt lik. Pluss 110 og lagkameratenes minus 100 ved det andre bordet er altså vunnet spill, men uavgjort spill i lagkamp (0 IMP). Så i BAM teller alle spill like mye.

Det får altså et klart parturneringselement, men noe annerledes, for du sammenlignes kun med ett bord og kan ikke ta de mange "sikre" matchpoeng du ville fått i parturnering ved å dele score med en rekke andre bord.

BAM er en meget intens spilleform som bla. spilles mye under det amerikanske høstmesterskapet (f.eks. den prestisjetunge turneringen Reisinger).

Turneringsformen i PATTON er et slags hybrid. Der spilles lagkamp med BAM beregning, men det utgjør bare deler av de VP’ene lagene får. Det er like viktig å få tak i 630 hvis motparten har 600 (gir 2-0) som å vinne 3 grand hvis motparten har gått bet, utgangsbonusen gir ikke noe ekstra i så måte. Men i PATTON er det et element av det å få fatt i store scorer også, og unngå store tapsspill (800 i bet og slikt) som ikke betyr mer enn tapt spill i BAM. For i PATTON bli en stor del av VP’ene avgjort av lagets totalscore. Altså må man hele tiden tenke på å beskytte de store scorene også, man må finne slemmer osv., og kan ikke flyte bare på gode spilleføringer i delkontrakter!

Altså forutsetter PATTON «alt», noe av det som er viktigst i lagkamp og robber, og noe av de som er viktigst i parturnering/BAM.

Personlig mener jeg PATTON er den beste turneringsformen, den som setter mest krav til spillerne, men det er det sikkert mange som er uenige i.

Her er et spill som illustrerer bra hvordan Patton fungerer.

I lagkamp ville alt handlet mye om N/S kommer i utgang, eller ikke, og selvsagt om de vinner den.

Om det kommer ruter ut mot 3 grand blir det vanskelig, spillefører har åtte toppstikk og tar normalt sparfinessen for det niende med magert resultat. Da blir det flere bet om finessen tas tidlig. Kontrakten kan imidlertid fort vinnes om spillefører leser sitsen korrekt, og motspillet ikke er korrekt. La oss si det kommer ruter dame ut og øst legger styrke. Spillefører kan selvsagt vinne med en kjapp hjerter mot bordet hvis vest legger liten. Men da blir det to bet om vest fyker opp og spiller ruter.

Hvis spillefører i stedet kjører i gang med kløverboka, det gamle «trikset»: ta noen stikk så forsvinner det noen stikk (for motparten), er det en litt bedre sjanse. Øst kommer i trøbbel. Etter halvmeteren med kløver blir det kun igjen seks kort. Hva skal øst holde? Hvis han holder fire ruter blir det igjen kun to kort, og om det blir singel spar konge og en hjerter kan spar konge toppes ut. Hvis øst holder to spar og fire ruter kan spillefører fri seg med ruter og kanskje få spar tilbake til nords saks tilslutt?

Nei, det går ikke, for vest kommer inn i ruter og tar for hjerter ess som øst da kan kaste spar knekt på, og beten hentes deretter med ruterstikkene. Det skal imidlertid ikke så veldig mye glipp til i motspillet til før 3 grand vinnes, men med ruter ut bør det bli bet.

Ved mange bord hvor kontrakten var 3 grand kom imidlertid hjerter ut, og da ble kontrakten lett vunnet. Så i lagkamp avgjøres dette spillet mest i meldingene, så utspillet selvsagt.

I Patton, eller BAM, kan det godt hende spillet avgjøres bare ved hjelp av et lite overstikk, eller en ekstra bet. Spillerne må "fighte" hele veien!

Hvis du er i 3 grand og får ruter ut blir det et ekkelt valg. Skal du ta sparfinessen og risikere to bet, eller skal du ta dine åtte stikk. Det avhenger alt av hvor spar konge sitter, selvsagt. Etter noen kløverrunder kan det hende du får en feeling av hvor spar konge sitter, og da blir det et annerledes valg enn i lagkamp hvor du normalt bare må gå for utgangsbonusen som betyr så mye. I BAM kan du ved å ta åtte stikk vinne spillet hvis motparten ved det andre bordet er i 3 grand og går to bet!

Psykologi og evne til å tenke på hva som mest sannsynlig er kontrakten ved det andre bordet og hvordan de sannsynligvis spiller den kontrakten får stor betydning i BAM/Patton.

Flere steder ble det delkontrakt i kløver, normalt spilt av nord. Der er det ti stikk med riktig motspill. Hjerter ut bør føre til at øst får seg en hjerterstjeling, men så er det slutt. Spillefører får etter hvert godspilt ruter konge som gir ett avkast for spar, og syds fjerde hjerter gir parkering for nok en spar fra nords hånd, +130 til N/S.

Noen steder fant ikke Ø/V stjelingen. Enten kom det annet utspill, eller vest returnerte ikke hjerter, og heller ikke spar som også holder kontrakten på ti stikk. Med for eksempel hjerter ut til esset og ruterskift fra vest i andre stikk blir det elleve stikk. De som noterte seg for +150 vant spillet 2-0 hvis N/S ved det andre bordet hadde +130, altså like stor BAM-gevinst som for de som var i utgang og vant den mot delkontrakt ved det andre bordet.

Fire par vant delkontakter i ruter doblet. En var i 2 ruter doblet med to overstikk, +580, to var i 3 ruter med utgangsbonus og doblet overstikk for 870, og ett par i 4 ruter doblet med hjemgang for +710. Merk i BAM ville de som noterte +710 kunne tapt spillet om N/S ved det andre bordet hadde +870, mens de hadde vunnet spillet like mye (2-0), både mot vunnet 3 grand og mot delkontrakt ved det andre bordet. I PATTON vil do en sånn score uansett være verdifull i regnskapet for totalscoren selv om spillet kanskje ble tapt i BAM-delen.

Noen synes slikt gjør turneringsformen BAM tilfeldig/vilkårlig. Jeg er uenig og mener det gjør turneringsformen veldig intens, og du må være helt på hugget i absolutt alle spill. Du aner ikke når et lite og tilsynelatende uvesentlig stikk svinger fra tapt til vunnet spill.

Antagelig mener flertallet at vanlig lagkamp er den beste bridgen. Lagturneringer er populære og synes å ha størst prestisje. I Norge er nok de to mest prestisjetunge turneringene Seriemesterskapets 1.divisjon og NM for klubblag, tett fulgt av NM for par (kanskje sidestilt med de to andre?). Like bak der følger antagelig NM for Monrad Lag og NM Monrad Par på bridgefestivalen. Internasjonalt rager selvsagt et EM eller VM for par høyt, men VM for lag synes å rage enda høyere.

Fredag og lørdag avsluttes bridgefestivalen med NM MONRAD LAG samt som vanlig flere sideturneringer.

Samtidig som PATTON ble spilt var det flere sideturneringer på torsdag, og alle resultater finner du på mesterskapssiden, her.

Flere titler og medaljer utdelt onsdag

Onsdag ble det utdelt mange medaljer i Drammen da hele tre norgesmesterskap ble avsluttet. Det var NM for par damer (60 par), veteraner (94 par) og Monrad (91 par).

De mest suverene norgesmestrene så langt under denne festivalen er Gunn-Helness og Lise Blågestad.


Gunn og Lise vant dame-par med god margin!

Pallen i NM for damepar så slik ut:


Tonje Brogeland og Åse Langeland t.v. (sølv), gullvinnerne i midten, og Maja Rom Anjer-Stine Holmøy t.h. (bronse.

I veteranklassen ledet Helge Hantveit og Hallgeir Lunde (Bergen AK-Stord) og de holdt greit unna. Seieren i veteranklassen ble som i dameklassen nokså klar, 165 MP, nesten 2% foran Odd Frydenberg og Trond Wiborg med brødrene Mæsel på 3.plass.

Monrad Par ble vunnet av Geir Brekka-Øyvind Saur (Kristiandsand/Vikersund). Her var det mye jevnere, og forfølgerne var mindre enn 1% bak, så det var spenning til siste slutt. Andre Øberg-Geir Bergheim (Skien/Sølvknekt) tok sølv og Kåre Bogø-Espen Fasting (Nittedal/Bridgekam) bronse.

Alle resultatene finner du på festivalsiden, her.

Vegar Næss sine bulletiner finner du her.

TEORI OG PRAKSIS (et spill fra NM monrdad)

I de fleste turneringer nå til dags får spillerne fine «hand records» etter spillingen. På de er det en dataanalyse av spillene. Det er morsomt, dataprogrammet analyserer hvor mange stikk som kan tas i forskjellige kontrakter i begge retninger.

Det som blir litt feil er at veldig mange spillere tar dette som en slags facit. Mange tror åpenbart det som står der er hva vi skulle ha meldt og klart. Det er det aldeles ikke!

Analysene er med helt åpne kort (såkalt double dummy), og noen ganger er det helt unaturlige og ofte feilaktige spilleplaner som ifølge analysene gir maksimalt med stikk. Datamaskinen bryr seg ikke om hva som er beste sjanse, for den «ser» alle kortene.

Jeg tipper det er slik blant norske spillere også at mange leser dette som en slags facit. Her i New Zealand hvor jeg befinner meg høres ofte at spillere sier ting som «Oh, vi skulle ha vært i slem» når de har spilt delkontrakt. Det er ikke riktig at de skulle vært i slem, og det er ikke usannsynlig de ville gått bet selv om de spilte korrekt, beste spilleplan. Og de kan godt ha meldt riktig selv om det med helt åpne kort er teoretisk mulig å vinne tolv eller til og med tretten stikk.

Beste spilleplan (spille på beste sjanse) når du ikke vet kortenes plassering kan godt føre til færre stikk enn datamaskinen klarer å analysere seg frem til med åpne kort. Noen ganger er computerens påstand (som alltid er riktig!) om antall stikk skikkelig vanskelig å forstå og løsningen vanskelig å se, og selv de beste analytikerne må tenke lenge for å finne hvordan det mulige antall stikk kan vinnes.

Mitt tips med hensyn til dette er å ta disse opplysningene på «hand recorden» som kun morsom informasjon, og kanskje av og til som et puslespill. Ikke tro at det har noe med praktisk bridge å gjøre!

Her er et sånt spill fra Monraden:


I praksis åpner øst med 1 ruter og vest sier 1 spar om ikke syd er av den helt ville typen og spretter innpå med et svakt innhopp i spar. Gjør han det bør vest passe og høre øst doble opp, og N/S er ille ute idet vest gjør om doblingen til straff. Nord kan selvsagt ta ut i 3 kløver og de ligger litt bedre an, men det blir ikke mange stikk der heller, doblet med ingen i sonen.

Normalt går det 1 ruter fra øst og 1 spar fra øst før nord melder inn 2 kløver. Øst har ikke helt til 2 hjerter og sier 2 ruter. Vest vil mest sannsynlig kreve med 3 kløver, motpartens farge. Hvis øst da melder 3 hjerter er det ikke helt lett for vest å satse på 3 grand som er en bra utgang, og aller best spilt av vest faktisk, pga. kløverkombinasjonen (nord gir bort stikk om han spiller ut kløver).

Om øst over vests 3 kløver melder 3 grand med sin kløverstopper blir vel det kontrakten, men det er ikke umulig for vest å gå på en gang til med sleminvitten 4 ruter. Da kan de kanskje finne frem til 6 ruter?

Hva sier dataanalysen om hva som kan vinnes og hva som er «par» (best mulige score i teorien) i dette spillet?


Ø/V kan altså vinne 7 hjerter (av vest) og 7 ruter i dette spillet hvor 43 av 45 bord i Monraden spilte utgang!

I ruterkontrakt er det tretten stikk om spillefører finner hjerter dame. Fire hjerterstikk gir imidlertid kun tolv i alt (1+4+6+1), men ruteren som sitter 2-2 gir flere inntak til øst. Derfor kan spar trumfes hos øst. Det gir ikke ekstra trumfstikk (trumfer på den lange trumfhånden), men spar K-Q kommer på og spar knekt gir det trettende stikket.

Hjerterkontrakt er mer «suspekt» da hjerteren må sitte 3-3 for å få tretten stikk, for spar må trumfes der også for å få det trettende stikket for spar knekt. Så at «par» (best mulige score) liksom er +1510 til Ø/V for 7 hjerter med tretten stikk er bare teori og egentlig tull og tøys hvis en snakker om praktisk bridge.

I praksis ga 3 grand med tolv stikk over middels for Ø/V. Noen fikk tretten stikk i 3 grand, og det ga hele +37 (av 44 mulige plusspoeng).

Det må sies at 6 ruter er en fin slem, men den vil jo normalt bli spilt av øst, og kontrakten er da litt sårbar med kløver ut fra syd. Slemmen kan vinnes ved å tape ett stikk i kløver hvis hjerterfinessen tas riktig vei. Hjerterfinessen må som oftest lykkes, men her går det an å vinne tolv stikk uten å treffe i hjerter, for spar kan forsøkes først. Siden spar gir ett ekstra stikk blir spillefører kvitt to kløver på to sparstikk hos vest og vinner 6 ruter selv om hjerteren bommes.

To par meldte og vant 6 ruter og vant tolv stikk: Fred Arne Moen-Jan Petter Svendsen og Ole Berset-Åsmund Forfot.

Et par spill fra lag-mixen

I siste runde av NM MIX LAG spilte vinnerlaget S(h)aman mot treerne til slutt, lag Lillebaluba. En stor seier kunne vært nok for bronselaget for å passere lederlaget. Lillebaluba vant kampen, men ikke med stor nok margin da de var ca. 9 VP bak til slutt, og måtte ha hatt vel 4,5 VP mer, noe som ville gitt ha gitt S(h)aman vel 4,5 VP mindre. Mellom disse to lagene kom som tidligere fortalt laget med alle Grudene og Øyvin Saur.

Et av spillene vinnerlaget gjorde det bedre på i siste kamp var dette, en ganske normal 4 sparkontrakt.

Hvordan ville du spilt i 4 spar som øst med hjerter 10 i utspill?

Alternativt må du ta stilling til liten ruter ut fra syd. Spilleplan?

Ja, her er det mye å velge mellom. Jeg synes Sam Inge Høyland som fikk ruter ut fra syd spilte pent og forsiktig for å forsøke å få med seg mest mulig, og vant kontrakten etter et fint sluttspill.

Han vant ruterutspillet og spilte nok en ruter som syd vant med damen. Derfra kom hjerter 10. Høyland falt ikke for fristelsen å prøve knekten (det er mange mulige sjanser i dette spillet), men la liten fra vest og stakk selv med esset. Hvis trumfen sitter slik at det ikke blir trumftaper er det ingen problemer, en taper i hver sidefarge.

Høyland fortsatte med kløver til damen og nords ess. Tilbake kom kløver. Høyland stakk med kongen og stjal en kløver. I det stikket kom knekten på fra syd slik at tieren var godspilt. Det var fortsatt ikke over, for om det blir spartaper kan det bli en hjertertaper også til slutt, og en bet.

Nå spilte Høyland spar ess og spar til håndens konge. Syd viste seg å ha trumfstikk (QJ9 fra start). Høyland tok for kløver 10 og kastet en hjerter. I det stikket trumfet syd og spilte hjerter 3.

Knekten eller åtteren?

Å legge åtteren er mest sannsynlig korrekt hvis du stoler på at nord ville funnet motspillet hvis han ikke selv har hjerter dame. Idet han var inne på kløver ess ville han nok spilt hjerter (uten damen selv). Altså har ganske sikkert nord hjerter dame, og syd må ha hjerter 9 for at dette skal gå bra.

Og det hadde han, slik så spillet ut fra start:

Sluttposisjonen etter at det nettopp var tatt to store trumf var slik:

Kløver 10 ble spilt, syd stjal og spilte hjerter. Åtteren fra vest gjorde at nord ikke hadde noe mottrekk, han måtte legge damen eller liten, og om han legger liten vinner åtteren stikket. Hvis syd ikke trumfer kløver 10 fortsetter spillefører med trumf, og syd blir innspilt bare for å måtte gi samme favør som skjedde ved bordet. Alternativet til å spille hjerter fra syd idet hun er innspilt er å spille ruter som er til dobbeltrenons og trumfe hos vest med hjerteravkast fra øst.  

Ved det andre bordet kom hjerter 10 ut og spillefører forsøkte knekten med det samme. Da kløverfinesse med tieren senere ble forsøkt ble det en bet og 11 IMP til vinnerlaget.

Her synes jeg vinnerlagets Åse Biribakken-Helge Mæsel meldte godt og logisk i kampen mot lag Erichsen (Helen og Espen Erichsen sammen med Tor og Gunn Helness) som ble nr. 4 til slutt, like bak bronseplassen:

Det dreier seg om å unngå 3 grand, men også unngå 5 kløver som blir alternativ utgang når det ikke finnes sparstopper og motpartens meldinger har fortalt at det fort blir fem sparstikk til dem i 3 grand.

Logiske meldinger: den første doblingen viser hjerter. Den andre doblingen er opplysende og viser minst gode nok kort til å være med en gang til. Da vest forslo 3 kløver ville ikke øst gi opp utgang og spurte om sparstopper. Da Biribakken ikke hadde det forslo hun 4 hjerter som var eneste utgang med sjanser. Den kan ikke rokkes siden trumfen sitter 3-3, og det kan være visse sjanser i den kontrakten selv med 4-2 sits i hjerter.

Pluss 420 var verd 10 IMP da Ø/V ved det andre bordet gikk en bet i 3 grand etter spar ut, og N/S tok fem raske sparstikk.

NM for mixlag: Lederlaget holdt unna

Lag S(h)aman med Anna Malinowski, Sam Inge Høyland, Åse Biribakken og Helge Mæsel hadde en fin ledelse før start i tredje og siste sesjon i NM for mixlag i Dramman. Siste sesjon ble spilt tirsdag formiddag. Og de holdt unna, seiersmarginen ble på vel 8 VP. Det er ikke noen soleklar seier, men de hadde ganske bra kontroll og vant til tross for et lite tap i siste kamp hvor de slik de andre resultatene var kunne tålt å tape større, men de spilte i den kampen mot bronselaget så det var mulige doble-svingspill som kunne blitt ubehagelige. 

Anna Malinowski og Sam Inge Høyland har dermed fått en pangstart på festivalen med sølv og gull i de to første mesterskapene.

Bak vinnerne kom to «familielag». Sølv gikk til lag Gru-de(g) med Øyvind Saur og fire stykk Grude; Liv Marit, Tor Eivind, Marian W. og Gunnleiv. Bronse gikk til lag Lillebaluba som bestod av Gerd Marit og Marianne Harding, Helge Stangelle og tre stykk Bogen; Anne Irene, Frank og Håkon. Bak medaljevinnerne var det jevnt. Minst 4-5 lag hadde før siste kamp sjansen til å kapre pall-plass i den spennende avslutningen. Her et bilde "lånt" fra Geir Olav Næss sin fine bulletin: 


Pallen, NM for Mixlag

Jeg kommer tilbake med et par spill fra mix-lag litt senere.

Du finner alt om festivalen, resultater, bulletiner og mer her.

Resutlatene med alle spill og resultater på enkeltspill finner du her.

Tirsdag ettermiddag og utover kvelden fortsatte festivalen med starten på tre nye mesterskap: NM MONRAD PAR, NM FOR VETERANER og NM FOR DAMEPAR foruten de vanlige sideturneringene.

I Monraden har Anton Reynir Gunnarsson-Geir Enge (Norrøna/Verdal) tatt ledelsen etter åtte runder. Der deltar 91 par.

I Veteranklassens par NM deltar hele 94 par, og der kom Hallgeir Lunde-Helge Hantveit (Stord/Bergen AK) best ut fra «startblokkene».

I damenes par NM deltar 60 par, og der har et av de store favorittparene, Lise Blågestad-Gunn Helness tatt ledelsen.

NM MIX LAG, dag 1

Mandag startet NM for mixlag som spilles over to dager. 

Etter første dag av NM for mixlag har lag S(h)aman med Sam Inge Høyland, Anna Malinowski, Åse Biribakken og Helge Mæsel tatt en bra ledelse. På 2.plass 13,5 VP bak ligger «Nissene på låven» med Inger Skogly Rolfstad, Erling Brekka, Lisbeth Aulid Eide og Terje Lobben. Tredjeplassen så langt har lag Hel med Lisbeth Glærum, Ole Berset, Bjørn Olav Ekren og Ann-Mari Mirkovic Juvik.

Det deltar 90 lag i dette mesterskapet som altså avsluttes tirsdag. I dette spillet fra fjerde kamp var det ikke mange som kom frem til toppkontrakten:


Syd åpnet overalt med 1 ruter, og nord svarte 1 spar. Hva melder du nå, 2 ruter eller 3 ruter?

Ingen av de to meldingene er feil. Det er mange som mener at med bra syvkorts farge og 14-15 poeng er det korrekt å hoppe til 3 i minorfarge, spesielt i lagkamp, selv om et slikt hopp betyr rundt 16-17 poeng og typisk en god sekskortsfarge. Her er det litt færre hp, men det syvende kort i fargen kompenserer for de manglende poengene. Hvis fargen hadde vært noe bedre og samme poengstyrke er kanskje 3 ruter mer fristende enn med dette, og renons i makkers sparfarge er ikke ideelt. Hvis fargen er noe sånt som A-Q-J syvende er det bedre sjanse for at det kan gå bra å hoppe hvis makker kanskje melder en litt tynn 3 grand.

Så å si 2 ruter er greit nok, men jeg vil ikke kritisere en mer aggressiv 3 ruter heller.

Anna Malinowski meldte 2 ruter. Da makkeren hoppet til 3 grand var hun imidlertid ikke tvil om håndens potensiale og sa 4 kløver. Det kan godt føre til en glimrende lilleslem i kløver om makkeren har femkorts farge, eller 6 ruter om makkeren har kort som passer for det. Dessuten kan 3 grand være feil om nord har svak spar. Over 4 kløver hoppet nord til 5 ruter, han sier med det at han ikke har noe spesielt mer enn det han lovte med sin 3 grand. Da ga Anna naturlig nok opp, og utgang i ruter ble sluttkontrakten.

Slik så hele spillet ut:


Lilleslem i ruter var glimrende, men at nord ikke hadde noe ekstra å si fra om er klart selv om ruter dame er et godt kort. Så det er vanskelig å melde denne slemmen uten rett og slett å gamble.

Jeg tipper på at om dette hadde vært parturnering så hadde flere meldt slem, for de som går videre over 3 grand «hater» deretter å spille 5 ruter i parturnering når ofte 3 grand ville gitt en bedre score. Slik var det imidlertid ikke.

I 3 grand blir det bet ved at øst enten spiller ut liten spar, spar 10, eller spar ess fulgt av tieren. Idet vest kommer inn på ruter ess får forsvaret nok sparstikk til å bete kontrakten. I teorien kan kontrakten 3 grand gå to bet, forsvaret kan hente fem sparstikk og ruter ess. 

Ved det andre bordet i lederlagets kamp hoppet syd til 3 ruter i andre melderunde. Idet makkeren sa 3 grand følte nok syd at hun hadde tømt potensialet for denne hånden og passet, noe som godt kan være riktig, for eksempel om nord har bedre spar. Men kontrakten gikk bet, og Malinowski-Høylands 5 ruter med tolv stikk var nok til å vinne 10 IMP.

Kun seks par meldte 6 ruter og litt flere var i 5 ruter. Ved nesten alle de andre bordene var kontrakten 3 grand. En god del vant den etter at motspillet feilet, men ved over 40 bord noterte Ø/V pluss for å bete N/S i 3 grand.

Pallen i NM mix par

NM for mix par som ble avsluttet søndag ble altså som tidligere nevnt vunnet av Egil og Marianne Homme. Her i bloggen rapporterte vi at Nitter-Breivik tok bronsen, men de står oppført som nr. 4. Jeg mener jeg leste de var nr. 3, men enten har jeg blingset, eller det kom en sen scoringsendring? Uansett, på den offisielle listen står Jorunn Feness og Terje Lie oppført som nr. 3 med liten margin til 4.plassen.

Altså:

PALLEN, NM MIX PAR: På topp, Egil og Marianne Homme, sølv til Anna Malinowski-Sam Inge Høyland, mens Jorunn Feness står til høyre på det tredje trinnet på pallen. Terje Lie var ikke tilstede under medaljeutdelingen. 

Homme-Homme vant par-mixen

Marianne og Egil Homme (Kristiansands BK) tok gull i NM for mix-par ganske knepent foran Anna Maria Malinowski-Sam Inge Høyland (Klepp BK/Topbridge). Vinnermarginen var i underkant av 60 MP )muligheter for +93 i hvert spill). Bronsen gikk til Trond Are Nitter-Kristine Breivik (Rubbestadneset BK/Bregen AK). Det deltok 188 par.

MIXMASTERS, Egil og Marianne Homme

Her er et typisk parturneringsspill frqa mixen.


Hvilken utgang vil du helst spille, 4 spar eller 3 grand?

Med åttekorts tilpasning i en majorfarge er det ofte riktig å spille trumfkontrakt. Men med 5-3 tilpasning i en majorfarge og ellers jevne hender på er det ikke sjelden like bra i grand.

Etter starten 1 kløver(øst) – 1 spar og gjenmelding 1 grand kan vest finne ut at det er 5-3 i spar via Check Back Stayman (eller XY-NT), men bør han gjøre det?

Jeg synes det spesielt i parturnering er en god sjanse å ta rett og slett å løfte 1 grand til 3 grand med denne vest-hånden.

La oss si du spiller 3 grand som øst og får ruter 4 i utspill (norsk fordeling). Hva legger du fra bordet i første stikk?

Det er to muligheter, knekten eller nieren. Å forlange ruter knekt blir riktig om utspilleren har K-Q-x-x (x), og å spille ut liten fra den fargen mot grandkontrakt er ikke unormalt. Sitter det slik og du sier ruter knekt så vinner den stikket, mens om du sier ruter 9 dekker øst med tieren, og du er i trøbbel. Men det er ikke beste sjanse å prøve knekten, for det er større sjanse for at utspilleren har enten Q-10 eller K-10 i toppen av fargen (to kombinasjoner). Da må nieren spilles i første stikk. Nord må i så fall på med en honnør, og kn-x host vest blir så nok en stopper bak syds honnør.

Bommes rutervalget i første stikk blir det trist, og da vil du raskt innse at du burde vært i sparkontrakt i stedet, spesielt om kløver konge sitter i saks slik at ruter kunne blitt kastet på kløverstikk hos øst.


Her var det «korrekte» valget ruter 9 i første stikk tingen. Nord måtte på med honnør og esset vant med esset. Om spillefører så etablerer sparfargen og senere tar alle finesser som kan tas blir det elleve stikk og en fet pluss-score, +67 av 93 mulige.

Bommes ruteren blir det om å gjøre å redde stumpene, og da må ruter lasjeres to ganger for at de ikke skal kunne får tre ruterstikk. Da blir det i alle fall ti stikk, men +630 ga imidlertid kun -39 for Ø/V.

Svakt motspill kan gi hele tolv stikk i grand, og to par fikk tak i det.

På fredag var det to turneringer. I GOLFBRIDGE kombinerte Bo Andreas Berg-Harald Huglen (Åsen/Frosta) sine golf- og bridgeevner best og vant blant 12 deltagende par. I ÅPNINGSTURNERINGEN var Kjell Ove Helmersen-Bjørn Erik Althe (Heimdal/Munken) best blant 26 par. Alle resultater fra bridgefestivalen finner du her.

Festivalen: Storøy-Lothe (Førde) leder mixen

Etter første dag av NM for mix-par i Drammen har Jonill Storøy og Leif Arild Lothe fra Førde BK tatt ledelsen med litt over 60%. Det er meget jevnt, og like bak ligger Per Ove Egeli-Maiken B. Skaaren (Stavenger) og Unni Øberg-Andre Øberg. Flere av de største forhåndsfavorittene er "på skuddhold" før andre spilledag som tegner til å bli åpen og spennende med hensyn til medalje- og gullkampen.  

Hele resultatlisten for de 188 parene som spille mix-par finner du her. 

Undertegnede er selv på turnering i Wellington i helgen og litt "busy", men lover mer rapportering fra mixens andre dag, og fra de turneringene som kommer utover uken.

 

Bridgefestivalen - Sterkt mix-felt!

Lørdag starter det første offisielle norgesmesterskapet i Drammen, NM for mixpar.

Det er så langt påmeldt 183 par. Enkelte etternølere er det vel, og kanskje kan det bli over 200?

En rask gjennomgang av de påmeldte til parmixen viser at det blir et meget sterkt felt. Størstedelen av norske toppspillere både på kvinne- og herresiden deltar, og det er mange sterke par. Så vidt jeg kunne vurdere det er det minst 20-25 klare vinnerkandidater, og minst 20-30 par til som godt kan gjøre det store om de treffer i denne turneringen. Mange av de unge lovende spiller med etablerte toppspillere, og det skal bli interessant om de kan hevde seg mot de "gamle" etablerte traverne. Flere av ungdommene spiller sammen også, og juniorparene kommer til å bite fra seg.

Listen over påmeldte så langt finner du her.

Festivalsiden kan du åpne her.

Dette blir spennende!

Over til Drammen!

Da er Chairman's Cup ferdigspilt i Ørebro. Selv om det er aktivitet også i helgen i den svenske bridgefestivalen i Ørebro, setter de fleste av de norske som har vært der kursen mot Dramman for å spille i den norske bridgefestivalen. Den starter med NM mix par på lørdag, dvs. det er en pre-start med Golfbridge og Åpningsturnering på fredag.

n
Alt er klart i Drammen for årets største bridge-happening i Norge!

Chairman's Cup i Sverige tapte som nevnt det norske laget ZORRO i semifinalen og måtte ned i bonuspuljen for å kjempe om topp-3 plassering. I den pulljen hadde laget med tre nordmenn (Elliongsen og 2 x Eide) kjempet godt og vunnet hele veien etter at de ble slått ut av selve sluttspillet. I den nest siste kampen ble det imidlertid full stopp for dem, og de endte vel slik jeg forstår det til slutt som nummer 5-6 delt (?).

ZORRO som hadde sjansen til å gå "hela vegen" røk altså i semien, men vant den neste bonuskampen og fikk kamp om 3.plassen. De vant først den kampen de måtte vinne i bonuspuljen og var klar for den nevnte "bronesekampen". Forut for den ble det avtalt med motstanderlaget at de skulle spille kun 16 spill (i stedet for 32) og dele prispengene. Etter 16 spill lå det norske laget under, og offisielt vil de dermed stå som nr. 4 på resultatlisten. Likevel et sterkt resultat av Terje Lie, Ole Marius Myrvold, Christian Bakke, Sven Olai Høyland og Bjørn Olav Ekren.

Dette var en internasjonal lagturnering med en god del utlendinger på plass. I finalen møttes imidlertid to svenske lag, begge med landslagsspillere og "nesten" landslagsspillere. Alle resultatene kan du finne her.   .

Vi tar med en slem fra nordmennenes siste spilledag. Eller er dette en god 6 grand?

Det er en ganske sjanserik 6 grand, og oddsen er ganske bra for å vinne den.

Høyland-Ekren var i 6 grand med øst som spillefører.  Noe avhenger av utspillet. Hvis motparten spiller spar ut og det sitter slik at de får etablert ett stikk der må spillefører spille på at sparen gir tre stikk. Da kan det kanskje bli tolv med tre sparstikk, fire hjerterstikk, tre ruterstikk og 2 i kløver. Det er også en liten tilleggsjanse at en motspiller har Q-J dobbel i kløver, og det vil også være skvismuligheter i dette spillet.

Hvis de etablerer ett stikk i spar kan ikke spillefører godspille kløveren siden forsvaret i så fall har ett stikk å hente når de kommer inn i kløver. Slik det satt kunne imidlertid ikke forsvaret spille spar ut og etablere stikk i den fargen:

Det kom ruter ut. Da kan det spilles på kløveren - en ganske god sjanse.

Ser du hva som er nøkkelkortet som gjør at det er en veldig bra sjanse for fire kløverstikk?

Kløver 9!

Siden øst har 10-9 femte og ikke kun tieren femte er det mye bedre sjanse enn bare 3-3 sits i kløver, En av motstanderen kan ha J-x eller Q-x, og etter to runder kan da den andre honnøren presses ut og det blir fire stikk. Slik satt det! Spillefører må altså finne kløveren 3-3, eller honnør dobbel hos hvem som helst. Merk at om kløver 9 mangler må fargen sitte 3-3 for at den skal kunne gi fire stikk (kun en taper). Med den litt tynere fargen hjelper det ikke at knekten eller damen faller da den andre motspilleren i så fall har honnør-9 fjerde som er to stoppere.  .

Slik det var kunne ikke Høyland nektes tolv stikk, og +1440 var verd 13 IMP for det norske laget.  

Chairman's Cup: Surt semi-tap for norske ZORRO

Det ble et veldig surt tap for norske ZORRO i semifinalen i den internasjonale lagturneringen Chairmans Cup i Ørebro. De spilte mot det svenske laget COSMOS. ZORRO med Sven Olai Høyland, Bjørn Olav Ekren, Terje Lie, Christian Bakke og Ole Marius Myrvold lå litt under etter 16 spill av 64 spill. Et glimrende andre sett gjorde at nordmennene ledet med 27 IMP halvveis i kampen. Semifinaletapet skjedde på et vis i tredje sett da svenskene traff på alt, de norske på ingen ting, og resultatet på de 16 spillene var uvanlige 0-57! I siste sett var det mer normalt og ZORRO vant settet, men med litt for lite til å vinne kampen. Tapet ble på fattige 11 IMP.

Det er klart når man taper en kamp over 64 spill så er 11 IMP nesten ingenting, og det vil alltid være mange spill hvor man kunne snudd det hele til seier. Antagelig var det muligheter for det i alle settene, men spesielt i de nitriste 16 spillene med 0-57 i trynet.

I bonuscupen som består av de som kvallet til sluttspillkampene, men allerede er slått ut (to «liv») har «Karlssons frestelse» med tre nordmenn og tre svenske spillere gjort det skarpt og vunnet hele tiden. De snek seg riktignok videre med 2 IMPs margin i en kamp, men i den andre kampen den dagen vant de med 98 IMP! På det laget spiller foruten de tre svenskene Kristian B. Ellingsen, Harald og Lars Eide. Dermed er de nå fremme til den nest siste kampen for den gruppen som også ZORRO «falt» ned i etter semifinaletapet. De to lagene med norske spillere møter hvert sitt svenske lag, og med seier for begge vil det bli «norsk» oppgjør i den siste kampen som handler om 3.plassen i turneringen.

Her er et spill hvor jeg vil påstå Karlssons frestelse var heldige. Meldingene handler om være et samspilt makkerpar, og det er ikke Ellingsen og hans svenske makker selv om de har spilt sammen før.

Du sitter som øst med:


Giver syd, N/S i sonen.

Etter pass fra syd åpner makker (Ellingsen) som vest med 1 kløver og nord melder inn 1 hjerter. Du svarer 2 ruter som etter innmelding viser kun 10+ poeng og ruterfarge (rundekrav). De videre meldinger i den posisjonen er avhengige av makkerparavtaler. Hva ville du gjort over makkers 3 kløver nå?

Meldingene i denne trange meldesituasjonen må defineres, klare avtaler.

Er for eksempel 2 spar krav? Det bør det nok være, men må det vise tillegg?

Det er så trangt i denne meldesituasjonen at jeg mener 2 spar ikke viser tillegg, men det er krav for en runde. Vi må ha noen meldinger  med svake åpningskort også, men selvsagt er det greit å ha en naturlig kravmelding til rådighet også. Siden det meldes 2-over-1 etter innmelding med så lite som 10 poeng må vi ha en eller annen form for bremser, så etter en slik start bør vi kunne stoppe i 3 i minor!

Som det gikk hørte imidlertid Karlsson 3 kløver fra Ellingsen over sin egen 2 ruter.

Er det krav?

Nei, det synes jeg absolutt ikke, for det må som sagt finnes bremseklosser her! Hanhar en gangske klar pass slik jeg ser det.


Karlsson burde absolutt passet på 3 kløver slik kortene så ut, men turde ikke det da han var redd Ellingsen kunne ha en god åpningshånd. Så svensken gamblet på 3 grand med lusne Q-x i hjerter. Da var de sannelig i trøbbel - i teorien - men i så fall handler det om "A little help from your friends":

Å komme seg i 3 kløver er bra, mange steder fikk N/S spille 2 hjerter. 

Å spille 3 grand er som du ser ganske håpløst. Nord trodde dog på Karlsoons grandmelding og trodde det måtte bety øst hadde damen tredje eller fjerde i hjerter. Da er det alltid håp, at de har et feil bilde av den skjulte hånda er fint... 

Hjerter kom ut til esset. Karlsson spilte ruter konge og ruter knekt, og da damen kom på lot svensken nord beholde det stikket. Nå kan forsvaret ta fem hjerterstikk, og med maksimalt motspill et par sparstikk også. Det er med åpne kort minst to-tre bet i kontrakten!

Nord var imidlertid fanget i illusjonen om at øst hadde hjerterstopper, og tenkte nok: "kanskje er han svak i kløver?"

Det ser dumt ut hva han gjorde, men husk nord så ikke øst sine kort. Nord skiftet nemlig til kløver dame! Det var langt i fra nok stikk med ruterstikkene om øst stikker med kløver ess, så Karlsson lå i tempo sylfrekt unna kløver dame - helt uten hjerterstopp - og da kom det nok en kløver fra nord!

I stedet for et solid beitelass ble det nå elleve stikk og +460.

Dette skjedde i kampen laget vant med en haug med IMP så det fikk ikke avgjørende betydning for resultatet. 

Svensk festivalsuksess. Klar for Drammen?

Her har NBF og alle norske bridgespillere en utfordring: kan den svenske bridgefestivalen matches i popularitet?

Idet dette leses nærmer den svenske festivalen i Ørebro seg slutten, og siste kort for i år der blir spilt på søndag. 

Den norske festivalen starter på lørdag med det første norgesmesterskapet (pre-start fredag med åpningsturnering og golfbridge), og mange nordmenn som har spilt i Sverige vender de nærmeste dagene nesene sine mot Norge og Drammen. Mange flere fra hele Norge  er nå klare for å reise til Drammen på festival.


Drammen er stedet for bridgespillere i begynnelsen av august, enten du befinner seg i Ørebro eller i Norge et eller annet sted.

Den norske festivalen er populær, og det deltar veldig mange spillere hvert år. Den har vel kanskje likevel ikke samme popularitet som den svenske festivalen? Det må det gjøres noe med, vi kan ikke være dårligere enn svenskene!

Det er imidlertid kun lovord om den svenske festivalen som tradisjonelt spilles i forkant av den norske. Alle nordmenn som jeg har snakket med er svært fornøyde og det er et litt trist faktum at noen av dem heller drar til Sverige og spiller festival og dropper den i sitt eget hjemland om de må velge. Andre deltar begge stedene.

NBF satser sterkt på å få alle festivaldeltakere til å trives. Det gjelder spillere på alle nivå, og også andre som er med "på lasset" (på ferie) når mamma eller pappa (eller ektefelle) skal spille bridge. Det er et fint sosialt program utenom bridgen.

Det er helt sikkert at Drammen vil bli preget av bridgespillere i over en uke også i år. Været ser også ut til å bli bra om man skal tro yr.no:


Sitter du på gjerdet og fortsatt ikke har bestemt deg for om det blir Drammen-tur?

Vi må forsøke henge oss med på svenskenes enorme suksess i Ørebro. Hvis du er en av de som fortsatt ikke har bestemt deg, men har anledning, dra til Drammen og spill bridge, og for all del kos deg sammen med alle de hyggelige og blide bridgespillerne!

CHAIRMANS CUP: norsk lag til semifinalen!

Helnorske lag ZORRO gikk videre til semifinalen i den internasjonale lagturneringen Chairmans Cup i Ørebro. Den kampen spilles onsdag.

I kvartfinalen mot det engelsk laget Minus 800 hadde ZORRO ledelsen hele veien gjennom de fire settene (16 x 4 spill) og vant til slutt med 23 IMP.

På det norske laget spiller Bjørn Olav Ekren, Ole Marius Myrvold, Sven Olai Høyland, Terje Lie og Christian Bakke.

Mot slutten av det fjerde settet var det egentlig ganske jevnt, "Minus 800" hadde fått inn en god del IMP så langt i det settet. I gårsdagens rapport sa jeg at vi får håpe engelskmennene gjør akkurat det lagnavnet tilsier, går -800 noen ganger i kvarfinalen. I det nest siste spillet gjorde de ikke det, men de ga ZORRO et stort, kjærkomment pluss-spill som gjorde at det ikke lenger var tvil om hvem som skulle avansere til semifinalen. (Syd giver, N/S i sonen)


Kendrick åpnet med 1 kløver, pass, 1 ruter, og Ole Marius Myrvold (øst) doblet (det står feil lagoppstilling på resultatsiden).  Kendrick sa 1 spar, og Terje Lie doblet som for dem viser spar og bra verdier, som du skal se er det akkurat hva han hadde. Det gikk to passer. Hva ville du gjort nå?

Kendrick trodde ikke 1 spar doblet var tingen og sa 2 kløver. Lie doblet igjen og denne gangen var det straffedobling.

Å spille kontrakten 2 kløver doblet ble ikke noe hyggelig for engelskmannen, det ble nesten en henrettelse.

Idet røyken la seg var engelskmannen gått fem doblede bet i faresonen, ikke Minus 800, men -1400 som for det norske laget var verd hele 14 IMP da det ved andre bordet ble spilt en standard 3NT Ø/V med ti stikk, +430.

Her var Terje Lie i form:

Syd åpnet med svake 2 hjerter og Lie (vest) meldte inn 2 spar. Bakke (øst) flippet mellom bare å løfte til 3 spar eller vise en god-løft til 3 spar med 3 hjerter, såkalt cueraise, Han valgte det siste, og da hoppet Lie til utgangen 4 spar.

Nord spilte ut hjerter 10 til syds dame, og Lie lasjerte. Det kom ruterskift til esset, og kløver ble spilt mot bordet. Nord stakk opp med esset og spilte ruter rett opp i saksen. Lie spilte spar dame som ble stukket med esset, og tilbake kom nok en ruter til vest. Så den lekre trumfvarianten som sikret utgangen, spar 10 fra hånden! Da ble det ikke flere stikk på forsvaret, trumffargen var løst med kun en taper (esset) siden syd var hyggelig og hadde nieren dobbel som ble "pinnet" ut mens nords knekte ble verdiløs.Vakkert!

Pluss 620 var verd 10 IMP da kontrakten det andre bordet var 3 spar med ni stikk, +140 til Ø/V.

I semifinalen møter ZORRO et svensk lag som kaller seg COSMOS.

I bonuscupen for de som har blitt slått ute henger både "Karlsons Frestelse" (tre svenske og Ellingsen + 2 x Eide) og "Snåsavann" (Molberg, Lund og 2 x Røseng) med fortsatt. Hvis de forstetter å vinne kan det ende med kamp om 3. eller 4.plassen for ett av de lagene. Skulle ZORRO tape sin semifinale kan de bli de motstandere i den kampen (hvis jeg har forstått opplegget riktig).

CHAIRMAN's CUP i Sverige

I denne internasjonale lagturneringen i Ørebro har de kommet frem til kvartifnalen som spilles tirsdag. 

Hele fem lag med norske spillere gikk videre fra den første cuprunden hvor 32 kvalifiserte lag av spilte. Det var:

«Karlssons Frestelse», tre svenske spillere sammen med Kristian B. Ellingsen og Lars og Harald Eide.

«Sarpsborg 08», Olav Erik Didriksen, Tommy Arctander Lødding, Tom Olav Gjøs og Atle Evensen.

«Snåsavann», Jan Olav og Dag Tore Røseng, Jøren Molberg og Børre Lund.

«Saras Upplysningsubblare», fire svenske spillere sammen med Viggo Schytte og Svein Gunnar Karlberg.

«Zorro», Terje Lie,Ole Marius Myrvold, Christian Bakke, Sven Olai Høyland og Bjørn Olav Ekren.

Etter to ganger 16 spill var imidlertid fire av de lagene slått ut, men går inn i «bonuspuljen» hvor deres beste sjanse i hovedturneringen er å ende som nr. 3.

Videre til Round of 16 gikk helnorske ZORRO som vant også den neste kampen mot et sterkt sveitsisk lag. Da lå det norske laget under 36-15 ved halvtid, men en sterk siste halvrunde sendte dem til kvartfinalen med 13 IMPs margin.

Dette spillet hvor du først får kun nord sin hånd var interessant ved mange bord:

Christian Bakke (nord) fikk brukt en spesialkonvensjon da vest åpnet med 3 hjerter i andre hånd: 4 kløver – Non Leaping Michaels. Det viser 5+ kløver og 5+ spar, og en meget sterk hånd.

Uten den konvensjonen er det ofte vanskelig mot sperremeldinger hvis man har fått utlevert sterke tofargede hender (minst 5-5). Meldes det inn naturlig kan det gå pass rundt og man spiller kanskje en hårreisende kontrakt for eks.på 5-1 tilpasning hvor det er monstertilpasning i den andre fargen uten at makkeren har noe å melde over en enkel innmelding. Dobles opplysende er det umulig senere å få vist håndtypen på en god måte.

Mot svake 2 kan det brukes Leaping Michaels, dvs. hopp til 4 i minor viser slike tofargede hender, minst 5-5 i minorfargen pluss den ledige majorfargen. Eneste ulempe med både Non Leaping og Leaping Michaels er at man ikke kan melde inn 4 i minorfarge som naturlig melding, dvs. i dette tilfellet kan man ikke si 4 kløver med en god hånd og lang farge i kløver.

Så la oss si du melder inn 4 kløver fordi du og makker har den Michaels-avtalen. Makkeren din sier 4 spar. Hva nå?

Over Bakke sin 4 kløver sa Høyland 4 spar som Bakke simpelthen løftet til 6 spar. Det er ikke sikkert 6 spar står, makker kan ha ingenting å hjelpe til med verken i spar eller kløver.Å passe ut 4 spar er dog veldig pessimistisk, det skal lite til før det er tolv stikk. Og det kan til og med stå i storeslem av og til, men da må makkeren ha både spar konge og hjelp i kløver. Jeg synes 6 spar er en praktisk, god melding. 

Slik så spillet ut:

Lilleslem i spar var enkelt å vinne. Med singelton kløver ut fra vest stikkes, så tas simpelthen tre runder trumf før ett stikk i kløver gis bort. Senere trumfes en kløver på syds hånd og nords hånd har bare vinnere. Det er bra meldt, og kun 6 av 16 N/S-par hadde + 980.

For ZORRO var spillet verd hele 13 IMP, og det skjedde etter at nord fikk hakeslepp i meldingene. Ole Marius Myrvold (vest) åpnet nemlig med svak-Multi 2 ruter som viser en dårlig 2 hjerter- eller 2 sparåpning. Nord tenkte han skulle sitte over en melderunde og komme sterkt igjen med Leaping Michaels over østs forventede 2 hjerter fulgt av pass-pass.

Men slik gikk det ikke.

Terje Lie (øst) passet på 2 ruter, og det gjorde syd også! Dermed spilte det norske paret 2 ruter som Ø/V, og Myrvold fikk syv stikk, -100!

Dette skjedde faktisk også i en annen kamp.

I kampens siste spill var det mange som gikk bet i en utgang som nok bør vinnes?

Bakke var i 4 spar som nord etter å ha meldt inn 1NT mot vests åpning. Syd overførte til spar og nord endte etter hvert i utgang.

Motparten startet med tre røde stikk. Spillet ser ut som mama-papa, sitter trumfen 3-2 går det fort i glemmeboken. Spillefører bør imidlertid ikke "glemme" at sparen kan sitte 4-1. Og gjør den det med singel tier eller knekt hos vest er det en klassisk trumfreduksjon på gang.

Bakke vant fjerde stikk hos nord (hjerter), og innså han ikke hadde bruk for de godspilte røde vinnerne. Han stjal i stedet, spilte spar ess og spar til kongen og trumfsitsen ble oppdaget. Hvis trumfen hadde vært fordelt 3-2 ville det bare vært å spille seg over til syd for å ta den tredje trumfrunden og si "claim".

Siden skjevsitsen i trumf åpenbarte seg kunne han stjele ett rødt kort til, og dermed være like lang i trumf som øst. Så over til nord for å spille vinnere. Hvis øst på et tidspunkt trumfer inn trumfes over fulgt av uttrumfing og resten står. Hvis ikke øst trumfer inn ender det med en to-kort posisjon hvor øst har igjen J-8 i trumf og syd Q-9. Et kort spilles fra nord og østs trumf blir fanget opp.

Pluss 420 var uavgjort spill i ZORRO sin kamp.

Det er mulig å gå bet om motspillet er ruterstikk til vest i første stikk fulgt av kløverskift. Da kan det bli problemer med overganger for å trumfredusere seg og senere komme seg over til nord for å få til det fine sluttspillet. Prøv selv! 

Hele seks spilleførere i 4 spar gikk bet! Dessuten var det en som var i 6 spar helt uten suksess (minus 3), og en spillefører var i den merkelige kontrakten 4 hjerter som nord, trolig etter en misforståelse med hensyn til overføring (?). Den kontrakten gikk heller ikke bra.

I kvartfinalen møter ZORRO et internasjonalt lag som kaller seg «Minus 800», og vi får håpe det er nettopp det de gjør mot nordmennene i kvart¨n, går seg 800 i bet noen ganger... 

Det laget spiller med bl.a. svensk-engelske Nick Sandqvist, og i Round of 16 slo de ut «Snåsavann». Kvartfinalen blir selvsagt en utfordring for «ZORRO», men med mitt kjennskap til noen av spilerne på «Minus 800» så velger jeg å tippe det norske laget som marginale favoritter i den kampen.

"Bare" 2.plass til Helness og lag ZIMMERMANN i Spingold

Lag BLASS ble for sterkt i Spingold-finalen mot ZIMMERMANN og Tor Helness. Andreplass i denne turneringen er dog ikke "bare", men et veldig flott resultat selv om ZIMMERMANN hadde håpet å kunne kopiere seieren fra i fjor.

Kampen ble på en måte tapt i tredje sett. Det var jevnt, og flere avgjørelser av Helness sin makker Martens gikk galt i de femten spillene. Dessuten hadde også nordmannen en drømmesjanse i det superinteressante siste spillet i det settet (se forrige artikkel). Slik sluttresultatet ble fikk (på en måte) akkurat det spillet ingen betydning for utfallet.

Det var muligheter også inn i de siste femten spillene, men det var i stedet et meget velspillende lag BLASS som plukket flere og flere IMP. Den berømte «spikeren i kista» kom med kun fire spill igjen da Gawrys og Drijver satt øst med dette med :


Hva ville du meldt etter 2 ruter – Multi – fra syd, pass fra vest og 3 hjerter pass/korriger fra nord (han sperrer med tilpasning både til spar og hjerter hvor syd har vist en lang majorfarge). Gawrys mente han var for sterk for bare å si 3 grand, og det hadde han rett i, men da han doblet, og vest etter pass fra syd spratt i 5 ruter tok han litt for hardt i da han sa 7 ruter.

Slik så hele spillet ut:

Dette var en hårreisende storeslem som riktignok vinnes om nord har ruter konge dobbel. Her var det en håpløs beit. Kanskje var denne krafige satsen litt pga. av situasjonen i kampen?

Bas Drijver for lag BLASS hørte 2 hjerter – svake 2 – og 2 spar fra nord, naturlig. Nederlenderen sa simpelthen 3 grand, og da hadde han misset en iskald lilleslem, i alle fall i ruterkontrakt (eller grand) spilt av vest. Men hva gjør det, likevel vant de 11 IMP.

Da var kampen i realiteten helt over, og BLASS bare fortsatte å vinne IMPs. Seiersmarginen ble stor, over 50 IMP, og det gir ikke noe godt bilde av kampen som lenge var veldig jevnspilt.

BLASS ble dermed «drepen» for de norske farger i denne turneringen. De slo også ut ROSENTHAL med Brogeland-Lindqvist i en jevn kvartfinale.

Alt i alt er det grunn til å si at Norge gjorde det skarpt i SPINGOLD, en av verdens hardeste lagturneringer, med norske spillere involvert i kvartfinale og finale.

ZIMMERMANN var antagelig svekket av at ikke Geir Helgemo var med. Selv om Martens og Helness har spilt bra i Las Vegas er nok Helgemo-Helness et klart sterkere og mer samspilt makkerpar.

Jeg kaller konsekvent de spillerne to for norske selv om de fortsatt representerer Monaco. Det kan det dog bli endring på, og noen har begynt å håpe på å se storparet spille for Norge igjen. Det er dog fortsatt bare spekulsajoner, men mer om det i en planlagt artikkel her i bloggen senere i uken.

Dermed er det amerikanske sommermesterskapet ferdigspilt og vi retter blikket mot den svenske bridgefestivalen, og så den norske som starter til helgen.

DRAMATIKK i SPINGOLD finalen (del 2, 3.sett)

I tredje sett av Spingold-finalen startet det dramatisk da Martens meldte grusomt hardt og plasserte Helness i slem som ble doblet av Brink. Slemmen hadde på et vis spill, men da trumfen satt 4-1 var det egentlig beit, og selv om det kunne se ut som om det var muligheter tror jeg ikke det var det.

Helness gikk en bet. Det ga 9 IMP ut da Gawrys fikk spille 2 kløver doblet den andre veien ved det andre bordet, og det endte med to bet, +300 til N/S. Hvis Helness-Martens hadde stoppet i utgang ville det blitt 4 IMP rett vei og helt likt i kampen, men slik det var økte lag BLASS sin ledelse til 13 IMP.

Så kom et motspill hvor Martens ikke fant løsningen.

Vest (blindemann)

Kalita og Martens var i samme situasjon som syd mot østs 4 hjerter. Begge spilte ut sparhonnør, men så hva?

Martens tok for spar konge og skiftet til ruter. det var ikke bra nok med denne sitsen:


Etter Martens motspill ble kontrakten vunnet. Spillefører rakk å løse trumfen, stjele en ruter og en spar, og også få tatt kløverfinesen - ti stikk.

Kalita fant det drepende kløverskiftet i andre stikk. Da kunne ikke kontrakten vinnes. Spillefører har ikke noe raskt inntak til å få tatt trumfefinessen og så ta ut trumfen. Så snart N/S kom inn fikk de en kløverstjeling som sammen med to sparstikk og ruter ess ga beten - utgangssving i favør BLASS.

Det så plutselig litt mørkere ut for ZIMMERMANN som hadde tapt 21-0 i settet og lå 25 under.

Helness fant et godt trumfutspill mot 4 spar doblet, og ZIMMERMANN noterte +200 der spilleren ved det andre bordet med nordmannens kort spilte ut ruter konge fra K-Q-10-x. Trumfutspillet var best, og etter ruter konge ut ble utgangen vunnet. 

Det var verd 13 IMP, BLASS sin ledelse krympet til 12 IMP.

Så gikk det litt slag i slag med mulige svingspill. Brink-Drijver (Ø/V) «brant» en ganske bra slem, men det var bare 30 hp til sammen, dog med hver sin gode femkortsfarge i minor.

Da spillet litt senere skulle spilles med ZIMMERMANN sitt par Ø/V. De fant slemmen som så slik ut: 

 
Klukowskis 3 hjerter benektet major, østs 4 kløver var naturlig, og 5 grand «pick a slam».

6 ruter er bra, men 6 kløver kanskje enda bedre da det vil beskytte hjerter konge mot gjennomspill. Det spilte ingen rolle, det var ikke for vanskelig å vinne slemmen slik det satt. Spillet ga 12 IMP til ZIMMERMANN og plutselig var stillingen i kampen uavgjort!

Det varte kun kort tid, for Helness-Martens ble på en måte frarøvet en utgang pga. en god, gammeldags svake 2 ruter av Brink! Noen vil nok hevde at Martens også i det spillet hadde en sjanse, kanskje han burde lettet til utgang slik meldingene gikk. Den ble meldt og vunnet av BLASS sitt N/S-par, dog etter at de hadde stoppet i 2 hjerter før Ø/V meldte en gang til! Dermed tok BLASS ledelsen igjen, nå med 7 IMP.

Noen IMP ble utvekslet uten særlig drama før settets siste spill ble veldig interessant.

FOR ET SPILL!

Helness var i 6 hjerter og fikk spar konge ut fra vest. Dermed er i praksis øst markert med spar A-K. Det hele handler om å unngå rutertaper.

Øst skiftet i andre stikk til trumf til esset. Da gikk det en stund mens Helness analyserte spillet, og vi som så alle kortene gjorde også det med mye enklere forutsetninger. En tilskuer på BBO spurte meg hva jeg trodde Tor kom til å spille på. Jeg sa: Tror han spiller på show-up squeeze mot øst, dvs. han blir skviset om han også har ruter dame, men pga. av skvisen mot slutten vil da enten damen komme på fra øst, eller øst kan ikke ha det kortet fordi han jo sitter igjen med sparhonnøren sin (det blir kun to kort igjen). Så hvis ikke damen kommer på idet stikket og øst kan ha det kortet, toppes. Dermed vinner han også om vest har ruter dame hvis den er en dobbelton fra start.

Vi som ser alle kortene kan også se (bør kunne se) at det er en mulig double-squeeze fordi vest har A-K i kløver, så syds dame er en trussel mot vest. Ingen kan holde tre ruter til slutt! Men dette vet ikke spillefører, så show-up squeezen er antagelig beste sjanse, og bedre enn å simpelthen gjette på finesse den ene eller andre veien. Men her går det galt siden spillefører må holde tre ruter hos syd og kaste kløveren, så det kan vest også gjøre (kaste sin siste kløver). For å vinne må han da med tre kort igjen endre plan å ta finesse over vest. Ikke lett.

Og Tor spilte på show-up og gikk bet.

Spillet gikk slik:

Etter trumfesset i stikk to spilte han spar dame som han stjal. Så resten av trumfene, og før den siste så det slik ut:


Altså: om enten øst har ruter dame, eller vest damen dobbel fungerer dette. På hjerter 7 må øst holde en spar, og da vet spillefører at han har kun to ruter igjen. Ruter konge og ruter mot bordet gjør at damen kommer på om øst har den fra start (han har jo igjen bare en ruter og en spar med to kort igjen), så hvis ikke damen kommer på spilles esset. Slemmen vinnes som sagt altså også om vest har damen dobbel. Men dessverre ble det her en bet.

Det var bare det at en ting som skjedde ga Helness en annen sjanse til å vinne kontrakten. På en av hjerterrundene kastet Brink kløver ess! (det hørtes merkelig ut, men ble bekreftet av vu-graphoperatøren)

Et klønete påkast spør du meg, for om spillefører tror på det (at vest faktisk har A-K) så kan han spille på dobbel-squeeze ved å gi opp mellomruterne hos syd mot slutten! Han spiller seg da ned i denne posisjonen:.


Han har altså gitt opp ruter 10 for å holde kløver dame, trusselen mot vest.

Dette ville fungert like bra om ruteren var dårligere, for eksempel K-x-x mot A-x-x-x-x fra start! Jeg er sikker på at Tor ville vunnet slemmen enkelt om ruteren var så svak!

På den siste hjerteren må øst holde spar ess, og spar knekt forsvinner fra syd. Vest må holde kløver konge og dermed sitter ruteren 2-2, og nords tredje ruter gir det tolvte stikket.

Burde nordmannen stolt på Brink?

Kanskje, men det får andre enn meg svare på.

Kan han virkelig ha kastet kløver ess uten å ha kongen for å forvirre spillefører?

Kanskje, men det er vel ikke så så sannsynlig?

Tor spilte imidlertid på det han visste (at øst satt med den andre sparhonnøren) og det var en fair sjanse, heller enn å spille på det han kanskje burde ha trodd på (som kanskje Brink ville ha han til å tro, uten å kløver konge).

Det endte altså med en trist bet som nok kommer til å ergre Tor Helness i lang tid fremover om det får avgjørende betydning for utfallet i kampen.

Så skulle spillet en god stund senere spilles ved det andre bordet med Nowosadzki som spillefører.

Det startet helt likt, spar konge i utspill og skift til trumf, så ble spar dame stjålet hos nord fulgt av halvmeteren med hjerter. Spillet gikk likt frem til sluttposisjonen, og stikket før våre firekorts diagram. På neste hjerter kastet også polakken….kløver dame! Forskjellen var at Klukowski (vest) aldri kastet noen kløverhonnør, så polakken på nords plass hadde ingen god grunn til å spille på dobbelskvis.

Han tok siste hjerter og for så vidt skviset øst, dvs. øst måtte ned på en spar og to ruter. Med Kxx i ruter mot AJ10 kunne Nowosadzki fortsatt snu på hælen og ta finesse over vest, og nå visste han at øst hadde to ruter fra start. Med tre hos vest og to hos øst er det en 60-40 % sjanse å ta finessen over han med tre ruter, matemtatisk sett.

Publikum hold pusten… og så spilte polakken ruter til esset og lot knekten seile, fet slemsving inn for lag BLASS som gikk opp i en 37 IMPs ledelse før de siste femten spillene. Det er en del, men det kan ZIMMERMANN selvsagt snu, så det kan bli mer drama utover natten. norsk tid.

Sterk norsk innsats i Sverige

I forbindelse med den svenske bridgefestivalen i Ørebro spilles den store, internasjonale lagturneringen Chairman’s Cup.

Der deltar en rekke norske lag, og i kvalifiseringen hvor det ble spilt 13 kamper lørdag og søndag gjorde flere av lagene med norsk innslag det veldig skarpt. Hele ti lag med norske spillere gikk videre til sluttspillet for 32 lag. Det deltok 167 lag fra start.

Best av de norske i kvaliken var et lag som kaller seg «Karlssons frestelse» med tre svensker og tre nordmenn, Kristian B. Ellingsen og far og sønn Lars og Harald Eide.

Det er 50 tusen kroner i førstepremie i denne turnerigen.

De som har kvallet til cupkampene for 32 lag har på et vis to «liv». Om de taper går de over i bonuscupen. De som gjør det kan imidlertid ikke vinne selve hovedturneringen, men kan etter mine opplysninger bli nr. 3.

De som ble nr. 33 til 64 i kvaliken blir også med i den bonuscupen, og det var en rekke norske lag i den gruppa også.

Round of 32 spilles mandag med 2 16-spills sesjoner.

Det er det vi har foreløpig fra begivenhetene i Sverige, men vi kommer selvsagt tilbake med mer fra denne turneringen senere, både resultater og spill. Mesterskapssiden finner du her.

Vi følger finalen i SPINGOLD (del 1, første og andre sett)

Lag ZIMMERMANN med Tor Helness på laget spiller i natt norsk tid finale i SPINGOLD i Las Vegas. De møter lag BLASS, tre polakker (en bosatt i USA) og to nederlendere, alle spillere i ypperste verdensklasse.

I fjor vant ZIMMERMANN denne turneringen med Helness-Helgemo på laget. Det blir utover natten spennende å se om ZIMMERMANN kangjenta den bedriften, i år med samme lagoppstilling uunntatt at Helgemo ikke er med.

Vi kommer til å følge finalen her i bloggen, og om du ikke er en natteravn som selv følger med kan du lese dette referatet mandag morgen.

Lag BLASS ledelsen med 4 IMP etter det første av fire finalesett (totalt 60 spill). Kampen overføres direkte på BBO med videooverføring fra bordene via youtube.

Tor Helness sitt lag tok raskt ledelsen i andre sett, men et uheldig utspill kombinert med et veldig sprekt utspill av ruter konge dobbel mot en 4 hjerterkontrakt ved det andre bordet. Et påfølgende feilvalg av spillefører (Zimmermann) som han kanskje burde unngått gjorde at spillet kostet 11 IMP. Det ble tolv stikk i 4 hjerter ved det ene bordet, en bet ved det andre!

Litt senere var Martens-Helness litt uheldige:

Er dette Ø/V kort du vil være i 6 hjerter med?

Det er en ganske god, men hardmeldt slem. Hjerterfargen må ordne seg uten taper. Kløverfargen vil gi avkast for spartaperen. Hjerteren gir null taper om den sitter 2-2, eller man gjetter på finesse og lykkes (omtrent samme prosentsjanse), men også om damen sitter singel. Alt i alt så brukbare sjanser at det er helt greit å være i slemmen, greit å ikke melde den og.

Pepsi-Kalita for BLASS stoppet i utgang, Helness-Martens var i 6 hjerter som ikke kunne vinnes: Dermed vant BLASS 11 IMP til, egentlig ganske tilfeldig, og det er jo 22 IMP i sving i forhold til om slemmen hadde stått.

Etter andre sett er det fortsatt like jevnt i kampen, BLASS leder med 4 IMP.