Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

For de litt uerfarne (?)

Her er et spill som forekom under en treningsøkt for litt viderekomne spillere som trener flittig for å forbedre bridgen sin. Spillepoenget er en variant som forekommer i mange forkledninger, og ikke sjelden ser en at selv erfarne spillere overser dette poenget.

Du skal spille 4 hjerter som syd etter at motparten ikke har gitt lyd fra seg i meldingene. Vest spiller ut ruter konge. Øst legger styrke, og det fortsettes med ruter til østs ess og ruter tilbake til vests dame. Det er tre stikk til forsvaret - kanten som det heter - spillefører må ha resten. Vest skifter til spar som vinnes med esset. Hvilke muligheter er det?

Det er en åpenbar mulighet, kløverfargen kan være fordelt 3-3. Da står resten enkelt, men hva om kløveren sitter 4-2? 

Hvis nord hadde hatt fire trumf ville det vært enkelt om ikke trumfen (i så fall ni trumf til sammen) hadde vært fordelt 4-0. Etter to eller tre trumfunder som ville rensket ut Ø/V sine trumf kunne spillefører simpelthen tatt toppstikkene i kløver og trumfet syds fjerde kløver om nødvendig (4-2 eller 5-1 i kløver). Men her har nord kun tre trumf. Likevel, den tanken om å trumfe en kløver kan kanskje sette deg på sporet som fører til løsningen, om du da ikke allerede har sett den?

Hvis trumfen tas ut (den sitter 3-2) er det kun en sjanse, 3-3 i kløver. Men sitter den fargen 3-3 sitter den også 3-3 om du spiller kløver før alle motpartens trumf er tatt ut. Inne på spar ess i fjerde stikk tas kun to runder trumf (begge følger to ganger). Nå kan du la en motstander beholde den siste turmfen deres og prøve kløveren. Dette koster ikke noe i forhold til spilleplanen med å ta tre runder trumf, for om det ikke er igjen trumf hos nord må jo kløveren sitte 3-3. Og sitter den 3-3 sitter den 3-3 også mens en av motspillerne har en trumf igjen. Og hvis begge følger tre ganger kløver tas selvsagt den siste trumfen ut før den trettende kløveren gir stikk. Men å vente med tredje trumfrunde gir en ekstra sjanse. Selv om kløveren sitter 4-2 går det bra om den motstanderen som har fire kløver har den siste trumfen. Da vinnes kontrakten om kløveren sitter 3-3, men også om det for eksempel sitter slik:

Trumfes ut i tre runder blir det bet i dette spillet, spillefører må avgi ett stikk i kløver.

Hvis det tas to trumfunder, så tre store kløver blir det de altså de samme ti stikkene som med rett-frem planen med å ta ut tre runder trumf, hvis kløver sitter 3-3. Da tas den siste trumfen ut og resten står. Men etter kun to trumfrunder før kløver spilles får spillefører den hyggelige beskjeden i tredje kløverrunde, den som ikke følger farge kan ikke trumfe! Litt heldig, men en gratis ekstrasjanse - at den som stopper kløveren har den siste trumfen. Den fjerde kløveren trumfes med nords siste trumf mens øst følger farge - ti stikk.

 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.