Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

TELLING

I dag handler det om slem. Konklusjonen i dette spillet er antagelig litt overraskende.

Giver nord. Ø/V i sonen

Meldingene:

Vests innhopp 2 spar ble forklart som svakt og meldingen lovte sekskorts farge i sonen.

4NT var Key Card Blackwood, og nords 5 spar viste to nøkkelkort og trumf dame.

Mot 6 hjerter spilte vest ut spar konge til syds ess. Spilleplan?

Trumfen tas ut i to runder (øst viser seg å ha to trumf, vest kun en). Etter det ser det ikke ut til å være veldig mye å tenke på. Det er en taper i ruter som ikke kan forsvinne, så kløveren må løse seg uten taper. Med 3-2 sits er det enkelt, men hva om fargen sitter 4-1?

Spillefører rår over gode mellomkort i kløver, og derfor er det muligheter selv om kløveren sitter skjevt. Hvis en spiller stor kløver fra nord og en av motstanderne har singel knekt eller tier kan neste honnør tas fra riktig side slik at en markert finesse kan tas i fargens tredje runde over den med tieren eller knekten tynt fjerde. Sitsen oppdages jo i andre kløverrunde. For eksempel, esset først og vest følger med tier eller knekt, så damen og vest har ikke flere. Da er det åpne kort, markert finesse over J-x gjenværende hos øst. 

Og det er vel øst som er favoritt til å ha kløverlengde hvis noen av dem har fire?

Ja, men kun marginal favoritt. Vest har seks spar, øst har fire. Vest hadde en trumf og øst to så det er nå syv kjente kort hos vest, seks hos øst.

Når en har kommet på å begynne å telle opp sånn er det vel en annen mulighet noen av leserne kommer på?

Vi kan sjekke litt mer om fordelingen før kløveren spilles. Det er jo en rutertaper uansett, og kanskje kan ruterspill avsløre noe som gjør at en motspiller peker seg ut som den som kan ha kløverlengde.

Etter spar ess og to runder trumf kan du gi bort det ruterstikket de uansett skal ha med liten unna esset. De spiller vel mer ruter til esset. Så stjeles den tredje ruteren. Det gir ikke noe ekstra stikk, men det kan noen ganger gi nyttig informasjon. Og i dette tilfellet viser det seg at vest startet med kongen dobbel i ruter, for han kaster en spar i tredje ruterrunde. Hva vet vi nå?

Vests fordeling er markert! Han har 6-1-2-4 fordeling! Altså er det han som har fire kløver, og siden du vet det behøver det ikke sitte slik at den andre motspilleren har singel knekt eller tier.

Med den informasjonen du nå bør du spille kløver konge. Begge følger med småkort. Så kløver mot nord, og du vet som sagt at øst ikke har flere kløver. Derfor tas uten å blunke en dobbelfinesse i kløver over vest! 

Kommentarer

Ja da får vi håpe at ikke vest har 7 spar..
KDxxxxx x Kx Txx. Vi taper da til knekten i kl

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.