Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Den farlige motspilleren

Når det snakkes om den farligste motspilleren i bridge er det ikke han eller hun man regner som den sterkeste spilleren av de to motstanderne, men den som kan gjøre det surt for deg i det aktuelle spillet. 

Den innledningen kan kanskje lede deg på sporet så du finner løsningen i denne spilleprøven?

(Giver syd. Ingen i sonen)

Som syd åpnet du med 1 kløver. Vest hoppet innpå med 2 ruter (svakt), og nord krevde med 3 ruter før du sa 3NT. Fra vest kom ruter 5 i utspill (fjerde høyeste). På liten fra nord kommer åtteren på fra øst, og du vinner stikk for ruter 10. Hva nå?

Det er på ingen måte nok stikk til å vinne denne utgangen om ikke kløverfargen blir godspilt. Det er dog et åpenbart problem, idet kløveren godspilles mot Ø/V få komme inn, og om det er øst som kommer inn er det lett å se at det går fryktelig galt om ruteren sitter slik som det ser ut, A-Q sjette (fra start) hos vest og to små hos øst. Øst spiller ruter gjennom syds konge, vest får fem ruterstikk og det blir to bet.

Altså er det øst som er den farlige motspilleren her selv om det er vest som er farlig på den måten at det er han som har ruterstikkene. Men det er øst som om mulig ikke må slippes inn. Hvis vest kommer inn tidlig er det ingen fare, ruter K-x sikker stopper. 

Det må noen forutsetninger til for at dette skal gå bra. Hvis vest har tre kløver er det ikke noe problem med å spille A-K og en tredje kløver da vest ville vinne kløverstikket og alt er is og brus. Men om øst har tre kløver ramler taket i hodet på spillefører. Det er imidlertid en kløversits med tre kløver hos øst som gjør at du kan utføre det som kalles "Avoidance play", dvs. unngå at den farlige motspilleren kommer inn. Vest kan ha kløver dame dobbel. Sitter det slik og du spiller A-K og mer kløver går det som nevnt galt, øst kommer inn med nitrist utfall for spillefører. Løsningen er å spille slik:

Inne på ruter 10 spilles liten kløver. Idet vest følger med liten vinnes med esset. Så spilles syd inn igjen i hjerter, og nok en liten kløver spilles mot K-10 fjerde gjenværende. Hvis damen - det høyeste uteværende kortet - kommer på i det stikket er du på trygg grunn da du legger liten fra nord, og øst kommer ikke inn. Hvis ikke vest kommer på med damen i andre kløverrunde må du stikket med esset og spille en kløver til i håp om at det vest som har tre kløver.

Om det spilles slik vinnes kontrakten selv om øst har tre kløvere hvis det sitter slik:

 

Vest kan ingen ting gjøre idet kløver spilles fra syd i andre kløverrunde og spillefører legger liten fra nord. Ruter konge er gardert, og spillefører har 1+3+1+4= 9 sikre stikk.

Hva om vest smeller i kløver dame i første kløverrunde?

Da legges liten fra nord i håp om at det sitter 3-2. Vest får for kløver dame i første kløverrunde og den ufarlige motspilleren er inne. Hvis øst har fire kløver vil det ikke gå bra uansett.

AVOIDANCE PLAY forekommer i mange forkledninger, og den teknikken kan du lese mer om her, og her.

  

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.