FJERDE FARGE KRAV (opplæringsvideo)

Dagens blogginnlegg inneholder en link til en video jeg har laget. Det er mitt første spede forsøke på en sånn screen-recording, så det er ikke noen avansert greie, men mer som en opplæringsvideo som omhandler FJERDE FARGE KRAV. Det er en enkel power-point presentasjon og noen eksempler på spill fra praktisk bridge som vises på BBO.

Forhåpentligvis kan det bli bedre videoer etter hvert når jeg har lært meg det ordentlig og fått litt trening i å være moderne . I første forsøk var fungerte ikke linken…her er det litt prøving og feiling, men nå tror jeg den skal funke.

Gjennomgangen er nok først og fremst for dem som ikke er så kjent med 4.farge krav, eller som bruker det og kanskje ikke har tenkte gjennom alt med de videre meldinger osv. Jeg er jo klar over at mange bruker XYZ, en god og mer omfattende konvensjon enn 4.farge som jeg snakker om her, men likevel kan det være noen tips her for noen og enhver.

Lydkvaliteten er kanskje ikke så bra heller, men det fungerer godt hvis man har høytalere, i alle fall her på min laptop som er koblet til høytalere. Videoen som varer i 23 minutter finner du her.

GeO blir moderne?

Skal GeO også bli moderne nå?

Vel, bare litt i så fall. Men inspirert av Stoffers (Christer Kristoffersen) og andre (bl.a australeren Pete Hollands) sine glimrende blogginnlegg med videoer har jeg bestemt meg for å forsøke å lage noen slike selv. Det jeg har sett av slike videoer sier meg at dette er bra saker, og mitt inntrykk er at publikum liker det.

Denne bloggen vil dog fortsatt i hovedsak være en tradisjonell tekst blogg, men for å ikke være helt fossil så vil jeg altså av og til poste noen videoer. Mine vil imidlertid neppe bli veldig avanserte, og sjansene for noen Oscar nominasjon for min "filmproduksjon" vil garantert bli absolutt null...  

Jeg håper på å få til noen slike instruktive videoer ganske snart. I dag skal jeg imidlertid fortelle et spill fra en lokal lagturnering forleden. 

INSTRUKTIVT SPILL (og litt matte)

Da blindemann kom opp så spilleførerne i en 4 hjerterkontrakt med det samme at det handlet om å løse ruteren:

 

Det var noe mer i dette spillet enn ruterbehandlingen, og det kommer jeg tilbake til etter at vi ser på ruterfargen isolert. Det var en taper utenom ruteren, og det handlet om å unngå to rutertapere. Hva er riktig spill i ruterfargen isolert sett?

Det er to muligheter:

Satse på esset foran.

Ta en dobbelfinesse i ruter (forutsatt at det er nok overganger til å komme seg over til nord nok ganger).

Hva er best?

Dette blir litt matte. 

Hvis liten til kongen er riktig må esset sitte foran, og det er en 50% sjanse.

Liten til nieren (eller tieren) ryker som regel til knekten eller damen. Hvis en senere går over til nord og spiller liten til tieren lykkes det om øst fra start satt med ENTEN knekten eller damen. Å spille på ett av to kort hos øst (damen eller knekten) heller enn satse på ett bestemt kort hos øst gir mye bedre sjanse (ett av to kort en bestemt plass gir ca. 75% sjanse). Så dobbelfinessen er klart beste sjanse her. I tillegg til enten knekten eller damen hos øst vinnes også med både dame og knekt hos øst (det hjelper ikke han å legge i en stor en første gangen, det hjelper bare spillefører til å unngå to rutertapere uten noe som helst valg).

Men det var altså mer i dette spillet (som det som oftest er) enn rutefargen isolert, altså ikke bare matte. Slik så hele spillet ut (Ø/V hadde ikke meldt, giver syd, alle i sonen):

  

Syd var altså i 4 hjerter. Vest spilte ut kløver 4 til østs konge. Øst forsøkte esset i andre stikk, og syd stjal. 

Det handler som sagt om å unngå to rutertapere. Når du ser alle kortene er sevsagt ikke det så vanskelig. Og den korrekte ruterbehandlingen vi gikk gjennom vil også fungere i dette tilfellet. Men ved bordet vet ikke spillefører hvordan det sitter, og det er da alltid et ekkelt valg i sånne spill. Spillefører vil dessuten også forsøke å få til noe om det sitter verre, for eksempel hvis vest har "alt" i ruter (AQJ).

Etter denne starten er det en mulighet for å unngå rutervalget. Spillefører må imidlertid ikke spille på noe som ødelegger muligheten for å spille ruteren korrekt (for eksempel forkludre overgangene så han ikke får spilt ruter to ganger mot syd).

Tre trumfrunder er nødvendig for å ta ut forsvarets trumf. Da har han kun en trumf igjen på begge sider. Så kan spillefører forsøke å eliminere sparfargen. Han tar for esset, kongen og spar til damen (hvis han spiller fire runder spar blir han inne på hånden, og det er ikke bra siden han i utgangspunktet ønsker å spille to ganger ruter mot syd). Siden vest ikke har en fjerde spar har han plutselig ingen frikort lenger, han sitter igjen med kun ruter og kløver. Dette er igjen:

Inne hos nord på spar dame spilles ruter, og syd dekker østs kort billigst mulig. Nieren krever her damen, og vest er innspilt. Han må spille ruter tilbake, eller kløver som er til dobbeltrenons og kan trumfes hos nord mens en rutertaper forsvinner fra syd.

Merk at i denne sluttposisjonen ville spillefører vunnet 4 hjerter selv om vest sitter med AQJ i ruter! Men om det sitter slik kunne forsvaret betet kontrakten med ruter tilbake fra øst i andre stikk, dog ikke noe opplagt utspill da øst ikke vet at syd har singel kløver. 

Ved noen bord kom ikke kløver i utspill. Enkelte spilte ut spar og andre spilte ut trumf. Da har spillefører et helt sikkert spill uansett hvordan sparfargen sitter. Trumfen tas ut, så fire runder spar med kløveravkast (!) fra nord. Så, med 1-1 i kløver spiller han kløver. Samme hvem som kommer inn må de åpne ruteren, eller spille til dobbeltrenons. Hvis vest kommer inn er det selvsagt helenkelt, og hvis øst kommer inn må han spille ruter. Med bare ruter og trumf igjen hos både nord og syd dekker syd østs ruter billigst mulig, og vest blir innspilt på lignende måte som i det siste diagrammet. Også da vinnes 4 hjerter selv om vest har AQJ i ruter!

Noen få gikk bet i 4 hjerter etter å ha spilt ruter til kongen og esset fulgt av ruter dame da det skjedde i en situasjon hvor vest hadde frikort i spar, og øst senere måtte få for ruter knekt . De fleste vant 4 hjerter, men ikke alle tok med seg det fine innspillet som kunne ført til +620 selv om vest satt med "alt" i ruter. 

 

Island: Svenskene vant lagturneringen også

I Reykjavik ble lagturneringen avsluttet søndag, og det ble jevnt i toppen. Sverige vant (Ekenberg, Hult, Fredin og Sylvan), men bare 1,78 VP foran Danmark. Et dansk lag til ble på 3.plass, 0,10 VP bak sine landsmenn på andreplass!. 

Beste norske lag ble Puljelaget på 9.plass. Det laget bestod av Lise Blågestad, Hans Thomas Holmøy, Anne Birgitte Fossum, Sven Arild Naas Olsen, Per Erik Austberg og Kjell Helmersen. 

Resultat og spillfiler finner du her. 

Når det er så jevnt i toppen er det alltid mange spill som kunne vippet sluttresultatet i favør av et annet lag enn det som vant. I et av de siste spillene fikk Sverige en gavepakke av sine hollandske motstandere:

De fleste var i utgang i hjerter eller grand, så også Hult-Ekenberg for Sverige som noterte +480 i 4 hjerter. Hollenderne hadde større ambisjoner og meldte slem. Men da de valgte å forsøke seg på 6 grand i stedet for hjerterkontrakt ble det en bet, det fantes ikke muligheter for å finne det tolvte stikket der. Spillet ga 11 IMP til Sverige.

I hjerterkontrakt er det ett ekstra stikk ved hjelp av en sparstjeling. Om Nederland hadde meldt 6 hjerter, eller kun meldt 4 hjerter ville Danmark vunnet turneringen!

Svensk parseier i Reykjavik

I parturneringen på Island ble det svenskene Simon Hult og Stefan Ekenberg som tok seieren blant 126 par.

På 2.plass kom David Gold (England) og Julius Sigurjønsson (Island) mens Dennis Bilde-Lars Blaset (Danmark) ble nr. 3.

Som vanlig er det en god del nordmenn på plass, og normalt gjør de det skarpt der borte. Men denne gangen ble ikke norsk suksess i parturneringen. Forhåpenligvis blir det bedre i lagturneringen som spilles i dag og i morgen.

Beste nordmann i par ble Thor Erik Hoftaniska som ble på 4.plass sammen med svenske Peter Bertheu.

Her er et spill som viser vinnerparets flyt.

Da nord hadde vist kløverfargen og senere foreslo 3NT (i meldingsforløpet som er vist mangler meldingene opp til 3NT) sleminviterte syd ved å støtte kløveren. Deretter meldte de seg opp i 7 kløver som er en meget god kontrakt om en ser kun på N/S sine kort. Men siden trumfen sitter 4-0 er storelslemmen dødfødt. Da kom øst til med en hjelpende hånd og doblet! Svenskene trodde på øst og flyttet til 7hjerter som ikke kunne rokkes da det var majortilpasningen på åttekort som satt fint hos motparten. Etter uttrumfing kunne kløverfargen godspilles med en stjeling og det var tretten stikk. Pluss 2210 ga tredelt nest-topp bak et par som tok toppen for +2470 i 7 hjerter doblet. Snakk om mislykket dobling!

Resultater og spillfiler fra parturneringen finner du her. 

 

 

Landslagsuttak

Som nevnt i forrige bloggartikkel er veteranlaget til EM klart. I dameklassen er foreløpig ingen par tatt ut, men i åpen klasse har landslagskaptein Christian Wennerød tatt ut to par: Boye Brogeland-Espen Lindqvist og Nils Kåre Kvangraven-Ulf Tundal.

Ett par til vil bli tatt ut senere. Terje Aa-Allan Livgård er ett av parene som kjemper om den ledige plassen på landslaget til EM for nasjonslag i Ostende, Belgia. I OBS-turneringen i Danmark i helgen ble de beste norske par.

Her er et spill som handler om logikk, og om å hjelpe makker til å gjøre det riktige. Det skjedde da Aa-Livgård møtte Tøndel-Grøtheim, en annen kandidat til å kunne bli det tredje paret på landslaget i åpen klasse. Se på situasjonen og tenk over hva som skjer, og hva som kanskje må gjøres her. Du sitter øst (vest er giver, alle i sonen) med disse kortene:

Meldingene gikk: .

 

N/S bruker altså overføringer som svar på 1 kløver, og nord har dermed vist spar (først) og hjerter. Øst vet derfor at makkeren har singel spar, for nord som viste sparfarge først og deretter meldte 4 hjerter må ha femkorts spar og firekorts hjerter, med 4-4 ville han innledet med å vise den laveste fargen. Men makker har utspillet, og det er ikke sikkert han spiller ut spar selv med singelton, for han har trolig en god ruterkombinasjon å spille ut fra. Så fra hans synsvinkel kan det godt være at sparutspill kun hjelper spillefører til å plassere sparen, kanskje til og med rulle opp makkerens sparkombinasjon. For å sikre seg at makker spiller ut spar bør kanskje øst doble? Han kan jo nesten se beten med spar til esset, spar til stjeling og kløver til øst som kan gi nok en sparstjeling. Og øst vet at syd har tre spar, så makker vil kunne få to sparstjelinger. Doblingen må be om spar ut her, for vest kan jo se at øst ikke har doblet på trumflengde. Slik så hele spillet ut:


Med spar ut mot 4 spar doblet ble det raskt to bet og +500 fete til Aa-Livgård. Eneste ankepunkt mot østs dobling er vel at N/S kunne i teorien ha tatt ut i 4 spar, og i så fall kunne det blitt utgang til notering for dem.

LANDSLAGENE

Årets store mål for våre landslag i åpen klasse, dameklassen og veteranklassen spilles i Ostende, Belgia i juni. Det er et gryende håp om at våre lag skal kunne kjempe høyt oppe i år, og vi tror det er muligheter for å kunne kvalle til VM-2019.

ÅPEN KLASSE og DAMEKLASSEN

På Blakset bridgesenter i København var det i helgen observasjonsturnering for landslagsaktuelle skandinaviske spillere. Flere norske par hadde tatt turen og fikk nyttig trening- Turneringen er også nyttig for landslagssjefene for å finsikte aktuelle par.

Det rapporteres at pga. et forfall blant de norske damespillerne fikk landslagskaptein Tormod Røren forsøkt seg i dameklassen, men ryktene sier at han neppe spilte seg inn på damelandslaget til tross for pluss sammen med Maja Rom Anjer .

Det ble spilt 112 spill totalt, Monrad par med IMP-a-cross-the-field beregning. Danske Jonas Houmuller og Lauge Shaffer vant turneringen. Best av de norske var Terje Aa-Allan Livgård som ble på 2.plass. Jeg kommer tilbake med spill fra turneringen ganske snart.

Alle resultatene finner du her.

VETERANKLASSEN

Like etter nyttår møtes to lag (tre par hver) til stikk-kamp om å få lov til å representere Norge i seniorklassen i EM for nasjonslag i Ostende til sommeren. Kampen ble vunnet av et lag som består av Peter Marstrander, Tor Bakke, Helge og Roald Mæsel, og Tolle og Leif Erik Stabell som dermed blir Norges seniorlag i Ostende. Resultater og spillfiler for veteranenes stikk-kamp finner du her. 

Norges representanter i EM for veteraner i juni: f.v. Roald Mæsel, Helge Mæsel, Leif Erik Stabell, Tor Bakke, Peter Marstrander og tolle Stabell.

 

Kommentatorer

Vu-graph (Rama) kommentatorer, for eks. under overføringer på BBO kan av og til være frustrerende å høre på. Noen av dem er bra, men mange virker å være mer opptatte av å fremheve seg selv og fortelle hva de ville gjort (som regel noe som er bedre enn spilleren ved bordet gjør), helt uten å tenke på at de og de som sitter og ser på har tilgang til alle 52 kort. En god kommentator forsøker å sette seg inn i situasjonen det er for spilleren som kun ser sine egne kort og blindemanns. Det er også vanlig at kommentatorer blir for påvirket av at de har tilgang til åpne kort og dermed ikke tenker seg nok om for å analysere hva spilleren egenlig satser på hvis en rett-frem spilleplan virker fordi det sitter slik eller sånn. Her er et eksempel fra en BBO-overføring lørdag.

Ashley Bach fra New Zealand er en fantastisk bridgespiller, helt klart i verdensklasse. Her var han veldig aggressiv i meldingene da han åpnet med 4 spar. Ikke unaturlig meldte makkeren 6 spar som er en ganske bra kontrakt selv om den kanskje er litt i hardeste laget.

Vest spilte ut kløver konge til esset. En kløver ble stjålet før spar til damen og så esset fortalte at det var en spartaper. Nå spilte Ashley hjerter ess og lot hjerter dame seile. Det ble helt feil, vest vant med kongen og hadde beten for trumfkongen.

Kommentatorene var nådeløse. Denne kontrakten burde vært vunnet, sa de. For de så jo alle kortene og kunne se at ved å spille hjerter til damen som holder, så hjerter ess som feller kongen blir det to hjerteravkast for ruteren. Det er selvsagt en reel sjanse å spille på, hjerter konge i saks, enten dobbel eller tredje.

Bach spilte derfor helt uten en plan, sa kommentatorene.

Er det riktig? Kan det være slik at en spiller av Bachs kaliber spilte helt uten en plan i en slem, i en viktig lagkamp?

Selvsagt spilte ikke Bach uten en plan. Han hadde sett at vest hadde spar konge og kløver K-Q (minst), så sjansen for hjerter konge hos øst er ganske stor. Men det hjelper ikke, sier du? Det blir bare ett ekstra stikk i hjerter ved å spille på å presse ut hjerter konge mot trumf, og da blir det en rutertaper uansett?

Nei, det er ikke sikkert.

Sjansen hvis øst har hjerter konge er at han også har minst fem hjerter og minst tre ruter. Da er han overmoden for en skvis. Flytt hjerter konge over til østs hånd og se hva som skjer. Vest får sparstikket sitt, og spillefører tar altså for hjerter ess og spiller damen. Om øst har kongen dekker han kanskje, men om han gjør det eller ikke spiller ingen rolle. La oss si han dekker. Da tas alle sparstikkene, og siden han med hjerterholdet (for å holde et større kort enn nords fjerde hjerter) også har tre ruter blir han skviset sønder og sammen. Sluttposisjonen blir i så fall slik hvis altså hjerter konge bytter plass fra vest til øst):

 

Spillefører har altså gitt bort ett stikk til trumfkongen, presset ut ØSTS hjerter konge mot trumf og kastet en ruter på godspilt hjerterstikk (det blir samme posisjon om ikke den godspilte hjerter knekt er innkassert og ligger igjen hos nord, og øst har en hjerter til, syd en ruter til).  På spar 4 med ruteravkast fra nord kan ikke øst finne noe godt avkast, han må gi spillefører for nords hjerter, eller gi opp ruterholdet.

Om altså kun ett kort hadde byttet plass ville neppe kommentarene omtalt spilleførers måte å spille på som planløs...  

Canberra: Så var jeg dårlig...

Den ellevte dagen med spilling fra morgen til kveld ble en nedtur for mitt lag, og for meg personlig, da spillingen i kvartfinalen var under pari. Flere utganger burde/kunne vært vunnet, og det forsvant noen andre stikk og. Feelingen var helt borte, antagelig for sliten, og kvarfinalens 64 spill ble et slit. Makker som hadde vært ganske rusten i ti dager spilte imidlertid opp mot sitt beste i denne kampen, og det var ikke mye som skulle til før det hadde blitt semifinale. Kvart'en ble tapt med fattige 8 imp. 

Motparten ledet hele tiden, og med få spill igjen så det ut til å være kjørt. Men så kom et dramaspill av dimensjoner i tredje siste spill, og som så ofte før pga. en feil melding. Jeg synes jeg hadde en vanskelig meldeprøve.

Øst åpnet med 3 hjerter som ble deklarert som super-aggressiv sperremelding. Det gikk to passer til meg. Hva ville du meldt?

Det er tre muligheter: melde fire i en minorfarge (og da stå i fare for å melde den fargen makker ikke har tilpasning i), si 4 grand som begge minor (som er ganske hardt), eller gamble 3 grand! Jeg gikk for utgang og sa 4 grand. Da trauet kom tilbake gjennom skjermen var makkers melding temmelig overraskende: 6 grand! Noe måtte være galt, for hvorfor meldte hun ikke over 3 hjerter? Slik så hele spillet ut:

6 grand er en helt tullette melding. Hun må ha vært på en annen planet her og ikke skjønt hva betydningen av 4 grand var. Ved flere bord i de andre kvartfinalene var 3 grand kontrakten, spilt av syd, og de gikk tre bet etter sparutspill. Mot 6 grand spilt av nord skulle øst spille ut, og da han valgte hjerterutspill var det over på sekunder. Siden kløver konge satt singel i saksen var det ikke vanskelig å gjette ruteren (øst har da vist en haug med kort i hjerter samt fire kløver), og +990 ble det nesten latterlige resultatet. Griseflaks! Med lagkamperatenes +150 der de spilte mot 3 grand og tok tre bet var 15 imp til oss, og med to spill igjen en god sjanse til å vinne kampen. Men det ebbet ut med to uavgjorte spill, og dramaet var til ingen nytte, ingen semifinale på oss.    

Canberra: vi greide det!

Summer Bridge Festival i Canberra, Australia er en gigantfestival som pågår over nesten to uker. Hovedturneringene for lag er South Pacific Teams som er et eget mesterskap, men de åtte beste går videre til National Open Teams final som spilles som cup-kamper. 

I SP-champs var det fire dagers spilling, 12 lagkamper over 20 spill. Vårt lag var aldri helt med før mot slutten. Jeg spiller på lag med en amerikansk proffspiller, Michael Pollowan, og et australsk ektepar, Joan Butts og Martin Moran som spiller med hver av oss, meg og amerikaneren. Min makker (Butts) er en organisator av bridgeundervisningen og lærerutdanningen i Australia. Så hun er bra skolert som bridgespiller selv, og hun er normalt en solid spiller. I denne uken har hun vært over alt annet enn ved bridgebordet for å organiserer seminarer, "functions" osv., og bridgehodet har ikke hele tiden vært ved det bordet vi spiller... men hun har også gjort mye bra selvsagt. Amerkaneren har spilt meget bra, og makkeren hans har antagelig også spilt opp mot sitt beste. Med en kanon siste dag klatret vi fra en plass mitt på 20-tallet (122 lag) til 7.plass etter 20-0 i siste kamp! Moro! Dermed blir det kvartfinale i dag, og kanskje semifinale lørdag?

Et spill mange snakket om etter siste kamp var dette:

De fleste spilte 6 spar. Noen var i storeslem, bl.a. Butts og jeg. Etter at vi hadde funnet spartilpasningen spurte syd etter Key-Cards og sa 5 grand etterpå som lovte at alle nøkkelkortene var på plass. Da var det naturlig for nord å si 7 spar med så fine kort, masse stikk!

Det meste var gjort, men det var ikke tretten toppstikk siden hjerteren satt 5-1. Butts var nok alt for fornøyd med kontrakten da hun trakk ut trumfen og forlangte resten. Et øyeblikk, sa motparten, det er bare tolv stikk der, hjerteren går ikke. Men bridgegudene var på vår side, for da hun til slutt blir sittende igjen med A-J dobbel i hjerter og spilte esset falt damen. Det gikk ikke an å gå seg bet! Hjelpemeg, det er mange måter å kvalle til en kvartfinale på! Griseflaks.

Kontrakten står selvsagt enkelt ved å ta en ruterstjeling hos nord, da kan trumfen tas ut og det er tretten toppstikk. 

Liten feiltrykk i forrige innlegg, sommerbridge i januar

Beklager, men i forrige innlegg (Sommerbridge i januar) ble det en liten feiltrykk. Ved det ene bordet gikk det 1 ruter og 3 spar innmelding, ved det andre 1 ruter, og 4 spar innmelding. Les det korrigerte innlegget og du ser hvordan det kan influere resultatet på spillet, basert i hvordan spillerne vurderer.  

Sommerbridge i januar

Undertegnede befinner seg denne uken i Australias hovedstad Canberrra hvor Summer Festival of Bridge pågår med en rekke turneringer. Nå har vi kommet frem til hovedturneringen, South Pacific Teams hvor ca. 200 lag deltar, noen med internasjonalt innslag. Litt lite aktivitet her i bloggen de siste dagene skyldes at det er så mye bridge i Canberra, det er full gass fra morgen til kveld hver dag. 

Travle bridgedager i sommervarme Canberra

Vi kan ta med et spill som typisk avgjør lagkamper. Ta det som en meldeprøve. Det forekom i vår kamp mot det australske seniorlandslaget, en gjeng med solide spillere. Kampen vippet frem og tilbake før dette kom mot slutten. Du sitter vest og din makker er giver og alle i sonen.


Øst åpner med 1 ruter, og syd melder inn 3 spar. Du har ingen god melding (dobling viser verdier, og mer ment som "take-out" slik som de fleste spiller). Så vest og nord passer før åpneren kommer tilbake med 5 kløver. Hva gjør du nå?

Simon Hinge gjorde hva jeg tror er en fornuftig avgjørelse. Det er ikke rom for å finne ut noe som helst, men når makker sier han tror at 5 i minor står med hans egne kort er det vel sannsynlig at det er ett stikk mer i kløverkontrakt når du har disse fine bladene til han? Simon løftet til 6 kløver, og slik så hele spillet ut:

 

Lilleslemmen var nedlegg, men meldt kun ved ca. 20% av bordene. Ved det andre bordet hoppet syd til 4 spar (som jeg mener er riktig melding med så god langfarge og  7-4 fordeling), og da det deretter gikk pass-pass-5 kløver ver det ikke fullt så lett for vest å lette til 6 kløver, for nå har kanskje åpneren strukket seg mye mer for å melde 5 kløver enn ved vårt bord, hvor han hoppet til 5 kløver og kunne ha sagt bare 4 kløver som også må innebære gode kort. Vest tenkte seg om og passet, og da er det svakt av nord at han doblet 5 kløver. Kanskje burde vest redoblet? Han gjorde ikke det, og de noterte seg for +950 for 6 kløver med ett doblet overstikk, men det var tapt spill med 9 IMP. 

 

Nyttårscupen i Letohallen - en tradisjon!

Både deltakerne - veldig mange i tallet - og arrangører er fornøyde med bridgeturneringen(e) som ble arrangert i Letohallen rett etter nyttår. Jessheims nyttårscup ble en suksess, og det har blitt til en skikkelig storturnering med et veldig hyggelig antall spillere på plass. Det er også hyggelig å kunne fortelle at dette fine arrangementet vil, eller allerede har blitt en tradisjon.

Vegar Brekke kan fortelle at det allerede jobbes med opplegget for nyttårscupen 2019 som vil gå av stabelen 4.-6. januar 2019, så merk av de datoene på kalenderen allerede nå.

Det jobbes mot sponsorer for kanskje å kunne bedre en allerede god premiering. Opplegget for de mindre rutinerte lagene jobbes det også med selv om formatet ikke er helt klart ennå. "Men todagers lagturnering blir det garantert, det er det ingen tvil om", forteller Brekke. 

Brekke ber meg også nevne at det var veldig mange unge og ferske spiller med i år også!

 

Nyttårscupen - knallsuksess for Jessheim BK

Nyttårscupen i Letohallen ved Gardermoen ble en dundrende suksess; en meget fin turnering, godt arrangert, flotte premier og god deltakelse med hele 65 lag på startstreken! Det er bare lovord å høre om arrangementet.

Jessheim BK har dermed fått til en riktig storturnering i starten av året, og vi håper det vil bli en tradisjon i mange år fremover. Mange har bidratt til det flotte arrangementet, (nesten) ingen nevnt, ingen glemt, men kanskje må Vegard Brekke nevnes likevel. Han har stått på utrettelig som inspirator og "innpisker" og får stor del av æren for den store deltakelsen.

Avslutningen av lagturneringen (som ble spilt over 15 kamper, ikke 16 som tidligere annonsert) ble spennende. Lederlaget fra lørdag fikk det tyngre utover søndagen og klarte ikke å holde den gode ledelsen de hadde. Til slutt var det "Prisson Break" som tronet øvert. På det laget spilte Steffen Fredrik Simonsen, Christian Bakke, Tor Helness og Fredrik Helness. På andreplass kom CLAIM med Nesdal, Rekstad, Hackett, Bowdery, Høines og Hjelvik. På tredjeplass kom "Noe Rusk" med Ovesen, Thorsen. S.I. Høiland, og Stabell. MORKEN BETONG som ledet ganske klart godt over halvveis falt til 4.plass. 

Alle resultatene, spillstensiler og butler finner du her. 


Vinnerlaget i Letohallen i helgen, f.v. Tor Helness, Steffen Fredrik Simonsen, Christian Bakke og Fredrik Helness

Vi tar med et slem-eller-utgang spill fra siste kamp hvor system spilte litt inn, men hvor graden av optimisme også var en faktor.

Er det en god lilleslem i ruter?

Ja, den er ganske bra selv om du ikke ser Ø/V sine kort og kan fastslå at med sitsen det var i dette spillet i Letohallen var det enkelt å vinne slem. Om ruterfargen ikke gir mer enn en taper er 6 ruter nesten nedlegg. Og ruter 2-2, er nok, 3-1 med kongen hos øst eller singel konge hos vest (esset bør spilles først) er også nok.

Det er imidlertid ikke lett å finne frem til slem. Jeg synes ikke nords 14 poenger er nok til å oppvurdere hånden til 15-17 grand, men noen gjorde det. Da er det ganske bra sjanse for at det blir slem til slutt, etter at syd hadde overført til hjerter og så vist ruterfargen som blir støttet.

Hvis nord åpner med 1 i minor er det verre. Da viser han i andre melderunde 12-14 grand, og syd må i så fall være ganske optimistisk for å satse på slem. Lettest finnes vel slemmen for de om åpner med 1 ruter med 4-4 i minor, da vet i alle fall syd om en fin 5-4 tilpasning.

Her er forslag til hvordan det kan meldes om syd har den riktige (denne gangen) optimismen, og paret spiller med konvensjoner som er ganske standard i Norge:

Nord viser 12-14 grand i andre melderunde og 2 ruter er utgangskrav (XY-NT). I det første forslaget fastsetter så syd trumfen med 3 ruter (men de kan fortsatt stoppe i 3 grand om nord foreslår det). Nord har imidlertid i denne konteksten fått en flott hånd for ruterkontrakt og er med på notene med 3 hjerter (trekorts hjertertilpasning er benektet med 2 grand). Syds 4 kløver er cuebid, og idet nord da melder 4 ruter bekrefter han sparcuebid hvis de spiller med laveste cue, for syd benktet sparcue med 4 kløver (ville sagt 3 spar med kontroll i fargen).   

Litt over fjerdedel av N/S-parene var i 6 ruter, resten i utgang. Det var ganske naturlig å havne i 3 grand spilt av nord. Det er faktisk en litt farlig kontrakt. Med spar ut fra øst kan disse N/S kortene føre til bet i 3 grand og sparen sitter annerledes (5-3 med kongen hos vest), og da kan det noen ganger bli bet i 3 grand selv om 6 ruter står!

Å søke etter slike marginale slemmer hvor det liksom må være korrekte kort hos makker er dog ofte feil strategi selv om det var riktig her. Vinnerlagets N/S var kun i utgang, men de fant den kanskje beste utgangen 4 hjerter som ble spilt av nord, bortsett da fra den nesten bombesikre kontrakten 5 ruter. Og i 4 hjerter ble det tretten stikk da øst forsøkte seg med et sprekt utspill, ruter konge. Pluss 510 ga 3 IMP da motstanderlagets N/S-par spilte 5 ruter med tolv stikk.    

 

 

 

 

Nyttårscup LAG, Letohallen - dag 1

I Jessheim BK sin lagturnering i Letohallen ble det lørdag spilt ni syv-spills kamper, og søndag gjenstår syv kamper til. Etter første dag leder MORKEN BETONG bestående av Morken, Brentebråten, Ohren og Bakken. De har fått opp en god ledelse, 15 VP, men på plassene fra nr. 2 og nedover er det jevnt. Om Morken og co. får en dårlig andre dag kan det bli et rotterace om førsteplassen, men lederlaget har en god sjanse til å styre dette helt inn. 

Vi tar med et par spill fra første spilledag. Først en meldevurdering hvor nords vurdering av sine kort ble avgjørende for hvor mange IMP havnet.

Ved svært mange bord åpnet syd i andre hånd med 1 kløver (2+ kløver) eller 1 ruter som beste minor. Nord sier 1 spar (eller 1 hjerter over 1 kløver hvis man spiller med såkalte kløverføringer). Avhengig av avtaler viser nå syd på en eller annen måte 18-19 med firekorts spar, for de fleste er det et hopp til 4 spar. Tror du slem kan være bra nå? 

Nord har unektelig en god hånd, men kun 11 hp. En slik 6-4 fordeling er dog veldig spillesterk. Det hadde vært en klart sterkere hånd om nords sidefarge hadde vært sterkere, for eksemepel om han satt med ruter ess i stedet for hjerter ess. Det er klart at syd må ha nokså riktige kort for å kunne dekke opp nok av alle nords potensielle minortapere. Om syd har helt feil kort, for eksempel AJxx - KQJx - Jxx - AK (19 hp) er det bet i 5 spar! Men nord kan antagelig ikke være så pessimistisk. Mange rett og slett sa 4 grand som Key Card Blackwood. Kanskje en bedre melding er 5 hjerter som cuebid for å fortelle at ingen minorfarge er stoppet med nord sine kort. Da vil syd melde slemmen. Om nord velger å spørre med 4 grand får han vite om to Key-Cards, og da må han som en konsekvens også melde slem. Slik så hele spillet ut:   

Lilleslem i spar er bra om syd er spillefører. Kløveren er da beskyttet mot gjennomspill, og så snart syd kommer inn og får tatt ut trumfen kan en kløver kastes på syds hjerter konge. Dermed avhenger slemmen kun av ruteren. Det er litt over 50% sjanse, enten at øst har ruter dame, eller vest har damen singel. Riktig spill er å ta ut trumfen, kanskje cashe hjerter ess innimellom det, og så kaste en kløver på hjerter konge før han tar for ruter ess (får med seg damen singel bak), så stjele seg over til nord og ta ruterfinesse som lykkes - tolv stikk. 

Ovre 2/3 av N/S-parene meldte slem. De som spiller med kløverføringer fikk kontrakten på syds hånd. Tretten par gikk bet i 6 spar da de spilte kontrakten med nord som spillefører og fikk kløver ut. Flere av dem var sogar doblet (Ligthnerdobling av vest for å få syds først meldte farge i utspill etter at syd hadde åpnet med 1 kløver). Spillet ga kraftig utslag i en rekke kamper. 

Her et annet skummelt svingspill:

 

Noen få åpnet som øst, men de fleste steder startet det med 1 spar fra syd i tredje hånd. 

N/S kan vinne 4 spar, og den ble enkelt vunnet med tolv stikk de fleste stedene N/S fikk spille sparkontrakt, for vest spilte ikke helt unaturlig ut sin single kløver. Hvis han hadde klart å spille ut hjerter eller ruter ville syd vært nødt til å gjette kløveren for å vinne ti stikk. Med hjerter ut tar forsvaret tre stikk i den fargen med det samme.

Men ta en titt på Ø/V sine kort. De har en enorm rutertilpasning, og verdifulle singeltoner på begge sider. Ingenting kan stoppe Ø/V fra å vinne elleve stikk i ruterkontrakt. Og det må sies at om vest helt naturlig melder inn 2 ruter, så er det vel nesten umulig at ikke øst melder 5 ruter over N/S sin eventuelle 4 spar?  Det var da også kun noen få N/S-par som fikk spille 4 spar.

Toppen N/S gikk til Jan Terje Lofthaug-Gisle Solberg (Gatelandslaget) for +1050 i 5 spar doblet med tolv stikk! Mot 5 spar er det nok feil å spille ut singel kløver med to ess, der bør det absolutt være mulig å finne utspill av et av de røde essene. Med ruter ess ut kan kontrakten altså fortsatt vinnes, men det er vanskelig. Spillefører stjeler ruterutspillet, og for å vinne kontrakten må det spilles liten spar til nords tier, så direkte finesse med kløver knekt! Det var hele ni doblede ruterkontrakter som ble vunnet. Toppen Ø/V ble delt av to par som fikk tolv stikk i 5 ruter doblet, +650.

PS.

Etter at denne artikkelen ble lagt ut her i bloggen kom jeg på at 4 spar selvsagt kan betes av Ø/V om vest finner hjerter ess i utspill. Han fortsetter med hjerter til østs K-J, og idet det tredje hjerterstikket tas kaster vest sin single kløver. Så tas betestikket med kløver til stjeling - et vakkert motspill!  

 

 

 

 

Nyttårscup 2018 - Jessheim BK

I Letohallen ved Gardermoen spilles i helgen nyttårscup. Lørdag og søndag blir det lagturnering, og det er påmeldt fantastiske 65 lag!

Fredag var det åpningsturnering hvor hele 61 par deltok, og de spilte ni tre-spills runder (27 spille). Premieringen var halt fantastisk, fire premier; nr. 10.000, 2: 5K, 3: 3K og 4: 2K!

Vinnere av åpningsturneringen ble Arnt Ola Løhre og Bård Kåre Græsli (HeimdalBK/Snåsa BK).

 
Bård Kåre Græsli og Arnt Ola Løhre tok seg av åpningsturneringa i Letohallen.

Her er en interessant slem fra Åpningsturneringen:


Slik de fleste spiller i Norge åpner vest med 1 grand. Da er Ø/V nødt til å komme i slem, spørsmålet er hvilken, og om det skal satses på storeslem. En måte å melde øst sine kort på er å overføre til spar for så å melde ruter som naturlig kravmelding. Da får åpneren et valg om han skal støtte ruter eller spar. I parturnering er det nokså normalt å støtte sparfargen. Da er det ikke så unaturlig å havne i 7 spar selv om øst ser at dte kan være et "hull" i ruter eller hjerter. 

I sparkontrakt er det tolv toppstikk. Det trettende kan kun komme ved å presse ut kløver konge mot trumf, og det lykkes. Så de som var i 7 spar var litt heldige, storeslemmen hadde i praksis 50% sjanse (litt mindre, det kan sitte 5-0 i trumf, og det kan sitte 5-0 i ruter slik at det kommer ruter ut til stjeling). I grandkontrakt er det kun tolv stikk. Noen fikk tolv stikk i 6 grand, og det kan kun skje ved at både nord og syd kaster unna hjerter slik at det blir tre hjerterstikk, eller at nord blanker kløver konge fordi han tror han må holde hjerteren. Pluss 1470 (6NT, 13) er derfor en heldig score, og det ga +7. Å spille 6 spar med tretten ga +1. Seks par noterte +2210 for 7 spar med tretten, og det fikk de +22 for, av 29 oppnåelige. Ett par meldte og vant 7 grand og tok toppen for det, mens fem par delte bunnen Ø/V for 7 grand med bet. 

Idealkontrakten er 7 ruter!

I ruterkontrakt er det bare å ta en kløverstjeling hos øst og det blir fem trumfstikk. Sammen med fem i spar, to i hjerter og kløver ess blir det tretten. Tre par meldte seg frem til toppkontrakten og noterte +2140 som ga +13. De burde vel fått enda mer pluss...

Resultater og spillstensiler for denne turneringen finner du her. 

 

 

 

Jule og nyttårsturneringer - Jim'en i form

Det har blitt avviklet en rekke julecuper rundt om kring i landet. Resultater og spillstensiler finnes for mange av dem under "Resultater" på NBF sin hjemmeside. Det fortsetter med flere nyttårscuper de nærmeste dagene så det skal ikke mangle på muligheter til å spille bridge i juleferien for de mest ivrige. Til helgen går Nyttårscupen i Letohallen nær Gardermoen av stabelen med meget god deltakelse fra hele landet. I forbindelse med arrangementet der vil det også blir arrangert en juniorsamling. Mer informasjon om den finner du her.

På vestlandet var Jim Høyland i form i romjula og vant to dager på rad, i Ølen (med bror Sven Olai) og Os (med Sigurd Østebøvik).


Jim'en i vinnerform

Her er et spill fra Os BK sin julecup: 

 

Her har øst slem i kortene, og det er kanskje ikke så lett å finne frem til beste kontrakt - 6 ruter. Ø/V har åtte kløver og åtte ruter til sammen, men i kløverkontrakt er det umulig å unngå to kløvertapere. I grandkontrakt blir det heldig tolv stikk om ikke forsvaret spiller ut kløver, et usannsynlig utspill slik meldingene gikk ved de fleste bordene. Spille Ø/V grand får spillefører i praksis fire sparstikk, ett (minst) i hjerter, seks i ruter og kløver ess = 12. utspill. Ruterkontrakt er mye bedre. Der kan kløverfargen godspilles med et par stjelinger og det blir massevis av stikk. 

Hvordan bør det meldes om en bare ser på øst og vest sine kort? Meldingene starter med pass fra nord og 1 ruter fra øst.

Vest svarer best 2 kløver (noen svarer 1 spar med slikt), og øst gjentar ruterfargen. Vest melder da 2 spar - krav til utgang og naturlig melding - og nå spørs det hva øst sier. Hvis han melder grand, ikke unaturlig med bra kort i fjerde farge, kan det kanskje bli litt verre å finne ruterkontrakten. Men det bør vel gå da også, vest sier over 2 grand 3 kløver, og øst 3 ruter. Finnes rutertilpasningen bør det være greit å komme seg i 6 ruter.

Så kan en se litt på hvordan kortene sitter fordelt hos N/S. Det sitter veldig gunstig for Ø/V sparen 3-3 med damen i saks og kløveren 3-2. GIB analysen sier at Ø/V kan vinne både 7 spar og 7 ruter. Det blir enklest tretten stikk i ruterkontrakt, men skulle Ø/V havne i slem med 4-3 tilpasningen i spar må man lukke igjen øynene og spille på snill sits. To kløver kan trumfes hos øst underveis - den andre stjelingen med spar knekt - uten at noen kan sjele over (han med spar dame har trekorts kløver). Vellykket sparfinesse tas, og siden sparfargen sitter 3-3 blir det tretten stikk. GIB'en forteller oss at maksimalresultatet på spillet er +2210 til ØV/! Men det har ingeting med praktisk bridge å gjøre. Solid bridge er å spille 6 ruter, og å vinne tretten stikk i 6 ruter for +1390 ga godt over 80% score! Noen få prøvde seg på sparkontrakter, men spilleføringene sto ikke i stil med ambisjonene i meldingene da de fikk bare ni-ti stikk alle sammen.  

 

 

 

 

 

 

Årets siste bridge - et par spill

 I går ble siste kort lagt ved bridgebordet for undertegnede, men rett over nyttår braker det løst igjen. 

I en av julecupene i Auckland kom det noen voldsomme monsterhender. Her er en hvor vest fikk det vanskelig, men gjettet bra.

La oss si øst passer og syd åpner med 2 ruter - Multi - normalt en svak 2 åpning med en av majorfargene. Hva melder du? 

Vest kan jo doble først. Da sier nord 2 spar som er pass/korriger (makkeren passer med spar, melder en gang til med hjerter), og det indikerer at nord har hjerter. Øst og syd passer, din tur igjen. Hva gjør du?

Dette blir gjettverk, men og det er vel bare å innse at å finne ut noe eksakt om hva som er riktig etter denne starten er umulig. Jeg synes den gamle damen på vest sin plass avga en praktisk melding da hun rett og slett sa 6 ruter. Den behøver ikke stå, men vest trenger ikke mye fra makkeren for at det skal kunne bli tolv stikk. Slik så hele spillet ut:

 

Makker hadde bare en bortkastet hjerter konge hvis en snakker om honnørpoeng, men ellers var kortene hennes perfekte. Det stod 7 ruter siden trumffargen ikke ga taper, vests to spartapere kunne trumfes hos øst. Det blir nok lettere å melde om ikke syd slår til med en frisk svake 2 åpning, men å melde storeslem er vel nesten umulig. 

Madammen på vests plass spurte meg om hvordan hun skulle ha meldt storeslem. Jeg kunne berolige henne og si at "du skal være fornøyd med å melde lilleslem i sånne spill". Og ganske riktig, å notere +1390 ga 77% til Ø/V. 

I tillegg til et par andre sånne ville monsterhender var det en to-tre typiske parturneringsvurderinger i går kveld. Her er en, hvor det så et øyeblikk ut til å ha blitt feil å satse for mye på parbridge:

 

Den normale kontrakten etter at øst har åpnet med 1 kløver er 4 hjerter spilt av syd. Men nord blir i det meldingsforløpet (etter makkerens innmelding 1 hjerter) fristet til å satse på 3 grand.

I hjerterkontrakt er det ganske greit å vinne elleve stikk slik det sitter. Kløveren løser seg med kun en taper (enten med kløver ut, eller ved å spille liten til tieren og senere toppe ut kongen), og da gjenstår kun å tippe sparen. Ikke så vanskelig siden øst har åpnet.

I 3 grand er det kun ti åpenbare stikk. Øst spilte ut kløver til kongen og esset. Hjerter ess avslørte at det var seks stikk i den fargen. Problemet i grand er at om du godspiller ett sparstikk så godspiller du samtigid to stikk i den fargen til dem som de kan ta etterpå, og dessuten er kløver dame godspilt. Hvis du i stedet godspiller det tiende i kløver rekker du tilsynelatende ikke å godspille sparstikk senere, for østs kløver blir da godspilt.

Ramler du ned på ti stikk i grand blir det under middels , og +650 i hjerterkontrakt gir ca. 60 %. Er det noen muligheter for elleve i grand?

Ja, etter kløver ut blir det fort elleve siden øst har for mye å passe på. I tredje stikk kan spillefører for eksempel godspille kløverstikket sitt. Øst vinner med kløver dame og godspiller kløveren sin. Da tas alle hjerterstikkene. Det blir igjen kun fire kort. Nord holder en spar og A-10-6 i ruter, og syd har igjen K-J i spar og K-3 i ruter. Hva skal øst holde?

Han må holde tre ruter, hvis ikke får spillefører tre stikk i den fargen. Dermed blir det kun plass til ett kort til, og det må være spar ess. Følgelig blir det ikke plass til godspilt kløverstikk hos øst. Og siden han har kvittet seg med klvøerstikkene sine og har igjen en spar og tre ruter er det bare å godspille sparstikket - det ellevte stikket - og notere +660 som i denne turneringen ga en sterk score, 96%.

Dermed gjenstår for meg her fra Auckland kun å ønske alle bridgevenner et riktig GODT NYTT ÅR!

 

Julebridge - mange sjanser!

Når man gambler litt i en god periode i parturnering, og lykkes oftere enn man tryner, kan man ikke klage de gangene det er litt uflaks inn i bildet. Her er et spill fra en mellomjulsturnering i Auckland denne uken.

Du hører øst passe og makker åpne med 1 ruter som syd. Hvordan planlegger du dette melldingsforløpet?

Å spille med 2-over-1 som utgangskrav er et godt og komfortabelt system når svarhånden har sterke kort. Her starter meldingene slik:

 

Hva nå? Det avhenger noe av definisjonen av syds 2 spar i andre runde. Jeg liker at det viser tillegg (noen 2/1 spillere sier det bare viser firekorts spar), og om åpneren har fem ruter og fire spar, men minimumsåpning melder han istedet 2 ruter over svaret 2 kløver. Nord fortsetter undresøkelsene med 2 grand. Idet syd da løfter til 3 grand har han ikke noe spesielt, rundt 15-16 (kanskje 14 gode) poeng, og siden han ikke åpnet med 1 grand kan det tyde på at han har singel kløver, eller to dårlige dobbeltoner. Vi har rundt 32 poeng til sammen og en bra ruterfarge som vil gi stikk. Jeg gamblet på 6 grand siden det dreide seg om parturnering, selv om det korrekte er å avgi en sleminvitt med 4 ruter (kunne også ha støttet ruter allerede over 2 spar). Det er helt klart at 6 ruter godt kan være en bedre kontrakt enn 6 grand, og det kan nok innvendes at å gå for lilleslem i grand er grådighet. Slik N/S sine kort ut: 

 

Syd meldte egentlig feil over 2 grand, han skulle meldt 3 ruter for å vise sekskorts farge (2 spar viser litt fordelingsbetont hånd, fire spar og minst fem ruter). Men det er ikke syd som skal lastes for at kontrakten ble 6 grand i stedet for den noe bedre 6 ruter-kontrakten. Det (å vise den sjette ruteren ) kunne dog kanskje fått meg (nord) på litt mer fornuftige tanker (innse at 6 ruter kan være farlig) og gå for ruterkontrakt, men det er fristende med 6 grand da også siden den sjette ruteren også gir ett stikk!

Øst fant ikke kløver ut, og det kan han neppe klandres for etter dette meldingsforløpet. Da øst spilte ut hjerter 10 var 6 grand et glimrende prosjekt. Med kløver ut må normalt sparfinessen gå for å få tolv stikk, men med hjerter ut er det mye bedre sjanse.

Sparfinessen forsøkes, og holder den er det tolv eller tretten stikk. Sparfinessen røk imidlertid. Øst spilte mer hjerter. Nå er det elleve toppstikk, og sjansene for det tolvte er fortsatt gode. Sparfargen kan sitte 3-3, eller fire spar kan sitte sammen med kløver konge, i så fall blir den spilleren offer for en skvis. Slik blir sluttposisjonen om for eksempel øst har fire spar og kløver konge (det spiller ingen rolle hvem av dem som eventuelt har både sparstopper og kløver konge): 

Idet ruter 8 spilles med avkast av kløver 10 fra nord er øst ferdig.

Sjansene for tolv stikk (uten kløver ut) var altså mange, enten sparfinesse (50%), spar 3-3 (36% av de resterende 50), eller minst fire spar sammen med kløver konge. Da var det litt surt at det ble en bet siden hele spillet så slik ut:

 

Ingen av sjansene slo til, øst kunne holde sparen, og vest kløver konge.

Som du ser står 6 ruter enkelt. I den kontrakten ryker selvsagt også sparfinessen, men siden trumfen sitter 2-2 kan syds fjerde spar trumfes hos nord og gi det tolvte stikket.

Surt?

Nei, dette var vel fortjent, og det viser resultatene på spillet med all mulig tydelighet. Å vinne 6 ruter ville gitt 76 %!

Slik er dte ofte i turneringer med mange par og ganske ujevnt nivå. Å komme seg i en god slem gir veldig bra score selv om det kanskje er mulig å vinne slem i grand. Du behøver ikke gå for topp hele tiden.

Å spille 6 grand med en bet var delt bunn med kun ett par (2,5%).

Vel fortjent, antagelig...

 

Rekruttering og bridge for barn og ungdom

Det satses på rekruttering, og det er stor entusasme mange steder i landet. Ikke minst er det svært hyggelig at flere klubber og spesielt ivrige bridge-mennesker gjør en god innsats med å få innpass i skolene.

Det er fint at det satses på alle aldersgrupper, nye medlemmer til klubbene er velkomne uansett om de er barn/ungodmmer eller gamle folk. Men fremtiden for bridgen ligger nok i å få fenget de yngre.

Bridge for barn og ungdom er glimrende, og det er noe som knapt kan kan argumenteres i mot hvis man vet hva bridge er for noe. Bridgeopplæring kan være nyttig på veldig mange måter. Det kan bl.a. lære barna samarbeid, strategi, systematikk, logikk og en dose sannsynlighetsregning,

Som nevnt har det med suksess blitt gjennomført bridgeopplæring for barn og ungdom flere steder, og noen av prosjektene har allerede blitt nevnt her i bloggen. Mo i Rana er et sted som nylig har gått i gang med et slikt prosjekt.

Mo i Rana: Bridge er moro, og lærerikt!


Her er Kurt Ove Thommassens kommentar til dette bildet i en post på Facebook rett før jul:

"Den siste uka har vi besøkt 7 skoler i Mo i Rana og delt ut ca 300 lynbridge-kortstokker til elevene som skal delta på kurs i januar. Vi har møtt en voldsom entusiasme både fra elever og lærere, og vi gleder oss veldig til å starte opp med bridgeundervisning i uke 2. På bildet ser dere glade 4-7. klassinger ved Dalsgrenda Montesorriskole."

Jeg ba om en mer utfyllende kommentar fra Kurt Ove Thommassen omkring hva de driver med i Mo og Helgeland bridgekrets, og hva de ønsker å gjøre videre. Her er hans svar:

//

Hei! Jobbinga mot barna er et resultat av at NM-planene har fått utvikle seg. I forbindelse med finalen i NM klubber hadde vi planlagt lynkurs parallelt, slik at folk kunne få en smakebit for så å være tilskuere under NM, og med etterfølgende kurs rett etter NM.

Jeg fra Båsmo BK og Elisabeth Solum fra Mo BK mente at vi burde tenke litt ut over dette, og syntes det var på tide med en satsning på barn og unge (det er da tross alt disse som er fremtiden) Vi må tilstå at vi absolutt er inspirert av det som skjer i Rogaland og Agder-fylkene og andre steder, og vi ser ikke noe grunn til at vi ikke skal få til dette på Mo også.

Det ble satt ned et rekrutteringsutvalg med representanter fra begge klubbene og det ble utarbeidet en plan for rekrutteringsarbeidet og startet et samarbeidsprosjekt med fokus på rekruttering av barn i grunnskolealder. Underveis har vi kommet til at vi ikke vil begrense oss til Mo i Rana, og vi har nå inntatt rollene som rekrutteringsansvarlige for hele Helgeland bridgekrets. Vi har her planlagt at de aller fleste av elevene i 5-7. klasse på Helgeland skal gjennomgå lynkurs i bridge i løpet av 2018 og 19. De som gjennomgår kurset skal også få et tilbud om videre opplæring i sitt distrikt.

Det hele krever masse ressurser, men det virker som om klubbmedlemmene rundt om kring er villige til å stille opp. Det gjøres også en stor innsats for å skaffe finansielle midler til prosjektet.

Når det gjelder NM-finalen for klubber, så vil det bli en slags minifestival med en rekke aktiviteter. Foruten selve NM-finalen vil det bli arrangert jubileumsturnering for Båsmo BK, Bridgelærerutdanning, lynkurs med to-påbygningssteg og nybegynnerturnering. Leverandøren av bridge+more vil være tilstede, slik at interesserte kan se hvordan systemet brukes i lagturnering med skjermer samt i den store jubileumsturneringa. Her kan man kombinere å være tilskuer til NM med å spille jubileumsturneringa på kveldene eller ta bridgelærerutdanning og spille litt selv i tillegg. Det legges opp til rimelige hotellpriser og mat og fine premier. Fullstendig program kommer i uke 4, men man kan allerede sette av "himmelspretthelga" 10-13 mai.//

PROFFENCUP 2017

Denne turneringen ble startet opp for noen år siden som en minneturnering for heimdalingen Rune Brattgjerd, populært kalt Proffen, som gikk bort så alt for tidlig.

Turneringen spilles en gang i året, og i helgen gikk årets versjon av stabelen som singelturnering med 76 deltakere. 

Det ble jevnt i toppen, og Steffen Fredrik Simonsen snek seg foran de andre med noen få poeng. Han vant foran William Ovesen med Arve Olav Nordskag på 3.plass.

Simonsen til topps i Trondheim

Her er listen for de ti beste:

Hele listen og spillstensiler/resultater finner du her.

Vi tar med et spill fra Proffencup, giver nord og alle i sonen:

Etter sterk grandåpning fra nord blir det fristende for syd å tenke på slem. Problemet er at makkeren må antagelig ha rutertilpasning skal det være noen god slem. Hvis paret har system til å få sleminvitert med ruterfarge er nord med på notene. Men da finner de kanskje ut (via Roman Keycard BW) at det mangler ett ess og trumfdamen, og da skal man normalt ikke melde slem. Noen gjorde det likevel, og kanskje fordi de tenkte at å spille 5 ruter ikke kan være riktig i parturnering, med slikt er det som oftest riktig å melde slem, eller spille 3 grand.

Siden ruter 10 og ruter knekt var på plass er slemmen ikke så verst, kun avhengig av å løse ruteren uten taper. Det er et rent valg, ikke så langt unna 50/50 om man skal toppe eller ta finesse etter først å ha spilt en stor ruter fra syd (for å gardere mot singel dame hos vest). Best er det i første ruterrunde å spille knekten fra nord, av og til har du en motspiller som dekker med damen tredje (svært dårlig motspill om man vet syd har lang ruter). Slik så hele spillet ut:

 

Omtrent en fjerdedel av feltet meldte slem. En spillefører gikk bet, de andre vant den. Resten spilte stort sett 3 grand med elleve stikk som ga -2,2 poeng. Han ene som var i 5 ruter fikk -13,4 poeng selv om han fant ruteren.