Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

SPILLEPRØVE

Her er en spilleprøve fra en nyttårsturnering for par denne uken. 

Giver øst. Alle i sonen.

Etter pass fra øst åpnet syd med 1 hjerter. Vest meldte 2 hjerter - Michaels Cuebid (spar + en minor, minst 5-5). Nå sa nord 4 hjerter som jeg mener er feil melding, og for brutalt. Han tenkte nok A-Q i spar var verd litt mer enn 6 poeng hvis syd ikke har kongen (sparfinessen går i så fall veldig ofte), men et såkalt "cueraise" (god løft/invitt) er nok. Det blir i denne situasjonen meldingen 2 spar - innmelderens (viste) farge - på samme måte som om vest hadde meldt inn 1 spar. Uansett, syd har til å ta imot en utgangsinvitt, så 4 hjerter blir kontrakten samme hvordan de melder. Og 4 hjerter ble kontrakten ved nesten alle bordene.

Vest spiller ut spar 4 (norsk fordeling). Hvordan bør kontrakten spilles?

Det kan se ut som om øst må ha ett av minoressene, men vest er favoritt til å ha både ruter- og kløver ess. Men det er andre muligheter, og en åpenbar ekstra sjanse. 

Noen spilleførere (bla. mot meg (øst) og makker) tok ut trumfen (satt 2-1) og prøvde kløver til kongen. Da går det galt hvis vest er på høyden og spiller riktig i mot. Slik så hele spillet ut:

Etter spar ut og to runder trumf fulgte spar dame og kløver til toeren fra øst og kongen. Vest stakk med esset og skulle spille noe tilbake. Husk vest ser ikke syd og øst sine kort. Likevel er det temmelig opplagt å fortsette med liten kløver fra damen fjerde gjenværende. Syd har neppe K-J i kløver, da ville det normale vært å spille liten til knekten. Min makker fant motspillet, liten kløver over til knekten og ruter derfra førte til to ruterstikkog fire minorstikk totalt - en bet. Men dette bortspilt kontrakt.

(Motspillet går bra også om vest frir seg med spar hvis han på neste kløver fra syd legger liten slik at øst får komme inn på knekten) 

Det er tre sjanser som bør lyse mot spillefører her. Ett av essene i minorfargene kan sitte hos øst. Men en god ekstra sjanse er ruter knekt som gir en bra sjanse for det tiende stikket.

En variant er å ta alle sparstikkene for å ta vekk frikort for motspillerne. Men det går også bra uten å gjøre det om ressursene i minorfargene utnyttes best mulig. Etter uttrumfing og kanskje en andre runde spar bør det spille ruter, ikke kløver fra nord. Hvis det går ruter til kongen og esset fra vest (som det gjør her) er kløver konge fortsatt beskyttet. Vest spiller vel mer spar. Da kommer syd inn og spiller ruter mot knekten. Siden vest har damen blir knekten godspilt, og syds kløver konge er fortsatt beskyttet. Ruter knekt gir avkast for en kløver hos syd - ti stikk. 

Om vest sikker ruter konge og øst viser seg å ha ruter dame gjenstår fortsatt muligheten for at øst har kløver ess.

Noen gikk bet i 4 hjerter, men det var dobbelt så mange spilleførere som vant den. 

  

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.