MESTERTREFF - TORSDAG

Den fjerde og siste mestertreffen ble spilt på torsdag. Seieren gikk til ROY HUGO OLSEN-STIAN EVENSTAD med 65,43%. På 2.plass kom DAG HELDAL PAULSEN-JØRN MARKUSSEN med 65,05%, og 3.plassen gikk til THEA HOVE HAUGE-JON HELGE HERLAND med 62,97%.

Alle resultatene finner du her, og kommentarene som ble laget på forhånd finnes her.

I kommentaren til spill 7 på torsdag er det en feilanalyse i siste avsnitt. Kontrakten (3NT) går bet om Ø/V saker riktig. Det vil bli korrigert ganske snart.

Ukens skivebom i mine spådommer om hva som kunne komme til å skje rundt omkring var dette spillet som ble et skikkelig svingspill, men ingen gjorde det jeg antydet kunne skje:

I forslaget ender det altså i kløverkontrakt N/S hvor det heldig vinnes elleve stikk. Selv om vest finner skift til spar i det andre stikket, går det bra ved å stikke opp og spille ruter for to sparavkast før det spilles trumf. Ø/V får kun for hjerter ess og trumfesset.

Det kunne vel ha blitt kløverkontrakt der nord doblet 4 hjerter. Det var noen som doblet, men ved mange bord gikk det da pass rundt og vest spilte 4 hjerter doblet med ti eller elleve stikk. Hele seks par noterte +990 for 4 hjerter doblet med ett overstikk! Dessuten var det mange +790, og noen som vant 5 hjerter doblet (850).

Det ble imidlertid ikke spilt en eneste kløverkontrakt N/S!

Det skyldes antagelig at en god del på nords plass over åpningen 4 hjerter meldte inn 5 ruter som selvsagt godt kan være riktig melding. Hvis det dobles over 4 hjerter er det ikke sikkert det er bra med sparkontrakt om syd melder spar i stedet for som her foreslått sier 5 kløver. Det kan sett fra nords ståsted være bra i 4 spar hvis syd har femkorts spar, men om han for eksempel melder 4 spar med kun fire kort kan det godt hende at det er bedre i ruterkontrakt. 5 ruter kan også være bedre om syd melder 5 kløver hvis syd ikke har så god farge som dette.

Mot 5 ruter går det på flere måter an å ta minst en bet. Med spar ut, eller hjerter ut og skift til spar har forsvaret to sparstikk, ett stikk i hjerter og kløver ess = to bet. Men i praksis er det naturlig med hjerter knekt i utspill. Vest stikker over, og kan altså ordne to bet om han skifter til spar. Men han vet jo ikke om det er nord som har singel hjerter og øst dobbelton, eller motsatt. Det er jo de to skjulte hendene. Hvis vest forsøker en hjerter til trumfer nord. Det er fortsatt bet. Om spillefører tar ut trumfen og spiller kløver ligger øst unna to ganger med kløver ess, og bordet (syd) blir uten inntak.

De fleste gikk bet i 5 ruter, men to N/S-par noterte +850 for 5 ruter doblet med elleve stikk. Fra topp N/S til topp Ø/V var det altså en forskjell på 1840 poeng! Ett par fikk +810 for 4 ruter doblet med ett overstikk.

"Klagenemda" i aksjon

Når en analyserer og skriver forskjellige scenarier for 96 spill kan en bli litt litt firkantet i øynene. Da kan gode poeng oversees. Kommentarene til spill 2 i i tirsdagens Mestertreff er et eksempel på at det kan skje. Ingen unnskyldning, det var sløvt å ikke se det fine, instruktive poenget i det spillet. Da er det godt å ha "Klagenemda"!

I en e-mail i går fikk jeg klar beskjed om at kommentaren til det spillet var mangelfull.

Nord spiller enten delkontrakt i spar, eller en hardmeldt 4 spar. Det er perfekt tilpasning og ser ut til å være kun tre tapere. Som sagt i mine kommentarer til spillet blir det dog vanskelig om det spilles ut ruter fordi spillefører blir kortet i trumf med det samme, og en gang til idet øst er inne på trumfesset. Da blir vest "sjef" i trumf. 

Som "Klagenemda" påpeker er imidlertid kløver dame et naturlig utspill mot for eksempel 4 spar. Idet tieren kommer på må det være 10-9, eller singel tier. Vest har ikke råd til å legge tieren fra 10-x  i den situasjonen, det kan koste stikk.

Inne på trumfesset bør øst fortsette i kløver. Jeg skrev at øst i den situasjonen må gi makkeren kløverstjeling om ikke spillefører skal få ett stikk ekstra da nords 9-8 mot syds konge-6-4 har blitt en saksekombinasjon. Det er riktig, men selvsagt kan vest få to stjelinger!

Øst spiller altså kløver. Og idet man spiller en farge for å gi makkeren stjeling, eller håper på å gi stjeling, brukes Lavinthal. En klarere fargeskiftsituasjon finnes ikke enn når man nettopp har trumfet, da må det jo spilles en annen farge!

Her bør øst spille kløver 3, lavt kort som ønske om å få laveste rangerte farge tilbake, her ruter. Vest trumfer, og hvis han stoler på makkeren sin kan han elegant underspille A-Q-J-x-x i ruter til østs konge slik at øst kan gi vest enda en stjeling. Da blir det en bet i 4 spar etter et elegant, men logisk motspill.

Vest kan ikke legge ned ruter ess, da blir det ikke forbindelse til øst etterpå siden nord har singel ruter. Vest har fire trumf og vet defor at makkeren har singelton spar, så det er ikke mulig at øst har singelton ruter.

 

MESTERTREFF - ONSDAG

Det deltok 70 par i onsdagens Mestertreff på RealBridge (online). SIGURD ØSTEBØVIK vant for andre gang denne uken, onsdag sammen med SIMON EILERAAS. De noterte 67,59%. På 2.plass kom RUNE LØVÅS-ØYSTEIN OLSTAD (61,34%) like foran paret på 3.plass som var ARILD RASMUSSEN-HILDE BJØRLO (61,27%).

Hele resultatlisten finner du her. Der kan en også se på de forskjellige makkerparenes lister, alle spillene og det er tilgang til en fil hvor spillet gang kan gås gjennom stikk for stikk. 

I turneringens siste spill handlet det om å finne slem, og å få den på rett hånd. Her er mine "spådommer" om spillet, sakset fra kommentarfilen som du kan finne her.

Etter den gjennomgangen kan vi se litt på hva som skjedde da spillet forekom.

//


Her vil øst raskt være i 4 hjerter mange steder, enkelte etter å ha meldt inn 4 hjerter direkte. Da havner mest sannsynlig N/S i 5 kløver hvor det pga. at nord blir spillefører er tolv sikre stikk. En spar kan etter å ha tatt ut trumfen kastes på den tredje ruterhonnøren. Hvis øst spiller ut hjerter konge mot nords kløverkontrakt kan det bli tretten stikk også hvis spillefører tar en modig ruterfinesse med tieren, eller hvis vest på et tidspunkt finner på å kaste en ruter (han ser jo ikke nord sine kort).

Det ble på en måte feil av øst å la N/S spille 3NT, men han gjorde nok det fordi han hadde et håp om bet i den kontrakten med inntak til den lett godspillbare hjerterfargen. Med hjerter ut er det imidlertid ti sikre stikk, og det blir elleve om spillefører får fire ruterstikk. Selv om vest skulle finne på å spille ut spar dame mot 3NT er det ti stikk hvis spillefører dukker fra nord to ganger slik at Ø/V sin spar blir blokkert. Den starten (spar dame i utspill) gir imidlertid et kjedelig valg, og det kan bli lang nese hvis det dukkes fra nord to ganger, for etter spar dame vinner første stikk og spar knekt andre stikk kan det jo hende vest spiller esset i tredje stikk! Han kunne jo hatt AQJ femte eller sjette fra start.

Det blir kanskje flest kløverkontrakter her, og 6 kløver er en god lilleslem så lenge nord blir spillefører slik at spar konge er beskyttet. N/S: +430

//

N/S + 430 var et ganske vanlig resultat. Det ga litt over middels, de slo alle dem som var i 5 kløver med tolv stikk (420).

Åtte par fant lilleslemmen i kløver, og alle fikk kontrakten på nords hånd. Å notere +920 for 6 kløver med tolv ga nesten 90%. Sjalg N. Solum fikk tretten stikk i 6 kløver - alenetopp. Det skjedde ikke ved at han tok en sylfrekk ruterfinesse, heller ikke ved at det kom ruter ut fra øst som ville forært spillefører det trettende stikkete i den fargen.

Mot Solums 6 kløver kom hjerter konge i utspill til esset. I stedet for simpelthen å ta ut trumfen og ta tre runder ruter fikk han laget en skvisposisjon som hadde fungert om vest satt med spar ess sammen med de fire ruterne. I andre stikk hjerter til stjeling, trumf til syd, og nok en hjerterstjeling. Så resten av trumfene. Om ruteren gir fire stikk gjør den jo det til slutt også, det haster ikke med å prøve det. Her er sluttposisjonen sånn som det ville sett ut om vest faktisk hadde spar ess:

På kløver 10 fra syd er vest skviset og må kaste spar ess, eller gi opp ruteren. Merk at om en slik skvis skal fungere må man ha overgang til den andre siden, så det fungerer ikke om man prøver ruteren tidlig. I virkeligheten satt ikke vest med spar ess, men det ble likevel tretten stikk da han ganske tidlig slapp en ruter fordi han følte seg skviset med Q-J-10 i spar og knekten fjerde i ruter.

 

MESTERTREFF - TIRSDAG

Tirsdagens mestertreff fikk 100 par på startstreken. Helt til topps gikk TOM GJOS - LARS HELGESEN med 68,37%. På 2.plass kom JOHN IVAR SEIERSTEN-KENT ANDRE LIENG (64,96%), og tredjeplassen gikk til JOSTEIN OVERVATN-DAG SÆTHER (63,60%).

Alle resultatene finner du her.

Det er på forhånd laget kommentarer til alle de 24 spillene som ble spilt tirsdag. Kommentarene/analysene inneholder forskjellige mulige scenarier i meldinger, spill og motspill, og dette finner du her. 

Da spillsettet ble gjennomgått på forhånd merket jeg meg dette spillet som i teksten ble antydet kunne bli "dagens avis-spæll" for enkelte. Og det var endel som fikk gleden av å skvise hjem denne slemmen. 

//

Dette kan bli dagens «avis-spæll» for noen.

Idet øst velger å åpne med sin 11-poenger og en brukbar fem-korts farge havner han raskt i 6NT. Om øst passer i åpning kan de stoppe i utgang.

Det er elleve toppstikk, og det er ikke noe å si på å ta kløverfinessen som er en ren 50% sjanse for det tolvte stikket.

Hva syd bør spille ut er helt tilfeldig. Syd kan godt være uheldig og gi det tolvte stikket på et sølvfat ved å spille ut kløver. Da er spillet er over på sekunder. Idet syd finner hjerterutspillet er det verre, men spillefører har en sjanse. Han lasjerer første hjerter for å korrigere tempoet som det heter på skvis-språket. La oss si nord fortsetter med hjerter til vests ess. Da kan spillefører om han gjetter på at syd har kløver dame få til dette, for syd har blitt alene om å holde hjerteren også i tillegg til kløveren, og dermed er han et perfekt offer for en skvis. Alle spar- og ruterstikkene tas, og før den siste ruteren vil det se slik ut:

Idet ruter 8 spilles må syd enten kaste hjerter konge, eller gi opp en kløver. Hvis han kaster hjerter, tar spillefører de tre siste med A-K i kløver og hjerter 9. Syd ser han må holde hjerteren, og bør klare å kaste en kløver uten å avsløre seg. Men om spillefører leser sitsen kan han spille kløveren fra topp, og damen kommer på. Kløver knekt gir det tolvte stikket!

Hvis Ø/V får til dette får de en velfortjent kanonscore på dette spillet. Om syd i gunstig sone kaster innpå 1 hjerter over østs åpning vil kanskje vest bli spillefører i 6NT, og hjerter dame komme i utspill. Da blir det litt lettere å få til skvisen, for noe må jo syd ha for innmeldingen? Hjerterutspill fra nord lasjeres, og senere vil det bli den sluttposisjonen vi nettopp så på - syd er ferdig. N/S: -1440

//

Vel halvparten av de 50 Ø/V-parene meldte slem. Av dem vant 18 par slem, noen i grand og noen i ruterkontrakt. Åtte par gikk bet i slem. Pluss 1440 for 6 grand med tolv stikk ga 84%. De som spilte utgang, men fikk tak i det tolvte stikket fikk litt over middels.

En del av dem som fikk hjem slemmen fikk favøren i kløver som ble nevnt, men andre vant tolv stikk hjelp av kløver/hjerter-skvisen. Hvorvidt syd avslørte seg idet han måtte gå ned på kløver dame dobbel mot slutten vites ikke. Å være våken som motspiller og ha evnen til se hva som kommer til å skje (jeg blir skviset snart!) er viktig slik at kortene kan legges i vanlig tempo mot slutten. Da blir det et rent valg for spillefører: hvor er kløver dame plassert?

MESTERTREFF - MANDAG

Mandag ble den første av fire mestertreff-turneringer spilt med 98 par på startstreken. Det ble spilt på RealBridge som er det nærmest man kan komme face-to-face bridge når det spilles online.

Mandagens turnering ble vunnet av SIGURD ØSTEBØVIK - JIM IDAR HØYLAND med 69,06%. På andreplass fulgte JARLO MIKAEL JOHNSEN - ARIL BASMA (67,30%, og på tredjeplass kom ROAR VOLL - ASBJØRN KINDSBEKKEN (64,43%). Hele resultatlisten finner du her.

På forhånd laget jeg en gjennomgang av spillene med noen "spådommer" og analyser. Kommentarene er ikke ment å være noen fasit, heller ikke "par-score" eller GIB analyser, dvs. det makismale som kan vinnes. Det er mer noen forslag til forskjellie scenarier som kan skje enten det blir riktig eller galt. Praktisk bridge og noen muligheter som er der. Det legges i noen tilfeller føringer for hva undertegnede tror er mest fornuftige meldinger og/eller spilleplaner og motspill. Kommentarene for de 24 spillene som ble spilt mandag finner du her.

Det kan jo være artig å se på hvordan spådommene er i forhold til hva som virkelig skjedde da spillene forekom. Her er et interessant spill fra mandag:

Mine forhåndskommentarer var:

//

Et svært interessant og instruktivt spill. Det er ingen ting å si på om syd dobler opplysende over østs 1 ruter. Å doble er bedre enn å melde inn 2 kløver da syds kort kan passe godt i kontrakt med spar, hjerter eller kløver som trumf. Vest er nesten så sterk at han kan tenke på lilleslem i ruter, men mot 12-14 balanserte har han litt i minste laget. Det er da også en dårlig slem som bare har visse sjanser fordi alt sitter riktig. Og 6 ruter kan fyke hjem!

I 3NT med kløver ut vinnes første stikk hos øst, så spar mot vest. Siden esset sitter foran kan spar mot vest gjentas med tre sparstikk som resultat siden fargen sitter 3-3. Da er det elleve sikre, og det kan bli tolv. Beste motspill inne på spar ess er å fortsette med kløver. Da blir ikke syd utsatt for en skvis, for det er en avansert skvis som må til for det tolvte om syd ikke spiller en runde kløver til – en criss-cross skvis! For å få til det må spillefører ha kommunikasjon mellom hendene og komme ned i denne posisjonen til slutt:

Dette kan bli sluttposisjonen både i 3NT og 6 ruter (NT) hvis det ikke kommer kløver ut og kløver en gang til idet syd er inne. La oss for eksempel si det kommer trumf ut mot 6 ruter. Idet kløver dame på et tidspunkt spilles kan ikke syd dekke med kongen, for gjør han det kan en finesse tas med nieren som gir det tolvte stikket. Så sluttposisjonen kan bli slik som i vårt diagram.

Idet ruter dame spilles kastes hjerter 8, altså ned på singel hjerter ess hos øst. I det stikket blir syd skviset. Spillefører må riktignok lese sitsen. Men hvis syd kaster hjerter knekt spilles hjerter til esset som feller kongen, og kløver ess er inntak til hjerter dame som står. Hvis syd i stedet kaster kløver 6 spilles kløver ess som feller kongen, og hjerter ess er inntak til godspilt kløverstikk. Elegant!

Med hjerter ut mot grandkontrakt kan det vinnes tolv stikk hvis spillefører tør å ta kløverfinessen etter å ha godspilt sparen og så fått slått vekk sin siste stopper i hjerter. Med kløver ut, og mer kløver senere, fungerer ikke noen skvis, og spillefører får kun elleve stikk hvis ikke syd forsaker seg.

//

Sannsynlig result ble av meg antatt å være +660 til Ø/V med tro på at noen ville få tolv stikk, og noen få kanskje vant slem. Med fasit i hånd (alle resultatene) ser vi at 660 var et vanlig resultat og det ga omtrent middels. Å vinne tolv stikk i grand ga ca. 80%. Det er mulig noen av dem som fikk tak i det tolvte i 3 grand gjorde det ved hjelp av den fine skvisen, men flere fikk hjerter i utspill og vant et stikk der før de spilte god sparen og senere tok kløverfinessen for det tolvte.

Kun fire par var i slem, og tre av dem gikk bet. Einar Stre og Morten Eide var det eneste paret som meldte og vant slem da de noterte +1370 i 6 ruter. Det skjedde imidlertid ved at syd dekket kløver dame med kongen og finessen med kløver 9 på tilbakeveien ble tatt for det tolvte stikket. 

Mer fra USA-mesterskapet (online)

Her får du et av de såkalt kjedelige, uavgjorte spillene fra finalekampen i US-Nationals hvor Geir Helgemo og Tor Helness var på vinnerlaget.

Etter å ha vist begge major med en ganske sprek innmelding 2 kløver (dog i gunstig sone), spilte Helgemo ut ruter dame. Den fikk beholde første stikk. I andre stikk gikk det liten ruter til esset og nok en ruter. Spillefører angrep kløveren. Nå var det fare for å dytte på kontrakten. Sett at stor kløv fra spillefører blir stukket av syd (Helness). De kan ta ett stikk i ruter og har fire motspillstikk. Så spiller de vel hjerter (spiller ingen rolle), og dette er igjen (om syd stakk før det siste kløverstikket spilles:

Nord har vært under press lenge på alle disse kløverrundene. I det kløver knekt spilles er nord skviset sønder og sammen. Han klarer ikke å holde to hjerter og tre spar med kun fire kort igjen.

Dette forpurret Helness elegant ved å lasjere kløveren tre ganger! Da satt han igjen med A-8, og spillefører kunne ikke spille mer kløver, for syd får i så fall to kløverstikk. Dermed ble det kun de åtte toppstikkene, ingen skvis og en bet.

Ved det andre bordet forsøkte spillefører å godspille sparstikk og gikk automatisk bet etter ruterutspill - uavgjort spill.

 

Helgemo-Helness vant US-mesterskap (online)

Geir Helgemo og Tor Helness var på det vinnende laget (Levine) i det amerikanske mesterskapet i helgen, en turnering som var en erstatning for FALL NATIONALS som i år ikke kunne spilles på vanlig måte. Laget bestod foruten de to nordmennene av Levine, Wold, Meckstroth og Rodwell.

I finalen slo de et amerikansk topplag (Kolesnik) i en jevn kamp. Levine lå litt under, men vant siste sett og til slutt kampen med 11 IMP.

I denne finalen var det en rekke svært interessante spill. Et av spillene som bidro til at Kolesnik ledet før siste sett havnet Kit Woolsey i en knallhard storeslem. 

Nord spilte naturlig ut trumf mot 7 hjerter. Spillefører tok tre runder trumf, og det første mulige hinderet var passert, trumfsitsen var grei. I tredje ruterrunde forsvant kløver 9 fra øst. Så fulgte spar ess, spar til kongen og en spar til stjeling. Hvis den fargen hadde vært fordelt 3-3 ville det vært over, tretten enkle. Men så snilt satt det ikke. En ruter ble spilt til esset før nok en spar ble stjålet, og østs femte spar var godspilt. Men det ekstrastikket er kun det tolvte. Spillefører må velge nå, enten ta ruterfinesse, eller spille på at ruter dame sitter tredje, eventuelt en skvis?

Woolsey gjettet riktig da han ikke tok ruterfinesse, og han lot kløver ess ligge. Han spilte inn øst på den andre honnøren, og dette var blitt situasjonen:

På spar 6 fra øst er syd fanget i en slags criss-cross trumfskvis. Hvis han kaster ruter kan spillefører trumfe ut den da single ruterdamen og hente godspilt ruterstikk med kløver ess som inntak. Hvis syd i stedet kaster kløver kan spillefører ta for kløver ess som feller kongen, og den siste trumfen er inntaket til godspilt kløver dame. 

Vakkert!

Ja, det er som fra en avansert bok om skvis, og det er klart at kontrakten i teorien står mot slutten. Men spillefører må gjette på fordelingen. Hvis syd uten betenking kaster kløver 5 (blanker kongen) er det ikke sikkert han har igjen kløver konge singel, han kunne jo hatt 2-2-3-6 fordeling fra start. Så hvis spillefører tror det sitter slik, dvs. at syd har igjen en kløver til og kun ruter dame singel må det spilles ruter til stjeling etter å ha tatt sparstikket, for å beholde kløver ess som inntak til det han tror blir et ruterstikk. Men da blir ikke østs ruter godspilt, og han kan ikke lenger få det ekstra kløverstikket han kunne fått. Så spillefører må gjette litt på fordelingen.

Trumfutspillet er helt logisk og opplagt mot 7 hjerter. Men merk at med kløver ut vil ikke den elegante skvisposisjonen fungere fordi kløver ess blir tatt bort. Da vil spillefører nesten ganske sikkert gå to bet! Han stikker nok med kløver ess. Spar kan jo sitte 3-3, og hvis ikke kan ruterfinessen gå. Det blir den finessen han må sette sin lit til, to bet. Lilleslem i hjerter er imidlertid sikker uansett utspill, og ved det andre bordet spilte de 6 hjerter med tolv etter kløver ut som ble sluppet opp mot damen, og kongen vant forsvarets eneste stikk. Dermd kostet spillet 13 IMP for vinnerlaget.

Et svært interessant motspill som var viktig for vinnerlaget med de to norske spillerne kommer i neste innlegg.

 

 

SYSTEM OG AVTALER

Utfallet i mange spill avhenger av vurderinger og meldestill, men ofte er det hvilket system og hvilke avtaler man har som blir avgjørende. Vi tar med et spill fra en lagturnering i helgen hvor avtaler, eller for noen mangel på avtaler ble avgjørende.

Hvordan det meldes over makkers sterke 2 kløver gjøres forskjellig. Et bra prinsipp er å ha visse krav til fargekvalitet for å svare positivt i farge. Spesielt om det er en minorfarge er det ukomfortabelt for den sterke hånden hvis svaret er 3 kløver eller 3 ruter, for det tar bort så mye rom for den sterke hånden til å vise sine kort. Derfor bør slike svarmeldinger være nokså spesifikke, og man få heller svare 2 ruter med mange positive hender som ikke tilfredstiller de kravene til fargekvalitet man har avtalt. Hvis svaret viser en god farge kan det være veldig god informasjon, og med noen superterke 2 kløver-hender kan åpneren av og til rett og telle stikkene de har til sammen. 

Hva om motparten melder inn over vår 2 kløver?

Da kan man avtale at pass og dobler tar seg av to forskjellige svarhender. For de fleste virker det naturlig at pass viser negativ hånd (for eksempel 0-5 poeng) og dobler en positiv hånd. Noen bruker det motsatt slik at dobler er det svakeste, pass viser verdier.

Hva med fargemelding etter vår 2 kløver og en innmelding?

Jeg har kommet frem til at når de melder inn er det viktigere å få sagt fra om en 5+ korts farge med det samme da det blir særdeles ubehagelig hvis man dobler og for eksempel hører en sperremelding på fem-trinnet fra nestemann. Det er nok bedre å få varslet fra om fargen sin med det samme. Derfor har jeg med min makker avtalt at kravet til fargekvalitet for positiv svarmelding i farge ikke er det samme om de melder inn.

Her er spillet fra helgen, hvor du sitter nord og N/S er i sonen. Makker åpner med 2 kløver, nestemann hopper inn med 3 ruter. Hva melder du?

Jeg synes 3 spar er opplagt. Ved ett bord passed nord og mente nok at det viste verdier. Åpneren kom tilbake med 3 hjerter, nord sa 3 spar og syd løftet til 4 spar. Går du videre? Ved bordet passet nord, og det var helt forferdelig, kanskje mest pga. at de ikke hadde noen klar avtale om den første passen så syd misforstod. Åpneren må ha trodd den første passen viste negativ hånd, for slik så hele spillet ut:

Hvis syd hadde visst at nords første pass var ment som positiv hånd burde han selvsagt gjort mer enn å løfte 3 spar til 4 spar. Det blir imidlertid mye enklere for dem om nord melder 3 spar med det samme over vests 3 ruter. Da bør de kunne finne frem til storeslem som i praksis er helt nedlegg.

I kvartifnalen i denne turneringen med ganske sterke lag meldte tre par 7 spar, tre par var i 6 spar, og de to siste parene kom kun i utgang. I to kamper ble det uvanlige 17 IMP på ett spill til de som meldte storeslemmen.

Hvis du ikke allerede har gjort det kan det være nyttig å ta en prat med din faste makker om disse avtalene.

 

MOTSPILL

Av og til går motspillet galt og det kan bli litt diskusjon rundt hvem som gjorde feil. Eller for å si det litt mer positivt, makkerparet diskuterer hvordan de kunne løst motspillet på en bedre måte.

Her er et eksempel på dette fra en lagturnering forleden. Ta østs plass og vurder denne situasjonen i motspill mot en utgang:

Blindemann

Som øst åpnet du med 1 ruter og hørte 1 hjerter fra syd. Vest doblet (firekorts spar), og nord meldte 2 ruter som viste en god løft i hjerter (cue raise). Du sa 3 ruter, syd meldte 3 hjerter, og nord la på til 4 hjerter.

Vest spiller ut ruter knekt til esset. I andre stikk forlanger spillefører spar 2 fra nord, og du stikker med esset. Så forsøkes en stor ruter. Spillefører følger farge og vest kaster en spar. Hva gjør du nå?

Selv spilte jeg enda en ruter i håp om at makker kunne ha en trumfbeholding som blir forfremmet. Det ble helt feil siden hele spillet så slik ut:

Spillefører stjal høyt i tredje ruterrunde og spilte en halvmeter med hjerter. Vest kommer under press og blir skviset sønder og sammen, men han hadde jo i vårt tilfelle allerede gitt opp en spar. Spillefører presset ut spar ess og hadde to sparstikk med nords J-8 som ga avkast for to kløver hos syd - ti stikk og en massiv +620 til notering.

Kontrakten betes enkelt om jeg skifter til kløver i fjerde stikk. Vi får i så fall to sparstikk, ett stikk i ruter og ett i kløver. Var det en motspillsfeil å ikke skifte til kløver?

Jeg tenkte det med det samme at det var det, men makker kom raskt på banen og sa "unnskyld".

Hvorfor det?

Øst kan ikke vite hva som er riktig her. En tredje ruterrunde godt være riktig motspill hvis vest har litt bedre hjerter. Men vest vet det er feil fordi han ikke har god nok trumf.

Vest kan dessuten telle fire motspillstikk med to i spar, ett i ruter, og han ser at han kan få godspilt ett stikk i kløver i tide. For å være på den sikre siden kan han trumfe øst sitt ruterstikk og plante kløver konge i disken. Da kan det aldri gå galt. 

Det bør imidlertid være nok om vest legger styrkekast i kløver. Det motspillet ville gitt bet selv om vest hadde hatt kun K-J i kløver, og noen ganger kan jo øst ha bare seks ruter også slik at det er enda ett stikk å hente i den fargen. Styrkekast i kløver bør være nok. Kommer det styrkekastet bør øst spille kløver.

Generelt: Man legger ikke styrke, samme hva man har i fargen, hvis man ønsker en annen farge spilt! I dette spillet legger ikke vest styrkekast i en farge hvis han ønsker seg mer ruter for å få trumfforfremmelse.

Det er den som i motspillet vet hva som er riktig som må forsøke å dirigere motspillet, og han andre må i slike tilfeller stole på det makkeren foreslår.

 

 

 

Støtt juniorene - LØP OG KJØP

Auksjonen er i gang for "Drømmemakker-Cup som er en onlineturnering 2.januar. Inntektene går til et glimrende tiltak for juniorspillere, en junior-camp som Helgeland Juniorbridgeklubb skal arrangere i 2021. 

Auksjonen handler om å kjøpe seg en makker til turneringen, og listen over objekter består av en lang rekke toppspillere fra inn- og utland. Nå har du sjansen!

Så langt har det kommet inn gode bud på enkelte, men det er forstatt mange som er svært billige, eller ikke engang har fått noe bud på seg. For eksempel er det så langt gi-bort priser på verdensmestrene Tor Helness og Erik Sælensminde, internasjonale toppspillere som Malinowski og Erichsen og en rekke andre kjente navn.

Budlisten så langt (pr. 1.12.20) finner du her.

Minste bud er kr. 100 og du kan by over andre bud med minst kr.50.

Auksjonen pågår frem til 22.desember, men det er garantert muligheter for noen røverkjøp her. Og husk, i tillegg til at du vil få en hyggelig bridgeopplevelse støtter du opp om dette glimrende tiltaket.

All informasjon om turneringen, juniorcampen samt hvordan du kan legge inn bud osv. finner du her.

LØP OG KJØP!

 

RealBridge - en god opplevelse

I annerledesåret 2020 har aktivitet i online bridge økt voldsomt i omfang. Bridgebase online (BBO) har vært omtrent enerådende tidligere. Det må være lov og si at da BBO ble lansert på 90-tallet var det bra for bridgens utbredelse. Både når det gjelder mulighet for å spille, trene, opplæring og ikke minst overføring av kamper fra store turneringer og mesterskap har BBO vært et stort pluss til bridgefamilen. Dette positive sier altså jeg som ikke liker så godt å spille online.

Siden online bridge de fleste steder er den eneste muligheten i disse Covid-tider har den økte aktiviteten dessverre medført mange problemer, spesielt med hensyn til juks osv. Siden spillingen på BBO har tatt en mer seriøs form, virkelige turneringer med proffspillere involvert, og dermed penger involvert. Juksere har blitt avslørt, og det har oppstått en dårlig atmosfære med mistenksomhet, beskyldninger osv. Kampen mot juksingen må tas, jeg støtter den 100%. Det er dog helt klart delte meninger om hvordan det skal skje, og det kan du lese mye om for eksempel på bridgesiden bridgewinners.com. Det er imidlertid et faktum at atmosfæren ikke er ideel sånn som det er nå.

Andre online-portaler for bridgespilling har kommet. Og det er opplagt at BBO må utvikles om online bridge over tid vil være eneste mulighet for å spille internasjonal bridge. Jeg og mange andre håper jo at vi skal kunne komme tilbake til "vanlig" face-to-face bridge, men når det skjer vet ingen. Så det må skje en utvikling av online-bridgen med hensyn til det tekniske for å få bedre sikkerhet og kontroll før det blir attraktivt å spille (i alle fall for meg).

Og det er utvikling!

Jeg har registrert at i Norge er RealBridge tatt i bruk og mange gir uttrykk for at de er fornøyde med hvordan det hele foregår der. Selv deltar jeg nå i en turnering som spilles på RealBridge (Australian Bridge Federation Online Teams), og det var en god opplevelse. For de som ikke har prøvd det spilles på lignende måte som på BBO, men med noen forskjeller. Kamera brukes så en ser både motspillere og makker, og en kan snakke med de andre ved "bordet". Så akkurat det er nesten "real bridge", som å sitte ved bordet i en vanlig turnering. Dermed blir det også litt annerledes med alertering og slikt, ikke sånn som på BBO hvor man alerterer egen meldinger (makker ser ikke det), men på RealBridge alerteres makkers melding sånn som i vanlige turneringer face-to-face, hvis den meldignen er kunstig eller har en bestemt betydning. Mer informasjon om RealBridge finner du her.

Det var første gang jeg spilte på Realbridge på lørdag. Det fristet til gjentagelse, og vi skal spille igjen til helgen i sluttspillet i den nevnte turneringen. 

Makker og jeg kunne ikke spille mer enn noen få kamper denne helgen da jeg var opptatt på annet hold søndag. Det var ingen grunn til bekyrming, lagkameratene våre gjorde jobben veldig bra og vi kom oss videre til sluttspillet. I den første kampen vi spilte fikk vi et heldig pluss-spill, og det var kanskje etter å avgitt en melding som ikke er å anbefale?

 

Jeg satt nord med disse kortene og hørte vest åpne med 2 kløver, sterk kunstig melding. Over sterk 1 eller 2 kløver bruker vi dobler som begge major, grand som begge minor. Er det greit å kaste innpå en dobling?

Det er klart det kan være farlig hvis makker ikke har tilpasning til en majorfarge, men en kan jo være heldig at han har ruterfarge i så fall. Oppsiden er at du forstyrrer litt, og særlig om makker har god tilpasning til en majorfarge og kan sperre. Jeg tror nok likevel nå i ettertid at på to-trinnet er det litt risikabelt (kanskje greit om det hadde vært gunstig sone?), men på ett-trinnet over en sterk, kunstig 1 kløver er det vel greit å være med utenfor sonen.

Nåvel, det ble til at jeg doblet, og da gikk det lynraskt pass rundt! Det var ikke akkurat planen...

Makker må ha en bra, lang kløverfarge. Så jeg spilte ut kløver knekt. Slik så hele spillet ut:

Vest trodde nok dette var julekvelden da han fikk lov å spille 2 kløver doblet med slike kort, men det var ingen hyggelig kontrakt å spille. Det endte med to bet, +300 til N/S (burde nok kanskje sluppet unna med en bet).

Ved det andre bordet spilte Liam Milne 4 spar som øst. Den kan betes i teorien, men det skal lite til før spillefører har en sjanse. Milne skrapte hjem ti stikk. Omtrent en fjerdedel at Ø/V-parene vant 4 spar. Med +420 ved det bordet var spillet verd 12 IMP.

 

 

 

Uvanlige kort, uvanlige meldinger og glimrende spilleføring

I New Zealand er vi så heldige at Covid-situsjonen under bra kontroll. Det har vært «lock-downs» her et par ganger, og bridgen var kansellert i perioder. Nå spilles det igjen, og over tre dager i helgen ble en av landets mest prestisjetunge turneringer avviklet, Interprovinsional Teams. Der stiller syv regioner med ett lag hver i klassene Åpen, Kvinner, Senior og Intermediate. Et poengsystem kårer en regions-vinner, men det er også titler og medaljer i hver klasse.

Makker Nick Jacob og jeg spilte for Auckland-Northland i åpen klasse på lag med to tidligere landslagspillere. Vi var vel favoritter, innfridde og vant. Auckland-Northlands lag i de andre klassene gjorde det såpass bra at også regions-seieren sammenlagt gikk til vår region etter at Wellington Region har tatt hjem den de siste årene.

Nick Jacob - kreativ melder og glimrende spillefører!

I en av kampene fikk Nick utlevert en monster-hånd, 26 HP og to stikkgivende farger. Meldingsforløpet ble veldig uvanlig.

Selv om det er 1-3-4-5 fordeling er det mange som velger med kanonsterke hender (for sterke for åpning 1 i farge) å vise slike fordelinger som balanserte hvis meldingene starter høyt fordi man bruker 2 kløver som kunstig kravåpning.

Hvis du åpner med 2 kløver – utgangskrav – kan du jo si 3 kløver neste gang. Mange vil dog med denne fordelingen velge å vise grandhånd og plassere kortene i riktig grandintervall. Etter tradisjonelle metoder blir det i så fall etter 2 kløver-2 ruter å hoppe til 3 grand for å vise ca. 25-27 balanserte. Det er dog en dårlig sekvens som tar bort mye melderom.

Enkelte bruker såkalt «Kokish» hvor etter 2 kløver-2 ruter åpnerens 2 hjerter er tvetydig. Da viser det enten lang hjerterfarge eller en oversterk grandhånd (25+). Svarhånden melder 2 spar som hvilemelding for at åpneren skal kunne avklare hva han har, og hvis han da sier 2 grand betyr det 25+ balanserte mens andre meldinger viser at man har hjerterfarge. Å melde slike hender ved hjelp av «Kokish» gjør at man får vist den ganske bra på et lavere trinn. Da har makker har muligheter for å bruke parets 2 grand-system, Stayman eller Puppet Stayman og overføringer. Nick startet med 2 kløver fulgt av "Kokish" for å vise en 25+ grand, slik:

NICK     GEO

2KL       2RU

2HJ       2SP

2NT

Forklaring:

2HJ = Enten hjerter, eller 25+ grand

2SP = "Hvilemelding"

2NT = 25+ grand

Jeg satt med:

Med 4-3-3-3 melder jeg som regel 3 grand, ikke Stayman. Det er imidlertid klart at om makker har fem spar så kan sparkontrakt være mye bedre, og jeg valgte derfor å si 3 kløver – Puppet Stayman. Da kom et uvanlig svar: 4 kløver!

NICK     GEO

2KL       2RU

2HJ       2SP

2NT       3KL

4KL

 

Forklaring:

4KL = Vel, vet ikke...

Jeg måtte klø meg i hodet, for noen avtale for den meldingen hadde vi ikke.

Hva kan det bety?

Etter å ha tenkt meg nøye om fant jeg ut at han måtte ha noe sånt som nærmere 30 HP (eller mer) og femkorts eller sekskorts kløver. Det hadde han ikke, ikke helt, men hånden er klart verd mer enn de 26 poengene som kan telles opp.

Svaret uten majorfarge er på «Puppet Stayman» 3NT, så hans melding måtte bety at det ikke torde han ikke si fordi han var alt for sterk.

For å melde noe over en slik 25-27 2NT behøver ikke svarhånden ha noen poeng. Her satt jeg med noen verdier som altså trolig var mot makkers bortimot 30 poeng, eller kanskje 30+ poeng for den sakens skyld. Første tanke var å løfte til 5 kløver, men det ville jo vært fint å si fra om at jeg hadde litt? Kløver dame er et glimrende kort, og sparfargen kan også gi noen stikk. Jeg valgte til slutt å si 4 spar som normalt er kontrollmelding og aksept av makkerens farge som trumf, og så overlate resten til han.

Vi endte i 6 kløver, ikke akkurat med full styring, men det var en spillbar kontrakt.

Vest spilte ut sin single ruter til liten, knekten og esset. Fortsettelsen ble kløver ess og kløver til damen fulgt av hjerterfinesse som holdt. Så ble vests trumf tatt ut i to runder til. Etter det kom nøkkeltrekket, ruter 10 fra hånden! Husk øst hadde kun igjen damen, og da han stakk med den var resten plankekjøring. Ruter 9 var inntak til nord, og en hjerterfinesse til kunne tas. Jeg må innrømme at under meldingene tenkte jeg ikke på at ruter 9 skulle bli et nøkkelkort!

Like etter spillet var over mumlet øst noe om at han kunne ligget unna med ruter dame slik at det ikke blir inntak på ruter 9 til å ta den andre hjerterfinessen. Nick sa: «Ja, det er godt motspill, men det hjelper nok ikke».

Fordi:

Hvis øst ligger unna og ruter 10 vinner stikket tar spillefører for spar ess og dette er situasjonen:

Idet syd tar for kløver 6 er øst «toast». Han blir skviset og må kvitte seg med spar knekt. Da følger ruter konge og mer ruter til øst som må avslutte med hjerter slik at den andre hjerterfinessen kan tas. Vakkert!

Slike skvisinnspill er fin bridge, men det er ofte en mulighet for å sette spillefører på prøve hvis motspilleren ser hva som er i ferd med å skje. I diagramsituasjonen kunne øst blanket hjerter konge. Ja, spillefører kan ta for esset, men han vet ikke om øst har igjen to hjerter (fem fra start). Det er dog en god sjanse for at spillefører kan lese situasjonen, men mye vanskeligere vil det være for spillefører om motspilleren tidlig ser hva som kommer til å skje. Da kan han tidlig kaste hjerter og etter å ha unngått å ta for ruter dame ende opp med dette i sluttposisjonen:

Den siste kløveren spilles av syd, og nå har øst forberdt seg godt så han kan tegne et feilaktig bilde av situasjoen for syd. På kløver 6 kaster øst spar knekt! Det er lett å se med åpne kort at spillefører da har muligheten for å denge ned hjerter ess å felle kongen. Men han kan jo ikke vite om øst startet med fire eller fem hjerter. Hvis han startet med fem hjerter og to spar har han etter dette igjen 2-2 i rødfargene. I så fall er det innspillet med ruter konge og mer ruter til øst som må til for å få hjerter tilbake til saksen som er løsningen. Men forsøker spillefører det blir det lang nese. I stedet for å være nødt til å spille hjerter til saksen med to kort igjen tryller øst frem spar 6, og det blir bet!

PS. Merk at 6 kløver kan vinnes selv om vest ikke spiller ut ruter. Men det er ren teori, eller en ren double dummy spilleføring (med helt åpne kort).

Etter for eksempel spar ut til esset må spillefører bruke nords trumf som to inntak! Han kan nemlig spille kløver ess og felle nieren, så kløver til en sylfrekk finesse med åtteren. Det fører til at han har ett ekstra inntak til nord. En ruter spilles mot hånden for å få til det samme som ruterutspillet ga. Det andre inntaket til nord gjør at nord kan spilles inn på kløver dame for å ta den første hjerterfinessen. Deretter blir det samme situasjon som etter ruter ut, innspillet virker hvis spillefører gjetter riktig på fordelingen. Men å spille kløveren slik er jammen ikke lett, og langt ifra sikkert spill. At nieren faller under esset betyr jo ikke at det er singel nier, han kan gått ha 10-9, eller 10-9-x også.

PRAKTISK BRIDGE

Påstand: Det er best å gjøre det enkelt av og til.

Det er klart at har man et godt system og gode avtaler bør man bruke sine redskaper hvis det er mulig å finne ut det som skal til for å finne toppkontrakten. Det er dumt selv å ta en avgjørelse av typen slem eller ikke slem, lille- eller storeslem hvis man har mulighet for å ta med makker på råd og finne ut det som skal til. Men ikke sjelden er det slik at man ser for seg de perfekte kortene hos makker og setter i gang med mer eller mindre oppfinnsomme meldesekvenser og sleminvitter/storesleminvitter for å forsøke å prikke inn alt og finne den helt optimal toppkontrakten. Ofte er det slik at slemforsøk som går galt etter at man så for seg de akkurat riktige kortene forsvares med slikt som «Ja, men du kunne jo hatt det, eller det og bla bla bla…». Og det er riktig, makker kunne hatt akkurat det, men han kunne kanskje ikke vite at det var akkurat det du var ute etter. Kanskje likte han sine verdier, hadde maks for sine meldinger, og gikk på med litt feil verdier så vi kom for høyt.

Hvis det er en ganske stor fare for at makker tar imot en sleminvitt, eller storesleminvitt med feil kort og det er mange hender han vil akseptere invitten med er det klokest å melde det man tror står. Vi snakker altså her om situasjoner hvor det uansett blir vanskelig for makker å se for seg med sikkerhet hva du har, og hva du trenger.

Min erfaring er i alle fall at slik veldig ambisiøs tenking – lete etter de perfekte kortene - ofte går galt. Det er greit å ta praktiske avgjørelser noen ganger, og å melde det man tror kan vinnes, eller i hvert fall det som har en god sjanse til bli vunnet.

Nils Kåre Kvangraven er en god bridgeskribent som av og til legger ut interessante meldeproblemer på internett. Forleden var det denne hånden:

La oss si du åpner med 1 hjerter og makker løfter til 2 hjerter. Det er gode sjanser for at slem kan vinnes nå. Og om makker har de perfekte kortene kan det være tretten stikk. Makker han jo ha trumfdamen, spar dame og enten ruter ess eller kløver konge. Kanskje er det nok om makker har dobbelton eller singelton spar også. Det kan det stå storeslem. Hvordan finne ut det?

Det kom under innlegget som du kan finne på facebook-siden «Facebridge» mange kommentarer med interessante og oppfinnsomme forslag til hvordan melde etter 1H-2H. Jeg sier ikke at noen av de forslagene kunne fungert og ført til en god storeslem, men jeg mener det er ambisiøst. Mitt forslag er å melde 6 hjerter og håpe det er bra spill for det, og heller ta det med fatning hvis makker legger ned akkurat det som skal til for at det står tretten stikk. Da unngår man i alle fall en storeslem hvis makker etter gjentatte invitter, til slutt en storesleminvitt, vurderer feil om hvilke verdier som er gode. Å vise kortfargen i ruter er en mulighet, da vil i alle fall makker ikke vurdere honnører i ruter som verdifulle. Men han må ha det som skal til både i spar, trumf og kløver for at det skal være mulighet for at storeslem er bra. Og selv om han har det kan det godt sitte litt skjevt, så blir det en nitrist bet selv om man egentlig har meldt godt.

Må det stå i slem?

Nei!

Svarhånden kan godt ha helt håpløse kort, for eksempel noe sånt som xxx – xxx – KQJx – Qxx og det er fullstendig tragisk i 6 hjerter. Det kan i verste fall bli et par spartapere, hjertertaper og kløvertaper – beit i 4 hjerter!

Så pessimistisk kan man selvsagt ikke være. Det skal veldig lite til og mer sannsynlig at det er tolv stikk her. Men når det kan være alt fra ni stikk (ekstremtilfelle) til tretten stikk, mest sannsynlig 11, 12 eller 13, synes jeg det er en god, praktisk avgjørelse å melde lilleslem direkte. Når det meldes slik (1H-2H, 6H) er det også en fordel at motparten ikke vet noe om kortene dine, og kanskje kommer et hjelpsomt utspill, for eksempel sparutspill.

Hvor ofte skal vi spille storeslem etter 1M-2M?

Svar: Nesten aldri.

Det hender av og til at vi har slem i kortene etter den starten. Å tenke på storeslem etter en simpel høyning til 2M er nesten absurd. Det tyder vel nesten på at man har valgt feil åpningsmelding?

Med den aktuelle hånden er det greit å åpne med 1 hjerter, og mange eksperter vil si det er lærebokmeldingen.

Er det feil å åpne med 2 kløver?

Åpningen 2 kløver i naturlig system er ikke noen god konvensjon. Jeg synes likevel åpning 2 kløver er greit med de aktuelle kortene, men vet svært mange eksperter forsøker å unngå 2 kløver med tofargede hender. Derfor åpnes ofte med 1 i farge med kort hvor det egentlig normalt er utgang på egen hånd. Et argument som ofte blir brukt er at «det går ikke pass rundt uansett». Vel, det kan det gjøre, men selv om det ikke gjør det blir det som regel umulig å få makker til å tro at du sitter ikke bare sitter med en meget god hånd, men en monsterhånd. Det ender som oftest med at du må ta noen avgjørelser selv også da.

Blant internasjonale topp-par er det de siste årene flere som har endret litt på stilen når det gjelder dette og litt hyppigere åpner med 2 kløver enn det som er vanlig. En ser for eksempel at Brogeland-Lindqvist åpner oftere enn mange andre med 2 kløver med voldsomme fordelingshender hvor det ikke nødvendigvis er mangeogtyve honnørpoeng. Når alt kommer til alt handler jo bridge om stikk, ikke antall honnørpoeng. Men dette er og blir et stilspørsmål, og det vanskelig å bevise hva som er best.

Valget etter 1H-2H i eksempelet kan også diskuteres, og det er ikke lett å si hva som vil være best i det lange løp i slike, ikke så frekvente problem. Den type meldinger som jeg sikter til – direkte hopp til slem heller enn å bruke de forskjellige redskapene vi har i systemet – er dog kun å anbefale om man innser at en vitenskapelig meldesekvens neppe kan gi den informasjon man behøver for å kunne ta en eksakt avgjørelse.

Det jeg sier i dette innlegget er langt ifra for å påstå at meldeproblemet Nils Kåre la ut er uinteressant! Det er interessant, og morsomt. Det viser også den store interessen fra de som legger ut kommentarer til meldeproblemet. Det er dog grunn til å tro at de aller fleste makkerpar heller enn å forsøke å prikke inn akkurat de riktige kortene og finne det optimale i så vanskelige spill bør forsøke å finpusse systemet og avtalene i mer vanlige spill. Å ikke bruke de redskapene man har når det er klart at det er mulig å få fatt i den informasjon man behøver er latskap. Det er selvsagt ideelt å ha gode avtaler og gode muligheter for å undersøke, sleminvitere osv. for å finne riktig utgang, gode slemmer og storeslemmer.

I dette innlegget fikk du altså ingen løsning på meldeproblemet, men mer en påstand om at det i noen spill generelt sett ikke er så dumt å melde enkelt og praktisk heller enn å begi seg ut på en usikker "reise". Som nevnt kan du i det nevnte facebook-innlegget finne en rekke spissfindige forslag som kan være interessante hvis du heller enn som jeg forslår (gjør det enkelt) av og til ønsker å søke etter det optimale også i sånne spill. Jeg har etter hvert fått vite at da spillet forekom så var 6 hjerter en bra kontrakt. Det beviser selvsagt ikke at mine påstander er riktige, og de som mener å ha gode løsninger for å undersøke sier antagelig at "ja, men med de kortene hos makker så ville vi stoppet i lilleslem".

I neste innlegg her i bloggen skal du få se et spill fra en turnering i helgen. Der oppstod en veldig uvanlig meldesekvens som førte til en slem som makker måtte finne en vakker spilleføring for å vinne. I denne omgang kan du planlegge litt hvordan du ville ha meldt hans hånd.

Ja, her er det i alle fall nok honnørpoeng for 2 kløveråpning – 26 hp og gode farger!

Hvis du åpner med 2 kløver – utgangskrav – kan du jo si 3 kløver neste gang. Mange vil dog med denne fordelingen velge å vise den som grandhånd og plassere den i riktig grandintervall. Hvis man ikke har så sofistikert system etter åpning 2 kløver blir det i så fall etter 2 kløver-2 ruter å hoppe til 3 grand for å vise ca. 25-27 balanserte. Det er en dårlig sekvens, for det tar bort så mye melderom.

Mange bruker «Kokish» hvor etter 2 kløver-2 ruter 2 hjerter fra åpneren er tvetydig, lang hjerterfarge eller en oversterk grandhånd (25+). Svarhånden melder 2 spar som hvilemelding for at åpneren skal kunne avklare hva han har, og sier han da 2 grand viser det 25+ balanserte. Da har man fått vist hånden lavere, og makker har muligheter for å bruke parets 2 grand-system.

La oss si du starter sånn og får vist 25+ NT med 2 grand i tredje melderunde.

2K   2R

2H   2S

2NT

(2H = tvetydig, 2NT 25+ og grandfordeling)

Hva melder du så over makkers 3 kløver hvis det er «Puppet Stayman» (eller Stayman)?

Her er det muligheter for kreativitet uansett hva slags systemavtaler man har. Det kan du tenke på selv en stund, så kommer historien fra helgen her i bloggen om litt.

AUKSJONSTURNERING (PRO AM) - ET JUNIORPROSJEKT

Nå får du en god sjanse til å støtte juniorbridgen, og samtidig være med på en morsom turnering med en toppspiller som makker!

Kurt Ove Thomassen og Helgeland Juniorbridgeklubb (HJBK) jobber veldig aktivt med rekruttering av juniorspillere og med oppfølging av både de nye og de som vi har fra før. Et av tiltakene og et stort mål for klubben er å samle 130 juniorspiller på alle nivå til juniorcamp på øya Lovund på Helgelandskysten i september 2021 (10.-12. september). Den tradisjonelle sommerleiren 2021 er avlyst så dette blir årets høydepunkt for juniorene neste år.

Det beste av alt er at deltakerne skal få delta gratis! HJBK jobber derfor kontinuerlig med innsamling av midler til prosjektet, og et tiltak er en planlagt PRO-AM auksjonsturnering («Drømmemakker-cup) på BBO 2.januar (kl. 18). Det skal spilles 30 spill.

En rekke av Norges beste spillere og noen utenlandske stjerner har sagt ja til å stille opp som auksjonsobjekter. Andre bridgespillere kan kjøpe seg makker til turneringen og kan velge blant alle disse kjente bridgenavnene. Om du får "drømmemakkeren" avgjøres gjennom en auksjon, og inntektene går til dette juniorprosjektet. I selve turneringen deles det ut klubb- og kretspoeng etter vanlig «sommerbridge-skala).

Dette vil gi «vanlige» bridgespillere en opplevelse for livet med en stjernespiller som makker. Noen vil jo få spille med navn som Geir Helgemo, Tor Helness, Boye Brogeland, eller kanskje svenske Peter Fredin. Det er også mange andre kjente bridgenavn på listen over auksjonsobjekter som du finner her.

Prisen du må betale (dvs. hvor mye du bidrar med til juniorprosjektet) avhenger selvsagt av hvor mange som byr på den spilleren du ønsker å «kjøpe», det er jo en auksjon. Den har allerede startet og avsluttes 22.12.

All informasjon om denne turneringen og hvordan budgivningen foregår osv. finner du her.

Tonje (og Boye) i flytsonen

Tonje Brogeland gjør det bra for tiden. Forleden var hum på det lag som ble nr. 3 i en internasjonal dameturnering (online). Etter det dro hun husbonden Boye Brogland til topps i en internasjonal mixturnering, Regents Congress Mixed Pairs (også online).

Tonje og Boye gikk helt til topps! (Bildet er fra VM i Orlando for noen år siden)

Jeg fikk fatt i noen spill og de fikk ordnet seg noen ensom-topper som kom mest pga. gode vurderinger i meldingene. Blant annet fant de 7 grand hvor det var tretten toppstikk, men begge hadde fordelingshånd (!) og 6-4 tilpasning i hjerter. Da er det ikke mange som spiller grandkontrakt, og ingen kopierte det, 100% til ekteparet Brogeland.

Dette spillet likte jeg enda bedre:

Starten er med såkalte "kløverføringer", dvs. svarerene på 1 kløver viser fargen over (1 ruter viser hjerter, 1 hjerter viser spar). Boye hoppet til 2 grand som viser 18-19 grand, og normalt har han ikke mer enn to hjerter (kan si 1 hjerter som viser tre hjerter). Han har bare 17 poeng, men dette er 17 veldig gode så hånden bør oppjusteres til 18 poeng. 

Over åpnerens hopp til 2 grand spiller Tonje og Boye med et godt system hvor de får vist en rekke håndtyper svarhånden kan ha. Med mange hjerter og spar er det lave meldinger tilgjengelig, så 3 spar er ledig. Nords 3 spar viste i denne situasjonen kløverfarge (minst femkorts farge). Det passet perfekt for syd som fastsatte trumfen med 4 kløver. Siden nord var med på notene med en kontrollmelding (4 ruter) gikk Boye på med Key Card Blackwood. Siden alle nøkkelkortene og trumfdamen var på plass måtte han varsle fra om det med 5 grand. Nord er jo ubegrenset, så syd kan ikke ta noen avgjørelse om at at storeslem er utelukket og overlater det til nord. Hun hadde ikke mer enn sånn akkurat for lilleleslem og slo av med 6 kløver.

Godt meldt, og enda et spill hvor de fikk 100%.

 

Endelig en skikkelig face-to-face turnering!

Her i New Zealand har det vært et par "ordentlige" turneringer etter det ble lettet på Covid-restriksjonene, men årets høydepunkt, New Zealand Congress (tilsvarende Bridgefestivalen i Norge) som skulle gått av stabelen i september ble avlyst. I Norge ble jo festivalen avviklet, mens det nå er strengere der. Her kan vi nok ikke klage, vi er vel egentlig veldig heldige da det er mye verre de fleste andre steder rundt omkring i verden.

I helgen spilles den første store og her til lands prestisjetunge turneringen etter restriksjonene ble lettet på, INTERPROVINCIAL TEAMS som har omtrent samme status som seriemesterskapet i Norge. 

I IP FINALS spiller syv soner/fylker om sammenlagtseier for lag på fire nivå i separate klasser, Åpen, damer, veteran og intermediate.

Kamper fra tre dagers spilling fra lørdag vil bli overført på BBO fra lørdag kveld norsk tid.

Link til dette mesterskapet kan spesielt interesserte finne her.

Makker Nick Jacob og jeg skal spille for Auckland/Northland sitt lag i åpen klasse.Tidligere denne uken prøvde vi oss på en treningsøkt uten at det gikk så bra. Her er et spill jeg følte det kunne (burde?) gått bedre:

Som øst ble jeg spillefører i 5 ruter og visste at nord hadde sparfarge. Syd spilte imidlertid ut kløver dame. Hvordan ville du planlagt spillet?

Det er fare for å tape to kløverstikk og ett stikk i hjerter om den finessen ryker. Det ser dog ut som om det kan gå an å få til en eliminasjon og et innspill. Derfor lå jeg unna kløver dame og fikk i neste stikk som forventet liten kløver fra syd til kongen og esset. Nå er kløver 10 et fint innspillskort mot syd. For at dette skal kunne fungere må sparene elimineres med stjelinger. En spar ble stjålet fulgt av ruter til esset, begge fulgte med småkort, men dessverre kom ikke tieren på. En spar til ble stjålet, men for å komme over til øst igjen etter å ha stjålet den andre sparen må en stor ruter spilles fra vest for å ta ut forsvarets tier. Så kan ruter spilles til nieren for å stjele den siste sparen, men dette går ikke bra. For ved å ta en tredje ruterrunde og også stjele tre spar totalt, blir vest fri for trumf slik at innspillet som er ment for å få hjerter til saksen eller spar til dobbeltrenons ikke virker. Syd kan bare spille spar siden det ikke er igjen trumf hos vest.

Så jeg ga opp eliminasjonen og fridde meg med kløver, men syd stakk og spilte spar som måtte stjeles mens det ble fulgt på med den siste sparen fra øst. Hjerteren måtte løses uten taper, og etter esset ble det spilt liten til knekten med magert resultat, syd tok betestikket med hjerter dame. 

Selvsagt kunne hjerter dame blitt toppet ut, men det var ikke akkurat enkelt.

Om ruter 10 hadde vært singel ville dette fine innspillet via eliminasjon fungert da det ville vært en ekstra overgang til øst på ruter 9, så alle tre sparene kan elimineres uten å være nødt til å ta for mange runder trumf. Også med spar ut kan kontrakten vinnes da spillefører får hjelp til å ta den ene sparstjelingen uten å bruke opp overganger og for mange trumf.

Vi ble sammenlignet med to bord i denne kampen. Ett Ø/V-par gikk bet i 5 ruter etter kløverutspill, den andre spilleføreren i samme kontrakt vant den via det nevnte innspillet etter spar ess i utspill. Så spillet kostet IMP i treningskampen, og vi får håpe motspillerne spiller spar ut i sånne spill i Wellington i helgen.

 

Aa - Livgård i sluttspill

I onlineturneringen MINOR ALT INVITATIONAL 4 vant lag FREDIN sin gruppe etter en storseier til slutt. På laget spiller norske Terje Aa-Allan Livgård sammen med svensken Peter Fredin og Alon Apteker fra Sør Afrika.

Dermed spiller de i skrivende stund kvartfinale mot lag DE MICHELIS som består av noen italienere og de svenske tvillingbrødrene Ola og Mikael Rimstedt.

I grunnspillet i denne turneringen merket jeg meg at Aa-Livgård traff godt på veldig mange slemavgjørelser. De meldte fine, spillbare slemmer, og unngitt slem når vinnersjanen var for lav (like viktig!).

I en av kampene mot slutten unngikk det norske paret en slem hvor åpneren hadde 18 poeng og viste 18-19 grand i andre melderunde. Svarhånden hadde 4-4-2-3 fordeling og 13 HP. Det er mange som blir litt for ivrig med den typen kort og går på mot slem. Aa-Livgård ga seg i 3 grand.

Slem er med den styrken og balanserte hender ofte avhengig av litt for mye, typisk et par finnesser av tre, eller en finesse pluss snill sits i en farge. Det var tre finesser, og to av dem røk. Siden motstanderlaget meldte slem og gikk bet ga det 11 IMP til FREDIN. Det var dog ikke så mange som meldte slem, men det er alltid noen når man har noe over 30 HP til sammen. Med balanserte hender er det imidlertid sjelden nok.

I samme kamp satt Aa-Livgård Ø/V i dette spillet:

Meldingene gikk slik:

Godt vurdert! 

Merk østs 5 grand som ble forklart som "Pick a slam" etter at øst hadde støttet kløveren allerede. At han ber makkeren velge slem da må bety noe sånt som honnør dobbel i spar, for bedre sparstøtte kan han ikke ha etter dette meldingsforløpet. Med den fine syvkortsfargen valgte da vest å si 6 spar.

Det er ingen tapere utenom kløveren. Med denne fargekombinasjonen er det en safevariant for å unngå et valg hvis en finesse tas først. Ryker den blir det et valg andre gangen om man skal toppe ut den andre honnøren eller ta en finesse til. For å unngå det valget kan esset spilles først. Deretter må det spilles kløver mot Q-10-9-x og alt er i orden om syd har minst to kløver. Og hvis nord har singel knekt eller konge, eller K-J dobbel unngås på den måten valget i andre kløverrunde.

Her kommer imidlertid hjerter ut og det blir litt ukomfortabelt med overganger til å utføre safevarianten hvis trumfen sitter 3-1.

Nordmannen vant greit 6 spar og lag FREDIN vant også her 11 IMP, denne gangen fordi motstanderlaget stoppet i utgang.

Nesten halvparten av Ø/V -parene stoppet i utgang i det spillet.

All informasjon, resultater og bulletiner fra denne turneringen finner du her.

 

 

Nok en internasjonal lagturnering: EOPEN

EOPEN er en fin, internasjonal online lagturnering som Stefan Skorchev og Christoph Grosset står ansvarlige for. Det spilles med et divisjonssystem og kamper fra turneringen blir overført og kommentert av eksperter via TWITCH.

Alt om dette opplegget finner du her.

Resultatene i den turneringen som pågår akkurat nå finnes her.

Terje Lie, Jo Arne Ovesen, Ulf Tundal og Nils Kåre Kvangraven er med på et skotsk/amerikansk/norsk lag, "TEDDY BEARS". De har i novemberutgaven av EOPEN gjort det skarpt og leder sin pulje soleklart, og de er klare for sluttspill allerede før den siste kvalik-kampen.

Kvangaven har fortalt meg noen morsomme spill fra EOPEN NOVEMBER.

Her klaffet systemet godt for Tundal-Kvangraven. Deres 2 grandåpning viser nemlig begge minor, konstruktiv hånd. Dermed kunne syd sperre kraftig med det samme. Det er sannelig ikke lett når man må begynne å melde på femtrinnet!

Kanskje burde vest doblet, men da han sa 5 hjerter var Ø/V i trøbbel. Tundal var vel litt grådig da han doblet 5 hjerter, og det ville blitt bedre for Ø/V om de hadde "rømt" til 5 spar. Det er dog ikke så lett å gjøre det når man ikke vet hva makker har!

Den doblede kontrakten ble ikke særlig festlig. Det kom ruter ut til esset og kløveravkast fra vest. Spillefører førsøkte en trumf fra bordet, Tundal la damen, og esset vant stikket. Så spar fra topp, men Tundal kunne stjele den tredje, ta for trumfkongen og presse vests trumf med ruter. Spillefører fikk kun for trumfene sine, Tundal tok resten, +1100!

Ved det andre bordet gikk meldingene slik:

Der startet det lavt og behagelig, og Lie (vest) ble advart av syds 1 hjerteråpning. Men da N/S begynte å bevege seg farlig høyt våknet Lie og begynte å doble dem.

Spillefører kunne nok gjort det litt bedre i 5 ruter doblet enn han gjorde, for det endte med hele tre doblede og +800 til TEDDY BEARS som dermed vant hele 18 IMP på spillet.

Ville du åpnet med 1 hjerter som syd, eller ville du valgt en annen melding?

I en kamp åpnet syd med 4 hjerter! Vest kunne ikke doble da det ikke ville vært straff, og syd fikk spille 4 hjerter udoblet med fire sonebet. Minus 400 ga imidlertid 6 IMP inn da Ø/V ved det andre bordet meldte og vant 4 spar.

Igjen var Tundal-Kvangravens "begge minor" i bruk, faktisk både av nord og syd! Denne gangen var det den mer vanlig varianten hopp til 2 grand over motpartens majoråpning.

Noen doblet opplysende med nords kort. De måtte over 4 spar velge mellom å ta avgjørelsen selv å si 4 grand, eller doble. Doblinge etterfulgt av nok en dobling har ikke fortalte syd mye om hva slags kort nord har..

Kvangraven som brukte 2 grand først kunne doble 4 spar og hadde fortalt om alle minorkortene sine. Det ga syd godt grunnlag for å ta sin avgjørelse som ble 4 grand: velg minor. Ø/V burde nok vært med til 5 spar, men kanskje var det doblingen av 4 spar som skremte dem litt?

Det var ikke vanskelig å vinne 5 kløver. Kvangraven tok med seg en liten safevariant i ruter, liten mot Q-J fjerde i tilfelle en av dem har alle de fire uteværende ruterne.

Ved det andre bordet gikk meldingene slik:

Dette var veldig agressivt av syd (4 grand), og nord kan vel ikke lastes for at han meldte slem. 6 kløver kunne ikke vinnes, og spillefører gikk seg to bet, Ø/V +500. Det ga 15 IMP til TEDDY BEARS.

 

 

NM FOR KLUBBER: Ungdommen kommer!

NM for klubblag er i gang. I en kamp måtte et sterkt og rutinert mannskap som spiller for Kristiansand 2 finne seg i å bli kraftig slått av Skien 1. For skienslaget spiller også et par rutinerte herrer, Sondre Laabraathen Hogstad og André Øberg. Det andre paret var Thea Lucia Indrebø og Ida Marie Øberg. De er unge og ganske urutinerte i åpen klasse selv om som de fleste vet har de masse internasjonal erfaring og knallgode resultater i juniorbridge. Det er imidlertid for alle en ganske kraftig overgang fra juniorbridge til åpen klasse. Det er både morsomt å interessant at disse to spilerne og flere av de andre lovende ungdommene norsk bridge for tiden har allerede nå oppnår gode resultater i kamp mot erfarne toppspillere.

Thea Lucia (t.v) og Ida Marie etter en av deres suksessrike juniormesterskap

Vi tar med et spill fra kampen mellom Kristiansand 2 og Skien 1 hvor Thea og Ida Marie meldte bedre enn paret fra Kristiansand. Det var imidlertid ikke nok å melde godt. Den litt hardmeldte slemmen måtte spilles godt også. 

(Giver øst, alle i sonen)

Med Ida som vest og Thea øst gikk meldingene slik:

Noen vil antagelig åpne med 2 kløver som øst, men det er ikke sterke nok kort til det slik de fleste definerer 2 kløveråpning. Det er som regel bedre med slike kort å åpne med 1 i farge fordi en lettere får vist kortene sine, og kanskje kan få tatt kontroll over meldingene. Hvis det en sjelden gang går pass rundt på 1 kløver er det som oftest greit nok.

Meldingene er etter såkalt "kløverføringer" hvor 1 ruter viste hjerter (4+), og østs 1 hjerter trekorts hjerter. 2 kløver ba om 2 ruter (enten for å spille der eller invitere til utgang), men øst brøt "kravet" om å si 2 ruter med meldingen 2 spar fordi hun var så sterk. Da vest kunne melde utgang og har da den typiske invitthånden (til utgang) med femkorts hjerter tok øst kommandoen og tok dem til 6 hjerter via Key-Card 4NT hvor svaret viste at de ikke manglet noe nøkkelkort bortsett fra trumfdamen.

Lilleslemmen er veldig bra. Det handler normalt kun om å unngå to trumftapere.

Øst (Thea) ble altså spillefører og syd spilte ut ruter til esset. Nå spilte hun hjerter til nieren og syds dame. Syd fortsatte med ruter til knekten, kongen og stjeling. Det godspilte ett ekstra stikk i ruter hos vest, men problemet var at nå var øst nede på singel ess i trumf. Dermed ser det ut som om syds trumfbeholdning må gi enda ett trumfstikk til forsvaret - i så fall beten. Det problemet kunne imidlertid løses. Det må en trumfreduksjon til slik at vest blir like lang som vest og syds tilsynlatende andre trumfstikk kan bli fanget opp mot slutten.

Det kan muligens fås til et trumfreduksjon og trumfcoup mot syd ved å spille kortene litt i forskjellig rekkefølger. Du kan jo prøve litt selv med åpne kort for å se om du får det til. Thea som ikke hadde åpne kort så hva som måtte til og fikk kortet seg i trumf hos vest (hun stjal god kløveren), og var inne på østs hånd mot slutten etter også å ha innkassert det godspilte ruterstikket hos vest.

Med tre kort igjen hadde syd hadde trumfknekten dobbel og en ruter, mens vest hadde igjen K-10 i trumf og en spar. Fra øst kom en stående kløver, og syd kunne bare pakke sammen. Hvis han kastet sin ruter ville sparen hos vest forsvunnet, og syds trumfknekt dobbel blir idet et kort spilles fra øst fanget opp i to-kortsposisjonen. Hvis syd på den stående kløveren i tredje siste stikk setter i trumf trumfes over og den siste trumfen tas ut.

BÆRRE LEKKERT!

Da Kristiansand sitt Ø/V-par spilte utgang ved det andre bordet ga spillet 13 IMP til Skien.

 

 

God norsk innsats i internasjonal dameturnering

YOUNG CHELSEA BRIDGE CLUB (London) har arrangert sin internasjonale dameturnering online. Det var med 32 lag, og noen norske spillere deltok. Best av de gjorde lag HEL med Tonje Brogeland, Lisbeth Glærum, Torild Heskje og Tove Haugen som kapret 3.plassen rett foran et engelsk/svensk/norsk lag som Sølvi Remen var med på.

Et italiensk lag vant foran Danmark.

Detaljert og god informasjon om denne turneringen finner du her.

Vi tar med et spill fra YC Women's Teams hvor Tove Haugen og Torild Heskje var blant veldig få som fant frem til storeslem. Hvordan ville du og din makker meldt?

Det norske paret havnet i 7 kløver som var nedlegg, spillet tok 1 sekund! Det står også i 7 grand, men å melde og vinne storeslem med 28 HP til sammen er som regel godt nok. Det var det i kampen, kun lilleslem ble meldt ved det andre bordet og 13 IMP inn. Av det 32 lagene kom kun tre Ø/V par i storeslem.