ÅPENT EM - Lagmix, dag 1

Lørdag ble det spilt fem runder i kvalifiseringen i lagmixen under det åpne EM i Istanbul. Søndag spilles fem kamper til for å avgjøre hvilke 32 lag av totalt 86 som skal få spille i utslagskampene. De som ikke går videre kan spille en ny turnering mandag (BAM) før mix-par starter tirsdag.

Flere av lagene med norsk innslag ligger omtrent på middels så langt, men Sophies World har et meget bra utgangspunkt før andre dag med 17.plass. På det laget spiller Sofie Grasholt, Sven Olai Høyland, Rolf Sjødal og Elisabeth Grasholt Sjødal. Lag Grude ligger halvveis i kvaliken akkurat på kvalfiseringsplassen, nr. 32. På det laget spiller Kåre Bogø. Ranja Sivertsvik, Astrid Steen Lybæk, Kristian Barstad Ellingsen, Marian Grude og Tor Eivind Grude. 

Her er et spennende spill fra runde 5:

Er dette en bra slem?  I så fall hvilken slem?

Vel, hvis man melder slem med disse ressursene så vil det vel bli 6 grand?

Ruteren er litt for svak til at slemmen er god nok sånn rent prosentmessig. Fargen må sitte 3-3 (36%), men det er en liten ekstra sjanse at J-10 sitter dobbel. Hvis en av dem hadde hatt ruter 10 ville det vært en ganske bra slem.

Hva med 6 hjerter?

Det er selvsagt ikke lett å melde med kun 4-3 tilpasning, men siden de i den fargen har tieren er det en glimrende slem. En ruter kan stjeles med hjerter 10 for sikkerhets skyld, og det blir ofte greit å vinne tolv stikk i hjerterkontrakt. Sjødal-Sjødal var i 5 ruter, en nokså sikker utgang. Ved det andre bordet endte imidlertid Ø/V i 6 NT. Vunnet eller tapt spill?


Ruteren satt ikke 3-3, og N/S fant ikke på å spille ut ruter som er fatalt. Det skjedde ved noen få bord. Med ruter ut fra enten syd eller nord rulles ruterstopperen opp for N/S og 6 NT vinnes. Men det norske paret fikk tak i beten etter hjerterutspill, 12 IMP inn.

 

 

 

ÅPENT EM HAR STARTET

Det åpne Europeiske mesterskapet har startet i Istanbul, Tyrkia.


Istanbul er stedet for bridgespillere i fjorten dager, fra 15.6. til 29.6.

Med åpent mesterskap menes at det ikke er nasjonslag som spiller, hvem som helst kan delta. Så dette er en massemønstring med spillere på forskjellig nivå, men selvsagt med de aller fleste av proffene på plass også. Dessuten kan spillere som ikke er fra Europa også delta. 

En rekke turneringer skal avvikles, både for lag og par. Først er det MIX-LAG hvor det er påmeldt fem lag med norske spillere. 

All informasjon og etter hvert resultater, bulletiner osv. kan du finne på mesterskapssiden, her. 

 

 

Skal, skal ikke...?

Dagens spill fra Asia Pacific Championship i Singapore dreide seg først om å ta stilling til om det skulle meldes inn, eller ikke.

Du sitter øst og hører makker passe i første hånd før nord åpner med 3 ruter. Ville du ha meldt inn 3 spar nå?

Det er vel ikke galt å passe, men det kan godt være riktig å melde inn 3 spar også. Riktignok er ikke utgang vår vei så sannsynlig siden makker ikke har åpning, men har han fin tilpasning kan det godt stå utgang. Nedsiden ved å melde inn er selvsagt at du kan risikere å bli doblet. 

Vetaranen på mitt lag, Michael Cornell slengte inn 3 spar. Makkeren la på til 4 spar, og dermed var en hardmeldt utgang var meldt.

 

Vest hadde nesten perfekte kort til øst. Med kløver knekt i stedet for hjerter knekt ville utgangen "kun" vært avhengig av 3-2 i trumf og kløverfinesse. Slik det var er 4 spar et tvilsomt prosjekt, og det ser ut som om det er nødt til å bli to hjertertapere, en rutertaper og en kløvertaper selv om kløverfinessen går. Men slik det sitter må det godt motspill til for å bete 4 spar. Jeg tror syd det må et helt usannsylig utspill til, liten kløver! Om syd etter å ha tatt to hjerterstikk som er naturlig skifter til liten kløver vinnes ved å legge liten kløver fra vest! Nord vinner for nieren, men så, etter ruter tilbake fra han vinnes med esset fulgta av seks ganger spar som skviser syd sønder og sammen. Og mer naturlig er vel to store hjertere fulgt av ruterskift. Da vinnes om spillefører timer det riktig. Han kan lajsere ruteren for å justere tempoet for skvisen som kommer mot slutten, eller han kan vinne med ruteress og ta ut trumfen fulgt av at han gir dem ett stikk i ruter. Samme hva de fortsetter med vil syd bli skviset senere. La oss si nord fortsetter med ruter etter den starten, og spillefører trumfer. Så resten av trumfene, og før den siste ser det slik ut:

 

På spar 7 fra øst er syd ferdig mann. Kaster han hjerter dame forsvinner kløver 7 fra vest, så tas kløverfinesse og hjerter knekt er det tiende stikket. Hvis syd kaster en kløver forsvinner vests hjerter knekt, og kløveren er gående ved hjelp av en finesse med damen fulgt av esset. 

Min lagkamerat fant altså den vinnende meldingen, men dessverre kludret han det til i spilleføringen og gikk bet, -100. Ved det andre bordet spilte vi 3 ruter med +110, uavgjort spill.

I mesterskapet leder Kina som så langt har et imponerende snitt, nesten 16 VP per kamp. Singapore har også en liten luke til forfølgerne som mest sannsynlig vil kjempe om bronsemedaljne, eller kanskje sølv også. Men Kina ser solide ut på toppen. Blant lagene ikke så langt bak Singapore er mitt lag som gikk på en mine mot svakt plasserte Korea i går kveld. Det er fortsatt ni kamper (av totalt 22) igjen å spille i åpen klasse så mye kan skje mot slutten.  

Vanskelig spilleføring

I dette spillet fra APBF-mesterskapet i Singapore måtte spillefører gjettte godt om han skulle kunne vinne sin utgang, hvis motspillet var best mulig. 

Standard kontrakt var 4 hjerter, som regel spilt av øst etter grandåpning og overføring til hjerter fra vest.

Syd fant flere steder kløver ut til nords konge. Hvis nord da skifter til ruter blir det vanskelig. Nord bør skifte til liten ruter for han kan se bordets 9-8-7 i ruter. Husk at spillefører (øst) ikke ser alle kortene, og å ta finessen med damen er ikke unaturlig. På liten ruter fra nord kan han dog spille liten fra hånden, og har i så fall flere sjanser etterpå. I dette tilfellet, med liten ruter i skift fra nord, krever liten ruter fra øst kongen hos syd. Da er den fargen er for såvidt i orden for spillefører, men det blir likevel bet. Syd vinner med ruter konge og spiller mer ruter. Inne på hjerter ess gir så nord syd en ruterstjeling, en bet. 

For å vinne må spillefører gå opp med ruter ess og spille trumf. Da er ruteren blokkert for forsvaret, syd sitter med singel konge og de kan ikke få fatt i ruterstjelingen.

Spilt av vest vinnes på samme måte om nord naturlig starter med kløverhonnør og skifter til ruter. Men det er sannelig ikke enkelt å gå opp med ruter ess som er løsningen akkurat år syd har kongen dobbel i fargen, og nord har trumfesset. Å suse opp med ruter ess kan være feil med veldig mange andre sitser. Nord kan i teorien bete 4 hjerter spilt av vest ved å spille ut ruter. 

Det er fort gjort å gå bet med andre motspill også. Den New Zealandske seniorspilleren Dave Dolbel vant 4 hjerter etter trumf ut fra syd til nords ess fulgt av kløverhonnør, så ruter knekt. Nå kunne han simpelthen ha dekket med damen og senere fisket opp nords ruter 10. Men han valgte å gå opp med ruter ess og ta ut trumfen. Sparfinesse er også en mulighet i dette spillet hvis det er to rutertapere (nord kunne hatt knekten dobbel i ruter for eksempel). Så tok han for spar ess og kjørte i gang med alle trumfene . Da fikk han bra peiling på hvordan det satt. Etter alle trumfene var tatt så det slik ut:

 

Å ta sparfinessen går som du ser galt, men Dolbel leste sitsen godt og fridde seg med ruter til syds konge, hvoretter syd måtte spille spar rett inn i østs saks, K-J. Småpent. 

"Nu går alt så meget bedre"

Kåre Willochs påstand en gang i tiden kan godt brukes for å beskrive hva som skjedde for mitt lag New Zealand den andre spilledagen i Asia Pacific Bridge Championship (ABPF) etter at vi fikk en trøkk-17 i starten av turneringen mot erkefineden Australia.

I en litt halvrusten morgenkamp av makker og undertegnede hadde vi veldig gode lagkamerater, og det ble seier med 15,06 – 4.94 VP mot India. I neste kamp ble Thailand feid av bordet med nesten full pott og i kveldskampen mot Chinese Taipei (Taiwan) endte det uavgjort. I morgenkampen torsdag ble det imidlertid et knepent tap mot China Hong Kong, men lagene foran på listen tapte også. Så det har jevnet seg ut, alle slår alle, og vi ligger på 4.plass.

Det var i mellomkampen onsdag det svingte ordentlig for Kiwi-laget. Min rapport i går handlet om et par av spillene (av flere) hvor det meste skar seg for «Ginger Helgemo» som enkelte kaller han, 24 åringen Matt Brown. I kampen mot Thailand gikk han og makkeren Michael Whibley mer eller mindre på vannet i en lang periode.

Meldingene gikk omtrent slik som i NZ-senior sin BBO-overførte kamp ved veldig mange bord, og et vanlig resultat var +680 til Ø/V.

Whibley-Brown var et av få par som kom seg i 6 spar som ikke er lett å melde når syd åpner med 4 hjerter. Vest doblet, og øst sa 4 spar. Da det kom tilbake til nord sa han 5 hjerter, og når nå Brown nå sa 5 spar som øst la Whibley på til lilleslem, og nord doblet.

Spilleføringen var omtrent en formalitet, tre hjertere kunne stjeles hos vest, og N/S fikk kun for ruter konge. Pluss 1660 ga 14 IMP mot 680 ved det andre bordet. Senere i dette settet kom de to slemmer til Ø/V, en v dem en ganske hardmelt storeslem som Whibley-Brown meldte, og to fine slemmer N/S. Thailand bommet på det meste og måtte ta til takke med 0,09VP.

Når alt går på tverke...

Når det går galt for gode spillere kan det bli riktig stygt. Alt går på tverke, tanker som der og da synes fornuftige blir bare rør.

I Asia Pacific Championship følte nok min lagkamerat, det unge stortalentet Matt Brown (24) det slik i kampen mot Australia.

Vi har så langt vunnet våre kamper, men et stygt nederlag mot erkefienden fra den andre siden av det Tasmanske havet - Australia -  gjør av ligger rundt middels. Men mesterskapet har jo nettopp startet og varer helt til søndag.

Oppgjøret mellom Australia og New Zealand er omtrent som svenskelandskamp for nordmenn. Det blir som regel jevne oppgjør. Det var ganske jevnt også et stykke ut i denne kampen, så kom det første triste spillet for Brown.

Som øst spilte han 3 grand uten motmeldinger etter at han i tredje hånd åpnet med 2 grand (Giver vest, ingen i sonen).


Syd spilte ut spar dame til nords ess. Tilbake kom spar 2, og N/S spiller omtrent som de fleste norske spiller, norsk fordeling fra gjenværende. Om du kan stole på det sitter spar 4-4, eller 6-2. Hvis den fargen sitter 4-4 kan du gjøre omtrent hva du vil, men om syd har seks spar har du ikke råd til å ta kløver eller hjerterfinesse fordi med 6-2 sits i spar har du ikke råd til å slippe inn syd. Men om kløverfinessen går behøver du ikke ta den, gjør du? For om du spiller A-K i kløver og kløver 10 går du ikke bet om nord kommer inn på damen fordi sparen antas å enten sitte 4-4, eller 6-2, og da kommer ikke syd inn hvis det er farlig (6-2). Slik tenkte nok Brown og dengte ned to store kløver fulgt av tieren. Men da ble det lang nese:

Nord hadde lumsk spilt feil fordeling tilbake og hadde ikke enten null eller to spar igjen som Brwon trodde, men nieren som normalt ville vært kortet som spilles i andre stikk med denne kombinasjonen. Dermed fikk forsvaret fire sparstikk og for kløver dame, en bet av den nitriste sorten for spillefører.

Når man ser alle kortene uten å vite hva som skjedde kan det nesten ikke gå an å komme på hvordan en god spiller kan gå bet. "Alt" du normalt kan tenke på å finne på her går jo bra, både kløver- og hjerterfinesse gir kontrakt. Men, 10 IMP til Australia ble det, og dermed hadde de overtaket i kampen.

Så kom dette (Giver øst, Ø/V i sonen):


Brown som øst skulle spille 6 kløver og fikk spar 2 i utspill fra syd (norsk fordeling). Han prøvde knekten som nord dekket med damen. Nå spilte han ruter knekt som nord stakk for å fortsette med hjerter konge til esset. Brown stjal en hjerter og spilte ruter til knekten. Men nå ble det pga. at trumfen satt 3-1 litt klabbette med overganger for å stjele nok hjerter og ta ut trumfen, en slags dummy reverse hvor den korteste trumfhånden blir gjort til hovedhånd. Så han endte opp med å forsøke sparfinessen med nieren til slutt. Den røk, en bet.

Det var sannelig gode sjanser slik han spilte, enten 2-2 i trumf (da funker den dummy reverse-planen også etter spar ut hvor esset ble revet bort fra hånden når han forsøkte knekten i stikk en), eller at syd har enten spar 10 eller spar dame.

Slik så hele spillet ut:

For Australia spilte Liam Mine (opprinnelig New Zealander) også 6 kløver som øst. Han fikk etter hjertermelding fra nord hjerter ut til damen, kongen og esset. Han stjal umiddelbart en hjerter, en god start da han så for seg dummy-rverse muligheten. Så spilte han ruter og nord lå unna med esset slik at damen vant stikket. Fortsettelsen ble ruter dame til esset, og nord spilte mer ruter. Den stjal Milne med kløver 10 og hadde kontroll, syd kastet en hjerter. Milne kunne stjele en hjerter til, spille kløver til damen og stjele den siste hjerteren. Så to store kløver fra vest (de to siste trumfene på den siden). De fulgte spar til esset og ut med forsvarets siste trumf med damen fra hånden idet vest altså var fri for trumf. Til slutt kunne han spille inn vest på spar konge og hente ruter konge for sparavkast, +1370.

Han vant altså syv (!) trumfstikk, tre stjelinger og fire trumfstikk på hånden, ved å trumfe tre ganger på den lange trumfhånden og ta ut den siste trumfen fra østs hånd. I tillegg ble det to sparstikk, to ruterstikk og hjerter ess = 12.

Godt spilt av Milne, og 16 IMP til Australia som var i ferd med å knuse oss. Kampen endte med 17.4-2,6 VP seier til Australia. Vi får imdilertid to sjanser til å revansjere det tapet. APBF spilles sånn som Nordisk med to kamper mot hver nasjon, og etter det mesterskapet er ferdigspilt skal vi spille sonefinale (WBF sone 7) mot dem.

Klart for ASIA PACIFIC CHAMPIONSHIPS (APBF)

I dag (tirsdag) starter APBF som er et mesterskap omtrent som et litt stort Nordisk, med nasjoner fra tre WBF soner (4,6 og 7). Det spilles først APBF teams mesterskap i fire klasser, OPEN, LADIES, MIXED og SENIOR. Lagene fra sone 6 spiller etter den turneringen play-offs for plasser i VM (Bermuda Bowl) basert i resultatene fra den første turneringen, mens sone 7 spiller om sonemesterskapet for den sonen. Australia og New Zealand er imidlertid allerede kvalifisert for VM.

APBF foregår i Singapore i tiden 11.6. til 20.6.

Singapore - en vakker by, men også en av de mest kostbare hovedstedene å være i

Undertegnede er på plass som spiller for New Zealand-Open. Favoritt i den åpne klassen er Kina, men jeg har tro på Australia denne gangen da de for en gangs skyld har klart å samle sammen landets seks kanskje beste spillerne på sitt lag. Indonesia, India og Japan kan også være medaljekandidater, foruten New Zealand som av disse nasjonene har hatt de beste resultatene i VM-sammenheng de siste årene.

Kostbart utspill

Da jeg ankom spillerhotellet møtte jeg en gammel venn som fortalte et særdeles kostbart spill fra en oppvarmingsturnering nylig. Har du og din makker gode nok avtaler for den posisjonen som oppstod her? Han som ble hovedperson satt syd med dette:

 

Østs 1 kløver var sterk, kunstig (16+HP, Presisjon).

Jada, syds meldinger er helt ville, spesielt 3 hjerter, men merk at 2 NT fra nord viste en sterk høyning til 3 hjerter med minst firekorts støtte.

Hva betyr doblingen? Ber den om hjerter ut, fargen N/S har meldt og "støttet", eller ber doblingen makkeren spille ut noe annet? Hvis doblingen sier: "ikke spill ut hjerter" er vel kanskje spar 9 et godt alternativ?

Ved bordet spilte syd litt fantasiløst ut hjerter 10. Det skulle vise seg å være et av de mest kostbare utspillene den spilleren har gjort så langt i karrieren hans, og trolig vil det forbli personal worst også resten av livet hans. Slik så hele spillet ut:


Hjerter 10 i utspill lot øst vinne første stikk for hjerter konge hvoretter han raskt tok ti stikk til i minorfargene. Det betød to doblede overstikk, + 1150 til Ø/V.

Med spar 9 i utspill går det "litt" bedre for N/S. Nieren drar med seg østs åtter. og spillefører må legge tieren fra vest. Nord stikker over med knekten og skifter til hjerter dame. Dermed tar forsvaret fem hjerterstikk, og etter den fine starten på motspillet ruller de opp hele sparfargen også! N/S vinner ti motspillstikk i majorfargene før spillefører kan gjøre noe som helst, seks doblede bet i faresonen. Det gir +1700 til N/S, så med andre ord var den "lille" forskjellen utspillet betød på 2850 poeng!

 

Sølv og 4.plass til Norge

Da Nordisk Mesterskap ble avsluttet søndag spurtet Norge Åpen veldig sterkt med tre fine seiere, og det holdt til å klatre opp til sølvplassen!

Solid innspurt i Nordisk lover godt for denne gjengen (i VM +Allan Livgård og Terje Aa): (f.v.) Espen Lindqvist, Ulf Tundal, Boye Brogeland, Nils Kåre Kvangraven og NPC Christian Vennerød

Island vant Åpen klasse med 8,5 VP margin til Norge. På 3. plass kom Danmark, noe skuffende for dem som førte mesterskapet hele veien, men falt sammen med en elendig avslutning. 

De islandske mestrene med smått legendariske Baldurrsson med feil farge på skjorta midten bak

I dameklassen var avslutningen også skuffende for Danmark som absulutt var med i gull-kampen. Det endte som nr. 3, og det var ikke mye om å gjøre at et godt spurtende Norge kapret bronsen. Norge var kun 3,3 VP bak Danmark til slutt. Favorittene (mine) Sverige vant dameklassen for Finland.

Alle resultatene finner du her, OPEN og DAMEKLASSEN. Bulletiner og mer stoff fra Nordisk kan du finne på kvangraven.no, klikk her.   .

Norge Åpen var med på å ødelegge festen for Danmark da det godt spurtende norske laget slo dem i nest siste kamp. Et av spillene som gikk i norsk favør var dette: 

 

Danmark meldte 4 spar som Ø/V og vant ti stikk, +620.

Brogeland-Lindqvist fant frem til 6 hjerter etter at Lindqvist brukte Leaping Michaels, eller egentlig non-Leaping Michaels. Leaping Michaels er hopp til 4 i minor over motpartens 2 i major for å vise sterke 5-5 (eller mer) hender. Enkelte bruker det også mot 3 ruteråpning for å få vist sterke hender med minst 5-5 i kløver og en major. Brogeland vurderte godt da han sa 5 hjerter, og da fulgte Lindqvist godt opp og meldte slemmen. Det er hardt, men praktiske og gode vurderinger, synes jeg. I sparkontakt blir det maksimalt elleve stikk om de spiller ut ruter og fortsetter med ruter. Da må spillefører trumfe to ganger hos øst, og det blir to trumfstikk til syd. I hjerterkontrakt var det tolv stikk. Brogeland stjal rutertutspilllet og tok to runder trumf. Så To store kløver og klølver til stjeling. Spar til esset ble fulgt av uttrumfing med hjerter dame. Ett sparstikk var alt forsvaret fikk, en deilig sonelem til notering, +1430, selv om det innrømmes også den slemmen er litt sårbar (for eksempel om trumfen sitter 45-1) - 13 IMP til Norge. 

 

 

 

 

 

Nordisk: Tøff medaljekamp

Det går mot en knallhard medaljekamp i Nordisk mesterskap som avsluttes i Kristiansand med tre kamper på søndag.

I dameklassen er det superjevnt. Det skiller 1,2 VP mellom ledende Finland og Danmark på 3.plass, og mellom de to nasjonene ligger Sverige som de jo også gjør geografisk.

De to norske damelagene har det ikke fått det til helt som vi håpet. Norge 1 ligger nesten 17 VP bak bronseplassen, og om det skal kunne bli medalje må det avsluttes med tre brakseiere.

For det norske laget i åpen klasse har det heller ikke gått på skinner i dette mesterskapet. Det er nok for mange overraskende at de regjerende europamestrene ligger rundt middels idet mesterskapet går mot slutten. Et ganske stort nederlag mot ledende Danmark ødela mye. Med vel 15 VP opp til Sverige på 3.plass må det en uhyre sterk avslutning til om det skal bli medalje.

Norge Åpen har igjen revansjeoppgjør mot Danmark foruten at vårt lag skal møte Finland og Sverige.

I toppen i Åpen klasse har Danmark en bra ledelse foran Island (13 VP), men det er nok vinnerpoeng å spille om til at det kan bli spennende også i gullkampen.

Det er høyt nivå i Nordisk. Det viser resultatene, selv på vanskelige spill klarer spillerne på nesten alle bord å finne ut av det i majoriteten av spillene. Av og til går det imidlertid galt også for eliten. Vi tar med et eksempel fra kveldskampen mellom Danmark og Sverige på lørdag.

Hvis Danmark vinner Åpen klasse og Sverige ikke er langt bak demtil slutt, tipper jeg svenskene kommer til å huske lenge avslutningen i begge de to innbyrdes oppgjørene, spesielt det siste spillet i den første kampen. Da ledet Sverige før siste spill, men en total mislykket 4-3 majorkontrakt doblet i stedet for 5 i minor med 6-3 tilpasning kollapset, og de gikk 800 i bet. Og det stod utgang i minor som danskene meldte og vant, 16 IMP til Danmark som dermed vant kampen.

I det andre oppgjøret hadde Sverige en veldig god ledelse før det siste spillet, og det begynte å bli nærkontakt med Danmark i sammendraget. Så kom dette:


Her må det ha vært en liten misforståelse i bildet, eller kanskje ikke. At Nord ikke åpnet med en svak 2 åpning, der noen åpnet med 3 spar i de gunstige soneforholdene er overraskende. Konovs 1 kløver var sterk og kunstig, og etter Syds innmelding og makkerens hopp tror jeg ganske sikkert han oppfattet nords hopp til 2 spar som støtte siden nord ikke hadde sagt noen i første melderunde. Det stemmer jo ikke at han kun har lang spar og svake kort? Hoppet er antagelig definert som støtte i hjerter og sparfarge, og det har han jo for så vidt. Konovs 2 grand var naturlig, og Syd som visste om hjertertilpasning presset på med 3 hjerter. Det var nok til at nord stampet over vests 3 grandmelding.

Mot 4 hjerter doblet spilte Askgaard ut trumf, et godt utspill selv om det ikke er så ofte man spiller ut fra knekten tredje i trumf. Her vet han imidlertid at egen side har stor overvekt i HP, og da er trumfutspill tingen. Dette var ingen hyggelig kontrakt å spille, og det endte med fire doblede bet, +800 til Danmark.

Ved det andre bordet spilte øst 3 grand som ikke ser så lett ut å vinne, selv om ruterfargen satt hyggelig 3-3. Hvis den svenske spilleføreren gikk bet ville det bli et nytt «katastrofespill» i siste spill mot Danmark. Men kontrakten ble vunnet, og det ble «kun» 7 IMP til Danmark som knappet inn nyttige IMP i forhold til Sverige som vant kampen med 7 IMP.

I Åpen klasse var det ingen andre enn svensken som vant 3 grand. Ved de andre bordene var det vanligste sparkontrakter N/S med et par bet etter sperreåpning av Nord. På dette spillet i dameklassen ble 3 NT vunnet ved et bord mens tre spilleførere gikk bet. De andre spilte sparkontrakter N/S med bet.

Nordisk: Mot en lang lørdag!

Det går mot en slitsom lørdag for spillerne i Nordisk Mesterskap i Kristiansand.

I dette mesterskapet spilles dobbel serie (alle mot alle to ganger), og lørdag skal det spilles hele fire kamper før det avsluttes med tre kamper på søndag. På lørdag starter det klokken 10.00, og spillingen avsluttes klokken 21.40!

Etter at Danmark tok ledelsen i ÅPEN og Sverige i DAMEKLASSEN på fredag, håper hjemmepublikkummet selvsagt på mange norske VP på lørdag. Og det er det god grunn til å håpe på!

Mine forventninger er at det norske laget i åpen klasse kommer sterkere utover i turneringen. De ligger på andreplass etter tre jevnspilte kamper.

Her er noen bilder sakset fra Nils Kåre Kvangravens bridgeblogg (bildene er fra Kristiansand på fredag), kvangraven.no hvor du også finner linker til bulletinene.

Espen Lindqvist er nok snart i storform etter et kort avbrekk. Og da blir det mange IMP inn!

Også i dameklassen har jeg stor tro på at det norske laget vil kapre mange VP utover i turneringen. Så langt har det blitt to tap etter at Norge 2 ble slått i åpningskampen.

Boye Brogeland - Hva denne mannen kan finne på er ikke lett å gjette, men det blir veldig ofte "gladspill" av det!

Vi håper (og tror) på i hvert fall ett gull og at Norge blir beste nasjon sammenlagt!


Støtteapparatet følger nøye med: Christian Vennerød (t.v.) og Jon Egil "Turbo" Furunes

Følg med du også, spillingen overføres på BBO. Resultater finner du her for Åpen klasse og her for dameklassen.

  

Store kort i nordisk

Første dag av Nordisk Mesterskap i Kristiansand er over. Norge ligger på andreplass i ÅPEN med litt over middels. Danmark leder 9,3 VP foran Norge. Norge slo Sverige i første kamp, men tapte knepent de to neste kampene.


Danmark i føringen i Åpen klasse

Færøyene har overrasket positivt og vunnet to kamper av tre, mot Finland og Sverige. De tapte imidlertid klart for Danmark i andre kamp og ligger på 4.plass et par VP bak Norge.

I dameklassen har Sverige tatt ledelsen foran Danmark. Norge ligger på 4.plass, 4 VP bak Finland på 3.plass. Norge 2 ligger foreløpig sist av de seks lagene.


De svenske damene sammenligner lister etter en av sine tre strake seiere første dag

I runde 2 og 3 kom det noen monsterhender.

VEST                                                                                  ØST

 

Syd er giver og passer.

Hva ville du åpnet med som vest?

Hvis du spiller med sterk, kunstig 1 kløver sier det seg selv, men hva om systemet er "standard" med sterk 2 kløver som utgangskrav?

Det er tre alternative åpningsmelinger: 1 spar, 2 kløver eller 2 grand. Hånden er nesten for sterk for en 20-21 grand, og det er heller ikke helt riktig fordeling for å vise hånden som en grandhånd. I verste fall kan 3 grand bli spilt fra feil hånd, om for eksempel makker har K-x i hjerter. 

I damekampen i runde 2 mellom Finland og Danmark fant det finske Ø/V-paret enkelt 7 grand hvor det er tretten stikk fra topp, ingen farger må gi noe ekstra enn topphonnørene (3+3+4+3). De danske meldte imidlertid svakt etter at vest åpnet med 1 spar:

Hvis 3 kløver viste ekstra verdier er øst for bleik. I en utgangskravsituasjon bør nok 4 grand (over 3 kløver) være naturlig og vise en hånd som ikke har tilpasning til vest (da støtter man bare) og simpelthen for sterk for å melde kun 3 grand med. Det er ingen hast med 4 grand som Key Card Blackwood med kløver som trumf, da kan man simpelthen støtte kløveren først.

Nå gikk det galt for Ø/V, uten at jeg skal påstå hvorfor da jeg ikke kjenner det danske dameparets avtaler.

Av de seks Ø/V parene meldte halvparten 7 grand i dameklassen. I Åpen meldte alle unntatt ett par storeslem. Det må desverre meldes at norske par var involvert i lilleslemmer i dette spillet, og vi håper treffsikkerheten på slike store spill blir bedre i fortsettelsen. Her fikk giveren (vest) et valg allerede med hensyn til åpningsmelding:

 

 

Hva ville du åpnet med?

Her er det ingen alternativer til åpning 1 spar eller 2 kløver, medmindre du spiller med sterk 1 kløver hvor det blir åpningsmeldingen. Det er 15 HP, men med denne type hender er det helt tullette å snakke om HP! Vest har jo ni helt sikre stikk, og særdeles gode muligheter for det tiende på egen hånd. Dette er kort som tilsier en kravåpning.


I kampen mellom Norge og Island åpnet Boye Brogeland som du ser med 2 kløver. Lindqvist trodde nesten ikke det han så, og jeg tipper han først tenkte å bare si 7 grand direkte etter vests innmelding. Han tok det imidlertid litt med ro, 3 kløver - naturlig melding. Da syd meldte 5 ruter og det kom tilbake til Lindvist giddet han ikke mer av det her tullet, og sa 7 grand. Brogelands skjemtes ikke og visste at 7 grand nesten måtte stå, han la tross alt ned ni beinharde stikk som blindemann! Spillet var en formalitet, "claim" i første stikk.

Storeslem ble meldt ved samtlige bord i Åpen, alle i 7 grand unntatt ved ett bord hvor kontrakten ble 7 spar.

I dameklassen var det kun ett par som stoppet i lilleslem.

Hvis du vil finne mer om Nordisk Mesterskap, resultater, bilder, bulletiner osv. og annen info går du inn på Nils Kåre Kvangravens side, her.

Resultatsiden for ÅPEN KLASSE finnes her, og for å se resultatene i DAMEKLASSEN klikker du her.

    

 

 

 

 

 

 

 

Det nærmer seg Sveaas-turnering igjen!

Marit Sveaas International bridge tournament (MSIBT) spilles i år 5.-7.juli. Spillestedet er denne gangen flyttet fra Operaen i Oslo hvor det ble spilt de foregående årene til Oslofjord Convention Center.

Det er mange gode grunner til å delta i denne fantastiske turneringen både for toppspillere og andre. NBFs generalsekretær Allan Livgård etterlyser flere påmeldinger og postet dette på Facebook torsdag:

"Vi er nå 100 par påmeldt til Marit Sveeas - men vi burde vært 200! Vi har 130 000 i rene handikappremier - så her har det ingenting å si om du er fersk, dårlig til å spille med trumf, glemmer svarene på blackwood eller ellers sliter med å få premier - alle har gode muligheter! Så hvorfor ikke melde deg på i dag?"

I fjor gikk det "gamle" storparet TERJE LIE-NILS KÅRE KVANGRAVEN til topps etter at far og sønn HELNESS (Tor og Fredrik) vant de to foregående årene. Men som Livgård nevner, det er massevis av andre muligheter for premier enn i Åpen klasse som naturlig nok vil bli dominert av "proffene".


Glade vinnere av dameklassen i 2018, Gunn Helness og Ida Wennevold

Det blir som vanlig spesialpremier i mange kategorier:


All informasjon om MSIBT 2019 finner du HER, og via den siden kan du også melde deg på!

Mens vi venter på Nordisk Mesterskap (m/spill fra trening)

Nordisk mesterskap i klassene Ladies og Open spilles fra 7. til 9.juni i Kristiansand. Norge stiller med to av VM-parene våre (Brogeland-Lindqvist og Kvangraven-Tundal) i Open og to lag i dameklassen (Harding, Fuglestad, Vist og Heskje på Norway og Grude, Øigarden, Rom Anjer og Holmøy på Norway 2). Nils Kåre Kvangraven vil være ansvarlig for bulletinen, og alt om mesterskapet så langt finner her.

Mens vi venter på at det mesterskapet skal starte tar vi med et par oppvamringsspill som forekom forleden. Det er neppe vanskelige spill for internasjonale spillere, men denne typen hverdagsspill er viktige så man i alle fall ikke surrer bort poeng når det ikke er så komplisert. Alt for ofte hører man spillere si "den skulle jeg hatt hjem" fordi det slurves i denne type spill. Her går vi derfor grundig gjennom tankegange for spilleføringene, og den måten å tenke på kan være nyttig mange ganger. 

Dette er fra parturnering hvor det ikke bare handler om å vinne sin kontrakt, men overstikk er viktig og. Tankegangen i spillet kunne imidlertid vært avgjørende også om det handlet om kontraktstikket.

Ikke særlig kompliserte meldinger her, nord åpner i tredje hånd med 1 grand og blir plassert i utgang.

Mot nords 3 grand spiller øst ut spar 2 - invitt. Vest legger på spar 9 og du vinner med knekten. Her et tips om et spørsmål du alltid bør stille deg når slikt skjer i første stikk, og også i senere stikk selvsagt:

Hva vet du nå?

TIPS:

Å besvare det spørsmålet når du har fått fatt i noe som er facts eller nesten facts vil være med på å lage et slags "bilde" av de skjulte hendene, og det kan være nyttig senere. Å registrere det du vet med det samme gjør at dette "bildet" materalisererer seg bedre og du vil lettere også huske hva som har skjedd senere i spillet. Hvis du vet hva en spiller har i en farge vet du også eksakt hva den andre skjulte hånden har i den fargen! Det er facts, men husk å registrere det...For eksempel om spiller ikke ikke følger farge i en farge du starter med, fortell deg selv (snakk inni deg selvsagt...) hva han andre har (for eksempel: aha, så han andre har J-9 femte fra start, eller lignende). Det hjelper på prosessen med å danne seg et bilde av hvordan det sitter og du husker også lettere utover i spillet hva som har skjedd og hvordan det sitter.

Her vet du at øst har spar dame, ikke bare var det invittutspill, men vest ville aldri lagt nieren med dame-9-(x).

Du har åtte toppstikk og det niende kan for eksempel komme i kløver, men da må det tippes hvor kløver dame sitter. Men du har en god annen sjanse enn kløverfinessen, den anemiske ruterfargen har potensiale. Å spille ruter med det samme er riktig. Det går galt en gang hver lysår hvis vest har royal straight flush i fargen (AKQJ10) og øst er renons, men det kan du se bort fra i praksis. Hvis ruteren sitter 3-2 får du godspilt det niende stikket i ruter. Hvis ruter sitter 4-1 har du fortsatt kløversjansen i behold.

I første ruterrunde legger øst knekten, men vest stikker over med damen og skifter litt overraskende til hjerter 10. Du stikker og spiller mer ruter. Øst vinner med kongen og fortsetter med hjerter knekt mens vest følger med ruter 10. Så fargen satt 3-2 fra start. Inne igjen er du nå komfortabel med en stopper i hver majorfarge, og spiller en tredje runde ruter som går til østs ess mens vest kaster spar 9. Øst spiller en tredje runde hjerter som du vinner.

Du har 3+3+1+2 sikre stikk, totalt ni stikk. Tar du dem og noterer utgang?

NEI!

Ikke hvis du har fulgt med i timen, for hva vet du nå?


Med den nokså sikre antagelsen om at øst har spar dame vet du at han har vist 11 poeng allerede med hjerter knekt og AKJ i ruter. Det er 11 poeng, og du har vel ikke glemt at han passet i åpning? Så kløver dame er hos vest, hvis ikke snør det oppover!

Du tar kløverfinessen gjennom vest med stor trygghet og noterer overstikket. Pluss 430 blir en delt topp, for om forsvaret hadde fortsatt med spar ville de rukket å godspille ett spartikk før det niende stikket er etablert i ruter, og holdt kontrakten ville blitt holdt nede på ni stikk. Vest bør stikke over ruter knekt i fargens første runde (godt motspill), men han burde ha fortsatt med spar i stedet for det der hjerterskiftet (altså svakt motspill). Og slikt kan og bør du dra nytte av!

PS: Hva visste øst etter første stikk?

Da han spilte ut spar 2 og vest la nieren, stukket med knekten hos nord, visste øst at nord satt A-K-J i spar. Det er fordi øst også vet at makkeren ikke ville lagt spar 9, men esset eller knekten om han hadde A-9-(x) eller K-9-(x). Nord er en skjult hånd for øst, og det er viktig også som motspiller å "fortelle seg selv" slike facts etter hvert som de tikker inn. Å vite om hele 8 HP hos en skjult hånd idet han har vist fram bare 1 av de poengene kan ofte være nyttig informasjon.

Så et spill hvor først og fremst meldingene var viktige:Øst passer i åpning før syd de fleste steder åpner med 1 ruter.

Hvordan bør N/S melde for å komme seg i denne fine lilleslemmen i ruter?

Det bør vel gå an å finne frem på flere måter, men enklest er det hvis man spiller med omvendte minorhøyninger så 1 ruter - 2 ruter er krav, enten minst invitt eller utgangskrav. Da har syd en god og beskrivende melding til rådighet, 3 hjerter - Splinter. Det er ikke viktig å melde hjerter som naturlig, spesielt ikke med hopp, da nord normalt har benektet 4+ kort i en majorfarge når han støtter en minor direkte. Dessuten kan syd om han har fem hjerter og seks ruter melde 2 hjerter, så melde hjerter en gang til senere.

Splintermeldignen lover kortfarge i hjerter og en god hånd. Nord vet da at 3 grand kan være farlig med kun en hjerterstopper. Det kan jo hende motparten må spilles inn for å godspille stikk, og da drukner N/S i hjerterstikk. 5 ruter er trolig bedre siden syd sannsynligvis har spar- og kløververdier (utgang i ruter vil bli spilt av syd). Dessuten har nord flotte kort for ruterkontrakt nå, slem kan være mulig. Han bør ta med seg 4 kløver - kontrollmelding. Da ville ikke syd stoppe før de har nådd lilleslem. 

Mot 6 ruter spiller vest ut hjerter knekt til esset. 

Hva er sjansene i denne slemmen?

Det blir kun bet om det blir to spartapere. Sparfinessen kan gå, da er det enkelt. Men kløveren gir også en sjanse for det tolvte stikket, med 3-3 i den fargen er det tolv sikre stikk. Hvilken rekkefølge bør sjansene forsøkes?

Ofte er det slik at å forsøke sidefargen (snill sits) bør forsøkes før en finesse som hvis den går også vil lykkes senere. I dette tilfellet kan du riktignok forsøke sparfinessen først, men det er bare hvis du ser kun de to sjansene. Hvis du tar sparfinessen og den ryker har du jo fortsatt sparstopper, og sitter kløveren 3-3 går det bra. Men det er altså en annen sjanse som gjør at "hovedregelen" om å forsøke sidefargen først bør følges her også. Vest kan ha kløverlengden, og da har du 100% spill!

Vinn med hjerter ess og (for eksempel) rutinemessig trumf den andre hjerteren (eliminasjon av den fargen), med det samme, eller i prosessen hvor du tar ut motpartens trumf som sitter 2-1.

Så testes kløveren. 

Da viser det seg at vest startet med knekten fjerde. Dermed vet du at en vellykket sparfinessen ikke behøves likevel - hvis du ser sluttspillet. Du har sikkert spill selv om det sitter som det gjorde i forrige uke, slik:

Etter å ha fått hjerter ut, trumfet hjerter 6 og tatt ut trumfen spilte du tre store kløver. Vest viste seg å ha fire kløver. Da er dette igjen idet du er inne på nords kløver ess:

 

Du spiller kløver 7 og overlater elegant det stikket til vests knekt mens du kaster spar 2 fra hånden. Vest må spille spar tilbake, eller hjerter som du kan trumfe hos nord og kaste spar dame fra hånden. 

Litt artig poeng, kanskje: I dette spillet hvor det ved første øyekast så ut som om du var avhengig av sparfinesse eller kløver 3-3 lykkes ingen av de sjansene, men kontrakten var likevel nedlegg selv om (på grunn av at) du avga ett stikk i kløver med denne kløverfargen! 

Snøblind skribent?

Forleden gikk det nok litt fort i svingene for undertegnede som forsøkte å rapportere litt fra lagfinalen innimellom heftig pokerspilling i World Poker Tour, New Zealand. Dermed ble det i hvertfall en lynanalyse som var på jordet:

  

Her var forslaget mitt et glimrende motspill, nord skulle spille tre runder hjerter så en av østs vinnere i den fargen kunne bli trumfet bort selv om vest kan trumfe over. Som mange har oppdaget er det svada, syd har jo ikke trumf! Beklager til leserne, og beklager til Ellingsen som ikke kunne gjøre noe for å bete den 5 kløveren i tredje stikk. (Men kontrakten kunne gått bet med ruterskift i andre stikk.) 

I samme artikkel var det en feil i neste spill også, hvor det ble skrevet at 3 NT var spesielt god siden vest hadde åpnet (pga. at da var det veldig sannsynlig at kløverfinessen ville lykkes). Vest hadde en liten åpning, men det var syd som åpnet med 11 poeng, og vest passet bak det med 12. Ved det andre bordet der N/S stoppet i 3 kløver passet syd og vest åpnet. Uansett, 3NT var en bra kontrakt og stod, verdifulle IMP til bronselaget, Sortland. 

LAGFINALEN: Spennende om medaljene, men STUD BK var best!

Det ble en tøff kamp om medaljene i LAGFINALEN som ble avsluttet lørdag.

Spenningen var ikke stor mot slutten når det handlet om gull, for STUDENTENS BK var overlegne!

 GULL:

 

Studenenes BK vant soleklart med f.v. Lars Arthur Johansen, Tor Eivind Grude, Petter Aulid Eide, Håkon Kippe og Kristoffer Hegge

I kampen om de andre medaljene var det jevnt, fire lag hang med helt til slutt.

SØLV:

Fra venstre: Fredrik Helness, Kåre Bogø, Odin Svendsen, Olav Ellestad, Bjørnar Halderaker og Steffen Fredrik Simonsen

Tredjeplassen gikk til:

Well done!

Alle resultatene samt Kristian B. Ellingsens fine bulletiner finner du her.

 

Lagfinalen - Intens medaljekamp

Med en god kamp i runde 6 kunne Studentenes BK kanskje sikret seg gull allerede før siste kamp på samme måte som Sunndalsøra gjorde i fjor. Men det ville seg ikke helt, og Sortland på medaljejakt førte kampen hele veien.

I andre halvrunde nærmet Studentene seg, bla. pga. dette spillet:


Ved det andre bordet fikk Studentenes N/S spille 4 spar med to bet, +100 til Sortland.

Mot Eide sin 5 kløver tok nord for A-K i hjerter før han skiftet til spar. Det ble feil, nå fikk spillefører beholde de to hjerterstikkene som ga avkast for to ruter. Med en tredje runde hjerter blir det bet, syd trumfer, og selv om spillefører trumfer over blir det bet med kun et ruteravkast på hjerter og det blir en rutertaper til slutt. Utgang i sonen mot kun 100 i beteplukk ved det andre bordet ga Studentenes BK 11 IMP. 

Litt senere ble det imidlertid IMP i favør Sortland:

Studentene stoppet i 3 kløver som N/S og tok ti stikk (+130), men 3 grand er nok en bra kontrakt spesielt siden vest har åpnet og en vellykket kløverfinesse er sannsynlig.

Digre vant ni stikk og +400 ga 7 IMP til Sortland som med fem-seks spill igjen ledet med 20 IMP. Det var likevel fortsatt 15 VP opp til lederlaget i sammendraget på det tidspunktet. 

Til slutt vant Sortland kampen med 14 IMP. Det gjør at Studentenes BK leder med 17 VP før siste kamp. Gullet går nok til Trondheim.

I siste kamp blir det et rotterace om medaljene. Det er veldig sannsynlig Studentene vinner, de må bare få fatt i noen få VP i siste kamp for å være helt sikre. Men om de neste plassene er det helt åpent. Fire lag, dvs. halve finalefeltet (!) ligger innenfor 3-4 VPs margin: Sortland, Topbridge 5, Stavanger og Heimdal 3.

LAGFINALEN sett fra langt hold - dag 2

Det er to kamper til å spille før medaljene skal deles ut i NM for klubblag - lagfinalen - som spilles i Stavanger. Om det ikke er helt avgjort ser det i alle fall lysegrønt ut for Studentenes BK. På det laget spiller Håkon Kippe, Kristoffer Hegge, Lars Arthur Johansen, Tor Eivind Grude og Petter Aulid Eide.

Håkon Kippe har mange gullmedaljer i par-NM. Skal det endelig bli en gullmedalje i lag også?

Studentenes BK leder med 17,5 VP før de to siste rundene. Kun noe nært en kollaps kan fravriste dem seieren. I de siste kampene møter lederlaget Sortland BK og Heimdal BK 1. Sortland kjemper for en medalje og ligger i øyeblikket på 3.plass. Heimdal 1 har skuffet i denne turneringene. De ligger under middels, og kun en kanonspurt kan gi de seiersvante trønderne nok en medalje. Stavanger og Topbridge 5 har mye bedre sjanse til å komme på pallen, begge de lagene ligger bare et par VP bak Sortland.

I runde 5 møtte lederlaget Topbridge 5 og vant med 41 IMP. Dette spiillet bidro godt til seieren:

.

Mot 4 spar spilte Bogø ut hjerter til damen og esset. Normal start på spillet er vel å spille spar ess og spar 8 etter at nieren falt fra nord. Den grusomme trumfsitsen oppdages, og det ser unektelig ut som om det må bli tre spartapere og en rutertaper. Syd stakk med spar dame og spilte hjerter. Det tilbakespillet var i dette tilfellet god hjelp for spillefører som stjal og fikk kortet seg i trumf. Johansen tok to store kløver fra hånden, så ruter ess og kløver til østs ess. Syd fulgte lydig i tre kløverrunder, og øst var inne. Da ble en hjerter til spilt og stjålet av vest som nå satt igjen med J-10-6 i trumf og en ruter. Johansen fridde seg med ruter og kunne samme hva som skjedde få to trumfstikk til på hånden, ti stikk i alt. Syds tilsynelatende tre trumfstikk var blitt til to.   

Ved fire av bordene fikk ikke spillefører kortet seg i trumf og gikk bet i 4 spar, mens tre spillefører vant kontrakten på lignende måte som Johansen, etter hjerterutspill. En spillefører noterte 620 etter ruter ut hvor det ble gjettet riktig i første stikk, tieren fra øst førte til at det ikke ble rutertaper. Spillet ga 12 IMP til Studentene.

Alle resultatene finner du her.

 

NM siden hvor du også finner bulletine er her. 

 

 

 

LAGFINALEN sett fra langt hold

I Stavanger er første dag av LAGFINALEN ferdigspilt, og det betyr at de åtte lagene har gjennomført tre og en halv kamp (av 7).

Studentenes BK har tatt ledelsen foran Topbridge 5 med Sortland på 3.plass. Mine gullfavoritter, Heimdal 1 ligger foreløpig på middels.

Mesterskapets hjemmeside finner du her med bl.a. bulletiner som Kristian B. Ellingsen har ansvaret for. Direkte til resultatene kommer du om du klikker her.

Dette spillet fra runde 2 ble mest av alt avgjort i meldingene:


De som bruker overføring som svar på 1 kløver havner i 3 grand spilt av nord, fordi nord viser spar med 1 hjerter, og syd viser da tre-korts spar med 1 spar.

Hvis det ikke spilles med overføringer vil det gå 1 kløver-1 spar, og syd gjenmelder helt naturlig 1 grand. Det skulle vise seg å bli kostbart for dem som kom i 3 grand som syd.

Vest spilte ruter ut, og da er det ikke så lett å vinne kontrakten selv om det selvsagt går an med åpne kort. I kampen mellom Stavanger og Topbridge 5 ble Topbridge sin syd spillefører i 3 grand og gikk bet. Tre andre spilleførere gikk bet i 3 grand, to av dem hvor syd ble spillefører.

Thorleif Skimmeland spilte 3 grand som nord for Stavanger. Han fikk det behagelige hjerterutspillet som gjorde at tieren vant første stikk.

Det er ikke helt over fortsatt. Skimmeland spilte pent da han i andre stikk spilte liten spar mot tieren. Han behøver kun to sparstikk, og om øst hadde hatt knekten i spar ville det trekket gitt spillefører to sparstikk og ni i alt. Øst la liten spar fra kongen dobbel, pent motspill, og her vant vest med spar knekt over syds tier. Det kom spar tilbake. Nå gjorde Skimmeland nok et godt trekk da han vant med esset. Hvis kongen ikke faller har han fortsatt sjansen for at vest har kongen simpelthen ved å spille spar mot damen dobbel gjenværende på hånden (nord). Med andre ord, om finessen går behøver han ikke ta den. Ekstrasjansen for to sparstikk var at det satt som det gjorde, kongen dobbel bak.

Idet kongen falt hadde Skimmeland ni sikre stikk og fikk tak i det tiende da han i fortsettelsen innkasserte hjerterstikkene og skviset vest ned til kun tre ruter, to spar og to kløver. A-K i ruter ble innkassert og vests fordeling var klar.

Nå fulgte spar til damen og mer spar (øst kastet hjerter knekt da spar dame ble spilt). Vest kom altså inn på sin siste spar og kunne ta for ruter dame, men så måtte han spille unna kløver K-J. Spillefører kunne også gjettet kløveren for to stikk med liten til tieren før han tar spar- og ruterstikkene sine. Gjør han det (vest legger antagelig liten) vinner kløver 10 det tidende stikket direkte, og deretter blir faktisk vest skviset i tre farger for det ellevte! Slik det gikk ble det to kløverstikk til spillefører, ti stikk i alt og +630 til Stavanger som var verd 10 IMP. Det bidro til en god ledelse for hjemmelaget ved halvtid, men Topbridge 5 snudde kampen og vant til slutt med 11 IMP. 

Klart for LAGFINALEN!

Torsdag starter et av sesongens høydepunkt i norsk bridge, LAGFINALEN (Finale, NM for klubber). Den spilles i Stavanger og avsluttes lørdag. 

Vi vil forsøke å følge finalen her "fra langt hold". Jeg tror ganske sikkert finalen vil bli mer spennende i år enn i fjor da Sunndalsøra BK vant helt overlegent. De hadde vunnet mesterskapet før siste kamp ble spilt! Det laget er iimidlertid ikke kvalifisert i år. Som tidligere nevnt går mitt gull-tips i årets finale til Heimdal BK 1 og største utfordrere tror jeg blir Studentenes BK. Alle de andre lagene vil nok ha et ord med i laget idet som tegner til å bli en artig finale å følge. 

Vi tar et lite tilbakeblikk og ser på et spill som viser hvor vanskelig det var å finne spill mot Sunndalsøra i den turneringen. Her handlet om å treffe riktig utspill.

 

Hjemmelaget fra Mo BK spilte her mot de suverene norgesmestrene. Bogen hadde lurt innpå 2 hjerter over Bersets 1NT, og Bogens melding viser jo ikke bra kort (som det ville vist over en annen innmelding fra øst), med 9-10+ poeng ville han normalt ha doblet 1NT.

Så skulle syd spille ut mot 3NT. Forslag?

For at hjerter ut skal være noe særlig bra må nesten nord har kongen eller esset tredje og et inntak i en annen farge. Det er ikke så sannsynlig etter dette meldingsforløpet. Nord hadde sjansen å redoble 2 hjerter også, så Bogen slo fra seg hjerterutspill. Kan det være riktig å spille ut kløver, fargen makker "meldte"? Jeg sier "meldte" i anførselstegn fordi Flakstads 1 kløver ikke viste farge. Selv har jeg en meget sterk aversjon mot å spille ut singelton i grand i en umeldt farge for å "treffe" makker da det skal så mye til før det før det blir riktig. Mye oftere enn det blir blink ruller man opp makkers lengde i en farge motparten har 4-3 eller 4-4. Vel, Bogen vet nok det, men han spilte ut kløver 9 likevel. Og for en blink det var:

Kløverutspillet var drepende med denne sitsen. Merk at det skal utrolig lite til før spillefører har dobbelstopper. Bytt vests kløver 8 med en av østs små kløver og han har to kløverstoppere etter nieren ut. Eller bytt nords kløver 7 med en av østs små kløver, og det er igjen to stoppere i fargen. Her var spillefører sjanseløs. Nord kunne stikke over nieren og spille god fargen sin. Berset innså han ikke kunne vinne kontrakten, for nord med kløverstikkene var markert med spar ess, så han tok sine åtte stikk, -50.

Ved det andre bordet gikk meldingene annerledes, og det var nok ikke så vanskelig å finne kløverutspillet der:

 

Siden Kvangraven passet i åpning og doblet vests Stayman 2 kløver fant Tundal kløverutspillet. Men det var en forskjell her, nord hadde ikke åpnet så han behøvde ikke ha spar ess. For å ha sjanse til å vinne kontrakten må spillefører spille spar før han tar sine to hjerterstikk, og han vinner kontrakten enkelt om syd har spar ess. Så det ble hva han naturlig nok satset på, men da kunne nord forsyne seg med alle kløverstikkene og det ble to bet. Dermed vant Sunndalsøra det spillet også, det var vanskelig å vinne IMP mot dem i den turneringen! 

FEMUND BRIDGEFESTIVAL

I denne festivalen ble det spilt både par- og lagturnering.

I parturneringen deltok 31 par. Vinnere ble Kjetil Byrkjeland-Erik Granly (Otta BK).

Resultatene fra parturneringen finner du her.

I lagturneringen deltok 17 lag, og vinnere ble "Disco Ninjas" med Kjell Gaute Fyrun, Ove Andersbakken, Olav Arve Høyem og Aksel Hornslien

Resultater, butler osv. fra lag finner du her.

Vi tar med en slem fra lagturneringen. Det er en god slem, men det er ikke så lett å vinne den.


Hvordan spiller du 6 spar med hjerter ut til nords konge? Det ser ut som det bør gå greit ved rett og slett trumfe to hjerter hos nord. Kan det være farlig? Jo, selvsagt kan vest ha sekskorts hjerter så øst kan trumfe over den andre stjelingen, selv om spillefører er så forsiktig som mulig og ikke tar hjerter ess før han trumfer. Kanskje kan du trumfe med esset den andre gangen? Det går bra om bare ikke trumfen sitter 4-0.

Slik det satt var det fort gjort å gå bet:


Av åtte N/S-par som meldte slem var det kun tre som vant den. De som vant slemmen spilte den fra nord sin side. To av dem fikk det enkelt etter kløver ess ut, og den tredje som vant slem fikk liten trumf ut og vant første stikk med åtteren. Da kunne en hjerter trumfes lavt og en med esset uten at øst får trumfstikk.