VANDERBILT: Brogeland-Lindqvist ligger under i semifinalen

FLEICHER virket lenge utilnærmelige i andre sett av semifinalen mot Brogeland og Lindqvists lag. Greco-Hampson var bunnsolide, det var ikke lett å få IMP mot dem bortsett fra da Hampson bommet et utspill så Brogeland vant en utgang som gikk bet ved det andre bordet. DIAMOND vant også en delkontraktssving, men bortsett fra det tikket stort sett IMP’ene FLEICHER sin vei. Det så litt mørkt ut helt til det nest siste spillet da Brogeland fant en lekker variant, dog med litt hjelp fra motspillerne som altså var menneskelige likevel.

Ved begge bord spilte vest ut en stor hjerter mot syds 3 grand, syd la tieren, men begge på vests plass skiftet til spar i andre stikk.

Det er bare åtte stikk, men vest kommer under press idet ruterstikkene spilles. Hampson kastet en hjerter på den andre ruterhonnøren, og idet Boye tok det tredje ruterstikket som godspilte to ruterstikk til øst kastet vest kløver konge. Det så umiddelbart ut som et godt avkast, men det var ikke godt nok. I stedet burde han holdt to kløver med kongen. Hvis så spillefører tar for kløver ess må han imidlertid legge kongen.

Slik det var med kløver konge i avkast tidlig (vest holdt altså igjen 10-9 dobbel i kløver) fikk nordmannen til en søt sluttposisjon. Han tok de gjenværende sparstikkene før han spilte kløver mot hånden. Øst måtte legge liten, og det gjorde syd også! Vest var tvunget til å vinne stikket, og inne på kløver 9 satt han igjen med hjerterne sine og kløver 10. Han måtte fortsette med kløver 10, men da kunne Brogeland dekke og måtte få kløverstikk for enten knekten eller åtteren!

Kontrakten gikk bet ved det andre bordet, og dette var 12 sårt tiltrengte IMP til lag DIAMOND. Det gjorde at settet ikke ble helsvart likevel, og FLEICHER leder kampen halvveis med 37 IMP. Det er ingen umulig oppgave for et lag DIAMOND som har for vane å komme sterkt utover i slike kamper. De siste 30 spillene kan følges på BBO fra omtrent midnatt norsk tid.

VANDERBILT: Brogeland - Lindqvist i semifinale

Etter at det norske parets lag DIAMOND vant sin kvarfinale mot MAHAFFEY møter de i skrivende stund (fredag kveld norsk tid) FLEICHER i semifinalen. FLEICHER består av et sterkt amerikansk lag med Martel-Fleicher og Greco-Hampson. Amerikanerne tok ledelsen i det første settet, men det er en lang kamp. Semifinalene kan sees på BBO. 

I den andre semifinalen møtes NICKELL og BERG. Nickell er velkjent nok med Nickell, Katz, Weinstein, Levin, Rodwell og Meckstroth. Berg består av Mary Ann Berg, og Feldman fra USA sammen med fire polakker.

 

Vanderbilt: Thriller da "norske" lag DIAMOND møtte ZAGORIN

I Round of 16 ble det en slags skandinavisk duell med Brogeland-Lindqvist på lag DIAMOND mot Peter Fredin, Peter Bertheu (Sverige) og Jacob Røn (Danmark) på lag ZAGORIN.

Kampen ble usedvanlig jevn. Før nest siste sett var det helt likt i IMP. Før de to siste spillene i det settet var det fortsatt helt likt! Da vant Brogeland-Lindqvist sitt lag 1 IMP for en 3 spar med ni stikk der det ble spilt 2 grand med åtte stikk ved det andre bordet. DIAMOND var altså 1 IMP foran og kun ett spill til skulle spilles i det nest siste settet. Det spillet så slik ut: 


Mot Røn og Fredin spilte Espen Lindqvist 3 kløver som øst og fikk ti stikk, +130. Zagorin og Bertheau hadde større ambisjoner og endte i an sprek 5 kløver. Den går normalt bet, og det er vel også bet om syd finner spar ut. Da det ikke skjedde fikk Bertheau fatt i elleve stikk pga. den veldig snille hjertersitsen. En finesse i fargen og en stjeling på østs hånd godspilt enda ett stikk i hjerter og det ble kun to trumftapere! Pluss 400 til ZAGORIN var nok til å smette forbi og ta en liten ledelse før de siste femten spillene.

Det siste settet startet med at ZAGORIN økte ledelsen noe, men så kom noen gevinstspill for DIAMOND: Brogeland kan være en friskus av og til, og her er hva han satt med som vest (giver) med alle i sonen:

Brogeland passet, men da nord åpnet med 1 ruter og syd sa 1 hjerter etter pass fra øst gikk han innpå med 2 kløver! Nord sa 2 ruter og Lindqvist løftet til 3 kløver som Brogland fikk spille. Den kontrakten gikk tre sonebeter, men det var et godt spill da N/S hadde mistet sin 4-4 tilpasning i spar, og de kunne vunnet utgang. Ved det andre bordet vant N/S +620, 8 IMP til DIAMOND.

Da Zagorin-Bertheau var i feil utgang i et spill like etterpå (11 IMP) så det lyst ut for DIAMOND, men så blåste Jacob Røn ut i en stoeslem som stod, og da nordmennene ikke klarte å kopiere det var det nesten like langt.

Før de to siste spillene ledet DIAMOND med 4 IMP, og de økte til 7 da Brogeland slapp unna med en bet i en 3 grand som burde gått to bet. Dermed ledet de med 7 IMP med ett spill igjen. Zagorin behøvde en utgangssving, men det kom bare et lite delkontraktsspill som DIAMOND vant med 3 IMP og var videre til kvartfinalen etter en meget spennende og morsom kamp.

I kvartfinalen i morgen møter laget med de to norske spillerne MAHAFFEY.  

Vanderbilt - kun ett "norsk lag" i Round of 16

Helness og Helgemo sitt lag ZIMMERMANN måtte se seg slått i Round of 32, det ble tap med 23 IMP mot SCWARTZ. For Brogeland og Lindqvist (DIAMOND) gikk det bedre. De lå under i begynnelsen av kampen sin, men vant til slutt med 35 IMPs margin mot DEMIREV. 

I Round of 16 som spilles nå, torsdag kveld og utover natten (norsk tid) møter DIAMOND lag ZAGORIN som bl.a har med svenskene Peter Fredin og Peter Bertheu og danske Jacob Røn.

Her et spill som kom godt med for Brogeland-Lindqvist i den relativt jevnspilte kampen i går:

   

Lindqvist (nord) åpnet med 4 ruter som for dem viser en god 4 sparåpning, så det ble syd som ble spillefører i 4 spar. Vest spilte ut kløver knekt. Hvis syd vinner det stikket blir det bet med to kløvertapere, en spar- og en rutertaper. Brogeland fant et fint trekk da han lasjerte utspillet, et uvanlig trekk når den utspilte fargen er en sidefarge hvor spillefører og blindemann har ni kort! Det fungerte godt siden vest hadde ruter ess. Han skiftet til hjerter, men da spilte Brogeland simpelthen spar ess og spar dame. Vest hadde da ikke flere trumf og kunne ikke få kløverstjeling, og øst kunne ikke få tak i ett stikk til i kløver da to kløver hos nord kunne kastes på hjerteren, +420.

Ved det andre bordet ble kontakten spilt av nord. Øst spilte litt uheldig ut kløver konge som gikk til esset, og knekten falt. Nå er det kun en kløvertaper, men fare for stjeling. Kontrakten vinnes om det spilles spar ess og mer stor spar, men det behøver ikke være riktig. Hvis spar konge sitter tredje i saks og øst har ruter ess blir det bet om det spilles slik. Vest ville i så fall fått for spar konge og kunne satt inn øst på ruter ess før kløver dame og kløver til stjeling ville gitt beten. Og sitter det slik må sparfinessen tas, så spar ess og mer spar om sparfinessen går bra. Men sånn satt det altså ikke, og da syd tok sparfinessen ble det en rask bet med ett stikk i ruter, ett i kløver og en kløverstjeling til Ø/V, 10 IMP til lag DIAMOND. 

VANDERBILT - Round of 64

Under Spring Nationals i Philadelphia, USA ble Round of 64 i lagturneringen VANDERBILT spilt tirsdag, og det er vårmesterskapets hovedturnering. 

Dette er en av de mest prestisjetunge lagturneringene i verden. Det ble først spilt en kvalifiseringsrunde for å komme ned til 64 lag (de best seedede lagene slapp å spille den kvalifiseringsrunden). Jeg har funnet fem lag med norske spillere i lagoppstillingene for Round of 64 (tips meg hvis jeg har oversett noen).

Det var disse lagene:

ZIMMERMANN: Tor Helness og Geir Helgemo

DIAMOND: Boye Brogeland og Espen Lindqvist

GROSSACK: Tor Eivind Grude og Lars Arthur Johansen

AA: Terje Aa, Allan Livgård, Jostein Sørvoll og Sverre Koch

MADNESS: Odin Svendsen og Fredrik Helness

GROSSACK: Tor Eivind Grude og Lars Arthur Johansen

Av de norske var det Helness-Helgemo som var på BBO tirsdag da laget deres sin kamp ble overført i de to siste settene, og jeg fulgte med der.

ZIMMERMANN kom en god del under i det første av det fire settene, men tok nesten igjen ledelsen i andre sett og lå under med kun 3 IMP. I starten av tredje sett satt det norske paret satt fullstendig mot kortene i de første spillene. Da Gromov-Dubininin som i denne turneringen er tatt med på Zimmermann sitt lag brant en bra lilleslem som ble meldt mot H/H så det litt skummelt ut – plutselig 14 IMP bak.

De IMPENE fikk ZIMMERMANN imidlertid tilbake i det neste spillet da en av H/H sine motspillere bommet hjerteren med denne beholdningen:

753 mot AKJ104

Spillefører tok en direkte hjerterfinesse med tieren og tapte stikk til damen singel bak – en læreboks-variant! Å spille en honnør først for å gardere mot damen singel var tingen (å ta direktekappen kunne kanskje vært riktig og gjort spillet lettere for spillefører om han i saksen satt med damen fjerde). Med det som var en unødvendig hjertertaper gikk 4 hjerter en bet mens russerne hadde spilt 3NT med elleve stikk ved det andre bordet, 13 IMP til ZIMMERMANN.

Etter det lå kampen og vippet lenge. Et viktig spill mot slutten av 3.dje sett var dette:

 

Ved det ene bordet stoppet N/S i utgang, men Helness-Helgemo meldte seg frem til den glimrende slemmen 6 hjerter. Den er dog kun sikker helt til man ser at Ø/V kan få seg en kløverstjeling med kløver ess ut, men skjer det er det uflaks. Og det må kløver ut mot kontrakten som spilles av nord. Heldigivis fant ikke øst utspillet av kløver ess og det ble fortjent (synes jeg) slem til bokføring for det norske paret. Et slikt spill svinger 26 IMP (13 inn i stedet for 13 ut om dte blir bet), og det avgjorde på en måte kampen skulle det vise seg.

Etter at denne slemmen føk hjem var ZIMMERMANN oppe i en brukbar ledelse, men så gjorde Dubinin en uforståelig feil i motspill i det siste spillet slik at en soneutgang som enkelt burde gått beit føyk hjem. ZIMMERMANN ledet dermed med kun 6 IMP før de siste femten spillene hvor det utviklet seg slik at det ikke var akkurat noen sikker vei til avansement. Men til slutt vant laget med de to norske spillerne med 10 IMP.

Lag DIAMOND med Brogeland-Lindqvist var store favoritter mot lag CASSEL, men slet litt underveis. Kampen deres ble også jevn helt til slutt, og da var DIAMOND foran med 14 IMP.

Helnorske lag AA lå endel under etter femten spill, vant andre sett klart og ledet kampen, men sterke PD-TIMES tok over og ledet med fattige 6 IMP før de siste femten spillene. Den kampen ble enda jevnere enn de to førstnevnte, og dessverre røk lag AA ut med fattige 7 IMPs margin.

Odin Svendsen og Fredrik Helness sitt lag bestod foruten av de to norske av noen svenske damespillere og en New Zealander. De lå ganske mye under underveis i sin kamp, men slo kraftig fra seg mot slutten og tapte med kun 6 IMP mot et kinesisk lag.

Grude-Johansen sitt lag GROSSACK møtte profflaget SCWARTZ. På det norske parets lag spilte en kjenning av meg her Down Under,  Liam Milne fra New Zealand (nå bosatt i Australia). I andre sett (av 3) fikk han og Bart Bramley bra draget på det og det så ganske lovende ut en lang stund. Etter en bra start på runden satt Milne vest med disse kortene:

Meldingene med nord som giver og ingen i sonen gikk 1 spar fra nord, 2 hjerter fra Bramley (øst) og 4 spar fra syd. Hva ville du meldt nå?

Ved det andre bordet meldte Stamatov (Bulgaria) 5 hjerter i samme meldesituasjon. Milne satset høyere og hoppet til 6 hjerter! Den ble doblet, og slik så hele spillet ut:

Nord (David Gold, England) kan vel neppe klandres for å doble slemmen med tre ess (!), men Bramley hadde ingen problemer med å vinne tolv stikk, forsvaret fikk kun for ruter ess.

Ved det andre bordet meldte altså vest 5 hjerter som også ble doblet, og den ble vunnet med ett overstikk, +750 til Ø/V. Men det var altså ikke god nok score, med doblet slem som ble vunnet ga spillet 10 IMP til Grude/Johansen sitt lag. Lag SCWARTZ ble imidlertid for sterkt, og det ble til slutt tap med 41 IMPs margin for Grude-Johansen sitt lag.

Dermed er altså to «norske» lag videre til Round of 32. ZIMMERMANN skal der møte SCHWARTZ (med bl.a. engelske Gold og bulgarerne Stamatov og Danilov) mens DIAMOND møter DEMIREV (et profflag som også har med noen velkjente bulgarere).

Nesten for Kiwier i USA!

Det ble det amerikanske stjerneparet Steve Weinstein-Bobby Levin som gikk av med en knepen seier i KAY PLATINUM PAIRS i det amerikanske vårmesterskapet i Philadelphia.

Terje Aa og Allan Livgård var eneste norske par i finalen som 28 par hadde kvalifisert seg til. De spilte solid og endte på en pen 14.plass i det råsterke feltet. 


Steve Weinstein og Bobby Levin til topps i parturneringen

De vant hårfint foran Padon-Demuy (Israel/USA står det, men Demuy er egentlig kanadier) og Delmonte-Bach. Bak treerne sine navn står det Las Vegas-USA og Tyskland, men begge er egentlig Kiwier (fra New Zealand). Ishmael Delmonte har riktignok i en årrekke bodd i Australia, og for et par år siden forlyttet han seg over til USA for å leve av bridgen. Ashely Bach er halvt dansk (dansk far) og han står oppført som tysk i ACBL sitt arkiv, men det er fordi han bodde i Munchen noen år og har fortsatt en sønn der. Men Ashley er fortsatt «vårres», han er ekte Kiwi og spiller (ganske) fast for det New Zealandske landslaget. Av alle de gode bridgemakkerne og lagkameratene jeg har hatt opp gjennom årene er Bach den som kommer nærmest Geir Helgemo i å forbløffe med motspill og spilleføringer man nesten ikke kan fatte hvordan han klarer å komme på.


Ashley Bach - fortsatt "vårres" mann!

Vi tar med et spill fra parturneringen.

Ta dette som en spilleprøve, eller egentlig to spilleprøver.

Uten motmeldinger fra motparten får du som syd hjerter 6 i utspill (fjerde høyeste) fra vest mot 3 grand og vinner med kongen over øst sin knekt. Hvordan spiller du (husk det er parturnering). Siden det nå er lagturnering på gang i Philadelphia (den prestisjetunge VANDERBILT starter mandag) kan du analysere denne utgangen også om det hadde dreid seg om lagkamp (IMP beregning) også. 

Dette er et godt eksempel på hvor galt det kan gå om man begynner å overtenke. Ved ett bord startet spillefører med fire ganger ruter. Vest fulgte fire ganger, og underveis avga han et positivt Smith-signal som fortalte makkeren (og spillefører…) at han likte utspillet. Et slikt signal avga også øst under ruterspillingen, så han har antagelig QJ i hjerter, trolig tredje fra start, kanskje fjerde (Smith-Ecco kan du lese mer om her). I den fjerde ruterrunden legger øst kløver 8, og paret bruker ulike kort som styrke.

Hva gjør du nå?

Det er kun åtte toppstikk. Å ta kløverfinessen er fristende selv om øst la svakhet i fargen, og å gjøre det vil om den lykkes gi bøtter og spann med overstikk som jo er fint i parturnering. Men om kløverfinessen ryker går du beit hvis vest har fem hjerter fra start. Og det er jo mulig å vinne kontrakten på en annen måte – minst ni stikk – om du tipper spare dames plassering i stedet.

Vår (anti)helt på syd sin plass trodde på østs kløversignal og gikk for sparfargen i stedet. Siden vest trolig startet med fem hjerter og har vist fire ruter har øst sparlengden, og da er han favoritt til å ha det kortet du leter etter - spar dame. Så spillefører tok for spar konge og fisket sparen gjennom øst med særdeles magert resultat:


Det ble ekstra lang nese idet det viste seg at øst hadde kløver konge, så det var mulig å vinne tretten stikk i stedet for den beita som syd gikk etter den feilslåtte spilleplanen.

I lagkamp bør det tenkes litt annerledes, overstikkene er ikke så viktige. Da er det antagelig riktig å spille på kombinerte sjanser for å forsøke å vinne kontrakten. Man kan ta for A-K i spar for å se om spar dame faller, og det gjør den jo i dette tilfellet så kontrakten er sikker! Hvis ikke spar dame faller må kløverfinessen forsøkes.

Livgård - Aa til parfinale i USA

Kun 28 par kvailfiserte seg til finalen i KAY PLATINUM PAIRS i det amerikanske vårmesterskapet som spilles i Philadelphia.

Eneste norske par i finalen blir Allan Livgård-Terje Aa. Vi finner også noen svensker og dansker på listen i det stjernespekkede feltet. Her må nok Allan og Terje spille opp mot sitt aller beste om det skal bli topp-plassering i finalen søndag ettermiddag amerikansk tid. Vi krysser det som er av fingre og tær håper på en sterk norsk plassering i den prestisjetunge turneringen.

Vårmesterskapet fortsetter med mange forskjellige mesterskap hvor hovedturneringen selvsagt er lagturneringen VANDERBILT som starter mandag. I den turneringen i fjor oppnådde Brogeland-Lindqvist ett av sine mange sterke resultater internasjonalt da de gikk helt til finalen hvor det dessverre ble tap mot lag Nickell.  

.

NM-vinnere kåret i Stavanger (endret, m/bilder)

På Quality Airport Hotel i Stavanger ble NM for dame- og veteranlag avgjort i helgen samtidig som bedriftsmesterskapet også ble spilt.

I dameklassen ledet laget med Gunn Tove Vist, Torild Heskje, Ann Karin Fuglestad og Marianne Harding stort sett hele veien. De ledet også før siste kamp, men et tap i den kampen gjorde at seieren ikke var sikker. Da toerne også tapte sin siste kamp ble det gull likevel.

Det var favorittlag i toppen, og her er de tre lagene som kom på pallen:

1. 137,95 VP, Dronninga med prinsesser (Vist - Heskje - Fuglestad – Harding)

2. 132,84 VP, BIG L (Helness - Wennevold - Grude – Øigarden)

3. 125,03 VP, Boogies (Sivertsvik - Chediak - Thoresen – Bogen)

Det deltok 32 lag i dameklassen. Hele resultatlisten med butlerberegning og det hele finner du her.


NM-titler til f.v. Fuglestad, Vist, Heskje og Harding

Veteranklassen ble vunnet av et lag bestående av Sverre Johnsen, Johnny Holmbakken, Odd Frydenberg og Jan Mikkelsen. 

Disse lagene kom på pallen i det 16 lag store veteranfeltet:

1. 139,94 VP Klubbrom 4 (Frydenberg - Mikkelsen - Johnsen – Holmbakken)

2. 132,88 VP Hurra (Hansen - Dahl - Jørstad – Fjellstad)

3. 132,54 VP HERO PETO (Bakke - Marstrander - Mæsel – Mæsel)


Gull i veteranklassen, f.v. Holmbakken, Mikkelsen, Johnsen og Frydenberg

Alle resultatene i veteranmesterskapet finner du her.

Bedriftsmesterskapet ble vunnet soleklart av ALINETT AS som bestod av Anne Lene Krogh-Vennemo Johnsen, Jan Erik Olsen, Vetle Faag og Jan Fjælberg.


Vinnerne av bedriftsmesterskapet, f.v. Faag, Fjælberg, Krogh-Vennemo Johnsen og Olsen

Resultatene i bedriftsmesterskapet finner du her. 

I helgens siste kamp kom det noen slemmer som nok bør meldes, men som vanlig i store felt var det ganske mange som ikke fant frem: .


Her har Ø/V tretten bombesikre stikk (men motparten har ett ess) i fargene spar, hjerter og ruter, og vest har kløver konge. Så 6 grand og 6 ruter spilt av vest er ideelle kontrakter, da er kløver konge beskyttet. Også 6 spar spilt av vest er like bra. Beste kontrakt er 6 grand hvor det ikke finnes noen fare i det hele tatt, mens i trumfkontrakt kan N/S noen ganger få seg en stjeling. Slik det satt var det ingen problemer i noen av de mulig slemmene, selv om slem ble spilt av øst gikk det bra siden kløveren satt gunstig. 

Hva bør vest åpne med?

De fleste åpner vel med 1 ruter. Problemet er neste melding med 19 kanoner og en nesten gående sekskorts farge. Jeg mener gjenmeldingen 2 grand etter et 1-over-1 svar er en grov undermelding, disse kortene er mye sterkere en en vanlig 18-19 grand. Et alternativ er å åpne med 1 ruter og gjenmelde 3 grand som bør være avtalt som god (helst gående) seks- eller syv kortsfarge og en maksimum hånd, men det er ikke ideelt med trekorts spar etter 1 spar i svar fra makkeren. Et annet alternativ er å åpne med 2 grand som 20-21 (eller vise 20-21 grand slik som makkerparet gjør det). Det er heller ikke helt ideelt med singelton hjerter ess, selvsagt, men i alle fall får man på den måten vist styrken sin med det samme, håndens reelle verdi. Begge de meldingene fører til slem på riktig hånd (1 ruter fulgt av 3 grand fører til 6 ruter og 2 grand i åpning fører til 6 spar spilt av vest etter ovreføring til spar fra øst). Som vi allerede har nevnt spilte det kun teoretisk rolle denne gangen da det ikke var mulig å gå bet i slem selv om øst ble spillefører. Men spillet viser litt om hvordan man må tenke når man avgir sin første melding. Det er ofte viktig å tenke på hva man skal melde neste gang og hva man da får vist. Litt over halvparten av Ø/V-parene meldte slem, resten var i utgang.

Denne meldeprøven var nok litt lettere. Igjen har makkerparet tretten stikk i spar, hjerter og ruter, men motparten har ett ess. Ved mange bord viste nord 20-21 grand, og syd blåste da ut i 6 hjerter, som regel etter å ha overført til hjerter. Igjen kunne det vært veldig viktig å ha kontrakten på den sterkeste hånden, for eksempel om nord hadde hatt kløver konge tynt tredje i stedet for KQ. På dette spillet ble det meldt og vunnet slem ved omtrent 80% av bordene. Ved to bord ble det meldt storeslem, og det ene paret som gjorde det fikk en noe ufortjent rom-topp da de vant den! På spillstensilen står det at kontrakten ble spilt av nord, og at øst ikke tok for kløver ess i utspill. Kanskje hadde meldingene gått sånn at utspilleren trodde syd var renons i kløver, men uansett måtte det ha vært en nitrist opplevelse for Ø/V. De få som var kun i utgang med disse kortene må ha stoppet etter at nord valgte å åpne som 1 spar, tipper jeg.  

Begge slemspillene er lettest å melde til toppkontrakten, på riktig hånd, etter sterk 2NT åpning. Dette er noe jeg alltid har hevdet, det er generelt en bra strategi å få sagt fra om styrken sin med det samme med grandhender, selv om det kanskje ikke alltid er helt korrekt grandfordeling. Det er ikke for å være "fancy" med smårustne grandmeldinger, men for å unngå gjenmeldingsproblemer i neste runde.   

 

Spring Nationals er i gang i Philadelhia

Det amerikanske vårmesterskapet (Spring Nationals) har startet i Philadelphia, som vanlig med en del nordmenn på startstreken. Den første hovedturneringen er KAY PLATINUM PAIRS hvor kvalfiseringen er avviklet. Greit videre til semifinalen gikk Boye Brogeland-Espen Lindqvist (14.plass), Allan Livgård-Terje Aa (16), Tor Evind Grude sammen med amerikanske Thomas Carmichael (26) og Tor Helness som spiller med Aaron Slverstein (USA) i denne parturneringen (43). I morgen er det semifinale. 

Vi kommer selvsagt tilbake med flere oppdateringer, resultater og spill fra USA. Mesterskapssiden med all informasjon, resultater og bulletiner finner du her. 

 

Noe bra og noe dårlig... (video)

I dag snakker jeg i videoen om et par spill fra en lagturnering i helgen hvor enkelte ting gikk veldig bra, mens andre ting gikk galt. Det er en motspillsprøve samt en interessant meldeprøve i et kostbart slemspill..

 

 

Bridge på en serviett (video)

Under Gold Coast Congress i Australia forrige uke var jeg så heldig å treffe to gamle kjenninger fra Trøndelag, Trond Rogne og Baard Olav Aasan (BOA) som begge har bosatt seg i Thailand og hadde tatt svippturen (vel ti timers flytur) sørover til Australia for å spille bridge.

Da jeg tømte kofferten etter å ha kommet hjem til Auckland fant jeg en nesten uleselig papirlapp med et spill BOA fortalte på pub’en i Gold Coast etter spillingen var slutt. Det er ikke få interessante spill som blir skriblet ned på en øl-brikke eller serviett i sånne sammenhenger. Jeg har forsøkt å rekonstruere det som sto på lappen, og synes det er et morsomt spill.

For de fleste kommer nok sluttpoenget som en liten overraskelse, tror jeg. Spillet forekom under en treningskamp i Thailand. Videoen varer ca. 11 minutter

SAMSPELKVELD (om klubbsamarbeid, et leserbrev)

Fra Jan Frode Bolstad har vi mottatt et leserbrev om klubb-bridge i Sogn og Fjordane, og om et tiltak som har vist seg å fungere får å få til mer attraktive klubbkvelder. Her følger leserbrevet gjengitt:

//

Samspelskveld

Mange klubbar slit med rekruttering, og spesielt i grisgrendte strøk gjer dette til at klubbar vert små, nivået synk og til slutt døyr ut. Hafslo/Solvorn og Sogndal har løyst dette på ein framifrå måte. Ein gong i månaden møtes dei, anna kvar gong i dei to klubbane til Samspelskveld. 8 kveldar i sesongen.

Dette resulterer i ein større klubbkveld, som og trekk meir spelarar frå naboklubbane. Normal deltaking i dei to ulike klubbane er 3 til max 5 bord. På samspelkveldane 8-11 bord, inkludert gjerne 3 par frå andre kubbar. Her er det god trivsel, med spelarar frå både pensjonistklubb og dei to klubbar. Dette er og ein fin arena til å ta med ein ny makker for å drive rekruttering. Gjerne i opplæringsøyemed, eller for å trene på system med andre enn din faste makker. Det å ta eit besøk til naboklubben, er særdeles viktig for å auka talet på klubbspelarar. Neste gong kjem nokon til din klubb, eller du vert spurd om å komme tilbake, når ein manglar makker.

Så eit spel frå siste kveld, der både system, kjemi, hjelp frå motpartens meldingar og «table feeling» gav alle poenga for ekteparet Bolstad.

Meldingene gikk slik:

2sp var spelemelding. Har ikkje til å straffe 2 hj, men viser nesten invitthand. Nord: ut frå meldingar, der makker truleg ikkje har bortkasta verdiar i hjerter, vurderte tilpass som god og trudde på til utgang.

Utspel hjerter knekt til A og ny hjerter til steling. Speleførar ser no to potensielle taparar i kløver, potensielt avkast av kløver på ruter. Dette må eventuelt løysast med ein tidleg fisk av ruter knekt. Dersom Ø sit med 5-5 er det både fare for singel trumfhonnør, og dobbel ruter knekt. Ei sparlengd vil uansett vere plassert i vest, så ein dobbeltfinesse i spar vil beskytte mot to raske kløvertaparar og gi speleførar litt meir tid til å finne det tiende stikket. Spar 10 blei dekka med knekt, og dama vann stikket. Hjerter til steling reinska den fargen og ny spar til 9 beheldt stikket. Då var det berre å ta ut siste trumf og spele safe på 10 stikk. I denne situasjon er det nok best om Vest legg kongen i første trumfrunde, og liten neste gang. Dette vil skape ein illusjon til spelførar om to spar i øst, og fristelsen for å bruke trumf dame i neste runde blir stor, for så å ta ruterfinesse og berre avgi to stikk i kløver. Dette vil gi ei beit, då denne plan ikkje fører fram. Vest hadde mykje av dette spelet i si hand, og ville nok med pass i andre runde, og ikkje 3 hjerter fått spele motspel på 2 spar med 9-10 stikk, eventuelt ei beit i 4sp med å legge kongen. 

//

Knokkeloppgjør i 5.runde

Ofte spisser det seg til og ender med knokkelkamp mellom Sunndalsøra BK og Heimdal BK i 5. eller 6. runde i NM for klubblag. Søndag skjedde det (5.runde) igjen.

Sunndalsøra BK 1 hadde hjemmekamp og stilte med Asbjørn Kindsbekken-Roar Voll og Ulf Tundal-Ole Berset. På Heimdal BK 1 sitt lag spilte Glenn Grøtheim-Petter Tøndal og Allan Livgård-Terje Aa. Ikke uventet ble det jevnt.

Her er et spill hvor min informant fra Sunndalsøra innrømmer de var heldige:

4 kløver og 4 ruter var kontrollmeldinger, og da syd viste ett Key Card over 4NT spurte nord om trumf dame med 5 hjerter. Syd viste med 5 grand at han har trumfdamen og kløver konge slik de spiller. 

Slemmen er knallhard, og det skyldes nok at syd meldte litt som om han hadde stjålet kortene da han sa 3 spar. Etter 1 hjerter og 3 hjerter fra Ø/V liker han dog kortene sine, alle poengene er i de tre fargene som må dekkes opp, og makkeren har nokså sikkert singel hjerter.

Lilleslem i spar er ikke så aller verst hvis trumfen sitter 3-2. Det kan også bli tolv stikk selv om spar sitter 4-1. Siden spar satt 3-2, og kløveren ordnet seg ble det en fet +1430 til notering. Dette klarte ikke Heimdal å kopiere da de spilte utgang, 13 IMP til Sunndalsøra som vant kampen med 14 IMP. Hadde også Sunndalsøra stoppet i utgang i dette spillet ville resultatet blitt 1 IMP seier til Sunndalsøra! Men hadde det blitt bet i 6 spar så ville det blitt laget fra Trondheim som var klart for 6 runde!

Noen bilder fra Winter Games

Må bare beklage at jeg her i bloggen (antagelig flere ganger) snakket om amerikanerne Rodwell-Mecstroth som Brogeland og Lindqvist sine lagkamerater da de vant Winter Games i Monaco forleden. Jeff Meckstroth spilte med Zia Mahmood. Unnskyldningen får være at makkerparet Meckstroth-Rodwell henger så tett sammen etter at de har spilt sammen og vært et dominerende par i verdenseliten i snart en mannsalder. Det er nesten som et navn, og de kalles jo Meckwell også av mange. Men Rodwell var ikke med. Heldigvis (?) er det vel ikke så mange amerikanere som leser min blogg... 

Zia spilte med en annen levende legende, Jeff Meckstroth

Så det var altså fargerike Zia denne gangen, men han snek seg unna bildene fra premieutdelingen. 

Boye og Espen flankerer en av bridgehistoriens største, Jeff Meckstroth  

Fin 3.plass til Rogne-Aasan i Australia

Trond Rogne og Baard Olav Aasan (BOA) hadde tatt turen fra Thailand til Gold Coast, Australia for å spille i Gold Coast Congress. Det ble ikke all verdens til resultater i de første turneringene, men i den siste av de store turneringene, Ivy Dahler Swiss Pairs, spurtet de voldsomt inn til en pen 3.plass.

Trond Rogne var fornøyd med sluttspurten

I denne turneringen var det IMP-beregning, og i slike store felt med ujevnt nivå gir utganger og spesielt slemmer enorme utslag. Her vurderte det norske paret godt:

Trond doblet nords 2 ruter – Multi (enten en veldig sterk NT-hånd, eller en svake 2 åpning i hjerter eller spar). Baard Olav hoppet til 5 ruter, og Trond la på til slem. Spar konge kom ut, og ikke unaturlig ble det til at spillefører tok ruterfinesse etter damen over syd. Han med sekskorts majorfarge (nord) er favoritt til å ha kortfarge i ruter. Finessen røk imidlertid da nord dukket opp med damen, men det var langt fra over fortsatt. Et par spar ble trumfet hos vest underveis og idet alle trumfene ble tatt oppstod en slags tosidig skvis hvor nord har blitt alene om å holde spar, og syd må holde kløver siden han satt med K-Q i den fargen. Ingen av dem kan derfor holde fire hjerter til slutt. Skvis var imidlertid unødvendig denne gangen siden hjerteren satt 3-3 fra start. Å melde slemmen ga godt betalt, 12 IMP.

Skvisen var ikke nødvendig denne gangen for BOA 

I hovedturneringen Gold Coast Teams ble det en populær seier til et lag som hadde med Renee Cooper, en 22-årig australsk dame som de siste par årene har vist et veldig stort talent. Hun spilte med australeren Kieran Dyke som har bosatt seg i England hvor han livnærer seg som bridgeproff. Kieran fortalte meg at dette var hans syvende Gold Coast finale, men det har vært en forbannelse i de finalene, han har aldri vunnet før han fikk seg en juniormakker! Hans første finale i denne turneringen spilte han det samme året som Renee ble født!

 Renee Cooper (22) - et kjempetalent! 

Brogeland-Lindqvist til topps i Winter Games!

Det ble kjempespennende i finalkampen i Monaco. MAHAFFEY (Brogeland, Lindqvist, Meckstroth og Zia) og VENTIN vekslet om å ledelsen helt til slutt. I det aller siste settet mistet MAHAFFEY ledelsen etter spill 3 og 4. Først tapte de en slem som Zia-Meckstroth meldte. Den var avhengig kun av at kløveren satt 2-2 eller en finesse gikk - en bra sjanse (det var enda noen små tilleggssjanser). 13 IMP ut da VENTINs par stoppet i utgang. Så var det Espen Lindqvist som bommet utspillet i mot en slem, uten at man kan si utspillet er direkte feil, før man ser alle kortene altså. Slik så det spillet ut:


Jeg er selv en ess-utspiller mot slem og velger veldig ofte å prøve det. Av og til blir det dog veldig galt, og dette var et sånt tilfelle. Da valget falt på spar ess i utspill føk slemmen hjem, og siden Zia-Meckstroth stoppet i 5 ruter ved det andre spillet ble det 13 IMP til i favør av VENTING. Hard kost, 26 IMP tapt på to spill etter hverandre, og det så litt skummelt ut. Resten av settet gikk imidlertid i favør av MAHAFFEY med 18-3, og kampen endte med seier til dem med 5 IMPs margin! 

Dermed har Brogeland og Lindqvist innkassert enda en stor internasjonal triumf og er definitivt å regne som et av verdens aller beste par, kanskje det beste akkurat nå?

ZIMMERMANN med Helness-Helgemo på laget tok seg av bronsefinalen, så det ble fire nordmenn på pallen i Monaco!

Alt av infromasjon fra mesterskapet, resultater, lagkamplisert, bulletiner osv. finner du her. 

 

 

Drama i Winter Games!

Etter at Boye Brogeland og Espen Lindqvist sitt lag (MAHAFFEY) kom seg videre etter en knepent gevinst i semifinalen finalen i Winter Games i Monaco måtte det bli en dramatisk finale mot lag VENTIN. Finalen pågår akkurat nå (fredag kveld) og vi kommer selvsagt tilbake med resultatet av kampen og spill. I semifinales slo VENTIN ut ZIMMERMANN med Helness-Helgemo. 

Begge de "norske" lagene til semifinale

Under Winter Games (Zimmermann Cup) i Monaco ble det som ventet jevnt og tøft i kvarfinalene. De to lagene med norsk innslag møtte naturlig nok knallgode motstandere siden dette var en kvarftinale i en meget sterk turnering, men de gikk begge videre, dog med små marginer.

MAHAFFAY med Brogeland-Lindqvist slo Nederland med 11 IMP, mens ZIMMERMANN med Helness-Helgemo vant over LAVAZZA med 8 IMP!

I Brogeland-Lindqvist sin semifinale tok nederlenderne ledelsen i siste sett, og da noen få spill gjensto trengte MAHAFFEY et gevinstspill. Dette var tredje siste spill:

Ved det bordet hvor Nederland var N/S ble kontrakten 4 hjerter, og det ble elleve stikk, +650.

Brogeland-Lindqvist hadde større amibsjoner og heiste seg opp i 6 hjerter med førstnevnte som spillefører - en hardmeldt slem. Det er en komplisert analyse i dette spillet, alt etter hva vest spiller ut og hvordan det går videre. Det som skjedde var at Brogeland fikk kløver ut fra vest til esset. En kløver ble stjålet i andre stikk, så ruter mot bordet. Vest stakk opp og fortsatte med ruter til kongen før damen ble forsøkt, men øst satte i trumfåtteren, og syd måtte stjele over med kongen. Nå satte Brogeland i gang med krysstjeling, og det endte opp med en sluttposisjon hvor øst ble sittende i mellom med 10-2 i trumf foran syds A-7, et trumfcoup!

Med +1430 til bokføring var det 13 IMP til MAHAFFEY og avansement til semifinalen etter at de to siste spillene ga minimalt utslag. Det norske paret var det eneste i de fire kvartfinalene som vant 6 hjerter.   

Nordmenn til kvartfinale i Winter Games!

I Winter Games i Monaco har de kommet frem til kvartfinalen, og to lag med norske spillere henger fortsatt godt med.

Boye Brogeland og Espen Lindqvist sitt lag (MAHAFFEY) møter NETHERLANDS RED i semifinalen, mens Tor Helness og Geir Helgemos ZIMMERMANN skal opp mot LAVAZZA. Disse oppgjørene vises selvsagt på BBO, og det kan jo bli riktig god underholdning!

DE BOTTON med Thor Erik Hoftaniska og Thomas Charlsen på laget tapte sin Round of 16 kamp med en nitrist margin, 0,2 IMP! Desimaler i IMP'ene skjer vanligvis bare når det er carry-over i bildet, men det var ikke tilfellet her. Vi har fått vite at det var en turneringslederavgjørelse (straffepoeng), men kjenner foreløpig ikke detaljene. I bulletinen som ble publisert etter tirsdagens spilling står det at de i skrivende stund ikke vet om det blir en appel på avgjørelsen.

Fra Round of 16 tar vi med et spill jeg ikke fulgte selv, men ble tipset av Tor Bakke (alltid bra for en blogger å få tips da man ikke kan følge med på alt hele tiden!).

Spillet er fra det siste settet i Mahaffeys kamp, og som så ofte før var det Boye Brogeland som var i ilden i et spennende spill, men det var motspilleren med yarborough (hånd uten honnørkort) som var den viktigste aktøren! Spillet viser med all mulig tydelighet at man ikke kan slappe av i motspillet selv om en har en tilsynelatende håpløs hånd.

Vest: Boye Brogeland

Øst: Espen Lindqvist

Brogeland og Lindqvist endte i 6 grand som skulle spilles av vest. Det var litt uheldig, for kontrakten er bedre om øst er spillefører. Ved de fleste andre bordene var 3 grand kontrakten, som regel spilt av øst, og da var det ganske enkelt å få tolv stikk, spesielt der spar kom i utspill fra syd. Det skjedde også ved det andre bordet i nordmennenes kamp.

Brogeland skulle altså spille slemmen som vest og fikk spar i utspill fra nord. Syd stakk knekten med kongen og fortsatte med spar.

Vi som ser alle kortene vet at det er tre kløverstikk å hente. Det ser imidlertid ikke særlig lyst ut fra spilleførers synspunkt etter at sparfinessen gikk galt, selv om det er visse muligheter for en hjerter/kløverskvis, om da ikke kløveren sitter så gunstig at det kan vinnes tre stikk i den fargen.

Brogeland prøvde en frekkis med hjerter dame fra øst. Syd vil ikke alltid dekke med kongen tynt tredje eller fjerde, for husk at han ikke ser vest sine kort. Hvis spillefører har ess-knekt blokk er det feil å dekke med konge tynt tredje eller flere. Her var det lett for syd å dekke med kongen, og esset vant stikket. Det fulgte ruter til knekten fulgt av det tredje sparstikket som Boye kastet sin lille hjerter på. Så spilte han kløver til knekten og esset. Alle ruterstikkene ble deretter innkassert.

Hvordan bør kløveren løses (beste sjanse teoretisk sett) etter at knekten har kommet på under esset?

Teorien om begrenset valg sier at knekt singel i kløver er mer sannsynlig enn dame-knekt blokk, og i så fall skal finessen tas over nord, men det blir med magert resultat denne gangen. Men nord kunne godt hatt singel hjerter og fem kløver, mens syd ikke usannsynlig kan ha startet med singel kløver og fem hjerter.

Nord burde kunne lese situasjonen og vite at makker startet med dame, knekt blokk i kløver. Han bør derfor kaste to kløver på femte og sjette ruter for å se ut som en mann som hadde startet med damen femte i fargen. Imidlertid kastet han en hjerter fra sin «verdiløse» hånd. Da ble det ikke alt for store problemer for Boye. Nord har på dette tidspunktet vist tre spar, to hjerter og fire ruter og kan derfor ikke lenger ha fem kløver fra start! Altså må syd ha igjen en kløver, og han ville selvsagt ikke lagt knekten fra knekt-liten. Så da Boye spilte kløver til kongen ramlet damen, og nordmannen fikk det siste stikket på kløver 9, soneslem til bokføring, og 13 IMP til MAHAFFEY!

Down Under: Ungdommene tar over!

Mens store deler av verdenseliten spiller den prestisjetunge Winter Games i Monaco spilles det selvsagt bridge andre steder også, for eksempel i Surfers Paradies (Gold Coast) Australia.

De fleste vil vel si det er svært hyggelig når unge spillere kommer opp og setter oss «gamlingene» på plass. I den første hovedturneringen, Bobby Richman Pairs (regnet som det australske parmesterskapet) var det to veldig unge spillere som vant.

Matt Brown fra New Zealand og Johnno Newmann fra Australia spilte sammen for første gang. De var i teten i finalen hele veien og vant til slutt ganske klart foran amerikanske Michael Rosenberg som har vunnet flere VM titler og så mange amerikanske titler at han neppe har tellingen selv en gang, og engelske Ross Harper (bosatt i Australia) som også har en VM tittel for seniors på CV’en.

Brown er kun 21 år, men har allerede fått sitt gjennombrudd i internasjonal sammenheng i bridge-OL 2016 og Bermuda Bowl 2017. Populært kallenavn for den talentfulle ungdommen er "Ginger-Helgemo", antagelig litt pga. noen likhetspunkter med hensyn til bridgen han spiller samt hans hårfarge. (Matt til venstre på bildet) 

Makkerparets alder til sammen er ikke i nærheten av undertegnedes…

Denne parturneringen over tre dager er litt spesiell med en relativ kort kvalifisering (denne gangen for 190 par) hvorav kun 28 går til A-finalen – et nåløye. De som ikke klarte å komme seg dit ble plassert i B-finale, C-finale osv, alle gruppene med 28 par, ned til den siste puljen som var G-finalen.  

For meg og min makker Michael Ware gikk det fint i kvaliken, men i A-finalen var det lenge et slit. En bra sluttspurt førte oss dog oppover på listen, og det ble 5.plass til slutt.

Norske Bård Olav Aasan og Trond Rogne er på plass i Surfers Paradise. De spilte godt i kvaliken og kom seg til A-finalen. Der lå de mesteparten av tiden bra an og lå lenge klart foran oss for eksempel. I motsetning til oss stivnet de litt på oppløpet og endte til slutt som nr. 20. Gold Coast Congress fortsetter tirsdag med lagturneringen samt flere sideturneringer. Resultatsiden for mesterskapet finner du her.