Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

"Trylling" - sett det før?

At Geir Helgemo «tryller» er ikke noe nytt for alle oss som har fulgt med de siste 30 årene (eller mer enn det).

I en av turneringene i Reno forleden kom nok et eksempel. Spillets hovedpoeng er ikke nytt for erfarne spillere, men i dette tilfellet måtte det tenkes langt fremover med det samme og se for seg den fine sluttposisjonen. Det var ikke nok å se hva som mest sannsynlig måtte skje.

Du er i 3NT som syd og vest spiller ut kløver 6, fjerde høyeste. Motparten har ikke meldt.

Hva tenker du om dette?

Hvis ruterfinessen går og fargen gir fire stikk har du åtte fra topp. Ruterfinessen bør vel helst gå her. Det niende kan komme via en hjerter- eller sparfinesse. Problemet er at om de kommer inn på et majorkort kan de hende vest har fire kløverstikk og dermed beten.

Hvis vest har A-K i kløver begynner det å tyde litt på at kanskje majorfinessene ryker. Er det da noen sjanse?

Det kan være en skvis her, mot øst, men da må Ø/V få tatt sine stikk i kløver slik at øst blir satt under press.

Hvis kløveren sitter 4-3 har de kun tre stikk i den fargen og du kan gi bort ett majorstikk om ruterfinessen går.

En sånn skvis som vi her snakker om skjer kun om spillefører frivillig gir dem deres langfargestikk som han med stikkene må ta, hvis ikke får han dem ikke. I så fall blir han andre satt under press.

Alt dette kan mange gode spillere se, men som sagt må det fremsynthet til om en skal få det til i dette tilfellet. Hvis du spiller på automatisk i første stikk går det for galt.

Det ser jo uinteressant ut med denne kløverkombinasjonen, men det er det ikke!

Det satt slik at de der tankene om skvis er riktige, øst hadde stopperne i både hjerter og spar.

Ved det andre bordet ble nord spillefører i 3NT og fikk hjerter ut, behagelig, og da var det enkelt å vinne utgangen. Geir fikk det altså mye verre med kløverutspillet fra vest.

Hvis du legger liten kløver fra nord i første stikk, blir det bet.

La oss si du vinner første stikk på hånden og ønsker å ta ruterfinesse. Da må du gå over til bordet i spar. Etter en runde spar og la oss si tre runder ruter må det spilles kløver for å få press på øst så han kan bli skviset. Men på den fjerde og femte kløveren må du selv kaste fra begge hender. Fra hånden må det kastes en spar og en hjerter, og vest dreper da forbindelsene til skvisen ved å fri seg med spar etter kløverstikkene. Bare prøv selv!

Løsningen som Geir fant ved bordet er å se for seg denne utviklingen og suse opp med kløver knekt i stikk en. Det koster jo ikke noe, N/S har ett stikk i fargen uansett hvordan det sitter.

Forskjellen er dog enorm da han slik det satt var inne hos nord etter første stikk. Så ruterfinesse, og underveis i de tre første ruterrundene passet han på å avblokkere sånn at syds fjerde ruter var størst, også viktig som du skal få se om litt. Så spilles kløver som forærer vest stikkene i den fargen.

Vest kunne ta fire kløverstikk. Fra nord kastet da Geir en spar og hjerter dame. Det ble igjen disse fem kortene hvor øst fortsatt hadde stopperne sine:

Vest spilte spar til esset. Nå er overgangene i orden! Hjerter ess ble innkassert, så ruter til syd femmer, inne på riktig hånd, der hvor hjerter knekt var – trusselen mot øst.

I det stikket er øst ferdig. Kaster han hjerter konge tas simpelthen for hjerter knekt. Og kaster han spar kan spillefører toppe ut spar dame om han leser sitsen korrekt, og det gjorde selvsagt Helgemo. Simsalabim, ni stikk!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.