Storseier til lag SKEIDAR

Det australsk/kanadiske laget jeg spiller noen kamper for i OCBL OPEN LEAGUE fikk forferdelig juling av lag SKEIDAR torsdag kveld. Heldigvis var jeg ikke innkalt til den kampen og slapp derfor å ta del i å bli skikkelig banket opp.

Arve Farstad-Martin Andresen og Lasse Aaseng-Christer Kristoffersen hadde begge gladlister, og sluttresultatet ble hele +56 IMP (19,17-0,83 VP).

Vi tar med en flott spilleføring av Arve Farstad som var en av veldig få som vant slem, og det uten å få favør i utspillet som enkelte andre fikk.

Kløver konge ville vært et fatalt utspill da det i så fall blir kun en kløvertaper. Men etter disse eller lignende meldinger far ruter konge, eller trumf påuløre utspill.

Mot Farstads 6 hjerter spilte øst ut ruter konge til esset. Det handler om eliminasjon og innspill. Sluttposisjonen som må finnes må være slik at det er trumf på begge hender sånn at den som blir innspilt enten må spille en farge til dobbeltrenons, eller hjelpe spillefører i den kritiske fargen. I dette tilfellet må sparene elimineres med stjelinger hos nord.

Etter å ha utført eliminasjonen av sparene var Farstad inne på hånden (nord) idet det så slik ut, en posisjon som er som hentet fra læreboka om eliminasjon og innspill:

Nå spilte nordmannen liten kløver mot knekten. Øst gjorde det beste han kunne, stakk opp med honnør og spilte liten kløver. Hvis han i stedet spiller spar trumfes hos syd mens en kløver kastes fra nord.

Da øst altså stakk opp med kløverhonnør og spilte liten kløver kan det se ut som spillefører har et valg, og det kan være riktig å legge liten fra syd hvis øst hadde startet med honnør-10 fjerde i stedet for begge kløverhonnørene. Sitter det slik må vest i så fall på med honnøren sin idet det legges liten fra syd, og knekten står.

Spillefører må altså hoppe på med knekten fra syd. Hvorfor er det nokså logisk å gjette riktig i dette tilfellet?

Hvis øst har honnør-10 fjerde fra start ser han mot slutten hva som er på gang. Han forstår at om det skal bli bet må vest ha en kløverhonnør og legger liten i stedet for å stikke seg inn kun for å gi spillefører en sjanse. I så fall vinner vest med sin honnør og spiller ruter eller mer kløver og det blir bet uten noen sjanse for spillefører. Følgelig må det være slik at øst har begge kløverhonnørene (om han da ikke har gjort en stor feil).

Farstad hadde ikke noe særlig problem her og la kløver knekt idet kløver kom tilbake fra øst, og da knekten stod var det +980 til notering. Det var verd 14 IMP da den kanadiske spilleføreren ved det andre bordet gikk bet i 6 hjerter.

Lag FASTING sin nord gikk bet i 6 hjerter mens motstanderlagets Jan Sylvan fra Sverige fikk den hjem, 14 IMP ut for FASTING som tapte kampen sin med akkurat 14 IMP.

I dette slemspillet skjedde det samme i NORWEGIAN AMAZONES kamp, 14 IMP ut for det norske laget.

Alt om denne turneringen som fortsetter ut hele februar finner du her.

MYE ONLINE BRIDGE!

Det pågår en haug med onlineturneringer både nasjonalt og internasjonalt. Det er så mye at det nesten er vanskelig å følge med på alt.

I øyeblikket pågår enda en OCBL-turnering, JANUARY OPEN TEAMS som avsluttes i morgen.

Lag SKEIDAR er med også i January Open Teams og ble nr. 3 i sin gruppe. I første runde av sluttspillet for åtte lag tapte de mot lag De BOTTON som har med Hoftaniska-Charlsen på laget. De BOTTON vant sin pulje i grunnspillet.

I den turneringen deltok også noen andre norske spillere, og all informasjon finnes her.

Fire strake for lag FASTING?

Lag FASTING (Siv Thoresen, Finn Brandsnes, Sam I. Høyland, Jo Arne Ovesen, Nils Kåre Kvangraven, Espen Fasting og Terje Lie) startet med et tap i OCBL OPEN LEAUGE, men etter det har det blitt tre strake seiere som har ført laget opp på 2.plass i sin gruppen. Torsdag kveld spiller de mot lag FREDIN som består av svenske spillere og en fra Sør Afrika.Blir det fire på rappen for lag FASTING?

I forrige runde vant det norske laget sin kamp med 20 IMP, men i det spillet vi tar med i dag var de vel litt uheldige?

La oss si din makker åpner med 1 kløver (2+ kløver) og du svarer 1 spar. Da høyner makker til 2 spar. Hva melder du nå?

Dette er litt et spørsmål om stil, om åpneren har lov å høyne til 2 major med trekorts, og i så fall hvor ofte han gjør det. Mange spiller slik at å høyne med kun trekorts støtte gjøres om åpneren har ujevn hånd, eller en hånd det ikke ser så bra ut å melde grand (for eks. to små i en farge og bra trekorts støtte). Med de fleste balanserte hender og trekorts majorstøtte bør det etter min mening gjenmeldes 1NT.

Hvis høyningen til 2 major kan være på enten tre- eller firekorts støtte må svareren ha en måte å undersøke mer. Til det bruker mange 2NT som enslags check back. Men med helt jevn fordeling ser det vel ganske naturlig ut å hoppe til 3NT etter 1 kløver-1 spar, 2 spar, og overlate valget av sluttkontrakt til åpneren?

Lag FASTING sitt par hadde ikke det tre- eller firekorts støtte problemet da de spiller med kløverføringer. Etter 1 kløver fra syd sa nord 1 hjerter som viste 4+ spar. Syd sa 1 spar som viste spesifikt trekorts spar. Da avsluttet nord med 3NT som var kontrakten i de fleste kampene. Motstanderlaget kom imidlertid i 4 spar på 4-3 tilpasning etter medlingene 1 kløver-1 spar, 2 spar-4 spar. Slik så hele spillet ut:

Å spille 3NT med nord som spillefører som det norske N/S-paret ved det andre bordet gjorde ble feil da øst hadde et naturlig ruterutspill. Dermed fikk forsvaret satt opp fire ruterstikk med det samme, og det blir automatsik bet om spillefører forsøker å godspille kløveren.

3NT kan vinnes med åpne kort, men da må det spilles veldig spesielt for å få fire hjerterstikk. Knekten først, og om øst ikke dekker må det spilles hjerter til damen. Tieren faller, og spillefører kan ta nok en finesse, nå med nieren. Hvis øst dekker knekten i fargens første runde må spillefører vinne med esset for så å ta for damen som feller knekten. Dette er helt "double dummy" (åpne kort) og ikke noen naturlig spilleplan. Det er en bedre sjanse å satse på dobbelfinesse (at øst har både kongen og tieren) som lag FASTING sin spillefører gjorde, men med to bet som resultat.

Nesten alle som spilte 3NT med nord som spillefører gikk bet. De som uvisst av hvilken grunn fikk 3NT på syds hånd vant den da vest ikke hadde noen grunn til å spille ut ruter ess som er det eneste truende utspillet.

Å spille 4 spar var helt gull, en kontrakt som ble funnet av seks lag (av 36). 5 kløver står også.

Mot lag FASTING hadde spillefører ingen problemer i 4 spar etter ruter knekt ut til esset fulgt av nok en ruter. Han la liten fra nord og trumfet hos sydn, så fire runder trumf. Deretter, uten flere trumf på noen av hendene ble kløverfargen godspilt, og ruter konge var fortsatt stopper i den fargen.

Spillet kostet lag FASTING 13 IMP.

NOREWGIAN AMAZONES ligger på 4.plass i sin gruppe. I dagens spill var 3NT kontrakten ved begge bord i deres kamp. Den norske spilleføreren lasjerte i andre ruterrunde, vant så for ruter konge og satset på dobbelfinessen i hjerter - to bet. Det kostet 3 IMP da spillefører ved det andre bordet nesten ga opp og spilte kløver etter å ha lasjert andre runde ruter og så fått for ruter konge. Å spille slik er dog bare nesten å gi opp, for ruter kunne jo ha vært fordelt 6-3, og kløver ess må i så fall være hos han med kun trekorts ruter.

 

TIL LAGS ÅT ALLE KAN INGEN GJERA

I forbindelse at Norsk Bridgepresse (NBP) har fått ny leder har det oppstått en diskusjon om hva som er best å skrive om for oss bridgejournalister. Selvsagt må det være mange spill, men flere (bl.a. Marianne Harding) har ytret seg om form og innhold og kommet med mange gode forslag. Dette er en positiv diskusjon!

NBP sin nye leder er Vegar Næss. Han kom inn i bridgejournalistikken for noen år siden og har bl.a. laget bulletiner fra norske mesterskap sammen med sin kone, Elisabeth Groseth. Det har de gjort med stor entusiasme, og jeg synes det har blitt riktig bra. Den entusiasmen tror jeg Vegar tar med seg inn i lederjobben for NBP så jeg sier det samme som flere andre, rett mann på rett sted.

Det er viktig for bridgen med en aktiv og så stor som mulig gruppe bridgejournalister for å få mer omtale av bridgen.

Vegar og Elisabeth i full gang med å lage bulletiner

NBP sin internettside finner du her.

Organisasjonen har dessuten en side på Facebook.

Bridgejournalistikk er ikke bare å skrive i avisspalter eller bridgremagasin nå for tiden. I blogger og internettportaler skrives daglig masse om bridge. Det med internett og sosiale medier har kommet for å bli, på godt og vondt. Bridgen kan bruke det på en god måte.

Selv er jeg medlem av NBP, og også IBPA (International Bridge Press Organization). Som den norske presseorganisasjonen deler IBPA ut priser både for spill, gode meldinger og motspill samt hederspriser osv. hvert år. Spillene som gir heder og ære må være skrevet om, og tidligere måtte prestasjonen ha vært omtalt i en avisspalte eller i et bridgemagasin. IBPA har endret de kriteriene, og nå blir spill som er fortalt i blogger, eller på mer eller mindre offisielle internettportaler tatt med i betraktningen.

Tittelen til dette innlegget, Ivar Aasens visdomsord er "Til lags åt alle kan ingen gjera" er noe enhver bridgejournalist som har holdt på en stund blir smertelig klar over. Valg av stoff, form og innhold er ikke så enkelt.

Man kan for eksempel utelukkende konsentrere seg om avisspill med fine poeng. Det tilfredsstiller de av leserne som er veldig dyktige, og/eller problemløserne, men den jevne bridgespiller faller fort at lasset hvis alle spillene har poeng som er veldig kompliserte. Alternativt kan det være mer stoff med morsomme historier, eller det kan være mye lærebokstoff som mange liker. Da kan det bli litt kjedelig for toppspillerne.

Til lags åt alle kan ingen gjera.

Da jeg overtok bridgespalten i Adressa på 90-tallet var det som å hoppe etter Wirkola. Arne Hofstad hadde skrevet sin svært populære bridgespalte i 38 år! Selv skrev jeg i Adressa i 16 år. Etter en innkjøringsperiode ble heldigvis min spalte og min stil mer akseptert. Da avisen tok bort bridgespalten fikk jeg sjansen til å blogge for NBF i tillegg til at jeg i mange år har skrevet for BIN. Både tidligere i avisen og deretter i bloggen har jeg kommet frem til at det beste kanskje er at innleggene er varierte. Noe avansert stoff innimellom, noen historier, og noe mer grunnleggende som kanskje mange kan lære av. Det har blitt både ris og ros fra leserne. Det er enkelte som kommer med innspill, og noen ganger får jeg e-poster eller henvendelser på messenger med spill osv. Det er svært velkomment, så fortsett med det!

Stol på makker!

Det norske lag SKEIDAR ledet midtveis i kampen mot lederlaget GODED (Spania) i OCBL League fjerde runde. Nordmennene fikk imidlertid bank mot slutten av kampen, men i dette spillet viste Tom Johansen hvorfor han regnes som en absolutt topp spillefører:

Normalkontrakten var 3NT Ø/V, og mange vant den selv om det ble bet ved endel bord.

Idet N/S var i 4 spar (doblet av vest) hadde Johansen (vest)-Aaseng et kanonspill. N/S sine meldinger var for aggressive med kun åtte trumf, men de trodde nok det kunne være en god stamp utenfor sonen mot en standard 3NT. Det ville ikke blitt lett å spille 4 spar doblet her.

Aaseng har kanskje mer tro på makker Johansens spilleføringer enn han og makkers egne motspill, hva vet jeg (?), han sa i alle fall 4NT og stolte på at om det var mulig å vinne ti stikk så ville Tom gjøre det! Det kunne jo se ut som om 4 spar var en bra stamp. Å spille 4NT var imidlertid i høyeste laget.

Det så ut som kun ni stikk fra taket, men det er hvis det blir fem kløverstikk. Spar 3 kom ut til damen og esset. En kløver ble spilt til bordet til liten fra nord og honnør, og den nitriste sitsen i fargen ble oppdaget. Da var det kun åtte sikre stikk.

Johansen prøvde en liten hjerter mot knekten. Syd takk opp med damen og spilte spar. Spillefører la syveren og nord nieren. Han tok ikke for spar konge som ville satt opp knekten for spillefører, men spilte stor kløver som fikk gå til kongen. Så leste han sparsitsen korrekt og spilte  liten spar (!), og kongen kom på luft slik at spar knekt sto. Da var det opp på ni stikk igjen, men hvor skulle han finne det tiende?

Det gjelder å kjenne igjen klassikerne, og Johansen kan alle de. Her begynner det å utvikle seg til en sluttposisjon rett fra en bok med avanserte skvisposisjoner. Inne på spar konge spilte nord mer kløver til øst. Hjerter ess ble innkassert, og nord kastet en ruter. Syd har vært under press lenge og kastet spar og hjerter på alle kløverstikkene. Det fjerde kløverstikket ble tatt, og syd måtte kaste igjen. Han holdt igjen knekten tredje i ruter og hjerter konge. Så ble det spilt ruter til esset, og etter alt dette så det slik ut:

Ingen av motstanderne hadde igjen spar, for de hadde så mye annet å passe på. Johansen tok den godspilte spar knekt. Nord måtte holde kløver 8 om ikke østs syver skulle gi stikk, og følgelig ble det kun plass til en ruter hos han. Da forsvant kløver 7 fra øst, den hadde gjort sin nytte. Så var det syd sin tur til å føle presset. Han måtte holde hjerter konge om ikke vests knekt skulle gi det tiende stikket, så også han måtte ned på singel ruter. Avslutningen ble ruter til kongen, og ruter 10 ga stikk siden fargen nå satt 1-1! Vakkert!

Ps. Ved det andre bordet gikk lederlagets spillefører en bet i 3NT mot Martin Andresen og Christer Kristoffersen, 12 IMP til SKEIDAR.

Slemavgjørelser i Nyttårsserien

I Nyttårsserien på BBO er det nå spilt 5 runder. Det er fortsatt de to lagene fra TopBridge som fører, og TopBridge-Lie har fått opp en ganske bra ledelse.

I runde 5 var det noen interessante spill hvor det handlet om slem. Her er ett hvor det kunne endt opp med et kinkig valg i spilleføringen:

(Giver vest, alle i sonen)

Det er ikke lett å melde slem her, og det er da heller ikke noen sikker slem. Hvis det kommer kløver ut kan det være to tapere fra taket.

La oss si vest blir spillefører i 6 hjerter etter en grandåpning og en overføringssekvens. Nord spille ut spar dame. Ruterfargen må godspilles og selvsagt ikke gi mer enn en taper. Går det bra forsvinner kløver fra øst og slemmen vinnes. Etter uttrumfing spilles ruter til kongen. Hvis den vinner stikket må øst spilles inn og nok en ruter spilles mot Q-10-7-5. Syd legger liten. Hva er riktig nå, damen eller tieren?

Hvis syd har knekten tredje fra start bør tieren legges, og da har i så fall nord spilt godt imot og dukket med esset fra A-x dobbel. Hvis nord har det og stikker første gang vinnes ved senere å ta finessen som gir bedre sjanse enn å spille på at det satt A-J dobbel bak fra start. Men nord behøver ikke ha esset. Syd kan ha lagt liten to ganger fra esset tredje, korrekt motspill for å gi spillefører et kinkig valg i ruter.

Jeg har ikke fått fatt i opplysninger om hvordan spillet gikk i de forskjellige kampene, men samtlige spillefører fikk tolv stikk selv om det satt slik at det kunne bli det rutervalget hvis motspillerne setter spillefører på prøve:

Hvis øst blir spillefører blir det bet i slem om syd finner kløver ut. Spilt av vest kan 6 hjerter alltid vinnes, men om det kommer kløverutspill må først spillefører gjette om utspillet er fra knekten (å legge tieren blir riktig), eller fra kongen (opp med kløver dame blir riktig). Selv om det kløvervalget går bra må altså ruteren gjettes.

Kun Grøtheim-Tøndel meldte slem og noterte +1430. Ved alle de andre bordene ble det +680 unntatt ved ett bord hvor det ble 690 i grandkontrakt.

Så var det N/S sin tur å være i slemsonen:

Nord åpner med 1 kløver. Ville du meldt inn med østs kort? 

Jeg har sansen for 1 spar her, utenfor sonen, da hånden er spillesterk selv uten så mange honnørpoeng. Det er imidlertid lettere å se at innmelding blir bra når vi ser at makkeren har femkorts støtte! Skjer det at øst melder kan vest sperremelde, og det blir ikke så lett for N/S å melde med styring.

Hvis øst passer og syd viser hjerterfargen har nord et valg i andre melderunde. Hånden er spillesterk med to topphonnører syvende, så å si 2 kløver virker veldig tamt. Alternativet blir vel 2 ruter, revers. Det mangler litt i form av HP for den meldingen, og noen av poengene ser litt "rustne" ut. Det kompenseres av at han potensielt har mange stikk!

Hvis det starter slik vet syd om en sterk hånd og minst fire ruter, og minst fem kløver. Da er ikke veien så lang til 7 kløver som må være bra om nord har A-K i kløver. Syd finner på et tidspunkt ut det via Key-Card Blackwood.

Selv etter en litt forsiktig gjenmelding 2 kløver bør kanskje N/S finne frem til storeslem?

Det er bra nivå i denne nyttårsserien. I dette spillet meldte hele fem av åtte N/S-par storeslem hvir spilleføringen var en formalitet. Tre var i 7 kløver, ett par i 7NT (fjorten toppstikk selv om det hadde vært kun tre stikk i hjerter), og ett par i 7 hjerter som var litt mer risikabelt da hjerteren kunne vært fordelt 4-1.

To par stoppet i lilleslem, og ved ett bord var ikke nord og syd helt enige om en kravsituasjon da de stoppet i 3 hjerter!

 

Gli og motgli - det jevner seg nok ut

Av og til har man god flyt ved bridgebordet, eller god gli som det kalles. Andre ganger er det så fryktelig motgli at det føles omtrent som om man har bommet fullstendig og smurt med klister, så viser det seg at det er fem minusgrader og nysnø.

Noen ganger gjør motparten alt riktig. Etter hvert begynner da frustrasjonen å ta bo i deg og makker, og så kommer det gjerne noen feil også. Da blir man sittende igjen med en elendig liste. Andre ganger får vi god gli hvor egne kontrakter er bra og vinnes, mens motparten ikke klarer å treffe på noen ting.

I en kamp i OCBL League i forrige uke fikk jeg og min makker (for anledningen), australske David Beuchamp den berømte glien. Motstanderne gjorde noen klare feil, og der de prøvde noen marginale aksjoner ble det også bom. Over 20 spill ble det galt for dem på omtrent en tredel av spillene, og spesielt i fem spill hvor vi til sammen ble forært 55 IMP omtrent uten å være nødt til å løfte en finger!

Allerede i andre spill gikk den tyrkiske spilleføreren bet i en 4 hjerter som godt kunne vært vunnet. Han hadde på et vis et valg, men tråkket feil i et spill hvor godt over halvparten av spilleførerne noterte +620. Spillet ga oss 12 IMP. I det spillet fikk også Aaseng-Johansen (Skeidar) og Thoresen-Brandsnes (lag Fasting) tak i beten, så det var helt klart et norsk gladspill. I lag De Botton sin kamp med nordmenn spillende for De Botton ved begge bord var N/S +620 uavgjort.

I et spill ganske tidlig ble vi holdt ute av meldingene fordi de åpnet med en svak 1 NT. Det er ikke alltid gull, men skulle vise seg å være helt greit denne gangen. Spillet så slik det ut:

Nord åpnet altså med 1NT (12-14), og syd spurte med Stayman før han avsluttet med 3NT da nord ikke hadde noen major. Det var vel litt uheldig at ruteren så sånn ut siden nord hadde maks seks kort i majorfargene, men det er ikke godt meldt.

Vi tok fem ruterstikk og beten med det samme. Ved mange andre bord ble det åpnet med 1 kløver med nords kort. Da kommer Ø/V med i meldingene med rutertilpasningen sin, og 3 NT er plutselig ikke noen aktuell kontrakt for N/S. Noen steder ble Ø/V doblet i ganske høye ruterkontrakter og gikk -300, andre var i 5 kløver N/S med tolv stikk, og det var faktisk også noen som meldte og vant slem som er i hardeste laget. Våre lagkamerater unngikk 3NT.

Det gikk bare et par spill før vi fikk kastet 12 IMP til etter oss i dette spillet hvor du kan ta nords kort og vurdere meldesituasjonen som oppstod med øst som giver og alle i sonen:

Nord doblet opplysende. Det kan nok av og til være riktig, men det er temmelig frisk satsing selv om det er klart at syd må ha en god del poeng (balanseringsposisjon). N/S behøver ikke ha noen tilpasning og må spille på tre-trinnet i faresonen. Det er god sjanse for at makker har sparlengde og får i så fall et vanskelig meldeproblem over nords dobling.

Akkurat sånn var det. Syd hadde god fire-korts spar og ett ess, så han passet ut doblingen.

Det er mulig N/S kan sette press på spillefører med et double dummy motspill, men det kom på ingen måte. Siden de kun hentet to ruterstikk fra start fikk Beuchamp tak i ett doblet overstikk, +870 og nok en tosifret IMP-gevinst! (de fikk to sparstikk og to ruterstikk, det var alt)

Siden østs 1 kløver viser 2+ kløver synes jeg det har noe for seg å doble opplysende første gangen med syds kort, selv om det ikke er ideell fordeling og kan bli litt kjedelig om makkeren melder ruter. Syd passet imidlertid, og det kan neppe kritiseres.

Våre frustrerte motstandere fulgte opp med å melde en slem som gikk bet fordi ruter ess satt bak kongen (6NT kan vinnes fra den andre siden), 11 IMP da N/S ved det andre bordet spilte utgang.

Også i det spillet fikk både lag Skeidar og lag Fasting spille mot slem med bet sammen med litt under halvparten av de andre lagene. Resten var i utgang bortsett fra to par som vant 6NT spilt fra den andre siden.

Som om ikke alt det her var nok for det tyrkiske laget ble det galt for dem også med disse kortene:

Hvilken kontrakt ville du helst spilt med disse kortene?

3NT er vel ganske normalt, men det er ikke langt unna slem dette.

Syd åpnet med 1 spar og sa 2 hjerter over svaret 2 ruter som var naturlig utgangskrav. Nord fortsatte med 2NT, og nå sa syd 3 kløver. Viser det alltid 5-4-0-4, eller kan man melde slik for å vise fordelingen 5-4-1-3?

Det mente tydeligvis syd, men nord trodde antagelig 3 kløver viste farge, for han ble ambisiøs. De endte i 6 kløver.

Er det en veldig dårlig kontrakt?

Nei, det er vel ikke så dårlig om en ser bare på N/S sine kort. Kløveren må være uten taper siden Ø/V har hjerter ess. I tillegg til det må det sitte sånn noenlunde, så 6 kløver er litt for hardt selv om det er en slem som godt kan fyke hjem.

Det gjorde den ikke da øst hadde sikkert trumfstikk, og dessuten satt alt det andre helskjevt med singel ruter hos vest, og dobbel hjerter hos øst. Kontrakten kollapset fullstendig, fire bet. Det ga nok et tosifret tapsspill for det tyrkiske laget, 12 IMP.

Fuglestad-Harding (Norwegian Amazones) satt Ø/V imot 6NT, og de doblet kontrakten! Det ga pene +300, 12 IMP inn for det norske laget siden Blågestad-Helness spilte 3NT med ni stikk.

I de siste spillene skjedde ikke noe særlig i vår kamp, men N/S ved vårt bord hadde allerede egenhendig ordnet seg en fryktelig liste, dog litt uheldig i noen spill. De fleste bridgespillere, og spesielt vi som har vært med noen år vet godt hvordan det er, «been there, done that». Av og til blir simelthen alt "gæli".

Så uten at jeg kan love noe kan det godt hende det kommer en artikkel om noen dager hvor det er helt motsatt, vi sitter og kaver og tråkker feil i annethvert spill…

Monsterkort

Søndag morgen (lørdag kveld i Norge) ble jeg igjen innkalt som reserve for det australske laget som spiller i OCBL OPEN TEAMS. Vi møtte et tyrkisk lag som forærte oss en rekke gladspill, men i det spillet du her skal få se var det ikke sikkert hvor poengene skulle havne.

Som i den forrige kampen jeg spilte fikk jeg utlevert en ekstrem monsterhånd som øst /giver vest) og visste ikke helt hvordan jeg skulle melde:

Ti sikre stikk på egen hånd, så etter to passer ble det til 2 kløveråpning (utgangskrav, eller 22+ grandhånd). Makker sa 2 ruter, jeg 3 kløver. Nå kom 3 ruter fra makker, uklart hvilken betydning i et nytt makkerpar, og jeg fortsatte med 4 kløver. Da kom 4 spar, antagelig kontrollmelding, men fortsatt uklart da de videre meldinger i en sånn meldesituasjon ikke var diskutert i det hele tatt. Vi hadde imidlertid avtalt å vise første og andrekontroller (laveste cuebid) i cuebidsituasjoner, så det tydet i alle fall på at han ikke hadde noen kontroll i ruter eller hjerter. Men det hele var dog usikkert, som sagt.

At 4 grand nå ville være Key Card Blackwood med kløver som trumf var en rimelig antagelse, og der hadde vi en avtale - en dårlig en! Svaret 5 kløver på 4NT ville nemlig vise ett nøkkelkort og 5 ruter null. Dermed ville vi kanskje være for høyt hvis hans svar ble 5 ruter da det i så fall er en spartaper og mye mulig en taper i en av rødfargene også.

Bør det satses på at makker har to viktige kort, enten to røde konger, eller spar ess og en rød konge? Han kan også ha K-Q i en rød farge. Jeg turde ikke satse på det, og noen ganger kan det hende makker har kun spar konge og noen damer i de røde fargene, i så fall er ikke engang 5 kløver en sikker kontrakt - dog ganske pessimistisk tenkt.

Jeg sa 5 kløver, og etter å ha meldt sånn, 3 kløver, 4 kløver og 5 kløver i en utgangskravsituasjon så må makker oppfatte det som en gedigen sleminvitt. Hva han skal lette til slem med er dog ikke så opplagt, men kanskje bør han løfte til slem med for eksempel spar ess og en konge?

Å stoppe i 5 kløver var korrekt, men vi tapte spillet likevel.

Makker hadde akkurat de kortene som gjør at det godt kan bli bet i 5 kløver. Men slik det satt vinnes 5 kløver da syd må gi favør på et tidspunkt, enten gi stikk for bordets spar konge, eller spille unna en rød konge.

Mot 5 kløver spilte syd ut hjerter knekt og damen ga stikk med det samme. Da var det elleve enkle, og det var mulig å få et overstikk.

Etter en halvmeter med kløver så jeg at det kunne bli et innspill i trekortsposisjonen om samme motspiller har spar ess og ruter konge. Men jeg turde ikke spille på det da det innbærer at ruter ess ikke må innkasseres mot slutten, og da kan det hende en ikke får for det kortet om feil motspiller kommer inn. Så i 5 kløver ble bare de elleve stikkene tatt.

Ser du innspillet som gir tolv stikk etter favøren i utspillet?

Det er "bare" å spille hele kløverboka og ta for hjerter ess underveis. Før den siste kløveren ser det slik ut:

Spillefører må lese sitsen da syd kan kaste "lurt", men normalt setter motspillere seg på det de kan holde så lenge som mulig (her 2-2 i de to fargene). På kløver 3 fra øst må syd blanke spar ess, eller gå ned på singel konge i ruter som i så fall kan toppes ut. Holder han singel spar ess og ruter konge dobbel kastes en spar fra vest, så spar til syd som må avslutte fra K-7 i ruter, tolv stikk.

Dette har imidlertid kun akademisk interesse i lagkamp når det spilles kun utgang, og spillet vinnes/tapes hvis Ø/V ved det andre bordet melder slem.

Og det gjorde de!

Syd fant imidlertid et godt utspill mot 6 kløver spilt av øst da han spilte ut sin singel trumf. Spillefører tok noen trumfrunder, så spar dame. Syd stakk og måtte fortsette med spar til kongen. Fra øst forsvant hjerter 7. Nå er det bet, og det burde bli 11 IMP til Australia. Men lagets sponsor (halv)sov selv om nord var maksimalt hjelpsom og kastet alle sine tre hjerter, og da vet syd at spillefører har kun en hjerter igjen - esset! 

I sluttposisjonen må på et vis syd "gjette" om han skal blanke hjerter konge eller ruter konge, men så er det altså ikke gjetting siden makkeren har vært hjelpsom og sitsen er klar, syd kan kaste hjerteren sin . Likevel gjorde syd feil og blanket ruter konge, en grusom pølseskvis hadde lyktes. Da ble det 11 IMP ut i stedet siden de noterte +920 - en sving på 22 IMP.

I det norske laget SKEIDAR sin kamp spilte Martin Andresen ut trumf mot 5 kløver og holdt kontrakten på elleve stikk. Aaseng-Johansen var i toppkontrakten 3 grand og fikk elleve stikk, 2 IMP inn. (2KL-2RU, 3KL-3NT, pass)

I NORWEGIAN AMAZONES sin kamp som de tapte knepent ble det et stort tapsspill for de norske. Med Norge Ø/V startet meldingene likt med det Johansen-Aaseng meldte, men øst gikk ikke helt urimelig på en gang til over 3NT. Da endte de i 6 NT (vest) doblet som ikke hadde noen sjanse etter spar ut til esset og kløverskift. Det endte for sikkerhets skyld med -300.

Ved det andre bordet var øst i 6 kløver. Syd spilte ut hjerter knekt som var samme favør som ved mitt bord i utgang. Spillefører leste situasjonen perfekt og fikk til innspillet som beskrevert her over, 15 IMP ut for det norske laget.

 

OCBL OPEN TEAMS, runde 2

Denne lagturneringen på BBO fortsatt torsdag.

Det norske damelaget (de har også fått med seg Thomassen-Karlberg) NORWEGIAN AMAZONES fulgte godt opp det fine resultatet mot profflaget SELIGMAN i første kamp da de vant i andre runde med 12,3-7,7 VP mot et sterkt italiensk lag.

Selv fikk jeg være med for et australsk lag (som stand-in) og spilte med en solid veteran, David Beauchamp. De var en fornøyelse å spille med han, og selv om det var de første 20 spillene vi har spilt sammen føltes det som en makker som jeg har spilt med i årevis. Det ble dog et par blemmer, men mer bra, og vi fikk oss en seier.

De andre lagene med norske spillere har ikke helt fått opp dampen, men det er kun spilt to kamper.

Alle resultatene, butler, spilldiagram osv. fra denne turneringen finner du her.

I kampen torsdag kveld (norsk tid) var det spesielt ett spill som jeg synes var veldig vanskelig å vite hva som var riktig.

For en mosterhånd!

Her skal det ikke mer en litt tilpass til før det er slem, og med god tilpass i en major er det sannsynligvis storeslem!

Med ingen i sonen åpnet jeg med 2 kløver. Syd sa 2 ruter, og makker passet. Vi hadde ingen avtale for det, men jeg antok passen viste negativ hånd. (mange bruker dobler som det svakeste, og pass ca. 5+ poeng når de har meldt inn over 2 kløver). Over min 2 hjerter sa David 3 kløver, igjen ingen avtale, men da vi hadde en halvtimes systemdiskusjon mumlet han noe om "second negativ". Så da er han i så fall veldig svak, eller kanskje han har kløverfarge...?

Jeg hadde en enkel melding, 3 spar. Da meldte makker 4 hjerter. Hva ville du meldt nå?

Det må innrømmes at jeg ikke hadde peiling på hva som var riktig. Det er klart nord har kun dobbelton hjerter, og maksimalt tre spar. Om han har enten spar dame eller hjerter dame er det en bra slem. Hvis ikke er det ikke sikkert det står i kontrakt på fem-trinnet engang! Å si 4 spar er vel kanskje likevel greit?

Det ble "gambling" samme hva som ble meldt, og jeg satset på at han hadde bare møl og sa pass. Det som tippet i favør av en pessimistisk sats var at med noen verdier som passer til fargene mine kunne han kanskje meldt 4 ruter over 3 spar.

Å passe var riktig, men også på en måte galt:

Lilleslem i hjerter avhenger av at spar dame faller om det er en hjertertaper (3-2 i trumf), så 6 hjerter er ingen god kontrakt. Med de stusselige kortene hos nord er det ikke sikkert det står i utgang en gang om det på en veldig nitrist dag sitter skjevt i begge majorfargene.

Hjerteren satt snilt - ingen taper - og da var det farlig å være i utgang, for slem står om sparen også sitter 3-2. Og utenhjertertaper kan det stå tretten stikk om spar dame sitter dobbel. Men spar satt som du ser 4-1, og 6 hjerter kunne ikke vinnes. Siden motstanderne våre spilte 6 hjerter med bet ble det gevinstspill. 

Det står imidlertid slem, men veldig heldig, og da må det spilles 6 spar! Og riktig spilleplan må dessuten finnes.

SKEIDAR sitt Ø/V-par spilte 6 hjerter og gikk bet (i samme gruppe som mitt lag, Australia). Polakkene Klukowski-Kalita (lag MOSS) fant  frem til 6 spar etter sterk 1 kløveråpning.

Klukowski kom inn på ruter ess i stikk en og tok en stor spar. Så spilte han A-K i hjerter. Fargen viste seg å være gående. Dessuten kunne han nå spille en liten hjerter og trumfe hos vest fulgt av sparfinesse. Dermed ble det kun en spartaper, +980 og 14 IMP ut for det norske laget som tapte kampen med 19 IMP. 

Kun tre Ø/V-par meldte og vant 6 spar, men en god del var i 6 hjerter og 6 spar med bet. Litt under halvparten av Ø/V-parene stoppet i utgang.

Ett par vant spillet på en veldig spesiell måte da øst spilte kontrakten 1 hjerter etter at han åpnet med 1 hjerter og det gikk pass rundt (antagelig etter teorien "det går aldri pass rundt på 1 melding uansett når man har sånn fordeling"). Der noterte han +200 for elleve stikk. Det var verd 6 IMP da motstanderlaget var i slem med bet!

I NORWEGIAN AMAZONES sin kamp var begge Ø/V-parene i 6 spar. Men begge gikk bet da de la ned A-K i spar, og da kunne ikke kontrakten vinnes lenger. Hva som er riktig spilleplan i 6 spar overlater jeg til dere å finne ut.

 

 

OCBL OPEN LEAGUE - God start av norske damer!

Tirsdag startet OCBL OPEN LEAGUE på BBO, en turnering hvor mange norske spillere deltar både på helnorske- og transnasjonale lag.

Denne turneringen er en del av det nye konseptet WORLD BRIDGE TOUR som har en hjemmeside som du kan besøke, her.

OCBL-turneringen (Online Contract Bridge League) om pågår nå har også en hjemmeside med resultater, bulletiner osv., og den finner du her.

Det blir spilling to dager I uken med grunnspill i grupper fulgt at sluttspill med utslagskamper, fra 12. til 27.januar. En kamp spilles hver av dagene tirsdag, torsdag og lørdag. Det e roverføringer på BBO og noen av kampene overføres også ved hjelp av såkalt TWITCH hvor det er kommentatorer tilstede.

Det ble dessverre ikke dannet noe lag fra New Zealand hvor jeg bor denne gangen, men jeg har sagt meg villig til å være «fill-in» på et australsk lag som er i gruppe med bl.a. helnorske lag SKEIDAR.

I første kamp tirsdag kveld fulgte jeg med på kampen Black (England/Sverige) mot Irland som ble overført på BBO, og det ble litt enveiskjøring i favør engelskmennene. I alle kampene spilles imidlertid samme spill, og det var interessant å sammenligne resultatene med det som skjedde i kampene med norske spillere.

Sterkt av de norske damene!

I første runde møtte det norske damelaget NORWEGIAN AMAZONES (Heskje, Vist, Grude, Øigarden, Helness, Blågestad, Harding og Fuglestad – de fire førstnevnte spilte denne kampen) det sterke proff-laget SELIGMAN med amerikaneren Seligman, engelske Bakshi og Brogeland-Lindqvist. På papiret var det en meget tøff oppgave for damelaget, men de gikk hardt ut med selvtillit og ledet kampen. Til slutt ble det uavgjort, 10-10 VP, et godt resultat.

Her meldte Heskje friskt, men da Vist hadde oppjustert sine sterke 14-poenger til 15-17 grand var det vel egentlig snakk om lille- eller storeslem?

Syds 4 kløver var overføring til hjerter, og 5 kløver sleminvitt og ment som Exclusion. Det var visstnok ikke helt klart at det var avtalen så det ut som i alerteringen og forklaringene, men Heskje avsluttet med det hun mente måtte være en god kontrakt, 6 hjerter.

Legg merke til vests dobling som for dem sier "ikke spill ut kløver". Redoblingen var ment som førstekontroll i kløver. De kom altså i slem selv om de mangler to nøkkelkort, hjerter konge og spar ess. Lilleslemmen er i teorien avhengig av en finnesse, og litt til (tåler normalt ikke 4-0 i hjerter).

6 hjreter må spilles av nord da sparutspill fra vest beter kontrakten om syd er spillefører.

Slemmen ble lett vunnet, ingen utspill truer 6 hjerter spilt av nord slik det sitter.

Øst spilte ut ruter som ble vunnet av nord. To store kløver ga umiddelbart avkast for to spar hos syd. Nå spilte Vist safest mulig ved å spille hjerter til esset og hjerter dame for ikke å slippe dem inn raskt da det kunne vært fare for ruterstjeling. NORWEGIAN AMAZONES +1430.

Etter åpning med 1 kløver og et langt meldingsforløp klarte ikke Seligman-Bakshi å kopiere det resultatet, de spilte 4 hjerter med tolv stikk, 13 IMP til «the good girls». I kampen jeg fulgte var vunnet slem uavgjort spill, men rundt omkring i de andre kampen ble slemmen meldt og vunnet av kun omtrent halvparten av N/S-parene.

Honnørpoeng er ikke alt...

Det er ingen tvil om at Michaels Cuebid og Marmic 2NT («Unusual 2NT») er gode konvensjoner da det ofte er bra å få vist fram to farger hvor du har minst fem kort med en enkel melding.

Det vanligste er Michaels for å vise major + minor over motpartens åpning 1 i major (noen bruker spesifikk minorfarge), eller vise begge major om det er minoråpning fra motparten. Hopp til 2NT viser de to lavest rangerte umeldte fargene, for eksempel begge minor om motparten åpnet med 1 hjerter eller 1 spar. Men hva med den tredje muligheten for 5-5 hånd? Man kan jo ha 5-5 (minst) med de to høyeste umeldte, den høyeste og den laveste og de to laveste.

Det går an å spille med overmelding av motpartens farge som de to høyeste umeldte, 2NT og 3 kløver for de to andre kombinasjonene. Da kan man få vist alle mulige 5-5 (eller mer) variantene med det samme. Det betyr i så fall at man ikke kan hoppe til 3 kløver med lang kløverfarge, enten som svakt eller mellomsterkt som enkelte bruker. Det blir med andre ord litt gi og ta samme hva man avtaler.

I den norske nyttårsserien for lag på BBO kom en slik hånd i runde 3. Før vi ser på den 5-5 problematikken som innmelderen fikk får du vest sin hånd, og han var giver med Ø/V i sonen:

Hva ville du åpnet med?

Med femkorts majorfarge og sekskorts minorfarge er det i teorien riktig å åpne med den lengste fargen for så å forsøke å få vist 5-6 etter hvert ved å melde majorfargen to ganger senere. Det behøver dog ikke bli så enkelt da motparten ofte melder seg på. Av og til må majorfargen introduseres ubehagelig høyt. Derfor er det en stil heller å åpne med majorfargen for i alle fall å få fortalt om fem kort der og finne majortilpasningen om man har det, og senere hvis mulig melde minorfargen et par ganger og i alle fall få vist en 5-5 hånd. Hvis ikke kan majorfargen gå i glemmeboken. Men hvis den stilen følges bør det kun gjøres med helt minimum styrke, for meldes slik blir det umulig å få vist det sjette kortet i minorfarge, og da kan man kanskje gå glipp av en slem. Noen sier alltid lengste farge med 5-6, mens andre sier at i alle fall med bra hender anbefales helt klart å åpne med den lengste fargen. Hva med disse kortene?

Jo, det er helt minimum, men her er det rett og slett for ufyselig å åpne med 1 hjerter siden det er så enormt stor forskjell i fargekvalitet. Omtrent over alt ble det da også åpnet med 1 kløver på søndag. Slik så hele spillet ut:

Hva bør nord melde over 1 kløver fra vest? Her hadde det vært gunstig med en melding for å få fortalt om begge fargene med kun en melding. Men 2 kløver er Michaels (for dem som ikke bruker det som naturlig) og viser begge major, og 2NT viser de to laveste rangerte umeldte fargene, ruter og hjerter (noen bruker begge minor mot «kortkløver»). Løsningen blir at man må melde inn 1 spar og håpe at det blir mulig å få meldt ruteren også senere hvis ikke makker støtter sparen.

Er dobler et alternativ?

Jeg synes ikke det, med lange farger er det som regel klart best å komme i gang med å vise dem med det samme hvis man da ikke har veldig sterke kort.

I kampen mellom TopBridge og Nord-Norge meldte nord inn 1 spar mot Are Sivertsens (vest) 1 kløver. Hva ville du gjort med øst sine kort idet nord sier 1 spar?

Det er ikke ideelle kort for noen melding. Han er for svak til å straffepasse, dvs. håpe at makkeren kommer tilbake med en opplysende dobling for å passe, dvs. gjøre om doblingen til straff av 1 spar. Pass er et klart alternativ, men kanskje litt passivt. Hva med dobler?

I gamle dager lærte vi at negativ dobling viste 4-4 i de to umeldte fargene, men det er ikke noen regel som blir fulgt av mange lenger. Fokus for negative doblinger er mest på å ha umeldt major, her hjerter. Jeg har litt sansen for Stian Evenstad sin dobling. Makkeren kan jo melde kløver en gang til, ikke gunstig, men i alle fall finner vi hjertertilpasningen om den eksisterer.

Over Stian sin dobling fant Are en praktisk melding etter pass fra syd: 4 hjerter!

Det gikk pass rundt, og Ø/V var i frivillig meldt utgang med 19 hp til sammen. Men honnørpoeng betyr ikke alt i bridge, resultatet på et spill avhenger ikke av HP, men antall stikk som blir vunnet!

Trumfen satt behagelig 2-2, og N/S fikk kun to trumfstikk og for spar ess. Nord fant imidlertid i andre stikk fortsettelsen som kunne gitt bet i 4 hjerter, nok en spar som er riktig motspill mest fordi syd kan være den som har singel spar, og vest to spar. Men idet nord i neste stikk kom inn på hjerter dame kunne han ikke helt se for seg at syd hadde hjerter konge, og skiftet til ruter. Da stakk spillefører og spilte en andre runde trumf som førte til en fyrstelig begravelse for esset og kongen.

Ser du hvordan kontrakten betes?

Etter to runder spar, den andre trumfet av vest, så trumf mot bordet vinner nord med damen. Så må det spilles en tredje runde spar slik at syd kan trumfe med kongen. Nord har fortsatt trumfesset, forsvarets fjerde stikk.

Burde det vakre motspillet vært funnet?

Tja, det er vel mulig, for nord bør spørre seg hvorfor spillefører med for eksempel kongen-9 fjerde eller femt i trumf spiller liten mot kn-10 fjerde når damen kanskje sitter i saks?

Kontrakten ble altså vunnet, og da TopBridge sitt Ø/V par spilte 3 hjerter med ti stikk ga spillet 10 IMP til Nord Norge. En bet ville gitt 7 IMP den andre veien, en sving på 17 IMP.

Ved ett bord ble det spilt 5 hjerter doblet med en bet, +200 til N/S. To N/S-par fikk spille 3 ruter med ni stikk, N/S +110. I tillegg til TopBridge sin +170 Ø/V for 3 hjerter var det to N/S par som spilte 4 spar doblet med -500. Nord-Norge noterte altså en fet +620 Ø/V i 4 hjerter, og Sven Olai Høyland-Magne Eide (Bergen Ak) noterte en enda bedre +790 Ø/V for 4 hjerter doblet med ti stikk.

Unøyaktig spilleføring

Nyttårsserien i Norge (BBO) fortsatte søndag med runde 3. Det er fortsatt de to lagene fra TopBridge BC som ligger på første- og andreplass av de åtte lagene. Vi tar vi med et spill hvor det så ganske lysegrønt ut i utgang, men det handlet om å se for seg ALT som kunne gå galt. Ved det en bordet slurvet spillefører, og siden det var en toppspiller som førte kortene vil vel mange bruke et annet ord enn bare "unøyaktig" om det som skjedde ved det bordet.

I kampen mellom TopBridge Bogø og Nord Norge åpnet Stian Evenstad (øst) med 1 kløver. Far og sønn Tor og Fredrik Helness satt N/S, og Fredrik kunne melde 2 kløver som naturlig slik de har avtalt det. Mange bruker jo den meldingen som Michaels Cuebid (begge major) selv om motpartens kløveråpning viser 2+ kløver. Vest passet over syds 2 kløver, og Tor (nord) meldte 3 grand.

Ved dette bordet gikk spilleføringen helt greit som det som oftest gjør når Tor Helness fører kortene. I dette tilfellet fikk han det ikke særlig vanskelig heller. 

Øst har et nokså håpløst utspill og valgte spar ess. Spar knekt i andre stikk gikk til damen, og Tor spilte kløver. Øst la liten, og spillefører forsøkte tieren som ga stikk. Da var alt is og brus, kløveren ble godspilt med kun en taper. Forsvaret fikk kun for de to essene og ett stikk i kløver, ti stikk og +430 til TopBridge BC.

Det er klart at øst kunne fått to kløverstikk om han hadde satt i knekten eller damen i første kløverrunde, men spillefører vinner ganske komfortabelt ni stikk uansett da han godspiller kløveren med to tapere. Han har nok inntak til å gjøre det og senere komme seg over til syd for å hente kløverstikkene, for øst må jo ha spar ess siden han åpnet i første hånd.

Ved det andre bordet kunne ikke syd melde inn 2 kløver over østs 1 kløver da det er Michaels Cuebid for det paret. Hvis det spilles slik (Michaels også over "kortkløver") er det en grei variant å spille 3 kløver som en veldig god farge (minst god sekskorts og omtrent åpningsstyrke) så man har i alle fall en mulighet til å melde kløver naturlig. Syd passet imidlertid, vest sa 1 ruter (4+ hjerter), nord doblet opplysende, og syd sa 3NT. Samme kontrakt som ved det andre bordet, men her spilt av syd.

Ove Andersbakken (vest) fant et godt motspill da han spilte ut ruter knekt. Spillefører dekket selvsagt med honnør, og Kåre Bogø (øst) la liten. Det ser med det samme ut som det var en feil å legge liten fra øst, for om han stikker med esset og fortsetter med ruter får han etter hvert godspilt ett ekstra stikk for ruter 7. Siden han lasjerte kunne aldri forsvaret true ruteren lenger. Om øst stikker og spiller mer ruter som ser veldig unaturlig ut med den ruteren hos nord setter det et visst press på spillefører. Hvis han nå gir bort to kløverstikk ender det med at forsvaret får ett stikk i spar, to i ruter og to i kløver, en bet. Men spillefører behøver ikke gjøre det slik. Han kan om Ø/V kjører på med ruter skifte fot og godspille ett ekstra i ruter (Q+9+den femte ruteren) og få 1+3+3+2=9 stikk. 

Etter at ruter konge vant første stikk ble det spilt kløver fra nord, og Bogø hoppet på med en honnør. Spillefører måtte avgi to kløverstikk. Han tok A-K først og spilte mer kløver. Inne første gang spilte Bogø hjerter 10 som spillefører valgte å stikke på hånden fulgt av hjerter til kongen og mer kløver til øst. Bedre er det antagelig å stikke første hjerter med kongen og spille kløver. Spar konge er jo et sikkert inntak til syd senere. Da øst var inne på sin siste kløver så det slik ut:

Øst var altså inne og ga ikke opp selv om det så håpløst ut å bete dette. Han spilte spar knekt. Spillefører la liten og vant med damen før han spilte mer spar mot kongen. Men da stakk øst med spar ess og spilte ruter 6 som gikk til tieren og damen. Spillefører var plutselig låst på hånden mens bordet hadde kun ståstikk! Til slutt måtte nord spille unna 9-5 i ruter til øst A-7, og forsvaret hadde fått 1+0+2+2=5 stikk - en bet. Det ga 10 IMP til lederlaget TobBridge Bogø.

Dette burde nok helt klart spillefører unngått, og det er mange varianter som fører frem. For eksempel kan han som nevnt stikke med hjerter konge midtveis i spillet og godspille kløveren med en fjerde runde, og i det stikket kaste en ruter. Spar konge er jo et sikkert inntak til syd. I diagramsituasjonen står også kontrakten. Idet øst spilte spar knekt bør spillefører hoppe på spar konge og ta kløverstikkene selv om det ser unaturlig ut å legge spar konge med damen dobbel hos nord. Men da blir det jo kun igjen to kort, og spillefører har allerede tatt sine ni stikk, mer enn det kan han ikke få siden de har igjen to ess.

Av de åtte N/S-parene noterte fire av dem +400, Tor Helness var den eneste med 430, ett N/S par spilte delkontrakt og to spilleførere gikk bet i 3NT.

 

 

Nyttårsserie på BBO

Det pågår en lagserie på BBO for norske lag. Det spilles to kamper i uka (torsdag og søndag kl. 19). Flere av de beste norske lagene deltar. Etter to kamper har to lag fra Topbridge BC tatt første- og andreplassen i feltet som består av åtte lag.

Alle resultatene, spilldiagrammer, butler osv. finner du her.

I første kamp kom det et par spennende slemspill. Det første vi tar med er nok vanskelig å melde 100% med styring, eller?

MELDEPRØVE

Det står normalt storeslem i hjerter uten at spilleføringen er relevant, to store spar hos syd gir avkast for to ruter hos nord. Men siden trumfen sitter 3-0 er det ikke så enkelt om spillefører tar tre runder trumf. Siden ruter konge sitter foran, for sikkerhets skyld singel blir det tretten stikk uansett hvordan man spiller. Storeslem i hjerter er glimrende her, og om trumfen hadde vært fordelt 2-1 ville den vært fullstendig til å legge rett ned. Kortet som gjør at det er så bra er imidlertid spar knekt. Den perfekte spartilpasningen er ikke så lett å diagnostisere. Noen vil med godt system finne ut at ruter konge mangler, og da ser det ut som 7 hjerter avhenger av ruterfinessen.

De som åpnet med nords 11 poenger hadde kanskje størst sjanse til å melde 7 hjerter. Tre av de åtte lagene noterte +2210 for 7 hjerter, tre lag var i lilleslem. Ett par doblet Ø/V sin stamp 7 kløver og noterte kun +800, og ett par stoppet i utgang.

VOLDSOMT SVINGSPILL

SYD

Du sitter syd og har hørt at øst i meldingene har vist 12-14 NT uten major  (I alle fall har han ikke tre eller fire spar). Vest har vist sparfarge, og det er han som avslutter med 6NT. Ved ett bord ble den doblet, og jeg har ikke fått fatt i informasjon om hvem som doblet, og hvorfor. Hva spiller du ut?

Tja, det mangler jo litt informasjon her, men er det for ess-utspill. Selv er jeg ess-utspiller mot slem, men ikke alltid i grandkonrakt, og det er ikke så attraktivt med en balansert hånd til høyre og A-10-x i fargen selv. Det kan godt være favør. Et argument for offensivt utspill er at syd ser at det sitter jevnt i spar.

Denne gangen var ess-utspill tingen:

Med hjerter ut blir det tre bet i 6 grand (doblet), fire hjerterstikk til forsvaret. Med alle andre utspill er det tretten stikk fra taket!

Tre lag stoppet i utgang, og det må sies å være forsiktig hvis øst åpnet med sine 12 "rustne". Vest vet imidlertid det er 31-34 poeng til sammen, uten særlig god tilpasning, og hvis de har en stil hvor det åpnes ofte med 11 balanserte kan det godt være en dårlig slem. Men litt pessimistisk, kanskje?

De fem andre lagene var i slem. Romerike sitt Ø/V par noterte +1470 "fete", men det var 9 IMP ut da 6 NT doblet føk hjem (Strømsvåg-R.Paulsen) ved det andre bordet. Om syd treffer utspillet blir det +800 på N/S i stedet for -1880, en sving på hele 2680 poeng. Det ville gitt 20 IMP inn i stedet, 29 IMP i sving i kampen som de tapte med 14 IMP.

 

 

Er du i slem modus?

Her er et par spill fra en nyttårsturnering. La oss se på det første spillet fra svarhåndens synspunkt før vi ser alle kortene.

Som nord hører du makker åpne med 1 spar, og vest melder inn 2 kløver. Hva melder du nå? Noen bruker Stenberg som utgangskrav også etter innmelding, andre endrer til "minst invitt med støtte". En annen mulighet er å si 4 kløver - Splinter - kortfarge i kløver og spartilpasning. For enkelte er Splinter utbegrenset, andre bruker det som en limitert melding (utgangsstyrke) og melder 2 grand - Stenberg - med sterkere hender.

La oss si du melder 4 kløver som Splinter. Makker slår av med 4 spar. Går du på likevel? Det er vel mye som taler for at det kan være for tøft med slem nå, spesielt om makker har noen bortkastede honnørpoeng i kløver og ikke så sterk trumf. Det kan neppe kritiseres å passe selv om det skulle vise seg at det kan vinnes tolv stikk. Men la oss si du er av den optmistiske sorten og melder 4 grand, Key Card Blackwood. Hvis du får 5 hjerter fra makkeren som svar - to nøkkelkort uten trumfdamen - satser du på slem da? Trumfdamen mangler altså, så det blir i så fall en slem avhengig av trumfsitsen. Makker kan ha AK-femte, og da må det sitte 2-2, for i så fall er det en kløvertaper. Hvis han har AKJ-femte er det en bedre sjanse. Og om makker har kløver ess og spar ess blir det omtrent det samme, med A-femte må det sitte 2-2, og er det AJ10-femte er det del bedre sjanse. Men om det ene nøkkelkortet er kongen (sammen med kløver ess) er det en veldig dårlig slem som selvsag kan stå med esset foran og 2-2 sits. 

Uansett, om dette er informasjonen nord får er det nok mest fornuftig å stoppe i 5 spar. Det kan jo være et "hull" i en av rødfargene også.

Slik kortene så ut var imidlertid slem glimrende, og spørsmålet er hvordan melde den når det mangler ett nøkkelkort og også trumf dame:

Du har kanskje sett poenget. Idet syd har fått vite om firekorts trumfstøtte og blir spurt via Key-Card 4 grand om antall nøkkelkort bør han vise to + trumf dame! Det er fordi han vet at det er ti trumf til sammen, og da er A-K nok til at det er odds-on at det ikke er trumftaper. med for eksempel A-sjette mot K-fjerde er det veldig god sjanse for ingen taper i fargen. Kun 3-0 med damen tredje ødelegger festen, og i dette tilfellet kun 3-0 med alle trumfene bak syd siden han også har spar knekt. Damen tredje foran vil bli oppdaget i første trumfrunde, og en markert finesse løse trumfen.

Det neste eksempelet er nok et vanskelig meldproblem for de aller fleste:

Med standard system starter det 2 kløver - 2 ruter, 2 spar. Hvordan bør veien videre være?

Mange bruker dobbel negativ, og å si fall sier nord 3 kløver (eller 2NT hvis det brukes som second negativ). Da kan syd si 3 ruter, og nord sier 3 hjerter. Man hva bør så skje? Syd har 26 poeng, noe ekstra for sin kravåpning. Men han bør vel enten støtte til 4 hjerter, eller bare si 3NT. Da spørs det om nord forsøker 4 hjerter som antagelig er riktig fordi hånden er bortimot ubrukbar i grand (bortsett fra ruter knekt).

De som ikke bruker second-negativ i det hele tatt må si 3 hjerter over 2 spar. Syd kan da si 3 grand, men føler nok han har litt ekstra. Over 3 grand får nord det samme problemet, pass eller 4 hjerter. Noen på syds plass følte idet nord meldte 3 hjerter at de var for sterke for 3 grand og sa 4 ruter. Hva bør nord gjøre da? Det er lett å si når vi ser alle kortene at han kan si 4 hjerter, men etter å ha meldt slik er det ofte sånn at åpneren har minst 5-5 i spar og ruter, så å løfte til 5 ruter er et alternativ som ikke blir så bra denne gangen.

Der nord meldte hjerter to ganger var det noen på syds plass som gikk på videre mot slem med 4 grand, for slem er jo bra om nord har A-J sjette, og ikke så verst om han har esset sjette. 

De som havnet i den uvanlige kontrakten 5 ruter vant den da det kun var en taper i hver av de røde fargene, for ruter satt fordelt 3-3 og hjerter 3-2.

Også 3 grand vinnes greit siden ruterfargen sitter jevnt.

4 hjerter er toppkontrakten og vinnes med ti stikk siden hjerteren altså satt 3-2. Det var en god del som kom for høyt, og i 5 hjerter var spillefører avhengig av knekten dobbel i hjerter, men slik satt det ikke.

Å vinne 4 hjerter med ti stikk ga 75%.

Hvordan vil du og din favorittmakker løst dette meldeproblemet?

 

Drømmemakker CUP - en megasuksess!

Helgeland juniorbridgeklubb og primus motor Kurt-Ove Thomassen pluss andre som sikkert burde vært nevnt har all grunn til å være fornøyde med tiltaket DRØMMEMAKKER CUP. Det var en turnering som ble spilt 2.januar.

Det var som de fleste vet en auksjon forut for turneringen hvor toppspillere fra hele verden hadde sagt seg villige til å la seg "kjøpe" som makker til turneringen - en såkalt pro-am turnering. Inntektene fra auksjonen går til det viktige juniorarbeidet som gjøres i Norge, og spesifikt til en juniorcamp senere i år.

Det deltok en haug med par hvor den ene i makkerskapet var "kjøpt", men andre kunne spillere også delta. Totalt deltok  hele174 par!

Tilbakemeldingene når det gjelder dette initiativet og turneringen som sådan er nesten utelukkende positive. Det er alltid noen som har noe småtteri å utsette, men de aller fleste gir utelukkende ros til arrangørene.

Vinnere av turneringen ble Rolf Gunnar Eriksen og Geir Helgemo med 63,58%. På andreplass kom far og sønn Børre og Markus Lund. Tredjeplassen ble besatt av Espen Lindquist sammen med engelske Janet De Botton.

Hele resultatlisten finner du her.

Sel om inntektene fra denne turneringen og auksjonen går til juniorarbeidet var det premier å hente for de beste, og noen spesielle premier også. Hele premielisten finner du her.

Det var mange kjente navn lang nede på resultatlisten, men det er naturlig når man spiller i ukjente makkerpar. Mitt inntrykk er likevel at de fleste syntes det var moro å spille!

Vi tar med et spill fra turneringens siste runde hvor det handlet om hvor optimitisk man skulle være. Giver nord, alle i sonen.

Ved mange bord passet nord. Da ble det et spørsmål om øst bør åpne eller ikke. Utfallet om man gjør det ene, eller andre i slike situasjoner kan gå begge veier. Jeg tror dog at åpning med 1 kløver er greit da denne hånden er bedre enn mange flate 11-12 poengere som mange nesten automatisk åpner med. Med denne hånden er det i alle fall stikkpotensiale!

Ved enkelte bord ble et åpnet med 1 hjerter av nord. Melder du inn da på to-trinnet i faresonen? Jeg tror det er riktig i det lange løp, men særlig mindre enn dette bør det ikke være.

Hvis øst åpner (etter pass fra nord), eller melder inn 2 kløver bør vel vest se potensialet for lilleslem. Det kan godt stå storeslem i kløver også, og om øst har samme kløverfarge, men spar ess i stedet for kongen.

Hvordan bør det meldes etter 1 kløver i åpning? Og hvordan bør det meldes etter 1 hjerter fra nord og 2 kløver innpå fra øst?

Det er spørsmål jeg overlater til deg å finne svar på ved å diskutere spillet med din faste makker!

Der nord åpnet gjorde han det med 10 poeng og bra fordeling. Dermed var det faktisk syd som hadde ruter dame (tredje).

Mange spilte 3 grand, og der nord hadde åpnet var det ikke unaturlig å toppe ruteren. Men da ble det nitrist, for etter hjerter ut kunne spillefører ved hjelp av en enkel ruterfinesse tatt alle tretten stikkene i 3 grand (eller 6 grand). Å gjøre det i utgang (notere +720) ga 59%. Færre stikk i 3 grand ga langt under middels, og de som spilte minorutgang fikk nesten bunn.

Å spille 6 kløver som er den perfekte kontrakten (ruteren kan godspilles med en stjeling) med tolv stikk ga 83%, og de som fikk tretten stikk fikk 93%. Så var det noen som var i 6 grand som er heldig da ruterfinessen må gå. De tre som spilte der fikk hjerter konge i utspill, og de tok ruterfinessen. Da blir det enten tretten stikk, eller to bet. Da det ble tretten stikk ble de belønnet med 96,5%. To par delte toppen for 6 grand doblet med tretten stikk (+1880).

 

 

 

WBT top 16 - De gamle var eldst

I invitasjonsturneringen for 16 topp, internasjonale par var det evigunge Bob Hamman (82) og Bart Bramley (78) fra USA som gikk til topps. Brogeland-Lindqvist lå på 2.plass før siste spilledag, men fikk det ikke helt til å klaffe siste dag og ble til slutt nr. 7. Helgemo-Helness startet svakt, men avsluttet skarpt og ble nr. 4, like bak 3.plassen.

"Hva i all verden" tenkte nok mange da Helgemo-Helness spilte mot to av de yngre verdensstjernene, amerikanerne Brad Moss og Joe Grue. Her er meldeprøven Grue (øst) fikk som giver med alle i sonen:

Noen åpner med slikt, men Grue passet. Helness (syd) åpnet med svake 2 hjerter. Moss (vest) doblet opplysende, og nord sa pass. Hva ville du meldt nå?

Det virker veldig normalt å si 3 spar. Han ville gjerne hatt en femte spar for den meldingen, men med 11 poeng må han invitere til utgang. Jeg ble veldig overrasket da Grue passet og gjorde om doblingen til straff. Det er klart at det ofte kan være bet i 2 hjerter, men det er en alt for stor og farlig sats å ta da N/S godt kan vinne 2 hjerter om kortene deres sitter godt sammen. Og det gjorde de:

N/S hadde fin tilpasning i ruter og Helgemos kort som blindemann var helt perfekte mot syds hånd. Vest startet med spar ess og spilte spar til østs konge. Grue skiftet til ruter, antagelig i et håp om at han skulle kunne få seg en stjeling. Vest la i ruter konge. Inne på ruter ess ble hjerter konge spilt og fikk vinne stikket. Så spilte Helness kløver for å bryte forbindelsen mellom øst og vest, og da var alt bare is og brus. Forsvaret fikk kun for de to sparstikkene, ett stikk i kløver og trumfesset - ni stikk og en fet +870 til notering. Vanlig resultater var 4 spar med en eller to bet.  

WORLD BRIDGE TOUR TOP 16

World Bridge Tour er noe nytt, en nye organisjon som er etablert for å avvikle seriøse eliteturneringer med fokus på å unngå det triste som skjer med all juksingen som er så ødeleggende for bridgen. WBT er en ny organisasjon, og det er norske Thomas Charlsen i samarbeid med Boye Brogeland som står bak initiativet. Martin Andresen er også involvert. Du kan lese mer om WORLD BRIDGE TOUR her, i et innlegg Brogeland la ut på Bridgewinners.com.

Akkurat nå arrangeres WBT TOP 16 hvor 16 internasjonale topp-par spiller en invitasjonsturnering. For Norge stiller Geir Helgemo-Tor Helness og Boye Brogeland-Espen Lindqvist.

Etter to spilledager av tre leder amerikanske Bramley-Hamman klart. De norske startet rolig, men med en god andre dag etter middels den første ligger Brogeland-Lindqvist på 2.plass før det hele avsluttes sent onsdag kveld. Helgemo-Helness kom ganske skjevt ut, men en meget sterk andre dag brakte dem opp på 5.plass før avslutningsdagen. 

Her er et spill som viser hvor viktig det er å sette press på motparten, for da må de gjette. Det kan noen ganger føre til at de tilfeldigvis havner i en gullkontrakt, men det er altså etter å ha gjettet. Når du presser et godt par til å gjette er det mye mer sannsynlig de kommer galt ut av det enn hvis de får "snakket sammen" i meldingene og finner ut hvordan kortene ser ut mot hverandre.

Øst åpnet med 1 kløver og Lindqvist meldte inn 1 hjerter. På ett-trinnet utenfor sonen synes jeg 1 hjerter er ganske opplagt innmelding, men overraskende nok passet noen på syds plass. Vest måtte etter deres system doble for å vise minst fire spar, og det var Brogeland sin tur. Han hadde firekorts hjerterstøtte, og det ville han vise makkeren sin, for syd kan jo ha gode kort og. Dessuten gjør et hopp det vanskeligere for motparten. Merk at vest ikke har fått vist noe særlig om hva slags hånd han har. Hoppet til 3 kløver viste ca. 6-9 med firekorts hjerterstøtte. Etter dette ble det gjettverk for Ø/V. Som eneste par i turneringen havnet de i 6 kløver. Det var hardt, men ikke en slem uten sjanser. Siden sparfinessen røk ble det en bet og 11 IMP til det norske paret. Alle de andre Ø/V-parene spilte utgangen 4 spar.

Hvordan det går i 3 hjerter, eventuelt doblet? Etter denne starten er det i praksis nesten umulig for Ø/V å doble N/S i 3 hjerter, men som et tankeeksperiment ser vi på hvordan det ville gått.

Spillefører har fem hjerterstikk og ett stikk i spar. Dessuten kan det fort bli ett stikk i ruter, og i så fall koster 3 hjerter doblet kun 300 mot en sikker utgang til Ø/V. Motspillerne mot hjerterkontrakt kan imidlertid få fatt i +500 med et veldig godt motspill. Da må de få tatt tre runder kløver slik at vest får kvittet seg med en ruter, så tre ganger ruter som vest kan trumfe med sin single trumf!

 

JULECUP I SOMMERVARME!

Jule- og nyttårsfeiringa er i gang, men for bridgespillere er dette også tiden for jul- og nyttårscuper i bridge!

I Norge har både klubber og bridgeforbundet lagt til rette for mange muligheter til å spille julecuper selv om covid-restriksjonene setter en stopper for å møtes slik vi er vant til, i festlig julesamvær som inkluderer bridge. Resultater finner du på NBF sin nettside.

Rett over nyttår (2.januar) spilles DRØMMEMAKKER CUP som er en auksjonsturnering organisert av Helgeland Juniorbridgeklubb. Der vil et stort antall toppspillere delta, og ikke bare norske spillere, men en rekke internasjonale stjerner har sagt seg villige til å bli «kjøpt» i auksjonen som ble svært vellykket. Mer om dette kan du finne her.

I New Zealand hvor jeg bor er vi superheldige. I noen måneder nå har landet vært så godt som covid-fritt, og vanlige face-to-face bridgeturneringer spilles. Sommeren har kommet på disse breddegrader, så det blir å spille i t-skjorte og kortbukse. Det blir i år varmt nok for dere som skal spille julecup i Norge også da det vel vil foregå hjemme i godstolen med laptopen som selskap.

Utenfor Auckland spilles i mellomjulen en julecup over tre kvelder hvor de som vil kan delta kun en eller to kvelder, men hovedturneringen sammenlagt går over alle tre kveldene. Selv spiller jeg med en uerfaren bridge «student». Det blir en del gjetting og uforutsette ting som skjer, men første kveld ble det god score da mye av det som nok ikke burde skjedd ikke kostet mange poeng. I ett spill fikk min erfarne makker til en gladscore jeg selv med 45+ års erfaring ved bridgebordet neppe ville fått tak i. Først meldeprøven som makker på syds plass fikk:

Øst åpnet med 1 spar, og vi er i gunstig sone. Hva ville du meldt nå?

I dette spillet handler det som det ofte gjør om ikke bare å tenke på første melding, men å legge en plan hvordan det kan meldes senere.

Simpelthen å melde inn 2 ruter virker normalt. Da har du selvsagt massevis ekstra, men behøver ikke bli utmeldt selv om meldingsforløpet skyter fart. Det er jo ofte sånn at om de har spartilpasning kan det skje. La oss si du sier 2 ruter, og de raskt er i 4 spar. Da kan du melde 4 grand .- «unusual NT» som i dette tilfellet normalt betyr begge minor, og siden du har meldt ruter allerede typisk noe sånt som seks-syv ruter og fire-korts kløver ved siden av. Makker velger/preferer hvor vi skal spille ut fra den forutsetningen. Men du har ikke fire kløver, sier du? Riktig, men idet makker nesten alltid melder kløver (hvis han prefererer ruter er du fornøyd) tar du ut i ruter, og da har du vist fire-korts hjerter ved siden av den lange ruterfargen, og makker prefererer på nytt ut fra de forutsetningene. Dette er vel en god plan?

Min makker hadde imidlertid andre planer. Hva med opplysende dobling først? Det er ikke helt galt, da kan du også ta ut makkers eventuelle kløvermelding i ruter for å fortelle at du ikke har en typisk doblingshånd. Hvis makker melder hjerter, blir dobling stor suksess! Et minus med opplysende dobling er nok at det kan gå pass rundt på 1 spar doblet av og til hvis makker har mange spar. Det kan jo bli bra, men hvis makker har noen rutere kan det også hende denne hånden ikke gir mange motspillstikk. Så selv ville jeg nok sagt 2 ruter.

Makker doblet over østs 1 spar, og nestemann sa 3 kløver som ble altertert og forklart som "Bergen Raise", minst firekortstøtte i spar og 6-9 poeng. På nords plass meldt jeg 4 kløver – ikke så uventet for syd kanskje – og øst passet. Hva ville du meldt nå?

Makker sa 5 ruter, en bra sats synes jeg. Det gikk pass rundt. Vest spilte ut en spar, og slik så våre kort ut:

Øst stakk med spar konge og spilte spar ess som syd stjal. Han la ned ruter ess-konge og det viste seg at vest hadde ruter dame singel fra start. Det er enkelt å vinne 5 ruter nå, selv om det skulle bli en taper i kløver kan fargen godspilles og gi avkast for alle syds hjertere. Du er fornøyd med at det ikke kom hjerterskift, for hvis en liten hjerter kommer fra øst i stikk 2 blir det et vanskeligere spill. Det er imidlertid parturnering, og etter denne starten ønsker du selvsagt å få tak i kløveren uten å gi bort kløverstikk. Hvordan bør fargen spilles? Du kan ta en enkel finesse. Om den ryker står resten, alle kløverstikkene gir avkast for syds hjerter. Alternativt kan du spille esset og forsøke å presse ut kløver konge mot trumf som blir fullklaff om øst har det kortet. Vest har vist 6-9 poeng, og Ø/V har ikke mange honnørpoeng til sammen utenom spar. Vest har trolig enten hjerter konge, eller kløver konge. For meg ser det mest naturlig ut å spille kløver til esset og la damen seile om øst ikke dekker.

Min makker plasserte imidlertid kløver konge hos vest og spilte kløver til damen. Slik så hele spillet ut:

Kløverfinessen over vest var suksess, og det ga tolv enkle stikk, ett overstikk i 5 ruter som er bra. Makker spurte bekymret om vi burde ha vært i slem, men jeg sa «nei, det tror jeg ikke du behøver å bekymre deg over». Og ganske riktig, +420 for 5 ruter med tolv stikk ga hele 92 %!

Å vinne 5 ruter akkurat ville gitt litt over middels det også.

Merk at østs motspill i stikk 2 neppe er korrekt når han ser ned på den kløverfargen og har fire må kløver selv. Han vet jo syd har singel spar og burde skiftet til hjerter konge da hjerter er den sidefargen Ø/V kan få flere stikk. Paradoksalt nok vil imidlertid det motspillet gjøre det lettere for spillefører å få tolv stikk da det etter den starten (hjerter konge i stikk to til esset) tyder på at vest har kløver konge. Så øst gjorde en liten feil i første stikk også. Han burde ideelt sett vunnet første stikk med spar ess (skjult kongen) og skiftet til hjerter konge. Da vet ikke spillefører hvem som har spar konge, og om vest har det kortet (og kanskje knekten) kan godt øst ha kløver konge.

SPILL MED EN DRØMMEMAKKER - Løp og kjøp!

Fristen for auskjonen til DRØMMEMAKKER CUP som skal spilles 2.januar nærmer seg, men dere som ikke har gitt bud har fortsatt sjansen. Auksjonen avsluttes 22.12 klokken 12 CET.

Helgeland Juniorbridgeklubbs prosjekt handler altså om å støtte juniorbridgen. De som ønsker å støtte får er en fin mulighet til å spille med en toppspiller i turneringen over nyttår. Auksjonen har gått bra så langt med fine bud på de aller mest kjente stjernespillerne. Det er imidlertid en rekke meget sterke spillere som fortsatt kan kjøpes til latterlig lave priser. Listen over spillere du kan by på finner du her. På toppen av listen ser du at det er noen kostbare spillere, men hvis du scroller nedover så er det mange interessante makkere som kan kjøpes for noen hundrelapper!

Alle informasjon om auksjonen og turneringen finner du her.

STØTT JUNIORBRIDGEN!

 

Norske online serier på BBO og RealBridge

Aktiviteten på de forskjellige online bridgeportalene blir stadig større, og stadig mer/bedre organisert. Det er mange internasjonale turneringer, men også flere norske arrangement.

Den 2.januar spilles DRØMMEMAKKER CUP som er en fundraising for juniorbridgen (juniorleir). Der kan man via en auksjon "kjøpe" seg en toppspiller via auksjonen som fortsatt pågår. Dermed kan du få spille med en kjent toppspiller, og samtidig støtte et glimrende prosjekt. Auksjone pågår fortsatt, men siste frist er 22.12. klokken 12.00 CET. Så hvis du ikke ligger inne med et bud er det fortsatt en sjanse. De mest profilerte internasjonale stjernene er kostbare, men det er mange gode spillere som kan bli din makker for en billig penge. Det blir garantert en morsom turnering, og som nevnt går pengene til et godt tiltak. Alt om dette prosjektet finner du på Helgeland Juniorbridgeklubbs side, her. 

Det har blitt spilt en førjulsserie (lag) på BBO. En ny serie starter 3.januar. Initiativtakere til dette er Kåre Bogø og Terje Lie, og altmuligmann med full kontroll på resultater og gjennomføring er Kristian Barstad Ellingsen. Resultatlisten fra den første serien ser til forveksling ut som en resultatliste fra seriemesterskapets 1.divisjon de siste årene, altså høyt nivå. Resultater, butler, spilldiagram osv. kan du finne her. 

NBF innbyr til en lagserie på RealBridge fra 1.februar. Der blir det "divisjoner", eller inndeling i klasser om du vil. Det blir en "åpen klasse" (A) samt B og C klasse som har begrensninger når det gjelder spillernes mesterpoeng og handikap. NBF sine medlemmer har fått nyhetesbrev om dette, og du kan også lese mer om dette tiltaket her.

I den norske førjulsserien var det som nevnt høyt nivå. Derfor tas med et spill hvor resultatene ved første øyekast så litt overraskende ut, for ingen fikk maks i noe som er ut som et ikke så vanskelig spill. Ved å se nærmere på hele spillet ble det ikke så vanskelig å se hvorfor ingen av de ti lagene hadde funnet frem til toppkontrakten.

Giver øst, alle i sonen.

Når en ser disse kortene og vet at øst er giver skulle man tro det var mulig å finne frem til 7 hjerter for eksempel via Stenberg 2NT, kortfargevisning og slikt. Ved samtlige ti bord var imidlertid kontrakten 6 hjerter med tretten stikk, Ø/V +1460. Det var dog en forklaring på hvorfor ingen fant storeslemmen:

Joda, det startet nok med 1 hjerter-2NT mange steder, men så ville nord være med på leken. Noen sa 4 kløver, andre hoppet til 5 kløver. Da blir det atskiilig verre for Ø/V, for ikke å si umulig å finne ut nok til at 7 hjerter kan meldes med styring. Det er viktig å ha noen gode avtaler om de sperrer etter en sånn start, men selv de som hadde gode avtaler fikk problemer med å finne ut nok til å ta sjansen på 7 hjerter.

I 7 hjerter er det ikke tretten stikk rett ned, men nesten. Hvis øst gjøres til hovedhånd må to spar og to kløver plasseres et sted, og hvis de taperne skal rett og slett trumfes er det jo en viss fare for å bli overtrumfet. Men det går fint med en slags kryss-stjeling og slik det sitter. En annen plan er antagelig bedre, å godspille vest sin hånd. Det går veldig greit når nord har K-Q tredje i ruter, men det ville gått bra med mye verre rutersits også.

Burde/kunne N/S stampet i 7 kløver?

Nei!

Det kan bli kun 1100 om motspillet klikker. Men Ø/V kan foruten trumfesset få tak i to sparstikk, ruter ess og to ruterstjelinger til øst, og det er seks doblede i sonen, +1700. Så en modig stamp i 7 kløver ville kun vært verd 2 IMP om de slipper med -1400, og da med fare for at Ø/V melder storeslem! 

 

TampAlt Main Event (online)

På BBO spilles fra 14 til 18.desember TampAlt Main Event. Det deltar hele 38 lag denne gangen, og tre av dem har norske spillere,  De Botton, Skeidar og Gillis.

Det skal spilles ti runder a 14 spill etterfulgt av kvartfinaler, semifinaler og finale. Lag Skeidar startet bra med to seiere. I den første kampen fikk Martin Andresen en skikkelig gladscore etter å ha plukket opp disse kortene som giver i første hånd med alle i sonen:

Det er vel nokså opplagt å åpne med 1 hjerter. Denne hånden er enten helt enorm, eller den kan være skikkelig farlig om makker ikke har tilpasning til en av fargene hvis syd naturlig nok er ambisiøs og melder på høyt trinn. Over Martins 1 hjerter sa vest 2 kløver, pass fra makker Geir Helgemo, og 3 NT fra øst. Ville du ha meldt nå?

Det kan være blink å si 4 ruter hvis makker har rutertilpasning. Det er et slikt spill hvor det godt kan stå utgang begge veier. Om nord ikke har tilpasning kan det bli kostbart å melde. Martin sa 4 ruter, og vest doblet. Det kom preferanse til 4 hjerter fra nord, og øst doblet før det gikk pass rundt. Blindemanns kort var ikke noe vakkert syn:

Mot 4 hjerter doblet kom kløver ut til stjeling. Ruter knekt ble spilt og vest stakk med kongen før han fortsatte med kløver som syd stjal. Liten ruter mot åtteren stakk vest med esset og spilte en tredje runde kløver. Syd stjal for tredje gang, men merk at nå har syd kun tre hjerter mens øst har fire!

Et åte ble lagt ut nå med ruter til hjerter 10. Og øst glefset over som en sulten lofot-torsk. Da han trumfet over med hjerter konge var det over. Øst hadde ikke flere kløver å spille og skiftet til spar til syds ess. Da var det bare å ta ut tre runder trumf og vise frem ruterstikkene, ti stikk!

Hvis ikke øst trumfer over blir det bet. Spillefører må være forsiktig for å unngå mer enn en doblet bet. Etter at hjerter 10 vinner stikk tas en hjerterfinesse, så må det spilles ruter, ikke satse på at hjerter sitter 3-2 og legge ned hjerter ess. Ved et bord ble det spilt slik og spillefører gikk 1100 i bet! Det burde altså blitt (minst) -200, men Martin kunne fornøyd notere en massiv +790.

Ved det andre bordet var også Johansen-Aaseng i 3 NT som Ø/V et lite øyeblikk, men da syd meldte 4 ruter doblet de og spilte motspill der. Den kontrakten ser ut til å ha sjanser. Om vest spiller ut trumf og fortsetter med trumf står 4 ruter doblet. Da avgis kun to trumfstikk og til hjerter konge. Men da spillefører ble kortet med kløverutspill og kløverfortsettelse idet vest var inne første gangen i trumf prøvde spillefører hjerter ess og mer hjerter. Vest trumfet og spilte en andre runde ruter som tok bort nords trumf. Øst fikk ett stikk i hjerter senere, +200 til Skeidar og 14 IMP inn. 

Det var noen få +790 til N/S, men mange flere som gikk en eller flere bet i ruter- eller hjerterkontrakter som N/S. Noen få hadde fått spille 3NT som Ø/V og vant dem, og noen andre vant 5 kløver hvor det kun handler om å unngå to spartapere.

I den andre kampen tok Helgemo sats i dette spillet:

Idet syd åpnet med 1 hjerter og hoppet til 3 spar over svaret 1 spar ble såklart nord sleminteressert, og storeslem var ikke utenkelig. Et par kontrollmeldinger fulgte før nord spurte med 4NT og fikk to Key-Cards, men benektet trumf dame. Er det riktig å melde storeslem nå? Ja, og nei. Nord vet det mest sannsynlig handler kun om trumen hvor syd har fire kort. I verste fall er det fire små, men selv da er det en brukbar sjanse. Siden syd hadde knekten var det en enda større sjanse.

Helgemo meldte 7 spar, og slik det satt var det tretten enkle stikk. Ved det andre bordet spilte de 6 spar, 14 IMP til Skeidar.Kun ifre av 38 N/S-par kopierte +2210 for 7 spar med tretten.

Alt om TampAlt Main Event inkludert bulletiner finner du her.