Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Nesten på overtid

Da Brogeland og Bakke sitt lag ROSENTHAL snek seg forbi helt mot slutten i en av kampene i VANDERBILT måtte det litt hjelp til. Vi tar med det avgjørende spillet også da det har et godt og instruktivt motpspillspoeng.

 BLINDEMANN (VEST)

                                                                               MOTSPILLER (SYD)

Meldingene hadde gått slik:

Mot østs 4 hjerter spilte Compton ut ruter ess og fortsatte fargen til damen, kongen og stjeling hos spillefører.

Bakke spilte liten trumf mot J108, og Compton tok for damen. Nord fulgte med en liten hjerter.

Hva ville du gjort nå?

I motspill er det ofte slik at man må vurdere om det haster med å få tatt stikkene sine, eller ikke - dvs. gå for et passivt eller aktivt motspill. En truende farge man ser kan tyde på at det haster. Her er selvsagt kløverfargen litt truende, og det må nok den normalt dyktige proffspilleren Compton ha tenkt da han skiftet til spar. Men da må han nok ha glemt å telle stikk, for sparskift var det eneste som kunne gi Bakke denne utgangen:

Spar fra syd var favør, og med ett ekstra stikk i den fargen ble det ti stikk. To spar kunne senere kastes på kløveren og det ble kun en rutertaper og to trumftapere.

Hvorfor er det motspillet feil?

Som nevnt, syd glemte å telle stikk. Øst har temmelig sikkert fem hjerter, og han har jo allerede vist singel ruter. Så han har tre eller fire kløver, kanskje fem. Hvis han ikke har mer enn to kløver blir det fem spar på han, og da ville han åpnet med 1 spar.

Uansett hvor mange kløver øst har, 3 eller 4 blir det kun ni stikk (1+3+0+5 =9) hvis syd spiller passivt i mot. Om øst har tre kløver blir det to avkast for spar på kløver, men da har øst fire spar og blir hengende med en taper i den fargen. Om øst har fire kløver blir det kun ett sparavkast, og da har øst tre spar.

Så syd burde bare satt seg rolig ned å ventet så ville han fått betestikket til slutt for spar konge. Inne på hjerter dame burde han derfor skiftet til kløver, og hadde han gjort det ville ROSENTHAL blitt slått ut! 

Det er som kjent viktig å spille godt, og det gjør det norske landslagsparet, men det er greit med litt hjelp fra motparten og!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.