TRENING 3 (video)

I dag får du et video-opptak av en individuell treningsøkt på BBO. Underveis i spillingen forsøkte jeg å gi noen kommentarer både når det gjelder meldinger, spill og motspill. Det må presiseres at det som blir sagt skjer spontant, ingen redigering, så det kan godt skje at det blir sagt noe feil, at noe blir oversett osv.

De mest interessante spillene kan det godt hende jeg kommer tilbake til her i bloggen for dem som ikke velger å «bakspille» treningsøkta ved å se videoen.

I denne økta spilte jeg med en robot og hadde roboter som motspillere. Det er bare en av mange måter å trene på. Hvis man spiller robot-turnering på BBO er fordelen at du selv får spille kontraktene hver gang egen side er spillefører (du blir flyttet fra blindemann til spilleførers plass). I turneringene har man imidlertid ikke så god tid selv om det normalt er rikelig, men det kan blir litt stress hvis det skal analyseres og forsøksvis sagt si noe fornuftig underveis. Så i dette opptaket spiller robotmakkeren min sine egne kontrakter, og da går det lynfort. Det blir ikke så lett å følge med og si noe særlig fornuftig da. Jeg kan komme tilbake til noen av de spillene hvis noe spesielt interessant skjer.

I denne debuten min når det gjelder å lage denne type videoer gikk spillingen ganske bra for robotmakkeren min og meg, men senere kan det godt hende det blir mange flere dårlige spill. Det kan imidlertid være minst like nyttig å gå gjennom spill i ettertid hvis det har gått dårlig!

I dette opptaket er det åtte spill og videoen varer ca. 36 minutter.

Her er opptaket:

 

TRENING (2)

I morges forsøkte jeg meg på et videoopptak av en treningsøkt da jeg spilte robot-turnering på BBO. Tanken var å kommentere og forsøke å si hvorfor de forskjellige valg blir tatt i meldinger og spill. Det ble bare nesten bra, og jeg kommer ikke til å legge ut akkurat den videoen selv om det ble lovet at slike videoer vil komme her i bloggen. Det må nok trenes litt på å lage slikt før hvordan beskrive analysene og tankeprossessene blir bra nok slik at det blir nyttig for de som følger med. Men det kommer nok noen sånne videoer i bloggen senere...

Under dagens treningsøkt som var en parturnering gikk det ganske bra med meg og robotmakkeren, så det var ingen grunn til å forkaste videoen pga. av resultatet. I det aller første spillet kunne jeg imidlertid gjort det mye bedre.

Giver nord. Ingen i sonen.

Min dobling viste begge major, typisk 4-4. Det er en måte å definere dobling etter motpartens innmelding 1 ruter. De som spiller med "kløverføringer" liker å si at dobling i denne situasjonen viser hjerterfarge, greit nok, men å få vist to majorfarger med en gang før motparten kanskje begynner å støtte, eller sperremelde har også mye for seg.

Da makker sa 1 spar var min hånd sånn midt i mellom litt forsiktig invitt til utgang og en litt tøff 4 spar-melding. Når en spiller med roboter får en forklaring på hva deres meldinger betyr, og det ble forklart at nords 1 spar var firekorts farge, ikke bare tre spar som kanskje noen vil tillate her da åpneren kan ha en veldig vanskelig gjenmleding. Ruter dame er ikke noe fint kort i denne konteksten, men resten er bra, og jeg valgte å gå rett i utgang som kanskje er litt hardt i parturnering.

Når en spiller slike turneringer med og mot roboter er det en funksjon som jeg liker, og det er at hver gang du blir blindemann blir du flyttet over på andre siden av bordet og får spille kontrakten. Dermed blir det mye spilletrening. Så idet spillet startet var jeg plutselig på nords plass og fikk spar knekt ut fra øst mot 4 spar.

Det er to rutertapere og en kløvertaper. Men det er ikke ti stikk rett ned selv om det kun er tre tapere, og det er en mulighet for at trumfen sitter 4-1. I så fall har vest trolig fire trumf, for selv om utspill av singelton trumfknekt ikke akkurat er etter min smak er det mer sannsynlig at øst har det enn at han har spilt ut fra knekt-10 fjerde i trumf. 

Vi talte altså opp en kløvertaper, men hva kan vi gjøre med den fjerde kløveren. Hvis trumfen tas ut i tre runder blir vi hengende med den fjerde kløveren siden vi får trumfet kun en kløver. Men en kløver kan kastes på syds fjerde hjerter. Hvordan bør spillet legges opp?

Jeg valgte å stikke med spar konge og spilte hjerter med det samme i håp om at de stakk med en gang. Øst er litt favoritt til å ha hjerter ess etter innmeldingen, for husk han har antagelig ikke AK i ruter siden han ikke spilte ut en stor ruter, men valgte å spille ut spar knekt. Hjerter til knekten vant imidlertid stikket, og nå så det litt farlig ut å spille mer hjerter da de kanskje kan få en stjeling med en tredje runde hjerter. Kontrakten står jo enkelt om trumfen sitter 3-2. Jeg må innrømme at det så litt ut som om sparen satt 4-1 med knekten singel (som jeg også sa i det der litt rotete opptaket), men det er ikke sikkert. Så etter hjerter knekt vant stikket spilte jeg spar til damen. Da viste det seg at mistanken om trumfsitsen var riktig:

Etter å ha tatt to trumfrunder med kongen og damen ble det vanskelig å få tak i ti stikk. Jeg ble i hvert fall i fortsettelsen avhengig av at vest fulgte hjerter fire ganger, eller at han hadde fire kløver slik at begge nords småkløvere kunne trumfes. Jeg gikk en trist bet, men det ga litt overraskende hele 46%. Det var nok et bortspill, og en kjedelig start på turneringen.

Kontrakten kan nemlig vinnes på flere måter. Hvis en satser på at trumfen sitter som den gjør går det bra om det ikke tas noen flere trumfrunder, men beholder spar Q76 hos syd mot A98 hos nord. Da kan det spilles AK i kløver og kløverstjeling lavt, og senere kan den fjerde kløveren trumfes med damen. Idet den fjerde hjerteren på et tidspunkt spilles hjelper det ikke vest hva han gjør. Hvis han ikke trumfer forsvinner en ruter fra nord. Hvis vest setter i en liten trumf trumfes over, og alle nord sine trumfer gir stikk etter hvert. Det blir fire sparstikk + to stjelinger hos syd, A-K i kløver og to hjerterstikk = 10.

Å notere +420 ville gitt delt topp med en spiller (av 52) som vant 4 spar, 99% score.

Her gikk det mye bedre:

Etter min ruteråpning var planen å hoppe til 2 grand om ikke nord svarte med sparmelding. Nord sa imidlertid 1 hjerter, og øst meldte 1 spar. Nå er fortsatt 2 grand 18-19, men jeg tenkte dobler (støttedobling, trekorts hjerter) var mer fleksibelt med dette da sparstopperen så temmelig tynn ut. Med en dobbelstopper i spar ville jeg nok heller ha vist håndtypen og styrken med 2 grand med det samme over 1 spar fra øst. Å velge støttedobling fungerte bra da neste melding over motpartens 2 spar ble 2 grand som fortsatt må være 18-19NT siden nord passet andre gangen. Jeg tenkte på å doble 2 spar, men det fører ikke til noe fornuftig, og jeg får et håpløst meldeproblem over for eksempel 3 kløver fra makker som han trolig vil melde med for eksempel fire hjerter, fem kløver og svake kort.

Det ble bedre å vise styrken, for over 2 NT tok robot-makkeren en fresk og god, dog knallhard avgjørelse med 4 hjerter siden han visste om trekorts støtte og 18-19. Hardt meldt synes du med 3HP? Ja, men jeg liker nords kortvudering her. Han (hun?) har 6-4 fordeling og renons i motpartens farge, og han/hun vet om en nikorts trumftilpasning

Og det var riktig vurdert, for 4 hjerter var en god kontrakt.

Igjen ble jeg altså flyttet over til nords plass i spilleføringen. Man slipper å være blindemann i de turneringene!

Øst spilte ut en liten kløver til esset, vest la kongen.

Planleggingen startet med å se på hvilke tapere det er. (husk en ser ikke på det tidspunkt Ø/V sine kort). Det er en kløvertaper, en rutertaper og ofte en hjertertaper. Igjen er det slik at det er en MULIG taper til, i kløver siden nord har fire kort i fargen. Hva kan gjøres med det? Den fjerde kløveren kan ikke kastes på noe medmindre ruterfargen kan gi ett ekstra hvis den sitter 3-3 (som vi ser ikke går bra), og hvis det trumfes to kløver må den andre stjelingen tas med en honnør som godt kan føre til to trumftapere. 

Vel, kløveren må gjøres noe med før uttrumfing, for spilles trumf kan de kanskje få tatt ut syds tredje trumf før en eneste kløverstjeling er tatt. Så i andre stikk spilte jeg kløver 10 til vests dame. Derfra kom en liten spar.

Det motspillet er på et vis en gavepakke. Vi har jo ingen spartaper her, men det gjør ikke noe om vi får en spartaper hvis vi bytter det stikket som gis til dem i den fargen med en taper. Det byttet er greit å ta hvis vi tjener noe på det, og det gjør vi her.

Idet vest spilte spar 3 er det bare å kaste en ruter fra nord. Altså bytting av stikk, spillefører får en "unødvendig" spartaper, men i stedet ingen rutertaper. Fordelen med byttet er for spillefører at med det motspillet blir spar konge godspilt, og den brukes senere til å kaste en av nords kløvere.

Øst stakk med spar ess og spilte liten kløver til trumf med åtteren og overtrumfing med hjerter dame, forsvarets tredje stikk. Men resten stod, og idet den stjelingen ble tatt var det nesten sikkert at det ville gå bra. Bare om vest hadde hatt singel trumf dame sammen med kun to kløver (usannsynlig) som ville gjort at øst hadde fått ett trumfstikk senere, eller vest hadde hatt alle fire trumfene ville det blitt bet etter denne utviklingen. A-K i trumf tok ut resten av trumfene, og spar konge ga avkast for nords siste kløver.

Ti stikk i 4 hjerter ga hele 93%. Det var overraskende at det ble så gått betalt, for det bør gå greit å vinne 4 hjerter for egen maskin om vest ikke spiller spar som gjorde det enkelt. Med et annet motspill må to kløver trumfes hos syd for å få de ti stikkene. Den første stjelingen med åtteren kan vest trumf over, men senere kan den fjerde kløveren trumfes med en honnør. Siden hjerter knekt deretter faller under syds ene gjenværende honnør blir det kun en trumftaper i dette spillet.


 

 

 

TRENING, og nyttig bruk av BBO

I nøden spiser fanden fluer heter det, og i disse coronatider tyr mange til online bridge over hele verden. Det er imidlertid noen som egentlig ikke synes online bridge er i nærheten av det å spille på ordentlig, face to face. Jeg er en av dem, men hvis bridgeabstinensene blir for ubehagelige blir det til at også jeg tyr til spilling online av og til.

Det er som tidligere nevnt mange bra ting med online bridge generelt, og BBO spesielt. Å følge vu-graph overføringer er både morsomt og lærerikt. Undervisning fungerer bra på BBO. Mulighetene for å trene og følge opp det som skjedde er gode. Alt som har skjedd under spillingen ligger der i filene under ditt nick-name. Det er mange funksjoner i BBO-portalen som kan utnyttes.

Jeg er ikke særlig sofistikert når det gjelder computerfunksjoner og slikt. Mange som spiller mye på BBO er sikkert mye mer avanserte, mens andre kanskje er ganske ferske online-spillere nå som online bridge har økt mye i omfang, også i Norge. Det jeg imidlertid kan si noe mer eller mindre kvalifisert om er hvordan trene i bridge på best mulig måte, og i dette tilfellet hvordan utnytte mulighetene på BBO best mulig.

I den videre gjennomgangen beskrives med noen bilder hvordan dere som ikke har holdt på med BBO så lenge kan finne frem på web-versjonen av Bridge Base Online hvis dere ønsker å trene, ikke bare spille mer eller mindre tilfeldig bridge.

Meldetrening

 

Her kan du og makkeren din gå inn på «Practise» og opprette et meldebord for å trene på meldesystemet. Du får disse valgene:

Merk at der er det også muligheten for å opprette et opplæringsbord (teaching table) som kan brukes hvis du har tenke å lære noen bridge, eller trene dem. På opplæringsbordet er det mange muligheter.

Men la oss si du og makkeren din ønsker å trene meldinger, finpusse systemet og spesielle konvensjoner. Da velges «Bidding table» hvor du oppretter bordet. Der er det mange muligheter bl.a. til å melde bestemte nedlastede sett med kort, og å legge inn parametere for kortene slik at dere får trent på spesielle håndtyper, for eksempel Stenberg-hender osv.

Når det gjelder meldetrening er det et viktig poeng som må nevnes både når det gjelder meldemodulen på BBO og andre program. De tar ikke hensyn til innmeldinger. Det er i moderne bridge ofte forekommende, og å «glemme» den delen er ikke bra. En bør også fokusere på hvordan gjøre det hvis forskjellige innmeldinger kommer. Det kan for eksempel gjøres ved å bruke de hendene man har meldt uten innmeldinger ved å gå gjennom dem en gang til og si «la oss si han meldte inn 2 ruter, hvordan melder vi da?» osv.

Gjennom slik meldetrening kan makkerparet få gjort mange nyttige avtaler som over tid vil gi poeng!

Noen liker å trene meldinger ved å bruke hender fra meldedueller i bridgemagasiner og slikt. Det kan være moro, men om det er veldig nyttig kan diskuteres. I slike meldesett har de ofte laget veldig spesielle problemhender, ting som ikke er så frekvent. Det er nok mer nyttig å få meldt mange hender – mengdetrening – og ikke fokusere så mye på resultat i enkeltspill.

Spilletrening

Det er etter min mening nyttigere og morsommere å bruke noen av funksjonene på BBO til å gjøre noe spesielt enn å bare gå inn på et bord for å spille tilfeldig, kanksje mot tilfeldige spillere.

Å spille mye er i utgangspunktet bra, og for de mer uerfarne er det nyttig og gir utvikling. For spillere som har kommet opp på et visst nivå er det dog ikke sikkert at endeløs, tilfeldig BBO-spilling gir så veldig god effekt. Det kan til og med gi uvaner. Det er greit nok som tidtrøyte, men for de som ønsker at spillingen skal gi god treningseffekt går det an å bruke tiden man setter av til BBO-spilling på en bedre måte.

En grei måte å arrangere god trening på er å sette opp lagkamper mot og med lagkamerater og venner. For dem som har ambisjoner om fremgang gir det best effekt om man går gjennom spillene sammen med makker etterpå. Husk alt som har skjedd ligger lagret på BBO.

Mange kjenner nok til det her, men for ordens skyld, du kan altså finne alt som har skjedd ved å klikke på «handrecords»:

Dette finnes på åpningssiden før du logger inn til selve portalen hvor spillingen foregår. Idet du klikker på "hand records" får du frem dette:

Du kan endre dato for å gå tilbake til spill fra tidligere. Spillene kan klikkes gjennom både når det gjelder meldinger og spillet, stikk for stikk. Dette kan være veldig nyttig både for egenutvikling og for å kunne diskutere med makker for å gjøre klarere avtaler.

Også om det kun er du og makkeren din kan spillingen legges opp slik at du får noen interessante parametere for å vurdere spillingen. Enten får dere med to motspillere dere ønsker å spille mot, eller dere kan benytte roboter som motspillere

Det går an å spille tidligere spilte vu-graph overførte lagkamper hvor resultatene ved ditt bord blir sammenlignes med det som ble gjort av toppspillere. Å bruke roboter som motspillere ved ditt bord er ikke et så dårlig alternativ. De er ikke dårlige spillere, men gjør enkelte merkelige ting - hvem gjør ikke det. De er imidlertid ganske konsekvente og er kodet med et meldesystem de følger ganske bra. Du kan når som helt klikke på meldingene deres for å få vite hva de betyr. Dessuten er robotene tålmodige "folk". Hvis du tar en kaffepause eller noe sånt, eller du og makker har lyst til å diskutere noe venter de uten å klage...

Enten du bruker roboter eller spiller mot noen du kjenner og ønsker å spille mot er filene fra disse kampene å finne i systemet og kan brukes slik at dere spiller kort fra allerede spilte lagkamper. Dette synes jeg er en morsom måte å trene på.

For dere som ikke kjenner til denne funksjonen skal jeg her vise hvordan det kan gjøres. Disse eksemplene og bildene er også fra web-versjonen av Bridge Base Online.

På denne siden: 

som de fleste kjenner til velges for eksempel «casual» og du får disse valgene:

 

Da startes et bord, og spillerne som blir plassert der kan være du makker og to andre ordentlige spillere, eller motstanderne kan som sagt være roboter hvis du er i beit for motstandere en dag.

Idet bordet er startet finner du dette ikonet med tre streker øverst til venstre på siden:

Idet du klikker på det får du frem dette:

Du klikker på «deal source» og får disse valgene:

Du kan så velge «random deals» og får spille helt tilfeldige spill. Du kan også klikke «random vu-graph deals» som gir en fil med spill som forekom i en eller annen tilfeldig kamp som tidligere har blitt overført på BBO. Jeg liker å buke «specific vu graph deals» som du ser jeg har klikket på her, og så skrive inn for eksempel Bermuda Bowl i "search". Da får du valget mellom forskjellige mesterskap fra tidligere år.

Hvis en sånn kamp velges blir resultatene ved ditt bord sammenlignet med resultatene fra begge de to bordene da kampen forekom.

Det er artig å se hva en Meckstroth eller en Helgemo gjorde i det spillet du har spilt! For ved de to bordene du blir sammenlignet med satt det internasjonale toppspillere, og det er både interessant og nyttig treningsmessig å sammenligne hva du og makker gjorde med kortene, selv om dine motspillere selvsagt ikke er av samme standard som i den virkelige kampen.

Man kan også trene helt alene på BBO. Robot world er et sted på BBO hvor det spilles turneringer. Du får robot-makker og robot motspillere. Da er det lov å klikke på de meldingene som blir avgitt av robotene, også robotmakkeren din sine meldinger, for å få forklaring på hva meldingene betyr. Uansett om robotene som de fleste levende bridgespillere kanskje gjør noen rare ting av og til så er det fin trening, og spesielt fordi du kan klikke deg gjennom spill og meldinger etterpå å se på ha som kunne vært gjort annerledes. Hvis du ikke finner noen god løsning på et problem kan du godt spørre noen andre. Å ha en mentor eller coach er bra, men om du ikke har det vil de fleste toppspillere svare deg på noen spørsmål om bridgespill av og til.

Bakspilling

Det kan være nyttig å se på bridge, spesielt hvis det er kamper spilt av gode spillere. Hvis kommentatorene også er gode kan flertallet av spillere som følger kampene som tilskuere få nyttige tips.

Bridgevideoer

Det finnes masse bridgestoff på nettet, også videoer. Noen videoer som kom for en tid siden kalles «Over the shoulder». Der følges en toppspiller i det han/hun spiller og samtidig forteller sine tankeprosesser. Boye Brogeland har bl.a. vært «star» i noen sånne videoer.

Fremover vil jeg forsøke å lage noen videoer selv hvor jeg spiller noen spill og snakker/analyserer underveis for å si hvordan jeg tenker før jeg tar en avgjørelse. Det kan åpenbart gå begge veier, og de som velger å se på kan selvsagt ha sine egne meninger om det som blir sagt er klokt, dumt, feil, helt på jordet osv. Uansett er kan det være interessant å se/høre forskjellige innfallsvinkler når det gjelder meldinger, spilleplaner og motspill – det kan være «food for tought» som det heter på elendig norsk. Så forhåpentligvis kan det forsøket gi noen bra tips i alle fall til dere som ikke er så veldig erfarne.

Jeg har registrert at slike videoer lages av enkelte bridge bloggere, og det er tydeligvis populært. En av dem er en kamerat i Melbourne, Australia, Pete Hollands som lager veldige fine og instruktive videoer.

Lykke til med treningen!

«to be continued»

YEH BROS CUP ONLINE - New Zealand fikk flyten!

I YEH BROS ONLINE 2020 (BBO) deltok 28 lag fra Asia og South Pacific (fra tre WBF soner samt noen enkeltspillere fra andre land). Det var forbudt med bakspillere av sikkerhetshensyn, men kampene kunne følges i streaming /rama, såkalt «delayed broadcast».

To australske og to New Zealandske deltok. Det var imidlertid ikke det antatt sterkeste laget fra New Zealand med to faste landslagspar og ett mulig landslagspar som gjorde det best av våre lag (de ble bare nr. 9 av 14 lag i sin gruppe). For oss var det moro at det i stedet var vårt lag som fikk en enorm flyt etter hvert.

Nick Jacob og jeg spilte på lag med to australiere (Justin Mill og Matt Mc Manus) og to kiwier (James Coutts, Michael Ware). I starten gikk det litt opp og ned, men mot slutten av kvalifiseringen ble det mye bedre og det endte med seier i gruppen. De fire beste fra hver gruppe gikk til kvart’en, og den vant vi mot et ganske sterkt lag, men det må innrømmes at i den kampen var vi nokså heldige.

Semifinalen ble litt enklere for oss mot et australsk lag, og så var det finale mot Hamphur Sugar Mills (India).

Det var tre dager med spilling, men korte kamper, og finalen bestod av kun to sett. Halvveis i finalen ledet inderne med 14 IMP etter at våre to par hadde hatt hver vår slem-blemme.

I andre halvrunde snudde kampen. Vi startet ved vårt bord med å spille 1 grand doblet som ikke var til å rokke. Så meldte makker en syltynn 3 grand hvor vi hadde 6-3 tilpasning i hjerter og kun 22 hp til sammen! 4 hjerter var håpløst, men 3 grand føk hjem og kampen var jevn. Derfra ble det nesten enveiskjøring.

Kanonspill, eller...?

Jeg følte vi definitivt var i ferd med å feste grepet da makker med litt hjelp fra motspillerne fikk hjem en vanskelig utgang etter god «card reading» mot slutten av spillet. Riktignok påpekte han selv at det fantes en bedre start på spillet enn det han valgte.

Utspillet ble stukket med hjerter ess. Nick tok to runder trumf fra bordet (øst) og oppdaget 3-1 sitsen. Det gjorde det vanskelig å få til en eliminasjon og et innspill som kunne se ut som eneste måte å unngå to hjertertapere, en taper i ruter og kløver ess som betyr en bet.

Nicks stoppet med trumfen etter to runder da han så det kunne være behov for overgang mellom hendene senere. Han spilte kløver konge som nord stakk og spilte hjerter 10 som fikk beholde stikket. Nå måtte nord spille kløver, og det var hans første sjanse til å kvitte seg med kløver 10 som skulle vise seg å bli et farlig kort for motspillerne. Han spilte imidlertid liten kløver fra tieren tredje gjenværende. Fra øst forsvant en hjerter, syd la knekten og spillefører damen. Kløver 7 ble spilt, og det var andre sjanse for nord til å slenge på tieren, men han la liten. Kløver 7 ble trumfet med knekten og disse kortene var igjen:

Spar 9 ble spilt til syds tier og kongen, og nord skulle gjøre et avkast. Det var hans siste sjanse til å kaste på kløver 10. Men husk nord så ikke vest sine kort, og vest kunne jo hatt kløver 9, ikke sant? I så fall vil å kvitte seg med tieren være å forære spillefører stikk for kløver 9, og det blir det tiende stikket. Etter litt betenking kastet nord ruter 9 i tredje trumfrunde. Det ga Nick en sjanse han grep begjærlig ved å spille kløver 8 og la nord få beholde for kløver 10 mens hjerter knekt forsvant fra blindemann. Avslutningen var at nord måtte spille ruter unna kongen slik at det ikke ble rutertaper. Dermed var det en fet +620 til notering.

Litt merkelig, for det som tidlig så ut som to hjertertapere og en i hver minorfarge (fire tapere) endte med kun en hjertertaper, ingen rutetaper, men nord fikk TO kløverstikk(!) som totalt kun er tre stikk totalt til forsvaret.

Et fint spill, og det er mye bridge i det også når det gjelder motspillet. Nord sa «well played» til Nick, og «sorry» til makkeren sin for at han ikke hadde kvittet seg med kløver 10. Men egentlig må vel syd ta på seg en del av skylden. Idet nord var inne tidlig og spilte liten kløver kunne syd satt i nieren i stedet for knekten, og problemet ville vært løst, nord kan ikke lenger bli et offer for innspill mot slutten sålenge syd har igjen knekten. Etter meldingene og spillet så langt er vest sine kort ganske tegnet, og om spillefører har Q-10 i kløver (sett fra syd sitt ståsted) i stedet for Q-8 spiller det ingen rolle for forsvaret om syd legger kløver 9, eller knekten.

Bedre plan/start?

Da laget vårt hadde et Zoom-møte etter finalen fikk Nick skryt av alle for å vinne den 4 spar-kontrakten, men da sa han: «Sorry, det var ikke særlig bra spilt». Hva mente han med det?

"Da spillet forekom tenkte jeg lenge og lette etter sitser for et mulig innspill, men jeg hadde vært for rask på labben i første stikk", sa han.

Og det stemmer nok.

Det er best å ligge unna hjerter dame og vinne andre hjerter hvis nord kan fortsette fargen. Da er det fortsatt flere innspillsmuligheter, spesielt om trumfen sitter 2-2. Om utspillet er singel hjerter dame (ganske sannsynlig) og trumfen sitter 2-2 er det svært gode sjanser. Selv med 3-1 i trumf er det visse muligheter (partiell eliminasjon). Spillet er dog komplisert så de forskjellige mulighetene kan spesielt interesserte pusle litt med selv. Det var uansett en vakker sluttposisjon slik spillet gikk, og både jeg og tilskuerne i den forsinkede ramaoverføringen syntes det var flott.

Ved det andre bordet spilte øst 4 spar. Spilt fra den siden var det nokså håpløst etter ruter ut fra syd gjennom vests dame. Da ble det en bet, og 12 IMP til New Zealand som til slutt vant finalen med 24 IMP.

Verdens beste bridgefamile? - Et intervju

Helness er jo et familienavn som både nasjonalt og internasjonalt forbindes med bridge. Gunn er en spiller med suksess både nasjonalt og internasjonalt, og hun er gift med Tor Helness som siden 70-tallet har vært en av Norges og verdens beste spillere. Sønnen deres Fredrik (30) har kommet sterkt de siste årene og oppnådd en rekke gode resultater.

Tor har jo blitt intervjuet både på TV og andre steder i årevis. Her tar vi en «prat» med de to andre bridgespillerne i bridgefamilien, Gunn og Fredrik som begge gjorde det skarpt under bridgefestivalen på Lillehammer nylig.

Vi snakker først litt med Gunn.

GeO: Traff du Tor gjennom bridgen, Gunn? Og hvor lenge siden er det at dere ble et ekte «bridge-ektepar»?

Gunn: Ja, vi møttes på en fredagsbridge. Han spurte om jeg trengte makker og jeg svarte, nei jeg er opptatt. To år senere fikk vi Jonas. Nå har vi vært gift i 31 år.

GeO: Jeg har jo selv kjent Tor godt helt siden vi var juniorer på 70-tallet og synes egentlig ikke han har forandret seg særlig mye. Hva synes du om det, Gunn, er han den samme friskusen han var da han kom fra Bodø til Oslo for over 40 år siden?

Gunn: Ja, i hvert fall samme bajasen…

E' d' muli? Bajas? Jeg?

GeO: "Helgeness" (Tor og Geir Helgemo) er regnet som et av verdens beste par, men du har selv betydelig internasjonal erfaring og gode resultater, Gunn. Hva er det største du har vært med på i bridge selv?

Gunn: To gull med Tor i EM på Tenerife (2005). Å slå Kina som var regjerende verdensmestere i bridge OL i 2016 (med Ida Wennevold) da Norge Damer kom til kvartfinalen. To mix-gull med Fredrik, særlig den siste nå i mix lag. Det morsomste var kanskje verdens største monradbølge med «Naas» (Svein Arlld Naas Olsen) i NM mix par 2013 hvor vi datt ned på bord 32 med 4-5 runder igjen, men vant.

Det er resultatene Gunn nevnte, men vi vet det er mange flere toppresultater som kunne vært nevnt. Hun har 14 norske titler og er mestvinnende damespiller i Norge.

EM GULL I MIX LAG 2005! Vinnerlaget f.v. Gunn, Tor, Boye og Tonje Brogeland, Espen og Helen Erichsen. (Gunn og Tor vant i samme EM gull i parmixen også)

GeO: Hvordan er det for deg å spille med din egen ektemann? Er det stor forskjell å spille med sønnen Fredrik?

Gunn: Å spille med Tor er spennende, utfordrende og krevende. Å spille med Fredrik er fortsatt utfordrende, men atskillig mindre krevende. Med Fredrik kan jeg slappe av, og det kan også være gøy og gå bra, selv om jeg gjør en feil eller to.

GeO: Fredrik som er 30 år gammel har jo blitt en svært dyktig spiller. Hva med de to andre barna, eldstemann Jonas, og den yngste, datteren Mona – spiller de bridge?

Gunn: Jonas ble pokerspiller og har ikke hatt tid til å lære seg bridge ordentlig, men det har blitt noen sesjoner på BBO med Tor det siste året. Mona har vært på et par juniorleirer, men det har ikke blitt noe utenom det.

Det er ingen hemmelighet at det har vært noen turbulente år for bridgefamilien Helness, og i det siste også en del usikkerhet med hensyn til helse.

GeO: Vil du si noe om hvordan det har vært, og hvordan situasjonen er nå?

Gunn: Det har vært stressende til tider, og varte lengre enn vi håpet. Men nå føles ting nok så normalt igjen, både skattemessig og helsemessig. Bridgeformen hans er i hvert fall på topp.

Gunn (t.v.) har vunnet internasjonale damemedaljer både med Lise Blågestad (bildet) og Siv Thoresen.

Gunn sin ferskeste medalje er gull i NM for mixlag under den nylig avholdte bridgefestivalen på Lillehammer sammen med sønnen Fredrik og ekteparet Erichsen.

For Fredrik ble det mer enn en seier på Lillehammer. Han vant faktisk alle tre turneringene han stilte opp i! Før triumfen med mamma Gunn ble både Patton og NM Monrad lag vunnet. Det bør ikke være noen overraskelse for noen at han gjør det bra, men å vinne alt er helt uvanlig og nesten litt i overkant.

GeO: Ble du overrasket over en så utrolig triumf-uke og bedre resultater på festivalen en pappa, selveste Tor Helness, Fredrik?

Fredrik: Nei det vil jeg ikke si. Jeg hadde gode lagkamerater og gode makkere, og jeg møter alltid opp med troa på meg selv og de jeg spiller med.

(Det må nevnes at Tor også vant medaljer på Lillehammer, og rett i forkant av festivalen var han på vinnerlaget i onlineversjonen av Spingold, en av verdens mest prestisjetunge lagturneringer)

GeO: Hvor gammel var du da du startet med bridge?

Fredrik: Jeg er ikke helt sikker, men det var mot slutten av videregående. Så jeg var vel 18-19 år gammel.

Fredrik har jo åpenbart allerede nådd toppsjiktet i Norge og også oppnådd gode resultater internasjonalt. For noen år siden ble det for eksempel to år på rad seier i Marit Sveaas internasjonale turnering sammen med pappa Tor.

GeO: Hvordan ser du for deg fremtiden din i bridgen, og hvor langt strekker ambisjonene seg?

Fredrik: Jeg har store ambisjoner. Foreløpig er planen å leve av bridge i London, og noe internasjonalt. På sikt håper jeg å få meg en god, fast makker som også er interessert i å lykkes i USA. Jeg har ikke satt meg noe bestemt mål, men å vinne ett eller flere amerikanske Nationals og å vinne Bermuda Bowl for Norge er vel det jeg drømmer om.

Fredrik satser stort på bridgen!

GeO: Du hadde jo et opphold i London for en tid tilbake, og det var vel først og fremst bridgerelatert?

Fredrik: Ja, jeg bodde ett år i London hos Espen Erichsen og hans familie. Det ble en del klubb-bridge og turneringer der borte. Skulle til å flytte til London da coronaen stoppet all bridgen. Da ble det tilbake til Norge.

Med foreldre som er aktive på høyeste nivå er det naturlig å bli påvirket av begge de to i sin bridgeutvikling. Pappa Tor er vel likevel først og fremst læremesteren.

GeO: Hvordan har Tor vært som mentor opp gjennom årene?

Fredrik: For meg har det fungert veldig bra. Jeg takler presset og kjeftingen hans bedre enn de fleste vil jeg tro. Stort sett så overser jeg det bare. Og hvis man overlever det, så tror jeg han er en av de beste mentorene man kan ha. Han går aldri lei av å snakke om bridge eller svare på spørsmål, så lenge du hører etter når han gir deg svarene.

Det er en kjent sak at toppspillere har forskjellig stil, og angriper både systemteori og spill/motspills- teknikk på forskjellig måte.

GeO: Hva er det du liker best med den bridgen Tor står for?

Fredrik: Jeg liker at det er en stil der man setter høyt press på motstanderne, ved å sperre så høyt som mulig, og balansere ofte, uten å ta alt for store sjanser. En av de første tingene Tor lærte meg er at vi ikke lar motparten spille på 1 og 2 trinnet hvis vi ikke må. Sånn jeg har blitt lært opp og ser på det, så vinner man ved å gjøre færrest mulig feil, og å gjøre det vanskeligst mulig for motparten å gjøre rett.

Situasjonen i dette merkelige Covid-året er uvanlig og usikker for oss alle, og det er ikke lett å planlegge noe som helst.

GeO: Har dere likevel planer for bridgen fremover?

Gunn: Åpent VM online med damelandslaget, TopBridge (klubben), kretsen og trening hver søndag. Ellers usikkert.

Fredrik: Noen online-turneringer, TopBridge og i kretsen. Flytter tilbake til London med en gang live bridge starter opp igjen der.

GeO: Takk for praten, og lykke til fremover. Vi får håpe ting normaliserer seg og vi kan treffes igjen om ikke alt for lenge, kanskje som ofte før til en kald drink i Helness-residensens hage på Nordstrand i Oslo!

Mot LAGFINALEN 2020!

Det drar seg mot årets LAGFINALE - sluttspillet i NM for klubblag.

Det er som vanlig nødvendig å komme seg gjennom alle rundekampene, og en kamp gjenstår - sjetterunden - før finalelagene er klare.

Trekningen for sjette runde er gjort og vinnerne av disse kampene får spille om NM-medaljer i årets LAGFINALE (mine favoritter er uthevet):

Finalen var ment å gå av stabelen i mai, men ble utsatt pga. corona-situasjonen. Nå ser det ut til at det skal kunne gå bra å gjennomføre finalen i NM for klubblag 2020.

Arrangører er Larvik BK og Horten BK. Spillestedet blir Grand Hotell Farris i Larvik og det skal spilles fra 15. til 18. oktober.

Resultater i alle rundekampene, hvem lagene bestod av osv. finner du her.

 

YEH BROS CUP - 0% treff, imp inn likevel...

I onlineturneringen YEH BROS CUP ble kvalifiseringen for 28 lag avsluttet lørdag formiddag, og kvartifinalen gikk også på kvelden.

Vårt lag lyktes godt i kvalifiseringen, og med en bra avslutning ble det seier i gruppe A (14 lag). Det var to grupper og de fire best i hver gruppe gikk videre til kvartfinalen. To av parene på New Zealand sitt landslag i fjor sammen med et par som Nick Jacob og jeg kjemper om landslagplass med ble bare nr. 9 i vår gruppe.

I kvartfialen møtte vi INDIA ("FORMIDABLES"), et ganske sterkt lag som har bra resultater både i onlineturneringer og tidligere, bla. i USA. Vi vant kampen med 12 IMP, men i dette tilfellet innrømmes gladelig at vi var heldige. Makker hadde i to spill valget mellom å åpne med 1 i farge, eller 2 kløver (utgangskrav) og bommet i begge tilfellene. Men vi vant spillene! 

Her er de to hendene, og du kan selv vurdere hva du ville åpnet med:

1.

Giver vest, alle i sonen

VEST

1 ruter? 2 kløver?

2.

Giver vest, N/S i sonen.

VEST

1 hjerter? 2 kløver?

1.

I det første tilfellet står dte altså mellom åpningen 1 ruter og kravmeldingen kløver?

De er mange som hevder at åpning med 1 i farge er best med to- og trefargede hender. Et argument man ofte hører er at "det går ikke pass rundt uansett, for hvis makker passer så balanserer de i siste hånd". Vel, det er nok ikke helt sant...

Hva melder du i neste runde hvis du åpner med 2 kløver og makker svarer 2 ruter med den 4-4-5-0 hånden?

Hvis du åpner med 1 ruter blir det ikke noen neste hvis du spiller med meg i alle fall, for jeg passet og 1 ruter ble kontrakten.

Vi hadde brent en opplagt utgang. Uten at det var noe særlig å glede seg over fikk Nick to stikk for mye da nord spilte ut hjerter dame. Utspillet kostet to stikk. Spillef kunne ta ut trumfen og spille den andre hjerterhonnøren fulgt av hjerter mot tieren som ga inntak slik at sparfinessen tas. Tolv stikk i 1 ruter, og +170 - et pinlig resultat når det står i 5 hjerter.

Ved det andre bordet satt Jaggy Shivdasani vest. Han er Indias mest kjente spiller og har i mange år bodd i USA hvor han spiller profesjonelt.

Han åpnet også med 1 ruter, men makkeren hans var mer optimistisk enn meg og svarte 1 hjerter. Jeg tror ikke det er vinnende i lengden fem "softe" poeng og 3433 fordeling. Hvis makker er sterk vil han etter 1-over-1 svaret alt for ofte melde for hardt og en havner på tre- eller firetrinnet med bet.

Da øst hostet opp et svar var det Jaggy sin tur til å være optimistisk:

Hoppet til 5 kløver var Exclusion Blackwood (spør om nøkkelkort utenom kløver). Jeg tipper øst angret seg for svaret sitt nå. Jaggy pushet på til 6 hjerter. Det er ingen hårreisende slem, men for hardmeldt. Hjerteren må sitte 3-2, og selv om det ser ut som ingen tapere utenom hjerter må nok sparfinessen gå også. Her, med den trumfsitsen var det sjanseløst, og våre lagkamerater noterte +100 for en bet, og vi vant 7 IMP!

Av og til er man litt som Fetter Anton...

2.

1 hjerter? 2 kløver?

Helt mot slutten av kampen tenkte kanskje Nick at han ikke skulle ha noe av at det gikk pass rundt på ett-trinnet igjen og åpnet med 2 kløver med sekskortsfargen og (19)20 poeng. Det er antagelig oftere feil enn riktig. Og det var feil da jeg hadde singel hjerter og bare en knekt! Det var spill for 5 kløve (øst hadde fem kløver), men vi havnet i det som oftere har sjanse, en nokså dårlig 4 hjerter.

Ved det andre bordet åpnet Jaggy med 1 hjerter og da motparten var med i meldingene klarte de å stoppet i 3 kløver som ble vunnet med overstikk.

Vår 4 hjerter-kontrakt var håpløs, men for en gang skyld bommet inderne som så langt hadde spilt bra gjennom denne kampen motspillet, og vi fikk inn en pluss på en liste som så ganske skummel ut (7 IMP igjen).  Lagkaeratene hadde imidlertid en solid liste så det holdt akkurat..

Vi vant altså 14 IMP på disse to feil valgene av åpningsmelding, og kampen ble som nevnt vunnet med 12 IMP!

Er vi like heldige i semifinalen kan det bli finale...

 

 

YEH BROS CUP - mirakelsits, men...

Fra fredag til søndag spilles YEH BROS ONLINE, en turnering for lag i Asia og South Pacific. Blant de 28 lagene deltar to fra Australia og to fra New Zealand, og makker Nick Jacob og jeg spiller på ett av dem. Det er en full Round Robin før det blir kvartfinale, semifinale og finale, og for dem som ikke går videre blir det en IMP-parturnering lørdag kveld og søndag. I denne turneringen er det av sikkerhetshensyn forbudt for bakspillere som tar bort en av mulighetene for uhumskheter, "self kibitzing" som mye tyder på at er mer omfattende i onlineturneringer enn mange har trodd. Hjemmesiden med resultater osv. er her.

I en av kampene fredag kveld fikk makker Nick en sjanse til å få hjem en hardmeldt utgang. Dog måtte det skje ved litt hjelp fra forsvaret. Han var den første til å påpeke at sjansen ble skuslet bort. Nick er alltid knallhard mot seg selv (for streng?) - en litt uvanlig egenskap blant bridgespillere.

Min nye makker Nick Jacob (31) - en ydmyk herremann

Vest (Nick) var i 4 hjerter etter at syd hadde hoppet inn med en svak 2 spar over min 1 kløver, og N/S hadde vært med til 3 spar.

Spar 4 kom ut til esset, og det så nokså mørkt ut med to rutertapere og sannsynligvis (minst) to kløvertapere. Den umiddelbare sjansen en kan håpe på er mirakelsitsen A-Q dobbel i kløver foran kongen som gjør at det blir kun en kløvertaper!

Spillefører startet med tre ganger trumf (nord hadde trekorts). Så tok han for spar konge og spilte ruter til damen og esset. Det kom ruter tilbake til nieren som krevde kongen, og syd fridde seg med ruter. Knekten ga ett avkast for kløver, men situasjonen var ekkel, for øst var inne. For å få spilt kløver mot kongen måtte han nå spille seg over til vest i trumf, og da hadde ikke øst flere trumf. Håpet var der fortsatt, nord kunne jo ha A-Q dobbel i kløver, og da blir det en kløvertaper og ti stikk. Men det satt slik:

Spillefører måtte tape to kløverstikk slik spillet hadde gått. Liten til kongen ble fulgt av liten kløver, og syd som kom inn på damen kunne fri seg med spar (det var ikke trumf igjen hos øst).

Å sette opp ruterstikk før kløver angripes er muligheten, og Nick ville kanskje fått til med sin plan om trumfen hadde vært fordelt 2-2. For her var det en annen mirakelsits i kløver som gjør at kontrakten kan vinnes om ikke N/S finner et skarpt motspill.

Spillefører må få godspilt ett ruterstikk for ett kløveravkast, så få til et innspill mot slutten. Ruter må altså angripes tidlig. Hvis det startes i andre stikk med ruter til damen og esset og nord spiller mer spar, ruter eller trumf går det bra. Det spilles liten trumf til knekten og damen, så ruter til nieren og kongen. Syd kan fri seg med ruter, og en kløver forsvinner fra vest. Så spilles trumfesset og trumf til tieren. Dette er igjen:

Vest er inne og spiller kløver. Nord må legge liten (hvis han tar for esset faller jo damen senere), og kongen vinner stikket. Så mer kløver og forsvarets to kløverstikk er frosset! Dette skjer fordi syd har eksakt Q-10 dobbel. Hvis han hadde hatt dame-liten kunne han avblokkert damen under kongen, og nord ville fått to stikk med A-10. Etter kløver konge spilles altså kløver til syds nå single dame, og syd må spille spar eller ruter til dobbeltrenons som stjeles hos øst mens vests siste kløver forsvinner!

Jada, dette kunne N/S unngått. Nord må idet han er inne på ruter ess spille liten kløver som trolig er det beste motspillet i den situasjonen med mange andre sitser og. Spillefører må opp med kongen for å ha en sjanse. Men idet han spiller mer ruter og syd kommer inn kan han ta av seg kløver dame og fri seg med en tredje runde ruter, og spillefører kan ikke unngå å tape ett stikk til i kløver. 

Best sjanse er det antagelig hvis spillefører i andre stikk går over på hjerter dame og spiller liten ruter derfra, til nieren om nord legger liten. Da får han det til, og for å unngå at det skjer må nord på ruter 2 fra vest hoppe på med esset og skifte til liten kløver.

Et vanskelig spill som kunne fått en vakker avslutning, men å si "sorry" tre-fire ganger, og "I  butchered it" er nok i overkant ydmykt av makker. Det er vel heller slik at om han hadde fått hjem 4 hjerter her så ville det vært "trylling".

 

CUP ER CUP! - Engerdal BK slo ut topplag

I rundekampene (NM for klubblag) er det cup, og da er det vinn eller forsvinn. Store favoritter går ikke alltid videre, David har alltid en sjanse mot Goliat. I 5.runde fikk vi det som må kunne kalles en riktig oddsbombe da Engerdal BK 1 gikk videre på bekostning av TopBridge 1 fra Oslo.

Skal det bli lagfinale på laget fra Engerdal BK? Fra venstre: Jo Gaute Åsgård, Frank Foss, Odd Harald Sundet og Geir Moen. (Svein Næsheim har spilt i to tidligere kamper)

Engerdal er en ganske liten østlandskommune (1268 innbyggere). For meg og andre som har levd en god stund er det ikke noen bridgespiller som er den mest kjent Engerdølen, men Gjermund Eggen, Engerdal som vant tre gull i VM på ski 1966

Men det spilles bridge i Engerdal og, og de har noen spillere som gjør det bra i nasjonale turneringer. I seriemesterskapet spilte laget fra Engerdal BK i 4.divisjon og rykket opp til 3.divisjon. I NM for klubblag 5. runde skulle de opp mot en av turneringens favorittlag som hadde bla. Fredrik Helness på laget, og han vant som kjent alt han stilte opp i under bridgefestivalen forleden.

Mot topplaget fra Oslo burde normalt ikke Engerdal ha særlig stor sjanse, men cup er cup som det heter. De gikk til verket med voldsom optimisme og så lite respekt som mulig. TopBridge ble kanskje tatt litt på senga, og da IMP’ene skulle telles opp hadde Engerdal BK 1 vunnet med 110-75!

Her er et spill fra kampen:

                NORD

Jo Gaute Åsgård som nord hadde fått utleverte en syv-korts farge, men den var jo ikke akkurat toppsterk. Merk soneforholdene, N/S er i ugunstig. Ville du vurdert å melde noe i første hånd?

Det er noe positivt å si om nords hånd, 7-4 fordeling gir ofte muligheter for endel stikk. De fleste ville vel passet likevel, men Åsgård klinket til med 3 hjerter! Øst meldte inn 3 spar, syd sa 4 hjerter og vest 4 spar. Etter pass fra nord og øst meldte syd 5 hjerter, og det økte vel nord sin puls noe. Ø/V doblet og 5 hjerter doblet ble kontrakten.

Om nord noen sekunder ble litt nervøs så tenkte han nok også at dette behøver vel ikke å bli så galt. Selv om det blir et par doblede bet så er det kun -500, og motparten har helt sikkert utgang, kanskje slem. Blindemanns kort var imidlertid helt perfekte for den modige sperremelderen:

I 5 hjerter ble det kun en bet, -200 og et kanonspill for N/S.

I dette spillet er det såkalt dobbel-tilpasning begge veier, dvs. de to sidene har hver sine to farger med god tilpasning. Da er det som regel veldig mange stikk i begge sidenes kontrakter. Her er det faktisk tretten stikk i sparkontrakt Ø/V. Det er imidlertid ikke så lett å melde slem, spesielt ikke med så friske meldinger fra N/S.

Ved det andre bordet gikk meldingene slik med TopBridge N/S:

Jeg har blitt fortalt at etter syds dobling var vests 2 ruter tvetydig, enten en svak løft i spar, eller naturlig melding med sterke kort.

Siden syd hadde doblet opplysende kunne nord ganske trygt hoppe til 4 hjerter, han visste jo om en viss hjertertilpasning. Øst meldte 4 spar, og der stoppet de.

Slike tvetydige meldinger som vests melding var i dette tilfellet har noe for seg og fungerer bra om ikke meldingene skyter fart. Det er imidlertid ikke så bra med tvetydigheter når motparten er aktivt med. Da kan det for åpneren bli uklart hvilket av alternativene svarhånden har, og siden det blir lite melderom vet ikke svareren hvor sterk åpneren er når han melder.

Det er imidlertid ikke så lett å melde slem med disse kortene uansett.

Engerdal sitt Ø/V-par fant altså heller ikke sparslem, og de var helt sikkert litt bekymret for at +510 for 4 spar med tretten stikk kunne bli tapt spill. Men det ga 7 IMP i favør Engerdal siden N/S hadde sluppet så billig ved det andre bordet.

Nords syltynne 3-åpning er vel egentlig ikke helt å anbefale i ugunstig sone, men det er lov å satse friskt og gripe sjansene sine, spesielt i et oppgjør hvor man føler man er underdogs. Det betalte seg denne gangen!

Ps. Hvis en ser kun på Ø/V sine kort er dette en god slem. Men med kløver ut kan det bli bet selv i 5 spar om ruteren sitter annerledes, og bommes. Den fargen går det imidlertid ikke an å bomme slik det satt. Den fjerde og femte ruteren hos vest gir avkast for to kløver hos øst.

Hvis en hadde visst både øst og vest sine kort idet man sitter og melder er det egentlig nesten et sånt spill hvor man enten skal stoppe i 4 spar (for ikke å risikere å gå bet i 5 spar etter kløverutspill og å ha bommet ruteren), eller melde 7 spar. I praksis blir det dog med såpass begrensede verdier i form av honnørpoeng enten utgang eller lilleslem i slike spill. Og det kan jo godt komme hjerter ut mot 6 spar om det sitter annerledes i kløver, og da vinnes tolv stikk selv om ruteren gir en taper.

KLAGENEMDA - en viktig gruppe

«Klagenemdas førstevoterende» var av og til starten på Arne Hofstads (AH) artikler i bridgespalten hans. AH var (i 38 år!) min forgjenger som bridgespaltist i Adresseavisen og var en glimrende bridgejournalist. Det han kalte klagenemda var de som kom inn med innspill etter en artikkel var publisert og et poeng i spillet muligens var oversett, eller "nemda" ønsket å utdype noe spesielt. Navnet på denne gruppen innsendere mente nok AH mest humoristisk, han var glad for tilbakemeldinger fra leserne sine.

Arne Hofstad (1922-2008) var en av tidenes beste norske bridgejournalister

De fleste bridgejournalister ikke bare tåler innspill fra leserne, men ønsker det! Det gjelder også når man kommenter slik som i overføringene fra bridgefestivalen. Det kom mange meldinger i chatten, og en aktiv chatt er i en sånn sammenheng kjempebra! Ferskere spillere kan spørre om forskjellige poeng og får som regel svar. Så er det «Klagenemda da» som typisk er eksperter som «ser» mange forskjellige mer skjulte poeng. Det er fint med innspill fra nemda også, men det som kommer fra dem er mer krevende å si så mye om da det fort blir lange forklaringer, og neste spill som kanskje også er interessant kan kanskje være godt i gang.

Å kommentere bridge innebærer mange utfordringer. Hvor mye dypsindig analyse skal man ta med? Tilskuerne er på forskjellige nivå. Hvilke tilskuere bør man sikte seg mest inn på? Det er en balansegang. Dessuten er det fare for at kommentatorene faller i den vanligste fella og "glemmer" at de vet alle kortene. Toppspillere må finne seg i at det blir nevnt hvis de gjør feil. De får jo skryt når de gjør noe bra. Men hvis en spiller gjør noe som ser dumt ut er det viktig at kommentatorene forsøker å sette seg inn i hvordan spilleren som ikke hadde åpne kort så det hele tenkte, og forsøke å forklare det. Hvis ikke kan det bli veldig urettferdig, og i noen tilfeller harselering.

Under siste dag av NM for mixpar kom et tilsynelatende vanlig spill, men det inneholdt mye interessant, og mer enn det man kunne ta med i sendingen, for spillerne går jo ganske raskt i gang med neste spill.

Da jeg tok en liten pause mot slutten av det spillet sa jeg til fruen at det er vel et mulig innspill i det spillet, men lenger kom jeg ikke, for da jeg var tilbake til skjermen var neste spill godt i gang. Og ikke lenge etter tikket meldinger inn både på messenger og i chatten på BBO fra de årvåkne i «klagenemda». "Dere har oversett poenget".

Javel.

Og de hadde rett i det meste de sa. Her er spillet:

Dette er en lang gjennomgang, for det er mye instruktivt her for spillere på flere nivå. Men for de som synes det blir for langt og omstendelig er det bare å "bla" videre til sportsidene...(et annet AH sitat).

Det var vanlig å spille 4 hjerter. Spar kom i utspill de fleste stedene.

Den «enkle» analysen

Det første du bør tenke på (som ble nevnt) er at det var tilsynelatende tre tapere, en i trumf og to i ruter. Alle som ser på innser raskt at kløveren ikke er et problem denne gangen, den gir jo fire stikk. Men det vet ikke den som spiller, og om det er bare tre kløverstikk må spillefører få gjort noe med sin fjerde kløver. Det går greit om man tar to store hjerter og spiller tre ganger kløver fra topp. Hvis ikke den fjerde kløveren gir stikk kan den trumfes hos nord.

Det kan være et lite poeng i hjerterfargen isolert sett hvis en ser kun på N/S. Det kan garderes mot Q-J fjerde hos øst ved å spille kongen, så liten mot hånden. Hvis øst hadde fulgt på med liten (i dette tilfellet kommer en honnør på) kan tieren legges. Skulle øst ha Q-J fjerde fra start løser det fargen med en taper, mens å spille A-K i så fall ville ført til to trumftapere. Og om vest i fargens andre runde kan stikke tieren sitter det 3-2 og den siste hjerteren kan tas ut med esset senere.

Dette var ikke noe poeng her, selvsagt. Og det er slik at noen ganger kan en sånn safespilling, eller gardering mot 4-1 sits koste stikk. Ikke i fargen, men pga. av noe annet. I dette tilfellet kunne (om øst har to små) en slik hjerterbehandling ført til at vest med Q-J-x vinner andre hjerter og spiller en trumf til. Da blir nord uten trumf, og hvis kløveren da ikke gir uttelling får spillefører en kløvertaper. Alt det der var kun teori slik det satt her, men en god spiller vil tenke på alt dette for å få med seg flest mulig sitser.

Den dypsindige analysen – "Klagenemda" sine kommentarer til spillet

Å ta de ti opplagte stikkene ga strø under middels, fordi det er en mulighet for et kanonspill her og ta elleve stikk. Noen fikk til det og noterte +35 (av 48 oppnåelige).

Det dreier seg om en slags PARTIELL ELIMINASJON.

Eliminasjon og innspill er jo at man trumfer ut og underveis eliminerer sidefarger. Så settes motparten inn og blir tvunget til å gi favør. En av deres muligheter er da å spille til dobbeltrenons som gir ett ekstra stikk til spillefører, eller de må spille den fargen spillefører ønsker hjelp i.

I dette spillet må innspillet skje idet den ene motspilleren fortsatt har igjen trumf. Den som spilles inn kan ikke være den som har den siste trumfen, for da kan han fri seg med det kortet.

Å få til dette i denne 4 hjerteren kan gjøres på forskjellige måter. Å eliminere sparen kan skje ved å trumfe to spar hos syd, men det kan blir nokså feil om trumfen sitter 4-1 da spillefører selv blir «kort og rar» i trumf. Det går imidlertid fint ved å trumfe kun en spar, for den tredje sparen hos nord kan kastes på det fjerde kløverstikket.

La oss si spillefører vinner med spar ess og spiller hjerter konge og hjerter til esset. Så kløver, og inne på kongen må en spar trumfes. Så mer kløver (tanken er å trumfe den fjerde om det sitter 4-2), og siden fargen gir fire stikk kan den fjerde kløveren spilles med sparavkast i denne situasjonen:

Kløver 9 spilles og spar 6 forsvinner. Hvis øst stjeler i det stikket kan han ikke spille spar da det i så fall trumfes hos nord, og en ruter forsvinner hos syd. Han må han spille ruter 10. Syd legger liten, og det gjør vest også. Esset vinner og nok en ruter spilles. Vest kommer inn og har kun spar igjen. Spar fra han er til dobbeltrenons, og det trumfes hos nord mens ruter knekt forsvinner fra syd – elleve stikk!

Idet øst spiller ruter 10 kan ikke vest legge på kongen, for da stikkes simpelthen med esset fulgt av liten ruter mot knekten som blir godspilt.

La oss si øst nekter å trumfe den fjerde kløveren, men kaster sin siste spar, eller en ruter. Da ser det slik ut med syd fortsatt inne:

Det spilles liten ruter til esset og mer ruter. Det samme skjer, vest blir innspilt på det som da er singel ruter konge og må gi spar til dobbeltrenons. Og igjen er det slik at det ikke hjelper forsvaret om vest (som sikkert ser innspillet komme) legger ruter konge under esset, for da spilles liten mot knekten og det blir kun en taper i fargen. Det er nok likevel beste motspill å legge ruter konge under esset, for da holdes kontrakten på ti stikk om øst har Q-J i ruter.

Forutsetningen for dette fine innspillet er at vest har honnør dobbel i ruter sammen med kun to trumf.

Der vi så på fikk ikke spillefører tak i dette veldig verdifulle overstikket i parturnering. Men varianten som ble prøvd ved det bordet kunne vært bra, og ville medført en god sjanse for overstikket hvis det ikke satt både ruterhonnør dobbel kun to trumf hos vest, men tre trumf. Sitter det slik kan det ikke vinnes elleve stikk for egen maskin, men en kan få spilt slik at en ikke usannsynlig feil i motspillet skjer.

(Diagrammet slik det satt)

Spillefører prøvde ganske tidlig liten ruter fra nord mot syd, den skjulte hånden. Hvis øst hadde hatt kongen fjerde i ruter (og vest damen dobbel), ville det ikke vært så enkelt for øst å vite hva som er riktig å gjøre, legge liten eller ta for kongen. Spillefører kan sett fra øst sitt synspunkt (hvis han har kongen fjerde) godt ha for eksempel damen dobbel i ruter, og i så fall må øst hoppe på med kongen for å få for den! La oss si spillet så slik ut:

På liten ruter fra nord må med slik sits øst ta for kongen, hvis ikke forærer han syd ett ekstra stikk. Men siden syd altså hadde knekten tredje i ruter ville det kostet ett stikk å stikke opp med ruter konge, for esset feller i så fall senere vest sin dame dobbel. Slik det satt hadde heller ikke øst kongen fjerde i ruter som ville gitt han et problem, og forsøket på å få tak i ett ekstra stikk på den måten falt i fisk.

PALLEN i årets siste festivalturnering

Medaljevinnerne i NM MIXPAR:

Fra venstre: Per Ove Grime, Tonje Brogeland (sølv), Sam Inge Høyland-Anna Maria Malinowskl (gull)

og Ingunn Uran-Jo Arne Ovesen (bronse)

 

VEL BLÅST, NBF!

Da er årest bridgefestival over.

Festivalen på Lillehammer ble en stor suksess og det er stort sett bare positive tilbakemeldinger fra deltakerne. All ære til NBF for å ha fått til dette under vanskelige forhold nå i coronoa-året 2020.

Ingen nevnt ingen glemt passer godt her, for det er mange som har bidratt til at dette ble en skikkelig bridgefest. Hele staben har vært fantastisk og jobbet knallhardt under ledelse av festivalgeneral Sven-Jarle Ludvigsen.

Her i bloggen har jeg allerede nevnt de gode bullinene som du kan finne her -  godt jobba!

Hvis jeg likevel begynner å nevne enkeltpersoner vil jeg sikker glemme noen som burde vært nevnt. Synes uansett Marcus Lund bør berømmes for hver dag å ha gjennomført noe helt nytt, "stream" med vidoeoverføring på youtube. Han organiserte ZOOM med et slags "studio" hvor kommentatorer fulgte begivenhetene. Det ble populært, og de fleste tilbakemeldingene var positive. Det var altså noe helt nytt. Et slikt opplegg har potensial og kan sikkert forbedres, men jeg synes Marcus gjorde en god jobb.

Lørdag var avslutningsdagen, og da ble NM FOR MIXPAR avgjort.

Anna Maria Malinowski og Sam Inge Høyland hadde siste del av turneringen ganske bra kontroll i teten. Men det var ikke større margin enn at flere andre par kunne kapre gull. Mot slutten slakket lederparet litt av, men holdt likevel greit unna.  

Medaljekampen ble tøff, og 10-15 par var i bildet. Sølv gikk til Tonje Brogeland-Per Ove Grime, mens Jo Arne Ovesen-Ingunn Uran ble nr. 3.

Her er listen for de ti beste, og hele resultatene og alle spill med scorene osv. kan du finne her.

 

MIX PAR - Det verdifulle ekstrastikket

Det går seg mot slutten av Bridgefestivalen. Fredag og lørdag spilles NM for mixpar. Der er stillingen slik i toppen før lørdagens avslutning:

Bak disse ligger en rekke med par nært nok til at vinnerparet langt fra sikkert er blant de som er nevnt her. Hele resultatlisten etter to av tre sesjoner finner du her.

I parturnering er et tilsynelatende uskyldig lite ekstrastikk utrolig viktig. Før overføringen på youtube startet snakket vi kommentatorene om hvor viktig det er å få med ekstrastikkene i parturnering, både som spillefører og motspiller. Det gjør turneringsformen veldig intens, alle spill teller like mye (fra 0 til 100%), mens i lagkamp teller de store spillene relativt sett mye mer.

Det gikk ikke mange spill før vi fikk se flere eksempler på dette. Her er det øst som avgjør hvor mange poeng havner.

UTSPILL?

Jeg er ess-utspiller mot slem, spesielt i parturnering, men må innrømme det ikke alltid blir riktig. Men ofte kan det være slik at det ene stikket forsvaret kan få forsvinner, og tolv eller tretten stikk utgjør som regel en stor forskjell. Også i lagkamp kan det være riktig å ta for esset sitt. Det hender av og til at de mangler ess-konge i fargen, eller at taperen i den fargen du har esset forsvinner, så viser det seg kanskje at makkeren har ett annet stikk han må få for - men det blir da forsvarets eneste.

Det er klart at dette ikke er en regel uten unntak. Å spille ut ett ess kan forære dem kontrakten også (favør, for eksempel esset sitter bak kongen). Men altså…

Slemmen var ikke meldt helt med kontroll der det gikk sånn som i vårt diagram. De manglet jo ett nøkkelkort, og kunne manglet trumfdamen og. Mer enn halvparten av N/S-parene stoppet i utgang. 

Det var lett å se for oss som ser alle kortene at utspillet var øst sin siste sjanse her.

I 6 hjerter (eller 6 grand/ruter) må spillefører tippe ruteren for å vinne kontrakten. Med ni ruter til sammen hvor kun damen mangler er valget mellom å slå esset (gardere seg mot damen singel bak) og senere ta finesse, eller toppe etter damen dobbel. Sistnevnte variant er marginalt bedre hvis man ikke har noen indikasjoner. Kun en spillefører bommet ruteren i 6 hjerter og gikk bet, 19 par vant slem.

Selv om en var uheldig og satt Ø/V mot slem som ble vunnet kunne mange matchpoints blitt berget hvis en fikk med seg stikket sitt. Hvis øst spiller ut kløver ess blir det kun tolv stikk.

Ø/V fikk for -1430 (tolv stikk) fortsatt et dårlig spill -19. Men å ikke få med seg esset (tretten stikk) ga hele -47. Forskjellen utgjorde 2,4% på parets sesjons-score, og for flere av dem som ga ut +1460 kostet dette alene mer enn ti plasser på resultatlisten!

Ved det bordet vi fulgte kom vest i normalkontrakten 3 grand.

Nord spilte ut spar 2 til damen som syd fikk for. Spar konge i neste stikk ble stukket med esset. En ruter ble spilt til kongen før hjerterfinessen ble tatt, men den røk til nords konge. Nå tok nord for spar knekt, men måtte innse at vest hadde en stopper med tieren. Da var de ved det kritiske punktet i motspillet. Både der vi så på og noen andre steder spilte nord mer spar for å godspille den femte sparen.

Da var det slutt.

Spillefører tok resten – ti stikk (2+3+5+0), og nord fikk aldri for kløveresset. At det var fare for at det kunne skje burde nok nord har forutsett selv om han ikke så vests hjerter. Motspilleren kan se østs ruter og det begynner å ligne svært på et sånt motspill hvor det haster.

Ni eller ti stikk ga disse resultatene:

+430 til Ø/V for ti stikk i 3NT som ga -35 til motspillerne

+400 til Ø/V for ni stikk i 3NT som ga +7 til motspillerne!

Forskjellen på å få med seg kløver ess, eller ikke (42 mathcpoeng) utgjorde ca- 3% på parets totalscore i sesjonen, og selvsagt en stor forskjell i plassering på resultatlisten.

Disse spillene viser med all mulig tydelighet hvor mange poeng det er å hente på å få med seg stikkene sine i parturnering. Det er oftere at store poengdifferenser avgjøres på grunn av slike «småting» enn et man får til en super spilleføring, eller et spektakulært motspill.

(En våken tilskuer nevnte at å spille kløver ess i den siste 3 granden kunne vært verd enda mer. De hadde jo tre stikk, og vest (den skjulte hånden) kunne hatt kun kløver knekt (da har han 15 poeng) slik at forsvaret kan få to kløverstikk og fem stikk i alt - en bet. Hvis vest har den hånden koster det to stikk å ikke legge ned kløver ess)

MIX MASTERS

Fornøyde vinnere av NM for mixlag: Helen Erichsen, Espen Erichsen,

Gunn Helness og Fredrik Helness

 

Er Fredrik uslåelig?

Det ble tre på rad for Fredrik Helness da han torsdag var på vinnerlaget i NM for mixlag sammen med mamma Gunn Helness og ekteparet Helen og Espen Erichsen. Etter at Fredrik var på vinnerlaget såvel i Patton og NM Monrad Lag tidligere i uken ble det gull til lag HELNESS i mix-lag.

Utover torsdgen var det mange gull-aspiranter, men med en storseier i tredje siste kamp og to solide kamper til slutt ristet HELNESS utfordrerne av seg og vant 15,5 VP foran lag TURBO (Gunn Tove Vist, Christian Bakke, Torild Heskje og Jon Egil Furunes). Bronse gikk til lag BJUDA PÅ (Jessica Larsson, Geir Helgemo, Per Tjelmeland og Marianne Harding). Hele resultatlisten finner du her.

Å vinne tre festivalturneringer på rad skjer ikke ofte hvis det i det hele tatt har skjedd før. Hvis Fredrik klatrer til topps på pallen også etter mix-par som avsluttes lørdag er det i alle fall historisk - en uslåelig norgesrekord og antagelig verdensrekord. Det har neppe skjedd før noe sted at en spiller har vunnet alle turneringene under en bridgfestival. Men de skal spilles to dager før det i så fall er et faktum. Prestasjonen så langt er uansett utrolig sterk. 

Lagkamp er team-work, og alle på laget som vinner har like mye ære for triumfen. Butleren betyr ikke noe i den sammenhengen, og butler er ikke alltid helt rettferdig. Det kan for eksempel være at det er ett par som får de største sjansene til store butler-runder, mens det andre paret sitter i mot og får minus-spill uten å ha gjort noe galt. Likevel ser vi alltid litt på butleren. I årets mix-lag hadde Fredrik og Gunn en utrolig flyt. De vant butlerutregningen med en langside eller to, og å score over +3 IMP per spill gjennom tolv kamper er veldig uvanlig.

Midtveis i turneringen møttes lag HELNESS og lag BJUDA PÅ, to av de store favorittlagene. Det var flere andre lag som var helt med på det tidspunktet, men kunne ett av de lagene få til en storseier ville mye vært gjort. Det skjedde ikke, og spenningen var fortsatt stor med mange lag involvert idet turneringen var halvspilt.

Her er kampens første spill:

Fredrik Helness og Geir Helgemo satt med disse kortene med ingen i sonen.

Vest var giver og åpnet med en sterk, kunstig 2 kløver. Hva ville du meldt?

Mot sterke kunstig åpninger er det spesielt viktig å sperremelde hvis man har kort til det, selv om det kanskje er såpass gode kort at man bare ville meldt inn på laveste trinn over for eksempel en minoråpning på ett-trinnet. Både Fredrik og Geir hoppet til 3 spar, ganske standard melding rundt omkring i salen, men mange meldte kun 2 spar også. Spillet ble imidlertid avgjort først og fremst av syds melding.

 

Gunn Helness sin 4 rutermelding kan sikkert diskuteres. Det er imidlertid ofte godt å få sagt fra om en bra sekskortsfarge. Hun tenkte nok at de kunne spille 4 spar doblet hvis ikke ruter passet så godt. Ankepunktet mot meldingen er at det ligner veldig på utspillsdirigerende, og om makker for eksempel spiller ut ruter ess med den sterk hånden hos vest behøver ikke være så bra. Her hadde vest ruter konge singel, men han kunne jo hatt konge dobbel.

Alt det der blir teori - "never argue with success"! 

Meldingen 4 ruter var blink, og Fredrik hadde ingen problemer med å si 5 ruter. Det presset Ø/V opp på femtrinnet hvor det ble en bet. Ved det andre bordet meldte ikke syd, greit nok vil jeg påstå, og da fikk vest spille 4 hjerter med ti stikk.

"First blood" til HELNESS, 10 IMP.

Gunn i flytsonen, det er fali' det

Resten av kampen forløp uten særlig utslag, med unntak av det fjerde spillet som var en utspillsprøve.

Gunn Helness og Jessica Larsson satt syd (ingen i sonen) med disse kortene og meldingene gikk:

Hva ville du spilt ut?

Et utspill er et utspill (er et utspill) heter det, og det henspeiler på det faktum at å finne utspillet er ofte veldig vanskelig. Utspillet er den delen av bridgen som er mest tilfeldig.

Å spille ut makkers farge er ofte det riktige. Her har dog makker kun åpnet med 1 ruter og behøver ikke ha så god farge. Men å gjette på en annen farge (i så fall blir det vel spar her) er bingo det og. 

Gunn valgte spar 2.

Jessica spilte ut makkers farge, ruter 3 (norsk fordeling).

For en gangs skyld i denne turneringen var det Gunn Helness som bommet. Sparutspillet ga Marianne Harding utgangen på et sølvfat, BJUDA PÅ +420.

Jessica sitt ruterutspill fungerte mye bedre. På liten fra blindemann la Geir Helgemo tieren. Merk at han i dette tilfellet egentlig ikke forærer spillefører noe ekstra stikk i ruter ved å ta for esset (ikke noe inntak til kongen), men spillefører ville fått seg inntak til vest ved å stikke over ruter dame senere. Dermed ville han fått spilt spar opp mot kongen og også notert ti stikk.

Siden nord la ruter 10 og øst vant færste stikk var blindemann blitt en øde ørken. Spillefører kan ikke annet enn å ta ut trumfen og spille noen runder av den før han forsøker å fri seg, men forsvaret presser simpelthen øst inn igjen ved å spille minorfarger. Til slutt må spillefører spille unna spar konge og taper to sparstikk - en bet.

Pluss 50 til BJUDA PÅ var verd 10 IMP, og de var like langt. (Kampen endte 12-10)

 

 

Jevnt i NM MIXLAG

Etter første dag i NM for mixlag er det jevnt i toppen. Lederlaget heter BJUDA PÅ og består av Jessica Larsson, Geir Helgemo, Marianne Harding og Per Tjelmeland. Bak dem er det tett som hagl og ikke mer enn ca. 10 VP ned til 12.plass! Det kan derfor bli en spennende avslutning av turneringen på torsdag. 

Resultatene så langt i NM for mixlag kan du finne her.

I runde fire kom et spill hvor det handlet om hvor optimisk man skulle være.

Det er en fin lilleslem, men med tolv sikre stikk (hvis ikke trumfen sitter 4-0) og muligheter for det trettende var det noen få som tok sjansen på storeslem. Det var mange flere som var kun i utgang.

Gunn Tove Vist og Christian Bakke (lag TURBO) luktet på storeslem. Som vi ser sa Vist på et tidspunkt 5NT som lover at makkerparet har alle nøkkelkortene og trumf dame, og når man melder slik så er det fordi det kan være storeslem. Det mest vanlige er at makkeren over 5NT viser en konge om han har det (melder den fargen, spesifikk kongevisning), eller slår av i lilleslem, eller hopper rett i storeslem med ekstra verdier (stikk-ressurser makkeren ikke vet om). Om nord hadde hatt kløver konge ville det vært det en helt kanon storeslem, og med AKJ sjette i den fargen ville det ikke overrasket meg om Bakke hadde sagt 7 hjerter direkte over 5NT. Selv om han med kløver konge hadde sagt "bare" 6 kløver (viser kongen) bør 7 hjerter meldes da syd kan se at spartaperen i så fall forsvinner på kløver.

Her manglet imidlertid kløver konge og 6 hjerter ble sluttbudet.

I lilleslem (eller utgang) er spillet over på sekunder. Vi ser jo at det går an å ta tretten stikk via en enkel kløverfinesse. Det kan man ikke gjøre i 6 hjerter etter spar konge i utspill da det blir bet i en opplagt kontrakt om kløverfinessen ryker (de får også ett sparstikk).

Mot 6 hjerter fikk Vist spar konge ut fra vest og stakk med esset før hun satte i gang med trumfene. Vest begynte å få litt pustebesvær ganske tidlig.

Etter alle trumfene fulgt av ruterstikkene blir det seende slik ut før den siste ruteren:

Det oppstår en såkalt show-up squeeze. Idet syd spiller ruter konge kan vest pakke sammen. Enten må han kaste spar dame (da tar spar knekt og kløver ess de to siste stikkene), eller kaste en kløver. Idet vest kaster kløver forsvinner spar knekt fra nord, og syd spiller kløver. Da kommer kongen på og A-Q tar de to siste stikkene.

Noen sier at for at vest skal bli skviset må han jo ha kongen som sitter i saks, og da kan man jo like gjerne ta finessen. Det er riktig at han må ha det kortet for å bli skviset. Men poenget er at hvis vest i tokorts-posisjonen følger med en mindre kløver vet spillefører at vest ikke kan ha kløver konge, for han har jo igjen spar dame (kun to kort). Dermed kan man i enkelte tilfeller på grunn av en sånn show-up situasjon unngå en mislykket finesse og av og til toppe ut den honnøren som ikke lenger kan sitte foran. 

Det var kun 15 par (av 50) som var i 6 hjerter, og en endeløs rekke med utganger med tolv og tretten stikk ble notert. I kampen vant faktisk lag Turbo 11 IMP da N/S ved det andre bordet spilte 4 hjerter. Mot tre andre motstanderlag ville imidlertid +1010 for 6 hjerter med tretten gitt 11 IMP ut! Det var nemlig tre par som meldte storeslem og vant den.

Er det helt opplagt å vinne tretten stikk?

Det er en alternativ spilleplan som godt kunne fungert med kløver konge hos øst, men blir fiasko her. Det er å forsøke godspilling av kløver dame ved å trumfe kløver hos syd. Ingen av dem som meldte 7 hjerter forsøkte seg på dette; Etter spar konge ut til esset ut går det an starte med en kløver til esset og stjele en kløver. Så trumfesset og trumf til nords konge fulgt av nok en kløverstjeling. Siden kongen ikke kommer på blir det kun tolv stikk, for nå er overgangen som er nødvendig for skvisen ødelagt. Med den spilleplanen vinnes om øst har kløver konge dobbel eller tredje. Hvis øst har kløver konge singel fra start vil den imidlertid elegant bli toppet ut til slutt hvis spillefører kjenner igjen show-up varianten.

Hvis det hadde vært grandkontrakt (unormalt) er det jo ingen slik stjelemulighet, og kløverfinessen ser først ut som beste sjanse. Men går den finessen kan man (bør) etter spar konge i utspill godt ta alle sidestikkene først og det blir automatisk tretten stikk siden vest blir skviset.   

 

 

GLIMRENDE BULLETINER!

Det legges hver dag ut en bulletin under Norsk Bridgefestival. Det er flere som bidrar med stoff der, men det er VEGAR NÆSS og ELISABETH GROSETH som har ansvaret for bulletinene.

Det er veldig fine, fyldige bulletiner. Mest bridgestoff selvsagt, men også endel annet. 

Alle bulletinene kan du finne her.

 

Norsk Bridgefestival, ONSDAG

NM MONRAD LAG

Lag C med Christian Bakke, Tor Eivind Grude, Fredrik Helness og Espen Erichsen vant NM Monrad Lag ganske komfortabelt. Med en god ledelse mot slutten var det nesten bare teori som kunne ta fra dem gullmedaljene. I et ganske flatt sett i siste runde ble det et knepent tap for vinnerlaget (mot lag Kultur), og om de som ble nummer 2 (Mr. Lee) hadde tatt full pott i sin kamp ville faktisk seieren røket for lag C.

Dermed har de tre førstnevnte vunnet begge turneringene under festivalen så langt.

Fredrik Helness på vinnerlaget nok en gang

I Patton spilte Fredrik med pappa Tor som vant bronse i Monraden hvor han han spilte på lag GRIME med Geir Helgemo og lagameratene Cato Sundeng-Per Grime. Mellom de to lagene på sølvplass finner vi lag Mr. Lee med Terje Lie, Nils Kåre Kvangraven, Bjørn Olav Ekren og Ole Berset. 

Espen Erichsen (t.v.), Tor Eivind Grude og Christian Bakke (til høyre) vant NM Monrad Lag. Bildet er fra da de samme tre var på vinnerlaget i en lagturnering i USA i fjor (nr. 2 fra venstre er Tony Leibowitz fra Australia)

Det deltok 50 lag, og alle resultatene finner du her.

Marcus Lund har ansvaret for youtube-overføringene fra festivalen og gjør en glimrende jobb. De som ser på følger en kamp som blir overført på BBO. Marcus og noen flere kommenterer det som skjer via Zoom så det nesten er som om de sitter i samme studio og prater. De som ser på kan komme med inspill til kommentatorene på chat. Dette er et nytt tilbud, og som Marcus sa mottas gjerne innspill både om spillene vi ser på og hvordan selve overføringene er slik at et artig tilbud kanskje kan forbedres videre til neste gang. Disse opptakene kan selvsagt sees i ettertid også hvis man ikke har tid til å følge med når det hele skjer.

Kjedelig uavgjort spill?

I går var jeg med i "studio" og fikk se mye bra bridge og flere interessante spill. Det fokuseres ofte på svingspill, men av og til er det mye interessant i spill som ender uavgjort i kampen. Vi tar med ett spill som ikke ga utslag i den kampen vi så på fra siste spilledag i "Monraden". I dette spillet fokuserte vi som kommenterte ikke godt nok på hvordan spillet ville gå hvis vest var spillefører fordi øst spilte ved det bordet vi fulgte, og han fikk et ganske gunstig utspill mot seg.

Ved det bordet vi fulgte satt Peter Marstrander øst og ble spillefører i 4 hjerter fordi vest hadde åpnet med 2 ruter - Multi. Syd spilte ut spar konge (umeldt farge), og det utnyttet Marstrander godt. Han vant med esset og spilte en spar 10 som syd dekket, trumf fra vest. Nå spilte han hjerter konge og hjerter til esset. Selv om trumfen satt 4-1 hadde han full kontroll fordi han hadde en stor spar og kunne sette opp resten av sparen med en stjeling til, og det var fortsatt to inntak til øst. Med fire sparstikk i alt ble det ti stikk, +620.

Vi som kommenterte mente (korrekt) at det er et godt resultat og antydet at det kunne bli vanskeligere med annet utspill. Og det er det, men Terje Lie vant også ta ti stikk selv om han spilte kontrakten som vest og fikk ruter ut til esset. Han tok for kløver ess, trumfet en ruter, trumfet en kløver og tok for trumfesset. Så måtte han trumfe seg hjem på hånden igjen. Hvis han nå hadde lagt ned trumfkongen ville det gått galt pga. 4-1 sitsen i trumf, men han spilte liten kløver og kongen kom på - behagelig for spillefører. Dette var igjen med nord inne:

Nord har altså nettopp fått stikk for kløver konge og er inne. Han spilte trumf, men da hadde Mr. Lee full kontroll. Han stakk med trumfkongen og spilte stående kløver, og tapte kun to trumfstikk i tillegg til det ene kløverstikket han allerede hadde gitt bort.

Hvis nord i stedet spiller ruter blir det vanskeligere. Vest trumfer og må lese sitsen godt, for om han tar for trumfkongen som er riktig spilt hvis trumfen sitter 3-2 (i så fall kan han etterpå bare presse ut den siste trumfen med kløverstikkene sine) går det galt. Hvis han i den situasjonen tar for trumfkongen idet han har kun to trumf igjen og nord har tre kan nord trumfe kløver dame og ta ut vest sin siste trumf før det spilles spar. Vest får ikke flere kløverstikk og må uten trumf igjen spille fra bordet med bet som resultat.

Det var altså riktig at denne kontrakten var veldig vanskelig med annet utspill enn spar konge som skjedde der hvor øst spilte kontrakten. I resultatene står det imidlertid +620 ved begge bord, et kjedelig uavgjort spill...

Hvis en tar en tid på hva som skjedde i dette spillet ved de andre bordene (alle bordene spiller jo samme spill) så bekreftes at +620 var et veldig godt resultat for Ø/V. Ved over halvparten av bordene ble det pluss-score N/S, de fleste hvor Ø/V gikk bet i 4 hjerter. Det var også noen delkontrakter Ø/V, og kun 14 av 50 Ø/V-par vant 4 hjerter. 

I går ettermiddag/kveld ble første dag av NM for mixlag spilt. Vi kommer tilbake med en rapport fra den turneringen i neste innlegg. 

 

 

Bridgefestivalen: Skal Bakke-Grude vinne alt?

På mandag vant Christian Bakke og Tor Eivind Grude årets Patton (med Helness-Helness) som de også vant i fjor. Første dag av NM Monrad Lag gikk også bra for dem, og laget deres leder etter første dag. Igjen har de Fredrik Helness på laget, denne gang spiller han med Espen Erichsen. Det gjenstår en spilledag, og mange sterke lag er ikke langt bak lederlaget.

Og svaret på spørsmålet i overskriften er nei, Bakke-Grude kommer uansett ikke til å vinne alt under denne festivalen. Det skal jo tross alt avsluttes med mix-par, og den turneringen vinner de ikke...

MELDESTIL

Her er det spill fra tirsdagens lagbridge hvor det handler litt om stil når det gjelder valg av åpning: 

Hva ville du åpnet med i første hånd, gunstig sone?

Det er tre alternativer som alle har noe for seg: en forsiktig 2 spar (svake 2), sperremelding 3 spar, elller oppvurdere til åpning 1 spar. 

Selv synes jeg hånden er for sterk for svake 2. En del sånne 6-4 hender er rett og slett for spillesterke. Hvis 2 spar viser 8-11 som mange bruker er det vel kanskje greit, men jeg er enig med Erik Berg (og andre) som åpnet med 1 spar. Å åpne med 3 spar kan også ha noe for seg. Slikt vet man selvsagt ikke, alt kan bli riktig og det er og blir et stilspørsmål. Hvis det viser seg at makker har gode kort er 1 spar helt greit. Om motparten i stedet har kortene vil det være best å klinke til med sperremelding med det samme. Her er hva som skjedde i kampen Sølvknekt 1 mot Lensmann. 

Etter Berg sin åpning på ett-trinnet var det enkelt å finne slem, og 6 spar var omtrent til å legge rett ned.

Ved det andre bordet fant Sølvknekts Thorfinsson-Mikkelsen også 6 spar etter 2 sparåpning - uavgjort spill.

Det var kun ca. 1/4 av Ø/V-parene som stoppet i utgang. Noen spilte 6 ruter som også vinnes enkelt. I den kontrakten kan det dog være litt sårbart om det sitter skjevt både i spar og trumf (hvis det altså er ruter).

SPILLEPRØVE

Hvordan spiller du kontrakten 6 ruter etter to ganger kløver fra forsvaret, den andre trumfet hos vest med ruter 8?

Slik det satt var det altså ingen problemer, tre runder trumf er nok og det er "claim". Men etter å ha brukt en trumf (ruter) hos vest i andre stikk kan det blir litt ekkelt hvis trumfen sitter 4-1. Den tredje kløveren kan kastes på en hjerterhonnør.

Men etter A-Q-J har jo en motstander en trumf igjen. Spillefører må komme seg over til øst for å få tatt den siste trumfen med ruter konge, og det er en slags blokkering i spar. Han vil jo ha tak i alle sparstikkene. Hvis det spilles spar ess og spar til øst risikeres at motstanderen med en trumf igjen stjeler!

Ser du løsningen på det problemet?

Etter tre runder trumf spilles hjerter ess med avkast av østs siste kløver. Så liten spar til østs tier! Sparfargen er da et øyeblikk blokkert, men det fikser du elegant ved å ta ut trumfen med ruter konge og kaste spar ess!

 

 

 

FESTIVALEN - Fin start!

Det ble en fin-fin start på Norsk Bridgefestival som startet på Lillehammer mandag. De første rapportene sier at alle storkoser seg!

PATTON

Første turnering var Patton, en krevende turneringsform som jeg mener favoriserer de beste kortspillerne. Feltet var som vanlig sterkt, og i denne turneringn kanskje sterkere enn tidligere år da det var eneste turnering på programmet mandag. Med så mange gode spillere på plass er det klart at det var haugevis med gode kortspillere nedover på listene og, men mange av favorittlagene var der oppe i toppen. Og det ble seier til et av favorittlagene, lag BAKKE med Christian Bakke, Tor Eivind Grude samt far og sønn Tor og Fredrik Helness. (Grude-Bakke var på vinnerlaget i denne turneringen i fjor også)

Hele resutlatlisten for de 50 lagene finner du her.

Tor Helness har tydeligvis funnet storformen!

Etter noen helsproblemer i det siste er tydeligvis Tor Helness tilbake i kanonform. I helgen var han også på vinnerlaget i et amerikansk mesterskap som ble utkjempet online. Der spilte han med sin faste makker Geir Helgemo.

TEKNOLOGI OG MORSOMME OVERFØRINGER

Under årets festival er det direkte overføringer av turneringene på Youtube. Det opplegget bør bli en hit! Der får du se alt som skjer, og det er dyktige, kvalifiserte kommentarer som du også får se (Zoom?), samt en chat hvor alle kan spørre, eller komme med innspill underveis. Jeg fulgte kun med i starten siden det nærmet seg natt her jeg er. Dette tror jeg virkelig blir populært selv om kanskje ikke så mange har oppdaget det så langt. Sendeskjemaet for youtube-overføringene finner du her. 

Kommentorene følger godt med. Fra topp: Fred A. Moen, Markus Lund og Svein Gunnar Karlberg.

I Patton var det Markus Lund, Fred A. Moen og Svein Gunnar Karlberg som kommenterte. Det gjorde det bra, og det hele fungerte godt (jeg fulgte kun med i starten), og kommentatorene visste hva de snakket om. Kanskje undervurderte de litt potenisalet i det aller første spillet som kom opp på skjermen, spill nr. 6 i første kamp:

Vi fulgte kampen mellom det to sterke lagene "God (Gammel) årgang" og "Steng Oslo" - og Elllingsen-Marstrander meldte seg opp i det som ser ut som den normale utgangen 4 hjerter. Det er vel endel som risikerer å havne i 4 spar med slikt etter starten 1 kløver-1 hjerter, 1 spar (eller 2 spar), men Ø/V ved dette bordet bruket overføringer over 1 kløver, og da øst etter 1 ruter sa 1 hjerter (trekorts hjerter) endte de etter litt om og men i 4 hjerter. Det er bedre i hjerterkontrakt her, men det bør bli de samme stikkene i sparkontrakt slik det sitter.

Pga. starten på meldingene skulle Marstrander (øst) spille utgangen og fikk ruter 3 i utspill.

Det ser unektelig ut som et plankespill, det bør bli kun to tapere i spar. Markus nevnte mulige problemer med 4-0 sitsen i trumf, og at det i dette tilfellet ikke bør by på problemer. Så spillet så litt kjedelig ut?

Vel, det gjør nok det for oss som ser alle kortene. For spillefører er det ikke så enkelt, og han har flere valg i hvordan legge opp spillet. Han vet jo ikke at spar ess sitter foran. Og dette dreide seg om PATTON hvor altse en stor del av vinnerpoengene avgjøres etter Board-A-Match beregning hvvor ett ekstra stikk i forhold til det andre bordet gir vunnet spill 2-0. Skulle man for eksempel ikke treffe i denne spilleføringen og ramle ned på ti stikk blir det ofte å bokføre 0-2, en stor margin i BAM, mens det i lagkamp eventuelt ville kun gitt 1 IMP.

Hvis man starter med å ta ut trumfen blir det slik det sitter også elleve stikk, selv for eksempel ved å starte sparspillingen fra vest. Men spilles spar fra øst tidlig vinner syd med damen og tar for esset før han gir nord en stjeling.

Det er klart bedre å spille spar fra øst også om spar skal angripes med det samme. Merk også at det kan være en variant (om en ikke ser sitsen) å forsøke å godspille kløverfargen som godt kan sitte snillere. Får man godspilt to kløverstikk (for eksempel KQ-tredje) gir det i så fall to sparavkast og da kan man kanskje spille for de andre overstikket (spar ess foran kongen). Men siden trumfen sitter 4-0 kan en slik start på spillet bli starten på trøbbel.

Marstrander vant med ruter ess og spilte spar til kongen med det samme. Det er antagelig riktig start da han også kan få med seg A-Q dobbel hos syd, og i så fall tape kun ett stikk i spar. Slik det satt tapte han kun to sparstikk og noterte de elleve stikkene kommentatorene hadde spådd med det samme.

Er dette nødvendigvis et plankespill? Det ser jo ganske greit ut å få elleve stikk i sparkontrakt også. Uavgjort spill, 1-1?

Nei, for det er for eksmepel en viss fare for å komme for høyt. Ved det andre bordet gjorde "Steng Oslo" sitt Ø/V-par - et sterkt par -  nettopp det. Etter samme start (1 kløver-1 ruter (=hjerter), 1 hjerter fra øst (= 3) hoppet vest ikke urimelig til 4 hjerter. Da gikk øst på mot slem. Jeg tror det var litt optimistisk selv om det selvsagt var fristende. Det var da heller ikke så langt unna en slem. Litt bedre spar hadde gitt brukbart spill for tolv stikk.

Etter overføringsstarten spiller de med XYZ, dvs. svareren kan i stedet for å hoppe til utgang kreve til utgang først og så sleminvitere, eller etter utgangskravet melde utgang for å vise mer verdier i form av honnørpoeng. Det direkte hoppet bør vise noe slikt som dette, eller til og med kanskje litt svakere kort med god fordeling? 

Der Marstrander-Ellingsen meldte 4 hjerter var de innom en god del meldinger som i hvertfall så ut som om de luktet på slem, men bremset. Dermed vant "God (gammel) årgang" spillet, og de vant også kampen, men kun med 11-9. De kom like foran "Sten Oslo" på resultatlisten til slutt (nr. 7 mens Oslo kom på 9.plass).

Det tilsynelatende spillet ga utslag i en rekke kamper. Av de 50 resultatene var det:

13 Ø/V-par som gikk bet i slem (og noen på femtrinnet).

Det var dessuten en god del som kom seg med i meldingene N/S og stampet i ruterkontrakter med fra +100 til +500 som var bra mot en "opplagt" +650 til Ø/V.

Det som kunne se ut som det mest opplagte resultatet, +650 til Ø/V forekom ved 24 av 50 bord.

Noen få fikk tak i tolv stikk i hjerterkontrakter. Det er egentlig umulig. Det må vel ha skjedd ved at syd hoppet på med spar ess etter liten fra øst, og at spillefører senere dro knekten og fikk fisket opp damen idet nords tier falt.

Toppresultatet Ø/V gikk til Hallgeir Holden-Hallvar Fallang (Hadeland) som noterte tolv stikk i 5 hjerter doblet, +1050

Tirsdag fortsetter bridgefestivalen med NM MONRAD LAG.

LYKKE TIL!