DAGENS SPILL, torsdag 26.3.

På Bridge Base Online kan man rett og slett «sette» seg ved et bord og få tildelt motstandere fra et eller annet sted i verden, så starter spillingen. Det er også turneringer man kan være med på. NBP arrangerer nå BBO-turneringer i anledning den spesielle situasjonen vi alle er i. Norsk på Norsk er en annen veldig populær turnering som har eksistert lenge. Dessuten arrangerer flere bridgeklubber sine klubbkvelder der til det forhåpentligvis blir normal tilstander igjen. Man kan også sette opp private lagkamper med venner og kjente du ønsker å trene mot. Da kan man spille med tilfeldige spill som kommer automatisk opp, eller man kan laste ned en tidligere spilt kamp for eksempel fra et mesterskap som ble overført på BBO og spille de spillene. Det er morsomt, og da blir ditt bord sammenlignet med toppspilleres resultater fra den kampen.

KORTVURDERING

Det spillet du i dag får her i bloggen er hentet fra en sånn kamp, og det var altså også et spill som hadde foregått i et mesterskap tidligere. Meldingene handler mest om KORTVURDERING (hand evaluation), en vanskelig og langt ifra en eksakt vitenskap.

Å høyne sitt nivå i bridge forutsetter å jobbe med mange ting, og kortvurdering er en av dem. Honnørpoeng er ingen fasit selv om det fungerer nokså bra med balanserte hender. Selv med jevnt fordelte hender er det imidlertid faktorer som gjør at hånden er litt sterkere enn andre hender med samme antall HP.

Med ubalanserte hender er det med honnørpoeng enda mer unøyaktig hvis man er en rigid «point-counter». Det er to vanlige metoder med ubalanserte hender:

1) Å justere for fordeling (dobbelton, singelton eller renons) når man vet det skal spilles trumfkontrakt, for eksempel når man skal støtte åpner, eller åpneren skal støtte svarers farge. I bridgekursene NBF kjører brukes begrepet HTP som betyr honnørtrumpoeng, som er summen av rene HP og fordelingspoeng. Det handler om å vise håndens virkelige verdi (i trumfkontrakt) når man støtter. Å vurdere kortene slik gjøres idet man VET at vi har en trumftilpasning, så justering av håndens verdi kan noen ganger skje først senere i meldingsforløpet, idet vi vet vi har en felles trumffarge.

2) Taperberegning (Losing Trick Count, LTC) Taperberegning har blitt populært, og det er en bra metode som stort sett fungerer ganske bra. Den metoden må imidlertid ikke brukes helt rigid, for det er flere faktorer som gjør at en hånd med et bestemt antall tapere er klart sterkere enn andre hender med samme antall tapere. Konklusjonen når man bruker taperberegning blir når det gjelder sluttkontrakt ofte omtrent den samme som om man justerer håndens styrke for fordeling. Men alt dette er langt i fra noen fasit, det er kun hjelpemidler vi snakker om. Hvis du ønsker å lese mer om LOSING TRICK COUNT (LTC) kan du finne mye om det online, for eksempel her.

DAGENS SPILL

Du har 14HP og noe ekstra for to dobbeltoner. Hvor mye man skal justere for det er litt smak og behag, men det er klart at den sjette sparen er også et pluss. Hånden er nok verd 15-16 poeng når du vet makker har trumftilpasning.

Bør du invitere til utgang mot høyningen 2 spar som viser ca. 6-9?

Det er ikke opplagt, men jeg synes det, i alle fall lagkamp hvor utgangsbonus er så viktig. Det kan føre til at om makker slår av så kan det hende vi går bet i 3 spar, men om du ikke inviterer kan det også være at det viser seg at det er ti stikk. Det føles ofte verre å misse en utgang enn å gå bet i en tre-melding etter en mislykket utgangsinvitt.

Nord hadde super-maks for sin høyning til 2 spar, men en utgangsinvitt direkte over åpningen 1 spar er vel å strekke det litt langt? Slik kortene så ut ville denne gangen en utgangsinvitt fra syd lyktes, nord går rett i utgang med sine kort som er veldig gode for bare høyningen til 2 spar. Det blir ti stikk med disse kortene og denne sitsen.

Mot 3 spar fant vest trumf ut (singel trumf i utspill er av og til ikke så fristende, men bra her) som satte press på spillefører. Han vant med spar ess og spilte kløver. Siden kløver ess satt foran måtte spillefører kun trumfe en liten kløver (den andre lille kløveren ble spilt under esset i stikk to). Det ga syv trumfstikk i alt, to røde ess og kløver konge = 10, +170.

Uten trumfutspill kan to kløver trumfes hos nord, og da kunne ti stikk blitt vunnet selv med kløver ess bak kongen.

Spillet er opprinnelig fra det polske lagmesterskapet. Ved det ene bordet gikk det 1 spar - 2spar og pass rundt, +170. Ved det andre bordet var syd mer optimistisk, og det startet 1 spar-2 spar før syd sa 3 kløver «lang»fargeinvitt. Nord hoppet til 4 spar som ga +620 til N/S, og det var verd 10 IMP.

DAGENS SPILL, onsdag 25.3

PLANLEGGING

Når det foreleses om spilleføring i bridge til ferske spillere anbefales de ofte å legge en spilleplan før de går i gang med spillet. Det er helt klart et veldig godt tips. Det er imidlertid ikke alltid så lett å planlegge, for spillet går som regel frem og tilbake. Det er uoversiktlig og mange ting kan skje. Motparten må slippes inn, og det blir forskjellige scenarier alt etter hva de da spiller tilbake/skifter til.

Derfor har jeg mange ganger hevdet at å spille lilleslem eller storeslem egentlig er enklere enn å spille delkontrakter og utganger. I en slem er det av og til kun en sjanse, andre ganger noen få muligheter til å få kontrakten. Det er ganske oversiktlig. Er det snakk om storeslem kan jo ikke motparten slippes inn i det hele tatt, og det er «bare» om å gjøre å finne ut hva slags sjanse(r) som foreligger for å kunne få fatt i kontraktstikket. I en delkontrakt (eller utgang) må vi nesten alltid slippe inn motparten, kanskje flere ganger for å få etablert stikkene våre. Derfor er det ikke så lett å legge en detaljert plan for hele spillet. Så stikk i strid med hva mange tenker er delkontrakter og utganger vanskeligere å spille en slemmer!

Mitt tips når det gjelder planlegging er å i alle fall tenke seg godt om før en starter å spille en kontrakt. Ikke start spillingen før du har en idé om hva du ønsker å gjøre; hvor du vil forsøke å få fatt i de nødvendige stikkene dine? Men, og det er et stort MEN:

Du kan ikke låse deg helt i den første planen!

Idet motparten slippes inn og det kommer et kort tilbake kan plan A vise seg å være håpløs. Eller idet du oppdager en litt uventet sits i en farge kan spillet bli helt annerledes enn du tenkte først. Du må derfor ha en plan B, eller i alle fall stoppe opp og tenke en gang til idet viktig og kanskje uventet informasjon kommer utover i spillet. Du må også justere planen din alt etter hva motspillerne finner på.

Det spillet du i dag får prøve deg på et godt eksempel på akkurat dette.

DAGENS SPILL

Vest spiller ut kløver 9, norsk fordeling. Du legger liten fra nord, og øst vinner første stikk for kløver 10 før han skifter til spar 3 til knekten, kongen og esset. Spilleplan?

Det ser veldig ut som om utspillet er fra nieren dobbel, og øst har i så fall AKJ10 i fargen. Du kan telle 1+6+2+0 stikk = 9. Hvor kan det tiende stikket komme fra?

Å godspille ruterfargen med ess-konge og en stjeling vil ikke fungere selv om fargen sitter 3-2. Det er ikke noe inntak til nord unntatt eventuelt i andre hjerterrunde. Da vil en motstander fortsatt ha igjen (minst) en trumf så en godspilt ruterfarge kan ikke utnyttes på den måten.

Det er en mulighet pga. nords trumfbeholding. Å stjele en taper på den «korte» trumfhånden gir jo ekstra stikk. Det er ikke ofte dobbelton trumf er et slikt potensiale, men her er det slik. Du kan kanskje få stjålet den fjerde kløveren!

Planen blir å gjøre det, og om du spiller kløver nå med det samme går dette bra om de vinner og spiller spar. Du spiller i tredje stikk en liten kløver fra nord. La oss si øst vinner stikket med knekten og spiller spar dame. Da trumfer syd og spiller nok en kløver. Senere trumfes den fjerde kløveren, og det ekstra trumfstikket blir det tiende stikket (syv trumtstikk i alt).

Du ser den gode planen og spiller kløver fra nord i tredje stikk. Men øst er dessverre en god motspiller og ser hva det er du prøver å få til. Han stikker med kløver knekt og spiller ikke spar, men skifter til trumf! Ouch…

Motspillet forpurrer plan A, for idet du stikker tilbakespillet i trumf og eventuelt spiller en tredje runde kløver til vinner øst og spiller enda en trumf. Da blir du hengende med den fjerde kløveren, og fire kløvertapere gir en bet.

Det er en liten sjanse for at øst som eventuelt kommer inn i tredje kløverrund har singelton trumf, men hvis ikke går dette galt for spilleføreren.

Har du en plan B?

Potensialet i ruterfargen må ikke helt glemmes. Merk at du nå har et godt bilde på kløversitsen, mest sannsynlig dobbelton hos vest fra start, og fire kløver hos øst. Det betyr at vest ikke har flere kløver nå. Merk også at øst passet i åpning og har vist 8 HP i kløver og trolig 2 HP i spar, for vest la i spar konge i andre stikk, og øst (som spilte spar 3) har trolig damen. Om han også har ruter dame blir det 12hp, og da ville han normal åpnet. Dette er ikke bombesikkert, men det ser veldig sånn ut.

Sjansen er at vest har ruter dame. Idet øst er så «frekk» at han finner trumf tilbake og ødelegger plan A skifter du fot! Trumfen tas ut i tre runder (vest har tre hjerter, øst to). Så spilles ruter knekt. Det er ikke en finesse, for du mangler jo tieren. Men vest må dekke, gjør han ikke det lar du knekten seile og tar elleve stikk (ruteren går i så fall om knekten vinner stikket) idet hele spillet ser slik ut fra start:

Vest dekker imidlertid ruter knekt med damen, og forsvaret har fortsatt en stopper. Men du har enda en joker i ermet, da lar du vest få for ruter dame! Han har jo ikke flere kløver igjen, og forsvaret kan ikke få tak i flere kløverstikk. Samme hva vest spiller nå har du nå en godspilt ruterfarge hos nord, og forsvaret får kun de to kløverstikkene de allerede har fått samt ett ruterstikk(!).

Spillet ble en fin fight mellom spillefører og øst, men syd vant til slutt fordi hun klarte å justere planen sin etter hvordan spillet utviklet seg.

KREATIVITET i en vanskelig tid

Nå som bridgeklubber over hele verden er stengt og turneringer kansellert, vil bridgespillere over hele kloden få bridge-abstinenser. Veldig mange benytter seg av mulighetene for online bridge, og det mest populære er BBO (Bridge Base Online). BBO har hatt endel problemer den siste tiden fordi så mange nye online-spillere begynner å bruke stedet. Det jobbes imidlertid på spreng for å få alt til å fungere, og det spilles masse bridge både på BBO og andre nettsteder 24 timer i døgnet!

Også bridgeklubber har begynt å arrangere klubbkvelder online. Selv er jeg ikke noen kjempefan av online bridge, men det er klart at nå som det ikke går an å få spille vanlig, organisert bridge er online et bra substitutt.

Omtrent nå skulle det amerkanske vårmesterskapet (Spring Nationals) ha blitt arrangert i Columbus, Ohio. Det ble som alt annet av store arrangement avlyst. Da kom det raskt opp en idé om å lage en lagturnering for topp-lag på BBO. Den kalles Colubus Alt, og det spilles nå, i skrivende stund. Det deltar åtte, sterke internasjonale lag, og etter første dag leder velkjente LAVAZZA (Italia).

Turneringen går fra 23.mars til 26.mars. Arrangør er noe som kalles bid72 (en online melde-app) i sammarbeid med nettstedene Netbridge og Bridge Base Online. Du kan følge med på dette på BBO, selvsagt, men det legges også ut bulletiner på internett. De kan du finne her.

Vi sakset litt informasjon om dette gode tiltaket fra pre-bulletinen:

DAGENS SPILL, tirsdag 24.3.

Nå som «vanlige» aktiviteter ikke er vanlige lenger (bare for en stund, får vi håpe), med bridgeklubber, treningssentre osv. stengt, sliter nok noen med å få dagene til å gå. Kreativiteten er imidlertid stor!

For dere som er bridgespillere kan denne uvanlige tiden brukes til å studere bridge enda litt mer enn til vanlig, og kanskje spille en del også, online. Les bridgebøker, bridgeblogger, spill musikk, og for all del les andre bøker også. Mange får sikkert sett det som er av TV-serier osv.

Her i bloggen kommer jeg nå som det ikke er turneringer og mesterskap det kan rapporteres fra presentere minst ett spill hver dag som du kan prøve deg på.

I dag får du et interessant spill som jeg med tillatelse har sakset fra en australsk bridgeblogg. Ansvarlig for den er bridgeskribent-veteran Ron Klinger fra Australia. Ron (78 år) er fortsatt aktivt både som meget dyktig spiller og skribent. Han har bidratt enormt til bridgejournalistikk i mer enn femti år (!), bla. ved å gi ut mer enn 50 bridgebøker.

Ron Klinger - bridgeskribent i verdensklasse

«Face value» (ta noe for det det ser ut som) er overskriften Ron brukte da han fortalte dette spillet som først ble publisert i et polsk bridgemagasin av polakken Wally Malaczynski (bor i Sydney, Australia). Her er en versjon/oversettelse til norsk, og du får først kun N/S sine kort.

Du har meldt deg opp i 7 hjerter uten motmeldinger. Det er en bra storeslem.

Vest spiller ut ruter. Det utspillet er litt kjedelig for spillefører, for nå er det problemer om hjerteren sitter 4-1. Med et annet utspill kunne du for eksempel løst 4-1 i trumf med knekten fjerde hos øst uten taper ved å spille konge-dame i trumf, så finesse med tieren idet det eventuelt oppdages at vest ikke har trumf i fargens andre runde. Deretter kan den fjerde trumfen tas ut, så stikkes ruter konge over med esset, og det er nok stikk.

Ruterutspillet forpurrer dette fordi du om trumfen må spilles slik sent i spillet ikke har overgang til nord ved å stikke over ruter konge. Du må derfor med det utspillet bruke bordets tredje trumf som inntak slik at du får være inne hos nord for å kunne ta ruterstikkene idet trumfen er tatt ut. Derfor kan det se ut som om trumfen må sitte 3-2?

La oss si du starter med trumf til kongen i den hensikt å ta andre trumfrunde med esset, så spille trumf til damen for å være inne hos nord til slutt. Da vil alt være is og brus om trumfen sitter 3-2.

I første trumfrunde (liten mot nord) følger imidlertid vest med knekten! Hva nå?

Kan du stole på den hjerterknekten, er den singel?

Hvis den er det, må du stoppe trumfspillingen og spille store ruter helt til øst eventuelt setter i trumf. Da kan du trumfe over, ta ut de resterende trumfene og ende opp hos nord. Du har nok stikk, og om øst har 98-fjerde i trumf fra start kan han ikke gjøre noe for å hindre deg i å vinne kontrakten. Hvis du derimot satser på at trumfen sitter 3-2 til tross for at knekten kom på i fargens første runde, spilles trumf tilbake til esset og trumf til damen i fargens tredje runde. Men sitter hjerter 1-4 som første hjerterrunde kan tyde på vil øst i så fall ha igjen en trumf etter tre runder av fargen. Idet du så går i gang med ruteren vil øst sette i den trumfen så snart han kan, og da er det farvel til ruterstikkene. Da går du bet!

Er hjerter knekt et ekte påkast?

Hvis vest faktisk har hjerter knekt singel MÅ han legge den på i første trumfrunde. Hvis han har flere hjerter, men likevel la knekten, har han vært våken og funnet et lumsk motspill.

Da spillet forekom satset spillefører på at knekten var singel. Han stoppet trumfspillingen og gikk i gang med ruteren. Det ble en svært lang nese da hele spillet så slik ut:

Idet du nå får presentert alle fire hendene er det vanskelig å se for seg hvordan det skal kunne gå an å gå bet i 7 hjerter. Men vest var i form, først traff han ruter i utspill som ødela forbindelsen mellom hendene i den fargen, så la han den lumske fellen da han la på hjerter knekt i fargens første runde. Siden spillefører tok vest hjerter knekt «at face value» gikk det galt. Idet han gikk i gang med ruteren for å presse østs antatte fire trumf fra start kunne vest trumfe med toeren i tredje ruterrunde – en nitrist bet!

Hvis spillefører etter det for han «kjedelige» ruterutspillet innser det ikke vil gå bra selv om han plukker opp knekten fjerde i trumf hos øst ved å ta konge-dame først, bør han «glemme» den vanlige fargebehandlingen med slik hjerter. Han antar han må ta tredje trumfrunde med en honnør hos nord, og kan da like godt starte med esset først! Hvis vest har knekten singel spilles hjerter til damen, og 1-4 sitsen oppdages. Da har spillefører kontroll og kan kjøre i gang med ruteren. Øst har ingen mottrekk med sin gjenværende 9-8 i trumf, syd har tieren bak og kan idet øst setter i trumf trumfe over med tieren, så trumf til nords siste honnør og trumfen er ute. Ruterstikkene tas, storeslem til notering.

Slik det sitter her oppdages etter hjerter ess og mer hjerter til damen at trumfen faktisk sitter 3-2, og spillefører tar en tredje trumfrunde med kongen før han forlanger resten.

Spillet minner en god del om et legendarisk spill da Giorgio Belladonna spilte sin siste VM-finale. Italia spilte mot USA og amerikanerne ledet stort størstedelen av kampen. Mot slutten kom imidlertid Italia voldsomt, og det ble kamp om VM-tittelen likevel. I det siste spillet (tror jeg) meldte Belladonna-Garozzo 7 kløver med denne trumffargen etter at vest hadde åpnet med 2 kløver – Presisjon – kløverfarge og vanlig åpning:

7 kløver er selvsagt dårlig meldt selv om resten utenom trumffargen var greit, men hvis storeslemmen sto ville Italia vinne kampen. Og det var jo en sjanse for null kløvertaper!

Kløver konge må normalt sitte dobbel hos nord. Hvis han har kongen singel har syd kløver 10 fjerde, og da er det en taper i kløver uansett, eller?

Belladonna spilte liten kløver mot A-Q og så tieren komme på. Han ba om damen, og da den vant stikket reiste han seg (sies det) og spilte resten av kontrakten stående! Kløver ess tok i neste stikk med seg nords konge (K-10 dobbel fra start), og resten var barnemat. Dermed vant Italia VM, ufattelig surt for amerikanerne.

Spillet ble selvsagt kommentert over alt, men en stund etter kom en artikkel som het «Another Story» i bridgemagasinet «The Bridge World». Der ble det påpekt at Belladonna ville fått en mulighet til å gå seg bet om nord i første trumfrunde hadde lagt på kongen i stedet for tieren! Hvis han hadde gjort det ville Belladonna måtte tatt stilling til om han skulle tatt det som skjedde «at face value», dvs. at nord faktisk hadde kongen singel som det unektelig ville sett ut som. For det ville da vært en mulighet for å fange opp syds trumftier fjerde ved hjelp av en trumfreduksjon hvor sluttposisjonen blir J-9 i kløver hos vest og øst er inne. Den spilleføringen ville imidlertid gått helt galt, for underveis ville nord ha trumfet med den tieren spillefører ikke trodde han hadde.

Amerikaneren på nords plass må vel kanskje "frifinnes". Det skal godt gjøres å komme på det motspillet mot slutten av en VM finale hvor hans lag lenge hadde gullmedaljen så godt som i lomma, så melder motparten storeslem i kløver hvor han sitter med trumfkongen bak den med kløverfargen! Kan du tenkte det sjokket idet A-Q kommer ned hos blindemann, bak stakkaren med K-10 dobbel! Det er ikke i den situasjonen det er så lett å være kreativ…

SPILL BRIDGE 2-kurset. Noen tips!

Denne artikkelen er først og fremst for deltakerne på NBF sitt bridgekurs SPILL BRIDGE 2 som pågår for tiden. Det kan dog sikkert være noe nyttig her for enkelte andre og?

Det er hyggelig å se at mange deltar på NBF sine onlinekurs. Vi som holder kursene ser stor entusiasme, og hver kurskveld noterer vi mye bra fra deltakerne. Så dere er definitivt i ferd med å bli bridgespillere!

Det er imidlertid veldig mye å lære for en fersk bridgespiller, og mesteparten er helt nytt. Nesten som å lære seg et nytt språk. Noe vil derfor naturlig nok gå galt! Husk at også vi som har spilt i en årrekke og deltar i nasjonale og internasjonale mesterskap tryner noe fryktelig i noen spill! Det kan både jeg og de andre bridgelærerne underskrive på. Sånn er bare bridgen.

Dette sies for at dere ikke skal fortvile om noen spill går veldig galt! Med trening og stadig bedre forståelse av hvordan spillet fungerer vil du oppleve færre sånn nitriste spill, og flere morsomme gladspill! Også på kurskvelden søndag så vi mange eksempler på at deltakerne fikk til gode resultater på flere spill, og det er morsomt ikke bare for dere deltakere, men også for oss bridgelærere!

Når man lærer seg bridge er det lett å gå i ei felle. Også senere, faktisk. Hvis uvtiklingen "pushes" og det hele går litt for raskt, hoppes det kanskje til en viss grad over basisen. I stor iver etter å lære mer og mer, og stadig mer avanserte ting, "glemmer" enkelte det mest grunnleggende de har lært, ting som også viktige selv om de på mange måter ikke er så kompliserte, og egentlig ganske logiske.

Da jeg var ung spilte jeg en gang med en eldre herremann, en god bridgespiller og klok mann. I en runde møtte vi to ganske unge spillere som hadde innført et meget avansert system. Sikkert et godt system. I alle rundens spill kom det en haug med avanserte, kryptiske meldinger fra de to. Det var bare det at de surret det til noe fryktelig hver gang og endte med bare dårlige spill. Makker sa ingenting før de hadde forlatt bordet. Da sa han til meg:

Når man setter i gang med å bygge hus går det alltid galt hvis man starter med andre etasje.

Det sagt, det som læres bort på bridgekurs bør selvsagt læres. Men grunnmuren må først og fremst på plass. Det er imidlertid viktig å ikke bare pugge, men å forsøke å forstå HVORFOR. Hvorfor bruker vi Stayman? Hvorfor bruker vi de forskjellige konvensjonene? Hva er det vi forsøker å oppnå?

Det er viktig å få fatt i basisen, hva det hele handler om.

På bridgekurset Spill Bridge 2 er det hver kurskveld mye nytt å lære for deltakerne. Ikke bare læres om meldinger, men det er også forskjellige måter både å spille kontraktene på og å spille motspill. Veldig mye å tenke på...

De siste kurskveldene har vært litt sånn, mye nytt og noe kunstig, og alt er kanskje ikke så logisk som en del av det dere lærte tidligere kurskvelder. Da er det helt naturlig at det kan bli litt uoversiktlig og forvirrende. Denne artikkelen er ment å spore dere litt tilbake til noe av det viktigste i hele kurset, og det er en ikke så veldig teknisk måte å tenke på når det gjelder det med meldinger, men en mer praktisk og faktisk logisk tankemåte.

Meldingene kan gå veldig forskjellig, og det er forskjellige prinsipper og konvensjoner alt etter hvordan det starter. Det er for eksempel et annerledes svarmønster etter 1NT åpning enn etter 1 i farge. Det kan være litt forskjellige behov for «hjelpemidler» for å finne ut hva som er riktig kontrakt, alt etter hva åpningsmeldingen viste. Men uansett hvordan meldingene starter og utvikler seg videre handler det om det samme! Det er i hovedsak to ting meldingene handler om:

- Å finne ut om makkerparet har en anvendelig trumftilpasning. Det er ideelt med minst åtte trumf til sammen (men noen ganger kan vi spille trumfkontrakt med bare syv trumf til sammen, spesielt i delkontrakter).

- Å finne ut mest mulig om makkerskapets samlede styrke for å fastslå hvor høyt vi kan tåle å melde uten stor fare for å gå bet.

Det som er viktig i denne sammenhengen er at vi med meldingene våre forsøker å fortelle så godt som mulig hva slags kort vi har. Ofte vil det da etter hvert bli en av spillerne i makkerparet som vet mest, og den spilleren tar den endelige avgjørelsen. Den som har fått fortalt godt og ganske presist hva hun har kan så lene seg tilbake og stole på at makkeren vet hva han gjør når han for eksempel melder (bare) utgang, eller går på mot slem. Denne måten å tenke på gjelder i en rekke meldesituasjoner.

Kurskveld 10 inneholdt som sagt en god del nytt, både noen kunstige meldinger (meldinger som har spesialbetydning og ikke lover lengde i den fargen som er meldt), spørremelding etter antall ess, og andre ting. I spillingen etterpå så jeg ved flere bord at spillere ble litt for ivrige etter å praktisere dette fasinerende nye, og kanskje glemte noe av basisen.

Det er helt naturlig!

Spesielt når vi lærer noe nytt og spennende som for eksempel ess-spørring.

For eksempel, i noen spill glemte flere dette: «jeg har jo allerede vist akkurat hva jeg har»!

Og når du har vist temmelig nøyaktig hva du har, men ikke vet helt sikkert hva makkeren din har, er det makkeren din som vet mest og bør ta den endelige avgjørelsen.

Jeg skal gi et eksempel, en meldesituasjon som oppstod søndag kveld selv om dette eksempelet har litt andre kort:

Du får kun vest sine kort, for det er hvordan vest (åpneren) bør tenke som er viktig her.

Det er kun du og makkeren din (øst) som melder, de to andre passer bare. Du er giver og har fått utlevert noen vakre «blader». Du har lært at med dette må du åpne med 2 kløver, ikke 2NT. Det er nemlig 23 poeng, og du er dermed litt for sterk for den beskrivende åpningsmeldingen 2NT som viser 20-21 og balansert hånd.

Det er veldig viktig å fortelle om riktig grandintervall (12-14, 15-17, 18-19, 20-21, 22-24, 25+) når man har fått utlevert balanserte hender. Det gjør at MAKKEREN får et godt bilde på hvordan kortene for makkerparet ser ut mot hverandre.

Selv om du har en kanonhånd er det jo de samlede ressursene som er avgjørende for hvor høyt vi kan melde og fortsatt ha bra sjanse for å klare kontrakten vi ender i!

Med den veldig sterke, balanserte hånden i vårt eksempel starter det slik:

Forklaring:

Vest viser i andre runde en balansert hånd med 22-24HP.

Over denne 2NT meldingen bruker vi samme system/apparat som etter grandåpninger (1NT og 2NT), dvs. vi kan for eksempel benytte Stayman for å finne ut om vi har en tilpasning i en majorfarge (minst åtte kort til sammen). Har vi det ønsker vi å spille med den fargen som trumf heller enn å spille grandkontrakt. Stayman er en del av system også her fordi vi har det samme behovet etter denne starten som etter 1NT/2NT i åpning.

Stayman er en kunstig melding (viser ikke kløver), 2 kløver som svar på 1NT, og 3 kløver som svar på 2NT. Meldingen spør om grandhånden har fire-korts majorfarge for å finne ut om vi har god nok trumftilpasning (minst åtte trumf til sammen) i hjerter eller spar til å kunne spille trumfkontrakt.

Vest viste så hjerterfargen sin, og øst meldte utgangen i hjerter. Skal vest tenke på noe mer enn utgang her? Vest har jo unektelig veldig flotte og sterke kort?

Men nei, vest kan ikke og skal absolutt ikke melde mer! Hvorfor ikke?

Poenget er at vest har allerede fortalt ganske nøyaktig om sin styrke. Og det vet makkeren. Så det er makkeren (øst) som VET ganske presist hva den samlede honnørstyrken er som eventuelt må ta initiativ til noe mer enn utgang. Øst som er vel vitende om hva slags hånd vest har, kan godt melde slik som i meldediagrammet selv med kun noen få poeng da det kan være nok til utgang (svarerens HP + åpnerens 22-24). 

Hvis øst (svarhånden) etter denne starten har 11-12 poeng eller noe i den retningen vil øst legge sammen de poengene med sine egne og komme til EN SAMLET STYRKE for paret på ca. 33-35 poeng, hvilket er nok for slem. I så fall bør øst som jo er den i makkerparet som vet dette sørge for at makkerparet melder slem.

Det er den som VET mest om hvordan det ser ut som må ta slike initiativ!

Vest bør stole på makkeren sin og passe på 4 hjerter. Vest har vist hva han har!

Hvis vest går videre over 4 hjerter, og øst har bare akkurat nok til utgang kommer de sannsynligvis for høyt og kan fort gå bet i stedet for å notere seg for utgangsbonus.

Det må nevnes at det ikke alltid er slik at den som ganske presist har vist kortene sine er helt ferdig med sine avgjørelser. Hvis makkeren for eksempel inviterer til utgang som vi sier, må vi se på om vi har minimum eller maksimum for det intervallet vi allerede har vist, og passe hvis med minimum, melde utgang med maksimum. Det kan for eksempel være hvis du har åpnet med 1NT som viser 15-17. Hvis makkeren sier 2NT så gjør hun det fordi hun tror det KAN være nok til utgang. Hvis makkeren ikke har så mange poeng at det kan være nok til utgang vil hun ikke melde 2NT! For en slik invittmelding mot 15-17 har hun typisk ca. 9 poeng, for 9+15 er jo bare 24 (litt for lite), men 9+17 er 26 HP til sammen (nok til utgang). Invittmeldinger er når makker går "halve veien", og dermed sier: "Jeg har nesten nok, det kan være nok, og det er nok hvis du har maksimum". Hvis vedkommende hadde hatt nok ville hun meldt 3NT selv! (for eksempel med 11HP mot 15-17). Det er når makkeren til den som ganske presist har vist kortene sine tar en viktig avgjørelse som for eksempel å melde utgang at vi må huske at da har vi faktisk vist kortene våre, makker vet!

Prøv å få fatt i det med invittmeldinger (utgangsinvitt). Det logiske med det er at hvis man har nok til utgang så meldes det. Hvis det ikke kan være nok uansett, så stopper vi i delkontrakt. Hvis det fortsatt KAN være nok bør vi invitere, og det gjør vi ved å "gå halve veien" til utgang. 

Selv om kursdeltakerne nå er i ferd med å lære noen flere tekniske ting (kunstige meldinger, 2 kløver, Blackwood - ess spørring osv.) er det svært viktig å repetere noe av det viktigste dere har lært tidligere i kurset:

Det om bruke informasjonen fra meldingene til å forsøke å se makkerskapets kort mot hverandre.

Husk: Legge sammen, både antall kort vi har til sammen i en eventuell trumffarge (for å finne ut om det er en mulig trumffarge), og legge sammen det vi vet om den samlede honnørstyrken for å finne ut hvor høyt vi kan tåle å melde. Makkerparets kort sett mot hverandre er det som teller.

Husk: Vi kan ikke uten videre melde knallhardt selv med sterke kort, for hva om makker har ingenting å bidra med? Og om du har en ganske svak hånd kan det godt hende at du og makker har et høyt spill likevel, makkeren din kan jo være kjempesterk. Det er det vi forsøker å finne ut om ved hjelp av de første meldingene våre.

For å finne ut mest mulig om dette bruker vi «språket» vi lærer oss, eller systemet om du vil. I systemet er det også noen spesielle hjelpemidler (konvensjoner), men det dreier seg også mye om logikk!

De andre bridgelærerne og jeg selv vil gjerne si vi ser det går riktig vei for deltakerne på dette kurset og ønsker lykke til videre. Samtidig:

Karantene/isolasjonstid kan vel være fint å bruke til litt repetisjon?

Trofeet ble i familien

I disse krise- og karantenetider er det flott å se hva som blir gjort av MANGE mennesker. Vi ser en solidaritet og omtanke blant folk som har blitt mer og mer uvanlig i dagens (vanlige) samfunn.

Alle må avfinne seg med den uvanlige situasjonen, og det er ikke fritt for at det kan bli vanskelige dager for mange, og kjedelige dager for andre.

Bridgeforbundet og andre gjør en flott jobb for å aktivisere folk nå som mange andre aktivteter er satt på vent, og vanlige bridgeturneringer er utsatt eller kansellert.  

Selv her i New Zealand har de nå kansellert bridgeturneringer selv om dette landet foreløpig er lite angrepet av coronaviruset. Den siste turneringen som ble avviklet ble spilt forrige helg, North Island Teams som jeg skrev om i et tidligere innlegg.

I den turneringen var Matt Brown på mitt lag. Han er kanskje det største talentet vi har i Australia og New Zealand, i sitt siste år som juniorspiller. Han har dog allerede i noen år gjort det bra internasjonalt i åpen klasse. I North Island Teams var det imidlertid ikke Matt som skinte, men hans ektefelle Andi Boughey. De giftet seg i høst, begge i ganske ung alder (Andi er også fortsatt junior). Det er sannelig et ekte bridge par, og begge har to foreldre som spiller aktiv turneringsbridge..

Andi spilte i helgen med sin mor på lag med et mix-par. Laget deres er bra, men det var nok en liten sensasjon at de gikk helt til topps. Mens Matt var på et av de største favorittlagene var det Andi sitt lag som brakte trofeet hjem til familien Brown/Boughey!

Matt måtte finne seg i at fru Andi var den som tok hjem pokalen!

Her skal du få se Andi briljere etter at hun fikk et bra motspill mot seg, i alle fall starten på motspillet var greit.

.

Mot 3 grand kom kløver ut til esset og kløver tilbake før vest tok ett kløverstikk til. Da kastet øst styrkekast i ruter, og vest skiftet til ruter som fikk løpe til østs dame. Det var fire stikk til forsvaret, kanten.

Hvis det ikke skiftes til ruter i tredje stikk blir det ganske enkelt, spillefører kan godspille fire sparstikk og har nok stikk ialt, forsvaret får kun de tre kløverstikkene og ett stikk i spar.

Etter ruter dame vant stikk kom en liten hjerter fra øst. Den ble stukket med esset, så spar dame som øst dekket med kongen. Det var nok en skjønnhetsfeil i motspillet. Hvis ikke øst dekker ville det ikke gått an å få til den fine sluttposisjonen du kan lese om her, og spillet blir enda mer komplisert. Den situasjonen som oppstår om øst ikke dekker kan du pusle litt med selv.

Etter spar dame, konge og ess spilte Andi ruter til esset og hjerter til kongen. Dette var igjen:

På kløver dame med ruteravkast fra nord var øst skviset i tre farger. Samme hva øst kaster gir han spillefører ett stikk, og om øst gir opp sparholdet har spillefører nok stikk allerede om hun topper sparen. Det beste øst kan gjøre er imidlertid å kaste en spar. Ved bordet leste imidlertid Andi situasjonen og vant sin kontrakt enkelt etter at øst først (på kløver dame) ga opp hjerterholdet som kun ga spillefører ett ekstra stikk i den fargen, og åtte stikk totalt. Andi tok da to hjerterstikk siden de uteværende hjerterne nå satt 1-1. Fra nord forsvant nok en ruter og en spar. På det andre hjerterstikket var øst skviset igjen! Han kastet ruter konge i håp om at vest hadde ruter knekt. Ruter knekt og spar knekt ga stikk nummer åtte og ni. Å kaste spar i tempo i denne sluttposisjonen er bedre motspill, da må spillefører velge. Men slik spillet forekom ved bordet ville ikke Andi latt seg lure, øst var forlengst avslørt.

ET NESTEN ÅR?

År 2020 ser ut til å bli det soleklart merkeligste og mest skremmende året så langt for oss som ikke opplevde 2.verdenskrig. Vi som bor «Down Under» har imidlertid så langt vært heldige og ikke blitt angrepet i særlig grad av coronaviruset. Det er nok likevel sannsynligvis at det kommer en bølge her også, men vi kan jo håpe det ikke blir så omfattende som andre steder.

Her i New Zealand går foreløpig dagene omtrent som til vanlig, men det er mange tiltak her også for å forsøke og stoppe det ventede angrepet.

Jeg og min familie følger nøye med på hvordan det går i Europa, og vi er selvsagt skremt og bekymret både når det gjelder familie, venner og andre på den siden av kloden. Det er ikke veldig mye positivt i nyhetene, men vi får bare håpe på gode nyheter snart.

Bridgen stopper sannsynligvis mer og mer over alt i verden, kanskje blir det kun online bridge for en stund. Tross alt er bridge og andre fritidsaktiviteter mindre viktig enn liv og helse.

Bridge – «nesten året?»

For meg selv har bridgeåret utviklet seg til det store «nesten året». Mitt mangeårige makkerparet med Michael Ware ble brutt opp på en udramatisk og vennlig måte, og jeg har startet på nytt med en ny makker, Nick Jacob (30).

Målet vårt er å komme på det New Zealandske landslaget, men på kort sikt taler det mot oss at vi er et nytt makkerpar (startet opp i oktober, like etter VM). To av parene fra det ganske suksessrike landslaget de siste årene vil bli tatt ut. For oss handler det om å overbevise i løpet av noen få måneder, for det er et fjerde par som har god rutine og fortsatt er aktuelle. De har spilt et par turneringer i år og gjort det bra. For Nick og meg har det også godt bra, men det har blitt mye «nesten».

I den store turneringen i Canberra, Australia i januar ble det tap i semifinalen med 1 IMP. Under lagturneringen i Gold Coast i februar ble det tap i finalen etter å ha ledet med 30 IMP da det gjenstod kun tre spill. Der spilte imidlertid undertegnede med Terje Lie, men Nick Jacob var en av lagkameratene.

Vi hadde en siste sjanse til for å kunne overbevise uttakskomiteen, i en av de største turneringene her i New Zealand i hovedstaden Wellington i helgen.

Trivelige Wellington var stedet for bridgespillerne i New Zealand i helgen

Å spille med "unge" Jacob er veldig inspirerende. De siste månedene har jeg virkelig hatt lyst til å spille bridge igjen, mer enn på mange, mange år. Han er knallgod, og som et leksikon når det gjelder bridge både når det gjelder spill, motspill og meldeteori. Talentet vises tydelig også i praksis ved bordet. Nick var allerede en toppspiller som veldig ung, men gikk lei av bridge og tok en pause. Nå er han heldgivis tilbake.

GeO med nymakkeren Nick Jacob (30) som er en fargerik og inspirerende makker (for ordens skyld, Nick er ikke han der med det hvite håret...)

For oss ble turneringen i Wellington i helgen nok en «nesten-greie». Laget vårt var med i toppen mot slutten og hadde vinnesjanser. Ett (av flere) spill i siste kamp kunne vippet til seier for vårt lag, men det skulle ikke skje. Dermed er det sannsynlig at landslagsplassen ryker selv etter bra, men ikke helt topp resultater. Uttaks-komiteen er ventet (?) å gå for det trygge, dvs. paret som har lang fartstid som makkere, heller enn et nytt par med et mulig potensial. Dette til tross for at vår butlerscore i de turneringene vi har spilt har vært veldig bra, men gode argumenter for begge par er mulig å gi.

På den annen side, det handler altså om å bli uttatt til hva?

Bridgeolympiaden i år skal (?) spilles i Salsomaggiore, Italia. Den turneringen er selvsagt årets hovedmål for spillere med landslagsambisjoner. Spillestedet ligger imidlertid midt i episenteret for coronautbruddet i Europa. Der skal liksom bridgen spilles i August?

Det ser unektelig ikke slik ut nå, men ting kan jo skje.

Det er litt merkelig at bridgen har truffet "midt i øyet" når det gjelder de verste stedene i denne sammenhengen de siste årene. I fjor høst var jo hundervis av bridgespillere, inkludert meg selv og tre norske lag i Wuhan, Kina for å spille VM, like før virusutbruddet kom akkurat i den byen!

Ok, nok om virus og «nesten år», la oss se på noen bridgespill.

Slem, eller ikke?

I North Island Teams (en av de tre store mesterskapene her i landet) var det et vell av slemspill, og masse, store svingspill så godt som i alle kamper. Slik spill er ofte litt tilfeldige, av og til er det snill sits, andre ganger sitter det svært uheldig, og noen ganger avgjøres spillene av utspillet, og/eller hvilken hånd som spiller kontrakten. Vurderinger har selvsagt betydning, men system og avtaler spiller også inn, noen ganger på en litt tilfedig måte. Her er noen eksempler fra helgens spilling:

Her var mye avhengig av meldesystem, for lilleslem i hjerter er perfekt om nord er spillefører. Det er vanskelig å få til om ikke paret bruker overføringer over 1 kløver (kløverføringer), og nord må uansett velge å åpne for å kunne få nord som spillefører i hjerterkontrakt.

Min makker og jeg åpner generelt ikke med flate 11-poengere, men denne gangen ble det til 1 kløver likevel, mest pga. gunstig sone, fine honnører (kontroller) og at åpneren har høyeste rangerte farge, spar. Siden vi bruker såkalte kløverføringer (1 kløver fra nord og svaret 1 ruter fra syd som viser hjerter) endte det i 6 hjerter spilt av nord! Heldig!

Den kontrakten var selvsagt enkel uansett utspill. Ut med trumfen før spar ess blir innkassert, så over til nord i ruter og en kløver kastes fra syd på spar konge. Plus 980 ga et visst håp om et gevinstspill, og ved det andre bordet endte N/S i 6 hjerter med syd som spillefører. Vest ble den avgjørende spilleren, men da han valgte å spille ut ruter 3 stod slemmen også ved det bordet, uavgjort spill.

Også i det følgende spillet var system og meldestil avgjørende.

NORD

 

Nord åpner etter vanlig system med 1 hjerter. Syd sa syd 1 spar, og nord hadde et valg mellom 3 spar (en undermelding), eller 4 spar. Jeg synes dette er nok til 4 spar som normalt viser 18-19 med fire-korts trumf. Syd går da på med Key Card 4 grand, og nord viser to Key-Cards samt trumf dame. Syd sa 5 grand, og det lover at paret har alle nøkkelkortene og at trumfen er god nok - en storeslemsinvitt. Nord kan over 5 grand vise en konge (spesifikk konge), men han kan også hoppe rett i storeslem om han har ekstra.

Har han det her?

Hjerterfargen er flott, og om syd har hjerter dame må det være nok til storeslem. Hvis ikke kan det være i hardeste laget, men det er ikke sjelden slik at han som sier 5 grand har visse forhåpninger til åpnerens (side)farge. Storeslem må om syd har meldt fornuftig etter disse meldingene ha en sjanse sett fra nords synspunkt, og jeg synes å si 7 spar over 5 grand er en bra sats å ta i dette tilfellet. 7 spar viste seg å være en bra kontrakt da hele spillet så slik ut:

Syd hadde et valg mellom å svare 1 spar eller 2 kløver. Her gjorde kanskje svaret 1 spar det lettere?

Kun 10% av N/S parene meldte 7 spar. Den er ikke helt nedlegg siden trumfen sitter 4-1, men det går greit etter to trumfrunder å ta to store kløver og stjele en kløver. Selv om den fargen ikke hadde blitt godspilt som her ville det vært tretten stikk med fem sparstikk (en stjeling og fire trumstikk på den andre siden), fem hjerterstikk, ruter ess og ess-konge i kløver. Siden kløverstjelingen må tas før trumfen tas ut (siden sparfargen satt 4-1) kan ikke kløverfargen sitte verre enn 4-2 for at det skal gå bra.

Her er et spill fra turneringens første runde.

SYD

Du sitter syd og med ingen i sonen og øst som giver. Øst sperreåpner med 4 ruter. Hva bør syd melde?

Mange doblet, men det er litt skummelt med dobbelton spar. Hva skal man si om makkeren melder 4 spar? Pass antagelig, men...?

Bør innmelding 4 grand direkte over motpartens åpning 4 i minor være naturlig?

Jeg tror det er en god avtale.

Min makker passet over 4 ruter, og etter pass også fra vest var det logisk å si 4 spar. Da gikk makker på med Key-Card Blackwood. Over ett Key-Card kan syd spørre om trumfdamen. Den har ikke nord, men med kn-10 i trumf og renons i ruter som makkeren ikke vet om synes jeg et hopp til 6 spar er fornuftig.

6 spar var ikke optimalkontrakten da det kan bli en kløvertaper og en spartaper. 6 kløver er mye bedre, og kanskje burde vi funnet den kontrakten.

Med en slik trumf (spar) er det jo naturlig å ta finesse over vest etter først å ha spilt kongen. Men øst var bare et menneske og spilte nokså naturlig ut ruter ess mot 6 spar. Da ble K-Q i ruter godspilt, og syd hadde plutselig tre avkast fra rødfargene for tre små kløver hos nord, så slemmen var sikker selv om sparfinessen blir tatt og det blir en taper i trumf. Det (ruter ess i utspill) skjedde ved mange bord.

Det er ikke så lett å finne optimalkontrakten 6 kløver her. Det kunne kanskje skjedd for eksempel ved at syd over nords 4 spar hadde valgt å hoppe til 5 grand – velg slem («pick a slam»).

Ved et bord skjedde noe som jeg uten å beskylde noen for noe som helst likevel velger å kalle litt tvilsomt. En av de bedre spillerne i lokalet var i 6 grand som nord. Ett stikk i ruter måtte gis bort i grandkontrakt da ruter ess kom i utspill, og siden kløveren ikke satt 2-2 måtte sparen tippes. Er det sannsynlig at en god spiller som kan sin odds velger å toppe denne sparfargen etter en høy sperremelding fra øst?

Vel, hun gjorde det, soleklart mot oddsen, og fikk et kanonspill da spar dame falt fra han som hadde annonsert en meter med ruter. Laget deres fikk en pangstart og vant nesten hele turneringen. Med "tvilsomt" tar jeg forbehold om at kanskje vest i tredje ruterrunde kastet en spar - dårlig motspill da han har en verdiløs hjerter som kan kastes. Det gjør det enkelt fordi spillefører får tull telling, øst har 2-2-8-1 og sparen sitter i så fall 2-2.

I aller siste kamp kom en dobbelsving som kostet vårt lag seieren. Ingen kan si det var direkte urettferdig, men surt er det alltid.

Ville du likt å være i slem her, og i tilfelle hvilken?

Både 6 kløver og 6 ruter er ganske bra, men kanskje ikke bra nok. I kløverslem må kløveren sitte 3-2 eller esset singel hvis første kløverrunde spilles riktig vei og esset kommer "på luft" og ruteren må være uten taper. Kløveren kan også tippes om noen har tieren fjerde, og tieren kan sitte singel. Det er antagelig teoretisk sett litt for hardt med minorslem.

I 6 ruter er det normalt nok at ruteren ordner seg, men det er en fare for at kløver sitter 4-1 og at forsvaret får tak i en kløverstjeling.

Det er litt bedre i 6 grand. Der er det eneste som må gå bra at ruteren ordner seg, for det behøves kun to kløverstikk i grandkontrakt for å komme til tolv om det er fem ruterstikk. Ruteren 2-2 er en 40 % sjanse, og i tillegg kan damen sitte singel på begge sider. I noen tilfeller kan man dessuten (i grandkontrakt) finne ut mye om fordelingen (for eksempel ved at nord viser seg å ha fire kløver og syd bare en) slik at kongen fulgt av finesse i praksis gir klart mer enn 50% sjanse.

I meldingsforløpet er det ofte vanskelig å finne ut hvor tette fargene er. Mine lagkamerater endte i 6 kløver som langt i fra er håpløst. Ved vårt bord spilte de 5 ruter – slemsving på gang.

Siden ruter Q-10-x var plassert hos nord hadde ingen slem noen sjanse, og det ble 13 IMP ut i stedet for 13 inn - 26 IMP i sving - om kortgudene hadde vært på vår side. Det tålte vi akkurat ikke da vi manglet ca. 12 IMP for å gå til topps.

Alt i alt en spennende bridgehelg med noe uflaks, noe flaks, og masse interessante slemspill som selvsagt går veien noen ganger, andre ganger ikke. Alt handler dog ikke om tilfeldigheter og flaks/uflaks, hvor godt man spiller betyr jo en hel del det også! I det lange løp får man normalt det man fortjener.

Norsk seier i South Africa!

I Cape Town, Sør Afrika spilles South African Bridge Congress 2020, og i lagturneringen ble det seier for et norsk lag bestående av Leif Erik Stabell, Tolle Stabell, Jan Mikkelsen og Sverre Johnsen.

Mikkelsen, 2 x Stabell og Johnsen gikk helt til topps! (I midten bridgepresidenten James Clark)

Her er et spill som sakses fra bulletinen. Det inneholder et fint lite tempopoeng, det som må gjøres må gjøres i riktig rekkefølge.

N/S har altså klatret til 4 spar og vest spiller ut kløverhonnør og tar den andre med det samme. I første kløverrunde legger øst svakhet. Hva det andre kortet han følger med betyr kan sikkert være litt avtalespørsmål. Noen legger bare fordeling fra gjenværende, men i en slik situasjon er det trolig bedre å bruke Lavinthal (farveskiftsignal) da vest i denne situasjonen så godt som alltid skal skifte til en ny farge i stikk 3 (etter svakhet fra makkeren). Da kan det være godt med litt hjelp.

Hvis øst har ruter ess bør selvsagt vest skifte til ruter, men hvis øst singaliserer at han tror hjerterskift er beste motspill bør vest skifte til hjerter for ikke å kanskje rulle opp makkerens ruterbeholdning. Med damen i hjerter "ser" øst at hjerterskift er greit, og han har jo ikke ruter ess. 

La oss si vest finner det beste skiftet, til hjerter i tredje stikk. Spillefører en uungåelig hjertertaper så den hardmeldte utgangen er avhengig både av 3-2 sits i trumf og at ruteren kan spilles uten taper. Ruterfinessen må altså gå. Problemet er at fargen sitter 4-1. Derfor må ruterfinesse tas akkurat nå!

La oss si spillefører "glemmer" det at det kan sitte akkurat slik som det faktisk gjorde og starter med å ta ut trumfen i tre runder, den siste med bordets konge. Så ruter knekt. Den får løpe rundt, men da blir situasjonen i ruter denne:

Ruter knekt vant stikket, og nieren falt altså fra vest i første ruterrunde. Men nå hjelper ikke det da spillefører er inne hos nord for siste gang. Han kan ta en ruterfinesse til, men øst må fortsatt få for kongen da en tredje ruterfinesse ikke er mulig å ta lenger. Merk at det ikke hjelper spillefører å legge tieren under knekten, for da vil østs mellomstore ruter vokse og han får en sikker stopper. (bare prøv!)

Det utgjør forskjellen mellom en bet og vunnet utgang hvis spillefører tenker på denne mulig rutersitsen og tar en ruterfinesse med det samme idet han er inne på hjerter ess i tredje stikk. Det bør spilles ruter til tieren akkurat da, så tre runder trumf, og den tredje runden tas med bordets konge. Spillefører er nå også inne på bordet for siste gang, men etter dette ser ruterkombinasjonen slik ut:

At nieren falt var behagelig, og spillefører kan dra ruter knekt. Uansett hva øst gjør blir det null rutertapere. Dekker øst står spilleførers ruter (åtteren har blitt nøkkelkortet), og om øst ikke dekker vinner ruter knekt stikket. Så tas en tredje ruterfinesse, utgang til bokføring.

Mesterskapssiden for det Sør Afrikanske mesterskapet finner du her.

 

 

 

 

5NT - Spesifikk konge ("Det tekniske hjørnet")

I en lagkamp denne uken kom et spill som kan bli løst litt med en god vurdering, og ved hjelp av en fornuftig systemavtale.

Du sitter øst og hører makker åpner med 1 hjerter, minst femkorts farge. Ofte gjentar jeg til ferske spillere anbefalingen om at når man vet om en 8+ korts tilpasning i major, så holder det. Men med tre-korts trumfstøtte og en hånd god nok til utgang må man først melde en farge før det meldes utgang senere (åpneren kan jo være sterk), eller starte med å melde en ny farge for i neste melderunde kreve (for eksempel med 4.farge) for å etablere utgangskrav og undersøke slemmuligheter.

Her er det uansett opplagt å svare 1 spar siden vi jo godt kan ha ti-korts trumftilpasning i spar og bare åtte-korts tilpasning i hjerter. Og det er faktisk akkurat slik det er, for over 1 spar hopper vest til 3 spar! Det viser fire-korts sparstøtte og en hånd verd ca. 16 poeng, «give and take», og øst ser at slem skal meldes.

Øst kan kanskje kontrollmelde nå, men det er helt utenkelig at åpneren kan ha fem små hjerter, så et direkte hopp til 4NT over 3 spar er fornuftig nok. Det er Key-Card Blackwood, og vest viser to nøkkelkort med spar som trumf (dvs. vest har hjerter ess og kløver ess).

Hva bør øst gjøre nå?

Det mangler et vitalt (normalt) kort, trumfdamen. Men hva gjør vel det?

Her bør øst tenke at trumfen er ok, vi har nemlig ti trumf til sammen med ess-konge i spissen. Da er det veldig lite sannsynlig at ikke trumfen er gående. Altså kan det stå storeslem. Men om vest har esset femte i hjerter og mange av poengene sine i minorfargene er ikke storeslem bra nok.

Øst fortsetter med 5NT, storeslemsinvitt. Det lover normalt at paret har alle nøkkelkortene samt trumf dame. Han bør «lyve» på seg det kortet selv om spar dame faktisk mangler, altså pga. at de har ti trumf og ess-konge i toppen.

Noen bruker 5NT som spørsmål om antall konger. De fleste ekspert-par bruker imidlertid meldingen som en generell storeslemsinvitt (makkeren kan hoppe til 7 med ekstra), og at det spør om spesifikk konge. Det er en nyttig variant.

Her viser vest hjerter konge med meldingen 6 hjerter. Da er det enkelt for øst, han kan telle minst tretten stikk: seks i spar, fem i hjerter og to minor-ess (+ kløver konge).

Vest hadde kanskje nesten til 4 ruter - Splinter - over 1 spar. Det viser enda sterkere kort enn hoppet til 3 spar. Hvis ruter dame hadde vært spar dame i stedet ville det etter min mening vært riktig å si 4 ruter.

Eneste forutsetning for storeslemmen er at AK-sjette mot fire små, eller som her AK10-sjette mot knekten fjerde ikke gir taper. Det er en så god sjanse at øst melder storeslemmen. At vest hadde spar knekt og ikke fire små gjorde storeslemmen enda bedre, for da kan spillefører takle den ene 3-0 sitsen hvor nord har damen tredje. Kun damen tredje i spar hos syd ødelegger festen.   

Øst teller altså tretten rene stikk og kan godt melde 7NT. I parturnering gir det det lille ekstra som gjør at du får topp (kanskje delt med noen få) i stedet for "kun" et bra spill for 7 spar. Dessuten kan det en sjelden gang komme hjerter ut til stjeling mot 7 spar (5-0 hjertersits). 

Norske jenter på topp i verden!

World Bridge Federations siste oppdatering av WBF-mesterpoeng viser at THEA LUCIA INDREBØ ligger helt på topp blant juniorene (U-25). Hun har noen få mesterpoeng mer enn amerikaneren Kevin Rosenberg.

Norge dominerte i Opatja VM 2019, og alle fire på laget klatret voldsomt på verdensranskingen. De vant jo også lagturneringen!

Thea Lucia og Ida Marie Øberg etter triumfen i VM par i Opatija i fjor

Ida Marie Øberg ligger i øyeblikket som nr. 7 på rankingen. Lagvenninnene Sofie Græsholt Sjødal og Agnethe Hansen Kjensli deler 9.plassen på den siste rankingen. Fire norske jenter på topp-10 i verden er simpelthen historisk!

 

 

Helgemo på 3.plass i Winter Games par - Polsk dobbel

Winter Games i Monaco ble avsluttet søndag med siste del av parturneringen.

Geir Helgemo og franske Cedric Lorenzine var en velykket ny parkombinasjonen. Som tidligere meldt kom deres lag på 2.plass i lagturneringen, og i A-finalen for par ble det bronse.

Enda mer vellykket var uken for Piotr Gawrys og Michal Klukowsk som var på vinnerlaget i Zimermann Cup (lag) og også tok seg av parturneringen hvor de til slutt var vel 1% foran engelske Alexander Hydes og Peter Crouch.

I par var det ikke alt for mye å rope hurra for sett med norske øyne. Bakke-Grude ble nr. 12 i B-finalen og Grøtheim-Tøndel ble nr. 18. 

Alle resultatene bulletiner med massevis av spill og annen informasjon om Winter Games 2020 finner du her. 

 

NM for dame og veteranlag

Lag 1 NON BLONDE gikk til topps i NM for damelag på Scandic Hotel Lillehammer. De vant klart i det 27 lag store feltet, marginen til 2.plassen var til slutt over 18 VP. Norgesmestrene er Gunn Helness, Lise Blågestad, Bodil Nyheim Øigarden og Liv Marit Grude.

På 2.plass kom lag Bloody Mary med Ranja Sivertsvik, Vicky Chediak, Siv Thoresen og Ingunn Uran. De var mindre enn 1 VP foran 3.plassen, og bronse gikk til Ann Karin Fuglestad, Marianne Harding, Torild Heskje og Gunn Tove Vist. Bak der igjen var det et par lag som ikke manglet mye på pall-plass, og alle resultatene i begge klasser finner du her.

Klar seier til f.v. Gunn Helness, Bodil Nyheim Øigarden og Liv Marit Grude

I NM for veteranlag deltok kun 13 lag. Vinnere ble Nord og Nordby med Harald Nordby, Peter Marstrander, Jan Trollvik og Rune Anderssen som var 15 VP foran nr. 2 på listen, lag Young Boys (Holmbakken, Wiborg, Frydenberg og Lindqvist) med lag Furunes på 3.plass (Furunes, Stokkeland, Kindsbekken og Storsten).. 

Her er et spill fra helgen.

Bør det meldes slem som N/S med dette?

Det er litt i hardeste laget, og ser ut til å måtte bli både en spartaper og en taper i kløver uten hjelp fra motparten.

Både 6 hjerter og 6 spar kan imidlertid vinnes. Det står i 6 spar fordi trumfen sitter 3-2, og hjerterfargen gir avkast for to kløver hos syd. Men med 6-4 tilpasning i hjerter er det selvsagt helt naturlig å spille hjerterkontrakt.

Hvis du er omptimistisk og havner i 6 hjerter er det to mulige spilleplaner for å forsøke å vinne tolv stikk. Den ene er å ta dobbelfinesse i spar. Som du ser mislykkes det, men som ville vært vinnende variant om øst og vest bytter sparbeholding.

Bedre er det antagelig å satse på innspill. Etter ruter konge ut tas to runder trumf, så trumfes syds gjenværende ruter. Deretter spilles tre runder spar. Håpet er at den som kommer inn i tredje sparrunde er innspilt og må gi favør.

Hvis det er vest som har tre spar må du håpe han har kløver konge. Det hadde han, og om spar knekt eller dame flyttes over til vest og et annet uvesentlig kort over til øst ville vest blitt innspilt for å måtte spille kløver unna kongen tll syds dame, eller ruter til dobbeltrenons som gir stjeling hos syd med kløveravkast fra nord.

Men her er det øst som har tre spar.

Han blir også innspilt å må spille enten ruter til dobbeltrenons, eller kløver. Problemet er at spillefører da må velge i denne situasjonen:

Spillet har gått som beskrevet, og øst spilles inn på spar dame. Spiller han da ruter er det greit, syd trumfer og fra nord forsvinner kløver 10. Så øst bør selvsagt spille liten kløver. Da har spillefører valget. Han kan legge liten fra syd som med denne sitsen fører til at vest må på med kongen. Men om øst og vest bytter kløverhonnør og det legges liten fra syd kommer i så fall knekten fra vest, og det tapes ett stikk mens det med slik kløversits ville blitt riktig å hoppe opp med kongen idet øst spiller kløver.

Spørsmålet blir altså hvem har kløver konge og hvem har knekten. Hvis øst (eller han som kommer inn) har begge går det bra uansett, og om vest har begge går det galt uansett siden øst kommer inn i tredje sparrunde. Honørene må enten bege være hos øst eller være splittet hvis øst kommer inn, da er det en sjanse. Det er ikke noe enkelt valg. Ved en del bord hadde sikkert øst meldt over nords 1 hjerteråpning. Da er det enda større sjanse for å tråkke feil i dette kritiske valget mot slutten.

Så kanskje er det klokeste å holde seg unna sånn slemmer…

I dame- og veteranklassen samlet var det 10 N/S par av 40 som meldte slem. Mot ett av dem stampet Ø/V i 7 ruter og gikk 1100 i bet (burde vært 1400). Fire par vant lilleslem, og fem par gikk bet. Resten spilte utganger med elleve eller tolv stikk.

Kvangraven vant i Tórshavn

Noen nordmenn tok turen til Tórshavn for å spille bridgefestivalen der. Det ble spilt Swiss Pairs med IMP beregning, og Hils Kåre Kvangraven gikk helt til topps sammen med færøyske Bogi Simonsen.

På andreplass i det 70 par store feltet kom Tom Anders Høiland, også han med færøysk makker (tror jeg), Arne Mikkelsen.

Det rapporteres om en fin festival og de som var der anbefaler flere nordmenn å ta turen til Torshavn for å delta i neste års festival.

Alle resultatene fra Torshavn Bridge Festival finner du her.

Vi tar med et spill fra turneringen hvor øst hadde fått utlevert en sjeldent sterk hånd. Dette er et spill som du godt kan diskutere med din faste makker for å sjekke om dere har avtalene i orden.

Vanligvis er de enkleste spillene å melde når man har to balanserte hender mot hverandre. Så snart en av dem får vist sitt grandintervall kan makkeren legge sammen sine poeng mot det han vet om han andre sine kort og konkludere. Selvsagt må man vurdere om majorkontrakt på 4-4 tilpasning kan være bedre enn grandkontrakt da en stjeling på den ene siden kan gi ett ekstra trumfstikk (fem trumtstikk for 4-4 tipassen) i stedet for kun fire stikk i fargen hvis det spilles grand.

Problemet her er at øst er så sterk at noen ikke har godt nok system til å få vist den korrekte styrken, 27 poeng. Det startes med 2 kløver fra øst etter tre passer, og for de fleste svarer man 2 ruter selv med positiv hånd når den er balansert. Det vil sjelden gi store problemer senere i meldingsforløpet. Her må øst hoppe til 3 grand andre gangen for å vise 25-27 poeng, hvis de ikke har andre avtaler som for eksempel KOKISH. Det er en konvensjon som dekker nettopp disse litt sjeldne hendene (25+ poeng, balansert). Den kan spesielt interesserte lese mer om her.

Så lenge vest får vite om østs 25+ poeng og balansert hånd går han i slem. Det er normalt litt for lite for storeslem.

Det spørs litt med hensyn til avtaler om vest kan bruke Stayman 4 kløver over et eventuelt hopp til 3 grand. Det er klart at hjerterkontrakt KAN være bedre enn grand, men vests hjerter er veldig tynn, og eventuell hjerterkontrakt kan noen ganger være sårbar hvis trumfen sitter skjevt. Det er vel ikke helt galt å bare hoppe til 6 grand heller.

Denne gangen var hjerterkontrakt best, og siden hjerteren satt 3-3 vinnes tretten stikk greit. En spar kan stjeles hos vest, og østs kløver dame kan kastes på vests fjerde ruter.

Vinnerparet var i 6 hjerter med tretten stikk, +1460, og fikk pluss-spill for det da nesten halvparten av Ø/V-parene stoppet i utgang. To par meldte 7 hjerter og fikk fet pluss for sin +2210. To andre par gikk bet i 7 grand og ett per hadde en misforståelse og spilte 7 spar med to bet.

SWISS TEAM vant i Monaco

Pierre Zimmermann vant sin egen turnering Zimmermann Cup da hans lag SWISS TEAM beseiret GUPTA med bl.a. Geir Helgemo på laget i finalen. SWISS TEAM fikk et overtak i andre sett og hold unna. Seiersmarginen til slutt ble på 24 IMP. 

Vinnerlaget består av Klukowski-Gawrys, Brink-Drijver og Multon-Zimmermann. LAVAZZA vant bronsekampen mot RUSSIA. Her er et par bilder sakset fra bulletinen:

Vinnerlaget, f.v. Klukowski, Brink, Multon, Zimmermann, Gawrys og Drijver.

Det ble andreplass for fv. Zia, Helgemo, Meckstroth, Gupta, Rosenberg og Lorenzini.

I parturneringen var det kvalifisering fredag. Malinowski-Bakshi fra England vant, men Petter Tøndel og Glenn Grøtheim spilte også godt og endte på 3.plass.

Alle resultatene finner du her.

Vi tar med et spill fra lagturneringen som viser nivået. Det er fra semifinalen.

Der Klukowski satt vest og Gawrys øst startet meldingene med 1 ruter fra nord og 1 hjerter innmelding fra Gawrys (øst). Da spratt syd i 5 ruter! Det er sannelig ikke lett å finne ut hva som er riktig når man ikke får kommunisert noe før på femtrinnet. Men polakkene fant ut av det. Vest doblet, og øst meldte 6 ruter, og da tok vest sjansen på storeslem. Her ser du hele meldingsforløpet:

Godt gjort, og storeslemmen var nokså nedlegg. Vests kløvertapere forsvinner på hjerterfargen.

Det ble imidlertid uvagjort spill. Ved det andre bordet stoppet først Ø/V (Sementa-Bocchi) i 6 spar, men Brink på syds plass stampet i 7 ruter. Da meldte Ø/V 7 spar, og Brink bet seg i leppa. Han hadde lyst til å stampe i 8 ruter, men det fikk han ikke lov til...

I den andre semifinalen stod Helgemo-Lorenzini over akkurat det settet. Der vant RUSSIA 15 IMP for å spille 6 spar med tretten fordi N/S ved det andre bordet fikk spille 5 ruter doblet med en bet. Ganske merkelig, i en kamp er +1460 15 IMP inn, men sammenlignet med de to bordene i den andre kampen ville det vært et stort tapsspill.  

 

Spill fra BAM'en i Winter Games

Her er et godt spill av Brogeland-Sælensminde i BAM-turneringen i Monaco. Som så ofte, en liten motspillsglipp må til, og den må utnyttes!

Brogeland satt med dette og hørte Silla (Sælensminde) åpne i første hånd og gunstig sone med 2 ruter, såkalt "søppelmulti", dvs. en svak, svake 2 åpning i en majorfarge. I gunstig sone behøver det ikke innebære særlig mye, men Brogeland måtte nesten satse på utgang? Han sa 2 grand – krav – og Silla sa 3 kløver som viste minimum med hjerterfarge. Nå kunne Boye etter deres metoder spurt om det var en ekstra dårlig minimum, eller om han hadde noe i hvert fall, men naturlig nok meldte han 4 hjerter. Tross alt trenger han ikke mer enn kongen femte i hjerter hos åpneren for at utgang skal være en god kontrakt.

Det viste seg å være en særdeles tynn åpning, en 2 åpning som kan gjøre mange juniorspillere misunnelige…

Erik "Silla" Sælensminde ser ut til å bli bare yngre og yngre for hvert år som går...

Mot 4 hjerter kom hjerter 5 i utspill til til syveren fra bordet, tieren og damen. Nå spilte Boye kløver dame. Den burde vest dekket, men da han la liten hadde nordmannen fått den lillefingeren han trengte for å kunne ta hele hånda. Kløver dame vant stikket, så kløver til stjeling og trumfåtteren som fikk seile. Neste trumf gikk til kongen og esset, og en tredje runde kløver ble spilt, vel og merke en liten kløver. Esset kom på, behagelig for spillefører, og Boye spilte spar til esset for å ta sine kløverstikk og ti stikk i alt (han var helt uten trumf nå).

Det måtte ha vært fristende å spille kløver konge tredje gang for å presse ut esset hvis vest hadde esset fjerde fra start, og øst knekten tredje fra start. Men motparten brukte svensk fordeling, og østs treer i første kløverrunde tydet på fire-korts farge. Boye stolte på det og vant sin utgang, (selvsagt) vunnet spill da motstanderne ved det andre bordet spilte delkontrakt i hjerter med ni stikk.

WINTER GAMES, torsdag

ZIMMERMANN CUP I Winter Games i Monaco var semifinalene jevnspilte etter to av tre sett.

Lag GUPTA med Geir Helgemo spilte mot RUSSIA og tok fullstendig over i de siste 20 spillene. De kjørte over sine russiske motstandere, 77-9 over 20 spill, og seiersmarginen ble på hele 74 IMP.

På GUPTA som skal spille finale spiller foruten Geir Helgemo hans makker for anledningen, Cedric Lorenzini (Frankrike), Zia-Meckstroth (USA) og D.Rosenberg-Gupta (USA).

I den andre kampen ledet SWISS TEAM (Zimmermann) med 1 IMP mot italienske LAVAZZA da det gjensto 20 spill. Zimmermanns lag var klart best mot slutten og avanserte til finalen med 41 IMPs margin.

Dermed blir det finaloppgjør med Geir Helgemo mot noen av sine tidligere lagkamerater på Zimmermann/Monaco, nå kalt SWISS TEAM. Det laget består av Klukowski-Gawrys, Brink-Drijver og Zimmermann-Multon. Altså vil vi se stort sett spillere helt i verdenstoppen i finalen som kan bli en severdig greie. Kampen vil bli overført på BBO i morgen.

Her er et spill mot slutten av GUPTA sin kamp, og det viser hvordan det ofte går når man er i ferd med å bli knust. Da tapes spill som like gjerne kunne gått andre veien, men i teorien meldte vel det russiske Ø/V-paret feil? (Nord giver, ingen i sonen)

Hvordan bør dette meldes med nord som giver og ingen i sonen, og N/S forholder seg tause?

Er 6 hjerter en bra slem?

Det er ikke noen dårlig slem, for det er bare den ene taperen i ruter, så 6 hjerter vinnes om trumfen ikke gir taper. Hvis fargen sitter 2-2 (40%) er det greit, og i tillegg kan hjerter dame sitte singel. Alternativt, hvis man har nyttig informasjon kan man legge ned en honnør og ta finesse over han andre hvis sannsynligheten for lengde hos han er størst. Det blir med andre ord en slik slem som vinnes omtrent i halvparten av tilfellene. Det er imidlertid et poeng i meldingene slik de aller fleste melder. «Alle» bruker jo Key Card Blackwood nå til dags. Da får han som spør vite at de mangler både ett nøkkelkort og trumf dame, og når det er slik skal man normalt holde seg unna slem da det mangler ett "ess" og trumfen kan gi en taper.

RUSSIA meldte likevel slem og gikk bet da spillefører ikke gjettet riktig i trumf. Zia-Meckstroth stoppet i 5 hjerter og noterte +450, 11 IMP til GUPTA.Hvis slemmen hadde stått/blitt vunnet ville det blitt 11 IMP andre veien, 22 IMP i sving. Selv det hadde på ingen måte holdt for russerne som mot slutten av kampen ble utspilt av lag GUPTA.

I den andre semifinalen meldte begge Ø/V-parene 6 hjerter, og begge vant den! Jeg tipper at det riktige hjertervalget ble funnet fordi nord ga lyd fra seg i meldingsforløpet – sladret i kortene som man sier – og spillefører derfor satset på trumflengde i trumf hos syd.

FMB Trophy (BAM)

To norskpregede lag var i A-finalen. Det ble gode plasseringer, og det så en stund ut som det kunne bli medalje. Men lag GILLIS endte til slutt på delt 9.plass etter å ha ramlet fra 5.plass før sisterunden. På laget spilte tre engelsmenn samt Boye Brogeland, Erik Sælensminde og Odin Svendsen. På delt 13.plass finner vi lag Erichsen som foruten australeren Tony Leibovitz beestod av disse nordmennene: Espen Erichsen (England/Norge), Tor Eivind Grude og Christian Bakke. De lå også noe høyere plassert mot slutten, men falt litt av.

Vi kommer tilbake med spill fra BAM’en i et senere innlegg. Det polsk pregede laget PEPSI vant A-finalen.

For øvrige resulter klikker du her.

WINTER GAMES, onsdag

ZIMMERMANN CUP

Joda, Geir Helgemo sitt lag GUPTA fosset videre onsdag og er i semifinalen som spilles torsdag.

Det ble imidlertid en tøff kvartfinale da nordmannens lag møtte PEPSI som består av noen av de beste polakkene (inkludert Pszczola, populært kalt Pepsi) og May Sakr fra Libanon.

GUPTA vant alle tre settene (20 spill i hvert sett) og gikk videre med 35 IMPs margin til slutt.

Her er et spill hvor det ikke uvanlige skjedde igjen, Helgemo vant utgang, ved det andre bordet ble det bet. Såvidt jeg kan skjønne spilte dog Geir ganske rett frem i dette tilfellet, men Pepsi gikk altså bet i utgangen. Var det bortspill av normalt meget gode Pepsi? Døm selv:

Mot Geir (nord) sin 4 hjerter kom den single kløveren ut fra øst. Esset vant stikket og det ble spilt mer kløver mot trumf hos blindemann. Øst kunne stjele med nieren. Han skiftet til spar, og Geir føk opp med esset. Han kunne nå blitt avhenig av at de gjenværende trumfene satt 2-2 samt at ruterfargen ordnet seg med kun en taper. Siden spar dame falt var kun 2-2 i trumf (etter øst hadde brukt en trumf) siden spar knekt kune godspilles for et ruteravkast, og nords tredje kløver kunne trumfes. Og trumfen satt pent, så like etterpå ble det notert +420 i Helgemo-Lorenzini sin kolonne.

Pepsi var også i 4 hjerter, og begge spilleførerne visste at vest satt med en og en halv meter med kløver. Pepsi sin spilleføring ser merkelig ut. Han også stakk kløverutspillet med esset og spilte kløver som øst trumfet med hjerter 9, samme start med andre ord. På sparskiftet fra øst la imidlertid polsk/amerikaneren liten fra syd. Det er kanskje mulig å finne sitser hvor det er riktig, men her ramlet taket i hodet på han. Vest stakk med sin single spar dame og spilte kløver som øst kunne stjele siden han hadde høyere trumf enn bordet (syd) og nord fulgte med kløver. Øst tok så for ruter ess - en bet - og sikret den andre beten ved så å spille spar som vest kunne stjele. Pluss 100 sammen med Helgemo sin +420 var verd 11 IMP for GUPTA.

FMB TROPHY

Lag GILLIS (Crouch, Hydes og Gillis fra England, og Boye Brogeland, Erik Sælensminde og Odin Svendsen fra Norge) hadde en god andre dag i kvalifiseringen og klatret til 7.plass. Det gir A-finale hvor 26 lag spille. Fra kvaliken går minst 22 lag til A (avhengig av hvor mange som dropper inn fra lagturneringen).

Lag ERICHSEN (Leibovitz, Australia og norsk/engelske Espen Erichsen samt nordmennene Tor Eivind Grude-Christian Bakke) ble nr. 11 i kvaliken, også en sterk prestasjon.

Lag De Botton (Hoftaniska, Malinowski) falt akkurat utenfor kvalik, og VIKING HIGHLANDERS (Grøtheim, Tøndel, Høyland og Høyland) kom ikke langt bak der igjen. De manglet en god sluttspurt for å kunne spille i A-finalen i morgen. For dem som ikke spiller A-fianlen blir det B-sluttspill, og til helgen blir det parturnering.

All informasjon fra Winter Games, resultater, bulletiner osv. finner du her.

 

MONACO: Helgemo greit til kvartfinale (m/spill)

I Winter Games i Monaco hadde Geir Helgemo sitt lag GUPTA ingen store problemer med å ta seg til kvartfinalen i Zimmermann Cup da de slo ut et italiensk/polsk lag.

GUPTA vant alle tre settene (3 x 20 spill) og hadde 51 IMPs margin til slutt.

Helgemos makker er franske Cedric Lorenzini (30 år) og de spiller tydeligvis veldig bra sammen.

Her er et spill hvor franskmannen fikk hjem en utgang pga. av et motspill som nok kan diskuteres. Synes du det er svakt motspill?

Mot Lorenzini (øst) sin 4 hjerter spilte syd ut kløver 8 som gikk til liten fra vest, nords knekt og østs konge. Franskmannen la ned trumfesset og så kongen komme på. Da var det klart at nord satt med sikkert trumfstikk, og det var om å gjøre å unngå to tapere i ruter. I tredje stikk spilte Lorenzini spar opp mot kongen. Syd vant med esset og fortsette med kløver. Dermed fikk spillefører en sjanse.

Inne på kløver ess spilte han trumf dame, så spar konge og kastet en ruter før vests siste spar ble trumfet. Nå hadde nord kun igjen ruterne, trumf knekt og en spar. Han blir etter hvert innspilt enten ved at han stjeler østs kløver, eller hvis han nekter å gjøre det blir han til slutt puttet inn på trumfknekten. Da kan han ikke spille spar siden det er til dobbeltrenons og trumfes hos vest med avkast av nok en ruter fra øst. Så han må gi ruterfavør! Spillefører slapp altså med en rutertaper og vant sine ti stikk, utgang til notering.

Ved det andre bordet gikk Zia (syd) innpå med 1 spar, og nord sa 2NT som hos dem viser firekorts trumfstøtte (spar) og en bra hånd. Ø/V fikk til slutt spille 4 hjerter ved det bordet også. Zia spilte ut spar ess, og i andre stikk skiftet han til ruter. Dermed var det ingen mulighet for mer enn ni stikk, en bet og 10 IMP til GUPTA. Ved fem av 16 bord føk 4 hjerter hjem, de andre fikk ni stikk.  

I dette neste spillet så vi noe vi som har fulgt med Geir Helgemo fra før Lorenzini var født har sett mange ganger; han vant en utgang så godt som alle andre gikk bet i. Det er ikke alltid det er briljant spill som gjør at det skjer ofte, men de aller beste griper de sjansene som er der om motspillet ikke er helt på høyden.

Dessverre har jeg ikke fått tak i detaljene som gjorde at 4 hjerter føk hjem etter hjerter 8 i utspill. Det blir derfor litt gjetting, men kanskje spilte Geir ruter i andre stikk og syd vant med esset. Skjer det, (at «feil» motspiller vinner ruterstikket, syd) bør syd kanskje se at det er et faremoment, ruter dame kommer til å bli godspilt. Og innser syd det bør han vel skifte til kløver konge slik at de tar tre kløverstikk og beten. Hvis han fortsetter med trumf går det galt for forsvaret. En ruter trumfes, spar til kongen, ruter til trumf og kongen kommer på. Vests lille spar trumfes og godspilt ruter dame gir avkast for en kløver hos vest.

Det kan vel finnes andre måter det skjedde på at Geir vant 4 hjerter, men det finnes ikke noe BBO fil som viser dette spillets gang. Uansett var det bare trønderens +620 og en 620 til ved de 16 bordene, resten gikk bet i 4 hjerter eller vant delkontrakt. GUPTA sine motstandere noterte +140 og Helgemo sitt lag vant 10 IMP.

I FMB Trophy som består av lagene som ikke kvalifiserte seg for sluttspill i lag gjorde "norske" lag ERICHSEN det skarpt den første kvalifiseringsdagen (av to kvalikdager) og ligger på 4.plass. På det laget spiller Tony Leibovitz (Australia) sammen med Espen Erichsen og Tor Eivind Grude-Christian Bakke. De ligger som nr.4 etter halvspilt kvalik.

Etter to dager blir lagene i denne Board-A-Match turneringen (torsdag) delt inn i A-finale og B-finale. Feltet utvides onsdag med lag som ble slått ut i første utslagskamp i lagturneringen, og de som blir slått ut i kvartfinalen kan også komme med. Slik jeg leser reglene blir det 26 lag i A-finalen, og kun de 22 beste i kvalifiseringen er sikret A-finale siden de fire lagene som blir slått ut av Zimmermann Cup sin kvartfinale onsdag har anledning til å gjøre «drop-ins».

Lag GILLIS med Brogeland, Sælensminde og O. Svendsen ligger bra an til å komme seg til A-finalen. De ligger på 16.plass etter første dag. De BOTTON med Hoftaniska og Malinowski ligger på 23. plass.

Alle resultatene, bulletiner og annen informasjon fra Winter Games finner du her.

Utspill til besvær...

Er du en av de mange som føler utspill er veldig vanskelig?

Han mange mener er verdens beste bridgespiller (Geir Helgemo) sa en gang til meg at "utspill er den delen av bridgen som har kostet meg flest poeng". Så det er ikke bare du og jeg som sliter med det...

Denne artikkelen kan kanskje være en liten trøst til (alle?) de som synes de bommer utspillet hele tiden.

Mens vi venter på flere spill og resultater fra de pågående Winter Games i Monaco har jeg sittet og reflektert litt over alt som skjedde i mine siste turneringer, under Gold Coast Congress (Australia) hvor min makker var Terje Lie.

Det ble totalt sett en bra uke, og den voldsomme kalddusjen kom som fortalt tidligere ikke før de siste 20-25 minuttene, etter å ha spilt bridge i over en uke.

Det var brutalt, omtrent som et mareritt.

Utspill kan også være et mareritt. Noen ganger er det helt tilfeldig hva som er riktig utspill, og du kan nesten bare trekke et tilfeldig kort opp fra de tretten du holder i hånda. Andre ganger har man nyttig informasjon og det kan være noen utspill som er dårlige, andre utspill som har mye bedre sjanse til å lykkes. Det er dog aldri noen garanti å få når det gjelder utspill.

I løpet av uken i Australia var det ikke rent få poeng som forsvant pga. utspillsbommer. Det skjedde nok for motparten også, men jeg har noen egne, grelle og kostbare eksempler fra de siste dagene.

I lagmesterskapets semifinale satt jeg nord med dette:

                     NORD 

Vest hadde etter pass fra syd åpnet med 1 spar, og de heiste seg etter hvert opp i 6 spar uten verken kontrollmeldinger eller Blackwood involvert. Har du noe forslag til utspill?

"Hjerter ess", sier du kanskje, «alltid ess-utspill mot slem?»

Vel, jeg er en ess-utspiller mot slem selv. Men «alltid» er et ord det ikke er helt riktig å bruke om bridgesituasjoner. Et ess-utspill kan jo noen ganger gi spillefører det tolvte stikket?

Var det noe mer informasjon?

Jeg bare visste de hadde spartilpasning og vest hadde vist kortfarge (singelton) i ruter. Da øst underveis slo av i 4 spar løftet vest til 5 spar, generell invitt. Er det nyttig informasjon?

Vel, jeg trodde vest for den meldingen hadde kontroll i sidefargene hjerter og kløver, for hvorfor kontrollmeldte han ikke for å finne ut om de manglet kontroll (første- eller andre rundes) i en av de fargene? Følgelig må han vel ha hjerter konge og du sitter bak med A-Q?

Så jeg spilte ikke ut hjerter ess. Hele spillet så slik ut:

Tullemelding (5 spar) av vest, etter min mening, men «never argue with success».

Etter kløverutspill var det tretten stikk i stedet for en bet om hjerter ess blir valget. "Alltid" essutspill mot slem, javel, jada jada..

Lagkameratene våre hadde også meldt slem, og de vant den også! Så dette var "bare" en misset sjanse (for begge lag).

Heldigivis vant vi denne kampen og karret oss til finalen.

I den finalen ble det som du kanskje har fått med deg her i bloggen en ren marerittavslutning.

Terje Lie og jeg var ikke involvert i dramaet mot slutten da vi satt og fulgte med på BBO. Men før det hadde vi flere sjanser, og jeg en kjempesjanse til å hente mer enn nok IMPs i andre sett (av fire), igjen ved å treffe et utspill. Det er et spill hvor den med dårligst kort rundt bordet blir den som avgjør alt.

Jeg satt nord med disse kortene:

                      NORD

Med N/S i sonen og syd som giver, passet vi hele veien. Ø/V fant først kløvertilpasningen sin etter åpning 1 kløver fra vest og omvendt minorhøyning fra øst, før vest viste balansert hånd. Øst var underveis innom en ess-spørremelding (4 kløver) før han plasserte vest i 6 grand. Hva ville du spilt ut?

Det kan ikke være aktuelt å spille ut kløver, fargen de har tilpasning i. Det kan kanskje rulle opp makkers dame tredje, eller damen fjerde, et kort spillefører muligens må gjette hvor sitter plassert.

Spar-, hjerter- eller ruterutspill? Det ser helt tilfeldig ut.

Jeg tenkte at kanskje ruter var farligst, der har jeg jo tross alt litt og utspill i den fargen kan mot makkers dame (for eksempel) rulle opp ruteren for spillefører slik at vår mulige stopper forsvinner.

«Ruter ut mot alle slemmer» sa riktignok noen av de beste norske spillerne i gamle dager (og noen av dem sier det fortsatt), hvorfor vet jeg ikke. Den såkalte regelen gikk gjennom hodet mitt, med en liten, uhørlig latter. Det er også en gammel regel i bridge som lyder slik: «fjerde høyeste fra lengste og beste», men jeg trodde altså ikke at den regelen nødvendigvis burde brukes her. Til slutt falt jeg ned på spar 9, og spar kan vel være like bra utspillsfarge som de to andre alternativene i dette spillet? Slik var det ikke, ruterutspill ville vært flott, ja:

Etter spar i utspill ble det tretten stikk på mindre enn tretten sekunder (mer som null sekunder, "claim"), -1020.

Lagkameratene våre spilte kløverkontrakt, men kunne nok slik meldingene gikk ved det bordet ha funnet frem til 6 grand spilt av øst. Både 6 kløver og 6 grand står nemlig uansett utspill om øst blir spillefører. De kom imidlertid bare til 5 kløver (vest), og vi tapte 12 IMP.

Spillet var altså en gratissjanse jeg hadde fått, og med ruterutspill ville det som du ser blitt fire bet! Det står ikke engang i 3 grand om vest blir spillefører og ruter kommer i utspill (syd får fem ruterstikk)!

Dette spillet forekom ganske tidlig i kampen. Da blir det ikke fullt så tydelig i forhold til sluttresultatet som den dramatiske avslutningen. Men utspillsbommen ga altså 12 IMP ut i stedet for 12 inn med treff, 24 IMP i sving. Det ville jo ha vært nok til seier det også, med god margin…

Dere som leser dette vil kanskje si skribenten kan utspillsreglene, men følger dem ikke...Ikke vet jeg, men det er kanskje på tide å melde seg på et utspillskurs (å holde utspillskurs kommer i alle fall ikke på tale...)

ZIMMERMANN CUP: Kun Helgemo videre av de norske

Da kvalifiseringen i Zimmermann Cup under Winter Games i Monaco ble avsluttet med runde 15 på mandag var Geir Helgemo den eneste nordmannen å finne på topp-16 (av 64 lag) som gir sluttspill. Geir spiller på lag GUPTA, og hans lagkamerater er Gupta, Zia, D. Rosenbeerg og Meckstroth (USA), og Lorenzini (Frankrike).

Geir til topps i kvaliken i Monaco

Alle de andre fra nr. 17 og nedover på resultatlisten går over i morgen over i FMB Trophy, neste turnering som er Board-A-Match.

Av de andre nordmennene som deltar i Monaco var Odin Svendsen, Boye Brogeland og Erik Sælensminde på lag Gillis nærmest kvalifisering. Gillis endte 4 VP bak 16.plassen (23.plass). 

Resultater, bilder, bulletiner osv. fra Winter Games kan du finne her.

Her er et spill fra kvalfiseringen som du kan forsøke å melde slik du og din favorittmakker melder (Alle i sonen, og Ø/V får melde i fred):

VEST (giver)                                    ØST

For de som bruker såkalt 2-over-1 som utgangskrav er det komfortabelt med slike kort, de får anledning til å melde rolig og pent. Øst kan støtte sparfargen tidlig (lavere enn utgang) i en utgangskravsituasjon. Å melde slik heller enn å gå i 4 spar i andre runde betyr at svareren har mer enn bare til utgang hvis åpneren har ekstra. Vest har ikke mye ekstra, men alt i fargene sine er bra. Jeg synes ikke det er galt om vest på et tidspunkt kommer med en kontrolmelding i hjerter. Det gjorde for eksemepel GUPTA si nvest, og da endte det med at øst gikk på mot slemmen 6 spar. 

Er 6 spar en dårlig kontrakt?

Hvis både hjerter- og kløverfinessen går er det særdeles gode muligheter, og da vinnes nok 6 spar temmelig ofte. Selv om en av finessene ryker er det muligheter. Men vests hjertertapere må bort, og det må trumfes i bordet. Og/eller, det er jo noen fine mellomkort i hjerter som gjør at det kan løse seg ganske tidlig.

Jeg synes ikke det er så galt å melde slem, men har ikke regnet nøye på det, en kalkulasjon som fort blir litt komplisert. Det vil avhenge litt av hvordan spillefører legger an spilleføringen. Men ganske bra sjanser er det uansett. Å holde seg unna slem er vel heller ikke feil. Det kan godt sitte litt skjevt og ubehagelig, og det er også en ting til som kan være et usikkerhetsmoment noen ganger, trumfen:

Som du ser bremset Zia-Meckstroth (GUPTA), og dermed var det 13 IMP inn til vinnerlaget av kvaliken, i en kamp de vant 40-0 (IMPs) siden slem ikke kunne vinnes.

Slemmen var helt håpløs slik det satt, ikke et spill for de litt optimistiske. Begge finessene røk, og trumfen satt som du ser 5-0.

Resultatene på dette spillet var delt omtrent på midten med de som gikk en eller flere beter i 6 spar på den ene siden, og utgangskontrakter vunnet på den andre (en liten overvekt av slemmer).