Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Utspillsprøve og dypere analyse

I en parturnering med IMP beregning på mandag kom et slemspill hvor utspillet var avgjørende. Om kontrakten spilles på riktig hånd er det imidlertid en sjanse uansett utspill, men vinnervarianten er nok litt for mye med åpne kort. Den interessante, men veldig teoretiske analysen kommer til slutt.

Først utspillsproblemet:

      NORD

Du sitter nord med dette og har hørt at øst har sekskorts spar og åpningsstyrke. Vest har meldt 2 kløver, 2-over-1 utgangskrav som egentlig ikke garanterte kløverfarge. Deretter har vest bare meldt grand og underveis til 6NT spurt om antall nøkkelkort med spar som trumf. Øst viste tre nøkkelkort (av fem, essene og spar konge).

Hva spiller du ut?

Hvis utspiller har mange HP selv er det sjelden noen god ide å spille ut offensivt (fra honnører) fordi makker ikke har så mye, og det er derfor liten sjanse for å treffe han hjemme med noe hjelp i din utspillsfarge. Her har nord kun 3HP og da kan det noen ganger være greit å spille ut offensivt (her: hjerter) fordi makker må ha noen poeng og det er større sjanse for a du er heldig, de poengene han har er kanskje i den fargen du spiller ut. Men motparten er i slem i NT, så makker har heller ikke mange poeng. Så hvis du spiller ut hjerter må helst makker ha en hjerterhonnør, eller han må ha tieren. Hvis ikke kan hjerterutspill være favør og gi spillefører ekstra stikk i fargen.

Da spillet forekom spilte flere ut hjerter dame, men det forærte spillefører det tolvte stikket på et sølvfat:

Det er åtte stikk i minorfargene, spar ess og to hjerterstikk, totalt elleve. Med liten hjerter ut vinnes enkelt tolvte stikket for hjerter 10 (eller 9) med det samme. Med damen ut kan spillefører bare stikke og godspille ett ekstra i hjerter ved å presse ut hjerter knekt med 10-9.

Det som er skremmende, er at i et felt bestående stort sett av ganske erfarne klubb- eller turneringsspillere gikk tre spillere som fikk hjerter dame i utspill bet i 6NT! De tok umiddelbart sparfinesse som kunne gitt det tolvte hvis kongen satt i saks, men å spille slik var å ta en finesse i stedet for rett og slett å godspille ett sikkert, ekstra hjerterstikk. De gjorde seg altså avhengige av en 50% sjanse heller enn en 100%-variant.

Etter stor hjerter i utspill til esset har 10-9 blitt omtrent som om du har K-Q i en farge og motparten har esset, det er kun ett kort er høyere hos motparten. Og da bør det vel ikke være så vanskelig å godspille ett stikk?

Det handlet kun om å telle antall sikre stikk og så se på hvor ekstra stikk kan godspilles.

Det ble altså et pluss-spill til noen som kanskje ikke fortjente det fordi de forærte spillefører kontakten i utspillet, men fikk beten likevel. Vel, det er vel slikt som beviser at bridge er og blir bare et spill…

Egentlig ganske triste saker, for i tillegg de som gikk bet i en sikker slem (etter det utspillet) var det mange som fikk bare elleve stikk i utgang etter hjerterhonnør ut fra nord. Ikke akkurat fortjent fikk de et lite pluss-spill fordi en rekke par gikk bet i den normale slemmen med 33 HP til sammen.

Har 6NT noen sjanse med annet utspill?

Det ser håpløst ut hvis vest er spillefører, spesielt om nord spiller ut spar.

Hva om øst er spillefører?

Det ser ikke enkelt ut da heller, for nord kontrollerer hjerteren, og syd har alt i spar. Men computeranalysen som forteller «double dummy» hva som teoretisk sett (åpne kort) kan vinnes ser sånn ut:

Det står i 6 ruter. Det er en grei kontrakt å spille, men ikke så enkelt å melde. I 6 ruter kan spillefører før han tar ut trumfen ta for A-K i hjerter og trumfe en hjerter høyt hos øst (på den korte trumfhånden = ekstra stikk). Så ut med trumfen. Med ett ekstra trumfstikk blir det fem ruterstikk og tolv i alt. I 6NT er det kun fire ruterstikk, men den kan likevel vinnes hvis øst er spillefører. Ser hvordan det kan skje?

I praksis (6NT) er det naturlig å enten ta en sparfinesse, eller enda bedre er det nok å gå for dobbelfinessen i hjerter med liten hjerter til nieren først, så liten til tieren neste gang. Det gir omtrent 75% sjanse, du må bare finne ett av to kort, enten hjerter dame eller knekt (eller begge) hos syd.

Som du ser, det går galt. Alt går galt.

Men 6NT kan vinnes, står det.

Når jeg ser slikt i sånne computeranalyser, må jeg frem med «tenkehetta». Jeg liker slike puslespill selv om det ikke har så mye med praktisk bridge å gjøre. Selv bruker jeg aldri noe computerprogram, det pleier jeg å si er for latsabber.

Det er fint å la de grå små får prøve seg litt. Så får andre holde på med sudoku eller kryssord. Og at jeg gjør det på denne måten og av og til skriver om det etterpå gir dessuten Klagenemda en sjanse, for medlemmene i den er som kjent veldig gode på analyser.

Prøv å finne vinnervarianten(e) selv før du leser løsningen.

La oss si syd spiller ut hjerter, ruter eller kløver mot 6NT. Det som skal til er et innspill, eller mer korrekt et skvisinnspill. Syd blir faktisk skviset i spar og kløver (!), selv om han ikke har stopper i kløver. Han blir skviset så han ikke har noe kort å fri seg med idet han blir innspilt mot slutten.

La oss si syd spillet ut ruter (det blir det samme spillet med hjerterutspill fra syd). Jeg tror altså dobbelfinesse i hjerter er beste sjanse, men vi ser heller på hvordan det går med først å spille fire runder ruter i stedet. Syd må kaste to kort. Hvis han kaster en «verdiløs» kløver er det enkelt med åpne kort. Du tar fire runder kløver, ess-konge i hjerter og med kun tre kort igjen har syd kun spar. Da spilles spar til nieren. Syd vinner stikket før han med to kort igjen må spille spar fra K-J til østs A-Q.

Så syd må holde sine fem kløver. Da kan ikke kløverstikkene tas, for mot slutten kommer i så fall syd inn i spar og har ett kløverstikk.

Syd må altså i tredje og fjerde runde ruter holde kløverne. Han kan kaste en spar og en hjerter, eller to hjerter. Samme hva han velger kan tolv stikk vinnes.

La oss si han kaster sine to hjertere. Da ser det slik ut etter at ruterstikkene er tatt:

Nå innkasseres A-K i hjerter. På den første kan syd kaste en spar, men hva skal han kvitte seg med på den andre hjerterhonnøren?

Hvis han kaster en kløver tas fire runder kløver og det avsluttes med det samme innspillet som allerede er nevnt med tre kort igjen og spar til nieren-tieren fulgt av spar fra syd rett opp i A-Q til slutt.

Så syd må kaste en spar til og holde fem kløver. Men da sitter sparfargen 2-2. I så fall rører ikke spillefører kløveren, men spiller spar til for eksempel damen og kongen. Deretter står spilleførers spar, for den sitter 1-1 på det tidspunktet!

Kløverutspill gjør dette vanskeligere, for det blokkerer seg litt for spillefører. Han må jo ha inntak til sparen mot slutten hvis det går som nevnt i den siste varianten. Og om han vinner første kløver hos vest og beholder esset singel blir det blokkering.

Så med kløver ut må kanskje noe annet til, for 6NT står med åpne kort sier computeranalysen.

Med kløver ut er det nord som kan bli utsatt for innspill.

På fire runder kløver og fire runder ruter må han finne to avkast. Hvis han kaster to hjerter har han kun en hjerter-stopper. Da blir det enkelt, spillefører gir simpelthen bort ett stikk i den fargen og får senere tre hjerterstikk.

Så nord må holde fire hjerter og kaste en spar. Da innkasseres spar ess, og nord har kun hjerter igjen! Da spilles hjerter til nieren som nord kan stikke over, men bare for å være nødt til å avslutte fra den andre hjerterhonnøren rett opp i vests A-K-10.

Dette er et sjeldent spill hvor det er mulig å velge hvilken motstander som skvises og spilles inn, og begge kan bli skviset selv om de i den ene fargen de gjerne skulle holdt ikke har noen stopper!

Og for å gjenta det, dette er sannelig med åpne kort. Men teoretisk sett kan altså 6NT vinnes om øst er spillefører, og om nord er spillefører kan også 6NT vinnes på samme elegante måte med kløver eller ruter ut. Hjerterutspill fra nord forærer som nevnt kontrakten på et sølvfat. Det eneste som garanterer bet i 6NT er spar ut fra nord.

Venter med spenning på eventuelle kommentarer fra Klagenemda.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.