Spilleprøve 1 - Unaturlig?

Her er et spill fra en IMP-PAR turnering i Auckland, New Zealand i helgen. I dette spillet var det flere spillere som overså den elegante varianten for å vinne sin utgang.

Giver øst, Ø/V i sonen

Her var syd heldig da han fikk spille 4 hjerter etter at øst hadde åpnet med en konstruktiv svake 2 spar (8-11 poeng), og vest litt merkelig - som du skal få se når du ser hele diagrammet - unnlot å si 4 spar. Vest spiller ut spar ess som trumfes av syd. Så trumf, og hjerteren viser seg å sitte 2-2.

Hva er planen, og hva er faremomentet?

Du må spille på kløveren. Hvis den sitter greit og gir kun en taper er det et avkast på syds femte kløver for en ruter hos nord. Da kan det ikke tapes mer enn to ruterstikk, og det kan bli fem trekk om vest har ruter ess. Men problemet er at om vest kommer inn og spiller en stor ruter kan det bli tre rutertapere om esset sitter bak, i tillegg til en kløvertaper. 

Du er inne hos nord og spiller liten kløver. Håpet er at øst har kongen dobbel, da er det helt safe. Idet kløver 4 spilles fra bordet kommer imidlertid kongen på! Hva nå?

Det virker ganske unaturlig å la være å stikke en konge som kommer på luft når man har esset selv og har spilt liten fra damen på den andre siden. Men i denne konteksten er det en opplagt variant. For hvordan sitter kløveren?

Jo, øst har garantert kløver konge singel, og når du "vet" hva den ene skjulte hånden har vet du også hva han andre skjulte har, så vest har J-9-2 i kløver, stopper i fargen. Så om du stikker kongen med esset og fortsetter kløverspillet må vest få komme inn før fargen er godspilt. Og det var jo nettopp det du ville forsøke å unngå. Slik så hele spillet ut:

En kan lure på hvodan Ø/V tenkte da de ikke var med til 4 spar med disse kortene. I den kontrakten er det ti enkle stikk siden ruterfinessen går. Med andre ord var dette en gavepakke for N/S som kunne notert utgang hvor motparten har utgang i høyere rangert farge. Men da spillefører ikke så den elegante varianten med å la øst få for den single kløverkongen ble det bet.

Vest meldte ikke godt, men da spilelfører stakk kløver konge med esset og fortsatte med kløver til damen og mer kløver til vests knekt fant han i alle fall betemotspillet, skift til ruter knekt. Ø/V tok dermed tre ruterstikk, en bet i 4 hjerter. Vest måtte spille knekten for å bete, for spilles liten ruter fra vest legger spillefører nieren og sikrer seg at det blir kun to rutertapere siden øst kommer inn og nords konge er gardert. En ruter forsvinner senere fra nord på den femte kløveren. 

I turneringen hvor det var 26 bord vant seks N/S-par utgang i hjerter. Ruter knekt må egentlig spilles ut i første stikk for å bete den utgangen. Det var noen N/S-par som fikk inn +100 for en bet i Ø/V sin 5 spar, og det var også åtte par som vant utgang Ø/V for 4 spar med ti stikk.