Seks bord, ett spill, seks forskjellige scorer!

Det må være lov å si at dagens spill er temmelig spesielt. Det er fra helgens spilling i det som i New Zealand kan sammenlignes med seriemesterskapet i Norge. Her i landet er det et mesterskap for landets syv bridge soner, og det spilles med ett lag fra hver sone i Open, Ladies, Seniors og Intermediate. Det er egne mesterskap for hver klasse, men også et sonemesterskap for alle klassene sammenlagt.

I åpen klasse stiller altså syv lag, ett lag har oversitt i hver runde. I det spillet du får presentert her ble det ved de seks bordene seks forskjellige resultater, i seks forskjellige kontrakter!

Først kan du ta vests kort og vurdere hva du selv ville meldt i to variasjoner.

Giver syd, ingen i sonen

     VEST

Du hører syd åpne med 3 kløver. Hva melder du?

Ved ett bord hoppet vest rett i 6 hjerter, en praktisk melding, kanskje? Men det kan jo godt stå kun utgang. Eller det kan godt stå i storeslem om makkeren har spar konge og ruter ess.

Dobler er vel «læreboksmeldingen». I så fall får du (kanskje) 4 spar fra makkeren! Da ligger du godt an selv om det ikke er noe 100% sikker vei videre uansett. Hvis makker har spar konge og ruter ess (to nøkkelkort) er storeslem sannsynlig. Men kanskje kan makker ha kun spar konge femte, og i så fall kan sparfargen godt sitte 4-1. Det kan stå i 7 hjerter, men om øst har singel eller renons i hjerter kan det være farlig også og bedre i sparkontrakt hvor hjerterfargen kan godspilles med en stjeling.

Uansett blir det ikke enkelt å vite sikkert hva som er rett her etter syds sperremelding. Og det er jo derfor vi sperremelder!

En annen variant som skjedde noen steder var at syd passet. Da åpner vest med 2 kløver og får 2 spar til svar. Hvilken avtale har du og din makker når det gjelder positivt svar i farge?

Jeg liker at det stilles krav til fargekvalitet for å svare positivt i farge på 2 kløveråpning. Det gjør det ofte enkelt for den sterke hånden om svaret lover minst to honnører femte, eller en honnør sjette. Hvis man har den avtalen må man svare 2 ruter først selv med positiv hånd hvis fargen ikke er så god. Noen mener det med fargekvalitet for svaret ikke gjelder om svareren har to farger og positiv hånd, for eksempel 5-5 hender da det blir ukomfortabelt å melde slike hender etter først å ha svart 2 ruter. Uansett, etter 2 kløver - 2 spar bør det vel gå greit å finne frem til toppkontrakten? Men hva er egentlig toppkontrakten med disse kortene?

Både 7 spar og 7 hjerter er bra kontrakter. 7NT er også ok. Det er imidlertid en hake ved prosjektet 7 spar spilt av øst. Det kan komme hjerter ut til stjeling!

I 7 hjerter går det bra selv med 4-0 sitsen i trumf fordi syd har knekten fjerde. Etter å ha lagt ned en honnør oppdages sitsen, og øst spilles inn fulgt av hjerterfinesse. Det blir tretten stikk i 7 NT på samme måte.

Det ble altså seks forskjellige resultater her:

Ved ett bord meldte vest 4 kløver over syds åpning 3 kløver. Nord sa 5 kløver, og etter to passer sa vest 5 hjerter. Pessimistisk, men øst behøver jo ikke ha noen ting. Kanskje burde øst løftet til slem? Han passet, pg de noterte en trist +510.

Han som hoppet til 6 hjerter direkte over 3 kløver fikk tretten stikk og noterte +1010. Det kostet imidlertid 9 IMP da lagkameratene stampet i 7 kløver og betalte ut 1400 for seks doblede bet.

En østspiller fikk hjem 7 spar etter kløver konge i utspill. Ved ett annet bord der syd hadde åpnet med 3 kløver meldte Ø/V seg opp i 7 spar, men der doblet nord - Lightnerdobling - som ber om unaturlig utspill. Dvs. det skal i alle fall ikke kløver ut. Der ville kanskje syd funnet hjerter ut til stjeling, men vest fryktet det og flyktet til 7NT hvor det raskt ble tretten stikk og +1520!

Ved det siste bordet doblet også nord 7 spar, men ved det bordet flyktet ikke vest til 7NT. Der hadde ikke syd meldt kløver. Så syd spilte ut kløver konge. Det var jo mer sannsynlig at nord var renons i kløver enn hjerter? Merk at vest hadde ikke meldt hjerter underveis. Så 7 spar doblet føk hjem, Ø/V +1770!