God spilleføring mot slutten av EM-kvaliken

Da det gjenstod tre spill av finalen i EM kvaliken for mixlag ledet «Bridgeblanding» med kun 5 IMP. Da kom dette spillet som Ingunn Uran løste på en perfekt måte i en ganske stresset situasjon i kampen.

Giver øst. Ingen i sonen.

Nord gikk inn med 2 kløver – begge major – over Ingunn sin 1NT i tredje hånd etter pass fra øst og syd. Over nords 2 kløver meldte Haldor Sunde 3 kløver, og Ingunn avsluttet med 3NT.

Nord spilte ut hjerter dame. Det er lett å se med åpne kort at liten hjerter i utspill ville vært enda bedre, men det kan man nesten ikke spille ut med slik hjerter, det kan gi spillefører et billig stikk om syd ikke har noe å hjelpe til med i fargen.

Etter hjerter dame ut i samme kontrakt ved begge bord stakk begge på syds plass over damen med kongen, korrekt motspill for ikke å blokkere fargen (sitte igjen med singel konge). Nord kunne jo hatt åtteren i stedet for syveren, i så fall er motspillernes hjerterfarge helt tett uansett.

Vest lasjerte i første stikk, og hjerter 9 kom tilbake, nok en gang ble det lagt liten hjerter fra vest. Nå var det på et vis «frosset» for N/S. Hvis nord stikker over nieren har han igjen kun J-7, og vest har saks A-8. Så nieren vant andre stikk, og en spar forsvant fra øst. Da skiftet syd til spar. Begge spilleførere prøvde tieren (å legge åtteren blir det samme her), nord knekten og øst damen. En kløver til tieren fulgte, og sitsen i den fargen åpenbarte seg. Herfra gikk spillet forskjellig ved de to bordene, og spillefører for laget som tapte finalen fant ikke det fine sluttspillet - en bet ved det bordet.

Ingunn fortsatte slik etter at kløver 10 ga stikk:

Kløver ess, kløver til kongen og ruter knekt. Syd dekket knekten med kongen, ikke korrekt motspill, med to store til høyre skal man dekke den andre gangen. I dette tilfellet spilte ikke det noen rolle. Det gikk altså ruter knekt, konge ess, ruter til tieren og ruter mot hånden. Det var syv stikk og spillefører hadde også fortsatt hjerter ess. åtte sikre. Nord måtte ned på fire kort og da ble det ikke greit for han som måtte holde 2-2 i majorfargene. Det så slik ut:

Hvis nord hadde gått ned på singel spar ess og tre hjertere ville Ingunn simpelthen satt opp ett sparstikk og kommet inn på hjerter ess for å ta det sparstikket, totalt: 2+1+3+3= 9 stikk. Og holder nord tre spar og en hjerter i sluttposisjonen vil spilleførers hjerter A-8 gi to stikk.

I diagramsituasjonen hadde Ingunn full oversikt og fortsatte med hjerter ess og nok en hjerter til nord. Han måtte avslutte med spar ess og spar til vests dame, det niende stikket. Pluss 400. Pent spilt!

Siden spillefører altså gikk en bet ved det andre bordet ga dette kjærkomne 10 IMP til vinnerlaget mot slutten av den jevne finalen.

Ingunn hadde full oversikt!

De spilte de samme spillene i veteranfinalen. Der ble det ved det ene bordet en bet i 3NT selv om spillefører kom seg til samme sluttposisjon, men feilet. Ved det andre bordet spilte Ø/V 3 kløver og fikk ti stikk. Pluss 130 var i den kampen verd 5 IMP siden 3NT gikk bet, mens det ville blitt 7 IMP ut med +130 hvis 3NT hadde blitt vunnet.

EM-lagene i mix og veteran er klare

I helgen ble det spilt kvalifisering for EM mixlag og EM veteranlag. EM skal spilles i Herning, Danmark i perioden 28.juni - 4.juli 2024.

Norges lag i EM mixlag blir Ingunn Uran, Haldor Sunde, Ranja Sivertsvik, Marianne og Egil Homme. Kvalifisert for EM for veteranlag er dette laget: Erik Rynning, Øyvind Ludvigsen, Jon-Egil Furunes og Stein Bjerkset

I mix-finalen møtte vinnerlaget (som kalte seg Bridgeblanding) et lag (som kalte seg La-La Land) besående av Langeland, Lindstrøm, Brekka og H.Eide. Sluttresultatet i favør Bridgeblanding etter finalens 48 spill ble 95-79.

Her er et svingspill fra finalen hvor du kan prøve deg selv som øst:

Først, hva åpner du med?

Vanlig meldeteori sier at du skal åpne med lengste farge. Det er ikke nødvendigvis så praktisk med femkorts major og sekskorts minor. En kan komme på etterskudd med majorfargen. Men åpnes med 1 i majorfargen får man ikke vist den sjette kløveren. Både åpning med majorfargen og 1 i minor kan fungere. En måte å gjøre det på er å åpne med 1 i major med svakere åpningshender enn dette da det elles kan bli vanskelig å få majorfargen meldt senere hvis meldingsforløpet tar av. 

Ved det ene bordet ble det åpnet med 1 kløver, ved det andre 1 hjerter. 

Her er hvordan meldingen startet etter åpning med 1 kløver:

Det var forsåvidt en gunstig start for øst, makkeren fikk meldt hjerter billig - tilpasning funnet! Idet nord støttet ruteren gikk øst rett i 4NT - Key Card spørsmål. Men Marianne Homme på syds plass hadde ikke sagt sitt, hun sa 5 ruter. Hva betyr makker (vest) sine meldinger nå?

Etter innmelding over 4NT må man ha avtaler om hva de forskjellige meldingene betyr. Motpartens melding tok bort rom, men for å kompensere for det har vi tilgjengelig både pass og dobler.

Noen bruker såkalt DOPI (D=0 KC, P=1 og neste melding 2KC uten trumfdamen osv.). Det kan gjøres motsatt for D or P, men det viktigste er at man har en klar avtale.

Jeg vet ikke om de som satt Ø/V ved det bordet hadde gode avtaler, men det kan godt være. Vest sa pass, og øst slo av i 5 hjerter. Selv om kanskje svaret viste ett nøkkelkort var ikke øst sikker på om trumfen var helt sikker, og de kan godt sitte skjevt her sånn som syd driver og melder.

Og over østs 5 hjerter meldte syd igjen, nå sa hun 5 spar! Vest doblet, og både nord og øst passet. Ø/V ble ikke rike av å spille mot 5 spar doblet da hele spillet så slik ut:

I kontrakten 5 spar doblet kunne ikke Marianne Homme komme inn på bordet for å spille spar opp mot syd idet forsvaret spilte kløver som hun måtte stjele. Hun måtte derfor gjette om spar ess eller spar dame satt singel. Etter å ha meldt aktivt giddet hun ikke å gjette feil her og klasket trumfkongen i disken. Deremed ble det med de to hjertertaperne og kun en i trumftaper, Ø/V +100.

Ved det andre bordet valgte Haldor Sunde å gjøre det enkelt, han åpnet med 1 hjerter. Det er som sagt en ulempe med det, han får aldri vist at han har seks kløver hvis skulle vise seg å være interessant. Men det fungerer ofte godt med majoråpning hvis man har 5-6 og makker har tilpasning til majorfargen. Ved det bordet gikk meldingene slik:

Da Sunde fikk ett ess til svar på 4NT tok han sjansen på lilleslem. Den ble enekelt vunnet, og vinnerlaget noterte seg for 13 av de 16 Imp'ene de vant kampen med.

Det hadde kanskje ikke vært noe å si på om det ble tretten stikk i 6 hjerter? Hvorfor det?

Vel, syd er renons i kløver. Merk at spilt av vest kan 6 hjerter betes i teorien. Da må det komme kløver ut fra nord, et usannsynlig utspill om da ikke syd Ligthnerdobler 6 hjreter (dobling av slem ber om unaturlig utspill). Kommer kløver ut fra nord trumfer syd og tar ruterstikket - en bet.

Men Sunde hadde fått kontrakten på østs hånd. Syd tok for ruter ess og resten stod. Selv ville nok tenk vel og undert lenge før det utspillet og kanskje prøvd en spar, eller kanskje...? Ja, liten ruter ut er litt fristende for å forsøke å få inn makker. Om nord har knekten blir det en spesielt vakker bet, ruter unna A-K-Q til knekten, kløver til stjeling! Men denne gangen blir et sånt ekspertutspill som gir lang nese hos utspilleren idet blindemann dukker opp med ruter knekt-10...

Merk at dette er en sånn spørresituasjon hvor 4NT som spørsmål er litt høyt. Over 5 ruter-svar på 4NT (og hjerter er trumf) blir det ikke plass til å spørre om trumf dame. Så her måtte Sunde gjette. Han valgte altså å si 6 hjerter! Det kan jo være at vest har femkorts trumf også, og da går det som regel bra selv om hun ikke har trumf dame. Men har hun fire små hjerter må det sitte 2-2, og er det kun trekorts trumf hos vest kan det være for hardt med slem.

En løsning som er beskrevet i en artikkel i BIN i fjor handler om å bruke spørsmål etter Key Cards lavere enn 4NT hvis hjerter, ruter eller kløver er trumf. Med hjerter som trumf kan 4 spar være spørsmålet om antall Key Cards. I så fall ville svaret med ett Key-Card blitt 5 kløver, mer komfortabelt. Da kan man spørre om trumf dame med 5 ruter og stoppe i 5 hjerter om det kortet mangler. 

Hvis ikke man har sånt "fancy stuff" på repertoaret må det gjettes i denne meldesituasjonen. Og det gjorde jo Sunde på en god måte!