BRIDGE FOR ALLE - Tenerife 2023

Mange bridgespillere lot høst være høst og ble med på bridgeferie på Tenerife nå i november. BRIDGE FOR ALLE (BFA) arrangerer, og det spilles turneringer daglig i perioden 8.-22.november. Alle resultatene finner du her.

Ikke så vanskelig å kose seg her!

Det hele foregår i flotte omgivelser på Hotel Gran Costa Adeje. I tillegg til bridgespillingen er det mye annet en kan ta seg til, også "vanlig" ferie på stranden osv. Det er også temaundervising, og for dem som aldri får nok bridge kan det spilles facitbridge i mer uformell atmosfære på bridgepuben på kveldene. 

Det blir nok et slikt arrangement på Tenerfie i januar.

Her er et spill fra torsdag. Ta vests plass og legg en plan for meldingene.

La oss si makker åpner med 1 kløver og dere får melde i fred. Da vil de fleste si 1 hjerter, og makker støtter til 2 hjerter. Det kan slik mange melder være med kun trekorts støtte hvis hånden ikke passer til å melde 1NT. I så fall må vest ta med seg en system-melding for å finne ut om det er tre- eller fire hjertere hos åpneren. Det vanligste er å bruke 2NT som et spørsmål om det. La oss nå si du får vite at makker har fire hjertere, men kun vanlig åpningsstyrke. Blir du sleminteressert? Kan det være tryggere i 6 kløver enn 6 hjerter hvis du satser på slem?

Alt det som ble sagt det er teori, for som så ofte får du ikke melde i fred. Syd melder inn i gunstig sone. Noen på syds plass sa 1 ruter, andre 2 ruter, og kanskje noen hoppet til 3 ruter og. Hva nå?

En dobling fra svarhånden er for uttak og normalt med lengde i umeldt(e) majorfarge(r). Her har ikke vest spar, men hva skal han melde? Jeg tror det går an å doble med dette uansett, for så å ta ut i kløverkontrakt om makker melder spar.

I dette tilfellet kan det nok ha skjedd at også nord meldte seg på, han har lang sparfarge. Så hvordan meldingene gikk ved de forskjellige bordene på Tenerife vet jeg ikke. Svært få fant frem til toppkontrakten, ikke så rart siden Ø/V neppe fikk være i fred. Slik så hele spillet ut:

Det står i 6 hjerter. Om det kommer spar i utspill må riktignok trumfen sitte 3-2. Da kan trumfen tas ut i kun i tre runder, og kløverfargen gir avkast for østs andre spar. Vests lille spar kan deretter trumfes med østs siste trumf, og vests hånd står bortsett fra den ene ruteren. Om hjerter hadde vært fordelt 4-1 ville det ikke gått bra, da ville det blitt bet etter sparutspill. 

Hvordan er det med kløverkontrakt? 

Med tikorts trumf til sammen er det liksom trygt. Men det står ikke mer enn elleve stikk i kløverkontrakt om motspillet sitter. Der er det nemlig ingen avkast for spar på sidefarge og det må bli en taper i spar og en i ruter.

I A-puljen var ett par i 6 kløver spilt av øst. De vant den siden ruter ess ble spilt ut slik at ruter konge ga avkast for en spar hos vest. 

To par var i toppkontrakten 6 hjerter og delte toppen for +1430. 

Det optimale resultatet for Ø/V er i teorien +800. Det er hvis N/S stamper i 6 spar. For å få +800 (fire doblede utenfor sonen) må det spilles godt i mot. Det gjorde ikke det ene paret som spilte mot 6 spar doblet. De fikk kun tak i to doblede. Selv tre doblede bet (+500) ville blitt bunn! Foruten de tre parene som vant slem noterte alle de andre Ø/V-parene sonegutgang.

Å få fatt i +800 mot 6 spar doblet bør vel kunne gå bra? Øst spilte ut hjerter til vest. Det er vest som nå bør finne motspillet, ruterskift. Idet han kommer inn på trumfesset spilles øst inn, og ruter til stjeling gir ett ekstra motspillstikk. De får dermed to trumfstikk, to hjerterstikk og ett kløverstikk - fire bet. I stedet for bunn ville +800 plassert Ø/V rett bak slemmelderne, og de ville fått 75% på spillet.