SPILLEPRØVE

Dette er kanskje mest et show-spill med en nokså uvanlig konklusjon. Men tankegangen, måten å danne seg et bilde av hvordan det sitter og tenke ut hvordan man kan utnytte det man vet er relevant i mange mer vanlige spill.

Vests sparåpning viste minst femkorts farge. Etter at begge motspillerne hadde meldt avsluttet syd meldingsforløpet med 4 hjerter. Der kan du ta over. Planlegg spillet etter at vest har spilt ut A-K i kløver, damen kom på fra øst i andre stikk, og så kommer en tredje runde kløver fra vest mens øst kaster en ruter. En opplysning til, i første trumfrunde kaster vest en ruter. Så du vet øst startet med tieren fjerde i trumf.

Spilleplan?

Nå som du antagelig har tenkt deg litt om går vi gjennom hva vi vet. Problemet er å få fatt i ruter ess som ville gitt vårt tiende stikk.

Pussig nok vet vi fordelingen allerede etter det fjerde stikket. Vest er renons i hjerter og har fem (eller seks) spar, og vi vet han startet med femkorts kløver. Følgelig hadde øst 1-4-6-2 fra start (det kan være 0-4-7-2).

Hvis øst har spar 10 eller dame singel er det enkelt, du får tre sparstikk og ti stikk totalt. Men hva om vest har Q-10-x-x-x i spar fra start?

Om vest hadde hatt kun trekorts kløver kunne vi fått til et innspill mot han etter en haug med trumf, ved å spille spar ess og så knekten eller nieren. Hvis han da hadde hatt kun spar og ruter igjen måtte han ha hjulpet deg. Men vi vet han startet med femkorts kløver, og han kommer til å holde en kløver og fri seg med det kortet, og da taper du to sparstikk.

Hvis du tar alle trumfene blir det kun fire kort igjen. Vest går på den siste trumfen ned på tre spar og en kløver og får to sorte stikk (ikke flere trumf igjen) til slutt - en bet.

Det er ikke vest som skal spilles inn i dette spillet. Du vet at øst ikke vil ha sorte kort igjen etter du har tatt en runde spar. Du kan også ta begge sparhonnørene etter kun tre runder trumf. Hvis øst stjeler er han innspilt, men hvis ikke kan du spille inn øst i i fjerde trumfrunde (!) og han vil ikke ha noe kort å fri seg med. Øst må spille ruter! Dette blir situasjonen i sluttkampen som vil stå kun mellom spillefører og øst:

Øst får nå for sine fjerde hjerter, et stikk du selvsagt ikke behøver å gi bort. Så må altså øst gi deg to stikk tilbake med ruter rett opp i saksen. Du gir bort ett stikk tilsynelatende unødvendig, men får to stikk tilbake og to spartapere forsvinner fra hånden. Det tapes altså de to kløverstikkene i starten og ett trumfstikk (!).

Pussig konklusjon: for å vinne denne utgangen må spillefører gi bort ett trumfstikk med en slik potte tett trumffarge.

Finn en feil med dette?

Hvorfor står det et spørsmålstegn for østs fjerde trumf?

Fordi det kan være hjerter 3 han har igjen. Han kan ha avblokkert de større hjerterne for å unngå innspillet! Da får du ikke puttet han inn med å spille hjerter 4, han følger elegant med treeren, og du taper to sparstikk senere.

Dvs. slik sluttposisjonsdiagrammet er her har spillefører «glemt» å trumfe med hjerter 4 i tredje stikk. Hvis spillefører trumfer med fireren og beholder hjerter 2 kan ikke øst unngå dette innspillet!