Råsterkt av Norge i "Open"

Her en rapport fra andre dag i VM-kvalifiseringen for Europa som pågår på RealBridge

NORGE

Norge OPEN hadde en meget sterk dag tirsdag. Fire av de fem kampene ble vunnet, kun ett tap (mot Portugal).

Dermed har Norge en komfortabel posisjon på toppen av tabellen, 9 VP foran Sverige på 2.plass. Danmark ligger på 3.plass.

Ned til 9.plassen (8 nasjoner kvaller til VM) er det hele 25 VP. Hvis Italia som er arrangør av det kommende VM er på topp 8 blir også nr. 9 kvalifisert siden VM-arrangørene har sikret plass i mesterskapet.

Vi tar med et par spill fra andre spilledag nederst i denne artikkelen.

ITALIA

Boikotten mot Italia fortsetter. Alle de ti lagene som skulle ha spilt mot Italia så langt har valgt å ikke stille opp. Italia ligger dermed på 6.plass på tabellen, en ganske bisarr situasjon, for de har 120 VP (10 x 12-= VP) uten å ha spilt ett eneste kort!

Det gjenstår å se om alle nasjonene følger opp og uteblir fra kampene sine mot det italienske laget. Eller vil noen najsoner spille kampen selv om det i denne situasjonen vil bli svært upopulært siden alle de som boikotter får 0 VP i den runden?

Så langt har ingen av lagene helt i toppen fått den 0’en for å ikke møte opp, unntatt Ungarn som likevel ligger på 9.plass.

Norges kamp mot Italia er satt opp i den aller siste runden (31).

FORTSETTELSEN

VM-kvalfiseringen pågår til og med lørdag.

Norge Open har altså spilt seg til en meget gunstig posisjon etter en tredel av turneringen er ferdigspilt. Ikke for å være negativ, men det er et faktum at programmet så langt har ikke vært det hardeste for Norge - på papiret. Det er likevel meget sterkt å ha 14,1 VP i snitt per kamp. En så god start gir trygghet. Så jeg tror de norske vil være helt klare for de mange tøffe kampene som vil komme de neste dagene. Programmet de neste dagene ser dog ganske tøft ut:

ONSDAG

Fem bra lag, en ganske tøff dag for Norge.

TORSDAG

Dette er eneste dag hvor de spiller seks kamper, og her blir det også skarp motstand.

FREDAG

Fredag skal de norske spille kun fire kamper og har en oversitt (12 VP). Alle de fire nasjonene Norge møter den dagen er blant kandidatene til å kapre VM-billetter.

LØRDAG

Det blir en særdeles tøff siste dag for Norge.

Slik det norske laget har fremstått de to første dagene har undertegnede til tross for det tøffe programmet stor tro på at Norge skal kjempe høyt oppe helt til slutt.

_________________________________

I seniorklassen har lagene spilt syv kamper. Norge har slitt tungt, og det må være lov å si at resultatene så langt er klart svakere enn forventet. Det er imidlertid langt igjen, og Norge bør kunne avansere på tabellen.

Det har blitt mange tap, men i runde 7 kom i alle fall en storseier da Spania ble slått 19.66 – 0,34 VP. Før onsdagens spilling ligger Norge som nr. 18 av 23 lag i den klassen, nesten 15 VP under middels.

Mixed-klassen startet tirsdag, og Norge møtte Sverige i første kamp. Svenskene har et sterkt mix-lag, og Norge lå tidlig i kampen klart under. De norske hentet imidlertid inn forspranget og vant en jevn kamp. Så fulgte et par små nederlag før en stor seier i dagens siste kamp førte laget litt over middels. De ligger i en grei posisjon på 10.plass (av 21 lag) etter dag 1 for den klassen.

Dameklassen starter sin turnering onsdag.

Det var morsomt å se på de norske i går. Helgemo-Helness ser ut til å ha funnet noe nært toppform til denne turneringen. De to andre parene (Aa-Livgård og Grude-Bakke) har også spilt godt så langt.

I runde 8 møtte Norge Croatia. Det var ikke så mange spill som ga utslag i den kampen, men det som var av større svingspill gikk i favør av Norge som vant kampen 25-4 i IMP (15,75-4,25 VP). 

Giver nord. N/S i sonen.

Terje Aa satt syd med dette og hørte 1 spar fra makkeren. Ville du meldt nå?

«Regla» sier at 0-5 poeng i utgangspunktet er pass som svar på åpning 1 i farge. Her er det dog fristende å melde. Majorhonnørene er gode, og spesielt om makker har noe sånt som 5-5 i major og en maks hånd. Da kan det godt stå i utgang. Så det er fristende å svare 1NT. Det behøver dog ikke bli heldig å melde hvis makker har en balansert minimumshånd.

Terje Aa svarte 1NT.

Slik så hele spillet ut:

Over syds svar 1NT ville Allan Livgård i utgang, mest sannsynlig 3NT. Men han tok med seg 2NT – utgangskrav – for å undersøke mer. Svarhånden kunne godt hatt lang hjerterfarge for sitt 1NT-svar, og da ville fort 4 hjerter vært beste utgang.

De endte i 3NT.

Vest spilte ut kløver dame. Kløverfargen med åtte kort til sammen kunne andre ganger gitt potensiale for flere stikk, men da det gikk kløver dame, ess og kongen fra øst så ikke det så lovende ut.

Terje presset ut spar ess. Vest skiftet til hjerter som gikk til østs konge. Siden sparen satt 3-3 ble det enkelt ni stikk, 4+2+2+1=9, og en fet +600 til Norge.

Ved det andre bordet stoppet Croatia i 2 spar og noterte +140 for ni stikk. Dermed ga spillet 10 IMP i favør Norge. Nesten over alt var det delkontrakter på dette spillet. Noen få var i 3NT og gikk bet, og kun tre par i tillegg til det norske paret vant 3NT

Noen spill senere var kontrakten en hardmeldt 3NT ved begge bord med disse kortene:

Merk at ved begge bord åpnet nord med 1NT med 14 poeng og 2-2-4-5 fordeling. Hånden er god og kanskje verd 15 med så god femkorts farge, men hva med fordelingen? Et viktigere argument for grandåpning enn at hånden er verd noe mer enn de 14 man teller opp er den håpløse gjenmeldingen nord får om han åpner med 1 kløver. Han kan si 1NT andre gangen, men har litt for gode kort til det. Å si 2 ruter vil bli revers, og det har han på ingen måte til. Nords andre melding kan selvsagt være 2 kløver, men det er også ubehagelig med femkorts farge. Grandåpning med dette gir ingen garantier, men trolig vil det være åpningsmeldingen som gjør det enklest for makkerparet.

Mot Croatia sin 3NT spilte Christian Bakke ut spar 8. Det gikk liten, liten og damen. Spillefører gikk på hjerteren med tieren la løpe, Bakke (øst) la sin minste, og Grude lå unna med A-Q-7-x! Så hjerter 8 dekket med nieren, knekten og damen. Merk at nå har Grude full kontroll med A-7 bak syds K-6-5.

Grude skiftet til kløver 7, sin høyeste kløver (de bruker invitt inni spillet) for at makkeren ikke skulle bli optimist med hensyn til kløverfargen (husk øst ser ikke nords kløver). Nord la damen og Bakke vant med kongen. Derfra kom spar som gikk til vests knekt, og kontrakten måtte gå bet.

Ved det andre bordet var ikke motspillet så skarpt mot Livgård (nord) sin 3NT. Øst spilte litt uheldig ut liten kløver, og nord vant stikket med kløver 9. Idet hjerter 10 ble spilt la øst slavisk fordeling, hjerter 9. Det koster stikk med denne kombinasjonen, for åtteren blir like stor som syds hjerterhonnører, og vest får kun to stikk i fargen. Husk at Grude fikk tre stoppere i fargen siden Bakke ikke skuslet bort nieren under tieren, men brukte hjerter 9 til å dekke hjerter 8 i stedet!

Mot Livgård stakk vest hjerter 10 med damen, og de fortsatte å hjelpe til da vest vridde til ruter. Det er jo riktig at vest ikke ser nords kort, men ruterskiftet føltes bra det og for Livgård. Han la nieren som krevde østs dame. Nå spilte han hjerter mot «monsterkortet» hjerter 8. Vest la lavt, åtteren stod. Hvis vest stikker opp med esset har spillefører tre hjerterstikk hos syd, men ikke så lett med hensyn til inntak. Vel, hjerter 8 stod, og spillefører skiftet fot, han satte opp kløveren. Etter hvert lå det ni stikk foran Livgård, +600 og 10 IMP til Norge.

Alle resultater fra VM-kvalifiseringen finner du her.

Detaljer om meldinger og spill fra alle kampene finner du på RealBridge, her.

VM kvalifisering - tirsdag morgen

En lynrapport fra morgenkampen, tirsdag.

I den runden var det kun den åpne klassen som spilte. Norge fortsatte den fine spillingen og slo Romania med 15,05 - 4,95 VP.

Vi fulgte kampen og kommenterte fra det bordet Helgemo-Helness spilte. Der var det potte tett bridge av det norske paret med unntak av ett litt uheldig spill som ble tapt. Medkommentator Kåre Bogø sa det nokså treffende om Helness-Helgemo sin spilling: "Dette er som å sjå dem i gammeldagan".

Med en grei liste av Grude-Bakke ved det andre bordet var de mange små'impene nok til 30-14 totalt i IMP. Med akkurat samme sifre vant Sverige sin kamp, og de leder fortsatt turneringen, og Norge er fortsatt på 2.plass.

Italia fortsetter å plukke 12-0 seiere siden også denne rundens mostander (Lativa) unnlot møte opp. Boikotten mot det italienske landslaget fortsetter altså, og det blir spennende å se om det i det hele tatt blir noen nasjoner som stiller opp mot italienerne. Boikotten skyldes som de fleste nå vet at Italia har med Fantoni på laget sitt, og det er ikke populært etter at han har kommet tilbake etter det mange er en alt for kort suspensjon etter jukseskandalen for noen år siden.

I dette spillet satt tor Helness som giver i gunstig sone med disse kortene:

Hva ville du meldt, eller ville du vurdert pass?

Det blir litt for kvalmt å passe med slike kort i disse soneforholdene. Tor sitt valg, sperreåpningen 3 kløver er bra synes jeg. Det førte til at de fant en fin stamp i 5 kløver over motpartens 4 spar.

Aktive meldinger fra N/S gjorde at det var vanskelig for Ø/V å gå på til 5 spar som muligens kan vinnes (kun to tapere, men litt vanskelig med 4-0 sits i spar og 4-2 i hjerter), og 4 spar er i alle fall nokså greit å få hjem. I 5 kløver doblet ble det kun en bet, -100.

 

 

Spill fra VM kvalifiseringen - Med fasit i hånd

Vi som ser på kampene fra VM-kvaliken som pågår denne uken har det lett. Med fasit i hånd - alle kort åpne - ser vi hva som er riktig kontrakt, hvordan den bør spilles, og eventuelt hvordan det beste motspillet bør finnes. Ved bordet er det annerledes og langt i fra så opplagt. Derfor ser en at internasjonale spillere gjør feil, og det er lett å bli kritisk som tilskuer.

Helt i starten av VM-kvaliken mandag så vi fin bridge av Norge avløst av noen spill som gikk veldig galt. Resten av dagen ble det meste riktig for de norske som ligger på 2.plass, noe vi rapporterte om i forrige innlegg.

Vi skal se på et par spill fra starten hvor begge deler skjedde.

Her ble Allan Livgård som nord spillefører i 4 hjerter etter at vest hadde doblet en kunstig rutermelding fra syd. Vest spilte lydig ut ruter 5 til damen og esset. Hvordan ville du spilt videre?

Det er en fare for å tape ett sparstikk i tillegg til ett i ruter og to i kløver. Ruterutspillet var imidlertid velkomment da det ga mulighet å få godspilt ruter knekt som en spar kan kastes på.

Ved det bordet Wales satt N/S ble syd spillefører i 4 hjerter, og ruter konge kom i utspill fra Helgemo (vest). Spillefører stakk og spilte to store trumf, og det viste seg at vest hadde startet med trumftieren singel og øst tre små. Spillefører stoppet uttrumingen og spilte kløver mot syd. Helgemo kom inn og skiftet til spar. Da måtte damen prøves, men Helness (øst) hadde kongen. Sammen med det sparstikket ble det så en rask bet da hele spillet så slik ut fra start:

Livgård (nord) fikk altså ruter ut fra øst. Da han stakk med ruter ess over damen var det i grunnen samme situasjon som ved det andre bordet. Livgård spilte to store trumf, men i stedet for i neste stikk å slippe inn motparten (vest) i kløver stakk han i andre runde trumf over med trumfesset og spilte ruter mot knekten. Vest stakk med kongen og spilte spar. Nå hadde spillefører ruter knekt godspilt og behøver ikke ta sparfinessen. Men hvis han stikker opp med spar ess, tar ut den siste trumfen, kaster en spar på ruter knekt og spiller kløver blir det fortsatt bet. Det er fordi nord etter slik spilling blir uten inntak. Idet vest vinner med kløver ess over tieren låser de spillefører inne hos syd med sparspill så han må spille kløver unna damen dobbel. Da ville han tapt tre kløverstikk i tillegg til ruterstikket de har fått.

Livgård så at det var nødvendig med ett senere inntak til nord for å kunne spille en andre runde kløver mot syd. Det gjelder å tenke fremover!

Han stakk med spar ess og lot trumfknekten være. I stedet tok han for ruter knekt og kastet spar, så kløver mot syd idet han fortsatt hadde trumfknekten som inntak. Vest stakk med kløver ess og spilte spar som syd kunne stjele. Så trumf over til nord, og hjerter knekt tok ut øst sin siste trumf. Nå kunne han spille kløver mot damen dobbel. Siden øst hadde kongen ble det kun to kløvertapere og en rutertaper. Pluss 620 og +100 ved det andre bordet var verd 12 IMP. God bridge.

Kontrakten 4 hjerter var ganske standard på det spillet. Nesten en tredel av spilleførerne gikk bet.

Litt senere ble det imidlertid galt for samme par. Jeg var tilskuer og kommenterte på RealBridge, og da dette spillet forekom fikk jeg noen meldinger med kommentarer fra nokså skråsikre tilskuere - de hadde fasit i hånd.

Giver vest, Ø/V i sonen.

Spillet ser veldig ordinært ut. De fleste spillere i den lokale bridgeklubben åpner med 1NT som syd, nord overfører til hjerter før han foreslår 3NT. Syd som da vet om femkorts hjerter tar ut i 4 hjerter siden han har en dobbelton som er stjeleverdi, og sparen kan godt være skummel i grand også.

I moderne bridge spiller imidlertid mange topp-par med variable grandåpninger. De liker utenfor sonen (eller gunstig sone) å bruke den aggressive mini-granden, 8-12, 10-12 eller lignende styrke. Det er vanskelig å spille mot, men gir også noen ulemper. Du må åpne med 1 i farge med vanlige, balanserte 15-17 hender, og det medfører oftere innmlenger fra motparten. Det går ofte bra, men noen ganger blir det litt vanskelig. Det er litt gi og ta dette, og selv skal jeg ikke påstå hva som gir best resultater i det lange løp. Under første dags spilling i denne turneringen var det et par spill hvor mini-granden fugnerte godt. Men herren tar og herren gir... 

Etter pass fra vest passet også Livgård (nord) med den balanserte 11-poengeren. Etter pass fra øst også måtte Terje Aa (syd) åpne med 1 kløver fordi 1NT i disse soneforholdene ville vært mini-grand, normalt 9-12 HP. Nord sa 1 ruter som viste hjerterfarge (kløverføringer). Øst meldte inn 1 spar, og syd doblet for å vise tre-korts hjerter (støttedobling). Hva bør nord melde nå?

Med fasit i hånd tenkte jeg som så alle kortene at her ville det bli hjerterkontrakt uansett. Men se litt på nords hånd. Han vet at ikke syd har 9-12/13 balanserte da han ville åpnet med 1NT med det. Hvis syd har balansert hånd er det normalt 13 gode eller 14-17. Så det bør være gode sjanser for utgang, og også om syd er ubalansert bør det være gode sjanser i 4 hjerter. Og hvis er syd ubalansert vil de havne i 4 hjerter hvis nord kan få vist hva han har. Nords hånd ser imidlertid veldig «grand» ut om syd også er balansert, og spar konge er en stopper.

Livgård-Aa har en god konvensjon på repertoaret i denne situasjonen, såkalt XYZ hvor 2 kløver og 2 ruter (utgangskrav) er kunstige meldinger. Å si 2 kløver innebærer normalt enten at han ønsker å spille 2 ruter (åpneren sier normalt automatisk 2 ruter over 2 kløver med vanlig åpningshånd), eller at 2 kløvermelderen en invitthånd. Men spesialvarianten er 2 kløver først, så 3NT neste gang som forslag til kontrakt med femkorts farge og ellers jevn hånd.

Det er lett å se når man ser alle kortene at 4 hjerter er beste utgang. Men sett fra nords synsvinkel er det ikke vanskelig å se for seg mange balanserte hender hos syd hvor 3NT er mye bedre. Nord sa over syds støttedobling av østs 1 spar 2 kløver og foreslo 3NT.

Burde syd tatt ut i 4 hjerter?

Lett å si det også med fasit i hånd, men han har tross alt balansert hånd, og spar dame ser ut til å være et fint kort i grandkontrakt. Syd passet, og de var som eneste par i «salen» i 3NT mens resten spilte 4 hjerter.

Øst spilte ut spar. Helt naturlig prøvde spillefører damen, for om øst har spar ess har nord fortsatt K-x i spar, og hvis øst kommer inn på hjerter ess er i så fall spar konge beskyttet. Men vest kunne stikke over spar dame og spille spar tilbake. Dermed var spillefører uten sparstopper, og østs spar var godspilt. Det blir raskt to bet om det spilles hjerter.

Livgård tok i stedet ruterfinessen og var kjapt oppe i åtte topp stikk (1+0+4+3=8) uten hjerterstikk i det hele tatt. Det var nå to sjanser for å vinne utgangen. En bitte liten, J-10-8 kunne ha sittet tredje i kløver slik at kløver 7 ville gitt det niende stikket. En bedre sjanse er at øst har fire kløver. Da ville han blitt satt under press med fire runder ruter. Han kunne i så fall ikke holdt fire kløver, hjerter ess og alle sparstikkene. Men han må jo holde fire kløver hvis han er den motspilleren som stopper fargen. Så snart han kaster to spar for å holde hjerter ess singel og fire kløver kan spillefører godspille hjerterstikk fordi øst i så fall ikke lenger har nok sparstikk til å bete. Bare prøv selv, gi øst kløver knekt, 10 eller 8, og en spar, hjerter eller ruter mindre – han er ferdig idet ruterstikkene tas.

Men slik satt det ikke, og det ble en nitrist bet.

Ekstra ille føles det nok når man innser etterpå at kontrakten kunne vært vunnet, men det er med et helt ulogisk påspill i første stikk. For å vinne må spillefører legge liten spar fra syd på utspillet. Da må vest legge tieren for at ikke spillefører skal få to sparstikk. Idet vest legger tieren kan spillefører (med åpne kort) bare stikke med kongen, og det single sparesset blokker fargen for Ø/V. Spillefører kan derfor presse ut hjerter ess og får elleve stikk, Ø/V får kun for de to majoressene!

Å spille slik er dog feil, og vil fullstendig dumt veldig ofte. Utspilleren som meldte spar har jo som regel esset. Og har han noe sånt som A-J femte vil spar dame vinne første stik, og hjerterstikket kan gis bort til øst som forhåpentligvis har esset.

På en ellers fin liste med bl.a. en fet +790 ble denne -50'en i 3NT en stygg flekk. Spillet ble selvsagt veldig feil for dem, men med litt god vilje, det var vel litt uheldig også? Og man må altså som tilskuer huske på at det ikke er vanskelig med fasit i hånd.