NM MIX-PAR: Gull til Håkon og Anne Irene Bogen!

I NM for mix-par tok etter hvert Håkon og Anne Irene Bogen kommandoen og vant til slutt med 118 poeng (en topp var +63), eller vinnermarginen av på litt over 1%.

Sølv gikk til Haldor Sunde-Stine Holmøy, Stryn/Lillehammer mens bronsen gikk til Øyvind Saur-Liv Marit Grude, Vikersund/Studentenes.

Resultatlisten og spill med alle enkeltresultater finner du her.

Idet dette ble skrevet kom allerede bulletin nr. 3. Bulletinene finner du her. Det er fyldige og interessante bulletiner og godt lesestoff som Vegar Næss og Elisabeth Grosseth er ansvarlige for, med bidrag fra enkelte andre.

I siste sesjon NM mix-par var en del spill hvor det typiske med moderne bridge kom tydelig frem, aktive og aggressive meldinger, gjerne hoppmeldinger. Her er ett sånt spill fra tidlig i siste sesjon:

Hopp og sprett (1)

Du sitter altså på vests plass, og la oss si nord åpner med 3 hjerter. Øst dobler, syd passer, og det er din tur. Hva melder du?

Ok, det var situasjonen for noen, mens andre så 3 hjerter fra nord, dobler fra makker og 4 hjerter fra syd. Gjør det noen forskjell, og i så fall hva melder du nå?

Dette er vanskelig. Du har så gode verdier at det godt kan stå slem, men to små hjerter gjør det litt skummelt. Det kan jo være to hjertertapere fra start. Hvis syd høyner makkerens sperremelding til 4 hjerter er det større sjanse for at makker har singel hjerter, og da er det kanskje en bedre sats å melde slem (6 spar)?

Hva med 5 spar som en sleminvitt?

Uansett, det er ikke så enkelt dette. Slik så hele spillet ut:

Det er tolv enkle stikk i sparkontrakt, kun en hjertertaper. Vests lille kløver kan kastes på den fjerde ruteren.

Det var ikke alle som åpnet med 3 hjerter, og ved noen veldig få bord ble det spilt noen litt merkelige delkontrakter.

Å notere +680 for utgang i spar som Ø/V ga - 6, de måtte komme seg i slem for å få over middels.

Spillet er referert i bulletinen også. Der forteller Vegar Næss at en av de som fant meldingen 6 spar etter 3hjerter-dobler-4hjerter var Ingunn Uran.

Ti av Ø/V parene (65 bord) hadde +1430 på blokka, og det ga hele +52.

Parturnering!

Det er utrolig mange poeng å hente på et bitte lite ekstrastikk i parturnering. I et så stort felt er det alltid noen spesielle scorer, og to par fikk tretten stikk i sparkontrakt i spill 61. Det var mer verdifullt for den som fikk overstikket i 4 spar! En kan undre seg over hvordan det gikk til, hvor det trettende stikket kom fra. Er det mulig spillefører fikk for hjerter konge, men det er helt usannsynlig, for den single kongen lå jo på bordet.

Ved de to bordene hvor det ble tretten stikk kom imidlertid kløver 6 i utspill. Spillefører dekker med åtteren, syd med tieren og vest vinner. Etter to ruter trumf kan spillefører så fiske opp syds kløver dame, men den fjerde kløveren blir ikke god av den grunn. Så det bør bli bare tolv stikk, kun en hjerter forsvinner på ruteren.

Det som må ha skjedd (?) er at etter kløver 6 ut som tok med seg syds tier ble det etter å ha tatt ut trumfen spilt kløver knekt fra øst. Om syd ikke dekker blir det fortsatt kun tolv stikk, men hvis knekten blir dekket med damen blir det fire kløverstikk. Kongen vinner etter knekt- dame, og syveren/femmeren er plutselig blitt stikk! Dermed er det fire kløverstikk, og den fargen gir ett avkast for hjerter, og på den fjerde ruteren forsvinner vests andre hjerter – tretten stikk.

Hvorfor er dette så viktig?

Fordi det var parturnering! Som nevnt ga +680 under middels (-6), mens det paret som fikk med seg det trettende stikket i sparutgang, +710 ble det hele +41 - hele 47 poeng ekstra for overstikket!

Toppen Ø/V gikk til Marianne Harding-Svein Gunnar Karlberg for +1460, ett overstikk i 6 spar. Det ga +63, men det var kun 11 poeng mer enn om de hadde fått tolv stikk.

Hopp og sprett (2) - fra dag 1 i mixen

En aktiv meldestil er ganske vanlig. Det tenkte jeg ikke så mye på da jeg i går skrev om dette spillet fra en av de første rundene på lørdag.

Her i bloggen ble det fundert på hvordan N/S kan melde med styring til den vakre storeslemmen i kløver. Da hadde jeg oversett at øst har en hånd som det absolutt er helt greit å melde inn med utenfor sonen!

Så etter 1 ruter fra nord meldte øst inn 1 spar flere steder. Syd dobler for å vise hjerter, og vest med sin fin sparstøtte og bra fordeling kan sperremelde, for eksempel med 3 spar. Dette er god bridge, det gjelder å melde når man har god tilpasning!

Det er ikke fred å få...

En slik start gjør det selvsagt mye vanskeligere for N/S, og du kan jo diskutere med din makker hvordan best mulig melde som N/S etter den starten.

 

MIX NM: Rasmussen-Bjørlo fører, men fotsatt åpent!

I NM for mixpar har de spilt 60 av 90 spill, og mesterskapet avsluttes søndag. Arild Rasmussen og Hilde Bjørlo har tatt ledelsen med nesten 100 poeng, men med +63 eller -63 som mulig score på ett spill er det selvsagt fortsatt muligheter for mange andre. Resultater og spillstensiler finner du her.

Dette er jo en parturnering, så alle spill teller likt. Likevel ser man gjerne mest på de store spillene. Tidlig i sesjonen kom et spill som stilte krav til både makkerparenes system og deres vurderinger.

N/S har en helt glimrende storeslem i kløver. Det må tas to sparstjelinger hos nord fordi ruteren sitter 5-1. Da vinnes 1+2+4+6 (inkludert to stjelinger hos nord) = 13 stikk.

Det er ikke alltid enkelt å melde slem med 4-4 tilpasning i minorfarge, og spesielt vanskelig å finne slike silke storeslemmer som dette.

Det eneste paret som fant frem til 7 kløver var mor og sønn Gunn og Fredrik Helness. Et kanonspill og ren topp, men et av favorittparenei turneringen sliter likevel i turneringen så langt. Men her var de gode.

Meldingene starter normalt slik:

Nord            Syd

1R               1H

2C                ?


Nå bør syd etablere ett utgangskrav så hun kan undersøke slemmuligheter etterpå. Det gjøres ved hjelp av fjerde farge (kunstig) krav, her 2 spar. Nord melder da 3 hjerter og har vist omtrent hele hånden sin hva angår fordeling i alle fall. Videre er det litt avhengig av avtaler.

Nord                    Syd

1R                        1H

2C                        2S

3H                         ?

Over 3 hjerter kan jo hjerter være trumf noen ganger om syd har en annen hånd, men den som melder fjerde farge bør ha en mulighet til å støtte hvilken som helst av fargene åpneren har vist, og også sleminvitere om støtten i hjerter gjør at den fargen er bra som trumf.

Følgelig er 4 kløver og 4 ruter naturlige meldinger her, sleminvitt.

Om syd har flere hjerter og vil gå videre med den fargen som trumf må hun melde 3 spar over 3 hjerter, og/eller kanskje 4NT kan være definert som Key-Card med hjerter som trumf. Hvis syd i denne sekvensen sier 4 kløver og det fastsetter trumfen (over 3 hjerter), og paret er på bølgelende er de på god vei til riktig kontrakt. 

Mange fant ut av det med kløverkontrakt, men stoppet i lilleslem. Pluss 2140 for 7 kløver med tretten var det som sagt kun ett par som noterte.

Hva er det maksimale som kan oppnås i dette spillet? 

Jeg advarer ofte mot såkalte double dummy analyser utført av computerprogran, selv om de er korrekte. GIB og lignende analyser viser hva som kan oppnås med helt åpne kort, ikke nødvendigvis med riktig spill, eller spill (med oddsen) og meldinger som vil gi best resultat i det lange løp. Dette har ofte ikke så mye verdi når det er snakk om praktisk bridge. Likevel ser vi på disse tallene som ofte presenteres finnes på spillstensiler og resultatsidene...

 

Par på spillet (det maksimale som kan oppnås er +2000 til N/S, noe de kan få om Ø/V stamper i 7 spar som selvsagt dobles. Å oppnå parscore, det optimale, som er at Ø/V går 2000 i bet (ingen hadde det), ville imidlertid gitt nest bunn for Ø/V i mix-NM.

Nest topp gikk til ett par som var i 6NT med tolv stikk, +1470. Den kontrakten ser vanskelig ut med spar ut siden ruter sitter 5-1. Det er bare elleve sikre stikk, men det oppstår en slags avansert dobbelsqueeze som gjør at det fortsatt blir tolv stikk om det spilles korrekt. 

To par spilte den spennnende slemmen 6 hjerter som ble vunnet, og belønningen var hele +58.

De som var i 6 kløver med tretten (+1390) noterte +43!

Noen par var i 6 kløver, men slurvet (tok ikke to sparstjelinger) og fikk kun tolv stikk, +1370 som likevel ga +25.