Tre mesterskap avsluttet på onsdag

Onsdag ble tre nye par kåret som NM-vinnere, i klassene NM Monrad Par, Damer og Veteran.

I Monrad Par spilte 82 par. Tor Eivind Grude-Christian Bakke (Sømna/Bergen AK) vant. Disse kom på pallen:

I dameklassen spilte 37 par og det ble Åse Langeland-Marianne Harding (Stavanger/Farsund) som gikk til topps. Disse tre parene tok medaljene:

I veteranklassen (38 par) gikk gullmedaljene til Harald Nordby-Jan Trollvik (Topbridge, Oslo/Tromsø). Pallen bestod av disse tre:

Samtidig med NM-turneringene pågår det hver dag (og kveld) sideturneringer, Festivalhandikap og Kveldskos. Detaljerte resultater for alle turneringene finner du her. 

Mot slutten av NM Monrad par kom det et spill hvor resultatene varierte veldig. Mye ble kanskje avgjort av hva nord valgte som sin åpningsmelding.

Er dette en sperrehånd, eller det for gode kort til det. Hvis svaret er at dette er for sterke (spillesterke) kort til å sperre med i din stil blir det vel åpning 1 ruter. 

Begge deler kan fungere. Mange vil si at i ugunstig sone må man ha noe sånt for åpning på tre-trinnet 3 ruter, men jeg vedder på at de samme spillerne med så god syvkorts farge også åpner med 3 ruter selv om de mangler kløver konge. Problemet med å åpne med sperremelding med en litt vid "range" av håndtyper gjør det vanskelig for makkeren å vite hvor høyt de skal. Samtidig blir åpning med 1 ruter feil hvis det er motparten som har kortene, de får melde seg på og kommunisere på et lavt trinn. Det er nok slik at begge deler kan være riktig, men begge deler kan også bli feil. De fleste åpnet antagelig med 3 ruter. Uansett var kortene plassering av stor betydning hvor høyt N/S kunne tåle å melde. Slik så hele spillet ut:

Siden ruter konge sitter hos vest er det bøttevis med stikk til N/S. Om spar konge gir stikk blir det tolv enkle både i grand- og ruterkontrakt. Hvis det ikke kommer spar ut (for eksempel hjerter dame) må spillefører etter at han har tatt en vellykket ruterfinesse gjette om han skal ta kløverfinesse, eller spille på spar ess foran for å få tolv stikk. Etter hjerter ut kan det bli tretten stikk siden øst kan skviset i kløver (lengden) og spar. 

Ved noen bord der nord åpnet med 1 ruter var øst med i meldingene. De som var i utgang i grand fikk stort sett tak i tolv stikk, noen tok alle stikkene. Hvis du er i 3NT og får spar ut kan det bli bet i utgang om ruterfinessen går galt, mens det står i 6NT hvis den finessen lykkes!

Å vinne tretten stikk i 3NT (+720) ga +24, og det var vinnerparets resultat på spillet.

Tre par var i 6 ruter og noterte +1370. Det ga +32. Tre par delte toppen N/S for spenstige 6NT med tolv stikk, +1440. De noterte seg for +38.

Fra meldt og vunnet slem for seks N/S-par varierte resultatene via en rekke utganger til fire N/S-par som var i delkontrakt i ruter. Det ga lite, men ville ikke blitt så galt om ruter konge satt bak (og kanskje spar ess bak kongen også...).

 

NM MIXLAG - Eides språksjov til topps

Vinnere i NM Mixlag ble EIDES SPRÅKSJOV med Harald Eide, Stine Holmøy, Atle Sæterdal og Maja Rom Anjer.

Sølvmedaljer gikk til ABISCO med Kåre Bogø, Anne Birgitte Fossum, Bodil Nyheim Øigarden og Steffen Fredrik Simonsen, mens l KULTUR med Tom Høiland, Ranja Sivertsvik, Haldor Sunde og Tina Ovenstad, kapret bronsemedaljene.

Det deltok 50 lag, og hele resultatlisten finner du her.

Etter en sesjon i NM Monrad Par leder Kåre Bogø og Allan Livgård. Det mesterskapet avsluttes onsdag.

Medaljegrossistene i familien Helness (lag UTUR) var kanskje den største favoritten i mixlag, men det manglet litt på å vinne medalje denne gangen. Formen når det gjelder slemmer har imidlertid vært god. Her meldte Gunn og Fredrik Helness enkelt og logisk.

Nords 2 NT i andre melderunde er tvetydig, enten 12-14 eller 18-19, en variant som kan brukes når 2-over-1 svar er utgangskrav. Det gjør det lettere for svarer siden det blir mer rom til å melde nøyaktig. Idet syd viste sparstøtten kom et par kontrollmeldinger før nord spurte etter nøkkelkort. Så kom 5NT som bekrefter at alle nøkkelkortene er på plass, og storeslem er mulig. Normalt vil makkeren si fra om en konge over 5NT, men med mye ekstra og/eller stikkpotensiale som makkeren ikke kan se kan svareren gå rett i storeslem, som her. Gunn foreslo 7 hjerter som kunne vært en bedre kontrakt enn 7 spar om nord hadde hatt kun A-Q tynt femte (i så fall avhengig av 3-2 sits i spar). Fredrik korrigerte til 7 spar.

Syd vet altså at nord har A-Q i spar, ruteress og kløver ess, og da kan hun telle tretten stikk. Å ha kløver konge er ikke nødvendig, det kan telles 5+5+2+1= 13 stikk. Det står i 7NT også, men da må det sett fra syds synspunkt være fem hjerterstikk, noe som ikke er 100% sikkert om nord har to små hjerter. I sparkontrakt kan en kløverstjeling gi det trettende selv om det kun er fire hjerterstikk.

Spillet forekom i kampen mot lederlaget etter første dag, Nicolais fanclub. De ramlet til 6.plass til slutt, blant annet pga. et stort tap i kampen mot UTUR.

Ved det andre bordet oppvurderte nord til 20-21 NT, ikke urimelig med 19 og god femkorts farge. Pussig nok ble det vanskeligere å finne storeslem etter 2NT i åpning enn etter 1 spar. De endte i 6NT, så spillet kostet 12 IMP.

Litt over halvparten av lagene meldte og vant storeslem, hele 18 av dem 7NT! Resten var i lilleslem unntatt to par som var i overkant forsiktige og stoppet i utgang. I vinnerlagets kamp ble 6NT med tretten stikk uavgjort spill.