God norsk dag i "OPEN" - Boikott av Italia

I VM kvalifiseringen som spilles på RealBridge startet Norge med et par ikke så sterke kamper, men så kom tre seiere på rad, to av dem med kalass-sifre. Dermed ligger Norge på andreplass etter fem kamper, 2 VP bak ledende Sverige. Det deltar 31 najsoner. På det norske laget i OPEN spiller Tor Eivind Grude-Christian Bakke, Allan Livgård-Terje Aa og Tor Helness-Geir Helgemo.

Hele resultatlisten og enkeltresultater finner du her. Hvis du ønsker å se mer nøye på spillene finnes alt som skjedde, melding for melding og stikk for stikk på RealBridge.

I seniorklassen er det spilt tre kamper. Norge vant sin første kamp, men det kom deretter to tap på rad og de ligger på 16.plass av 24 lag. Norge Senior har kun 4,5 VP under middels og det er gode muligheter til å spille seg oppover på resultatlisten med mange dager med spilling som gjenstår. 

Vi tar med et spill fra Norge sin kamp (Open) mot Skottland hvor skottene ble fullstendig utspilt. Sluttresultat ble 59-0 i IMP (20-0 VP)!

Vest spiller 3NT uten motmeldinger. Fra nord kommer kløver knekt i utspill til liten, liten og damen. Idet ruterfargen angripes kommer nord inn på ruter ess og spiller kløver 10. Hva gjør du nå, opp med kongen eller liten fra øst?

Å legge liten er riktig hvis syd har esset tredje, for å blokkere fargen for dem. Syd vinner i så fall med esset i fargens tredje runde og har ingen flere kløver å spille. Om kongen legges på i andre kløverrunde kan syd (om han har esset) stikke og spille kløver til nord å han får tak i alle kløverstikkene. Å legge kongen i andre kløverrunde er selvsagt løsningen hvis nord har kløver ess.

Hvis ikke N/S spiller med spesielle honnørutspill mot NT, type Journalist eller lignende hvor knektutspillet viser to eller ingen høyere har spillefører et valg. Hvis utspillet viste to eller ingen høyere må syd ha esset. Da er sjansen at syd har to eller tre kløver. Hvis syd har esset tredje i kløver fra start må spillefører legge liten i andre kløverunde. De vinner de stikket og har fisket opp kongen i motspill, men nord er uten inntak til langfargestikkene siden fargen blir blokkert. 

Det er typisk at Geir Helgemo gjorde det riktige her. I dette tilfellet var han imidlertid godt hjulpet av motpartens metoder. For på systemkortet til Punch-Peterkin som satt N/S står det at mot NT.kontrakter er knektutspill det høyeste kortet. Fra for eksempel AJ10x spiller de ut tieren. Vel å bra som metode kanskje, men i dette tilfellet avslørernde. Så Geir visste at esset satt hos syd om ikke nord hadde "faket" og spilt ut irregulert i forhold til sine metoder. Geir la lavt, knekten vant stikket og esset hos syd tok tredje stikk. Slik så hele spillet ut:

Det som er kjedelig er om den utspilte knekten etter standard metoder er fra AJ10x(x), eller J109x(x). Om spillefører lar tieren beholde stikket i andre kløverrunde i håp om blokkering risikeres at utspilleren tar for esset og feller kongen i tredje runde av fargen! 

Ved det andre bordet satt Livgård-Aa N/S og på deres systemkort står det at de spiller ut knekten både fra honnør-kn-10 og fra sekvens med knekten på topp. Da ble det gjetting etter kløver knekt ut og kløver 10 fra nord idet han var inne på ruter ess. Den skotske spilleføreren la kongen. Syd vant med esset og hadde en tredje kløver å spille til nord som tok to stikk til i fargen og beten. Spillet ga 12 IMP til Norge.

Av 28 scorer var tre i delkontrakt. Åtte lag gikk bet i 3NT, mens 17 av Ø/V-parene vant 3NT.

Boikott av Italia i Åpen klasse

Det foregår en stilltiende boikott av Italia sitt lag som har med Fulvio Fantoni. De fem lagene som så langt skulle ha spilt mot Italia møtte rett og slett ikke opp!

Fantoni er en av spillerne som ble avslørt i den store jukeseskandalen for noen år siden. Har er formelt sett ferdig med sin suspensjon, men oppfatningen blant flertallet av internasjnale spillere er ganske klart at han ikke burde fått delta, og/eller ikke burde blitt tatt ut av det italienske forbundet og ikke burde vært godtatt av European Bridge League. Uansett, det som har skjedd er at de lagene som skulle møte Italia ikke la inn spillernavn i line-up'en på RealBridge.

I henhold til regelverket kan lag som nekter å spille bli diskvalifisert. Det er dog visstnok en spesiell regel som sier at de kan unngå diskvalfikasjon hvis spesielle hensyn er til stedet. Hvor grensen går for det er litt mer uklart. Og hvis alle nasjonene ikke møter til kampene mot Italia så kan vel ikke WBL diskvalifisere alle lagene!

Bl.a. på Bridgewinners spekuleres det om hvor dette skal ende, og noen antyder at de nasjonene som ønsker å boikotte kan dekke seg bak at de rett og slett var for sene til å legge inn "line-up'en". En slik foreseelse gir ikke diskvalifikasjon, men en advarsel og straffepoeng.

Så langt har altså fem nasjoner av fem mulige ikke møtt opp mot Italia, og resultatet av kampene de skulle ha spilt er 12-0 VP. Så Italia ligger etter fem kamper på en 7.plass med 60 VP uten å ha spilt ett eneste kort. 

Av 28 scorer var tre i delkontrakt. Åtte lag gikk bet i 3NT, mens 17 av Ø/V-parene vant 3NT.    

VM-kvalifiseringen fortsetter tirsdag klokken 10. Seniorene starter sin fjerde runde kl. 11.35, og da starter MIX-klassen sin turnering også. Damkeklassen starter spillingen på onsdag.

God start for seniorene

VM kvalfiseringen startet mandag. Åpen klasse startet først, og de spiller fem kamper første dag. Seniorene har også kommet i gang og spiller tre kamper mandag. Lagene i MIXED og LADIES starter senere. 

Det har nettopp startet, og det er selvsagt alt for tidlig å antyde noen trend. Det norske laget i OPEN startet mot Wales og vant en knepen seier etter en jevn kamp. De fortsatte mot Slovenia og lyktes ikke helt, det ble et lite tap og litt under middels etter to kamper. 

I seniorenes første kamp ble det en fin seier, 14,54- 5,46 VP mot Latvia.

Det som har blitt mest snakket om så langt i VM-kvaliken er det som er ser ut som starten på en omfattende boikott av Italia. Etter den informasjon jeg har møtte verken Skottland (runde 1) og Wales (runde 2) opp til deres kamp mot Italia som står oppført med to ganger 12-0 i VP for de to kampene.

Dette skyldes at Fulvio Fantoni er på laget, og som de fleste vet er han nettopp tilbake etter det mange mener er en for kort suspensjon etter den fæle jukseskandalen for noen år siden. Vi har ikke så mye informasjon om dette så langt, men at det vil bli mer "bråk" er det ingen tvil om.

Vi tar met et fint gevinstspill fra seniorens første runde.

Mot det norske paret kom Ø(V i 3NT og Stokkeland fant et glimrende utspill, kløver 8!

Spillefører tok de to kløverhonnørene fra vest og splte ruter 9. Da Johnsen la liten var det ikke lett for spillefører. Han lot nieren løpe som fort kan være riktig, men syd vant med ruter 10. Han skiftet til spar konge til esset. Det begynte å blir prekært for spillefører, og da han spilte hjerter konge stakk Stokkeland med esset og spilte hjerter knekt. Derfra var det vanskelig, for ikke å si umulig å vinne 3NT. Det ble kun 1+1+1+5= 8 stikk, +50 til N/S. 

Lars Eide (øst) og fikk hjerter knekt ut fra syd. Han vant med en honnør hos vest og tok for dame-knekt i kløver før han spilte ruter. Nord la i en honnør, øst stakk. Så tok han simpelthen kløverstikkene og kastet spar og ruter fra vest. Så hjerter mot bordet, og han hadde like etter fått fatt i 1+2+1+5 = 9 stikk, +400 og 10 IMP til NORGE.

Resultatsiden fra VM-kvalifiseringen finner du her.

Det er mulig å følge kampene som spilles på RealBridge, her.