Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Spill fra VM kvalifiseringen - Med fasit i hånd

Vi som ser på kampene fra VM-kvaliken som pågår denne uken har det lett. Med fasit i hånd - alle kort åpne - ser vi hva som er riktig kontrakt, hvordan den bør spilles, og eventuelt hvordan det beste motspillet bør finnes. Ved bordet er det annerledes og langt i fra så opplagt. Derfor ser en at internasjonale spillere gjør feil, og det er lett å bli kritisk som tilskuer.

Helt i starten av VM-kvaliken mandag så vi fin bridge av Norge avløst av noen spill som gikk veldig galt. Resten av dagen ble det meste riktig for de norske som ligger på 2.plass, noe vi rapporterte om i forrige innlegg.

Vi skal se på et par spill fra starten hvor begge deler skjedde.

Her ble Allan Livgård som nord spillefører i 4 hjerter etter at vest hadde doblet en kunstig rutermelding fra syd. Vest spilte lydig ut ruter 5 til damen og esset. Hvordan ville du spilt videre?

Det er en fare for å tape ett sparstikk i tillegg til ett i ruter og to i kløver. Ruterutspillet var imidlertid velkomment da det ga mulighet å få godspilt ruter knekt som en spar kan kastes på.

Ved det bordet Wales satt N/S ble syd spillefører i 4 hjerter, og ruter konge kom i utspill fra Helgemo (vest). Spillefører stakk og spilte to store trumf, og det viste seg at vest hadde startet med trumftieren singel og øst tre små. Spillefører stoppet uttrumingen og spilte kløver mot syd. Helgemo kom inn og skiftet til spar. Da måtte damen prøves, men Helness (øst) hadde kongen. Sammen med det sparstikket ble det så en rask bet da hele spillet så slik ut fra start:

Livgård (nord) fikk altså ruter ut fra øst. Da han stakk med ruter ess over damen var det i grunnen samme situasjon som ved det andre bordet. Livgård spilte to store trumf, men i stedet for i neste stikk å slippe inn motparten (vest) i kløver stakk han i andre runde trumf over med trumfesset og spilte ruter mot knekten. Vest stakk med kongen og spilte spar. Nå hadde spillefører ruter knekt godspilt og behøver ikke ta sparfinessen. Men hvis han stikker opp med spar ess, tar ut den siste trumfen, kaster en spar på ruter knekt og spiller kløver blir det fortsatt bet. Det er fordi nord etter slik spilling blir uten inntak. Idet vest vinner med kløver ess over tieren låser de spillefører inne hos syd med sparspill så han må spille kløver unna damen dobbel. Da ville han tapt tre kløverstikk i tillegg til ruterstikket de har fått.

Livgård så at det var nødvendig med ett senere inntak til nord for å kunne spille en andre runde kløver mot syd. Det gjelder å tenke fremover!

Han stakk med spar ess og lot trumfknekten være. I stedet tok han for ruter knekt og kastet spar, så kløver mot syd idet han fortsatt hadde trumfknekten som inntak. Vest stakk med kløver ess og spilte spar som syd kunne stjele. Så trumf over til nord, og hjerter knekt tok ut øst sin siste trumf. Nå kunne han spille kløver mot damen dobbel. Siden øst hadde kongen ble det kun to kløvertapere og en rutertaper. Pluss 620 og +100 ved det andre bordet var verd 12 IMP. God bridge.

Kontrakten 4 hjerter var ganske standard på det spillet. Nesten en tredel av spilleførerne gikk bet.

Litt senere ble det imidlertid galt for samme par. Jeg var tilskuer og kommenterte på RealBridge, og da dette spillet forekom fikk jeg noen meldinger med kommentarer fra nokså skråsikre tilskuere - de hadde fasit i hånd.

Giver vest, Ø/V i sonen.

Spillet ser veldig ordinært ut. De fleste spillere i den lokale bridgeklubben åpner med 1NT som syd, nord overfører til hjerter før han foreslår 3NT. Syd som da vet om femkorts hjerter tar ut i 4 hjerter siden han har en dobbelton som er stjeleverdi, og sparen kan godt være skummel i grand også.

I moderne bridge spiller imidlertid mange topp-par med variable grandåpninger. De liker utenfor sonen (eller gunstig sone) å bruke den aggressive mini-granden, 8-12, 10-12 eller lignende styrke. Det er vanskelig å spille mot, men gir også noen ulemper. Du må åpne med 1 i farge med vanlige, balanserte 15-17 hender, og det medfører oftere innmlenger fra motparten. Det går ofte bra, men noen ganger blir det litt vanskelig. Det er litt gi og ta dette, og selv skal jeg ikke påstå hva som gir best resultater i det lange løp. Under første dags spilling i denne turneringen var det et par spill hvor mini-granden fugnerte godt. Men herren tar og herren gir... 

Etter pass fra vest passet også Livgård (nord) med den balanserte 11-poengeren. Etter pass fra øst også måtte Terje Aa (syd) åpne med 1 kløver fordi 1NT i disse soneforholdene ville vært mini-grand, normalt 9-12 HP. Nord sa 1 ruter som viste hjerterfarge (kløverføringer). Øst meldte inn 1 spar, og syd doblet for å vise tre-korts hjerter (støttedobling). Hva bør nord melde nå?

Med fasit i hånd tenkte jeg som så alle kortene at her ville det bli hjerterkontrakt uansett. Men se litt på nords hånd. Han vet at ikke syd har 9-12/13 balanserte da han ville åpnet med 1NT med det. Hvis syd har balansert hånd er det normalt 13 gode eller 14-17. Så det bør være gode sjanser for utgang, og også om syd er ubalansert bør det være gode sjanser i 4 hjerter. Og hvis er syd ubalansert vil de havne i 4 hjerter hvis nord kan få vist hva han har. Nords hånd ser imidlertid veldig «grand» ut om syd også er balansert, og spar konge er en stopper.

Livgård-Aa har en god konvensjon på repertoaret i denne situasjonen, såkalt XYZ hvor 2 kløver og 2 ruter (utgangskrav) er kunstige meldinger. Å si 2 kløver innebærer normalt enten at han ønsker å spille 2 ruter (åpneren sier normalt automatisk 2 ruter over 2 kløver med vanlig åpningshånd), eller at 2 kløvermelderen en invitthånd. Men spesialvarianten er 2 kløver først, så 3NT neste gang som forslag til kontrakt med femkorts farge og ellers jevn hånd.

Det er lett å se når man ser alle kortene at 4 hjerter er beste utgang. Men sett fra nords synsvinkel er det ikke vanskelig å se for seg mange balanserte hender hos syd hvor 3NT er mye bedre. Nord sa over syds støttedobling av østs 1 spar 2 kløver og foreslo 3NT.

Burde syd tatt ut i 4 hjerter?

Lett å si det også med fasit i hånd, men han har tross alt balansert hånd, og spar dame ser ut til å være et fint kort i grandkontrakt. Syd passet, og de var som eneste par i «salen» i 3NT mens resten spilte 4 hjerter.

Øst spilte ut spar. Helt naturlig prøvde spillefører damen, for om øst har spar ess har nord fortsatt K-x i spar, og hvis øst kommer inn på hjerter ess er i så fall spar konge beskyttet. Men vest kunne stikke over spar dame og spille spar tilbake. Dermed var spillefører uten sparstopper, og østs spar var godspilt. Det blir raskt to bet om det spilles hjerter.

Livgård tok i stedet ruterfinessen og var kjapt oppe i åtte topp stikk (1+0+4+3=8) uten hjerterstikk i det hele tatt. Det var nå to sjanser for å vinne utgangen. En bitte liten, J-10-8 kunne ha sittet tredje i kløver slik at kløver 7 ville gitt det niende stikket. En bedre sjanse er at øst har fire kløver. Da ville han blitt satt under press med fire runder ruter. Han kunne i så fall ikke holdt fire kløver, hjerter ess og alle sparstikkene. Men han må jo holde fire kløver hvis han er den motspilleren som stopper fargen. Så snart han kaster to spar for å holde hjerter ess singel og fire kløver kan spillefører godspille hjerterstikk fordi øst i så fall ikke lenger har nok sparstikk til å bete. Bare prøv selv, gi øst kløver knekt, 10 eller 8, og en spar, hjerter eller ruter mindre – han er ferdig idet ruterstikkene tas.

Men slik satt det ikke, og det ble en nitrist bet.

Ekstra ille føles det nok når man innser etterpå at kontrakten kunne vært vunnet, men det er med et helt ulogisk påspill i første stikk. For å vinne må spillefører legge liten spar fra syd på utspillet. Da må vest legge tieren for at ikke spillefører skal få to sparstikk. Idet vest legger tieren kan spillefører (med åpne kort) bare stikke med kongen, og det single sparesset blokker fargen for Ø/V. Spillefører kan derfor presse ut hjerter ess og får elleve stikk, Ø/V får kun for de to majoressene!

Å spille slik er dog feil, og vil fullstendig dumt veldig ofte. Utspilleren som meldte spar har jo som regel esset. Og har han noe sånt som A-J femte vil spar dame vinne første stik, og hjerterstikket kan gis bort til øst som forhåpentligvis har esset.

På en ellers fin liste med bl.a. en fet +790 ble denne -50'en i 3NT en stygg flekk. Spillet ble selvsagt veldig feil for dem, men med litt god vilje, det var vel litt uheldig også? Og man må altså som tilskuer huske på at det ikke er vanskelig med fasit i hånd.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.