TRENING (2)

I morges forsøkte jeg meg på et videoopptak av en treningsøkt da jeg spilte robot-turnering på BBO. Tanken var å kommentere og forsøke å si hvorfor de forskjellige valg blir tatt i meldinger og spill. Det ble bare nesten bra, og jeg kommer ikke til å legge ut akkurat den videoen selv om det ble lovet at slike videoer vil komme her i bloggen. Det må nok trenes litt på å lage slikt før hvordan beskrive analysene og tankeprossessene blir bra nok slik at det blir nyttig for de som følger med. Men det kommer nok noen sånne videoer i bloggen senere...

Under dagens treningsøkt som var en parturnering gikk det ganske bra med meg og robotmakkeren, så det var ingen grunn til å forkaste videoen pga. av resultatet. I det aller første spillet kunne jeg imidlertid gjort det mye bedre.

Giver nord. Ingen i sonen.

Min dobling viste begge major, typisk 4-4. Det er en måte å definere dobling etter motpartens innmelding 1 ruter. De som spiller med "kløverføringer" liker å si at dobling i denne situasjonen viser hjerterfarge, greit nok, men å få vist to majorfarger med en gang før motparten kanskje begynner å støtte, eller sperremelde har også mye for seg.

Da makker sa 1 spar var min hånd sånn midt i mellom litt forsiktig invitt til utgang og en litt tøff 4 spar-melding. Når en spiller med roboter får en forklaring på hva deres meldinger betyr, og det ble forklart at nords 1 spar var firekorts farge, ikke bare tre spar som kanskje noen vil tillate her da åpneren kan ha en veldig vanskelig gjenmleding. Ruter dame er ikke noe fint kort i denne konteksten, men resten er bra, og jeg valgte å gå rett i utgang som kanskje er litt hardt i parturnering.

Når en spiller slike turneringer med og mot roboter er det en funksjon som jeg liker, og det er at hver gang du blir blindemann blir du flyttet over på andre siden av bordet og får spille kontrakten. Dermed blir det mye spilletrening. Så idet spillet startet var jeg plutselig på nords plass og fikk spar knekt ut fra øst mot 4 spar.

Det er to rutertapere og en kløvertaper. Men det er ikke ti stikk rett ned selv om det kun er tre tapere, og det er en mulighet for at trumfen sitter 4-1. I så fall har vest trolig fire trumf, for selv om utspill av singelton trumfknekt ikke akkurat er etter min smak er det mer sannsynlig at øst har det enn at han har spilt ut fra knekt-10 fjerde i trumf. 

Vi talte altså opp en kløvertaper, men hva kan vi gjøre med den fjerde kløveren. Hvis trumfen tas ut i tre runder blir vi hengende med den fjerde kløveren siden vi får trumfet kun en kløver. Men en kløver kan kastes på syds fjerde hjerter. Hvordan bør spillet legges opp?

Jeg valgte å stikke med spar konge og spilte hjerter med det samme i håp om at de stakk med en gang. Øst er litt favoritt til å ha hjerter ess etter innmeldingen, for husk han har antagelig ikke AK i ruter siden han ikke spilte ut en stor ruter, men valgte å spille ut spar knekt. Hjerter til knekten vant imidlertid stikket, og nå så det litt farlig ut å spille mer hjerter da de kanskje kan få en stjeling med en tredje runde hjerter. Kontrakten står jo enkelt om trumfen sitter 3-2. Jeg må innrømme at det så litt ut som om sparen satt 4-1 med knekten singel (som jeg også sa i det der litt rotete opptaket), men det er ikke sikkert. Så etter hjerter knekt vant stikket spilte jeg spar til damen. Da viste det seg at mistanken om trumfsitsen var riktig:

Etter å ha tatt to trumfrunder med kongen og damen ble det vanskelig å få tak i ti stikk. Jeg ble i hvert fall i fortsettelsen avhengig av at vest fulgte hjerter fire ganger, eller at han hadde fire kløver slik at begge nords småkløvere kunne trumfes. Jeg gikk en trist bet, men det ga litt overraskende hele 46%. Det var nok et bortspill, og en kjedelig start på turneringen.

Kontrakten kan nemlig vinnes på flere måter. Hvis en satser på at trumfen sitter som den gjør går det bra om det ikke tas noen flere trumfrunder, men beholder spar Q76 hos syd mot A98 hos nord. Da kan det spilles AK i kløver og kløverstjeling lavt, og senere kan den fjerde kløveren trumfes med damen. Idet den fjerde hjerteren på et tidspunkt spilles hjelper det ikke vest hva han gjør. Hvis han ikke trumfer forsvinner en ruter fra nord. Hvis vest setter i en liten trumf trumfes over, og alle nord sine trumfer gir stikk etter hvert. Det blir fire sparstikk + to stjelinger hos syd, A-K i kløver og to hjerterstikk = 10.

Å notere +420 ville gitt delt topp med en spiller (av 52) som vant 4 spar, 99% score.

Her gikk det mye bedre:

Etter min ruteråpning var planen å hoppe til 2 grand om ikke nord svarte med sparmelding. Nord sa imidlertid 1 hjerter, og øst meldte 1 spar. Nå er fortsatt 2 grand 18-19, men jeg tenkte dobler (støttedobling, trekorts hjerter) var mer fleksibelt med dette da sparstopperen så temmelig tynn ut. Med en dobbelstopper i spar ville jeg nok heller ha vist håndtypen og styrken med 2 grand med det samme over 1 spar fra øst. Å velge støttedobling fungerte bra da neste melding over motpartens 2 spar ble 2 grand som fortsatt må være 18-19NT siden nord passet andre gangen. Jeg tenkte på å doble 2 spar, men det fører ikke til noe fornuftig, og jeg får et håpløst meldeproblem over for eksempel 3 kløver fra makker som han trolig vil melde med for eksempel fire hjerter, fem kløver og svake kort.

Det ble bedre å vise styrken, for over 2 NT tok robot-makkeren en fresk og god, dog knallhard avgjørelse med 4 hjerter siden han visste om trekorts støtte og 18-19. Hardt meldt synes du med 3HP? Ja, men jeg liker nords kortvudering her. Han (hun?) har 6-4 fordeling og renons i motpartens farge, og han/hun vet om en nikorts trumftilpasning

Og det var riktig vurdert, for 4 hjerter var en god kontrakt.

Igjen ble jeg altså flyttet over til nords plass i spilleføringen. Man slipper å være blindemann i de turneringene!

Øst spilte ut en liten kløver til esset, vest la kongen.

Planleggingen startet med å se på hvilke tapere det er. (husk en ser ikke på det tidspunkt Ø/V sine kort). Det er en kløvertaper, en rutertaper og ofte en hjertertaper. Igjen er det slik at det er en MULIG taper til, i kløver siden nord har fire kort i fargen. Hva kan gjøres med det? Den fjerde kløveren kan ikke kastes på noe medmindre ruterfargen kan gi ett ekstra hvis den sitter 3-3 (som vi ser ikke går bra), og hvis det trumfes to kløver må den andre stjelingen tas med en honnør som godt kan føre til to trumftapere. 

Vel, kløveren må gjøres noe med før uttrumfing, for spilles trumf kan de kanskje få tatt ut syds tredje trumf før en eneste kløverstjeling er tatt. Så i andre stikk spilte jeg kløver 10 til vests dame. Derfra kom en liten spar.

Det motspillet er på et vis en gavepakke. Vi har jo ingen spartaper her, men det gjør ikke noe om vi får en spartaper hvis vi bytter det stikket som gis til dem i den fargen med en taper. Det byttet er greit å ta hvis vi tjener noe på det, og det gjør vi her.

Idet vest spilte spar 3 er det bare å kaste en ruter fra nord. Altså bytting av stikk, spillefører får en "unødvendig" spartaper, men i stedet ingen rutertaper. Fordelen med byttet er for spillefører at med det motspillet blir spar konge godspilt, og den brukes senere til å kaste en av nords kløvere.

Øst stakk med spar ess og spilte liten kløver til trumf med åtteren og overtrumfing med hjerter dame, forsvarets tredje stikk. Men resten stod, og idet den stjelingen ble tatt var det nesten sikkert at det ville gå bra. Bare om vest hadde hatt singel trumf dame sammen med kun to kløver (usannsynlig) som ville gjort at øst hadde fått ett trumfstikk senere, eller vest hadde hatt alle fire trumfene ville det blitt bet etter denne utviklingen. A-K i trumf tok ut resten av trumfene, og spar konge ga avkast for nords siste kløver.

Ti stikk i 4 hjerter ga hele 93%. Det var overraskende at det ble så gått betalt, for det bør gå greit å vinne 4 hjerter for egen maskin om vest ikke spiller spar som gjorde det enkelt. Med et annet motspill må to kløver trumfes hos syd for å få de ti stikkene. Den første stjelingen med åtteren kan vest trumf over, men senere kan den fjerde kløveren trumfes med en honnør. Siden hjerter knekt deretter faller under syds ene gjenværende honnør blir det kun en trumftaper i dette spillet.


 

 

 

TRENING, og nyttig bruk av BBO

I nøden spiser fanden fluer heter det, og i disse coronatider tyr mange til online bridge over hele verden. Det er imidlertid noen som egentlig ikke synes online bridge er i nærheten av det å spille på ordentlig, face to face. Jeg er en av dem, men hvis bridgeabstinensene blir for ubehagelige blir det til at også jeg tyr til spilling online av og til.

Det er som tidligere nevnt mange bra ting med online bridge generelt, og BBO spesielt. Å følge vu-graph overføringer er både morsomt og lærerikt. Undervisning fungerer bra på BBO. Mulighetene for å trene og følge opp det som skjedde er gode. Alt som har skjedd under spillingen ligger der i filene under ditt nick-name. Det er mange funksjoner i BBO-portalen som kan utnyttes.

Jeg er ikke særlig sofistikert når det gjelder computerfunksjoner og slikt. Mange som spiller mye på BBO er sikkert mye mer avanserte, mens andre kanskje er ganske ferske online-spillere nå som online bridge har økt mye i omfang, også i Norge. Det jeg imidlertid kan si noe mer eller mindre kvalifisert om er hvordan trene i bridge på best mulig måte, og i dette tilfellet hvordan utnytte mulighetene på BBO best mulig.

I den videre gjennomgangen beskrives med noen bilder hvordan dere som ikke har holdt på med BBO så lenge kan finne frem på web-versjonen av Bridge Base Online hvis dere ønsker å trene, ikke bare spille mer eller mindre tilfeldig bridge.

Meldetrening

 

Her kan du og makkeren din gå inn på «Practise» og opprette et meldebord for å trene på meldesystemet. Du får disse valgene:

Merk at der er det også muligheten for å opprette et opplæringsbord (teaching table) som kan brukes hvis du har tenke å lære noen bridge, eller trene dem. På opplæringsbordet er det mange muligheter.

Men la oss si du og makkeren din ønsker å trene meldinger, finpusse systemet og spesielle konvensjoner. Da velges «Bidding table» hvor du oppretter bordet. Der er det mange muligheter bl.a. til å melde bestemte nedlastede sett med kort, og å legge inn parametere for kortene slik at dere får trent på spesielle håndtyper, for eksempel Stenberg-hender osv.

Når det gjelder meldetrening er det et viktig poeng som må nevnes både når det gjelder meldemodulen på BBO og andre program. De tar ikke hensyn til innmeldinger. Det er i moderne bridge ofte forekommende, og å «glemme» den delen er ikke bra. En bør også fokusere på hvordan gjøre det hvis forskjellige innmeldinger kommer. Det kan for eksempel gjøres ved å bruke de hendene man har meldt uten innmeldinger ved å gå gjennom dem en gang til og si «la oss si han meldte inn 2 ruter, hvordan melder vi da?» osv.

Gjennom slik meldetrening kan makkerparet få gjort mange nyttige avtaler som over tid vil gi poeng!

Noen liker å trene meldinger ved å bruke hender fra meldedueller i bridgemagasiner og slikt. Det kan være moro, men om det er veldig nyttig kan diskuteres. I slike meldesett har de ofte laget veldig spesielle problemhender, ting som ikke er så frekvent. Det er nok mer nyttig å få meldt mange hender – mengdetrening – og ikke fokusere så mye på resultat i enkeltspill.

Spilletrening

Det er etter min mening nyttigere og morsommere å bruke noen av funksjonene på BBO til å gjøre noe spesielt enn å bare gå inn på et bord for å spille tilfeldig, kanksje mot tilfeldige spillere.

Å spille mye er i utgangspunktet bra, og for de mer uerfarne er det nyttig og gir utvikling. For spillere som har kommet opp på et visst nivå er det dog ikke sikkert at endeløs, tilfeldig BBO-spilling gir så veldig god effekt. Det kan til og med gi uvaner. Det er greit nok som tidtrøyte, men for de som ønsker at spillingen skal gi god treningseffekt går det an å bruke tiden man setter av til BBO-spilling på en bedre måte.

En grei måte å arrangere god trening på er å sette opp lagkamper mot og med lagkamerater og venner. For dem som har ambisjoner om fremgang gir det best effekt om man går gjennom spillene sammen med makker etterpå. Husk alt som har skjedd ligger lagret på BBO.

Mange kjenner nok til det her, men for ordens skyld, du kan altså finne alt som har skjedd ved å klikke på «handrecords»:

Dette finnes på åpningssiden før du logger inn til selve portalen hvor spillingen foregår. Idet du klikker på "hand records" får du frem dette:

Du kan endre dato for å gå tilbake til spill fra tidligere. Spillene kan klikkes gjennom både når det gjelder meldinger og spillet, stikk for stikk. Dette kan være veldig nyttig både for egenutvikling og for å kunne diskutere med makker for å gjøre klarere avtaler.

Også om det kun er du og makkeren din kan spillingen legges opp slik at du får noen interessante parametere for å vurdere spillingen. Enten får dere med to motspillere dere ønsker å spille mot, eller dere kan benytte roboter som motspillere

Det går an å spille tidligere spilte vu-graph overførte lagkamper hvor resultatene ved ditt bord blir sammenlignes med det som ble gjort av toppspillere. Å bruke roboter som motspillere ved ditt bord er ikke et så dårlig alternativ. De er ikke dårlige spillere, men gjør enkelte merkelige ting - hvem gjør ikke det. De er imidlertid ganske konsekvente og er kodet med et meldesystem de følger ganske bra. Du kan når som helt klikke på meldingene deres for å få vite hva de betyr. Dessuten er robotene tålmodige "folk". Hvis du tar en kaffepause eller noe sånt, eller du og makker har lyst til å diskutere noe venter de uten å klage...

Enten du bruker roboter eller spiller mot noen du kjenner og ønsker å spille mot er filene fra disse kampene å finne i systemet og kan brukes slik at dere spiller kort fra allerede spilte lagkamper. Dette synes jeg er en morsom måte å trene på.

For dere som ikke kjenner til denne funksjonen skal jeg her vise hvordan det kan gjøres. Disse eksemplene og bildene er også fra web-versjonen av Bridge Base Online.

På denne siden: 

som de fleste kjenner til velges for eksempel «casual» og du får disse valgene:

 

Da startes et bord, og spillerne som blir plassert der kan være du makker og to andre ordentlige spillere, eller motstanderne kan som sagt være roboter hvis du er i beit for motstandere en dag.

Idet bordet er startet finner du dette ikonet med tre streker øverst til venstre på siden:

Idet du klikker på det får du frem dette:

Du klikker på «deal source» og får disse valgene:

Du kan så velge «random deals» og får spille helt tilfeldige spill. Du kan også klikke «random vu-graph deals» som gir en fil med spill som forekom i en eller annen tilfeldig kamp som tidligere har blitt overført på BBO. Jeg liker å buke «specific vu graph deals» som du ser jeg har klikket på her, og så skrive inn for eksempel Bermuda Bowl i "search". Da får du valget mellom forskjellige mesterskap fra tidligere år.

Hvis en sånn kamp velges blir resultatene ved ditt bord sammenlignet med resultatene fra begge de to bordene da kampen forekom.

Det er artig å se hva en Meckstroth eller en Helgemo gjorde i det spillet du har spilt! For ved de to bordene du blir sammenlignet med satt det internasjonale toppspillere, og det er både interessant og nyttig treningsmessig å sammenligne hva du og makker gjorde med kortene, selv om dine motspillere selvsagt ikke er av samme standard som i den virkelige kampen.

Man kan også trene helt alene på BBO. Robot world er et sted på BBO hvor det spilles turneringer. Du får robot-makker og robot motspillere. Da er det lov å klikke på de meldingene som blir avgitt av robotene, også robotmakkeren din sine meldinger, for å få forklaring på hva meldingene betyr. Uansett om robotene som de fleste levende bridgespillere kanskje gjør noen rare ting av og til så er det fin trening, og spesielt fordi du kan klikke deg gjennom spill og meldinger etterpå å se på ha som kunne vært gjort annerledes. Hvis du ikke finner noen god løsning på et problem kan du godt spørre noen andre. Å ha en mentor eller coach er bra, men om du ikke har det vil de fleste toppspillere svare deg på noen spørsmål om bridgespill av og til.

Bakspilling

Det kan være nyttig å se på bridge, spesielt hvis det er kamper spilt av gode spillere. Hvis kommentatorene også er gode kan flertallet av spillere som følger kampene som tilskuere få nyttige tips.

Bridgevideoer

Det finnes masse bridgestoff på nettet, også videoer. Noen videoer som kom for en tid siden kalles «Over the shoulder». Der følges en toppspiller i det han/hun spiller og samtidig forteller sine tankeprosesser. Boye Brogeland har bl.a. vært «star» i noen sånne videoer.

Fremover vil jeg forsøke å lage noen videoer selv hvor jeg spiller noen spill og snakker/analyserer underveis for å si hvordan jeg tenker før jeg tar en avgjørelse. Det kan åpenbart gå begge veier, og de som velger å se på kan selvsagt ha sine egne meninger om det som blir sagt er klokt, dumt, feil, helt på jordet osv. Uansett er kan det være interessant å se/høre forskjellige innfallsvinkler når det gjelder meldinger, spilleplaner og motspill – det kan være «food for tought» som det heter på elendig norsk. Så forhåpentligvis kan det forsøket gi noen bra tips i alle fall til dere som ikke er så veldig erfarne.

Jeg har registrert at slike videoer lages av enkelte bridge bloggere, og det er tydeligvis populært. En av dem er en kamerat i Melbourne, Australia, Pete Hollands som lager veldige fine og instruktive videoer.

Lykke til med treningen!

«to be continued»