ALT MIX III: Spennende finale! (halvtidsrapport)

I ALT MIX III finalens første sett tok tyrkiske ZORLU ledelsen i starten med mot lag DONNER, men DONNER sine spillere spilte veldig tett og kom seg foran til halvtid.

Stillingen er 24-16, og de 24 IMP’ene ble vunnet ble vunnet kun ved hjelp av småsvinger, den største svingen de vant var +5 IMP!

Når det ene laget vinner 11 av 16 spill tyder det på at de rett og slett spiller bedre. Men vi får se i andre halvrunde, det skal spilles kun 16 spill.

Det var imidlertid ZORLU som fikk inn det store svingspillet (13 IMP) som så slik ut:

Den tyrkiske spilleføreren fikk kløver ut mot 3NT. Hvis den fargen hadde vært fordelt 4-2 eller bedre ville det vært ni sikre stikk (1+1+2+5), men da det var kun fire kløverstikk å hente måtte spillefører få tak i ett ekstra i ruter.

Kløversitsen ble oppdaget umiddelbart da den andre kløverhonnøren ble tatt fra bordet. Nå har spillefører et valg, ta ruterfinesse som gir det niende med en gang hvis syd har ruter dame, eller spille ruter A-K-J i håp om å sette opp den fjerde ruteren. Merk at det etter denne starten er kun ett inntak hos øst, spar ess..

Hva er beste variant i ruter?

Det er fort gjort å tenke at ruterfinesse er best (50%), men hvis den ryker går det galt selv om det er tre ruterstikk ved å spille fargen fra topp, for nord kan skifte til spar. Da ryker inntaket til den fjerde ruteren hos øst. Det skiftet må imidlertid finnes hvis nord kommer inn på ruter dame mens vests ruterhonnører blokkerer.

Ved å toppe vinnes hver gang fargen sitter 3-3 (36%), men også om tieren eller damen sitter dobbel, eller singel. Det er dog også et poeng at syd har kun en kløver og derfor er favoritt til å ha ruterlengde. Den aller beste spilleplanen er nok i alle fall å spille en ruter til esset i andre stikk, så kløver til øst for å se om fargen gir fem stikk. Gjør den det tas kun de ni stikkene i full fart. Etter denne starten ville spillefører også kunne claimet ni stikk om tieren eller damen i ruter hadde kommet på i første ruterrunde. 

Spillefører tok ruterfinesse i tredje stikk, og kontrakten kunne gått bet om nord hadde skiftet til spar som tar bort inntaket til den fjered ruteren fordi vests honnører blokkerer. Men syd hadde i andre kløverrunde signalisert hjerter, og nord skiftet derfor naturlig nok til hjerter konge. Vest stakk og kunne avblokkere ruterhonnørene mens spar ess var i behold. Siden ruteren ga det nødvendige ekstra stikket ble det vunnet 1+1+3+4=9 stikk, ZORLU +600.

Gary Donner fikk spar 8 ut mot sin 3NT. Han lasjerte som kanskje ikke er best her (?), og syd vant det første stikket. Hjerter dame kom tilbake, lasjert, og neste hjerter ble vunnet med esset. Siden kløveren ikke satt var det båre åtte stikk fra topp. Da spillefører tok alle sine sidestikk før han forsøkte ruterfinessen i et forsøk på å vinne ni stikk fikk han ikke flere stikk, heller ikke for den andre ruterhonnøren sin, og kontrakten gikk to bet.

Med -200 ved det bordet ble det 13 IMP ut for lag DONNER.

Andre halvrunde følger nå fredag kveld start ca. klokken 22.30 norsk tid).

Det ser jo ut til å bli jevnt, men merk at DONNER har carry-over 0,1 IMP slik at om de faktiske IMP’ene i kampen er like til slutt så vinner DONNER turneringen.

I siste halvrunde skal Jessica Larsson-Geir Helgemo som ikke spilte i det første settet på banen for lag DONNER. Kampen overføres på BBO.

Helgemo og Larsson til finalen!

I ALT MIX III (på BBO) gikk lag DONNER med Geir Helgemo og Jessica Larsson greit til finalen da et fransk lag ble slått i semifinalen. Etter overkjøring i første halvrunde (57-1) kunne de koste på seg å tape den andre halvrunden og likevel gå videre til finalen med god margin (40 IMP).

I finalen som i skrivende stund (kl 21 norsk tid) nettopp har startet spilles 2 x 16 spill. finalemotstander er det tyrkiske laget ZORLU.

 

SURT TAP (trodde jeg...) VAR SEIER!

Torsdag ble siste runde i kvalifiseringen og kvartfinalen spilt i ALT MIX III, en internasjonal lagturnering som spilles på BBO. Det «norske» laget DONNER vant sin siste kvalik-kamp og ble nr. 3 (av 14 lag). Deretter ble det kvartfinale mot det franske laget GRAND SUD.

Å kalle lag DONNER for norsk er vel å ta litt hardt i da lagets eneste nordmann er Geir Helgemo. Men vi kan vel med litt god vilje kanskje etter hvert regne makkeren, svenske Jessica Larsson som halvt norsk? Laget er mer svensk med Per-Ola Cullin, Marion Michielsen (egentlig nederlandsk) og Cecilia Rimstedt samt amerikanske Gary Donner.

Siste kvalifiseringskamp startet med et spill som igjen illustrerer at en normal fargebehandling ikke nødvendigvis er riktig i det aktuelle spillets kontekst.

Geir Helgemo (øst) åpnet med 1 grand. Mange vil automatisk åpne med 1 kløver med slikt, men hva har de så tenkt å melde i andre melderunde? Det blir etter et forventet 1-over-1 svar et håpløst problem med gjenmeldingen, og å åpne med 1 grand er mye bedre da det løser det problemet og viser styrken med det samme.

Etter overføring til hjerter fra vest sleminviterte hun. Da hun senere fikk vite om to Key-Cards uten trumfdamen hos øst meldte hun 6 hjerter. Hun hadde tross alt 16 poeng og en god sekskorts farge mot makkerens grandåpning, men det manglet ett nøkkelkort (ruter ess) samt trumf dame. Hun håpet nok øst hadde tre-korts hjerter, og med stor tiltro til Geir sine kvaliteter som spillefører meldte hun slemmen.

Øst var altså spillefører, og syd spilte ut spar 3. Hvordan ville du spilt kontrakten?

Det er en taper i ruter. Hvis vi ser kun på trumffargen så er det teknisk korrekt å spille hjerter ess og så ta finesse. Det er bedre enn å spille hjerter til nieren som tar med seg like mye (damen i saks) om hjerteren sitter 3-2, men en direkte finesse i fargens første runde kan tape til singel dame. Esset først tar i alle fall med seg singel dame hos nord. Det er imidlertid ikke veldig mye dårligere å toppe (40-60) som blir riktig her siden damen sitter dobbel hos nord.

Men det er altså hjerterfargen isolert sett.

Siden det ikke kom ruter ut er det en sjanse selv om hjerteren gir en taper hvis spillefører kan bli kvitt vests rutere i tide. Det er også en spar som må plasseres et sted.

Geir vant sparutspillet med esset og spilte hjerter til esset (av og til kommer damen på), spar til kongen og spar til stjeling med hjerter 9. Så spilte han kløver til kongen og hjerter konge. Siden damen falt var det tolv enkle stikk.

Hvis trumfdamen ikke hadde kommet på under kongen ville det fortsatt vært muligheter hvis den med damen tredje i trumf følger kløver tre ganger slik at spillefører blir kvitt begge vest sine rutere før motspilleren kan trumfe. De kombinerte sjansene gir nok totalt sett en bedre sjanse enn å satse alt på hjertervalget.

Meldt og vunnet slem var verd 11 IMP da Ø/V ved det andre bordet stoppet i utgang.

KVARTFINALEN

Kampen mot det franske laget ble veldig spennende. For noen av oss som logget oss på BBO etter at kampen hadde startet var det en bristende forutsetning fordi vi ikke hadde fulgt helt med helt på alt. Forklaring på det kommer til slutt i denne artikkelen. La oss se på hvordan slutten av dramaet så ut for bl.a. meg.

Med ti spill (av 28) igjen ledet det franske laget med 2 IMP, men da kom dette:

Marion Michielsen (nord) var i 4 spar doblet. Øst spilte ut ruter ess og skiftet til kløver. Forsvaret tok to stikk i den fargen og spilte en tredje runde kløver som nord trumfet. Marion simpelthen tok en ruterstjeling før hun tok ut trumfen og kunne kaste den siste ruteren på det tredje hjerterstikket fra syd, +790.

Det er klart 4 spar kan betes på flere måter. De kan for eksempel med et double-dummy motspill få to kløverstikk, ett i ruter og to hjerterstjelinger (vest har i teorien to inntak). Men det er mye lettere med åpne kort enn ved bordet.

Mot Jessica (vest) og Geir spilte nord 4 spar udoblet så spillet ville bli vunnet med 5 IMP selv om kontrakten ble vunnet.

Geir spilte ut kløver knekt til esset. Nå er det et vanskelig for vest å vite hva som er riktig. Med så god kontroll på hjerteren valgte hun å skifte til trumf for å begrense mulighetene for å trumfe ruter hos syd. Spillefører vant det stikket hos syd og spilte ruter dame som fikk gå rundt til østs ess. Han spilte mer trumf, og det ble igjen kun en trumf hos syd. Nord stakk og tok en ruterstjeling. Nå kunne ikke spillefører komme seg over til nord for å ta ut øst sin siste trumf på noen annen måte enn å spille hjerter. Hvis det spilles kløver fra syd vinner øst og forsvaret tar et ruterstikk – en bet. Etter ruterstjeling hos syd ble det derfor spilt hjerter til damen som ville fungert fint om ikke fargen satt 5-0. Men Geir kunne stjele og tok for kløver konge før de også fikk et ruterstikk – to bet!

Spillet ga 14 IMP og DONNER tok en 12 IMPs ledelse.

Like etterpå gikk et motspill mot 3NT galt for DONNER, 12 IMP ut og lagene stod helt likt med kun åtte spill igjen. Så kom noen overstikk-imps i favør DONNER og en fin dobbelscore i et delkontrakts-spill, og «vårt» lag ledet med 10 IMP idet tre spill gjenstod etter at begge lag hadde meldt og vunnet en fin slem. Da DONNER tapte 2 IMP i nest siste spill var ledelsen 8 IMP, og et «kjedelig» spill til slutt ville for dem vært å foretrekke.

Og det kom et spill som normalt ikke vil gitt mer utslag enn en kanskje en delkontrakts-sving, men nokså uheldig ble spillet kostbart.

En opplysende dobling som etter min mening er normal og nokså opplagt startet det hele. Doblingen over motpartens 1 spar ble avgitt med fordelingen 2-3-3-5 og 14 poeng. Makkeren sa 2 hjerter som normalt ville vært en greit nok kontrakt. Åpneren som hadde en sterk hånd doblet opplysende med singel hjerter. Da doblingen ble passet ut og gjort om til straffedobling var de ute å kjøre i den hjerterkontrakten, og pga. veldig skjev sits ble det -500 i et spill hvor motparten kun kunne vinne delkontrakt.

Ved det andre bordet åpnet ikke DONNER sin spiller med 1 spar, men med en 1 sterk, kunstig kløver. Dermed kunne ikke nestemann doble opplysende, og de var «out of the woods».

Lag DONNER endte i 2 spar. Med det utspillet som kom så det vel ut som det kunne vinnes ni stikk, +140. Det ville i så fall gitt tapt spill med 8 IMP med -500 ved det andre bordet, og kampen ville endt helt likt! Hva regelen om hva som skjer er i et sånt tilfelle er i den turneringen vites ikke, men det ble ikke noe poeng da spillefører vant kun åtte stikk, +110, og spillet ga det franske laget 9 IMP. Ifølge scoren på BBO hadde det franske laget vunnet kampen med 1 fattig IMP.

Trodde i alle fall noen av oss som så på.

Like etterpå kom en gladnyhet for oss som holdt med det norsk/svensk/amerikanske laget. De hadde 3,1 IMP carry-over fra kvalifiseringen pga. bedre plassering der. Det var ikke tatt med i scoren på ble vist på BBO. Dermed vant DONNER kvartfinalen med 2,1 IMP og er klare for semifinalen!

Spillerne på lag DONNER visste selvsagt det riktige resultatet og at de hadde vunnet det nervepirrende oppgjøret. Mange tilskuere var sikkert også klar over det, men både jeg og flere andre son fulgte med så på IMP'ene som stod på BBO og trodde DONNER hadde gått seg på et surt tap.

Både semifinalen og finalen spilles fredag. Kampene kan følges på BBO og det starter (sa vidt jeg vet) klokken 17 norsk tid.

Turneringens web-side med resultater, bulletiner og annen informasjon finner du her.